TÜBİTAK
Fatma BAŞAR
DergiPark Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29 Mayıs 2014, Ankara
Türkiye Akademik Dergileri
TÜBİTAK






%90’ın üzerinde açık erişimli,
Ortak bir platformda yer almıyorlar,
Sadece bilenler kullanabiliyor,
Pek çoğu uluslararası standartlarda değil,
Yaygın olarak gönüllülük esası ile çalışıyor,
Çoğu teknik alt yapı ve teknik personelden yoksun.
TR aka emik dErgileri
D
DergiPark Nedir?
TÜBİTAK
 Türkiye’de yayımlanan akademik dergilerin elektronik ortamda
yayımlanması için uluslararası kullanımı olan, barındırma ve
süreç yönetimi hizmeti,
 Dergi yayıncılığında son teknolojinin uygulanması ve güncel
tutulması,
 Hakemli, açık erişimli bilimsel dergi yayımcılığının teşvik,
 Dergi yayımcılığında uluslararası bir sistemin yaygın ve ileri
düzeyde kullanılması,
 Kaliteli bilimsel dergi sayısının artırılmasına teknik destek,
 Bilimsel araştırma sonuçlarının bir araya getirilmesi için teknik
gereksinimlerin giderilmesi,
 Akademik dergilere ve dergilerde yayın yapan araştırmacılara
ulusal ve uluslararası düzeyde fırsat eşitliği sağlanması.
ULAKBİM DergiPark Hizmetleri
TÜBİTAK
 Dergileri standart bir alt yapıya kavuşturuyor,
 Sistem ULAKBİM’de aktif olarak çalışıyor,
 DergiPark’a katılmak isteyen her dergiye bir alan adı
tanımlıyor,
 ADS sistemi üzerinde “Dergi Yöneticisi” hesabı açıyor,
(Her dergi yöneticisi kendi dergisini yönetmekle yayımlamakla
sorumludur.)
 ULAKBİM sunucu güvenliği, yazılımın güncellenmesi,
yedeklenmesi ve teknik destek sağlıyor,
 Bu sistem üzerinde yayımlanan dergilere ulusal ve
uluslararası indekslere başvuru için alt yapı sağlanmış
oluyor.
Elde Edilen Fayda
TÜBİTAK
Ulusal




Türkiye’de yayımlanan bilimsel dergi kalitesinin artırılması,
Üretilen bilginin etkin, verimli ve ortak kullanımı,
Üretilen bilgiye uluslararası düzeyde erişim,
Yurtiçi dergilerde yayın yapılmasını teşvik,
Kurumsal
 Bilimsel yayın platformunda dünya standartlarına ve eşit
koşullara sahip olma,
 Bilimsel performansını geliştirme ve sergileme imkanı,
 Hizmetin güncelliği ve devamlılığı,
 TÜBİTAK güvencesi,
Elde Edilen Fayda
TÜBİTAK
Dergi Yayımcılığı







Dergi yayımcılığında son teknoloji,
Uluslararası standartlarda, kolay ve hızlı erişim
Kendine özgü görünüm ve sunum,
Kendine özgü çalışma prensibi, editör seçimi vb.
Çoklu dil seçeneği,
Otomatik dizinleme,
Ticari dergilere ödeme seçeneği,
Elde Edilen Fayda
TÜBİTAK
Editör



Enerji ve zaman kaybının önlenmesi,
Internet üzerinden ve mobil araçlarla yayın süreci yönetimi,
Sistemi yorumlama ve gelişimine katkı sağlama olanağı,
Yazar




Yapılan yayınların başka araştırmalar ve araştırmacılar üzerinde bırakacağı etki,
Ulusal dergilerde yayın yapmanın cazip hale gelmesi,
Hazırlanmış rehberler eşliğinde yayın yapma kolaylığı,
Süreci takip edebilme imkanı,
Araştırmacı




Yapılan yayınlara kolay erişim,
Yayımlama sürecinde hızlı sonuç alma,
Üretilen bilginin etkin, verimli ve ortak kullanımı,
Ulusal bilimsel yayın profilini izleme imkanı,
8 Aylık Yaşam Öyküsü











Proje başlangıç tarihi: Eylül 2013
Davet gönderilen dergi sayısı: 100 (20 Eylül 2013)
Onay veren dergi sayısı (Mayıs 2014): 327
Aktarımı tamamlanan dergi sayısı: 238
Takip edilen dergi sayısı: 1496
DergiPark-List
Teknik destek hattı: [email protected]
DergiPark Arayüz ve geliştirme çalışmaları
Yardım Dokümanları ve Eğitim planlamaları
Mobil uygulamaların geliştirilmesi,
Hızlı iletişim [email protected]
TÜBİTAK
DergiPark konu dağılımı
TÜBİTAK
Yaşam Bilimleri
12%
Hukuk
4%
Mühendislik ve
Temel Bilimler
11%
Sağlık Bilimleri
18%
Sosyal ve Beşeri
Bilimler
55%
DergiPark kurum dağılımı
TÜBİTAK
Dergi Sayısı
250
227
200
150
100
50
0
12
11
22
27
2
DergiPark’ı aktif kullanan dergiler
TÜBİTAK
Şubat 2014
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Marmara Pharmaceutical Journal
Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi
Cumhuriyet Tıp Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Tarım Bilimleri Dergisi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Nisan 2014
SDU International Journal of Educational Studies
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Türkiye Entomoloji Bülteni
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and
Administrative Sciences
Tarım Bilimleri Dergisi
Journal of Experimental and Clinical Medicine
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
Mart 2014
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Journal of Experimental and Clinical Medicine
Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / Journal of Economics and
Administrative Sciences
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
Tarım Bilimleri Dergisi
Türkiye Entomoloji Bülteni
Avrasya İncelemeleri Dergisi
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi
Mayıs 2014
TÜBAV Bilim Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Tarım Bilimleri Dergisi
SDU International Journal of Educational Studies
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi
International Journal of Thermodynamics
Marmara Pharmaceutical Journal
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
Elde edilen olumlu sonuçlar





Dergilerden memnuniyet bildiren geri dönüşler,
Türkiye’de bu konuya duyulan ihtiyacın fark edilmesi,
Hızlı gelişme süreci,
Yeni nesil dergilerin yayım hayatına başlaması,
Dergi yayıncılığında teknolojik imkanları kullanmak isteyenlerin
sayısal artışı,
 Google Analitik takibi,
 Kullanıcıların DergiPark Projesi’nin gelişimine katkı sağlaması,
 Başvuruların giderek artması,
TÜBİTAK
Elde edilen olumsuz sonuçlar






TÜBİTAK
Dergilerin farklı taleplerde bulunmaları,
Pek çok derginin iletişim kurulacak teknik elemanı olmaması,
Dergilerin standart verilere sahip olmaması,
Sistem ve veri güvenliği açısından bazı aktarımların zaman alması,
DergiPark’a katılan dergi sayısı arttıkça sistemde yaşanan sorunlar,
Dergilerin bildik düzenlerinden yenilikçi sisteme geçişte direnç
göstermeleri,
 ADS’nin editörler tarafından kullanıcı dostu bulunmaması.
ULAKBİM DergiPark Avantajlar
TÜBİTAK
 Tamamen ücretsiz
 Teknik destek ve altyapı hizmeti (Sunucu, yazılım, kurulum, yedekleme, sürüm
yükseltme vb.)
 Her makaleye DOI Numarası,
 Karşılıklı hakların korunacağı «Katılım Sözleşmesi»
 Turkish Citation Index’e temel oluşturacak WOS ile uyumlu makale
yapısı,
 Makale girişinde «Yazarın Çalıştığı Kurum» seçme ve önerme
imkanı,
 Anahtar kelime vermede Tezarus kullanma imkanı,
 Makale benzerlik analizi,
 Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirme çalışmaları,
ULAKBİM DergiPark Takımı
Fatma BAŞAR
Nuray DEMİRKOL
Zafer KANBUR
Didem AYDAN
Filiz MENGÜÇ
TÜBİTAK
Nihan ERTÜRK
DergiPark Ne Değildir?
TÜBİTAK
TR Dergileri Dizini
(Ulusal Veri Tabanları)
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/
http://uvt.ulakbim.gov.tr/
Hedeflenen Sonuç
TÜBİTAK
 Dergi yayımcılığında son teknolojinin
uygulanması ve güncel tutulması,
 Türkiye’deki tüm akademik dergileri kapsaması,
 Kaliteli bilgi üretimi,
 Bilginin paylaşımı,
 ULAKBİM TR Dergileri Dizini işbirliği
 Uluslararası işbirliği (WOS, CABİ, DOAJ vb.)
TÜBİTAK
[email protected]
DergiPark Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı
29 Mayıs 2014
Download

Fatma BAŞAR - DergiPark