Silabus za engleski jezik
CEFR nivo: A1- A2
Tip kursa: Opšti engleski – omladinski (dvosemestralni kurs)
Naziv programa: New Opportunities Elementary
Ciljevi kursa: Na kraju ovog kursa polaznici će moći da: razumiju i koriste izraze koji se često koriste i osnovne fraze sa ciljem zadovoljavanja potreba tačno određenog tipa,
a odnose se na oblasti koje su od neposredne važnosti. Moći će predstaviti sebe drugima, te postavljati pitanja i odgovarati na njih u vezi sa ličnim pojedinostima, kao što su
gdje on/ona živi, o ljudima koje on/ona poznaje, te stvarima koje on/ona ima, jednostavnim terminima opisati aspekte vezane za sebe, porodicu, zaposlenje, neposrednu
okolinu i stvari iz područja neposredne potrebe.
Sadržaj
Tema
Broj
predviđenih
časova
66+66
1.Prijatelji
2.Ličnost
Kreativna
nastava: Video
(po izboru
predavača)
+ PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
Test+
PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
Jezičke
funkcije
Gramatika
Vokabular
Vještine
5
Upoznavanje
ljudi
6
Izražavanje
interesovanja
Present
Simple:
potvrdni i
odrični oblik
Present
Simple:
pitanja i
priloške
odredbe za
vrijeme
Sportovi,
hobiji,
mjesta,
zanimanja
Raspoloženja, dani
u sedmici,
hobiji,
interesovanja
pridjevi za
osobine
ličnosti
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
1
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Intonacija i
izgovor
Željeni ishodi
(Na kraju tematske jedinice polaznici bi trebalo
da mogu da):
•
•
govore o sebi i svojim prijateljima
napišu oglas za prijatelja za dopisivanje
•
govore o svojim interesovanjima i ličnostima
ljudi
pitaju o hobijima i interesovanjima
•
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
•
•
•
1
Sadržaj iz
tema 1 i 2
Naziv programa: New Opportunities Elementary
Sadržaj iz
tema 1 i 2
Čitanje
Pisanje
•
•
•
razumiju engleski u svakodnevnim
situacijama
prošire znanje iz vokabulara i gramatike
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
1
Silabus za engleski jezik
3.Grad
Postavljanje
pitanja o
turističkim
informacijama
There is /
there are
Mjesta u
gradu, sati
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Skrećeni oblici
there is/are
•
•
pitaju o mjestima u gradu
napišu pozivnicu za izlazak sa prijateljima
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
razumiju i koriste nove izraze i riječi koje su
u širokoj upotrebi
prošire znanje iz gramatike i vokabulara
slušaju probni test (Listening) i urade
zadatke;
1
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
•
razgovaraju o datoj temi
prošire ili steknu znanja o datoj temi
2
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
unaprijede sve jezičke vještine sa posebnim
akcentom na slušanje i govor
prošire ili steknu znanja o datoj temi
slušaju probni test (Listening) i urade
zadatke;
Opisaivanje
vremena
Privojni
pridjevi i
zamjenice
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
/s/ za prisvojne
pridjeve
6
Kreativna
nastava: internet
(po izboru
predavača)
+ PTE YL BT
pripreme Listening
Kreativna
nastava:
Tematski čas
(po izboru
predavača)
Kreativna
nastava:
Laboratorijski
čas
(po izboru
predavača) +
PTE YL BT
pripreme Listening
4.Putovanja
1
7
Test +
PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
1
Sadržaj iz
tema 3 i 4
Naziv programa: New Opportunities Elementary
Aktivnosti
na odmoru,
mjeseci,
gosišnja
doba.
Pridjevi za
vrijeme
Sadržaj iz
tema 3 i 4
Čitanje
Pisanje
•
•
•
•
•
razgovaraju o vremenu
•
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
•
•
2
Silabus za engleski jezik
5.Istorija
Kreativna
nastava: Video
(po izboru
predavača) +
PTE YL BT
pripreme –
Writing
6. Pričanje
priče
Kreativna
nastava: internet
(po izboru
predavača) +
PTE YL BT
pripreme –
Writing
Test + PTE YL
BT pripreme
(topic cards &
questions –
board game)
7
1
Pitanja u
učionici
Past simple,
potvrdni oblik
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Pričanje priče
Past simple
odrični i
upitni oblik
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
6
1
Riječi
vezane za
istoriju,
oblast
studiranja,
zanimanja
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Godine i
vijekovi
•
•
razgovaraju o istorijskim ličnostima
napišu kratku biografiju istorijske ličnosti
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
Vrste
kniževnih
dijela, vrste
mačaka,
glagoli
vezani za
ljubav
Po izboru
predavača
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
razumiju engleski u svakodnevnim
situacijama
prošire znanje iz vokabulara i gramatike
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
urade zadatke iz pismenog dijela ispita
(Writing)
razgovaraju o knigama
znaju napisati kratku priču
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
•
•
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
•
•
razumiju i koriste nove izraze i riječi koje su
u širokoj upotrebi
prošire znanje iz gramatike i vokabulara
urade zadatke iz pismenog dijela ispita
(Writing)
•
Sadržaj iz
tema 5 i 6
1
Sadržaj iz
tema 5 i 6
Čitanje
Pisanje
•
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
•
•
daju savjete koristeći imperative
postave pitanja o ishrani i zdravom životu
•
unaprijede sve jezičke vještine sa posebnim
akcentom na slušanje i govor
prošire ili steknu znanja o datoj temi
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
•
•
7. Zdrav život
7
Davanje savjeta
(pomoću
imperativa)
Kreativna
nastava:
laboratorijski
čas
2
U zavisnosti od
izabranog
materijala
Brojive i
nebrojive
zamjenice,
some, any, a
lot of
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Naziv programa: New Opportunities Elementary
Hrana i
piće, fizičke
vježbe
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U
zavisnosti
od
izabranog
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
•
3
Silabus za engleski jezik
(po izboru
predavača)
+ PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
8.Sport
Kreativna
nastava:
lektira
(po izboru
predavača)
Test
materijala
6
Opisivanje
sportskog
događaja
Modali: have
to, don't have
to, can, can't
1
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Sadržaj iz
tema 7 i 8
1
Sportovi,
prilozi,
hokejaška
oprema
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Sadržaj iz
tema 7 i 8
Čitanje
Pisanje
Akcenat riječi
•
•
razgovaraju o sportu
kratko opišu neki sport
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
upoznaju osobenosti jezika čitanjem
odlomaka iz poznatih književnih dijela
•
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
•
Usmeni ispit
2
9. Odmor
5
10.Kulture
6
Kreativna
nastava: video
(po izboru
predavača) +
PTE YL BT
1
Prijavljivanje na
recepciji, pitanja
o uputama i
davanje uputa
Present
continuous
Pristojno
izražavanje
Present
simple i
Present
continuous
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Naziv programa: New Opportunities Elementary
Vrste
odmora,
mjesta za
odsjedanje
na odmoru,
opisni
pridjevi
Države,
muzički
instrumenti,
praznovjerj
e
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
•
pokažu sposobnost da diskutuju na pređene
teme
(1 - 8)
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
razgovaraju o odmoru
postave pitanja u vezi sa snalaženjem u
prostoru
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
naruče hranu i piće u kafiću ili restoranu
kažu nekoliko rečenica o nekim državama
•
razumiju engleski u svakodnevnim
situacijama
prošire znanje iz vokabulara i gramatike
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
•
4
Silabus za engleski jezik
pripreme Listening
Test +
PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
11. Imidž
Kreativna
nastava:
tematski čas (po
izboru
predavača)
Kreativna
nastava:
laboratorijski čas
(po izboru
predavača) +
PTE YL BT
pripreme –
Listening
Kreativna
nastava:
internet (po
izboru
predavača) +
PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
•
Sadržaj iz
tema 9 i 10
1
Sadržaj iz
tema 9 i 10
Čitanje
Pisanje
•
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
•
•
Opisivanje ljudi
Komparacija
pridjeva
1
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
2
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
6
1
Naziv programa: New Opportunities Elementary
engleskog govornog područja
slušaju probni test (Listening) i urade
zadatke;
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Komparacija
pridjeva
•
•
razgovaraju o garderobi i modi
opišu osobu
Govor
Slušanje
Čitanje
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
•
razgovaraju o datoj temi
prošire ili steknu znanja o datoj temi
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
unaprijede sve jezičke vještine sa posebnim
akcentom na slušanje i govor
prošire ili steknu znanja o datoj temi
slušaju probni test (Listening) i urade
zadatke;
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
U zavisnosti od
izabranog
materijala
Garderoba,
pridjevi za
opisivanje
garderobe,
izgled,
modni
dodaci
Po izboru
predavača
•
•
•
•
•
razumiju i koriste nove izraze i riječi koje su
u širokoj upotrebi
prošire znanje iz gramatike i vokabulara
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
5
Silabus za engleski jezik
Predlaganje
12. Slavne
ličnosti
Test +
PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
13. Volonteri
Kreativna
nastava: video
(po izboru
predavača)
+ PTE YL BT
pripreme Writing
14. Kupovina
Kreativna
nastava: internet
(po izboru
predavača) +
PTE YL BT
pripreme –
Writing
Test
Superlativi
Poslovi,
pridjevi
zapažanja
Sadržaj iz
tema 11 i 12
Sadržaj iz
tema 11 i
12
7
1
•
•
•
govore o poznatima
predlože izlazak u grad
napišu kraći CV
•
•
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
•
Telefoniranje
'be going to'
vrijeme
Dobrotvorni
rad, važni
razlozi
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Sažimanje
(going to =
gonna)
•
razgovaraju o pomaganju ljudima
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
razumiju engleski u svakodnevnim
situacijama
prošire znanje iz vokabulara i gramatike
bolje upoznaju navike i običaje naroda sa
engleskog govornog područja
urade zadatke iz pismenog dijela ispita
(Writing)
kupuju garderobu
pišu email sa pitanjima o nekom proizvodu
6
1
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Čitanje
Pisanje
•
•
•
6
1
Kupovanje
garderobe
Budućnost
sa will/won't
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Cijene,
veličine
garderobe,
riječi
vezane za
proizvode
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Slušanje
Čitanje
Pisanje
•
•
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
•
•
razumiju i koriste nove izraze i riječi koje su
u širokoj upotrebi
prošire znanje iz gramatike i vokabulara
urade zadatke iz pismenog dijela ispita
(Writing)
•
1
Sadržaj iz
tema 13 i 14
Naziv programa: New Opportunities Elementary
Sadržaj iz
tema 13 i
14
Čitanje
Pisanje
•
•
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
6
Silabus za engleski jezik
15. Kompjuteri
Kreativna
nastava:
laboratorijski čas
(po izboru
predavača)
+ PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
16. Svemir
Kreativna
nastava:
Lektira (po
izboru
predavača)
Test +
PTE YL BT
pripreme (topic
cards &
questions –
board game)
Završni usmeni
ispit
2
7
1
1
Kompjuteri(
dobrotvorni
rad), glagoli
čula
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
Skraćeni oblici
(glagol 'have')
•
•
•
kažu šta jesu a šta nisu nikad radli
objasne kako radi neka mašina
napišu kraću žalbu
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
•
•
unaprijede sve jezičke vještine sa posebnim
akcentom na slušanje i govor
prošire ili steknu znanja o datoj temi
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
Present
Perfect sa
'just'
Svemir,
nauka
Izgovor past
participle
•
•
•
razgovaraju o svemiru
izraze svoje mišljenje
opišu fotografiju
U zavisnosti
od izabranog
materijala
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
Govor
Slušanje
Čitanje
Pisanje
U
zavisnosti
od
izabranog
materijala
U zavisnosti od
izabranog
materijala
•
upoznaju osobenosti jezika čitanjem
odlomaka iz poznatih književnih dijela
Sadržaj iz
tema 15 i 16
Sadržaj iz
tema 15 i
16
•
procijene svoje trenutno znanje iz pređenog
gradiva
identifikuju oblasti na kojima je potrebno
dodatno raditi
rade pripreme za PTE YL BT (Oral part)
Davanje uputa
Present
Perfect sa
'ever' i 'never'
U zavisnosti od
izabranog
materijala
U zavisnosti
od izabranog
materijala
Izržavanje
mišljenja
U zavisnosti od
izabranog
materijala
7
Čitanje
Pisanje
•
•
Govor
2
Naziv programa: New Opportunities Elementary
•
pokažu sposobnost da diskutuju na pređene
teme (9 - 16)
7
Download

Silabus za engleski jezik Naziv programa: New Opportunities