ÜMİT HACIOĞLU, PhD
1. Doğum Tarihi: 1979/Kırşehir
2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr.
3. Öğrenim Durumu: DOKTORA
4. Askerlik Durumu: Tamamladı (Ocak 2011)
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Doktora
Finans ve Bankacılık
Kadir Has Üniversitesi
2009
Yüksek Lisans
Uluslararası
Ekonomi Beykent Üniversitesi
Politika ve İşletmecilik MBA
2005
Lisans
Lisans (ÇAD)
İşletme(İngilizce) Burslu
Uluslararası
İlişkiler(İngilizce) Burslu
2002
Beykent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Doktora Tezi: Çatışma Riskinin Hisse Senedi Performansı Üzerine Etkisi
(Danışman Prof.Dr. Cemal Zehir, Yıldız Teknik Üniversitesi)
Uzmanlık Alanı: İşletme ve Finans
5. Akademik Ünvanlar
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu- Sermaye Piyasası
ve Portföy Yönetimi
Beykent Üniversitesi (2013)
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi- İşletme(İngilizce)
Beykent Üniversitesi (2011)
Menkul Kıymetler ve Sermaye
Piyasası
MYO
Beykent Üniversitesi (2010-11)
Beykent Üniversitesi(2003-2010)
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Abdullah Türk, “2008-2009 Küresel Ekonomik Krizin Doğrudan Yabancı Sermaye
Yatırımlarına Etkisi” Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yuksek Lisans Tezi,
İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2013.

Burcu Avcı, “Yöneticilerdeki Duygusal Zekâ Yeteneklerinin Kendi İş Tatminleri Üzerinde
Etkisi Ve Bir Araştırma” Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yuksek Lisans
Tezi,İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2013.
1

Aylin İpekçi, “Dönüşümcü Liderlik Anlayışının İşletme Yöneticilerinin Yenilikçilik
Eğilimleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama” Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yuksek Lisans Tezi,İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim
Dalı, İstanbul, 2013.

Ünzile Balcı, “ Kamu Hastanesi Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Bilgi Düzeyi ile
Tutumlarının Karşılaştırılması: Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Örneği ” Beykent
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yuksek Lisans Tezi,İşletme Yönetimi Ana Bilim
Dalı, Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, İstanbul, 2013.
6.2. Doktora Tezleri
Yayınlar
7.1. Uluslararasi Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)

Umit Hacıoğlu and Hasan Dinçer: Evaluation Of Conflict Hazard And Financial Risk in
The E7 Economies’ Capital Markets. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal
of Economics and Business, Vol: 31, No: 1, 2013.( SSCI)

Hasan Dinçer, Ümit Hacıoğlu: Performance Evaluation with FUZZY VIKOR and AHP
Method Based on Customer Satisfaction in Turkish Banking Sector. Kybernetes, Vol:42,
No: 7, 2013. (SCI Expanded)
7.2. Uluslararasi Diğer Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler ( Indexed)

Rahmi Deniz Özbay, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, “Internet based Innovation Strategy for
the Banks in the Era of 2008 Global Financial Crisis”, International Journal of Business
and Social Science, Vol:2, No:22, 2011

Aybike Serttaş and Umit Hacioglu “The Important Issue of Current Agenda: Energy
Security and Climate Change”, International Journal of Business and Social Science, Vol:
2, No: 23, (ISSN: 2219-1933), 2011.

Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, İsmail Erkan Çelik, “Economic Approach to Conflict Issue:
Investment in Post- Conflict Situation for International Business”. International Journal of
Business Administration, Vol.3. No.5, 2012.

Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, İsmail Erkan Çelik, “Risky Business in Conflict Zones:
Opportunities and Threats in Post Conflict Economies”. American Journal of Business and
Management, Vol.1. No.2, 2012.

Ismail Erkan Çelik, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu “Investment and Development Banking
and Its Development in Turkey”, International Journal of Finance & Banking Studies,
Vol.1 No.1, 2012.

Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, Ismail Erkan Çelik “Concept of Conflict within New
Economy Environment and Its Impact on the Market Mechanism”, International Journal of
Research in Business and Social Science, Vol:1, No:1, 2012.

Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, Recep Yılmaz, “The effect of integrated marketing
communication competencies on banking performance: an analysis with Fuzzy VIKOR
method”, Actual Problems of Economics, Vol:143, No:5, 2013.

Ali Görener, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, “Application of Multi-Objective Optimization
on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Method for Bank Branch Location Selection”,
International Journal of Finance & Banking Studies, Vol: 2, No:2, 2013.

Vuyisani Moss, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, “The Nature of the Creditor-Debtor
Relationship in South Africa”, International Journal of Research in Business and Social
Science, Vol:2, No:2, 2013.
2

Umit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, “Financial Contributions And Economic Outlook İn Bosnia
From Dayton to 2008 Global Economic”, Global Business and Economics Research
Journal, Vol:2, No:2, 2013.

Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Ismail Erkan Çelik “Conflict Risk and its Implications on
Economy and Financial System”, International Journal of Finance & Banking Studies,
Vol.2 No.2, 2013.

Ismail Erkan Çelik, Umit Hacioglu, Hasan Dinçer “Regional Development and Effects of
Investment Banks”, International Journal of Finance & Banking Studies, Vol.2 No.1, 2013.

Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Ismail Erkan Çelik “The Volatile Effect of Conflict Risk on
Foreign Investment”, International Journal of Research in Business and Social Science,
Vol.2, No.1, 2013.

Vuyisani Moss, Hasan Dincer, Ümit Hacioglu, “Financial regulations and standards in the
low income property market of South Africa” E3 Journal of Business Management and
Economics, Vol. 4(8). pp. 187-194, August, 2013 ISSN 2141-7482.
7.3. Uluslararasi bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitabinda (proceedings) basilan
bildiriler.

Kursad Zorlu ve Umit Hacioglu “The conflict issue in international business and the global
leadership”, International Conference on Leadership, Technology and Innovation
Management, Istanbul, Aralık 2011

Cuneyt Yenigün ve Umit Hacioglu “ The New Challenge for Interethnic Peace in PostConflict Economies: Conflict Risk and Its Effect on Investment Climate”, SSEMEuroConference 2010: Challenges and Opportunities in Emerging Markets - July 16-18,
Milas, 2010

Umit Hacioglu “The Role of Energy on Security and Stability in Post-Conflict Countries”,
3rd International Strategy and Security Studies, BUSRC, İstanbul 2010.

Umit Hacioglu and Aybike Serttaş “ The Role of Energy on Security in the Era of Climate
Change”, 3rd International Strategy and Security Studies, BUSRC, İstanbul 2010

Umit Hacioglu “Challenging Issue of Sustainable Interethnic Peace and Security: Which
Strategy Secures Best in the Balkans?” 2nd International Strategy and Security Studies
Symposium, BUSRC, İstanbul 2009.
7.4. Yazilan Uluslararasi Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
7.4.1. Uluslararasi Kitaplar

Hasan Dinçer and Umit Hacioglu: Globalization of Financial Institutions: A Competitive
Approach to Finance and Banking, SPRINGER, Germany, 2013. ISBN 978-3-319-01124-0
http://www.springer.com/business+%26+management/finance/book/978-3-319-01124-0

Umit Hacioglu and Hasan Dinçer: Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic
Approach to Competitiveness, SPRINGER, Germany, 2013. ISBN 978-3-319-01386-2
http://www.springer.com/business+%26+management/finance/book/978-3-319-01386-2

Hasan Dinçer and Umit Hacioglu : Global Strategies in Banking and Finance, IGIGLOBAL, USA, 2013. ISBN: 9781466646353
http://www.igi-global.com/book/global-strategies-banking-finance/77388

Umit Hacioglu and Hasan Dinçer: Globalization and Governance in the International
Political Economy, IGI-GLOBAL, USA, 2013. ISBN: 9781466646391
http://www.igi-global.com/book/globalization-governance-international-politicaleconomy/77389
3
7.4.2. Uluslararasi Kitapta Bölümler

Umit Hacioglu “Interethnic Peace, Security and Genocide in Bosnia- Herzegovina”, (in)
Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Globalization and Governance in the International
Political Economy, IGI-Global, USA, 2013.

Umit Hacioglu and Hasan Dinçer “From Security Matter to Economic Recovery and
Stability”, (in) Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Globalization and Governance in the
International Political Economy, IGI-Global, USA, 2013.

Ismail Erkan Çelik, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu “Investment & Development Banks and
Strategies in Turkey”, (in) Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Globalization and
Governance in the International Political Economy, IGI-Global, USA, 2013.

Hasan Dinçer, Umit Hacioglu “Competitiveness and Strategies in Global Financial System”
(in) Hasan Dinçer, Umit Hacioglu (edt) .Global Strategies in Banking and Finance, IGIGlobal, USA, 2013.

Ismail Erkan Çelik, Umit Hacioglu, Hasan Dinçer “The Role of the World Bank in Global
Development” (in): Hasan Dinçer, Umit Hacioglu(edt) Global Strategies in Banking and
Finance, IGI-Global, USA, 2013.

Ismail Erkan Çelik, Hasan Dinçer, Umit Hacioglu “The Central Banking Operations in
Global Economy” (in) Hasan Dinçer, Umit Hacioglu (edt) Global Strategies in Banking
and Finance, IGI-Global, USA, 2013.

Hasan Dinçer, Umit Hacioglu “A Comparative Hybrid Method in Technical Analysis for
Stock Selection Process in Banking Sector by Fuzzy AHP-Topsis and Vikor Method” (in)
Hasan Dinçer, Umit Hacioglu (edt) Global Strategies in Banking and Finance, IGI-Global,
USA, 2013.

Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, Ismail Erkan Çelik “The Evaluation of Financial Risk and
Portfolio Selection” (in): Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Managerial Issues in Finance
and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness, SPRINGER, Germany, 2013.

Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Gül Nihan G. Yeşildag “Proactive Approach to
Organizational Crisis in Banking” (in) Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Managerial
Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness, SPRINGER,
Germany, 2013.

Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, Ismail Erkan Çelik “The Game Theory and Reflections on
Competitive Strategies in the Banking Sector” (in) Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt)
Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness,
SPRINGER, Germany, 2013.

Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, Ismail Erkan Çelik “Priced-Based Goods and Services in the
Banking Sector” (in) Umit Hacioglu, Hasan Dinçer (edt) Managerial Issues in Finance
and Banking: A Strategic Approach to Competitiveness, SPRINGER, Germany, 2013.

Hasan Dinçer, Ismail Erkan Çelik, Recep Yilmaz, Umit Hacioglu, “The Financial
Implications of Corporate Social Responsibility in the Banking Sector” (in) Umit Hacioglu,
Hasan Dinçer Managerial Issues in Finance and Banking: A Strategic Approach to
Competitiveness, SPRINGER, Germany, 2013.

Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Onur Parlak “The Globalization of the 2008- 2009 Financial
Crisis” (in) Hasan Dinçer, Umit Hacioglu (edt) Globalization of Financial Institutions: A
Competitive Approach to Finance and Banking, SPRINGER, Germany, 2013.

Hasan Dinçer, Umit Hacioglu, Şenol Emir “Financial Determinants of Bank Profits: A
Comparative Analysis of Turkish Banking Sector” (in) Hasan DİNÇER, Umit HACİOGLU
(edt) Globalization of Financial Institutions: A Competitive Approach to Finance and
Banking, SPRINGER, Germany, 2013.
4

Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Aylin Ipekçi “Leadership and Innovation Strategies in
Banking” (in) Hasan Dinçer, Umit Hacioglu (edt) Globalization of Financial Institutions:
A Competitive Approach to Finance and Banking, SPRINGER, Germany, 2013.
7.3. Yazilan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Umit Hacioglu, Hasan Dinçer, Finansa Giriş, Beta Yayınları: İstanbul, 2009
7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler

Umit Hacioglu, “ Balkanlarda Güvenlik, Çatışma ve Soykırım”, Stratejik Araştırmalar
Dergisi, C:3, S:1, 2010 Bahar

Osman Z. Orhan, Cemal Zehir, Umit Hacioglu“ Çatışma Riskinin Ekonomik Analizi”,
Stratejik Araştırmalar Dergisi ,C:2,S:2, 2009 Güz

Umit Hacioglu, “Tanıdık Tehlike Çanlarının Yeni Adresi: Kosova Bosna Ekseni” Stratejik
Araştırmalar Dergisi, C:2, S:1 Ocak, 2009.

Cuneyt Yenigun ve Umit Hacioglu “Bosna: Etnik Savaş-Eksik Antlaşma”, K.İnat ve
diğerleri (Der.): Dünya Çatışma Bölgeleri, Birinci Baskı, Nobel Yayınları, 2004.
7.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6. Diğer Yayınlar

Belgesel: Bosna Dramı, 2008
Tebliğ/İnceleme:

The Dayton Peace Accord and Its Functionality in Bosnia-Herzegovina at Office of High
Representative Office, Sarajevo 2003.

The Dayton Peace Accord and Its Implementation in Bosnia-Herzegovina at EU Police
Mission Office, UN, Sarajevo 2003.
8. Projeler
Katkıda bulunduğu Projeler

6 Stratejik Denetim: Strategic Audit of 6 firms
9. İdari Görevler

2007-10: MYO: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Program Başkanı, Beykent
Üniversitesi

2004-5: MYO: Uluslararası Lojistik Program Başkanı, Beykent Üniversitesi
10.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler

İşletme ve Finans Çalışmaları Derneği-Yönetim Kurulu Başkanı- Kurucu Üye

International Journal of Asian Social Science-Editör Kurul Üyesi

International Journal of Finance and Banking- Associate Editor(2014)

International Journal of Research in Business and Social Science- Executive Editor(2014)

Asian Journal of Research in Business Economics and Management-Editör Kurul Üyesi

Global Business and Economics Research-Editör Kurul Üyesi

Journal of Business Economics and Management-Hakem (SSCI)

Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics- Hakem( SSCI)

Environmental Engineering and Management Journal- Hakem (SSCI)

Economic Research-Hakem (SSCI)

Management Decision-Hakem (SSCI)
5

Business and Economics Research Journal-Hakem

E3 Journal of Business Management and Economics-Hakem
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki
tabloyu doldurunuz.
Yüksek Lisans
Akademik Yıl
2013-2014
Akademik Yıl
2012-2013
Akademik Yıl
2011-2012
Dersin ADI
Stratejik Yönetim MBA
Finansal Yönetim MBA
Dersin ADI
Stratejik Yönetim MBA
Finansal Yönetim MBA
Dersin ADI
Stratejik Yönetim MBA
Finansal Yönetim MBA
Kredisi
3
3
Kredisi
3
3
Kredisi
3
3
Dersin ADI
Financial Math
Ekonominin Esasları
Dersin ADI
Financial Management
International Trade and Finance
Kredisi
3
3
Kredisi
3
3
Dersin Kodu
Piyasa Bülteni I
Temel Borsa ve Finans Bilgisi
Risk Yönetimi
Finansal Yönetim
Piyasa Bülteni II
Piyasa Analiz Teknikleri II
3
3
3
3
3
2
0
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
Öğrenci
90
90
Öğrenci
36
36
Öğrenci
45
56
Fakülte
Akademik Yıl
2012-2013
Akademik Yıl
2013-2014
0
0
3
3
0
0
3
3
Öğrenci
45
40
Öğrenci
90
60
Ön Lisans
Akademik Yıl
2011-2012 Fall
2011-2012 Spring
E-Posta: [email protected]
Tel: 4441997(dahili 5307)
6
Kredisi
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
2
3
Öğrenci
20
23
19
23
Download

Yrd.Doç.Dr.Ümit HACIOĞLU