TANISAL RADYOLOJİDE
GELİŞMELER
Prof.Dr.Nail Bulakbaşı
Yakın Doğu Üniversitesi
Radyoloji AD
Teknolojik gelişme
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgisayarlı Tomografi
>3T Manyetik Rezonans Görüntüleme
Dijital Flat Panel Anjiografi
Anjio-BT
Dijital Radyoloji Sistemleri
Dijital Mamografi
Daha hızlı ve güçlü bilgisayar işlemcileri
Yazılım ve donanım desteği
Teknolojik gelişme
• Yeni tekniklerin tanısal alana girmesi
• Noninvazif tekniklerde gelişmeler
• İnvazif tekniklerin sadece girişimsel
radyolojik işlemler için kullanımı
• Daha detaylı ve hızlı görüntüleme
• Otomatik lezyon saptama yazılımları
• Tarama yöntemlerinin gelişmesi ve
yaygınlaşması
US
Dijital radyografi
BT
MR
Rapor odası
PACS
Baş-Boyun-Nöroradyoloji
Vasküler halka
Akut infarkt
Tümör
Cho
NAA
1-2
NAA
3-4
Cr
3
5-6
12
Cr
Cho
5
6
4
NAA
Cho
Cr
3
4
3
2
1
4
3
2
ppm
1
4
3
2
1
5
6
4
12
Kortikal Merkezlerle İlişki
Tümör/yolak ilişkisi
Willis poligonu
Toraks-Abdomen
Travma / Kas-İskelet /
Meme
Dijital mamografi
Fallenberg EM et al. Contrast-enhanced spectral mammography versus MRIEur Radiol. 2014;24(1):256-64.
Kontrastlı sepktral mamografi
Fallenberg EM et al. Contrast-enhanced spectral mammography versus MRIEur Radiol. 2014;24(1):256-64.
Tümör (NHL)
Kardiovasküler
3D-DSA
Anjio-BT
RCA oklüzyonu
LAD oklüzyonu
Sol ventrikül anevrizması
• Virtual Koroner Endoskopi
GS vs FB
EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ
Download

Neu Radyolojik Görüntüleme Sempozyumu