10 stubova znanja: Mapa ljudskog znanja
Chaim Zins (Haim Cins)
Prevod na srpski jezik
Prevela: Ljiljana Kovačević
Stub 1: Osnove
1. Teorija
Filozofija znanja
Filozofija nauke
2. Kontekst (Mesto i vreme)
Istorija nauke
Sociologija znanja
3. Metodologija
Metodologija nauke
4. Medijacija (Posredovanje)
Informaciona nauka
Muzeologija
Scientometrija
Stub 2: Natprirodno
1. Teorija
Izučavanje religija
2. Misticizam
Misticizam
3. Religije
(1) Drevne
Egipatska mitologija
Grčka mitologija
(2) Monoteističke
Judaizam
Hrišćanstvo
Islam
(3) Azijske
Budizam
Hinduizam
Đainizam
Sikizam
Konfucijanizam
Taoizam
Shintoizam
Bahaizam (Behai religija)
Zoroastrizam (Zaratustrizam)
(4) Moderne
Scientologija
(5) Etničke
Šamanizam
Vudu
Stub 3: Materija i energija
1. Teorija
Filozofija fizike
Filozofija prostora i vremena
2. Načela
Fizika
3. Supstancije
Hemija
Stub 4: Svemir i Zemlja
1. Teorija
Kosmološka teorija
2. Svemir
Astronomija
3. Zemlja
(1) Površina i supstancija
Fizička geografija
Geologija
Pedologija
(2) Međusobni odnosi
Poljoprivreda
Nauka o životnoj sredini (Ekologija)
Prirodne opasnosti
Stub 5: Organizmi (ne-ljudski)
1. Teorija
Filozofija biologije
Bioetika
2. Osnovne nauke
Biologija
3. Zdravlje i kvalitet života
Veterinarska medicina
Stub 6: Telo i duh
1. Teorija
Filozofija života
Filozofija duha
Bioetika
2. Osnovne nauke
Humana biologija
Psihologija
Neurobiologija
Kognitivna nauka
3. Zdravlje i kvalitet života
(1) Medicinske nauke
Medicina
Stomatologija
(2) Druge grane medicine
Audiologija
Klinička psihologija
Porodiljstvo (Akušerstvo)
Nega bolesnika
Ishrana
Okupaciona terapija (Radna terapija)
Optometrija
Fizikalna terapija (Fizioterapija)
Javno zdravlje
Logopedija
(3) Komplementarna medicina
Ajurvedska-medicina
Kineska medicina
Homeopatija
Stub 7: Društvo
1. Teorija
Filozofija društvenih nauka
Socijalna filozofija
2. Društvo uopšte
(1) Opšte
Sociologija
Antropologija
Antropogeografija
Demografija
(2) Lokalno
Regionalne studije
(razvrstati po regionima)
3. Područja
(1) Zajednica
[1] Komunikacije
Semiotika
Lingvistika
Jezici
(razvrstati po jezicima)
Komunikologija
[2] Dogovor
Političke nauke
[3] Pravila
Etika
Pravo
[4] Sprovođenje
Socijalna psihologija
Kriminologija
(2) Ljudske potrebe i aktivnosti
Kulturologija (Izučavanje kultura)
Ekonomija
Obrazovanje
Javno zdravlje
Rekreacija
Socijalni rad
Sport
Turizam
Urbanističko planiranje
(3) Menadžment i administracija
Studije menadžmenta
4. Društvene grupe
(1) Rodne
Muške studije
Ženske studije
(2) Starosne
Studije mladih
Gerontologija
(3) Etničke
Etničke studije
(razvrstati po etničkim grupama)
(4) Interesno zasnovane
Porodične studije
Gej i lezbijske studije
Stub 8: Mišljenje i umetnost
1. Mišljenje (teorija)
(1) Razum (teorija)
Filozofija
(2) Predstavljanje
Filozofija jezika
Filologija
(3) Relacije
Logika
Matematika
Statistika
2. Umetnost - Književnost
(1) Teorija
Teorija književnosti
(2) Oblici
Poezija
Proza
Drama
Esej
3. Umetnost – osim književnosti
(1) Teorija
Filozofija umetnosti
Istorija umetnosti
(2) Oblici
Konceptualna umetnost
Crtanje
Slikanje
Skulptura
Fotografija
Grafika
Tapiserija
Ples
Muzika
Pozorište
Opera
Zabava
Film
Digitalna umetnost
Primenjena umetnost i dizajn
Arhitektura
Stub 9: Tehnologija
1. Teorija
Filozofija tehnologije
2. Profesije
Inženjerstvo
3. Tehnologije
(1) Nauke
Veštačka inteligencija
Biotehnologija
Računarstvo
Nauka o materijalima
Nanotehnologija
Nuklearna tehnologija
(2) Potrebe i aktivnosti
Obrazovna tehnologija
Tehnologija hrane
Informaciona tehnologija
(3) Materijali
Tehnologija keramičkih materijala
Tehnologija stakla
Metalurgija (crna)
Tehnologija minerala
Tehnologija drveta
(4) Procesi
Tehnologija rezanja
Tehnologija mržnjenja
Stub 10: Istorija
1. Teorija
Filozofija istorije
2. Univerzalno pamćenje (Pamćenje sveta)
Istorija
Arheologija
3. Relacije
Genealogija
© Chaim Zins, PhD. Knowledge Mapping Research; 26 Hahaganah St, Jerusalem 97852, Israel
Download

10 stubova znanja: Mapa ljudskog znanja