6. MLÁDEŽNICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KLUBŮ V LEDNÍM HOKEJI 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 25.3.-­‐29.3.2015 ORGANIZAČNÍ POKYNY 1. POKYNY PRO ÚČASTNÍKY PŘED PŘÍJEZDEM NA TURNAJ: STARTOVNÉ: Jistí účastníci turnaje nejpozději do středy 18. března 2015 uhradit startovné ve výši 6.000,-­‐ Kč na účet číslo 94-­‐4881670247/0100 (na turnaj prosíme dodat výpis z účtu o úhradě startovného nebo pokladní složenku o vložení peněz na účet v hotovosti). Týmy, které se kvalifikují později uhradí startovné nejpozději při příjezdu na turnaj, před prvním zápasem mužstva v hotovosti. PITNÝ REŽIM PŘI ZÁPASECH: Všem mužstvům bude na turnaji zajištěn pitný režim zdarma. Systém výdeje nápojů bude organizován následujícím způsobem. Vedoucí mužstva si dle potřeby vyzvedne u pořadatelů nápoje vždy na jeden hrací den. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: Ubytování pro účastníky 6.MMČR je zajištěno pořadatelem viz. mmcrk_2015_rooming_list, který je samostatným souborem umístěným na www.mladeznickyhokej.cz. Stravování (snídaně, obědy a večeře) pro účastníky je zajištěno ve spolupráci s Hotelem Alessandria přímo v místě ubytování po celou dobu turnaje. Stravování je zajištěno formou servírovaného menu. Jídelní lístky najdete na www.mladeznickyhokej.cz. Cena za ubytování s plnou penzí je 720 Kč na Hotelu Alessandria (Třída SNP 733, Hradec Králové – www.alessandria.cz) a 620 Kč na Hotelu Alessandria – ubytovna Aleš (Třída SNP 733, Hradec Králové – jedná se o původní pokoje hotelu Alessandria, které ještě nebyly rekonstruovány) za osobu a den. Pokoje jsou většinou 2 lůžkové s TV a sociálním zařízením, v ubytovně Aleš jsou pokoje se sociálním zařízením bez TV . Počty hráčů a realizačního týmu prosíme nahlásit nejpozději do 15.3.2015 u již jistých účastníků turnaje i všech potenciálních účastníků. Operativně bude aktualizováno dle vývoje soutěží u účastníků, kteří o účast ještě stále bojují. Pro nahlášení počtů prosím kontaktujte pana Rudolfa Lehkého písemně na email [email protected] Ubytování bude přiřazováno dle výběru mužstva v pořadí dle přicházejících objednávek. Ubytování a stravování lze objednat vždy na období, které nebude přerušeno případným odjezdem (to znamená např. od úterý do neděle, od středy do pátku, od pátku do neděle atd.) Platební podmínky: U jistých účastníků prosíme o uhrazení nevratné zálohy na ubytování ve výši 10.000 Kč do 15.3.2015 a doplatku dle zaslané objednávky na celý pobyt nejpozději do pátku 20.3.2015 na účet číslo 94-­‐4881670247/0100 po obdržení faktury, která bude vystavena pořadatelem (na turnaj prosíme dodat výpis z účtu o úhradě platby nebo pokladní složenku o vložení peněz na účet v hotovosti). Druhá možnost je zaplatit doplatek po příjezdu na turnaj, před prvním zápasem mužstva v hotovosti. V případě neuhrazení ubytování a stravování dle výše uvedeného, nebude mužstvo ubytováno ani odstravováno. Všem mužstvům bude v sobotu večer provedeno vyúčtování dle aktuálního využití ubytování a stravování a případný přeplatek bude vrácen pořadatelem a případný nedoplatek uhrazen mužstvem v hotovosti. SOUPISKY: Před příjezdem na turnaj zaslat písemně panu Rudolfovi Lehkému na email [email protected] seznam hráčů dle vzoru s uvedením jména, příjmení, postu hráče, čísla dresu a čísla registračního průkazu (vzor seznamu bude zaslán a současně bude umístěn na www.mladeznickyhokej.cz). Nutné k přípravě zápisů o utkání a zpracování statistik. Při příjezdu mužstva na turnaj bude zkontrolováno a upřesněno dle skutečnosti. Termín pro zaslání je do úterý 17.3.2015 u 8. tříd a do pondělí 23.3.2015 u kategorie MD. KONTAKTY: Prosíme o zaslání kontaktu na dva zástupce týmu, se kterými bude možno v případě potřeby komunikovat a kteří budou kompetentní k rozhodování za tým. Kontakty prosíme zaslat panu Rudolfovi Lehkému na email [email protected] , případně sms na telefon +420 724 221 612 do 17.3.2015. 2. DALŠÍ PROGRAM: Na sobotu 28.3.2015 bude připraven společenský večer pro členy realizačních týmů, rodiče a přátele ledního hokeje (diskotéka Oldies ´80 a ´90), která se uskuteční v ……………………………. (místo konání bude doplněno po jeho definitivním výběru). Pro všechny týmy, které budou ubytovány v hotelu Alessandria i na ubytovně Aleš hotelu Alessandria, chystáme bonusy v podobě drobných dárkových předmětů a také zajímavých odpočinkových aktivit. Prezentace Střída sportu s následnou možností testování nových produktů. Drobné dárkové předměty od partnerů turnaje (Střída sport, ENI i-­‐Sint). Slevové poukázky do prodejen Střída sport. Beseda s jednou až dvěma hokejovými legendami, které budou hrát exhibiční utkání v sobotu 28.3.2015. Návštěva CineStar kina (Hobit, 170 min.) v dopoledních hodinách za částku 70,-­‐ Kč Vstupenky na Utkání legend ČR vs. Jokerit Helsinky – sobota 28.3.2015 od 19.00. Využití nabídky aktivit je dobrovolné, věcné dárky obdrží každý ubytovaný. Vše bude doladěno s vedoucími týmů individuálně. 3. POKYNY PRO ÚČASTNÍKY PŘI PŘÍJEZDU NA TURNAJ: PREZENTACE: Při prezentaci do turnaje prosíme o předložení následujících dokladů: - seznam hráčů týmu, kteří budou startovat v turnaji (příjmení, jméno, post, číslo dresu a číslo reg. průkazu), a dále registrační průkazy hráčů a trenérské průkazy trenérů - registrační průkazy a trenérské průkazy budou po provedení kontroly vráceny jednotlivým týmům - v případě, že někdo neuhradil platby za ubytování a stravování na účet, uhradit v hotovosti ubytování a stravování - v případě, že někdo neuhradil startovné na účet, uhradit startovné v hotovosti - každé mužstvo obdrží pásky (stripy) opravňující ke vstupu do prostor vyhrazených pouze pro účastníky turnaje a nutné k odběru stravy 4. POKYNY PRO ÚČASTNÍKY V JEHO PRŮBĚHU: Účastníky turnaje prosíme, aby bez výhrad respektovali pokyny pořadatelů. Vedoucí každého mužstva je zodpovědný za to, že se jeho tým bude řídit pokyny pořadatelů. Vedoucí bude dle pokynu pořadatelů zejména organizovat pohyb svého mužstva po zimním stadionu, přesuny mužstva ke stravování a ubytování, případné přesuny mužstva mezi šatnami a organizovat další činnosti mužstva nutné pro hladký průběh turnaje. Po dobu turnaje bude v místnosti organizačního výboru týmům vždy někdo k dispozici. Statistiky se budou pořizovat v místnosti statistiků, která bude označena “STATISTIKY”. Každý vedoucí mužstva se před utkáním dostaví do této místnosti, zkontroluje a podepíše zápis o utkání a po utkání se vedoucí opět dostaví do této místnosti a podepíše zápis o utkání a nahlásí údaje nutné pro statistiky (zásahy brankářů a plus/minus body – paltí I pro kategorii 8. tříd). Mužstvům bude přidělena kabina na celou dobu turnaje. Všichni hráči musí mít chrániče bruslí. Výjimečně může dojít k situaci, že bude nutné některá mužstva v průběhu turnaje přestěhovat do jiných kabin. Mužstva budou o nutných změnách kabin včas informována. Je třeba počítat i s tím, že může dojít k situaci, kdy mužstvo bude muset vyklidit kabinu a na určitou dobu si bude muset výzbroj uložit na místo určené pořadatelem, nebo aby si výstroj na noc odvezla do místa ubytování. Dále prosíme účastníky, aby si nenechávali v šatnách žádné cennosti – zimní stadiony nemohou ručit za případné ztráty věcí, které byly ponechány nebo zapomenuty v šatnách. Úprava ledu bude prováděna vždy před utkáním a po odehrání každé třetiny. Mužstva nastupují na rozbruslení 10 minut před stanoveným začátkem utkání. Po 10-­‐ti minutovém rozbruslení bude zahájeno utkání. Mužstvo uvedené v zápise jako domácí má po rozbruslení povinnost sebrat puky. Při nerozhodném výsledku i po prodloužení bude provedena úprava středního pruhu ledové plochy před samostatnými nájezdy. Fotografování – všechna mužstva mají povinnost se před prvním utkáním v turnaji vyfotografovat na společnou fotografii – při rozbruslení před utkáním. V případě, že by došlo k poškození zařízení zimních stadionů, ubytovacích nebo stravovacích zařízení vinou mužstva, bude po viníkovi požadována bez milosti náhrada vzniklé škody (jedná se zejména o vybavení šaten, které budou na turnaj zapůjčeny jednotlivými kategoriemi klubu Královští lvi Hradec Králové a Mountfield HK a o vybavení pokojů na hotelích). Závěrem přejeme všem účastníkům hodně úspěchů v turnaji a radost z dosažených výsledků a předvedené hry. Všechny hráče, trenéry, funkcionáře, rozhodčí, organizátory, dobrovolné pracovníky, rodiče, příbuzné a hosty si dovolujeme pozvat na 6. MMČR a požádat je, aby se v průběhu turnaje chovali v duchu fair play. 
Download

ORGANIZAČNÍ POKYNY