DOMÁCÍ GOLF | Cenová mapa
CENOVÁ MAPA
ČESKÝCH HŘIŠŤ
Hrajte chytře a šetřete svou peněženku
Náruživý golfista, který ani v zimě neodloží hole do kouta a sotva to podmínky dovolí,
pospíchá na hřiště, se jen zřídka spokojí s hrou na domovském hřišti. Kromě toho tu
máme golfisty sdružené v klubech, jež nedisponují vlastním hřištěm. Při volbě, kam
za golfem, pak hráč často hledá nejvýhodnější podmínky, aby dostal „za málo peněz
hodně muziky“. A tak vznikl nápad vytvořit cenovou mapu green fee s uvedením nejvyšší
i nejnižší ceny.
Text: Josef Slezák, René Lariš, Petra Prouzová, foto: Golfová hřiště ČR
Republiku jsme pro naše potřeby rozdělily do čtyř částí se shodným počtem hřišť
(24) a zvlášť uvádíme data pro resorty s 18
a více jamkami a pro devítijamková hřiště,
přičemž operujeme s cenou vztaženou na
18 jamek, případně na celodenní fee. Logicky nejvyšší cena se obvykle vztahuje na
víkendy, pokud se rozhodnete jít cestou
úspory financí, budete si muset své cesty
za golfem naplánovat na všední
dny a mnohdy si přivstanete
nebo na vás naopak zbudou časy v pozdním
odpoledni, kdy už
Cenová mapa hřišť
ale není jisté, že zvládnete odehrát všech
18 jamek. Podmínky nejvýhodnější ceny
green fee jsou vždy uvedeny v tabulce.
Dobře si uvědomujeme, že cena green fee je
jen jedním z řady různých důvodů, proč volit
to či ono hřiště, a tak vám už nyní můžeme
slíbit, že v dalších vydáních časopisu důkladněji probrouzdáme republiku křížem krážem
a přineseme vám další užitečné a detailnější
rady, tipy a informace z jednotlivých hřišť.
Jenže každá zábava něco stojí a vybudovat špičkový resort s prvotřídním
servisem není jen tak. A hlavně to spolyká balík peněz. Do hry nám tak vedle
golfistů vstupují další dva hráči, majitelé
hřišť a kluby. Kde se nachází spokojenost všech tří stran? Uprostřed onoho
„milostného“ trojúhelníka? Odpověď na
otázku možná najdete na následujících
stranách. Do soukromých „cenových
varen“ nás totiž nechali nahlédnout zástupci hřišť a klubů, takže si sami můžete
ujasnit představu, jak se ceny tvoří, kdo
slyší na slovo „sleva“ nebo jakým směrem
se cenová politika tuzemských golfových
resortů bude ubírat.
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
·èÕÜ
¿ÜçéÜáâé
½ÜåÞâé
¶Ûâàèçâé
¾ßÔæçØåØ֓áÔדÂÛåÜ
§¦
ÃìÙð
ÁØÝ×ØÞ
19 ­
¨ ¦¬
ÉØÚàåÞ
´æ
¦©
½éØåëà‡âæíð—Ã[ñåg
«
Êæâæãæí
¶ÛØÕ
Ã[ñåg—Âðå•íØéë
®
¾Ô×Ôá
ÂØéãæíð—ÍØéð
Âæçåâé“
¾åÔæßÜÖØ
Äæêë
¦«
¿âèáì
¿âéâæÜÖØ
ÆçØçÜ
ÀßÔ×ԓµâßØæßÔé
¿ÜÕâÖÛâéÜÖØ
ÀØßáÜޓ
ÍÔçØÖ
¹àëæñÜíÜê
§©
ÁâéؓÆçåÔæØÖÜ
½ØæØáÜÖؓ
ÇéØßØ
ÅÔÞâéáÜÞ
ÇæÛÙæ„[åâð
¶Ûßè
¶ØßÔÞâéÜÖØ
ÈéÔßì ¶ØæÞ쓵åâ×
¾âßÜá
µØåâèá
¾åÔßè铷éèå
Í×ÜÖØ
ÃßÔáԓ
»ØéæíØåê⒗Ûí‘éÍÕÜåâÛ
ÆçåÜÕåâ
µåÔá×ìæ“áÔד¿ÔÕØà ÆçÔåԓµâßØæßÔé
ÅÜÖÔáì
ÄØéà[åêâf—Ã[ñåg Âã[‡ëÜé—
ËÜçã[
»’‡àåØ
µâå“
Áâé쓵ì×íâé
ÆßÔáì
Ãâ×ÕâåÔáì
§¥
ª
¦¨
ÃßíØá
ÅâÞìÖÔáì
§
ÇãñÜy
·âÕåÔáì
ÃåØæçÜÖØ
¾èçáԓ»âåÔ
¶ÔæßÔé
»âåâéÜÖØ
µØáØæâé
·âÕåÜæ
ÉßÔæÜà
ÃåÜÕåÔà
¦­
ÆØ×ßÖÔáì
¿æ„ÜßãÜÛð
ÆéØçßԓá
¿Ø×Ø֓áÔדÆÔíÔéâè
ÉâçÜÖØ
ÅâíàÜçÔߓãâדÇåØàæÜáØà
µåØíáÜÖØ
»âåæâéæÞì“Çìá
¦
ÁØãâàèÞ
»èàãâßØÖ
¸ãÜåàåؗÃßæëØ
·âàÔíßÜÖØ
¹ÜÚßðåg
»âåÔí×úâéÜÖØ
¦§
Éâ×áÔáì
¬
ÉÜàãØåÞ
¿ãìÙæâ[—
åØۗÍãëØíæì
ÃåÔÖÛÔçÜÖØ
&Üêâf—
¹ìÛgáæíàÚÜ
»âåáܓÃßÔáÔ
¶ØæÞؓµè×ØÝâéÜÖØ
Åæí[—
¹ðêë„àÚÜ
·ÔÖÜÖØ
¦¦ §¨
ÄåàÚß
&Üê⒗
Âéìäãæí
ÇåÛâéؓÆéÜáì
©
¾ÔãßÜÖؓ
Nejvýhodnější hra – Top 5
Nejvýhodnější hra – Top 5
Pořadí
Hřiště
Cena v Kč
Pořadí
Hřiště
1.
Český Krumlov
490
1.
Hořehledy
2.
Alenina Lhota
600
2.
Karlovy Vary - Racing
3.
Alfrédov
650
3.–4.
Klášter Teplá
4.
Darovanský dvůr
750
3.–4.
Luby
5.
Lázně Kynžvart
880
5.–7.
Háje, Nová Bystřice, Podbořánky
* celodenní fee; ** hřiště uzavřeno; *** vzhledem k času startu nelze garantovat odehrání 18 jamek
Cena v Kč
250
350
400*
400*
500
900/600
po–pá (8.00–9.50)
Český Krumlov
5
27
Darovanský dvůr
6
18
7
8
9
18
18
18
Františkovy Lázně – 1 400/1 200
Hazlov
Hluboká
1 150/950
Karlovy Vary
2 000/1 000
Lázně Kynžvart
1 390/880
10
18
Mariánské Lázně
11
18
12
13
14
18
18
18
Nová Bystřice –
Mnich
Písek – Kestřany
Plzeň – Dýšina
Sokolov
ANO
950/650
po–čt
1 850/1 590 pá–so, sv.
členové vybraných
1 000/490 po–čt,
partnerských klubů
(8.00–10.50
1 500/750 po–čt
vyjma státních svátků)
18
ÇØßÖ
½Üá×åÜÖÛè铻åÔ×ØÖ
Green fee Nejvýhodnější cena v Kč 1=2
na 18 jamek
4
¾ÔàØáÜÖؓáÔד¿Üãâè ÇåØæ
ÆâÕØæßÔé
Çìá“áÔדÉßçÔéâè
ÉØæØßܓáÔד¿èíáÜÖÜ
ÇoêÜâ¤ÂÜêë„ØåðÃåâçÜéÜá
ÉâßìáØ
Áàß
ÆØíÜàâéâ“ÈæçÜ
¦ª
ÃÜæØÞ
ÆçåÔÞâáÜÖØ
ÆèæÜÖØ
ÃØßÛåÜàâé
ÇÔÕâå
¾ßÔçâéì
ÁìåæÞâ
ÃÔÖâé
ÀÜßØéæÞâ
µßÔçáԓ
¾×ìáØ
Jihozápad – 18 a více jamek
Číslo
na mapě Jamek Název hřiště
Alenina Lhota –
1
18
Čertovo břemeno
2
18
Alfrédov
3
18
Cihelny
Íåè֓áÔדÆÔíÔéâè
ÁìåÔáì
»âßìæâé
¸ãÝéfÛæí
½ÜßØ
¿âàáÜÖؓá
Áâ
µØßԓãâדµØí×ØíØà
§§
ÅâíçâÞì“
ÇÔÖÛâé
Çèåáâé
·âÞæì
¿ÜçâàØåÜÖØ
¾åÔßèãì“áÔדÉßçÔéâè
¾æãÝ
ÉÜêæéë
ºàßÜãåð ¿[áܗì—Â¥—ÍØé‘
¦¥
ì
åØۗÃØÙÜä
¿âà µÜßÜáÔ
Ptali jsme se:
1. Co je u vás hlavním činitelem
určujícím cenu green fee?
2. Jste spokojeni se současnou
výší vašeho green fee? A jaký
předpokládáte vývoj pro nejbližších pár let?
3. Jak se díváte na všelijaké
slevové programy? A máte
i nějaký vlastní program?
4. Nikdo sice neočekává synergii
mezi tím, kdo fee platí, a tím,
kdo fee inkasuje. Existuje
ale podle vás nějaký nepříliš
složitý scénář oboustranně
výhodného vztahu?
5. Když pomineme vize. Jak se
bude podle vás vyvíjet reálná
cena green fee v nejbližších
dvou, tří letech? A na čem
závisí?
1. K ceně fee má většinou rozhodují slovo
majitel. U nás je situace poněkud složitější, neboť se klientela skládá jak z hráčů
z Čech, tak ze sousedního Německa. Snažíme se najít kompromis, ale je to obtížné.
Našinec by potřeboval příznivější cenu, pro
německé sousedy je současná cena nízká.
2. Pro nejbližší roky nepočítáme s žádnou
výraznější změnou. Samozřejmě bych raději nabídl takovou cenu, aby se počet
hráčů u nás zdvojnásobil (úsměv), je však
nutné pracovat s vytížeností hřiště, neboť
se pak dostáváme do problémů s volnou
hrou pro členy klubu.
3. Slevové programy vnímám jako jeden
z produktů na trhu, který má a bude mít své
příznivce. Využívám je jako prodejní kanál
velmi zřídka. Jedenkrát až dvakrát ročně.
4. Myslím, že k naší povaze patří být spíše
nespokojen. Pokud by tedy došlo ke snížení cen, během určité doby by si hráči
ANO
ANO
po–čt
po–út, 15.00–17.00
po–čt, od 16.10
po–pá, od 16.00
1 700/1 000
(září–říjen, od 15.00)
ANO
1 400/1 000 po–čt
ANO
1 200/900 pásmo C
1 800/1 200 po–pá
1 290/990 po–čt
ANO
Green fee
na 18 jamek
770/550*
800/600
600/500
700/250
650/350
600/400*
450/400*
700/600
700/500
790/500
Nejvýhodnější 1=2
cena v Kč
po–pá
po–čt
po–pá
po–čt, do 12.00 ANO
po–pá
po–pá
po–pá
po–čt
po–čt
ANO
po–čt
ANKETA ČASOPISU GOLF – CENOVÁ MAPA TUZEMSKÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ
Františkovy Lázně-Hazlov
ředitel resortu
ANO
po–čt
Jihozápad – 9 jamek
Číslo
na mapě Jamek Název hřiště
15
9
Bechyně
16
9
Bitozeves
17
9
Háje
18
9
Hořehledy
19
9
Karlovy Vary - Racing
20
9
Klášter Teplá
21
9
Luby
22
9
Most
23
9
Nová Bystřice
24
9
Podbořánky
ING. RADEK BĚLÁČ
ANO
ANO
na tuto cenu zvykli a požadovali by opět
cenu nižší. Optimální cena by byla taková,
která by umožnila hráčům s průměrným
příjmem hrát několikrát měsíčně na různých hřištích, přičemž by platba za fee
nezasáhla příliš do jejich rozpočtu. To
se pohybujeme v řádech několika stokorun. Tato cena však zatím bohužel není,
vzhledem k počtu golfistů v naší zemi,
reálná. Při této ceně nelze pokrýt vysoké
náklady na provoz hřiště a lze se k ní dopracovat až při nárůstu golfistů v řádech
desetitisíců.
5. Cena asi závisí nejvíce na konkurenci.
Jsou hřiště, která by k udržení ekonomických výsledků v černých číslech potřebovala pracovat s vyšší cenou fee, ale vzhledem k silné konkurenci či kvalitě svého
hřiště si zdražení nemohou dovolit. Na
druhé straně stojí hřiště, která mají takový zisk, že by mohla i zlevnit, ale pokud
hráči jezdí, nic je k tomu nic nenutí. Domnívám se, že v nejbližších letech se ceny
příliš měnit nebudou. Hřiště budou spíše
lákat hráče na speciální akce či nabídky.
Klient bude stále více tlačit na kvalitu hřišť
a požadovat vyšší kvalitu služeb.
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
17
DOMÁCÍ GOLF | Cenová mapa
TOM CHARVÁT
Golf Park Slapy svatý Jan
spolumajitel a jednatel společnosti
Golf Slapy, s.r.o., viceprezident klubu
1. Cenu stanovujeme stejně jako kterýkoliv
jiný obchodník. Žijeme v konkurenčním prostředí a zákazník rozhoduje, kde nechá svoje
peníze. Cena samozřejmě zohledňuje kvalitu, která je u golfu pro zákazníka významným faktorem. Green fee je jen jedna z položek business plánu, ve kterém nesmíte mít
na konci sezony červená čísla. (úsměv)
2. Green fee je v ČR na řadě hřišť dost
drahé. Na druhou stranu jsou tato hřiště
kvalitativně srovnatelná se západní Evropou, kde green fee stojí bez problémů
i 100 euro. Na venkovském hřišti v Rakousku zaplatíte 50 euro, takže podobně
jako u nás na Slapech. Vysoká kvalita hřiště
znamená i vysoké náklady, a pokud majitelé nechtějí každý rok dotovat svoje hřiště
částkami v řádech milionů korun, musí při
současném stavu trhu držet ceny.
Já osobně bych si dovedl představit korekci
ceny na úrovni až 30 %. To by ale muselo
Jedinou cestou, jak přivést na hřiště nové
hráče, je „rekreační golf“. Tedy vytvoření
příznivých podmínek a prostoru pro lidi,
kteří se chtějí bavit a relaxovat, bez nutnosti vstupovat do klubů, České golfové
federace, skládat hendikepové zkoušky,
povinně hrát hendikepové turnaje apod.
Zkrátka jít si s přáteli svobodně zahrát
golf, tak jako chodí třeba na kuželky nebo
jezdí na lyže. Takových lidí je v ČR podle
socio-demografických studií 300 tisíc.
Jako projektový manažer AMGH (Asociace
majitelů golfových hřišť) spolu s kolegy
intenzivně pracuji na projektu, který by
měl golfové prostředí zájemcům o rekreační hru zpřístupnit. Projekt bychom měli
spustit před prázdninami.
hrála golf, musíme jí vytvořit i cenově příznivé podmínky.
3. Slevové programy jsou nesmysl. Slevu
přece nemůžete dávat jen tak, ta musí
být vždy podložena nějakým důvodem.
Každý manažer hřiště by si měl uvědomit, že různé „slevomaty“ a překupníci
pouze devalvují jeho produkt bez jakékoliv přidané hodnoty. Správnou cestou
je analýza trhu, transparentní ceník produktů a cenová diferenciace zohledňující
5. Vše závisí na tom, jestli se podaří dostat do golfového sportu nový potenciál.
Momentálně se „motáme v kruhu“ a ČGF
nemá nástroje na to, aby řešila akviziční
politiku. Ona ji ani řešit nemá a my – majitelé hřišť – jsme tak trochu alibisticky spoléhali na to, že to za nás sportovní svaz
udělá. Neudělá. Jeho role je někde jinde.
S obdivem se dívám na to, co udělal
s českým tenisem za posledních 14 let
prezident Ivo Kaderka. Rekreační tenis
u nás hraje 180 tisíc lidí, což je úplně jiná
základna pro výběr talentů do vrcholového sportu. A vzpomeňme si na 90. léta,
kdy byl tenis výhradně o uzavřeném klubismu, tak jako golf. Dokud tohle nepochopíme, tak bude golf zatížen nesmyslnými předsudky o elitářství, snobizmu
a cenové nedostupnosti.
Nový prezident ČGF Zdeněk Kodejš by
mohl být tím, kdo po několika bouřlivých
letech nasměruje federaci správným směrem. AMGH je připravena mu v tom intenzivně pomáhat. Já osobně hodně věřím projektu „rekreačního hráče“ a řada
z těchto lidí, které přivedeme do prostředí,
nakonec skončí u hendikepového golfu. Už
dnes můžu říct, že AMGH dostala pro tento
projekt záštitu Evropské asociace (EGCOA),
a pracujeme na tom, aby český rekreační
hráč byl akceptován v rámci evropské sítě
hřišť, kterých je momentálně přes 900. Ale
abych odpověděl na vaši otázku, čím víc
lidí bude hrát, tím rychleji se bude snižovat
cena green fee. V USA se na jednom hřišti
odehraje za sezonu přibližně 30 tisíc kol
a průměrná cena je někde okolo 30 dolarů.
To už jde, ne? (úsměv)
Slapy
hrát golf minimálně 60 tisíc hráčů. V loňském roce hrálo aktivně golf 35 tisíc lidí, a to
je ve srovnání se zeměmi západní Evropy
velmi málo. O USA snad ani mluvit
nebudu. Tam je golf opravdu
zábavou a masovým sportem. Green fee si koupíte
i za 20 dolarů.
Cenová mapa hřišť
provozní podmínky hřiště, například v podobě časových pásem. Ne všichni si mohou dovolit platit golfový „prime-time“.
I na to v AMGH při tvorbě projektu pro
rekreační hráče myslíme. Uvědomujeme
si, že takový člověk má širší portfolio koníčků a svůj rozpočet na ně zkrátka nepřifoukne. Chceme-li, aby širší populace
4. Myslím, že v tomto ohledu nemáte tak
docela pravdu. (úsměv) Green fee je pouze
jedním z řady produktů, které má každé
hřiště. Je to jenom o tom, jaké máte pro využití volného času priority. Jestliže milujete
golf a chcete chodit často na hřiště, není
nic snadnějšího, než si pořídit roční hrací
poplatek, který je třeba u nás Slapech 15 tisíc Kč. Představte si, že jsou borci, kteří za
sezonu odehrají i 100 her. Potom vás jedna
hra vyjde na 150 Kč. A kde je ta synergie?
U hráče je to, myslím, jasné a protože takové roční fee platí předem, tak pro nás to
znamená stabilizaci cash flow.
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
Jste-li hotelový host,
obdržíte 20 %-ní slevu
na greenfee
Jste-li člen,
zaplatíte pouze € 45,–
ročnĕ a obdržíte
50 %-ní slevu na greenfee
GOLF UNLIMITED
4 DNY
GOLF BEZ HRANIC
3/$7Ë2'±ý(59(1&(
INZERCE
5DNRXVNR²ąHVNiUHSXEOLND
VGDOÆtPLPH]LQiURGQtPLSDUWQHU\
]HÃSDQĐOVNDD,WiOLH
‡QRFLYHVWDQGDUGQtPGYRXOĤåNRYpP
SRNRML&/$66,&VERKDWRXVQtGDQtIRUPRX
ãYpGVNpKRVWROX
‡GQ\QHRPH]HQpKRJROIXQDWĜHFK
YODVWQtFKMDPNRYêFKJROIRYêFKKĜLãWtFK
‡[FKRGRYpPHQXYUHVWDXUDFL6FKLQGOHU
QHERFKRGRYpPHQXYKRVWLQFL3HU]\
‡=GDUPDY\XåLWtZHOOQHVV
NU\WêED]pQVDXQDSiUD
od
€ 449,–
za osobu
GOLFRESORT HAUGSCHLAG | GC HERRENSEE | GC LENGENFELD
GC MARIA TAFERL | GOLFRESORT MONACHUS | GC OTTENSTEIN
GC ST. OSWALD – FREISTADT | GC WEITRA | *2/)63$5(6257.2123,Ã7ď
GC FRANZENSBAD | LA QUINTA GOLF & COUNTRY CLUB | GOLF CLUB GRADO
od
€ 499,–
za osobu fairway suite
YFHQČMHEXJJ\
SURGYČRVRE\
7LS
JROIRYçFKKàULâW·
SDUWQHUVNçFKKRWHOÜX
0H]LQiURGQtOHWQtWêGHQJROIX
±þHUYHQFH
ZZZKHDUWRIJROIFRP
LQIR#KHDUWRIJROIFRP
T: +43 (0)2865/8441, E: [email protected]
www.golfresort.at
DOMÁCÍ GOLF | Cenová mapa
Praha, střední Čechy a sever – 18 a více jamek
Green fee Nejvýhodnější cena v Kč 1=2
Číslo
na 18 jamek
na mapě Jamek Název hřiště
1
18
Beroun
2 000/1 000 po–pá, do 11.00
2
18
Beřovice
1 200/1 000 po–čt
3
27
Karlštejn
3 000/1 350 po–st, do 11.00
4
36
Konopiště
2 000/900 po–čt, 3 h před setměním*** ANO
5
18
Molitorov
800/500
po–čt
ANO
6
18
Mstětice
1 290/550 po–út, 7.30–8.30
ANO
7
18
Pyšely
1 550/990 po–út
do 11.00 při obsazení ANO
8
18
Slapy
1 200/600 po–st,
celého flightu
9
18
Praha – Black Bridge 1 700/1 000 po
10
18
Praha – Zbraslav 1 590/990 po, st
11
18
Teplice – Barbora 1 200/900 po–čt, do 10.50
Ústí nad Labem – 1 200/900 pásmo C
12
18
Terasy
Vysoký Újezd – 2 150/750 po–čt, 2 h před setměním***
13
18
Albatross
¦¨
¹åì
ÁØåæí—ì—¿„ÜåêâØÉÔåáæ×âåÙ
ËÜçãàÚܗą—ºoåæíÜÚ
¦ª
·ØÖÜá
¦«
½ÜßâéØ
ÃàÙæìÚßÜÚ
»åÔ×ØޓáÔדÁÜæâè
¾ÔàØáÜÖÞì“ÆØáâé
µØáØæâé“áÔדÃßâèÖáÜÖÜ
§¨ ¾åèãÞÔOêëo—
ÈæçܓáÔד¿ÔÕØà
·èÕÜ
¦¦
åØۗÃØÙÜä
¿ÜçéÜáâé
ËÜçãàÚܗą—¹ØéÙæéØ
¿âà µÜßÜáÔ ¦§ ËÜéØêð
¿ÜçâàØåÜÖØ
½ÜåÞâé
¶Ûâàèçâé
¿âèáì
Ãâ×ÕâåÔáì
ÀÜàâá
ÀßÔ×ԓµâßØæ
ÀØßáÜޓ
¹Ü„æíàÚÜ
§
¾åÔßèãì“áÔדÉßçÔéâè
ÊëØé[
¹æãÜêãØí
¹ãØÚ◹éàÛÞÜ
µåÔá×ìæ“áÔד¿ÔÕØà ÆçÔåÔ
ÄêëgëàÚÜ
¿æéåo—¹ÜñÛgâæíÆßÔáì
¦©
ÅÔÞâéáÜÞ
Äæëæã
§¥
®
ÇéØßØ
§¦
«
¶ØßÔÞâéÜÖØ
ÈéÔßì ¶ØæÞ쓵åâ×
¿æêëàí؄
¦­ ¦®ÅÜÖÔáì
¦ µØåâèá
ª Äæãàëæéæí
¾åÔßè铷éèå
¦¥ ÑÙéØêãØí
¦¨
Íðêæ⒗OáÜñÛ
Í×ÜÖØ
ÍÕÜåâÛ
§§ ¬ Çð‡Üãð
»âåâéÜÖØ
¨ ¦¬ Ão‡åàÚÜ Këà„oå
ÂØéã‡ëÜáå ·âÕåÜæ
µØáØæâé
­
ÅâÞìÖÔáì
Í
ÊãØçð
©
ÉßÔæÜà
ÃåÜÕåÔà
¹Üéæìå
íØá
ÅâíçâÞì“
ÁâéؓÆçåÔæØÖÜ
½ØæØáÜÖؓ
Üy
µØßԓãâדµØí×ØíØ
ÆçØçÜ
§©
¿ÜÕâÖÛâéÜÖØ
ÍÔçØÖ
̈􆎆
·âÞæì
ËÜéÜñoå—ą—ÂæëãàåØ
¿âéâæÜÖØ
דÂÛåÜ
¶ÛåÔæçÔé
¿æÛâæíàdâð
Âæåæçà‡ëg
ÆØ×ßÖÔáì
ÉâçÜÖØ
áì
¿Ø×Ø֓áÔדÆÔ
ÅâíàÜçÔߓãâדÇåØàæÜáØà
ÜÖØ
µåØíáÜÖØ
ÁØãâàèÞ
Nejvýhodnější hra – Top 5
Nejvýhodnější hra – Top 5
Pořadí Hřiště
Cena v Kč
Pořadí
Hřiště
1.
Molitorov
500
1.
Libouchec
2.
Mstětice
550
2.
Janov u Hřenska
3.
Slapy
600
3.
Teplice - Cínovec
4.
Vysoký Újezd – Albatross
750
4.–5.
Stará Boleslav
5.–7. Konopiště, Teplice – Barbora, Ústí nad Labem 900
4.–5.
Štiřín
* celodenní fee; ** hřiště uzavřeno; *** vzhledem k času startu nelze garantovat odehrání 18 jamek
Cena v Kč
110
500*
600
640
640
Jihozápad – 9 jamek
Green fee
Číslo
na 18 jamek
na mapě Jamek Název hřiště
14
9
Horní Bezděkov – Botanika 900/700
15
9
Janov u Hřenska
700/500*
16
9
Libouchec
210/110
17
9
Líšnice
1 100/800
18
9
Praha – Hodkovičky
1 400/1 000
19
9
Praha – Hostivař
1 600/1 400
20
9
Praha – Motol
750/600
21
9
Stará Boleslav
960/640
22
9
Štiřín
1 000/640
23
9
Teplice – Cínovec
650/600
24
9
Terezín – Kotlina
1 000/850
Nejvýhodnější
cena v Kč
po–čt
po–pá
po–pá
po–pá
po–pá
po–pá, do 15.00
po–pá
po–pá
po–út
po–pá
po–čt
ANKETA ČASOPISU GOLF – CENOVÁ MAPA TUZEMSKÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ
MARCELA JIRKOVÁ
Golf Club Český Krumlov
manažer klubu – obchod&marketing
1. Už po několik let se snažíme na Svachovce aby poměr ceny a kvality nabízených služeb na golfu a v celém resortu byl
nastaven ve prospěch ceny. Golfistů z blízkého okolí přibývá poslední dobou méně
než před 8 lety, kdy jsme začínali, takže
finanční koláč, který si rozdělujeme s ostatními hřišti v okolí, se už také tolik nezvětšuje. Hráči k nám mnohokrát váží cestu zdaleka a vzhledem k tomu, že návrat zpátky
není z jižních Čech úplně jednoduchý, utrácí
tak u nás peníze nejenom za green fee,
ale i ubytování, celodenní občerstvení atd.
Jsme rádi, když se na konci každého pobytu
hráčů dozvídáme, že jsou mile překvapeni
kvalitou, jakou u nás dostali, a cenou, kterou
za to zaplatili.
2. Velmi spokojena – dokázali jsme ve
třech po sobě jdoucích sezonách
nezdražit (ačkoliv se DPH zvýšilo) – navíc jsme v průběhu posledních let
obměnili a doplnili
Cenová mapa hřišť
strojový park na údržbu hřiště, nemalé
prostředky investovali do dostavby
a úpravy vodních ploch, cest, výsadby
stromů – hřišť je mnoho, o tom, kde si
chcete zahrát a utratit tam svoje peníze,
už dneska rozhodují drobné detaily – posekané rafy, semirafy, ferveje, kolik času
strávím na hřišti (průchodnost hřiště), odbavení a služby nabízející se na recepci,
nabídka občerstvení po hře…
Pro další období, a já tomu věřím, dokážeme-li udržet náklady pod kontrolou
jako doposud, je ještě prostor k menšímu
snížení ceny. Když si můžete dovolit změnit hodinu, kdy na golf vyrazíte, dokážete
více využívat výhodnějších cen, které jsou
nastavené v časových pásmech, kdy je
naše hřiště méně zaplněné.
3. Nepodporujeme žádný slevový program,
nikdy jsme se do žádného nezapojili a nehodláme tak činit. Máme vlastní program
– Premium Golf Card, který jsme představili
zrovna nedávno, a už jsme do něj zapojili
řadu hráčů z Golfareny Praha (partnerský
driving) a našeho golfového klubu. Program
je otevřen všem golfistům, i neregistrovaným v ČGF, a nabízí výhodnější produkty
z více oblastí než jenom z golfu. Celý program je myšlenkou našeho majitele a jsou
do něj zapojené společnosti, s nimiž velmi
úzce spolupracujeme nebo jsou vlastněny
našimi partnery. V době kdy vychází tento
článek, už funguje i na golfu „PARTIČKA“,
díky které si ve vybraných hodinách snížíte
cenu celého flightu na minimum…
4. Za výhodný vztah považuji takový, kde
jsou spokojené obě strany, hovoří i nahlas
o spokojenosti a od začátku vztahu nemění podmínky, na kterých se dohodly –
nebo alespoň v průběhu jedné sezony se
nemění. Každou hodinu může hřiště prodat minimálně 24 green fee (u větších hřišť
při využití double startu i 48 po určitou
dobu) … to je dost velká skupina hráčů na
to, aby zde byl prostor pro tlak na cenu ze
strany hráčů proti očekávané průměrné
ceně majitelů za jedno fee.
Pokud výnosy za fee pokryjí náklady, které
máme, a hráči po odehrání hry objednávají další tee time, můžu s majitelem
vyjednávat na další sezonu úpravu ceny –
máme totiž minimálně 24 her, které lze
každou hodinu prodat… Důležité ale je,
aby se hráč na hřišti cítil komfortně…
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
1=2
ANO
ANO
ANO
SCOTTSDALE TR
WE’VE REVOLUTIONISED THE PUTTER. AGAIN.
VARIABLE DEPTH
GROOVES
TRUE ROLL
INSERT
CUSTOM ENGINEERED TO
CREATE CONSISTENT BALL
SPEEDS ACROSS THE
FACE. DEEPER GROOVES IN
THE MIDDLE, SHALLOWER
TOWARD THE PERIMETER.
UNMATCHED DISTANCE CONTROL
AN INDUSTRY-FIRST INNOVATION, THE VARIABLE DEPTH GROOVE INSERT
PROVIDES FORGIVENESS ACROSS THE FACE. THAT MEANS BETTER DISTANCE
CONTROL, WHICH MEANS FEWER PUTTS.
ADJUSTABLE SHAFT LENGTH
WE’VE ELEVATED PUTTER FITTING BY BRINGING YOU A PUTTER SHAFT THAT
ADJUSTS WITHIN A SEVEN-INCH RANGE TO BRING YOU THE MOST PRECISE FIT IN
GOLF. TOGETHER WITH OUR FIT FOR STROKE™ CONCEPT AND THE IPING® PUTTER
APP, PUTTER FITTING HAS NEVER BEEN SO EASY AND EFFECTIVE.
The Scottsdale® TR™ putter’s new insert has consistency down to a science. Its
variable depth grooves, machined into an aerospace grade 6061 aluminium insert, create
unmatched distance control. Whether you hit it dead centre or toward the heel or toe,
your putts travel nearly the same distance. Add even more consistency with an adjustable
shaft (optional) in one of 12 models. Visit a PING® Fitting Specialist or ping.com.
©2013 PING P.O. Box 82000 Phoenix, AZ 85071
DOMÁCÍ GOLF | Cenová mapa
5. Částečně jsem už odpověděla… pro
hráče, kteří si k nám jedou zahrát z jiných
regionů, jsme natolik vzdálený golfový re
sort, že u nás utrácí více peněz (potřebují více služeb), a my uděláme maximum
Na tento systém máme za poslední
3 roky výrazně pozitivní odezvy.
dle mého scénář existuje, funguje a je jen
na každém z nás, jak a kde ho použijeme.
2. „Spokojeni“ je ošidný termín. Fungujeme
jako jakákoli jiná firma, tudíž naším cílem
5. Byl bych rád, kdyby klesala. Tlak golfového světa tomu nasvědčuje, utratit
za čtyřčlennou rodinu za odpolední hru
10 000 Kč prostě neodpovídá dnešnímu
trávení volného času. A záleží jen na hřištích samotných, zda si to včas uvědomí.
OLDŘICH NECHANICKÝ
Royal Golf Club Mariánské Lázně
Head-Pro
1. Především to je kvalita hřiště a poskytovaných služeb, dále to je historie a tradice. Každý skutečný golfista má sen si
zahrát hřiště Old Course v St. Andrews,
každý český golfista by měl mít přání si
zahrát hřiště Royal GC Mariánské Lázně,
na kterém za posledních 20 let hrálo
11 vítězů major turnajů.
Čertovo Břemeno
pro to, aby celkovou částku, kterou u nás
zaplatí, ocenil a věděl, že dostal více…
Pro domácí hráče budeme mít vždycky více
nabídek – pokud nemůže na začátku sezony zaplatit plné členství včetně hry, může
si zvolit základní členství a platit nám hru
při každé návštěvě (cena za tuto hru nesmí
být vyšší než 500 Kč ve všední den a 700 Kč
o víkendu – ideální cena pro hráče z nejbližšího okolí by byla ještě o 150 Kč níže…
Platím-li si golf ze svého rodinného rozpočtu, musím do této ceny vždycky započítat cestu autem (k nám se jinak nedostanete), cenu za hru, cenu za malé
občerstvení ke hře a čas. Hraju-li golf s rodinou a chci-li být na golfu častěji než jednou
měsíčně, musí náklady na den golfu vycházet přibližně na 1 000 Kč (za 3 osoby) –
reálná cena golfu bude vždycky na daném
golfovém hřišti záviset na tom, kolik si může
největší část členů a hostů hřiště dovolit zaplatit častěji než jednou měsíčně…
je zisk. Na druhou stranu dáváme do naší
práce srdce a kus sebe a vidíme, že to naši
návštěvníci vnímají a oceňují. A spokojenost
našich hráčů je náš nejcennější artikl. Takže
pokud je hráč spokojen, jsem i já spokojen.
Vzhledem k plánovanému rozvoji celého
resortu a především stavbě druhé devítky
se cena jistě bude posouvat. Ale zakládáme
si na tom, že jsme v Hořehledech dlouhodobě cenově jednoznačně bezkonkurenční
a v tomto duchu budeme určitě pokračovat i budoucnu.
3. Jak jsem již psal, vymýšlíme si různé
akce. Některé čistě v naší vlastní režii,
některé s partnery. Chceme hráčům nabídnout možnost získat nějakou výhodu
nebo slevu, ale musí pro to něco udělat.
Přivést nějakého hráče s sebou, být ve
správný čas na správném místě… Partnery
si vybíráme na základě dlouhodobé ověřené spolupráce. Slevové portály tak, jak je
známe, nevyužíváme, a ani nebudeme.
MARTIN KOPČÁK
PilsnerGolf Resort Hořehledy
general manager
1. Určitě poptávka. Snažíme se pracovat s vytížeností hřiště a nabízet hráčům, kteří nad
cenou chtějí přemýšlet,
různé slevy a akce.
Cenová mapa hřišť
4. Přiznám se, že příliš nerozumím
otázce. Pokud si někde kupuji fee, očekávám určitou kvalitu hřiště a servis k tomu
náležící. A pokud něco z toho nesplňuje
moje očekávání, pak patrně cena neodpovídá kvalitě. Jestliže hřiště nabízí své
služby za nevhodné ceny, nedostane očekávaný zisk, tudíž je něco špatně. Takže
2. Spokojeni můžeme být, pokud budou
hráči jezdit, cenu akceptovat a budou se
ke hře na naše hřiště vracet, případně budou hru u nás dál doporučovat. Současnou výši green fee předpokládám, že ponecháme. Držíme ji několik let na stejné
úrovni a vím, že se nám to vyplatilo.
3. Slevové programy jsou v dnešní době
populární ve všech směrech, ale nemyslím si, že by naše cesta prodeje green
fee měla vést přes různé slevové portály. Nabízíme již několik let společně
s 18jamkovými hřišti v našem okolí produkt
Golf-pass, který se nám velmi osvědčil.
V letošním roce se do něj zapojilo poslední
hřiště v našem regionu – GC Kynžvart. Pro
zjednodušení nákupu tohoto produktu
byly vytvořeny nové internetové stránky
www.golf-pass.cz. Dále máme nastavený
slevový program pro hotely a CK k možnému vytváření různých balíčků.
4. Scénář je asi „jednoduchý“. Ten kdo
green fee platí, očekává příjemný zážitek,
který je dán nejenom kvalitní údržbou
hřiště, vstřícným přijetím všech zaměstnanců a členů klubu. Musí odjíždět s vědomím, že zde nebyl naposledy a že nelituje financí, které tu utratil, ale že budou
ze strany provozovatele investovány zpět
do zkvalitnění údržby hřiště a služeb. Toto
tvoří oboustranně výhodný vztah!
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
DOMÁCÍ GOLF | Cenová mapa
Severovýchod – 18 a více jamek
Číslo
na mapě Jamek Název hřiště
1
18
Benátky nad Jizerou
2
18
Heřmanice – Malevil
3
18
Kunětická Hora
4
18
Liberec – Machnín
5
18
Liberec – Ypsilon
6
18
Mladá Boleslav
7
18
Mladé Buky
8
18
Myštěves
9
27
Nová Amerika
Pardubice – Lázně
10
18
Bohdaneč
11
18
Poděbrady
12
18
Roztěž – Casa Serena
¦¨
¹åì×ßÔáç
¾éØهëÜáå
ÉÔåáæ×âåÙ
¦© Ðçêàãæå ¿ØééØÚßæí
»åÔ×ØޓáÔדÁÜæâè
¾ÔàØáÜÖÞì“ÆØáâé§
ÃàÙÜéÜÚ
æâé“áÔדÃßâèÖáÜÖÜ
ª ¦ª
¿Ü„äØåàÚܗą—ÄØãÜíàã
© ½ÔÕßâáØ֓áÔדÁÜæâè
¦®
ÄØÚßåoå
ÀÜàâá
ÍØßØíá쓵åâ×
Á܇ëgÛ §§
ÉåÖÛßÔÕÜ
Çèåáâé
ÊÜäàãð
¬Çåèçáâé
ÊéÙêâæ
½ÜßØàáÜÖØ
·âÞæì
¦¨
§¦ ÄãØÛf—¹ìâð
µåâèàâé
¿âàáÜÖؓáÔדÃâãØßÞâè
ÇéæêÜdåf
ÈãÜÖØ
¹éæìäæí
§¨
µØßԓãâדµØí×ØíØà
ÁâéԓÃÔÞÔ
»åâáâé
çØçÜ
¶ØåéØá쓾âæçØßØÖ
« ÄãØÛ[—¹æãÜêãØí
ÀßÔ×ԓµâßØæßÔé
Åæí[—¸äÜéàâØÁÔÖÛâ×
¶ÛåÔæçÔéÔ
»âåÜÖØ
ÀØßáÜޓ¹Üå[ëâð—åØۗÁàñÜéæì
¦
åÔßèãì“áÔדÉßçÔéâè
ÅâíçâÞì“
ÇéØßØ
Äð‡ëgíÜê
­
µåÔá×ìæ“áÔד¿ÔÕØà ÆçÔåԓµâßØæßÔé
¿é[ÛÜâ
¶ÛßèàØ֓áÔד¶Ü×ßÜáâè
ì—ÅÜÚßØåàÚ
ÇæÛgÙéØÛð
ÃåØßâèÖ
ÅÜÖÔáì
ÁâéؓÀØæçâ“áÔדÀØçèÝÜ
¦­
¦« ¿éØÛÜڗÂé[ãæíf
¨
¾âßÜá
Ã[ñåg—¹æßÛØåÜd ¦¥
§¥ÉìæâÞؓÀìçâ
¶Ûåè×Üà
¾èçáԓ»âåÔ
ÇØéÛìÙàÚÜ
¶ØæÞԓÇåØÕâéÔ
¦§ ¶ÔæßÔé
»ØåàÔáèé“ÀØæçØÖ
¿Üçâàìæß
¦¦
¶ØßÔÞâéÜÖØ
ÈéÔßì ¶ØæÞ쓵åâ×
½ÔåâàØå
·âÕåèæÞÔ
ÁÜåoâæíàÚܗą—ÅؗÍé‡oÚß
»åÔ×Ø֓¾åÔßâéØ
¦¬
Áâé쓵ì×íâé
®
ÇåØÕØÖÛâéÜÖؓãâדÂåØÕØà
¾âæçØßØ֓áÔדÂåßÜÖÜ
ÇìáÜæçؓáÔדÂåßÜÖÜ
ÂìågëàÚâ[—¿æéØ
ÉÔàÕØåÞ ÍÔàÕØåÞ
»âßÜÖØ
ÃÔå×èÕÜÖØ
¿ØçâÛåÔ×
¶ÛâÖØá
ÆêðdàåØ
¿Ôáæ
Green fee
na 18 jamek
1 200/900
990/790
1 600/950
800/600
1 500/1 000
1 500/1 200
1 350/830
800/600
1 600/700
pásmo C
po–čt
po–čt, 13.00–14.00
po–pá
út–ne, start do 8.20
po–čt
po–čt
po–pá
po (super akce)
900/700
po–pá
Nejvýhodnější cena v Kč 1=2
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
1 200/700 po
privátní hřiště
Éæñëg•—ą—ºØêؗÊÜéÜåØ
µØáØæâé
»ßÜáæÞâ
Íåè֓áÔדÆÔíÔéâè
¶ÛâçØÕâå
ÉßÔæÜà
ÆØ×ßÖÔáì
ÉâçÜÖØ
§©
¿Ø×Ø֓áÔדÆÔíÔéâè
À
ÆéÜçÔéì
ÃâßÜÖÞÔ
ÆéØçßԓáÔדÆÔíÔéâè
Ëéßæ풗Këgç[åæí
»ÔéßÜÖÞè铵åâ×
»èàãâßØÖ
Í×úÔå“áÔדÆÔíÔéâè
ÁâéØ ÀØæçâ áÔ ÀâåÔéØ
¿ØçâéÜÖ
Nejvýhodnější hra – Top 5
Nejvýhodnější hra – Top 5
Pořadí Hřiště
Cena v Kč
Pořadí
Hřiště
1.–2. Liberec - Machnín
600
1.
Srbsko
1.–2. Myštěves
600
2.
Prosečné
3.–5. Nová Amerika
700
3.–4.
Grabštejn
3.–5. Pardubice - Lázně Bohdaneč
700
3.–4.
Osyčina
3.–5. Poděbrady
700
5.
Broumov - GC Grosshof
* celodenní fee; ** hřiště uzavřeno; *** vzhledem k času startu nelze garantovat odehrání 18 jamek
Cena v Kč
200*
300*
350*
350*
350
Severovýchod – 9 jamek
Číslo
na mapě Jamek Název hřiště
13
6 (9) Broumov - GC Grosshof
14
9
Grabštejn
15
9
Harrachov
16
9
Hradec Králové
17
9
Hrádek u Nechanic
18
9
Jeníkovice – Na Vrších
19
9
Liberec - Ještěd
20
9
Osyčina
21
9
Prosečné
22
9
Semily
23
9
Srbsko
24
9
Trhový Štěpánov
Green fee
na 18 jamek
450/350
500/350*
600/400
850/640
700/500
500/400*
800/600
400/350*
400/300*
500/500
250/200*
550/400
Nejvýhodnější
cena v Kč
po–pá
po–pá
po–pá
po–pá, do 15.00
po–čt
po–pá
po–pá
po–pá
po–pá
po–ne
po–pá
po–pá
ANKETA ČASOPISU GOLF – CENOVÁ MAPA TUZEMSKÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ
5. Dle mého názoru bude cena green
fee po dobu tří let stagnovat. Vedle vývoje ekonomiky budu záležet na každém
hřišti, jakou kvalitu bude nabízet!
MICHAL RULÁK
Golf Club Karlovy Vary/Golf Resort
Karlovy Vary a.s.
STK, hospodář a ekonom
1. Nejdůležitějšími činiteli pro určení výše
green fee jsou náklady na údržbu hřiště
a jeho provoz. Jelikož se snažíme poskytovat
kvalitní služby na vysoké úrovni a hřiště ve
výborné kondici, jsou tedy tyto náklady vyšší
a cena green fee je tomu přímo úměrná.
2. Z výše popsaného je naše cena optimální. Pro nejbližší roky se budeme snažit
udržet cenu ve stejné výši, byť se neustále zvyšují náklady na provoz hřiště.
3. Slevové programy příliš nepodporujeme.
Poskytnutou slevou si snižujeme možnost
připravovat hřiště ve vysoké kvalitě a být
tak konkurenceschopným ostatním hřištím. Jediný program, který má v našem
regionu úspěch a kterého se účastníme,
je produkt nazvaný „GOLFPASS“. Zahrnuje
možnost hry na více hřištích v Karlovarském regionu za zvýhodněnou cenu.
4. Hráč si musí za své peníze užít tolik
pohody a krásné hry, aby při odchodu
ze hřiště nepřemýšlel o tom, kolik ho to
vlastně stálo. Poté jsou spokojeny obě
strany – ti co inkasují i ti co platí.
5. Dle mého názoru bude cena fee stagnovat. Vlivem ekonomické situace nejen
v tuzemsku lehce poklesl počet hráčů
na hřištích. Každý by tudíž měl své ceny
zlevňovat a lákat hráče pro hru na svém
hřišti. Avšak vzrůstem nákladů na provozuschopnost by se všichni měli snažit
ceny fee udržet.
MARTIN KŘÍŽEK
Loreta Golf Club Pyšely
president
1. Jako u každého výrobku či služby by
cena měla být odpovídající nabízené kvalitě a vlastnostem daného produktu. Tolik
obecná definice. V praxi bohužel tento příměr nefunguje. Často si u nás nekvalitně
udržované golfové hřiště s nepříliš povedeným designem účtuje podobnou cenu jako
krásné osmnáctky od renomovaných architektů s tou nejlepší péčí. Proč? Asi proto,
že jsme v Čechách…
Samozřejmě je důležité upozornit, že je
neférové bavit se pouze o ceně green
fee. Je potřeba si říci, zda se jedná o cenu
fee na kolo, nebo na den. A nejde to ani
bez porovnání ostatních cen: drivingu,
půjčovného, restaurace, pro-shopu.
A nakonec je pro každého individuálně
důležitá i cena za pohonné hmoty, aby
se na konkrétní hřiště vůbec dostal.
2. Zatím nemůžu na tuto otázku kvalifikovaně odpovědět, neboť naše hřiště bude
postupně uvedeno do provozu až během
června a července. Cena našeho green fee
a celková cenová politika tak projde teprve
„provozním“ testem. A budoucnost? Zastáváme názor, že kvalitní zboží má mít svou
cenu a že bude mít určitě svého kupce.
3. Samozřejmě budeme využívat marketingové nástroje: slevy nebo různé akční
balíčky atd., ale pouze v naší režii, a to
tak, abychom byli maximálně efektivní
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
23
1=2
ANO
ANO
ANO
ANO
DOMÁCÍ GOLF | Cenová mapa
při obsazenosti hřiště s ohledem na naše
členy. Člen je u nás na prvním místě. Na
rozdíl od mnoha jiných chceme eliminovat vše, co by je znevýhodňovalo. Co to
znamená? Každý, kdo si bude chtít zahrát
naše hřiště, má dvě jasné možnosti. Zaplatit green fee, jehož cena je námi určená,
nebo být naším členem, kterým nabízíme
maximální množství zajímavých reciprocit
na dalších kvalitních hřištích u nás i v zahraničí. A dále nenavazujeme žádnou
spolupráci se slevomaty, virtuálními kluby,
neprodáváme přenosné karty, které pak
zneužívají překupníci s green fee.
4. Plně respektujeme existenci virtuálních
klubů, určitě mají na trhu své místo. Především pro hřiště, která se soustředí na prodej
green fee nebo nebudují členskou komunitu. Co nedokážu zcela pochopit, je situace,
kdy s nimi navazují spolupráci resorty, které
prodávaly a prodávají svá členství za statisíce. Zdálo by se tak, že být jejich členem je
něco skoro až mýticky prestižního. Tak teď
už určitě není. Je přeci logické, že tyto dva
produkty jdou naprosto jednoznačně proti
chytají. To je sice rychlá náplast, ale na prodeji členství a standardního fee se jim to
v negativním slova smyslu brzy vrátí. Nikde
není psáno, že příští rok nabídne „virtuál“
stejné podmínky jako letos. A spirála se
točí... Ale abych nebyl jen kritický, samozřejmě při rozumně nastavených pravidlech se slušným partnerem se dá nalézt
určitě oboustranně výhodné řešení.
5. Obecně lze očekávat, že provozní
náklady, pohonné hmoty, energie a případně DPH budou postupně stoupat
a všechny ostatní ceny budou muset
tento vývoj kopírovat. Ale to platí ve
všech oborech. Bohužel…
Ing. JAROSLAV MÜHLHANSEL
GK Botanika
manager
1. Botanika má silnou členskou základnu,
výbornou lokalitu i zázemí, má tedy co
nabídnout. Cenu green fee z velké části
ovlivní sami hráči, buď ji akceptují, nebo
ne. Samozřejmě že green fee je nedílnou
S virtuálními kluby spolupracujeme bez
problémů. Vše jsou propojené nádoby.
Je to na delší povídání a určitě zajímavé
téma na diplomovou práci.
4. Cena veškerých poplatků by měla být
koupěschopná, pokud není, dříve nebo
později se musí změnit, příklady známe
i v ČR. Tím mám na mysli i vstupní poplatky do klubu, které byly v minulosti
nesmyslně vysoko nastaveny. Dnes jsou
trendem spíše levnější roční členství. Kdo
fee platí, kdo si ho může dovolit? Je golf
pro všechny? A co děláme pro to, aby
golf u nás hrálo více lidí? A co zahraniční
golfisté? Je otázkou, jak dostatečně jsme
využili ocenění Neobjevené golfové destinace, udělené České republice v roce
2007. Pro mě je těžko pochopitelné, že
srovnatelná hřiště v Německu či Rakousku
nabízejí nižší cenu green fee než u nás…
5. Cena green fee, hracích poplatků
i pronájmů hřiště ke komerčním turnajům bude stagnovat, ostatně to vidíme
již v posledních letech. Podívejme se na
vývoj green fee např. v Německu či USA,
i v zemích s mnohem větší základnou
a tradicí jsou rádi za každého platícího
hráče. Na podzim jsem v Jižní Karolíně
od Boba Mauragase, presidenta National Golf Management, slyšel o velké krizi
golfového průmyslu v USA. Tón, kterým
o nové situaci mluvil, byl přesvědčivý. Zároveň naznačoval, že pro 50 tisíc hráčů je
současný stav hřišť v ČR maximální. V USA
se dostávají do situace, kdy se hřiště musí
uzavřít. Něco podobného je pro nás ještě
zatím nepředstavitelné…
ROMAN SVOBODA
Mladé Buky
sobě, ale hlavně proti řádným členům daných resortů.
Proč taková slova? Mám obavu, že peníze
golfistů neskončí na hřištích, ale v rukou
prostředníků, kteří budou do budoucna
určovat ceny resortům, které na jejich
„služby“ dnes spoléhají. To bude mít
vliv na kvalitu údržby atd. Už
teď se mnoho hřišť potýká
s finančními problémy,
a tak se „virtuálů“
Cenová mapa hřišť
Golf Mladá Boleslav,
Sand Martin's Holes
general manager
součástí příjmů. Je nutné zajistit provozní
náklady dané sezony a také, pokud možno,
splácet investiční náklady výstavby.
1. Cena green fee je určitě závislá především na poptávce a na kvalitě služeb,
které nabízíte.
2. Green fee pro nečleny i hrací roční poplatek pro členy jsou nastaveny férově,
jsem tedy spokojen.
2. Osobně chápu obě strany, majitele
i hráče, sám také jezdím po golfových
hřištích, a když mám platit, určitě si vždy
zjistím, zda neexistuje oproti základnímu
fee nějaká výhodnější varianta. Jako provozovatel ale stále postrádám nějaký kvalitnější plošný slevový program, a tak české
3. Občas slýchávám, že golf a slevy k sobě
nepatří. Také slyším, že tzv. virtuální
kluby jsou zlo. Nemyslím si ani jedno…
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
DOMÁCÍ GOLF | Cenová mapa
½ØæØáÜÞ
ÇåØÕØÖÛâéÜÖؓãâדÂåØÕØà
¾âæçØßØ֓áÔדÂåßÜÖÜ
ÉÔàÕØåÞ ÍÔàÕØåÞ
»âßÜÖØ
¿ØçâÛåÔ×
¶ÛâÖØá
ÉìæâÞؓÀìçâ
¦§
¶Ûåè×Üà
¾èçáԓ»âåÔ
¶ÔæßÔé
¤
¾åáâé“
µåèáçÔß
ÆèàãØåÞ
¿å[ëåàÚܗì—Oêëo—åØۗÆéãàÚo
ÂéØí؄Ü
ÂãÔéÔ
ÅìàÔåâé
¿ÔáæÞåâèá
¶ØæÞԓÇåØÕâéÔ
¿Üçâàìæß
»ØåàÔáèé“ÀØæçØÖ
ÉåÕáâ“ãâדÃåÔ×Ø×Øà
ÍÔÕåØۓ
©
®
Kàãß܄æíàÚÜ
»åÔ×Ø֓áÔדÀâåÔéÜÖÜ
µâÛèàÜá
¾ÔåéÜáÔ
ÂåßâéÔ
ÃØçåéÔßד蓾ÔåéÜáØ
»ÔéÜåâé
ÉÜçÞâé
ÂØéíàå[
¾ßÜàÞâéÜÖØ
¶ØæÞì“ÇØæÜá
¹èßáØÞ Æçè×ØáÞÔ
¹åì×ØÞ ÀÜæçØÞ
Â×åì
¿ìâíØãÛð
ÃåÜÕâå
ÇåÜáØÖ
·âÕåÔ
&ÜãØÛå[
Áâé쓽ÜÖÜá
¹åì×ßÔáç“áÔדÂæçåÔéÜÖÜ
ÉæçàÚÜ
ÉØÛoâæí
¾âãåÜéáÜÖØ
½ÔÕßèáÞâé
¿ÜãáÜޓáÔדµØÖéâè
ÆêëéØíØ
»ßÜáæÞâ
ÊíéØëâØ
Íåè֓áÔדÆÔíÔéâè
¶ÛâçØÕâå
ÉßÔæÜà
ÆéØçßԓáÔדÆÔíÔéâè
¿Ø×Ø֓áÔדÆÔíÔéâè
§¦ §§
ÆçØåáÕØåÞ
¿ÜçâéØß
ª
ÊíæÙæÛåf—
»èàãâßØÖ
»ÔéßÜÖÞè铵åâ×
¿Øäéð
Í×úÔå“áÔדÆÔíÔéâè
ÉØßÞؓµìæçåÜÖØ
¨
ÃØßÛåÜàâé
½ÜÛßÔéÔ
ÁàßãØíØ
¾ÔàØáÜÖؓáÔד¿Üãâè ÇåØæçú
é
ËÜãd
Ôד¿èíáÜÖÜ
½Üá×åÜÖÛè铻åÔ×ØÖ
¦¥ÇØßÖ
¦¦
ÇåØÕÜÖ
¼éÔáÖÜÖØ
Ëg‡ÜëàÚÜ
§¨
«
ÉìæÞâé
µìæçåÜÖؓãâד»âæçìáØà
ÍÜãâf—ÂØéãæíàÚÜ
¾âÝØçÜá
Ã[ñåg—ÂæêëÜãÜÚ
¶ÛåâãìáØ
¾åâàØåÜí
ÉæØçÜá
¹åìæçÔÞ
ÀâåÞâéÜÖØ ÆßÜíÔáì
­
ÊãØíâæí—ì—¹éåØ
¦ª §¥
ÍßÜá
§©
Êãì‡æíàÚÜ
¦¬
ÀÜÞèßâé
µåØÖßÔé
Nejvýhodnější hra – Top 5
Nejvýhodnější hra – Top 5
Pořadí
Hřiště
Cena v Kč
Pořadí
Hřiště
1.
Kořenec
500
1.
Hukvaldy
2.
Slavkov
525
2.
Radíkov
3.
Olomouc
550
3.
Slušovice
4.
Šilheřovice
600
4.–5.
Hnátnice
5.
Čeladná
800
4.–5.
Velké Karlovice
* celodenní fee; ** hřiště uzavřeno; *** vzhledem k času startu nelze garantovat odehrání 18 jamek
Cena v Kč
200
350
400*
400
400
Jihovýchod – 9 jamek
Číslo
na mapě Jamek Název hřiště
11
9
Brno Automotodrom
12
9
Hnátnice
13
9
Hukvaldy
14
9
Karviná - Lipiny
15
9
Lázně Kostelec u Zlína
16
9
Ostrava
17
9
Ostrožská Nová Ves – Jezera
18
9
Radíkov
19
9
Rožnov pod Radhoštěm
20
9
Slušovice
21
9
Svobodné Hamry
22
9
Svratka
23
9
Těšetice
24
9
Velké Karlovice - Horal
Green fee
na 18 jamek
650/550
400/400
300/200*
1 000/700
650/500*
300/400**
1 000/800
400/350*
900/600
600/400*
800/500
700/500
450/450
700/400
Nejvýhodnější
cena v Kč
po–čt
po–ne
po–čt
po–pá
po–pá
po–pá
po–út
po–pá
po–pá
po–pá
po–pá
po–pá
po–ne
po–pá
ANKETA ČASOPISU GOLF – CENOVÁ MAPA TUZEMSKÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ
specifikum nákupů fee ve slevomatech nutí
jednotlivá hřiště „požírat“ se navzájem.
Reálná hodnota fee závisí na tom, jak rozsáhlé a kvalitní služby poskytujete, protože
k jejich realizaci potřebujete především
kvalitní personál, a ten musíte zaplatit.
3. Má odpověď úzce souvisí s tou předchozí. Když jste na hranici nákladů a lidé
chtějí další a další slevy, poskytnout je můžete, už ale nepůjde uhlídat kvalitu.
4. Za oboustranně nejvýhodnější považuji
institut klubového členství, i když i tato varianta kopíruje současný trend a ve svém
důsledku se jeho hodnota rok od roku
snižuje. Podle mě není možné, aby nejvýhodnější nabídky na hru poskytovali provozovatelé klubů, které vlastní hřiště nemají.
Připadá mně to nepřirozené a doufám, že
tato situace nebude trvat dlouho. Řešení
se navíc nabízejí skoro sama, a to třeba
formou propracovanějších reciprocí.
5. Konkrétní nebudu, ale pokud bude
stav setrvalý a my nedokážeme přivést ke
golfu další hráče, donutí nás situace ještě
lépe počítat.
1=2
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Ñãoå
ÂçåâÞâéÜÖØ
ÉÔßÔææÞؓ¾ßâÕâèÞì
ÁÔãÔÝØ×ßÔ
ÆßÔéÜÖÜá
Æêëéæ•êâ[—Åæí[—ÍÜê—ą—ÁÜñÜéØ
µåèàâé µìßáÜÖØ
ÀâåÔéæÞ쓾åèàßâé
ÈÛØåæÞ쓵åâ×
µâÝÞâéÜÖØ
¾ßâÕâèÞì“蓵åáÔ
ÃâÛâåØßÜÖؓ
ÉØæØßܓáÔדÀâåÔéâè
»èæçâãØÖØ
·èÕáÔáì
ÆçåÔíáÜÖØ
»â×âáÜá“
¸ìëæäæëæÛéæä
ÅâæÜÖؓ
ÂæßÔéÔáì
ÀâåÔéæÞؓµè×ØÝâéÜÖØ
ÍèÕåÜ
¾èåÜà ´×Ôàâé
¹éåæ
¦®
ÉÔßÔææÞؓÀØíÜåÜÖÜ ÆêëéØíàÚÜ
Éæ•åæí—çæۗÉØÛßæ‡ëgä
¦
ÁÔàØæçú“áÔדÂæßÔéâè
§
¨¤
·ÔÖÜÖØ
ÉØßÞԓµÜçØæ
¦©
¬
¦¨
ÃåØåâé
µßÔáæÞâ
ÇÜæáâé
ÂØêâ[ÛØ
ÉØßÞؓÀØíÜåÜÖÜ
â“ÈæçÜ
¦­
ÆãæäæìÚ
Âæ„ÜåÜÚ
¿ØçâéÜÖØ
ÁâéؓÀØæçâ“áԓÀâåÔéØ
µìæçåÜÖؓáÔדÃØåáæçØÝáØà
µâæÞâéÜÖØ
ÃÔÖâé
¦«
ÈáÜÖâé
ÀâåÔéæÞԓÇåØÕâéÔ
ÆéÜçÔéì
ÃâßÜÖÞÔ
Jihovýchod – 18 a více jamek
Green fee
Číslo
na mapě Jamek Název hřiště na 18 jamek Nejvýhodnější cena v Kč
1
27
Brno Kaskáda 1 950/1 600 po–čt
po–čt (3 h před setměním,
2
36
Čeladná
1 890/800
The New Course)***
3
18
Kořenec
1 400/500
po–čt (od 17.00)***
4
18
Kravaře
1 200/900
po–čt
5
18
Olomouc
1 400/550
po (8.00–11.50)
6
18
Ostravice
1 690/1 290 po–čt
7
18
Ropice
1 500/1 200 po–čt
8
18
Slavkov
1 450/525
po–čt (od 17.00)***
9
18
Šilheřovice
1 300/600
po–čt
10
18
Telč
1 200/900
pásmo C
SLAVOMÍR DUFEK
Prosper Golf Resort Čeladná
general manager
1. Hlavním činitelem jsou samozřejmě náklady na údržbu hřiště a v poslední době
ekonomická situace v zemi. Jako pořadatel EPGA v minulých letech jsme pro rok
2013 cenu fee ponížili, přitom přidáváme
více služeb.
2. Ano, pro letošní rok ano. V nejbližších
letech Prosper Golf Resort s cenou fee již
níže nepůjde, v podstatě bychom naše
služby již dotovali.
3. Dnes již nikdo neprodává svůj produkt
za plnou cenu, a to platí i v golfu. Nabízíme slevy, ranní fee, šťastnou hodinu
nebo slevu při větším nákupu služeb.
4. Součinnost by měla být, každý by si měl
uvědomit, že když navštívím kvalitní hřiště,
tak tyto služby něco stojí, a pokud jsem
spokojen, tak se do resortu přeci vrátím.
5. Fee ve většině resortu zůstane stejné,
nejde zlevňovat do nekonečna. A na čem
závisí? Jak se majitelé resortů dohodnou,
najdou-li společnou řeč při řešení této
otázky. Některé resorty, například u Prahy,
mají poměrně velkou základnu golfistů,
jiné již nemají tolik fíčkařů, a proto nabízejí různé balíčky, slevy, buggy a spousty
jiných věcí skoro zdarma. V této chvíli samozřejmě vyhrává jen zákazník.
MARCELA KALABISOVÁ, RNDr.
Golf Club Olomouc
předseda STK
1. Trh. Snažíme se přizpůsobit cílové fee
situaci s nabídkou resortů v republice.
Mimo jiné mají na výši fee vliv i další parametry, jako je stav vybavenosti areálu,
úroveň služeb pro návštěvníky a rozhodně kvalita hřiště.
2. Pokud by nějaký majitel golfového areálu řekl, že je s výší svého fee spokojený,
byl by to blázen. Prodejní cena fee je vždy
kompromisem mezi tím, jakou hodnotu
fee majitel hřiště požaduje (například pro
naplnění svých ekonomických cílů, řešení
návratnosti investic atd.) a poptávkou na
trhu. Majitel našeho resortu pro letošní
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
25
1=2
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
DOMÁCÍ GOLF | Cenová mapa
rok cenu fee nezvyšoval, zůstala stejná
jako loni. Zda to byl dobrý tah, který bude
znamenat vyšší návštěvnost areálu, to
ukáže až konec roku. Dlouhodobý vývoj
cen bude jistě reflektovat vývoj cen v celé
společnosti a dá se předpokládat, že i vývoj cen green fee v Evropě, tedy jejich
každoroční zvyšování.
3. Slevové programy jsou nástrojem
motivace. Je jich celá řada a pokud
mají mít smysl, musejí být koncipovány
tak, aby uspokojily obě strany, tedy
současně reagujeme na výši green fee na
okolních hřištích.
2. Výše green fee je myslím v současné
době na odpovídající úrovni. Otázkou je,
jaké procento z obratu dělají green fee
za plnou cenu.
3. Pouhá sleva je tím nejhorším marketingovým prostředkem. Vybíráme si formy
spolupráce a pečlivě se rozhodujeme,
jaké produkty mají své místo na golfovém
trhu. Samozřejmě poskytujeme našim
klientům poměrně širokou škálu balíčků
Ostravice
jak prodávajícího, tak kupujícího. Naše
společnost poskytuje 6 golfových slevových balíčků pro začátečníky i pokročilé
a další 4 slevové balíčky spojené s golfem a ubytováním v hotelu na hřišti.
Balíčky mají dobrý ohlas.
4. Nabídka výše fee ve spojení s ostatními službami, které budou za zakoupené fee poskytnuty, musí být pro
hráče nejen lákavá, ale hlavně akceptovatelná, přičemž i prodávající musí
uspokojit své potřeby.
5. Cena fee se všeobecně zvedne. O kolik,
to určí trh.
a množstevních slev a snažíme se nalézt
vhodnou spolupráci v rámci regionu.
4. Vše podstatné již bylo vymyšleno, je
jen na vůli majitelů a provozovatelů golfových hřišť, zda regionálně nabídnou hráčům vhodné společné produkty a využijí
přitom vlastního potenciálu. Zprostředkovatelé a „virtuální kluby“ logicky využívají
požadavek hráčů na hru na více hřištích
za pevný poplatek a současný stav jim to
nabízí.
5. Zůstane přibližně stejná, to podstatné
se bude odehrávat v aktivní práci s cenovou nabídkou jak hřiště, tak regionu.
Mgr. VLASTIMIL ŠTEFL
Ing. PAVEL PNIAK
Park Golf Club Ostrava,
GC Šilheřovice
generální sekretář
1. Klient spokojený s vyváženým poměrem ceny
a kvality. Samozřejmě
Cenová mapa hřišť
Kořenec Golf & Ski Resort
ředitel resortu
1. Trh. Jak jinak. Sledujeme konkurenci
v regionu, statistiky uplynulých období
a v neposlední řadě kvalitu hřiště. Jakmile se něco na hřišti pokazí, je téměř
nemyslitelné v dalším roce zvyšovat ceny.
Na řadu přichází hýčkání zákazníků a přesvědčování o tom, že vše je minulost
a Kořenec jde kupředu. No a samozřejmě,
že na misky vah přihazujeme také obsazenost v dané dny, hodiny. A věřte, že ten
šotek někde vzadu vždy našeptává, že
pokud je hřiště plné, neřkuli přeplněné,
byl by hřích nezkusit přihodit.
2. Myslím, že pokud jde o Kořenec, spokojenost je jak na místě provozovatele, tak
na straně zákazníka. Za poslední 3 roky
jsme nezdražili, a naopak přinesli spoustu
zajímavých akcí a balíčků. Díky tomu jsme
zvedli návštěvnost a i jako provozovatelé jsme si přišli na své. A do budoucna?
Zdražení se nevyhneme. Ale předpokládám, že budeme kopírovat rostoucí DPH
a inflaci. Razantnější kroky nechystáme.
3. Sleva, to je magické zaříkadlo, které
vládne českým a moravským krajům. Někdy je slev tolik, že se v nich ztrácí nejen
zákazník, ale i provozovatel. Naše hřiště je
založené na slevách a balíčcích, nicméně
pokud slevy nabízíme, činíme tak se záměrem vyplnění méně atraktivních hracích časů a směřování zákazníků k čerpání
dalších služeb. No a nakonec oblíbené reciprocity. Některá hřiště se jim brání. My
v nich spatřujeme dobrou službu členům
našeho klubu. Naši členové mohou hrát
levněji a někdy i zdarma minimálně na 30
hřištích v České republice, na Slovensku
a v Rakousku. Snad i proto je náš klub jeden z největších na Moravě.
4. Synergii spatřuji v úsměvu každého zákazníka, který opouští naše hřiště a v jeho
návratu zpět na Kořenec, nejlépe obklopeného kupou přátel. Dobrá zákaznická
cena a dobré služby se prostě jednou vyplatí. I když to někdy trvá déle. Chce to
čas. A toho, my na Kořenci, máme dostatek. Spěch na naše hřiště nepatří. Od spěchu se k nám utíkají lidé schovat.
5. Ceny green fee už výrazně neporostou
a zákazník bude získávat za stejnou cenu
více služeb. Konec daním ze vzduchu,
z trávy, z parkovacích míst. Pryč je čas nekontrolovatelných vášní a na řadu přichází
rozum. Dobrá hřiště, ať už ve smyslu
kvality hřiště či kvality služeb, přežijí na
cenách stávajících či nižších. Ta ostatní
to buďto zabalí, nebo se v dobrá hřiště
CENOVÁ MAPA HŘIŠŤ | JIHOZÁPAD | PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A SEVER | SEVEROVÝCHOD | JIHOVÝCHOD
budou muset proměnit. Jen je mi líto
těch hřišť, která žehrají na dobrou lokalitu
s vysokou poptávkou a nízkou nabídkou.
Vlastně je mi líto jejich zákazníků.
Bylo by fajn excelovat nejen masivním
nárůstem počtu hřišť, ale proslavit se
jako země, která dosáhla golfového osvícení. A to bez smíření provozovatelů
a zákazníků nelze. Vítězem budou buďto
všichni, nebo nikdo.
Bc. RADIM VÁLKA
Golf Resort Austerlitz
předseda představenstva
1. Konkurence.
2. Docela ano, předpoklad mírný nárůst.
3. Slevové programy v rozumné míře ano,
současná míra očekávaní a dávání slev na
trhu je přehnaná.
Ing. JURAJ WERNER
máme přibližně o třetinu méně hráčů
na hřiště.
Golf Resort Kaskáda
ředitel
1. Tlak na cenu green fee je u nás obrovský. Ale tlak na slevu je ještě větší.
Je to takový sport, kterým si našinec
vybojoval například obchody plné nekvalitních potravin. Nechceme být nekvalitním hřištěm, chceme poskytovat
nejvyšší standard. Naše hřiště a náš resort nevyjímaje je u nás určitě v kategorii top 5. Naše cena je proto v kategorii
nadprůměru. Do ceny green fee musíte totiž počítat nejenom krásné greeny a přehledný raf, což jsou základní
hodnotitelské atributy hráčů, ale i další
věci, které na hřišti nejsou, nicméně patří k němu. Cvičné plochy, parkoviště,
šatny, restauraci či jiné služby, jež na
hřišti jsou.
2. Jako hráč bych byl rád, kdyby mohlo
být green fee nižší. Jako ředitel resortu
vím, že to zatím nejde. Vím ale, že když
přibude golfistů, bude i nižší fee. To rozhodně. Oproti evropským standardům
4. Roční paušální poplatek?
5. Zřejmě bude stagnovat, závisí
na celkové ekonomické situaci.
3. Cesta do pekel. Myslím, že jsme se
už dokonale zacyklili. Slevy, akce, reciprocity, slevy na karty. Recepční jsou
zmatené. Hrůza. Rozhodně bych byl za
nižší ceny bez slev. Nechodím hrát na
nějaké hřiště proto, že je o stovku levnější, ale proto, že ho chci hrát právě teď
a s těmito lidmi. Bohužel marketing je
marketing.
4. Měl by existovat, jenže neexistuje. Nechápu to. V cizích zemích jsme pokorní,
spokojení a platíme, co si řeknou. Doma?
Nic nám není dobré. Bohužel to vnáší na
hřiště negativní náladu. Ale o blbé náladě
se tady už popsalo hodně, tváříme se, že
neexistuje, ale cizinci ji vnímají.
5. Jak jsem už řekl, více golfistů rovná
se nižší ceny. Děláme pro to strašně
moc. Dny otevřených dveří, levné
kurzy, kurzy pro děti, golfové třídy,
reklamu a především osvětu tomuto
krásnému sportu.
INZERCE
Období
zhodnocení celkem
průměrné ro㶜ní zhodnocení
1 rok
7,4 %
2 roky
11,7 %
5,7 %
3 roky
od 7/2009
13,9
13
,9
9%
20,7
2
0,7 %
4,4 %
5,3
,3 %
Download

CENOVÁ MAPA ČESKÝCH HŘIŠŤ