V í t e j t e v k lu bu
Hráči bez HCP
hřiště jsou tu i pro vás!
Máte chuť pustit se do golfu a užívat si radost ze hry i bez členství v golfovém
klubu a bez golfového handicapu? Nechce se vám trávit dlouhé hodiny na cvičných
plochách, abyste dostali osvědčení ke hře a směli teprve pak na hřiště? Jak jsme
psali na předchozích stránkách: Vzniká status rekreačního golfisty.
28
napsala Lenka Soukupová nafotila Pavla Charvátová
P
otřebujete snad k rekreačnímu tenisu
nebo volejbalu nějaký certifikát? Ne.
Stejné to teď bude s golfem, a to díky
aktivitě členů České asociace majitelů golfových hřišť. „Došli jsme k tomu, že jejím
úkolem je poskytovat podmínky pro získávání
nových golfistů,“ zamýšlí se Tom Charvát, který zastupuje Golf Park Slapy sv. Jan. „Vycházeli
jsme z předpokladu, že pokud je v ČGF okolo
50 000 registrovaných golfistů a z toho je pouze
asi 60 % aktivně hrajících, je třeba provést nějakou zásadní změnu. Aniž jsme tušili, že podobná myšlenka probíhá v západní Evropě, navrhli
jsme určitou vizi společně s několika dalšími kolegy, například Jiřím Palátem z Konopiště, Martinem Štěpánkem z Kynžvartu a Janem Birgerem
z Č. Krumlova. Připravili jsme projekt, kterému
jsme začali říkat Rekreační golfista. A najednou
přišla konference v Cannes, na níž Holanďani
představili svůj pilotní projekt, který spustili
v květnu loňského roku. Projekt se jmenuje také
Rekreační golfista, skvěle se rozjel a přinesl řadu
nových aktivních rekreačních hráčů.“
Rekreační golfista je takový hráč golfu, který hraje
s láskou a chutí, užívá si pohyb v přírodě s přáteli
nebo sám a který nepotřebuje snižovat svůj handicap. Typickým příkladem rekreačních golfistů jsou
vlastně všichni hráči v USA, kde se výkonnost ne-
měří na HCP a kde je golf téměř výhradně rekreační
záležitostí. V Čechách hráč, který není registrován,
mívá často potíž dostat se na hřiště regulérním způsobem. V projektu Rekreační golfista by to už pro
něj neměl být žádný problém.
Projekt Rekreační golf nabízí
jednoduchý systém, jak během
jednoho odpoledne zájemce
o golf dostat do hry.
A kdo by se potenciálně mohl stát rekreačním
hráčem golfu? Bude to určitě člověk, který má
širokou škálu zájmů. A my bychom mu měli dát
možnost si golf zahrát, byť jen párkrát do roka.
Ovšem představa povinné zkoušky, dlouhého
získávání osvědčení a další výdaje za členství
v ČGF ho prostě a jednoduše odrazují. Takový
člověk nemá čas a ani náladu překonávat tyto
zbytečné bariéry. Chce jít, vyzkoušet si to a pak
třeba ještě párkrát do roka tento zážitek zopakovat. Je paradoxní, že ročně do České republiky
přijede hrát golf několik tisíc zahraničních golfistů, kteří nemají žádné číslo ČGF, kartu opravňující je ke hře, ale na hřiště se dostanou bez
jakýchkoli výhrad.
29
A naopak, když český golfista vyrazí za golfem
do Evropy, jeho zkušenost je – až na výjimky –,
taková, že se ho nikdo na žádnou kartu neptá,
bez problémů ho pustí na hřiště, kde se pochopitelně musí chovat podle pravidel základní etiky
golfu a musí dbát místních pravidel, tempa hry
a bezpečnosti. Pokud toto splňuje, pak nikdo dál
neřeší, jestli má papír na to, že na hřiště může
nebo ne.
„Projekt Rekreační golf nabízí jednoduchý systém, jak během jednoho odpoledne zájemce
o golf dostat do hry,“ vysvětluje Tom Charvát.
„Není potřeba trávit hodiny a hodiny na cvičných plochách, dotyčný projde tříhodinovým
seminářem, který má od nás zdarma. Seznámí
se s pravidly hráče rekreačního golfu a ta bude
mít stále v kapse jako mantru – je to vlastně etika USGA shrnutá do deseti bodů. Body, které
umožní bez problémů společné setkávání rekreačních a sportovních hráčů na jednom hřišti. Zpočátku budeme samozřejmě směrovat
rekreační hráče do časů, kdy je hřiště volnější.
Ve stejný den, kdy zájemce prožije úvodní seminář, se dostane rovnou na hřiště – ovšem
s průvodcem, aby se seznámil s prostředím
a zahrál si svou první devítku. Hrát bude tak,
jako by hrál v reálném provozu. To znamená:
Máš sedmou ránu na fairwayi? Zvedni míček,
jdi puttovat na green a pokračuj na další jamku.
V í t e j t e v k lu bu
Co se týče ceny tohoto balíčku, hráč si zaplatí
50 korun za pravidla a koupí si zvýhodněné
fee na devítku. Tříhodinový seminář i průvodce na hřišti – jehož mu poskytneme na
první tři kola na hřišti –, dostane od nás zadarmo. Průvodce mu během hry říká základní znalosti nutné pro pohyb na hřišti, které
můžeme shrnout do čtyř tematických okruhů: bezpečnost, etika, herní zvyklosti a péče
o hřiště. Další pravidla rekreačního hráče jsou
pak postavena tak, aby co nejvíce pomáhala
plynulosti hry na hřišti.
Smyslem projektu je dát možnost každému, kdo
si chce golf vyzkoušet, aby to udělal a poznal,
jestli ho to baví a bude se mu chtít věnovat dále.
A pokud ano, pak na jaké úrovni: zda mu bude
stačit chodit si zahrát s kamarády jako rekreační
hráč nebo se v něm probudí soutěživost, začne
trénovat, udělá si kartu ČGF a bude chodit na
turnaje.
Máme radost, že náš projekt přinesl ohlas na evropské úrovni. Na květnovém zasedání EGCOA
(Evropská asociace majitelů golfových hřišť)
v Amsterodamu byla schválena celoevropská akceptace projektu Identifikační karta rekreačního
hráče golfu, kterou bude vydávat AMGH (Asociace majitelů golfových hřišť v ČR). V praxi to
bude znamenat, že rekreační hráč (držitel této
karty) bude moci kromě ČR hrát golf i na téměř
1000 evropských hřištích.“
30
Co to znamená v praxi pro zájemce o golf?
Na začátku léta bude spuštěn server Asociace
majitelů golfových hřišť. Ze sta českých hřišť je
v projektu zapojena téměř jedna třetina. Jsou
mezi nimi hřiště jak regionálního charakteru,
tak špičkové resorty z TOP 10. Každé hřiště si
nastaví svá vlastní pravidla, která budou pro něj
akceptovatelná, a adaptuje si projekt na své vlastní podmínky. Zájemce si pak snadno vyhledá,
jaké možnosti mu nabízejí konkrétní hřiště a jak
se může do hry zapojit.
Konkrétně na Slapech mají od května zájemci
o hru na hřišti, kteří nemají HCP či členství v nějakém klubu, svůj prostor vždy v sobotu a v neděli odpoledne. Postup je jednoduchý. Pokud
jste ještě nikdy golf nehráli a jste úplní začátečníci, objednáte se na recepci, která vám nabídne
čas úvodního kurzu koncipovaného vždy pro
maximálně čtyři osoby. Poté, kdy projdete tímto proškolením, si vypůjčíte na recepci základní
hole a celá skupina jde spolu s průvodcem již na
hřiště. Pro tyto hráče je na Slapech nastavena
speciální bonusová cena za hru na devět jamek.
Takový hráč poté absolvuje první devítku, na niž
jej hřiště na své náklady vyšle se zkušeným průvodcem, který pomůže zvládnout základní pravidla chování na hřišti. Nejde však o trenéra ani
o caddyho. Průvodce na hřišti má za úkol naučit
hráče pohybovat se po hřišti tak, aby neohrožovali ani sebe, ani své okolí, aby se chovali šetrně
k hřišti, aby se naučili, co je to tempo hry a jak je
dodržet a nezdržovat své okolí… Samu hru by
měl hráč pilovat při dalších trénincích, ať už sám,
nebo pod vedením trenérů.
A pokud mluvíme o hráčích, kteří již nějakou
zkušenost s golfem mají a chtěli by mít možnost
chodit na hřiště a stát se rekreačním golfistou, je
to ještě jednodušší. Před první návštěvou nahlásí
takový hráč na recepci, že je bez HCP a chtěl by
jít na hřiště v rámci projektu Rekreační golfista.
Recepce najde volný tee time a hráč pak hodinu
před svým hracím časem projde jednoduchým
seminářem s pověřenou osobou, která se ujistí,
že hráč skutečně ví, jak se na hřišti chovat.
A tak neváhejte, a pokud vás jen trochu golf zajímá a dosud jste neměli odvahu překonat všechny
bariéry, teď je vhodná chvíle jít do toho a tuto krásnou hru si vyzkoušet a třeba se pak stát občasných
hráčem golfu! Vezměte kamarády, manželku, děti,
známé a užijte si odpoledne plné zábavy, a dokonce
i adrenalinu při hře na skutečném golfovém hřišti!
Podrobná pravidla celého projektu najdete již
brzy na serveru AMGH, který bude spuštěn
v polovině června spolu s informacemi o projektu a přehledem hřišť...
Konkrétní příklad, jak na to, najdete třeba již
nyní na www.golfslapy.cz.
Download

Hráči bez HCP hřiště Jsou tu i pro Vás!