w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
1
2
3
w
w
w
r
i
k
s
ar
SADRŽAJ
s
r
.
ad
n
i
m
e potrebama ........................................................ 4 .se
s
.
Sport osoba sa posebnim
wigre....................................................................................w6 w
w
Paraolimpijske
w
w
Uvod ........................................................................................................... 3
4
Trening osoba sa posebnim potrebama .................................................... 8
5
Sport invalida u Srbiji ............................................................................. 10
s6 Zaključak .................................................................................................
s
r
r
17
.
.
d
d
a
r
18
i
kira 7 Literatura .................................................................................................
k
s
r
a
n
i
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
1
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Uvod
w
w
w
e
s
.
w
w
w
predostrožnosti preduzeti pre nego što se započne sa aktivnostima? Koji su to
Mogu li se osobe sa posebnim potrebama baviti sportom? Koje
korisni učinci koje osobe mogu imati od sporta? Sva ova pitanja su važna pa
sse o njima, i još mnogima, razmišlja kada se govori o učestvovanju
s osoba sa
r
r
.
.
d
d
aU današnjem društvu,
r
i
kira posebnim potrebama u organizovanimarsportovima.
k
s
osobe sa posebnim potrebama suin
više uočljiva nego pre 50 godina. Do ove
m
e
e
promene je došlo zbogs
toga
što su se ljudi navikli videti osobe sa posebnim
s
.
.
w Danas osobe sa posebnim potrebama aktivno učestvujuww
potrebama u w
javnosti.
w
w
u brojnim aktivnostima širom sveta i to u javnim školama i raznim
rekreacijskom programima. Upravo to učestvovanje ukazuje na njihovu želju i
s
s
pokazuje da i oni mogu biti aktivni učesnici, uprkos njihovim
ograničenjima.
r
r
.
.
d
d
a
a
r
r
i
i
k
k
s
r
Prilikom učestvovanja u sportskim
a aktivnostima, potrebno je preduzeti
n
i
m
mere opreza kako bi sporte
bio
siguran za te osobe. Ovo se ne odnosi samo na
e
s
s
.
.
wpotrebama, već i na sve telesno sposobne osobe. Podww
osobe sa posebnim
w
w
merama w
opreza misli se na okruženje (sportski tereni, igrališta, dvorane...),
kir
opremu i poznavanje pravila. Kod osobe sa posebnim potrebama, od ključne
je važnosti za sportsku
s
r
.
ad onesposobljenosti.
uspešnost, znati
stepen
s
r
.
d
a
koji
r
i
k
ars
je
njihove
n
i
em
e
s
.
ww
Korisnost bavljenja sportom za osobe sa posebnim potrebama je vrlo
w.s
ww
slična onoj za telesno sposobnu osobu. Ti korisni učinci nisu samo ograničeni
w
na telesno zdravlje, već podrazumevaju i psihičko zdravlje, uključujući
kognitivni, društveni, afektivni i
s
r
.
d
a
r
i
k
moralni
k
s
r
na
razvoj dece. Mogućnost
s
r
.
irad
w
w
w
w
w
w
učestvovanja u nekoj aktivnosti, dopušta osobi da se dobro i pozitivno
oseća s
s
r
r
.
.
d ona daje osećaj zadovoljstva. Osim toga, uspešno
d
savladavanje
odreñene
a
a
r
r
i
i
k
sk načina na koji razmišlja o
veštine može kod tih osoba dovesti doa
poboljšanja
r
n
i
sebi, samopoštovanja i vere um
sebe.
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w brojne organizacije koje su osnovane kako bi osobe
w sa
Postoje
posebnim potrebama mogle učestvovati u sportskim aktivnostima. Neke od
tih organizacija su Posebna Olimpijada, Meñunarodna sportska organizacija
s
s
r
r
.
.
d
d
za osobe sa posebnim potrebama , Meñunarodni a
sportski odbor za gluhe
a
r
r
i
i
k
osobe i Meñunarodni odbor za olimpijadu
za k
osobe sa posebnim potrebama.
s
r
a
n
Ovaj spisak predstavlja jedan imali
broj organizacija koje su dostupne
m
e
e
s
osobama sa posebnim.s
potrebama. Detaljniji spisak sa adresama i telefonskim
.
w
w
w
w
brojevima
wmožete pronaći u svom mestu ili putem interneta.
w
2 Sport osoba sa posebnim potrebama
s
s
r
r
.
.
d
d
a
a
r
r
i
i
k
k
s
r
Učestvovanje u sportu može pomoći
a u razvoju osoba sa posebnim
n
i
m
potrebama. Kroz njihovoe
učestvovanje
u sportu, osobe se mogu razvijati ne
e
s
s
.
.
wi mentalno. Ovo je od izuzetne važnosti za razvojwi w
samo telesno već
w
wi življenje uopšte i može imati brojne pozitivne pomake kasnije
wu
odrastanje
životu.1
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
Sportovi bi trebali biti zabavni i atraktivnirza
asve osobe, neovisno o
i
k
s i sport igraju važnu ulogu u
r
nivou njihovih veština. Telesno oblikovanje
a
n
i
životu – oni poboljšavaju zdravlje
i
razvijaju društvene veštine.
m
e
e
s
s
.
.
w
w
w
w
w
w
kira
s
r
.
d
1
s
r
.
irad
V. Božinović: Sportske igre paraplegičara u Stouk Mandevilu, Beograd 1954.
k
s
r
na
Download

5044-Sport-Sport osoba sa posebnim potrebama