JAVNI POZIV ŽENAMA U POLJOPRIVREDI
Program obuke žena u agrobiznosu
Agrobiznis projekat Američke agencije za meñunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa
Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, pokreće
Program obuke žena u agrobiznisu. Program je namenjen isključivo ženama koje
imaju poslovnu ideju da pokrenu biznis u sektoru agrobiznisa na teritoriji grada
Novog Sada (uključujući gradska i prigradska naselja i mesne zajednice).
Pravo učeća u edukativnom programu, kao i u programu finansijske podrške možete
ostvariti ako zadovoljavate sledeće uslove konkursa:
•
•
Da ste aktivni ili planirate da budete u nekom od sledećih sektora: stočarstvo,
mlekarstvo, voćarstvo (jagodičasto i drvenasto voće), sakupljanje i prerada
pečurki, začinsko i aromatično bilje, povrtarstvo.
Vaše prebivalište nalazi se na teritoriji grada Novog Sada.
Prednost prilikom odabira imaćete ukoliko ste:
•
•
•
•
•
Nezaposleni ste i registrovani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili
Članica ste poljoprivrednog gazdinstva ili domaćinstva i nezaposlena ili
Nosilac ste poljoprivrednog gazdinstva i
Nemate registrovan biznis na svoje ime (SZR, STR ili d.o.o.) niti ste stalno
zaposleni i prijavljeni u porodičnoj frmi
Članica ste ženske poljoprivredne zadruge
Napomena: Program je prevashodno namenjen nezaposlenim ženama, ali ukoliko
imate ideju za agrobiznis koji želite da započnete iako ste zaposleni na drugom
mestu prijavite se, a vaša će se prijava razmotriti.
INFORMACIJE O PROGRAMU
Program obuke sastoji se od nekoliko faza:
1. Selekcija polaznica - druga polovina marta 2012.godine.
2. Program obavezne besplatne obuke tokom koje će polaznice razraditi svoju
poslovnu ideju u biznis plan održaće se u martu i aprilu 2012. godine.
3. Mesta održavanja obuka biće naknadno saopštena. Obuka se sastoji od
ukupno tri dela i svaki traje po 2 dana (razrada biznis ideje, marketing i
finansije). Polaznice su u obavezi da redovno pohañaju program obuke.
4. Po završetku obuke najbolji biznis planovi biće preporučeni USAID Agrobiznis
projektu i Vladi AP Vojvodine (Pokrajinskom sekretarijatu za rad,
zapošljavanje i ravnopravnost polova), nakon čega će Pokrajinski sekretarijat
izabrati koje će biznis planove finansijski podržati..
5. Finansiranje biznis planova odvijaće se po proceduri koju odrede USAID
Agrobiznis projekat i Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i
ravnopravnost polova.
KAKO DA SE PRIJAVITE ZA OVAJ PROGRAM?
Popunite upitnik-prijavu koji se nalazi u nastavku Poziva. Upitnike – prijave možete
preuzeti svakog radnog dana u:
Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova,
Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 18/II
Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 6/IV
USAID Agrobiznis projektu, Školska 3, Novi Sad
I na sajtu sekretarijata za rad zapošljavanje i ravnopravnost polova
www.psrzrp.vojvodina.gov.rs
Izabrane učesnice obavestićemo lično o datumima obuka i daljim koracima.
Svoje prijave slati ili lično doneti na sledeće adrese:
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Bulevar Mihajla Pupina 16
21 000 Novi Sad
USAID Agrobiznis projekat
Školska 3
21 000 Novi Sad
Dodatne informacije možete dobiti na brojevima telefona: 021 487 46 10 i
021 528 490
Download

JAVNI POZIV ŽENAMA U POLJOPRIVREDI