INJEKCIJSKI GEL
TEHNOLOGIJA UPORABE ZA HIDROIZOLACIJO IN POPRAVILA PODZEMNIH OBJEKTOV
www.eurastechnology.com
KAJ JE TO
INJEKCIJSKI GEL?
Injekcijski gel je elastična masa mineralnega porekla, za suhe in vlažne
podlage brez razredčila, trajno mehko-elastična.
Odporna je na vremenske vplive in UV žarčenja. Temperaturno je obstojna na
mraz in temperature do +1000 C.
Vsebuje lastnost vezave dela vode in
iztiskanja preostalega dela vode iz
svojega okolja.
Kot gel, je masa vodno neprepustna in
vsebuje močno odpornost na difuzijo,
na slano vodo in nizke temperature.
Ni korozivna in v funkciji je ne motijo
bitumenske podlage.
KJE SE UPORABLJA
INJEKCIJSKI GEL?
Injekcijski gel je posebej praktičen in nezamenljiv pri preprečevanju vdora
vode v notranjost podzemnih (kletnih) prostorih, oziroma za sanacijo
nepristopnih delih vkopanih ali delno vkopanih objektov, tunelov,
hidroelektrarn, bazenov, vodometov, in podobno.
Material je ustrezen za tesnjenje površin in fug v materialih kot so beton,
opeka, steklo, keramične ploščice, aluminij, vse vrste kovin, jeklo, baker kot
tudi različni sintetični materiali.
KAKO SE UPORABLJA
INJEKCIJSKI GEL?
Sanacija se v največjem številu primerov, izvaja tako da se v coni poškodovanega dela
objekta odpirajo injekcijske odprtine i v njih se vstavijo injekcijski pakerji (delovni in
kontrolni). Število in razpored se določa posebej za vsak primer, in je odvisen od količine
dotoka vode, dimenzij elementov ki se vrta in kvalitete materiala od katerega je element
izdelan. Skozi delovne pakerje se pod velikim pritiskom (50-200 barov) vbrizga ustrezna
količina injekcijskega gela in sicer v smeri prostora iz katerega voda pod pritiskom prihaja
v notranjost objekta.
Injektiranje se izvaja vse do takrat dokler se na kontrolnih pakerih namesto vode pojavi
gel. S tem se omogoča, da je voda iz napadene cone trajno odstranjena in da njeno
mesto prevzame gel, ki se zoperstavlja eventualno preostalim vplivom podzemne vode
pod tlakom.
Količina gela, ki se injektira, v principu ustreza volumnu iztisnjene vode. Masa ostane
trajno v stanju gela, blokira prehod vodi, kar v skrajnjem primeru omogoča uspešno
odstranitev vode iz poškodovanih con s tem tudi uspešna sanacija in preventivnim
delovanjem na eventualno daljnem prodiranju vode.
TEHNIČNI PODATKI
« OPIS : Enokomponentni gel
« OSNOVA : Mineralna , bazna
« BARVA: Mint tirkiz
« SPEC. TEŽA : 1,1
« TOKSIČNOST : Ni
« KOROZIVNOST : Ni
NAŠI PRIZNANI IZDELKI
Euras gel tip 10+
Kot rezultat raziskovanja in razvoja nove
tehnologije gela za injektiranje, dosežen je
izjemen rezultat v antikorozijskih lastnostih
materiala, tako da mu je povečana vrednost pH
nad 10 ( pasivizacija armaturnega jekla). S tem je
zadoščeno zahtevi Deutsche Bahn AG o pogojih
uporabe gelov v sanaciji armirano-betonskih
konstrukcij (tunela). Sistem je na atestiranju v
Inštitutu v Nemčiji, čigav pozitivni rezultat bo
omogočil sistemu nemoteno uporabo pri sanaciji
dilatacij v tunelih. Po naših informacijah je to edini
sistem ki zadovoljuje novo postavljenim pogojem.
Euras gel tip -20
Kreiran je novi tip injekcijskega gela, ki ob
hranitvi vseh že znanih lastnostih, mu uspeva
obdržati odpornost proti zmrzali in do
temperature od -200 C. Uporaba je v conah
izpostavljenim jakih zmrzalim, v bližini površine
(vstopne cone tunela, ravne strehe in
podobno).
Euras injekcijska malta
Razvili smo novi tip injekcijske malte ( z in brez
prisotnosti cementa) ki se uporablja za
kontaktno injektiranje podzemnih konstrukcij in
ki za razliko od ostalih podobnih materialov pri
vgradnji z injektiranjem, ostane homogena
celota, brez spremembe vodo cementnega
faktorja in brez razgrajevanja, specifične teže
2,10 t/m3. S tem postopkom malta, razen
kontaktno konstruktivne funkcije, omogoča še
hidro izolacijsko funkcijo od začetka vgradnje. S
tem se bistveno zmanjša potreba za sanacijo
podzemnih konstrukcij.
SANACIJE OBJEKOV
OD PODZEMNIH VODA
BETONSKE KONSTRUKCIJE
KONSTRUKCIJE OD OPEK- KAMNA
Injektiranje:
Injektiranje:
« Poliuretanska smola (PUR) za tesnjenje in
« Mikrocementi za tesnjenje in zapiranje
zapiranje vlažnih in vodno prepustnih
razpok.
« Poliuretanska smola (PUR) za vbrizga-
vanje v injekcijske cevi zaradi tesnjenja
delovnih fug.
« PUR penasta smola za hitro zapiranje
vdora vode skozi razpoko, segregirani
beton in podobno.
suhih in vlažnih razpok.
« Cementni grout za zapiranje lukenj v
zidanih konstrukcijah.
« PUR smola za naknadno horizontalno
izolacijo od kapilarne vlage v stenah od
opek in materiali za naknadno izolacijo od
kapilarne vlage v stenah.
« Epoksi smola (EP) za čvrsto statično
« Silikatni materijali za naknadno izolacijo
zapiranje suhih in vlažnih razpok kot tudi
prednapetih konstrukcij.
« Injekcioni gel za zapiranje lukenj v steni,
« Injekcioni gel zapiranje večjega vdora
vode skozi segregirani ali drugače
poškodovani beton.
od kapilarne vlage v stenah.
izolacijo kontaktne cone proti vlažnem
tlem in kot nosilec silikatnega materiala v
vlažnih stenah od mešanega materiala.
SANACIJE OBJEKOV
OD PODZEMNIH VODA
DILATACIJE (FUGE)
POŠKOVANE POVRŠINE
Injektiranje:
Vgradnja:
« Injekcioni
« Geotekstilne
gel vbrizgan v zono dilatacije
trajno zasede mesto vode in glede da je
trajno elastoplastičen omogoča
nemoteno funkcioniranje fuge in brez
vdora vode skozi poškodovana mesta
na dilataciji.
Ugradnja:
membrane za zaštito
površin od podzemnih voda na katerih
sledi vgradnja betonskih konstrukcij.
« Fleksibilni bitumenski večslojni premazi
za zaščito vkopanih sten od podzemnih
voda.
« Fleksibilni polimerni večslojni premazi
za zaščito rezervoarja za vodo.
« Elastoplastična masa za zapolnjevanje
horizontalnih in vertikalnih fug z visoko
kemijsko odpornostjo.
« Polimer betoni za sanacijo poškodo-
vanih delih betonskih konstrukcij in
korozije armature.
PROJEKTIRANJE IN KONSULTING
VEZAN ZA PROBLEME PODZEMNIH VODA
PRI GRADNJI NOVIH OBJEKTOV
« Projektiranje detajlov za izvajanje vezanih za problematiko podzemnih voda
« Nabava in vgradnja planiranih sistemov za zaščito novogradnje od podzemnih voda
« Strokovni nadzor pri izvajanju projektiranih detajlov
REFERENCE
Objekt
Investitor
Objekt
Investitor
Mehrfamilienhaus, Schwalbach/Ts
Büro und Wohnhaus, Frankfurt/M
Bürogebäude Gross, Frankfurt/M
Liegenschaft Bockenheimer Warte, Frankfurt/M
Presswerke Vol kswagen AG, Halle 8, Emd en
VGW/Post, Hafen str. 51, Frankfurt/M
Gerling Versicherung, Köln
Schloss Kransberg, Usingen
Seehotel Bi nz-Therme, Rügen
Hochbehälter Lindenhof, Us ingen
Hotel La Strada, Kassel
Reihenhäusern, Nidderau
Mehrfamilienhaus, Nidderau-Heldenbergen
Reihenhäusern, Neue Mauers tr., Bad Homburg
DePfa Bank, Wiesbaden
Mehrfamilienhaus, Frankfu rt/M
Ei nfamili enhaus, Ki ebi tzweg, Diedenbergen
Drosselschacht, Monsheim
Bürogebäude, Rüssels hei m
Bürogebäude ESWE, Wiesbaden
Altersh eim, Stadtallendorf
Wass erbehäl ter Lind enhof, Usingen
Ei nfamili enhaus, Virco rin (CH)
Brunnen, Energieversorgungs Offen bach
Wass erbehäl ter Hohe Berg, Usingen
Ei nfamili enhaus, Giessen
Jugendtheater, Giessen
Mehrfamilienhaus, Rüsselsheim-Bauschei m
Bürogebäude Voltastr.1a, Frankfurt/M
Geschwi ster Scholl S chule, Giessen
Garagen, Waldplateau, Kelkhei m
U-Bahnstation Hauptwache, Frankfurt/M
Bürogebäude Energis, Frankfurt/M - Rödelheim
Bürogebäude, Lyoner Str. 20, Frankfurt/M
Garage Citroen Heusler, Frankfurt/M
Mi losevic GmbH , Lich
Wiemer & Trachte AG, Dortmund
Wiemer & Trachte AG, Dortmund
DG Immobi lien Facility, Fran kfurt/M
Wiemer & Trachte AG, Dortmund
Gross & Partner, Frankfurt/M
H och & Ti ef AG, Es sen
P rivat Kunde, Kransberg
H örnig Gruppe, Aschaffenburg
IG Müller, Wetzlar
Bilfinger + Berger AG, Wiesbaden
IG Müller, Wetzlar
Wiemer & Trachte AG, Dortmund
P rivat Kunde, Bad H omburg
Bilfinger + Berger AG, Wiesbaden
Mi danko & Cie, Frankfurt/M
P rivat Kunde, Diedenb ergen
H ebau GmbH, Mainz
IG Müller, Wetzlar
Wiemer& Trach te AG, Dortmund
IG Müller, Wetzlar
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
P rivat Kunde, Paris (F)
E nergievers orgungs Offenbach AG
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
P rivat Kunde, Giess en
IG Müller, Wetzlar
P rivat Kunde, Rüsselsheim
WSL GmbH, Kromberg
IG Müller, Wetzlar
Bilfinger + Berger AG, Frankfurt/M
Wal ter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
Wal ter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Deutsche Asph alt , Neu-Isenburg
U-Bahnstation Adickesallee, Frankfurt/M
Schacht, Erdfunkstelle, bei Usingen
Wandersmanntunel, bei Hofheim
Wass erbehäl ter Merzhausen, bei Us ingen
Brunnen, Dreimühlenborn, bei Usi ngen
Wett erau Volksbank, Friedberg
Rathaus, Parkstr 75, Bad Nauheim
Prisma - Haus, Frankfurt /M - Niederad
Brauchwasserbehälter, DB Lagerhaus, Darmstadt
Mi litärischerobjekt, Zlatibor (YU)
Reihenhäusern, Theodor-Heus-S tr., Friedberg
TKK, Schlossplaz, Hanau
EFH, Im Bu rgfeld 42, Frankfurt /M - Römerstedt
DRK, Königswarter Str., Frankfurt/M
DH, Ri eds tadt - Wolfskehlen
Bürogebäude, Marburger Str. 86 , Giessen
Tiefgarage Westhafenhaus, Frankfurt/M
KG Brückengebäude, Frankfurt/M - Westhafen
EFH, Frankfurt/M - Nied
EFH, Nieder Ramstadt
MFH, Am Pfaracker 2-4, Erbach
MFH, Haupts tr. 126, Eppstein
DHH, Darmstadt - Traisa
EFH, Blankenhein
St adt krankenhaus Hanau
Bürogebäude, Beograd (SCG)
Bürogebäude, Blok 30 , Novi Beograd (SCG)
MFH, Schillerstr. 88, Neu-Isenburg
EFH, Wetzlar - Scwalbach
EFH, H arxheim - Selzen
EFH, Brüssels (B)
Schacht, Obertshausen
Reihenhäuser, Bad Vi el bel - Dortelweil
Vojno Medi cinska Akademija, Beograd, (SCG)
Javno sklonište, Bul. Revoluci je 384, Beograd, (SCG)
Wal ter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Was serbeschaffungsverband , Wi lhemsdorf
Wal ter Bau - Dywidag AG, Frankfurt/M
Was serbeschaffungsverband , Wi lhemsdorf
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
IG Müller, Wetzlar
IG Müller, Wetzlar
Deutsche Asph alt , Neu-Isenburg
Grötz GmbH & CO.KG, Karl sruhe
Vojska Jugoslavije
S ÜBA GmbH, Frankfurt/M
IG Müller, Wetzlar
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG
IG Müller, Wetzlar
Nesa Bau GmbH, Gustavsb urg
Donhauser + H ofmann GbR
H örnig Gruppe, Aschaffenburg
H örnig Gruppe, Aschaffenburg
P rivat Kunde, Frankfurt/M
IG Müller, Wetzlar
Wal ter Bau - Dywidag AG, Wiesbaden
H ebau GmbH, Mainz
P rivat Kunde, Darms tad t
P rivat Kunde, Bielefeld
IG Müller, Wetzlar
Z epter International, Beograd
Z epter International, Beograd
Ideal Bau GmbH , Neu-Isenburg
P rivat Kunde, Wetz lar
H ill GmbH, Mainz
P rivat Kunde, Moscow (RUS)
H ill GmbH, Mainz
S ÜBA GmbH, Frankfurt/M
Vojska Jugoslavije
Javno preduzeće za skloništa, Beograd
nadaljuje na naslednji strani
REFERENCE
Objekt
Investitor
Objekt
Investitor
Atomsko skloništ e, Bu l. C. Lazara 40, Novi Sad,(SCG)
Uniklin ik, Frankfu rt/M
EFH, Offenbach - Mühlheim
St ajaliste Vukov spomenik, Beograd, (SCG)
Wass erbehäl ter Hattensteinweicher, Usingen
Schacht, bei Eschbach
Päritetgebäude, Frankfurt/M
Pod zemni prolaz, Sajam, Beograd, (SCG)
Martinushaus, Aschaffenburg
EFH, Larnaca, (CY)
Reihenhäuser, Rüsselsheim-Bauschei m
Reihenhäuser, Rüsselsheim-Königstädten
Pod zemni prolaz, Bul. Vojvo de Misi ca, Beograd
Samico Bilding, Nico sia (CY)
US Army Kas erne, H anau , Pumpenhaus
t era Bilding, Limassol (CY)
Pod zemni prolaz na Terazijama, Beograd
Hotel Aeneas, Agia Napa (CY)
Attiko Metro, Ai gal eo, Atina (GR)
Hotel Sun Garden , Agia Napa, (CY)
Altenhaus, Larnaka (CY)
Pod zemno skloniste, Valjevska 8, Beograd
Pos lovni ob jekat, Vasina 8, Beograd
Zeleznicka stanica, Ki kinda
Kraljevski dvor, Beograd
Zgrada Opštine Pancevo
Des ali nations Plant Dhekel ia, (CY)
Zgrada JKP Skloniš te, N.Beograd
Tiefgarage, Oldenburgerst r. Muen chen, (D)
Garaze, stambeni blok, N Beograd
Kraftwerk Hamm-Uentrop, (D)
Rafinerija naft e, industrijski š aht ovi
Hochbehaelter, Usatal (D)
Skladište karbamid a, Azotara Pancevo
Pod zemna garaža, N ovi Beograd
Javno preduzeće za skloništa, Beograd
Business Werkstatt GmbH, Dreieich
P rivat Kunde, Offenb ach
Z TP, Beograd
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
Was serbeschaffungsverband , Usi ngen
Business Werkstatt GmbH, Dreieich
Ratko Mitrovic-Holding, Beograd (SCG)
H örnig Gruppe, Aschaffenburg
P rivat Kunde, Larnaka, (CY)
DM Bau GmbH , Rüsselsheim
DM Bau GmbH , Rüsselsheim
H olding Ratko Mit rovi c, Beograd
Temeliot ehniki & JP Cyprus
H oernig Grup e, Aschaffenb urg
Temeliot ehniki & JP , Cyprus
Direkcija za puteve, Beograd
Temeliot ehniki , Cyprus
Domi ssima & Pantehniki & Aktor
Temeliot ehniki , Cyprus
P rivat Kunde , Cyprus
S tankom Holding, Beograd
Fari ng d.o .o., Beograd
JP Železnica Srbije
E nergoprojekt AD, Beograd
Opština Pančevo
Cybarco LTD, Cyprus
Napred , N. Beograd
Terres GmbH, (D)
Napred , Novi Beograd
Wiemer & Trachte AG – Si emens AG (D)
NIS, Pan čevo
Was serbeschaffungsverband Usi ngen (D)
H IP Pančevo
Napred , Novi Beograd
H ochbehelter Neu Ansp ach (D)
Pl ivački bazen, Novi Sad
H ochbehehelter Merzhausen (D)
Sl ivni ci, ravni krov pozorišta
Ravni krov, mal a sala, Novi Beograd
Mi chael Bilding, Limas sol (CY)
Ravni krovovi, Sajamske hale, Beograd
Vojni objekat, Jadovnik
Liftovski s aht, Nemanjina 6, Beograd
Vojni objekat, Divčibare
Garaža Pioni rski park, crpna stanica
Izlozbeni pro stor, muzej, Knjazevac
Zidna galerija, HE Zvornik
Rezidenci ja, ul. Jevrema Grujica Beograd
JG Pioni rski Park, Beograd
St reljana, Pančevo
Bilding Tessera Fanaria, Larnaca
Chapo Central , Nicosia
Del oitte Nicosi a
St ambeni objekat, garaža, C. Niko laja , Beograd
Waterplant, Nicosia
Des ali nation Plant, Pafos
PAP Li sina, H E Vlasina
Was serbeschaffungsverband Usi ngen (D)
S PENS Novi Sad
Was serbeschaffungsverband Usi ngen
S rpsko Narodno Pozoriš te, Novi Sad
Beogradska Arena, No vi Beograd
P rivat Kunde, Cyp rus
Beogradski Sajam, Beograd
Vojska Srbi je
JP Zeleznice Srbije
Vojska Srbi je
E nergoprojekt-niskogradnja, N. Beograd
Z avičajni muzej, Knjaževac
H E Zvornik
Vojska Srbi je
E nergoprojekt-niskogradnja, N. Beograd
Vojska Srbi je
Themeliot ehniki, Cyprus
Chapo-Themeliotehniki, Cyprus
Athieniti s-Themeliotehniki, Cyprus
No Limite Style, Subot ica, Srbija
GCC-Themel iotehniki, Cyprus
Themeliot ehniki, Cyprus
H E Đerdap, Srbi ja
Brodska prevodnica, Djerdap I
Desalinations Plant Episkopi (CY)
HE Vrla 1-4
Apartment Bilding, Larnaka (CY)
Office Bilding Demetriades, Limassol (CY)
HE Djerdap, Kladovo
Mekorot & Themeliotechniki ( CY )
HE Djerdap, Kladovo
Themeliotechniki (CY)
Themeliotechniki (CY)
in mnogi drugi objekti
GALERIJA SLIK
Kraljev dvor,
Beograd (SRB)
GALERIJA SLIK
Garaža,
Beograd, (SRB)
GALERIJA SLIK
Hotel La Strada,
Kassel (D)
GALERIJA SLIK
Westhafenhaus,
Frankfurt (D)
GALERIJA SLIK
PAP Lisina,
HE Djerdap
(SRB)
Attiko Metro,
Athens, (GR)
GALERIJA SLIK
Iterra,
Limassol (CY)
GALERIJA SLIK
Zepter,
Beograd (SRB)
GALERIJA SLIK
Vukov spomenik,
Beograd (SRB)
GALERIJA SLIK
Am Körnerwiese,
Frankfurt (D)
Wasserbeschaffungsverband
Usingen,
Hochbehaelter (D)
Več galerij slik na
našem web site-u
www.eurastechnology.com
Design: J. Rakita
Download

INJEKCIJSKI GEL - Euras Technology Gel