RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE
RADIO – TELEVIZIJA VOJVODINE
Broj:
Dana:
ZAPISNIK
Sa IX sednice Programskog odbora RUV. Sednica je održana 17.01.2014.godine sa
početkom u 17.00 časova u Novom Sadu, ul.Sutjeska br.1 (zgrada TVNS).
Predsednica je obavestila prisutne da sednici prisustvuje 10 članova Odbora i to:
Dijana Subotički, Savanović Dragoljub, Kristina Sapožničenko,Simović Strahinja, Milivojev
Pavle,Medić Duško, Marina Koprivica, Nada Kalkan, mr Gordana Novkov i Milan Vlaisavljević.
Sednici nisu prisustvovali:Petković Dunja,Batinić Dragan, prof.dr Pavle Budakov, mr
Mirjana Maksimović,Robert Kolar,zamanik predsednice Mata Matarić, Zoltan Takač i Marijana
Četojević.
Sednici su po pozivu prisustvovali: Srđan Mihajlović, generalni direktor Radio-televizije
Vojvodine i Slobodan Arežina direktor televizije.
DNEVNI
RED
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA OSME SEDNICE PROGRAMSKOG ODBORA
2. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O GLEDANOSTI TELEVIZISKOG PROGRAMA
RUV ZA PERIOD: 01.01. do 31.12.2013. (izvestilac: Vladimir Jerković, rukovodilac
Centra za istraživanje)
3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SLUŠANOSTI RADISKOG PROGRAMA RUV
ZA PERIOD: 01.01. do 31.12.2013. (izvestilac: Vladimir Jerković, rukovodilac Centra
za istraživanje)
4. PITANJA, PREDLOZI, RAZNO
PRVA tačka dnevnog reda:
PROGRAMSKOG ODBORA
USVAJANJE
ZAPISNIKA
SA
OSME
SEDNICE
Odbor je jednoglasno usvojio zapisnik sa VIII sednice Programskog odbora, održane
17.decembra 2013.godine.
DRUGA I TREĆA tačka dnevnog reda su objedinjene.
DRUGA tačka dnevnog reda: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O GLEDANOSTI
TELEVIZISKOG PROGRAMA RUV ZA PERIOD: 01.01. do 31.12.2013
Predsednica je prepustila reč rukovodiocu Centra za istraživanje Vladimiru Jerkoviću.
Vladimir Jerković je predstavio sledeći izveštaj o gledanosti i slusanosti Radio-televizije
Vojvodine:
1.Prosečan ukupan broj televizijskih gledalaca u toku dana, 2013. godine, u Vojvodini
(RCH) smanjio se u odnosu na 2012. godinu za 60.000 gledalaca, dužina praćenja
programa povećana je za 8 minuta, a rejting programa je manji za 12.000 gledalaca.
1. Televizijski program je imao manji rejting 2013. godine u odnosu na 2012. godinu
svih meseci u godini osim u martu i junu kada je rejting programa bio veći 2013.
godine. Najbolji rejtinzi su postignuti tokom zimskih meseci: januar, februar, mart,
sledi pad gledanosti tokom leta, a početak rasta gledanosti javlja se u septembru.
2. Udeo u gledanosti (Share) pokazuje koliko je učešće određenog programa u ukupnoj
gledanosti televizijskih programa. Na grafičkom prikazu može se primetiti da su udeo
u gledanosti televizijskog programa u 2013. godini popravili Prvi i Drugi program
RTV, Pink i Happy, kao i programi koji nisu navedeni po nazivu (Dynamic other) dok
svi ostali navedeni programi beleže manji udeo u gledanosti nego pre godinu dana,
odnosno 2012. godine.
PRVI PROGRAM RTV
1. Dnevni auditorijum (RCH za 24 sata – broj gledalaca koji su bar jedan minut u toku
dana pratili program) Prvog programa RTV u 2013. godini iznosi u proseku 440.317
gledalaca, odnosno 24.15% stanovnika Vojvodine starijih od četiri godine u toku dana
prati program RTV. Ukupni dnevni auditorijum smanjen je u odnosu na prethodnu
godinu kada je 26.20% stanovnika Vojvodine prosečno dnevno pratilo program. Osim
u Vojvodini program se prati i u ostalim delovima Republike Srbije, posebno u
Beogradu i u severnom delu Centralne Srbije gde je dostupan u ponudi kablovskih
operatera, odnosno putem zemaljske mreže predajnika. Prosečan broj gledalaca je oko
200.000 gledalaca dnevno i za oko 20.000 gledalaca je manji nego što je bio 2012.
godine.
2. Prosečan dnevni rejting (AMR – broj gledalaca koji svakog minuta prate program)
je 12.404 gledalaca i neznatno je veći nego u istom periodu pre godinu dana. Od 6:30
kada počinje jutarnji program do dva sata posle ponoći rejting je u proseku 14.724
gledalaca, a u noćnim satima od 2 sata posle ponoći do 6:30 rejting je 2.348 gledalaca.
U Beogradu i Centralnoj Srbiji prosečan rejting Prvog programa bio je 2.800
gledalaca dok je 2012. godine bio 3.200 gledalaca.
3. Prosečna dužina praćenja programa u toku dana (ATS – koliko vremena prosečan
gledalac prati program RTV1 u toku dana) u posmatranom periodu iznosi 40 minuta i
za četiri minuta je veća nego pre godinu dana. Povećanje dužine praćenja programa
rezultiralo je povećanjem rejtinga iako je prosečan ukupni auditorijum manji u 2013.
godini.
4. Udeo gledanosti (SHR%, procentualni udeo u odgledanom programu svih
televizijskih programa) Prvog programa RTV u 2013. godini, u gledanosti TV
programa uopšte iznosi 3,21% i veći je nego u istom periodu pre godinu dana kada je
iznosio 3.07%.
5. Prosečna starost gledalaca je povećana za jednu godinu i iznosi 55 godine.
6. Najveća prosečna gledanost je bila u januaru, februaru i martu 2013. godine kada
je program bio znatno gledaniji nego u istom periodu 2012. godine. U ovim mesecima
je i udeo u gledanosti ukupnog televizijskog programa dosezao 3,77% u januaru,
odnosno 3.25% i 3.16% u februaru i martu.
7. Ako posmatramo gledanost u zavisnosti od dana u nedelji, u odnosu na 2012.
godinu primećuje se porast gledanosti programa (rejtinga) od ponedeljka do petka, a
smanjenje subotom i nedeljom.
DRUGI PROGRAM RTV
Uzorak na kome agencija Nielsen Audience Measurement prikuplja podatke o gledanosti
televizijskog auditorijuma u Vojvodini piplmetrom je građanski tako da podaci za Drugi
program RTV nisu dovoljno precizni posebno kada je u pitanju gledanost programa na
jezicima nacionalnih manjina.
1. Prosečan ukupan broj gledalaca Drugog programa RTV manji je 2013. godine u
odnosu na 2012. godinu za oko 33.000 gledalaca i iznosi 166.000 gledalaca. U
Beogradu i C. Srbiji ovaj program prosečno dnevno prati oko 29.000 gledalaca.
2. Gledanost (rejting) Drugog programa RTV je zbog povećane dužine praćenja
programa za četiri minuta (18 minuta se program prati) gledanost neznatno veća,
odnosno rejting iznosi 2.066 gledalaca.
3. Program je najbolje bio praćen u avgustu kada je rejting bio 3.000 gledalaca i u
novembru i decembru kada je bio 2.600 gledalaca.
4. Najbolji rejting program postiže nedeljom kada ga u proseku prati preko 2.700
gledalaca svakoga minuta emitovanja programa. U odnosu na 2012. godinu program
ima bolji rejting prva tri dana u nedelji, u petak je rejting isti kao 2012. godine dok je
u dane vikenda niži.
5. Primećuje se trend smanjenja prosečne starosti gledalaca koji je posebno izražen u
poslednja tri meseca 2013. godini kada je prosečan gledalac star 45 godina.
GLEDANOST POJEDINIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA NA RTV 1
Primećuje se porast rejtinga dnevnih informativnih emisija, koje su u 2013. godini
najgledaniji program na programu RTV 1, gledanije u odnosu na 2012. godinu su i emisije
kulturno-umetničkog programa, dokumentarnog programa, muzičke i emisije za decu i
omladinu.
Gledanost informativnih emisija
U 2013. godini porasla je gledanost dnevnih informativnih emisija u odnosu na godinu dana
ranije. Porast gledanosti naročito je izražen kod „Jutarnjeg programa“ čija je prosečna
gledanost 16.300 gledalaca (pre godinu dana bila je oko 11.100 gledalaca), „Razglednica“
koje u proseku prati 29.300 gledalaca (bilo 22.700 gledalaca), emisija “Jedan na jedan” koja
beleži porast od oko 4.000 gledalaca u proseku po emisiji.
Gledanost ostalih informativnih emisija smanjena je u odnosu na prethodnu 2012. godinu za
oko 1.200 gledalaca po emisiji u proseku, a smanjen je i broj gledalaca prosečne emisije za
oko 8.000 gledalaca.
Od redovnih informativnih emisija gledanost veću od gledanosti prosečne emisije na Prvom
programu RTV (rejting – prosečan broj gledalaca u minutu) postigle su emisije navedene u
Tabeli 3.4., a posebno “Politbiro – stranačka hronika”, “Svet oko nas” “Potrošački reporter” i
“Brazde”.
Gledanost emisija kulturno-umetničkog programa
Emisije iz kulture i umetnosti imaju veći prosečni rejting nego u istom periodu prethodne
godine. Najgledaniji serijal je “Folder kultura” sa prosečnom gledanošću od 12.100 gledalaca
(54 premijere) i 7.700 gledalaca reprize i “Plavi krug” sa 9.700 gledalaca u proseku (32
premijera) i 5.500 gledalaca za reprize.
Gledanost emisija programa za decu i omladinu
Program za decu i omladinu je usmeren prema segmentu auditorijuma čija zastupljenost u
vojvođanskom televizijskom auditorijumu nije velika tako da je i prosečan rejting znatno
niži od rejtinga programa ukupno. U 2013. godini bilo je znatno više programa za decu i
omladinu 505 sati (332 sata 2012. godine). Iako je broj gledalaca po prosečnoj emisiji sličan
kao 2012. godine, zbog povećane dužine praćenja porastao je prosečan rejting emisija ovog
programa.
Zapaženu gledanost imale su emisije iz serijala “Jezičke nedoumice” , 151 emisije je u
proseku pratilo 12.200 gledalaca, “Akademac” (53 emisije) – 10.000 gledalaca, “Kad
zazvoni” (50 emisija) – 7.900 gledalaca, “Uvek medalja” (85 emisija) – 7.200 gledalaca.
Gledanost emisija dokumentarnog programa
Dokumentarni program je u 2013. godini emitovao približno isti broj emisija, u približno
istom trajanju, kao i 2012. godine. Ukupan broj gledalaca, dužina praćenja prosečne emisije i
gledanost programa nešto su veći nego u 2012. godini.
Nadprosečnu gledanost ostvarili su serijali “Povratak na selo” (48 epizoda) sa prosečnim
rejtingom emisije od 23.300 gledalaca, “Eko” (30 emisija) – 23.000 gledalaca, “Dobar posao”
(32 emsije) – 21.000 gledalaca, “Divlja Vojvodina” (8 emsija) -25.000 gledalaca, “Živopis”
(49 emisija) – 14.700 gledalaca. Ove emisije su ostvarile zapaženu gledanost i u repriznim
terminima.
Gledanost emisija naučnog i obrazovnog programa
Naučni i obrazovni program u 2013. godine ima približno istu gledanost u odnosu na 2012.
godinu.
Nadprosečnu gledanost ostvario je serijal “Zeleni sat” (29 epizoda) čiju je svaku epizodu
prosečno pratilo preko 23.100 gledalaca, a reprizu 14.600 gledalaca, “Vredi znati” (14
epizoda) – 13.700 gledalaca i repriza 9.500 gledalaca.
Gledanost emisija zabavnog programa
Znatno je povećan broj emisija i dužina trajanja zabavnog programa (670 sati 2012. i 850 sati
2013. godine), najviše zahvaljući emisiji “Državni posao”. Ukupan broj gledalaca, dužina
praćenja prosečne emsije i gledanost je manja nego u 2012. godini, ali je zabavni program,
posle dnevnog informativnog programa, najgledaniji program na kanalu RTV 1.
Najgledanije zabavne emisije su “Petkazanje” koje je u premijernom terminu (52 epizoda) i u
repriznom subotom (51 emisija) imalo prosečne rejtinge preko 53.300 odnosno 42.100
gledalaca. Veoma su gledane i redovne emisije zabavnog programa “Dodati život godinama”
(54 emisija) – 40.000 gledalaca, “Državni posao” čijih je 316 premijera u proseku gledalo
38.300 gledaalca, a reprize 16.800 gledalaca, iznad proseka su gledani serijali “Centar sveta”,
“Tabloid”, “Zdravo živo”.
Gledanost filmskog programa
U filmski program svrstani su osim celovečernjih igranih filmova i strani dokumentarni
filmovi. U 2013. godini emitovano je manje filmskog programa gledano po broju i minutaži.
Ukupan broj gledalaca prosečnog filma isti je kao 2012. godine, ali je gledanost niža za oko
1.100 gledalaca.
Gledanost serijskog programa
U serijski program osim igranih serija svrstane su i strane dokumentarne serije. Tokom 2013.
emitovano je znatno manje serijskog programa nego 2012. godine posmatrajući broj epizoda i
ukupno trajanje. Broj gledalaca prosečne epizode i gledanost neznatno su manji 2013. godine
u odnosu na prethodnu godinu.
Najbolju gledanost postigla je domaća serija “Pop Ćira i pop Spita” (6 epizoda) sa
prosečnim rejtingom epizode od 40.400 gledalaca, serija “Poaro” (38 epizoda) koja je
postigla prosečni rejting 23.500 gledalaca, serija “Isusova čuda” (6 epizoda) sa rejtingom od
22.600.
Gledanost muzičkog programa
U 2013. skoro je upola manji broj muzičkih emisija, nego prethodne godine, međutim dužina
trajanja je veća. U 2013. godini manje je emitovano “Muzičkih spotova” i “Intermeca”.
Ukupan broj gledalaca, dužina praćenja i gledanost muzičkih emisija porasla je u 2013.
godini u odnosu na prethodnu godinu.
Po gledanosti se izdvaja emisija “Neka pesma kaže” čija je 56 emitovanja u proseku gledalo
20.100 gledalaca premijeru i 15.600 reprizu (67 emisija). Od pojedinačnih emisija
najgledaniji je bio “Novogodišnji koktel” čiji je rejting bio 50.000 gledalaca, i koncert
Zvonka Bogdana sa 32.200 gledalaca. Ispod proseka gledane emisije po pravilu su
emitovane u kasnim noćnim satima ili u ranim jutarnjim satima.
Gledanost emisija nezavisnih produkcija
U posmatranom periodu znatno je manji broj i dužina trajanja emisija nezavisne produkcije (u
2013. bilo je 180 sati programa, a u 2012. 308 sati). Broj gledalaca prosečne emisije i
gledanost slični su u obe godine.
Najgledaniji serijal je “Dvougao” (125 epizoda) čiju je prosečnu epizodu svakoga minuta
pratilo prosečno 20.200 gledalaca, a “Dvougao – specijal” (17 epizoda) 24.000 gledalaca,
“Prste da poližeš (43 epizode) pratilo je 14.600 gledalaca, a tri epizode “Sela bez žena”
44.000 gledalaca.
TREĆA tačka dnevnog reda: RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SLUŠANOSTI
RADISKOG PROGRAMA RUV ZA PERIOD: 01.01. do 31.12.2013.
Navedeni su osnovni pokazatelji slušanosti Prvog programa Radio Novog Sada u 2013.
godine. Podaci su upoređeni sa podacima o slušanosti iz 2012. godine.
Iako je prosečan ukupni broj gledalaca ostao isti u odnosu na 2012. godinu zbog povećanja
dužine slušanja programa sa 151 minuta u 2012. na 187 minuta u 2013. godini osečan rejting
programa je porastao na 5.354 slušalaca, tako da je Prvi program Radio Novog Sada sa
četvrtog mesta po slušanosti došao treće mesto.
Prvi program RNS je tokom 2013. godine bio najslušanija nekomercijalna stanica u
Vojvodini.
Ukupan broj slušalaca varira od meseca do meseca i kreće se od 26.500 u decembru do
59.000 koliko ih je bilo na početku godine u februaru. Slična kretanja ukupnog broja slušalaca
javljala su se i 2012. godine, ali manje izražena nego 2013. godine
Slušanost – rejting zavisi od ukupnog broja slušalaca i od prosečne dužine praćenja programa.
Rejtinzi su u februaru, aprilu, maju, avgustu i novembru bili znatno veći 2013. godine nego u
istim mesecima 2012. godine.
Radio Novi Sad, Prvi program najbolje rejtinge ostvaruje u jutarnjim satima kada je na
programu jutarnji program od 5:00 do 8:00 sati kada su rejtinzi do tri puta veći od prosečnog
dnevnog rejtinga. Nadprosečni rejtinzi održavaju se do 13:00 sati kada se slušanost smanjuje.
Posle 19:00 sati uz Prvi Program ostaje mali broj slušalaca. Osim u najranijem jutarnjem
intervalu Radio Novi Sad Prvi program ima veću slušanost 2013. godine nego što je imao
2012. godine.
Raspored slušalaca Radio Novog Sada u prepodnevnim satima se razlikuje od rasporeda
slušalaca ukupnog radijskog programa pošto se maksimalna slušanost javlja ranije. Ukupan
radijski program najslušaniji je između 9:00 i 12:00 sati. Kao i kod programa Radio Novog
Sada slušanost se znatno smanjuje u poslepodnevnim i večernjim satima kada počinje da raste
gledanost televizije.
U odnosu na 2012. godine promenjena je polna struktura slušalaca, odnosno povećao se
procenat muških slušalaca, povećan je procenat najobrazovanijih slušalaca, a smanjen srednje
obrazovanih slušalaca. pr
I tokom 2013. godine kao i 2012. godine većina slušalaca je starije od 60 godina, ali primećuje
se povećanje procenta slušalaca starih između 20 i 40 godina, dok je smanjen procenat slušalaca
starih između 50 i 60 godina
Predsednica se zahvalila Vladimiru Jerkoviću i iznela mišljenje da su podaci o gledanosti i
slušanosti vrlo dragoceni. Naglasila je da možemo da izrazimo zadovoljstvo pokazateljima za
Radio. Misli da je veliki uspeh kada uspete da privučete mlađu publiku, kao i kad se poveća
broj visoko-obrazovanog stanovništva jer to ukazuje da treba zadovoljiti određene standarde.
Predsednica je rekla da je čudi smanjenje broja starije populacije s obzirom da oni imaju
vremena da slušaju radio. Takođe, istakla je da nam TV pokazatelji nisu loši ali da bi mogli
biti bolji.
Duško Medić je rekao da rezultati gledanosti Televizije Vojvodine nisu tako loši s obzirom
da su više gledane strane televizije. Vladimir Jerković je rekao da imamo porast rejtinga u
odnosu na 2012. godinu, ali da imamo manje ukupnog broja gledalaca.
Direktor televizije Slobodan Arežina je pokušao da objasni da nije u pitanju pad rejtinga
Radio-televizije Vojvodine (RTV), nego da se smanjio broj gledalaca svih televizija u Srbiji.
Predsednica je rekla da je lično zadovoljna programskom šemom i činjenicom da članovi
Programskog odbora imaju uvid u nedeljnu programsku šemu. Istakla je da ima pozitivne
utiske i o količini proizvedenog programa kao i o kvalitetu onoga što se proizvede.
Kristina Spožničenko je pohvalila i zahvalila se tvorcu Zahvalnice koja se emituje svakog
dana prema učesnicima novogodišnjeg programa i prema gledaocima. Ona smatra da je to
dobra ideja i da je prijatno čuti da su i gledaoci uvažavani.
Marina Koprivica smatra da menadžment treba da bude zadovoljan sa činjenicom da je
primećen blagi porast gledanosti s obzirom da je godina bila jako teška za RTV. Izrazila je
zadovoljstvo što emisija Jedan na jedan beleži porast gledanosti i pohvalila je autorku i
voditeljku Danicu Vučenić. U nastavku je rekla da joj je porast gledanosti emisija kao što su
Razglednice i Jutarnji program logična jer su tu informacije koje su od značaja gledaocima.
Uputila je pitanje Slobodanu Arežini dali je moguće povećati kvalitet onog dela Razglednica,
Jutarnjeg programa gde novinari rade priloge i spremaju odgovore na pitanja gledalaca.
Predsednica je pokušala da da odgovor i rekla da oni koji traže informacije od ustanove
javnog preduzeća koje je nadležno za to prenose suvi odgovor ne istražujući pozadinu. I da
treba pojačati novinarsku inicijativu.
Slobodan Arežina se složio da ako odgovor nije adekvatan novinar je tu da istraži i da dođe
do konkretnog odgovora na pitanje gledalaca i da će to preneti kolegama u pomenutim
redakcijama. Slobodan Arežina se javio za reč i rekao da sve što je Programski odbor čuo od
Vladmira Jerkovića je na osnovu prikupljenih podataka agencije AGB Nielsen i rekao da je to
izveštaj koji se radi jednom godišnje i koji je namenjen top menadžmentu televizija sa
nacionalnom frekvencijom. On smatra da je interesantan podatak da je prvi put ove godine
ukupan broj ljudi koji gledaju televiziju u Srbiji pao ispod 70% jer se ljudi više okreću
internetu. A od onih koji gledaju televiziju svega 72% u 2013. godini gleda domaće kanale.
Za 30% ljudi koji gledaju TV srpski kanali nemaju adekvatan program. I ti podaci su
zanimljivi zbog uvida u to šta gledaoci žele da vide. Takođe, je spomenuo činjenicu da je
svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, osim Happy televiziji, opao rejting. Naglasio
je da je važno da se RTV pojavljuje u zbirnom izveštaju o udelu gledanosti i da nam raste broj
gledalaca u Beogradu.
Predsednica je rekla da u zapisnik treba da uđe da je udeo u gledanosti porastao sa
3,07% na 3,21% i da je taj procenat tim veći kada gledamo ceo kontekst i kada smo
upoznati sa svim finansijskim problemima i promenom zakona koja je obeležila drugu
polovinu 2013. godine. Pavle Milivojev se javio za reč i iskazao svoj lični utisak kada je reč
o gledanosti televizije i slušanosti radio-programa RTV. Rekao je da je primetio trend
stabilizacije i pozitivan pomak sa ekrana i radio talasa i misli da tu treba odati priznanje
Srđanu Mihajloviću koji je doneo neki red i mir u kuću a brojke o gledanosti, po njegovom
mišljenju su takve da trebamo da budemo zadovoljni. On je u nastavku malo više govorio o
Radio programu i istakao da je dobro što je Radio Novi Sad posle dužeg vremena ponovo
najjača informativna kuća u Vojvodini, iako smo jedina od merenih stanica koji ne pokrivamo
Vojvodinu u potpunosti signalom. Misli da bi bilo dobro da se za februarski sastanak
predstave podaci da bi se videlo dali se trend pada slušanosti sa kraja 2013. godine nastavlja
ili se vratio u normalu.
Slobodan Arežina je obrazložio i rekao da se vidi pad u gledanosti i slušanosti na Radiju i na
Prvom programu televizije u decembru u odnosu na decembar 2012.godine između ostalog i
zbog toga što je 2012.godine bila jaka zima, ljudi su se slabo kretali i intenzivnije su pratili
radio i televizijski program.
Generalni direktor Srđan Mihajlović se obratio članovima Programskog odbora i rekao da je
jako važno da je RTV uspela da sačuva svoje gledalište i da sačuva poverenje. U nastavku je
istakao da je jako važno da je RTV programski uspela da odgovori na način da svi sadržaji
onoga što jeste obaveza RTV definisana zakonom manje više ispunjeni. I da ono na čemu mi
treba da radimo kao Javni servis više to je onaj deo koji nije čista informativa. Rekao je da što
se Radija tiče tu menadžment ima ideju kako da ne neki način osveži program i slušaoce.
Misli da na Radiju možemo da ostvarimo mnogo bolji i brži rezultat nego na Televiziji, jer na
Televiziji smo ograničeni pre svega tehničko-tehnološkim ograničenjima. Naglasio je da bi
RTV trebala da nastavi trend polakog rasta i dobrog definisanja temelja učvršćivanja svoje
pozicije. Ideja je da imamo osmišljen strateški pomak i na Televiziji i na Radiju.
Generalni direktor se zahvalio svim kolegama na saradnji.
Predsednica se zahvalila Generalnom direktoru i istakla da sve što je rekao u predhodnom
izlaganju zvuči kao govor ohrabrenja jer bi RTV imala puno razloga da kaže da ima puno
argumenata da joj i slušanost i gledanost padaju u uslovima finansijskih problema ali to nije
tako. Predsednica je izrazila nadu da će nam svi grafikoni o gledanosti u narednom periodu
rasti. Duško Medić je postavio pitanje u vezi sa porastom mlađih gledalaca na Drugom
programu. Slobodan Arežina je rekao da zbog specifičnosti Drugog programa Vladimir
Jerković u nekom od narednih sednica pripremi detaljniju analizu gledanosti premijernih
emisija na Drugom programu. Predsednica je zaključila diskusiju po objedinjenim tačkama
drugoj i trećoj i predložila da se članovi Programskog odbora izjasne o njima
ČETVRTA TAČKA dnevnog reda: PITANJA, PREDLOZI RAZNO
Generalni direktor je čestitao novu godinu članovima Programskog odbora i pozvao ih na
koktel.
Nakon ovog izlaganja predsednica Programskog odbora je zaključila četvrtu tačku dnevnog
reda i samim tim zatvorila osmu sednicu PO RTV-a.
Pošto je dnevni red iscrpljen sednica je završena u 19,00.h.
Zapisnik sačinila
Gordana Bajović, dipl. pravnik
Predsednca PO RUV
Dijana Subotički, s.r.
Download

RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE - Rtv - Radio