PREGLED TV SCENE SRBIJE
- Jun 2011.
2011 godine -
Copyright © 2011 The Nielsen Company
METODOLOŠKE NAPOMENE
! Svi
S i podaci
d i o gledanosti
l d
ti TV programa dobijeni
d bij i su elektronskim
l kt
ki
merenjem gledanosti TV programa. Ova merenja svakodnevno se
obavljaju uz pomo! posebnih mera"a gledanosti (piplmetara) koji su
ugradjeni u ukupno 880 doma!instava širom Srbije.
! Podaci su reprezentativni za kompletnu populaciju Srbije bez Kosova
staru 4 i više godina
godina. Radi se o populaciji od 6.941.988
6 941 988 stanovnika.
stanovnika U
odnosu na ukupan broj stanovnika Srbije, isklju"ena su deca starosti
od 0 do 3 godine, kao i deo populacije koji živi u doma!instvima koja
ne poseduju nijedan TV prijemnik.
prijemnik
! Podaci o gledanosti TV programa za jun 2011. godinu dobijeni su na
osnovu prose"nog dnevnog uzorka koji je "inio 2,436 pojedinaca.
! U okviru ovog izveštaja bi!e predstavljeni podaci o gledanosti za
ukupno posmatranu populaciju (4 i više godina).
! Provajder
P
jd svih
ih podataka:
d t k The
Th Nielsen
Ni l
Company
C
(AGB Ni
Nielsen
l
Media
M di
Research / Serbia)
Copyright © 2011 The Nielsen Company
UDEO NAJZNA!AJNIJIH TV STANICA U UKUPNOM TV AUDITORIJUMU
(u %, populacija 4+) – JUN 2011. godine
SPORT KLUB
1.0%
ULTRA
1.1%
Ostale
O
t l TV stanice
t i
Ukupno
21.1%
PRVA
16.0%
AVALA
3.3%
B-92
8.1%
RTS 1
20.6%
PINK
19.9%
Happy
2.8%
RTS 2
5.2%
STUDIO B
0.9%
Copyright © 2011 The Nielsen Company
Preduze!e za istraživanje auditorijuma
‘AGB Nielsen Media Research’ d.o.o.
Adresa: Gavrila Principa 8, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381.11.3284.510, Fax:+381.11.3288.205
Web site: www.agbnielsen.com
Kontakti:
Darko Bro!i!
Bro!i!, Managing Director ([email protected])
(darko [email protected] com)
Slobodan Djoki!, Marketing Manager ([email protected])
Predrag Lozovi!,
Lozovi! Production Manager ([email protected])
(predrag [email protected] com)
Copyright © 2011 The Nielsen Company
Download

Jun 2011 godine