SIMPROLIT SISTEM ®
ZDRAVO I DUGOVEČNO RE
REŠ
ŠENJE
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Autor Simprolit sistema®
DTech Milan Dević, D.Civ.Eng.
Akademik Akademije tehnoloških nauka Ruske Federacije
Akademik Medjunarodne akademije tehnoloških nauka
Akademik Ruske inženjerske akademije
Gradjevinski inženjer – smer konstrukcija
mob.tel. Beograd +381 63 22-33-00
mob.tel. Moskva + 7 916 168-28-88
www.simprolit.rs
www.simprolit.ru
www.simprolit.com
SIMPROLIT SISTEM ®
ZDRAVO I DUGOVEČNO RE
REŠ
ŠENJE
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Postoje neosporni prirodni procesi, ustanovljeni
milionima godina, univerzalni sistemi vrednosti
čije nepoštovanje kad-tad, ranije ili kasnije, ali
jednoznačno izaziva trajne posledice po ekologiju
i dugovečnost životnog prostora, sazdanog da u
njemu milenijumima žive i razvijaju se pokolenja.
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Ono što medicina predstavlja za čoveka, to je
građevinska fizika za građevinske objekte, jer
se i gradjevinski objekat, kao živo biće – rađa,
vremenom stari, zna da boluje i na kraju umire.
Nepoštovanje osnovnih zahteva građevinske
fizike izaziva trajnu destrukciju životnog prostora,
izgrađenog da u njemu žive pokolenja.
DUGOVEČNOST
SPOSOBNOST MATERIJALA DA KROZ VREME ZADRŽI
SVOJE FIZIČKE KARAKTERISTIKE
Dugovečnost izolacionog
materijala u Ruskoj Federaciji:
-stiropor: 10-12 godina
-mineralna vuna: 12 – 15 godina
-Ytong, Siporex: 17 - 18 godina
-šuplja opeka: do 40 godina
-Simprolit: ne manje od 50 godina
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Životna sredina u stambenom prostoru sa paronepropusnim zidovima je 400% zagadjenija od
spoljašnje sredine - na što retko ko obraća pažnju!
PAROPROPUSNOST
KADA ZIDOVI „DIŠU“ - NE SPREČAVAJU PROLAZAK
PARE IZ PROSTORIJE - U NJIMA SE NE KONCENTRIŠU
ŠTETNE MATERIJE, BUDJ, BAKTERIJE...
Jedan od osnovnih principa gradjevinske
fizike je i da paropropusnost slojeva u zidu
raste od unutra ka spolja!
Koeficijenti paropropusnosti za najčešće
primenjene materijale za gradnju su:
-stiropor :
-mineralna vuna:
-Ytong, Siporex:
-šuplja opeka:
-Simprolit, D160:
38
2
7
12
2
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
„Vi ne možete rešiti probleme istim tim načinom
mišljenja koji je i stvorio te probleme“ – A.Ajnštajn
PAROPROPUSNOST
“PASIVNI DOM” SA PAROIZOLACIJOM U VIŠESLOJNIM
ZIDOVIMA JE NE SAMO NEEKOLOŠKI, VEĆ I NEZDRAV
Eduard Kopsov, ruski naučnik:
„Višeslojni zidovi su kriminalne konstrukcije,
a živeti u njima je opasno za naša pokolenja.
Produžavati graditi po toj tehnologiji, mi
stvaramo dosta ozbiljan problem u ne tako
dalekoj buducnosti“
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
PAROPROPUSNOST
„KOLIKO GOD SE ČOVEČIJI UM STARAO DA UZ POMOĆ
RAZNIH ORUDJA POSTIGNE IDEALAN CILJ, NIKADA ON
POVRATAK NA JEDNOSLOJNE PAROPROPUSNE ZIDOVE
NEĆE NAĆI IZUM, LEPŠI, LAKŠI I BRŽI OD IZUMA
NIJE SAMO EKONOMSKI, VEĆ I EKOLOŠKI ZAHTEV.
PRIRODE, JER U NJENIM IZUMIMA NEMA NIČEGA
PORED TOGA ŠTO SU VIŠESLOJNI PARONEPROPUSNI
NEDOSTAJUĆEG I NIČEGA SUVIŠNOG“
ZIDOVI SKUPLJI I KOMPLIKOVANIJI ZA IZVODJENJE, KOD
LEONARDO DA VINČI
NJIH SE SVA ISPARENJA IZ OBJEKTA I ČESTICE KOJE
SA SOBOM NOSE AKUMULIRAJU BILO NA KONTAKTU SA
UTOPLJIVAČEM (KOD STIROPORA) BILO U SAMOM
UTOPLJIVAČU (MINERALNA VUNA), ODAKLE, KADA
PREĐU MAKSIMALNO DOZVOLJENU KONCENTRACIJU,
POSTAJU I UZROČNIKOM RAZNIH NEPRIJATNIH MIRISA,
GLJIVA, BAKTERIJA, ALERGIJA, PA I OBOLJENJA.
ZBOG KONDENZA NA DODIRU SA UTOPLJIVAČIMA ILI U
SAMIM SLOJEVIMA ZA UTOPLJAVANJE, DUGOVEČNOST
JE SVEDENA NA MINIMUM, A ZAMRZAVANJE UNUTAR
ZIDOVA U VIŠE NAVRATA JE DOVELO I DO RUŠENJA
SPOLJAŠNJEG ZIDA OD FASADNE OPEKE
U Moskovskoj oblasti od aprila prošle godine, a u
Moskvi od početka ove godine, zbog posledica
koje su izazvale ili mogu izazvati po zdravlje ljudi
i opštu stabilnost objekata, naredbama
ministarstva gradjevinarstva ZABRANJENO je
projektovanje i gradnja višeslojnih zidova.
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
„AKO MISLITE GODINU UNAPRED – SADITE PŠENICU
AKO MISLITE DESET GODINA UNAPRED, SADITE DRVEĆE
AKO MISLITE STO GODINA UNAPRED, VASPITAJTE ČOVEKA“
KINESKI PESNIK, 500 G PRE NOVE ERE.
TERMOIZOLACIJA
PO TEŽINI POSLEDICA KOJE IZAZIVA PRE
SVEGA PO ZDRAVLJE LJUDI, ALI I PO
MATERIJALNIM GUBICIMA TOKOM
EKSPLOATACIJE OBJEKATA, PRIMENA
SISTEMA UTOPLJAVANJA OBJEKATA
PROTIVNIH ZAHTEVIMA GRAĐEVINSKE FIZIKE
PREDSTAVLJAJU MNOGO VIŠE OD OBIČNIH
PREKRŠAJA PROJEKTANTA ILI INVESTITORA
JER SE NJIMA UGROŽAVAJU POKOLENJA,
NJIHOVO ZDRAVSTVENO I MATERIJALNO
BLAGOSTANJE.
STOGA JE SVEOBUHVATAN I STRUČAN IZBOR
OPTIMALNOG SISTEMA TERMOIZOLACIJE
OBJEKATA, KAKO SA EKOLOŠKE, TAKO I SA
TEHNIČKE I EKONOMSKE TAČKE GLEDIŠTA,
JEDAN JE OD NAJVAŽNIJIH ZADATAKA
PROJEKTANATA I INVESTITORA.
Zaključak Naučno-tehničkog saveta Moskve:
“Na osnovu sprovedenih opsežnih ispitivanja,
polistirolbeton “Simprolit” i Simprolit elementi
mogu se primenjivati u fasadnim zidovima
stambenih, administrativnih i industrijskih
objekata kao konstruktivni, termoizolacioni i
zvukoizolacioni materijal»
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
TERMOIZOLACIJA
ZAŠTITA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA, BILO OD NISKIH ILI VISOKIH TEMPERATURA, VEOMA JE KOMPLEKSAN
PROBLEM. POPULARNO REČENO, GRAĐEVINSKI OBJEKAT NE MOŽE LETI SKINUTI ZIMSKI KAPUT I
ZAMENITI GA LAGANOM PAMUČNOM MAJICOM, NITI MOŽE BAR JEDNOM U NEKOLIKO GODINA MENJATI
STARU ILI IZNOŠENU GARDEROBU.
TERMOFIZIČKE KARAKTERISTIKE FASADNIH SIMPROLIT BLOKOVA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
.
ZIDOVI U SIMPROLIT SISTEMU ® “DIŠU”
I S A R = 7 . 9 5 8 5 m 2 0K / W ( U = K = 0 . 1 2 5 7 W / m 2 0K )
SIMPROLIT BLOKOVI FASADNIH
(SAMONOSIVIH) ZIDOVA
SIMPROLIT BLOKOVI NOSIIH ZIDOVA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
.
NOVI SIMPROLIT SDB BLOKOVI
SIMPROLIT DVOSLOJNI BLOKOVI
(zidanje na lepak)
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
TERMOIZOLACIJA
PO SVEUKUPNIM KARAKTERISTIKAMA: TERMOIZOLACIJA-PAROPROPUSNOST-VATROOTPORNOSTHIDROFOBNOST-OTPORNOST NA MRAZ – DUGOVEČNOST
- SIMPROLIT JEDNOSLOJNE “SOP” PLOČE NEMAJU KONKURENATA U SVETU.
Simprolit jednoslojne SOP ploče
Koeficijent toplotne provodljivosti “lambda” = 0,044
Vatrootpornost 2SOP5 = EI120 (dva časa)
Paropropusnost “mi” – bez obrade=2,0, sa obradom
cementnim lepkom za keramičke pločice =4,5, sa
obradom hidroizolacionim premazom “hidromal” =7,0
TERMOFIZIČKE KARAKTERISTIKE FASADNIH SIMPROLIT PLOČA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
SIMPROLIT SISTEM ®
POKAZUJE IZUZETNE REZULTATE
KAKO KOD EKSTREMN
EKSTREMNO
O NISKIH,
TAKO I KOD EKSTREMNO VISOKIH
TEMPERATURA
POSLE TRI DANA GREJANJA
PROSTORIJE NA +50 0C I SPOLJNE
TEMPERATURE +23.6 0C
KOD MERENJA TERM
TERMOVIZOROM
OVIZOROM
RAZLIKE U DECIMALAMA SU SE
POJAVILE SAMO KAO REZULTAT
ABSORBCIJE OSUNČ
OSUNČANJA FASADE
S OBZIROM NA SVE TOPLIJA LETA
I JEDINSTVENI NAČIN HLADJENJA
NAJSKUPLJOM ENERGIJOM, OVA
PREDNOST SIMPROLIT SISTEMA®
SVE VIŠE DOLAZI DO IZRAŽAJA
IZVOD IZ ELABORATA SPROVEDENOG ISPITIVANJA MINISTARSTVA GRADJEVINE TATARSTANA
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Otpornost objekata na požar je kompleksna funkcija
ne samo fizičko-mehaničkih osobina primenjenih
materijala, već i njihove sveukupne interakcije
OTPORNOST NA POŽAR
Primena
mineralne
vune
u
ventilisanim fasadama (zbog njene
osetljivosti
na
direktno
dejstvo
atmosferskih padavina s jedne i
neophodnosti evakuacije pare radi
očuvanja termičkih karakteistika s
druge strane)
zahteva dodatni
paropropusni, a vodonepropusni sloj.
Medjutim,
nepoznavanje
fizičkih
karakteristika primenjenih materijala i
detalja njihove ugradnje, delom zbog
neinformisanosti
projektanata,
a
najviše zbog nepostojanja obaveze
proizvodjača da upozore na opasne ili
štetne karakteristike proizvoda – u
ovom slučaju da su takve folije lako
zapaljive) ugražava sigurnost objekta
OSNOVNI ZAHTEVI
EKOLOŠKOG
EKOLO
ŠKOG STAMBENOG PROSTORA
Ne retko, zloupotrebljava se pojam “samogasiv”,
koji u stvari definiše da se materijal sam gasi, ali
TEK PO PRESTANKU DEJSTVA POŽARA
ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA
I OTPORNOST NA POŽAR
Tп – temperatura požarne peći
Tc – temperatura zida spolja
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD: 2002. GODINA
SPLAV DISKOTEKA “AKAPULKO” KOD HOTELA
“JUGOSLAVIJA” IZGRADJENA SIMPROLIT
PLOĆAMA
PLO
ĆAMA NA METALNOJ PODKONSTRUKCIJI
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
ZIDOVI: PLOČE SUP5: PODOVI : SIMPROLIT MONOLIT D250
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN RUSSA
RUSSA”
”
PODMOSKOVLJE,
2004. GODINA
NADOGRADNJA POSTOJEĆIH
OBJEKATA I PRENAMENA U
MEDICINSKO--REKREACIONI CENTAR
MEDICINSKO
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
ZIDOVI: SBD30, PLAFON: SUP12, PREGRADE: SPB12,
PODOVI : SIMPROLIT MONOLIT D250
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN RUSSIA
RUSSIA”
”
ANADIR, ČUHOTKA – “KRAJ
“SVETA: 2005. GODINA
AERODROM U ANADIRU, SIMPROLIT
ELEMENTI PROIZVEDENI NA GRADILIŠTU
RADOVI IZVOĐENI NA -16 0C DANJU I -26 0C
NOĆU
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
ZIDOVI: SBDS30, PLAFON: SUP15: MEDJUSPRATNA: MONOLIT
D350 NA REBRASTOM LIMU, PODOVI SIMPROLIT MONOLIT D250
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN R. SERBSKA”
SERBSKA”
NOVIGRAD, RS, BiH:
2006. GODINA
NOVA PROIZVODNA HALA,
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
POSTOJEĆEG OBJEKTA U POSLOVNI
PROSTOR
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
ZIDOVI: SBDS25, PLAFON: SUP10 ISPOD “LKV” DRVENIH REŠETAKA,
GREJANI PODOVI : SIMPROLIT MONOLIT D250
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD, AUTOKOMANDA:
2007. GODINA
OLAKŠANJEM TRAMVAJSKOG
I PEŠAČKOG MOSTA - IZBEGNUTA
SANACIJA 10% KORODIRANE
ARMATURE
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONOLIT D350
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
2006. GODINA
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI SBD25, PLOČE SUP5
BEOGRAD, MILEŠEVSKA,
2007. GODINA
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI SBD20, SPB12, PLOČE SOP5
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN RUSSIA
RUSSIA”
”
SIBIR, NIŽNJEVARTOVSK,
2008. GODINA
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONOLIT, BLOKOVI SBDS30
TATARSTAN, NABEREŽNI
ČELNI,
2008.GODINA
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI SBS30
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD, 2011-2012
OBJEKAT U IZGRADNJI
OLAKŠANJEM MEDJUSPRATNE
TAVANICE UDVOSTRUČEN
UDVOSTRUČEN RASPON
STUBOVA : SA 3,90 m - NA 7,80 m
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONOLIT D250, BLOKOVI SBDS25, PLOČE: SOP5, SOP3
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD 2012
IZGRADJEN OBJEKAT
VISOKO ENERGETSKI EFIKASAN OBJEKAT
BEZ IJEDNOG TERMIČKOG MOSTA
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONOLIT D250, BLOKOVI SBDS25, PLOČE: SOP5, SOP3
SIMPROLIT SISTEM ®
“MADE IN SERBIA”
BEOGRAD 2013-2014
OBJEKAT U IZGRADNJI
VISOKO ENERGETSKI EFIKASAN
OBJEKAT - ZIDOVI SA U < 0.25 W/m2K
UGRADJENI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
BLOKOVI SBDS30, MEDJUSPRATNA SMP16 TAVANICA, SOP PLOČE
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PASIVNA KUĆA
UDJITE U PLASTIČNU KESU, ZAVEŽITE JE DOBRO I
OSTAVITE CEVČICU DA DIŠETE. PREKO TOGA NAVUCITE BUNDU,
NA GLAVU ŠUBARU I IZADJITE NA LETNJU VRUĆINU – TAKO SE
OSEĆA SAVREMENA PASIVNA ENERGOEFEKTIVNA KUĆA...
DA, I NE ZABORAVITE DA JE OFARBATE U ZELENO, TO JE
MODERNO, TO JE “IN” !
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI
AKTIVNA ZELENA KUĆA
AKIVNA ZELENA KUĆA DIŠE PUNIM
PLUĆIMA ! ZIMI JE TOPLIJA OD
IJEDNE DRUGE, LETI SKIDA SVOJ
ZIMSKI KAPUT...
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDS30, SBDS20, SBDSV25, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI
AKTIVNA ZELENA KUĆA
AKIVNA ZELENA KUĆA JE UPISANA U PRIRODU !!!
GDE GOD DA STE U NJOJ, ŽELJENOM ROTACIJOM
NJENOG
NJENO
G “PINHOL
“PINHOL”” SIMPROLIT OMOTA
OMOTAČA
ČA U
MAGNOVENJU BIVATE OKRUŽENI PRIRODOM,
SVETLOŠĆU, ŽIVOTOM...
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI
AKTIVNA ZELENA KUĆA
AKIVNA ZELENA KUĆA ZIMI UNOSI SUNCE
UNUTRA, LETI ŠTITI OD PREKOMERNOG
ZRAČENJA. U NJOJ NIKAD NE GOSTUJE
TAMA, A KOSMIČKA ENERGIJA, KOJA
ŽIVOTNU SNAGU ZNAČI, DOSTUPNA JE U
SVAKOM NJENOM DELU !!!
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI
AKTIVNA ZELENA KUĆA
AKIVNA ZELENA KUĆA DANJU
OTVARA VIDIKE, NOĆU UNOSI
ZVEZDE NA DOHVAT RUKE...
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI
AKTIVNA ZELENA KUĆA
AKIVNA ZELENA KUĆA
DOM DOSTOJAN DIVLJENJA
I POŠTOVANJA, PUN ŽIVOTA !!!
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI
AKTIVNA ZELENA KUĆA
AKIVNA ZELENA KUĆA
PUNA JE SVETLOSTI I OPTIMIZMA,
ZRAČI I KADA SPAVA !!!
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI
AKTIVNA ZELENA KUĆA
DANJU JE U GARDEROBI KOJA
OTKRIVA NJENE ARHITEKTONSKE
ČARI, NOĆU JE U PROZINOJ
BEZBEDNOJ SPAVAĆICI...
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT BLOKOVI : SBDSV30, SPBN12,
SIMPROLIT “PINHOLE” PANELI; SIMPROLIT MONOLIT : D250,
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI: AKTIVNA
MONTAŽNA ZELENA KUĆA
ISTA KAO KLASIČNA, SAMO SA
MONTAŽNIM SIMPROLIT PANELIMA
DUGOVEČNA, PAROPROPUSNA,
PO MERI ČOVEKA !!!
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONTAŽNI PANELI;
SIMPROLIT JEDNOSLOJNE SOP PLOČE
SIMPROLIT SISTEM ®
INOVATIVNA EKOLOŠKA GRADNJA
PROJEKTI: AKTIVNA
MONTAŽNA ZELENA KUĆA
KUĆA RADJENA ZA AFRIČKO PODNEBLJE,
LUKSUZNA A JEFTINA, EKOLOŠKA I
DUGOVEČNA, OTPORNA NA EKSTREMNE
TEMPERATURE I EKSTREMNU VLAŽNOST...
PROJEKTOVANI ELEMENTI SIMPROLIT SISTEMA:
SIMPROLIT MONTAŽNI PANELI
SIMPROLIT JEDNOSLOJNE SOP PLOČE
SIMPROLIT SISTEM ®
EKOLOŠKA GRADNJA, PO MERI ČOVEKA
SA 25 TIPOVA BLOKOVA, 6 TIPOVA PLOČA ZA TERMOIZOLACIJU, 5 TIPOVA MEDJUSPRATNIH I
KROVNIH PLOČA, SLOJEVIMA ZA IZRAVNANJE, PAD I TERMOIZOLACIJU RAVNIH KROVOVA ,
PROTIVPOŽARNIM ZIDOVIMA I JOŠ MNOGO TOGA, SIMPROLIT SISTEM JE NEOSPORNO
NAJCELOVITIJI SISTEM ZELENE GRADNJE U SVETU! PRIKLJUČITE SE I UČESTVUJTE U
NJEGOVOM RAZVOJU I PRIMENI... UVEK STE DOBRODOŠLI !!!
Download

SIMPROLIT SISTEM