Silabus za engleski jezik
CEFR nivo: A1 – A2 YLE Level for Movers
Tip kursa: Opšti engleski - djeca (dvosemestralni kurs)
Naziv programa: English Adventure 3
Ciljevi kursa: Na kraju ovog kursa polaznici će moći da: razumiju i koriste izraze koji se često koriste i osnovne fraze sa ciljem zadovoljavanja potreba tačno određenog tipa,
a odnose se na oblasti koje su od neposredne važnosti. Moći će predstaviti sebe drugima, te postavljati pitanja i odgovarati na njih u vezi sa ličnim pojedinostima, kao što su
gdje on/ona živi, o ljudima koje on/ona poznaje, te stvarima koje on/ona ima, jednostavnim terminima opisati aspekte vezane za sebe, porodicu, igru, životinje, školu,
neposrednu okolinu i stvari iz područja neposredne potrebe.
Sadržaj
Tema
1.Zdravo!
2. U čemu si
dobar/dobra?
Laboratorijski
čas (prema
instalisanom
softveru za
program EA 3)
+
PTE YL QM
pripreme –
Listening
Broj
predviđenih
časova
30 + 30
2
4
Jezičke funkcije
Gramatika
Vokabular
Predstavljanje;
postavljanje pitanja;
korišćenje uljudnih
fraza; davanje
informacija o
kućnim ljubimcima
Wh- i da/ne pitanja;
prosto sadašnje
vrijeme;
konstrukcija „I've
got“
Vođenje razgovora
o različitim
aktivnostima
Trajno sadašnje
vrijeme;
konstrukcije „I
(don't) like –ing“,
„I'm (not) good at“;
postavljanje whpitanja
Dani u
nedjelji,
predmeti koji
se koriste u
školi, članovi
uže porodice;
uljudne fraze,
hrana, kućni
ljubimci,
hrana
Sportske i
druge
aktivnosti i
hobiji; boje
1
Naziv programa: English Adventure 3
Vještine
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Intonacija i
izgovor
I've got;
uljudne
fraze
Željeni ishodi
(Na kraju tematske jedinice polaznici bi trebalo
da mogu da):
•
•
•
•
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Izgovor
skraćenih
oblika „I'm“,
„you're“,
„s/he's“
•
•
•
•
•
•
se predstave i drugima postave lična
pitanja
govore o sebi i svojim kućnim ljubimcima
navedu predmete koje koriste u školi i
prehrambene proizvode
koriste uljudne fraze
kažu šta u datom trenutku rade
kažu šta vole i šta ne vole da rade i da o
tome postavljaju pitanja
kažu u čemu jesu i u čemu nisu dobri i da
o tome postavljaju pitanja
razlikuju upotrebu konstrukcija „I like“, „I
love“ i „I'm good at“
slušaju probni test (Listening) i urade
zadatke;
1
Silabus za engleski jezik
Test 1
+
PTE YL QM
pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
3.Tamo je
grad
Test 2
+
PTE YL QM
pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
Kreativna
nastava:
Tematski čas
– Vremenske
zone
Kreativna
nastava:
Video čas –
Da li voliš
kampovati?
1
Sadržaj iz Teme 2
Sadržaj iz
Teme 2
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
4
Vođenje razgovora
o selu i gradu;
razumijevanje i
saopštavanje
brojeva telefona i
adresa
1
Konstrukcije sa
pokaznim
zamjenicama u
jednini i množini;
pitanja sa „how
much“ i pokaznim
zamjenicama
Sadržaj iz Teme 3
Brojevi od 1
do 100;
članovi dalje
rodbine;
objekti koji se
nalaze u
gradu i na
selu
Sadržaj iz
Teme 3
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Razlika u
izgovoru
pokaznih
zamjenica u
jednini i
množini;
glas /eə/
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
•
•
•
•
zaokruže ili napišu tačne odgovore na
osnovu usvojenog znanja iz date teme i
utvrde gradivo
rade pripreme za PTE YL QM (Oral part)
pravilno čitaju i razumiju adrese
pravilno koriste pokazne zamjenice
nabroje sve važnije objekte u gradu i na
selu
pitaju i daju odgovor o tome koliko nešto
košta
zaokruže ili napišu tačne odgovore na
osnovu usvojenog znanja iz date teme i
utvrde gradivo
rade pripreme za PTE YL QM (Oral part)
1
Upoznavanje sa
pojmom
vremenskih zona
Prosto sadašnje
vrijeme
Kontinenti,
zemlje,
gradovi i
jezici
Govor
Slušanje
Kontinenti,
zemlje,
gradovi,
jezici
•
•
znaju reći koliko je sati
izračunaju koliko je sati u različitim
dijelovima svijeta u određenom trenutku
1
Vođenje razgovora
o aktivnostima i
hobijima i o
razlikama između
sela i grada
Trajno sadašnje
vrijeme;
konstrukcije sa „I
(don't) like“ i „I'm
(not) good at“
Sportovi i
različite
aktivnosti;
objekti koji se
nalaze u
gradu i na
selu
Govor
Slušanje
Izgovor
skraćenih
oblika „I'm“,
„you're“,
„s/he's“
•
•
•
koriste trajno sadašnje vrijeme
kažu šta vole, a šta ne vole da rade
kažu u čemu jesu, a u čemu nisu dobri
Naziv programa: English Adventure 3
2
Silabus za engleski jezik
4. U
ponedjeljak
imamo
matematiku
Laboratorijski
čas (prema
instalisanom
softveru za
program EA 3)
+
PTE YL FW
pripreme Writing
Test 3
+
PTE YL QM
pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
5.Danas mi je
bolje!
Kreativna
nastava:
Lektira –
Kineski dječak
u Londonu
Kreativna
nastava:
Video čas -
4
Vođenje razgovora
o školi i dnevnoj
rutini
Prosto sadašnje
vrijeme
Školski
predmeti;
konstrukcije
za kazivanje
vremena;
glagoli za
svakodnevne
aktivnosti;
dijelovi dana
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Konstrukcij
e za
kazivanje
vremena;
glas /ei/
1
1
Sadržaj iz Teme 4
Sadržaj iz
Teme 4
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
•
•
urade zadatke iz pismenog dijela ispita
(Writing)
•
zaokruže ili napišu tačne odgovore na
osnovu usvojenog znanja iz date teme i
utvrde gradivo
rade pripreme za PTE YL QM (Oral part)
•
5
1
1
Vođenje razgovora
o zdravstvenim
problemima;
davanje savjeta
Konstrukcije „have
got“, i „what's the
matter with“,
nepravilna
množina; imperativ
Bolesti i
povrede;
nepravilna
množina
imenica;
hrana i piće
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Različite
bolesti i
povrede;
nepravilna
množina
imenica;
glasovi /u/ i
/u:/
Upoznavanje sa
načinom života,
praznicima i
običajima jedne
zajednice
Vođenje razgovora
o školi i omiljenim
predmetima;
Prosto sadašnje
vrijeme
Nazivi
zemalja,
jezika,
praznika
Čitanje
Govor
Zemlje;
jezici;
praznici
Školski
predmeti;
konstrukcije
Govor
Slušanje
Naziv programa: English Adventure 3
Prosto sadašnje
vrijeme;
konstrukcije za
Izgovor
konstrukcija
za
razgovaraju o školskim predmetima i
rasporedu časova
postavljaju i odgovaraju na pitanja o tome
koliko je sati
opisuju rutinske aktivnosti i postavljaju
pitanja o njima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kažu šta ih boli u prvom i trećem licu
jednine
znaju dijelove tijela
navedu nepravilnu množinu imenica
daju savjet nekome ko je bolestan
odrede zdravu i nezdravu hranu
pročitaju nepoznat tekst i da razumiju
osnovne informacije iz teksta
ukratko prepričaju tekst koristeći prosto
sadašnje vrijeme
navedu omiljene predmete i pitaju druge
koji su im predmeti omiljeni
da kažu koliko je sati
3
Silabus za engleski jezik
Koji je tvoj
omiljeni
predmet?
Test 4
+
PTE YL QM
pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
Usmeni ispit
praćenje rasporeda
časova
1
kazivanje vremena
za kazivanje
vremena
Sadržaj iz Teme 5
Sadržaj iz
Teme 5
kazivanje
vremena
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
1
Sadržaj iz Tema 1 5
Sadržaj iz
Tema 1 - 5
Govor
•
•
6.Magija ili
iluzije?
5
Upućivanje i
prihvatanje poziva;
opisivanje i
poređenje ljudi i
stvari
Komparativ
jednosložnih
pridjeva; poređenje
sa „than“;
postavljanje da/ne
pitanja i davanje
kratkih odgovora
Sadržaj iz Teme 6
Test 5
+
PTE YL QM
pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
Kreativna
nastava:
Tematski čas
– Loh Nes
1
1
Vođenje razgovora
o zemlji i o stvarima
po kojima je
poznata
Pridjevi; komparativ
pridjeva
7.Životinje i
čudovišta
4
Upoznavanje
različitih životinja
Wh-pitanja; prosto
sadašnje vrijeme;
pravilna i nepravilna
množina u nazivima
životinja
Naziv programa: English Adventure 3
Opisni
pridjevi i
njihovi oblici
u
komparativu;
nazivi
životinja
Sadržaj iz
Teme 6
Pridjevi i
imenice za
opisivanje
geografskih
pojmova
Nazivi
životinja,
insekata,
njihovih
dijelova tijela;
boje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Izgovor „er“ u
komparativ
u pridjeva;
glas /au/
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
•
daju jednostavne odgovore na pitanja iz
naučenog gradiva
vode vrlo jednostavan razgovor na
poznate teme
koriste pridjeve i da razumiju komparative
kratkih pridjeva
prave poređenja i da postavljaju pitanja
opišu seriju radnji
•
zaokruže ili napišu tačne odgovore na
osnovu usvojenog znanja iz date teme i
utvrde gradivo
rade pripreme za PTE YL QM (Oral part)
•
•
•
izraze mišljenje
porede različite stvari
izgovore veće brojeve
•
razumiju i daju jednostavne informacije o
životinjama, insektima i mitskim bićima, da
postavljaju pitanja i odgovaraju na njih
•
Razlika u
izgovoru
brojeva 13 i
30, 14 i 40,
15 i 50, itd.
Intonacija
kod
postavljanja
wh-pitanja;
glas /ei/
zaokruže ili napišu tačne odgovore na
osnovu usvojenog znanja iz date teme i
utvrde gradivo
rade pripreme za PTE YL QM (Oral part)
4
Silabus za engleski jezik
Laboratorijski
čas (prema
instalisanom
softveru za
program EA 3)
+
PTE YL QM
pripreme Listening
Test 6
+
PTE YL QM
pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
8.Njegovo
tijelo je bilo
dugo deset
metara!
Laboratorijski
čas (prema
instalisanom
softveru za
program EA 3)
+
PTE YL FW
pripreme Writing
Test 7
+
PTE YL QM
pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
1
1
Sadržaj iz Teme 7
Sadržaj iz
Teme 7
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
slušaju probni test (Listening) i urade
zadatke;
•
zaokruže ili napišu tačne odgovore na
osnovu usvojenog znanja iz date teme i
utvrde gradivo
rade pripreme za PTE YL QM (Oral part)
•
5
Vođenje razgovora
o prošlosti i ranim
uspomenama
Prosto prošlo
vrijeme glagola „to
be“; da/ne i whpitanja u prostom
prošlom vremenu
Dijelovi tijela
životinja;
nazivi
dinosaurusa
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
1
1
Naziv programa: English Adventure 3
“Was“ i
„were“;
razlika
između „its“
i „it'“; glas
/o:/
•
•
•
•
Sadržaj iz Teme 8
Sadržaj iz
Teme 8
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
razumiju informacije o dinosaurusima i da
ih opišu postavljajući pitanja i
odgovarajući na njih upotrebom jedn.
prošlog vremena glagola „to be“
razgovaraju o ranim uspomenama
urade zadatke iz pismenog dijela ispita
(Writing)
urade zadatke iz pismenog dijela ispita
(Writing)
zaokruže ili napišu tačne odgovore na
osnovu usvojenog znanja iz date teme i
utvrde gradivo
rade pripreme za PTE YL QM (Oral part)
5
Silabus za engleski jezik
Kreativna
nastava:
Video čas –
To je bio
dinosaurus
1
9.Priče i heroji
5
Lektira – Vidi!
Ja sam zec
1
Video čas –
Mačak u
čizmama
1
Test 8
+
PTE YL QM
pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
Usmeni ispit
1
Opisivanje
dinosaurusa
Prosto prošlo
vrijeme
Vođenje razgovora
o pričama i
herojima;
upoznavanje sa
modernim
tehnologijama
Trajno sadašnje
vrijeme;
konstrukcije sa
„like/doesn't like“,
„good at“, „can“ i
„has got“
Upoznavanje sa
vanškolskim
interesovanjima
Prosto sadašnje
vrijeme
Upoznavanje sa
popularnom pričom
Opisni
pridjevi;
termini
vezani za
moderne
tehnologije
Mitska bića;
čudovišta;
heroji i
heroine;
termini
vezani za
moderne
tehologije,
Slušanje
Govor
Termini
vezani za
moderne
tehnologije
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Imena
poznatih
heroja iz
priča
Različite
aktivnosti;
kućni
ljubimci;
školski
predmeti;
poznate
ličnosti
Govor
Čitanje
Pisanje
Poznate
ličnosti
Prosto sadašnje
vrijeme; prosto
prošlo vrijeme
Nazivi
životinja,
likova
Govor
Slušanje
Sadržaj iz Teme 9
Sadržaj iz
Teme 9
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
•
•
•
•
Imena
glavnih
likova;
pridjevi
kojima se
opisuju
osobine
Sadržaj iz tema 6 9
Sadržaj iz
tema 6 - 9
Govor
pročitaju tekst, razumiju osnovne
informacije i odgovore na pitanja vezana
za tekst
ukratko prepričaju tekst
prate dužu priču
ukratko prepričaju priču i odgovore na
pitanja vezana za nju
•
zaokruže ili napišu tačne odgovore na
osnovu usvojenog znanja iz date teme i
utvrde gradivo
rade pripreme za PTE YL QM (Oral part)
•
•
Naziv programa: English Adventure 3
razgovaraju o izmišljenim herojima i
heroinama
pravilno upotrebe termine vezane za
moderne tehnologije
•
•
•
1
mogu da odgovaraju na pitanja o
odgledanom materijalu
mogu da daju opis
daju jednostavne odgovore na pitanja iz
naučenog gradiva
vode vrlo jednostavan razgovor na
poznate teme
6
Download

Silabus za engleski jezik Naziv programa: English Adventure 3 1