ÖZGEÇMİŞ
Adı ve Soyadı
Doğum Yeri
Behçet Kemal YEŞİLBURSA
Bursa
Doğum Tarihi
Unvanı
11.09.1962
Prof. Dr.
Adres
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.
Telefon
Ofis: 0224–294 18 56 Dâhili: 41856 Faks: 0224-294 18 97
E-Posta
[email protected]
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Tarih
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Modern Turkish History
Modern Middle Eastern History
Üniversite
Dürdane Köyü İlkokulu-Bursa
Atatürk Lisesi-Bursa
Atatürk Lisesi-Bursa
Gazi Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Victoria University of Manchester
İngiltere
Yıl
1969–1974
1975–1978
1978–1981
1982–1986
1986–1989
1990–1996
AKADEMİK UNVANLAR
Unvan
Arş. Gör.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Alan
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Üniversite
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Yıl
1987–1996
1996–2001
2001–2003
Doç. Dr.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2003–2007
Prof. Dr.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2007-2014
Prof. Dr.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Uludağ Üniversitesi
2014-
İDARİ GÖREVLER
Görev
Dekan Yardımcısı
Bölüm Başkanı
Anabilim Dalı
Başkanı
Fakülte Yönetim
Kurulu Üyeliği
Fakülte Kurulu
Üyeliği
Enstitü Yönetim
Kurulu Üyeliği
Enstitü Kurulu
Üyeliği
Fakülte
Üniversite
Yıl
Kastamonu Eğitim Fakültesi
Gazi Üniversitesi
1999–2003
Fen-Edebiyat Fakültesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2003–2006
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2003-2012
Gazi Üniversitesi
2002–2003
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2003-2014
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
2002–2003
2002–2003
2004–2007
2009-2012
2002–2003
2002–2003
2003-2012
2007-2010
2010-2012
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Kastamonu Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Anabilim Dalı
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Kastamonu Eğitim Fakültesi
Kastamonu Orman Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kastamonu Eğitim Fakültesi
Kastamonu Orman Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2003-2012
2
A
A-1
YAYINLAR
ULUSLARARASI KİTAPLAR
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, The Baghdad Pact: Anglo-American Defence Policies in the Middle East,
1950–1959 (London: Frank Cass, 2005).
B
ULUSAL KİTAPLAR
B-1
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, İngiltere ve Amerika’nın Ortadoğu Savunma Projeleri ve Türkiye, 1950–1954,
(Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2000).
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, Ortadoğu’da Soğuk Savaş ve Emperyalizm: İngiltere ve Amerika’nın Ortadoğu
Savunma Projeleri ve Türkiye, 1945–1955 (İstanbul: IQ Yayınları, 2007).
B-2
C
C-1
ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜM
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Turkey’s Participation in the Middle East Command and Its Admission to
NATO, 1950–52”, in Sylvia Kedourie (ed.), Seventy-Five Years of the Turkish Republic (London: Frank Cass,
2000), ss. 70–102.
D
D-1
ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜM
Behçet Kemal YEŞİLBURSA vd., Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, (Ankara: Regma
Basımevi, 2004), ss. 270-320.
D-2
E
E-1
E-2
E-3
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER (SSCI)
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Turkey’s Participation in the Middle East Command and Its Admission to
NATO, 1950–52”, Middle Eastern Studies, Volume: 35, Number: 4, (October 1999), pp. 70–102.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “The American Concept of the Northern Tier Defence Project and the Signing
of the Turco-Pakistani Agreement, 1953–54”, Middle Eastern Studies, Volume: 37, Number: 3, (July 2001), pp.
59–110.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “The ‘Revolution’ of 27 May 1960 in Turkey: British Policy towards Turkey”,
Middle Eastern Studies, Volume: 41, Number: 1, (January 2005), pp. 121–151.
E-4
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “The Formation of RCD: Regional Cooperation for Development”, Middle
Eastern Studies, Volume: 45 Number: 4, (July 2009), pp. 637-660.
F
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
F-1
F-2
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Kaşkaylar”, Türk kültürü, Yıl: 26, Sayı: 299, (Mart 1988), ss.164–172.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Kaşkaylarda Gelenek, Görenek ve Kültür Unsurları”, Türk Kültürü, Yıl: 26,
Sayı: 305, (Eylül 1988), ss. 598–604.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Kaşkaylara Uygulanan Toprak Reformları ve Esasları”, Türk Kültürü, Yıl: 27,
Sayı: 314, (Haziran 1989), ss. 355–360.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Cumhuriyetin 75. Yılında Atatürk ve Atatürkçülük”, Kastamonu Eğitim
Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 6, (Ekim 1998), ss. 147-160.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası, 1945–91”, Selçuk Üniversitesi Ata
Dergisi, Yıl: 1999, Sayı: 8, ss.
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Cumhuriyetin 75. Yılında Atatürk ve Cumhuriyet”, Kastamonu Eğitim
Dergisi, Cilt: 7, No: 1, (Mart 1999), ss. 83-96.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a Çıkışı ve Türkiye’de Milli Egemenlik
İlkesinin Gerçekleştirilmesi”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı:142, (Nisan-Mayıs-Haziran 1999), ss.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “President Celal Bayar in the eyes of British Diplomats”, Kastamonu Eğitim
Dergisi, Cilt: 7, No: 2, (Ekim 1999), ss. 185-188.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye ve Albayrak Gazetelerine Göre Adana ve
Maraş İllerinde Meydana Gelen Ermeni Olayları, 1919–1921”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 7, No: 2,
(Ekim 1999), ss. 189-214.
3
F-10 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Britain’s Post-War Defence Policy in the Middle East and Its Impact on
Turkey, 1945–50”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 45, (Kasım 1999), ss. 1121-1148.
F-11 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “A British View of Turkey and the Turks in the 1950s”, Kastamonu Eğitim
Dergisi, Cilt: 8, No: 1, (Mart 2000), ss. 181-186.
F-12 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “İrade-i Milliye, Hâkimiyet-i Milliye ve Albayrak Gazetelerine Göre Antep ve
Urfa İllerinde Meydana Gelen Ermeni Olayları, 1919–1921”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 8, No: 1, (Mart
2000), ss. 187-206.
F-13 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “23 Nisan 1920’de TBMM’nin Açılması ve Türkiye’de Milli Egemenlik
İlkesinin Gerçekleştirilmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 8, No: 2, (Ekim 2000), ss. 159-170.
F-14 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “A General Review of Turkey’s Internal Affairs during the Democrat Party
Period according to British Documents, 1950–60”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XVI, Sayı: 48,
(Kasım 2000), ss. 797-836.
F-15 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Dünden Bugüne İngiltere ve Amerika’nın Ortadoğu Savunma Projeleri”,
Türkiye Günlüğü, Sayı: 77, (Yaz: 2004), ss. 75–117.
F-16 Behçet Kemal, YEŞİLBURSA, “Economic Developments in Turkey during the Democrat Party Period, 1950–
1960”, A.İ.B.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2005–1, Sayı: 10, ss. 207–239.
F-17 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “İngiltere ve Amerika’nın Ortadoğu Savunma Projeleri ve Irak, 1945–1958”,
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi CTAD, Yıl: 2, Sayı: 4, (Güz 2006), ss. 173–206.
F-18 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “State Visit of Her Majesty The Queen Elizabeth II to Turkey in 1971”,
Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 17, No: 1, (Ocak 2009), ss. 261-268.
F-19 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Geçmişten Günümüze Irak Meselesi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 29
Özel Sayı-II, (Temmuz 2009), ss. 1315-1343.
F-20 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “A General Review of Turkey’s Foreign Affairs during the Democrat Party Era
(1950-1960)”, Alternatif Politika, Cilt: 1, Sayı: 2, (Eylül 2009), ss. 142-193. (http://www.alternatifpolitika.com;
ISSN 1309-0593. Worldwide Political Science Abstracts’da taranmaktadır.).
F-21 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Sir Roderick Sarell’s Observations on Turkey and the Turks in the early
1970s”, Tarihin Peşinde: Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 2, ss. 273-280.
(EBSCO indeksinde taranmaktadır).
F-22 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Demokrat Parti Dönemi Türkiye’nin Ortadoğu Politikası (1950-1960)”,
History Studies, International Journal of History, Ortadoğu Özel Sayısı / Middle East Special Issue 2010, ss.
67-98. (EBSCO ve ASOS indeksleri tarafından taranmaktadır).
F-23 Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Bağdat Paktı (1955-1959)”, Tarihin Peşinde: Uluslararası Tarih ve Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 6, (Ekim 2011), ss. 85-100. (EBSCO indeksinde taranmaktadır).
F-24 Behçet Kemal YEŞİLBURA, “The Liberation of Bursa from the Greek Occupation according to Account of a
British Eyewitness, 10-11 September 1922”, Tarihin Peşinde: Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar
Dergisi, Yıl: 2014, Sayı: 11, (Nisan 2014), ss. 27-36.
G
G-1
G-2
G-3
G-4
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN
BİLDİRİLER
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk’ün Kastamonu Seyahati ve Şapka İnkılâbı”, Birinci Kastamonu
Kültür Sempozyumu, 21–23 Mayıs 2000, Bildiriler, Kastamonu Valiliği, Kastamonu, 2001.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “İngiltere’nin Ortadoğu Savunma Projeleri ve Türkiye’nin NATO’ya Girişi,
1950–1953”, III. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, 17–19 Ekim 2001, Bildiriler, Fırat Üniversitesi
Basımevi, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2002.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Kuzey Kuşağı Savunma Projesi ve Türkiye-Pakistan Anlaşması, 1953–1954”,
IV Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu, 16–18 Ekim 2003, Bildiriler, Fırat Üniversitesi Basımevi, Fırat
Üniversitesi, Elazığ, 2004.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Ortadoğu Savunması ve Irak (1945–1959)”, İkinci Ortadoğu Semineri:
Dünden Bugüne Irak, 27–29 Mayıs 2004, Fırat Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Elazığ, Bildiriler
II, Elazığ 2006, ss. 567–628.
H
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
H-1
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “19 Mayıs 1919 Tarihinin Anlamı ve Önemi”, Atatürk ve Gençlik Paneli, 18
Mayıs 2001, Tosya/Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Çanakkale Zaferinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi”, 18 Mart
Çanakkale Zaferi Paneli, 18 Mart 2003, Kastamonu Eğitim Fakültesi, Kastamonu.
H-2
4
H-3
H-4
H-5
H-6
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk Devrimlerinde Hedef”, Mustafa Kemal Atatürk ve Devrimleri Paneli
(Atatürk’ün Bolu’ya Gelişinin 69. Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri Çerçevesinde), 18 Temmuz 2003, Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası”, 80. Yıldönümünde Cumhuriyet
Paneli, 28 Ekim 2003, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Cumhuriyet”, Atatürk ve Cumhuriyet Paneli, 27 Ekim 2004,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Meslek Yüksek Okulu, Gerede, Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, Milli Egemenlik ve Cumhuriyet Paneli, 11
Mayıs 2006, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
H-7
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “19 Mayıs 1919 Tarihinin Anlam ve Önemi”, Atatürk ve Milli Egemenlik
Paneli, 2 Mayıs 2008, AİBÜ, Kültür Merkezi, Bolu.
J
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN
BİLDİRİLER
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Yüksekova’da Kadın Olmak”, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa
Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, 27-28 Nisan 2012, Mutlu Çocuklar Derneği, Ankara 2012, Cilt: II, ss. 798808.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Yüksekova’da Çocuk Olmak”, Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları
Sempozyumu, Ankara, 18-19 Mayıs 2012, Mutlu Çocuklar Derneği, Ankara 2012, Cilt: I, ss. 492-500.
J-1
J-2
K
K-1
K-2
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı”, Sonun Başlangıcında
Osmanlı Uluslararası Paneli, 29 Kasım 1999, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “The Armistice of Mudanya according to British Documents” Mudanya
Mütarekesi’nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu, 26-28 Eylül 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
L
L-1
YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
Serap Fidan, “Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin Erişiye, Kalıcılığa ve Derse Karşı Tutuma Etkisi”,
(AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitisü, Aralık 2004).
L-2
Arda Baş, “Ortadoğu Krizleri ve Türkiye (1950–1958)”, (AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül 2006).
L-3
Serhat Sipahi, “Amerika’nın Kuzey Kuşağı Savunma Projesi ve Türkiye, 1953–1954”, (AİBÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eylül 2006).
Ömer Metin, “Demokrat Parti Dönemi Türk-İngiliz İlişkileri, 1950–1960”, (AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Haziran 2006).
Ayhan Ateş, “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sonucu Kocaeli’ne İskân Edilen Göçmenler”, (AİBÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Haziran 2008).
L-4
L-5
KONFERANSLAR
1
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Cumhuriyet”, 27 Ekim 1998, Araç-Kastamonu.
2
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Laiklik Anti-Laiklik Ayrımcılığını Önleyici Tedbirler, Din ve Vicdan
Hürriyeti, Hoşgörü, Birlik ve Beraberlik”, 30 Ekim 1998, Genç Radyo, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Cumhuriyet”, 4 Kasım 1998, Ağlı-Kastamonu.
3
4
5
6
7
Behçet Kemal, YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Cumhuriyet”, 18 Kasım 1998, Çatalzeytin-Kastamonu.
10
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Siyasal İslam ve Amaçları”, 20 Mart 1999, Genç Radyo, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Laiklik-Din İlişkisi”, 11 Haziran 1999, Genç Radyo, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişleri ve Şapka İnkılâbı”, 26 Ağustos 1999,
Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Atatürkçülük”, 10 Kasım 1999, Gazi Üniversitesi Kastamonu
Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, 19 Nisan 2000, Rıfat Ilgaz Kültür MerkeziKastamonu.
Behçet Kemal, YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, 20 Nisan 2000, Daday-Kastamonu.
11
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, 21 Nisan 2000, Abana/Kastamonu.
8
9
5
12
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, 21 Nisan 2000, Çatalzeytin/Kastamonu.
13
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Laiklik-Din İlişkisi”, 24 Nisan 2000, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim
Fakültesi Konferans Salonu, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Laiklik İlkesi”, 30 Kasım 2000, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk, Din ve Laiklik”, 9 Nisan 2001, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim
Fakültesi Konferans Salonu, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Laiklik İlkesi”, 30 Mayıs 2001, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi
Konferans Salonu, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Etkin İletişim Becerileri”, 2 Nisan 2002, İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu.
14
15
16
17
18
19
20
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Cumhuriyet”, 30 Ekim 2002, Tosya, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Sözde Ermeni Soykırım İddiaları”, 21 Kasım 2002, Öğretmen Evi,
Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Geleneksel ve Modern Toplumda Devlet: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
Yönetim Yapısı”, 4 Mart 2003, İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu.
21
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri”, 14 Ocak 2003, Kastamonu Polis Meslek
Yüksek Okulu, Kastamonu.
22
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları”, 15 Ocak 2003, Kastamonu Polis Meslek
Yüksek Okulu, Kastamonu.
23
24
25
26
27
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Cumhuriyetimizin 80. Yılı”, 15 Ekim 2003, Mudurnu, Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Çanakkale Zaferi”, 18 Mart 2004, AİBÜ Kültür Merkezi, Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Milli Egemenlik”, 20 Nisan 2006, AİBÜ Kültür Merkezi, Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Çağdaş Türkiye”, 17 Mayıs 2006, AİBÜ Kültür Merkezi, Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk’ün Yurt Gezileri: Bolu Gezisi, 17 Temmuz 1934”, Atatürk’ün
Bolu’ya Gelişinin 72. Yıldönümü, 17 Temmuz 2006, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu, Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk ve Cumhuriyet”, 16 Ekim 2006, AİBÜ Kültür Merkezi, Mavi Salon,
Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Atatürk’ten Hatıralar”, 10 Kasım 2006, AİBÜ Kültür Merkezi, Mavi Salon,
Bolu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “TBMM’NİN Açılışı ve Türkiye’de Milli Egemenlik İlkesinin
Gerçekleştirilmesi”, 25 Nisan 2008, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Çanakkale Zaferi ve Şehitlerimiz”, 18 Mart 2009, AİBÜ Kültür Merkezi,
Pembe Salon, Bolu.
28
29
30
31
ATIFLAR
1
2
3
4
5
6
1
(Atıf Yapan Yazar ve Eserin Adı)
Cihat GÖKTEPE, “The ‘Forgotten Alliance’? Anglo-Turkish Relations and CENTO, 1959-65”, Middle
Eastern Studies, Volume: 35, Number: 4, October 1999, s. 127., (SSCI).
A. SCHULZ, “Liberation from orientalism-New literature on Osmanic-Turkish History”, HISTORISCHE
ZEITSCHRIFT, 281 (1): 103-129, AUG., 2005. (SSCI)
Cihat GÖKTEPE, “British Foreign Policy Towards Turkey, 1959–1965 (With Special Refence to the Cyprus
Issue)”, Unpublish Ph. D. Thesis, University of Birmingham, 1998.
Cihat GÖKTEPE, “Britain-Turkey:Allegiances and Alignments in the Middle East 1950-1959”, Akademik
Araştırmalar Dergisi, Sayı: 2, 1999, ss. 77–95.
Faruk SÖNMEZOĞLU (der.), Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayınları, İstanbul, 1998, s. 142.
Erol MÜTERCİMLER ve Mim Kemal ÖKE, Düşler ve Entrikalar: Demokrat Parti Dönemi Türk Dış
Politikası, Alfa Yayınları, İstanbul 2004., s. 146.
Ayrıca bkz. Web of Science
BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME
(Panel, Sempozyum, Seminer vb)
Toplantının ve Düzenleyenlerin Adı
Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu, 21–23 Mayıs 2000, Kastamonu Valiliği ve Gazi Üniversitesi
6
2
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Sonun Başlangıcında Osmanlı Uluslararası Paneli, 29 Kasım 1999, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim
Fakültesi Dekanlığı
3
4
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ
(Yayın Kurulunda Bulunulan Derginin Adı)
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000–2003, Yayın Kurulu Üyeliği
Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
(CTAD), 2005-, Hakem Kurulu Üyeliği
Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Dergisi, 2007-, Hakem Kurulu Üyeliği
Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakem Kurulu Üyeliği
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HAKEMLİK
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, No: 2, Ekim 2000, Hakemlik
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, No: 1, Mart 2001, Hakemlik
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, No: 2, Ekim 2001, Hakemlik
Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, No: 1, Mart 2002, Hakemlik
AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, Haziran 2003, Hakemlik
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2004–2, Sayı: 9, Hakemlik
Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Şubat 2006, Hakemlik
AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2007–1, Sayı: 14, Hakemlik
Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, Haziran 2007, Hakemlik
Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 6, Aralık 2007, Hakemlik
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Yıl: 3, Sayı: 6, Güz 2007, Hakemlik.
1
2
PROJELER
1
1
1
2
3
4
ALDIĞI BURSLAR
Yükseköğrenim Kurulu yurtdışı doktora bursu, The University of Manchester, the Faculty of Arts, the
Department of Middle Eastern Studies, Manchester, İngiltere, 1990–1996.
ALDIĞI ÖDÜLLER
Tuba uluslararası yayın teşvik ödülü, 1 uluslararası kitap, 2005.
Tuba uluslararası yayın teşvik ödülü, 1 uluslararası makale, 2005.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün Social Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergilerde
(Middle Eastern Studies, Volume 41, Number 1, (January 2005), pp. 121–151), yayınlanan makalem nedeniyle
verdiği teşvik ödülü, 2005.
İzzet Baysal Vakfının İngiltere’de Frank Cass yayınevi tarafından yayımlanan kitabım nedeniyle verdiği teşvik
ödülü (1 uluslararası İngilizce kitap), 2005.
BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK
1
2
TÜBAV-Kurucu Üye
ARAŞTIRMA ALANLARI
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Modern Türkiye Tarihi
Modern Ortadoğu Tarihi
Türk Dış Politikası
DİĞER FAALİYETLER
Oturum Başkanlığı-Türkiye’de Siyaset ve Kültür Sempozyumu, 13-15 Ekim 2006, Bolu
Oturum Başkanlığı-Türkiye’de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu, 4–5 Nisan 2008, Bolu.
Panel Başkanlığı-“Atatürk’ü Anlamak Paneli”, 14 Nisan 2008, AİBÜ Kültür Merkezi, Bolu.
Panel Başkanlığı-“Milli Egemenlik Paneli”, 16 Nisan 2009, AİBÜ Kültür Merkezi, Bolu.
Oturum Başkanlığı, Uluslararası Katılımlı Kadına ve Çocuğa Karşı Şiddet Sempozyumu, Ankara, 27-28 Nisan
2012, Mutlu Çocuklar Derneği, Ankara 2012.
7
6
1
1
Oturum Başkanlığı, Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, Ankara, 18-19 Mayıs 2012, Mutlu
Çocuklar Derneği, Ankara 2012.
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “Türk Basınında Güney Cephesi Ermeni Olayları (1919-1921)”, Ankara
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Şubat 1989. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer KÜRKÇÜOĞLU.
DOKTORA TEZİ
Behçet Kemal YEŞİLBURSA, “The Baghdad Pact and Anglo-American Defence Policies in the Middle East,
1955-1959”, University of Manchester, Faculty of Arts, Department of Middle Eastern Studies, Manchester,
UK, 1996. Tez Danışmanı: Dr. F. A. K. YASAMEE.
8
BUGÜNE KADAR VERDİĞİ DERSLER
LİSANS DERSLERİ
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2000–2001
Dersin
Kodu
Teorik
Uygulama
Kredisi
AİT 101
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
2
0
2
SBÖ 301
Cumhuriyet Tarihi
Siyasal Düşünce Tarihi
2
2
0
0
2
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Çağdaş Dünya Tarihi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yön.
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Cumhuriyet Tarihi
Siyasal Düşünce Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türkiye’nin Güvenlik Sorunları
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Çağdaş Dünya Tarihi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yön.
Çağdaş Dünya Tarihi
Türk Dış Politikası
İnsan İlişkileri ve İletişim
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Cumhuriyet Tarihi
Türk Yenileşme Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Siyasal Düşünce Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Modern Türkiye Tarihi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
2
2
2
2
3
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
3
2
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Modern Türkiye Tarihi
Tarih Metodolojisi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Tarih Metodolojisi-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Tarih Metodolojisi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Modern Türkiye Tarihi
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
213
309
214
310
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Siyasal Düşünce Tarihi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Siyasal Düşünce Tarihi-II
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
103
213
214
Tarih Metodolojisi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Modern Türkiye Tarihi
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
309
Siyasal Düşünce Tarihi-I
2
2
0
0
2
2
SBÖ 305
AİT 102
Bahar
Güz
2001–2002
Bahar
Güz
2002–2003
Haftalık Saati
Dersin Adı
SBÖ 302
SBÖ 306
AİT 101
SBÖ 301
SBÖ 305
İSÖ 311
SBÖ 407
AİT 102
SBÖ 302
SBÖ 306
İSÖ 314
SBÖ 310
SBÖ 406
AİT 101
SBÖ 301
SBÖ 310
İSÖ 311
Bahar
Güz
2003–2004
213
309
214
Bahar
Güz
2004–2005
Bahar
Güz
2005–2006
Bahar
Güz
2006–2007
213
214
103
213
104
214
103
213
214
Bahar
Güz
2007–2008
Bahar
Güz
2008–2009
Bahar
2009–2010
Güz
Öğrenci
Sayısı
9
Bahar
Güz
2010–2011
Bahar
Güz
2011–2012
Bahar
Güz
2012–2013
Bahar
Güz
2013–2014
Bahar
214
310
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Siyasal Düşünce Tarihi-II
2
2
0
0
2
2
403
407
409
405
309
125
126
310
402
404
408
410
406
104
125
403
407
409
102
309
126
310
404
408
410
104
403
353
405
451
245
463
374
244
458
404
352
444
406
454
379
403
353
451
374
463
245
444
244
404
352
454
458
328
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
XX. YY. Ortadoğu Tarihi-I
Seminer-I
Çağdaş Dünya Tarihi-I
Siyasal Düşünce Tarihi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Siyasal Düşünce Tarihi-II
Atatürk ve Modern Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
XX. YY. Ortadoğu Tarihi-II
Seminer-II
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Tarih Metodolojisi-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
XX. YY. Ortadoğu Tarihi-I
Seminer-I
Tarih Metodolojisi-I
Siyasal Düşünce Tarihi-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II
Siyasal Düşünce Tarihi-II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
XX. YY. Ortadoğu Tarihi-II
Seminer-II
Tarih Metodolojisi-II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
Modern Ortadoğu Tarihi-I
Çağdaş Dünya Tarihi-I
Türk Dış Politikası-I
Siyasal Düşünce Tarihi-I
Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye
Afrika Tarihi
Siyasal Düşünce Tarihi-II
Uluslararası Güvenlik ve Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
Modern Ortadoğu Tarihi-II
Türk Dış Politikası-II
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Uzakdoğu Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
Modern Ortadoğu Tarihi-I
Türk Dış Politikası-I
Afrika Tarihi
Uluslararası Kuruluşlar ve Türkiye
Siyasal Düşünce Tarihi-I
Türk Dış Politikası-II
Siyasal Düşünce Tarihi-II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
Modern Ortadoğu Tarihi-II
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Uluslararası Güvenlik ve Türkiye
Amerikan Tarihi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
Güz
2014–2015
Bahar
Güz
2015–2016
Bahar
TRH
1003
TRH
4013
TRH
4063
Kültür Tarihi
3
0
3
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları
3
0
3
Çağdaş Tarih İncelemeleri
11
YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin
Kodu
Teorik
3
Uygulama
0
Kredisi
3
Çağdaş Dünya Tarihi-I
Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi-I
3
3
0
0
3
3
Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi-I
3
0
3
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Modern Türkiye’nin Doğuşu
Çağdaş Dünya Tarihi-I
Seminer
Modern Türkiye’nin Doğuşu
3
3
3
0
3
0
0
0
3
0
3
3
3
0
3
Çağdaş Dünya Tarihi-I
3
0
3
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Seminer
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Seminer
3
0
3
0
0
3
0
3
3
0
3
0
Çağdaş Dünya Tarihi-I
3
0
3
Tarih Metodolojisi-I
3
0
3
Çağdaş Dünya Tarihi-II
3
0
3
Tarih Metodolojisi-II
3
0
3
Seminer
0
3
0
Çağdaş Dünya Tarihi-I
3
0
3
Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi-I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
Atatürk ve Modern Türkiye
Seminer
Çağdaş Dünya Tarihi-I
3
3
3
3
3
0
3
0
0
0
0
0
3
0
3
3
3
3
3
0
3
Güz
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
3
0
3
Bahar
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
Atatürk ve Modern Türkiye
Seminer
Çağdaş Dünya Tarihi-I
3
3
3
0
3
0
0
0
3
0
3
3
3
0
3
Güz
Tarih Metodolojisi-I
3
0
3
Çağdaş Dünya Tarihi-II
3
0
3
Tarih Metodolojisi-II
3
0
3
Seminer
0
3
0
Çağdaş Dünya Tarihi-I
3
0
3
Yakınçağ Avrupa Siyasi Tarihi-I
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
Çağdaş Dünya Tarihi-II
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
Atatürk ve Modern Türkiye
Seminer
Çağdaş Dünya Tarihi-I
3
3
3
3
3
0
3
0
0
0
0
0
3
0
3
3
3
3
3
0
3
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I
3
0
3
Çağdaş Dünya Tarihi-II
3
0
3
Modern Türkiye’nin Doğuşu
Güz
2003–2004
Bahar
Güz
2004–2005
Bahar
Güz
2005–2006
Bahar
Güz
2006–2007
Bahar
2007–2008
2008–2009
Bahar
Güz
2009–2010
Bahar
2010–2011
Haftalık Saati
Dersin Adı
Güz
Bahar
Öğrenci
Sayısı
12
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II
Atatürk ve Modern Türkiye
Seminer
Güz
2014–2015
Bahar
Güz
2015–2016
Bahar
TAR
5107
Tanzimat Dönemi Düşünce Akımları
3
3
0
0
0
3
3
3
0
2
0
2
Download

Prof.Dr. Behçet Kemal YEŞİLBURSA - Tarih Bölümü