FOLIJARNA ĐUBRIVA firme NEST M iz RUSIJE
FEROVIT®
CITOVIT®
NOVO
SILIPLANT ®
visokokoncentrovani
helatno đubrivo
jedinstveno silicijumovo
đubrivo
rastvor gvožđa (Fe) 75g/l bogato lako usvojivim
u helatnom obliku,
mikroelementima
silicijum (7%)
+
(Fe,S,Mn,MgO,B,
+
Cu,Zn,Mo,Co)
kalijum (1%)
azot (N) 40g/l
+
+
u obliku uree
+
manje kolicine NPK
mikroelementi
organske kiseline.
-----------------------------------------------------------------------------------------------• Kada nedostaje gvožđe ( bledi žuti listovi ) primenite FEROVIT® – đubrivo
sa najviše gvožđa na našem tržištu !
• Kada imate dilemu šta je uzrok hloroze primenite CITOVIT® – ako je
u pitanju nedostatak bilo kog elementa sledećeg dana simptomi nestaju !
• Najnovija generacija đubriva sa silicijumom – za zdrave biljke, i plodove
jake čvrste kao staklo SILIPLANT UNIVERZALNI®!
Za još bolje rezultate primenite đubriva zajedno sa biostimulatorima
i
UPUSTVO ZA PRIMENU
Nedostatak gvožđa se može javiti kod svih biljaka ali su najosetljiviji paradajz i
krastavac (naročito u zaštićenom prostoru), voće, vinova loza, krompir,
jagodičasto voće , cveće , višegodišnje ukrasne biljke i dr.
FEROVIT® treba primeniti preventivno kako bi se sprečila pojava hloroze,
ili kada se hloroza javi (često kada je hladno i vlažno proleće)
Gvožđe i azot pomažu brz oporavak biljaka!
FEROVIT se usvaja preko lista i preko korena pa se može primeniti folijarno,
zalivanjem i kroz sistem za navodnjavanje
KOLIČINA PRIMENE
• folijarno 0,3-1,0 l/ha ( 0,1-0,4 % rastvor ), više puta u toku vegetacije
samostalno ili sa biostimulatorima EPIN EKSTRA® i CIRKON®
• može se mešati sa pesticidima
• kroz sistem za navodnjavanje 0,6-0,8 l/ha
za male bašte 10 ml u 10 l vode
CITOVIT® sadrži sve neophodne mikro i makroelemente u prirodnom lako
pristupačnom obliku.
Kao dopuna ishrane CITOVIT® poboljšava cvetanje i formiranje plodova,
smanjuje njihovo opadanje, sprečava promenu boje, utiče na smanjenje hloroze
i nekroze i povećava otponost biljaka na nepovoljne uslove sredine.
CITOVIT® se usvaja preko semena (potapanjem) preko listova i korenom, pa se
može primeniti folijarno ,zalivanjem i kroz sistem za navodnjavanje
KOLIČINA PRIMENE
• folijarno 0,5 (povrće) -1,0 l/ha (ratarski usevu, voće), više puta u toku
vegetacije samostalno ili sa biostimulatorima EPIN EKSTRA® i CIRKON®
• kroz sistem za navodnjavanje ( povrće) 0,6 l/ha
• može se mešati sa pesticidima
za male bašte 10 ml u 10 l vode
SILIPLANT UNIVERZALNI ® pripada novoj klasi silicijumovih đubriva. Koristi se
kao dopuna ishrane jer pomaže usvajanje hraniva – posebno fosfora a i vezuje za
sebe toksične elemente (npr. Al, Mn, Kd itd.). Takođe SI se ugrađuje u ćelijske
zidove čime se stvara strukturna barijera za prodiranje fitopatogenih
organizama i time povećava otpornost biljaka na razvoj bolesti, usporava
transpiracija i povećava otpornost gajenih biljaka prema suši i mrazu.
KOLIČINA PRIMENE
• folijarno 1,0- 2,0 l/ha, više puta u toku vegetacije samostalno ili sa
pesticidima
• može se mešati sa pesticidima
za male bašte 10-30 ml u 10 l vode
SILIPLANT se NE MEŠA sa EPIN EKSTRA® i CIRKON®-om ali se preporučuje u toku hladnog perioda (i mraza)
posle primene EPIN EKSTRA uraditi 1 tretman sa SILIPLANTOM (da biljke ojačaju i krenu), a u sušnim uslovima
uraditi 2 tretmana CIRKON-om, a zatim 2 tretmana SILIPLANT-om na svakih 15 dana dok traje suša.
distributer EKOPLANTd.o.o.Beograd, www.ekoplantserbia.com,
telefoni za informacije: za Srem i Mačvu dipl. ing Marko Sudarević 060 /621 6677;
za Banat dipl ing Mladen Tešić 064/ 07 33 975; za Bačku dipl ing Sanja Gagrčin 063 863 40 25;
za centralnu Srbiju dipl ing Milan Aleksić 062 276 397
Download

FOLIJARNA ĐUBRIVA firme NEST M iz RUSIJE Za još bolje