ÖZGEÇMİŞ
MURAT SARIKAYA
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
18.02.2015
YARDIMCI DOÇENT
Adres
: SİNOP ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE
MÜHENDSİLİĞİ BÖLÜMÜ
Telefon
: 3682714151-4818
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 01.10.1984
Faks
: 3682714152
Kadro Yeri
: SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Doktora
2010-2014
Tez adı: KOBALT ESASLI HAYNES 25 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
(2014)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Yüksek Lisans-Tezli
2007-2010
Tez adı: Türk İmalat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
Uygulamalarının Etkinliğinin
Belirlenmesi ve Avrupa Birliği Uyum Süreci Çerçevesinde Değerlendirilmesi (2010)
Akademik Ünvanlar
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
2008-2014
YARDIMCI DOÇENT
2014
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MESLEK YÜKSEKOKULU/MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ
BÖLÜMÜ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2009 (Bahar), Puan: 60
Üak Temel Alan
1
Temel Alan : Mühendislik Temel Alanı
Bilim Alanı : Makine Mühendisliği
Anahtar Kelime 1 : Talaşlı Üretim ve Kalıpçılık Eğitimi
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,
AHCI)
1.Sarıkaya M., Yılmaz V., Dilipak H. (2015). Modeling and multi-response optimization of milling
characteristics based on Taguchi and gray relational analysis. Proceedings of the Institution of Mechanical
Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture
2.Sarıkaya Murat, Güllü Abdulkadir (2015). Multi-response optimization of MQL parameters using Taguchibased GRA in turning of difficult-to-cut alloy Haynes 25” , Journal of Cleaner Production, Accepted for
publication. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 91, 347-357.
3.Yılmaz Volkan, Sarıkaya Murat, Dilipak Hakan (2015). Deep Micro Hole Drilling for Hadfield Steel By Electro
Discharge Machining (EDM). Materiali in Tehnologije
4.Sarıkaya Murat, Dilipak Hakan, Gezgin Akın (2015). Optimization of Process Parameters for Surface
Roughness and Tool Life in Face Milling using The Taguchi Analysis. Materiali in Tehnologije, 49(1), 139147.
5.Sarıkaya Murat, Güllü Abdulkadir (2014). Taguchi design and response surface methodology based analysis
of machining parameters in CNC turning under MQL. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 65, 604-616.
6.Dilipak Hakan, Özdemir Mustafa, Sarıkaya Murat (2013). Effects of Material Properties and Punch Tip Radius
on Spring-Forward in 90° V Bending Processes. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL,
20(10), 64-69.
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
EI
1.Sarıkaya Murat, Güllü Abdulkadir (2015). The Analysis of Process Parameters for Turning Cobalt-Based
Super Alloy Haynes 25 / L 605 Using Design of Experiment. Solid State Phenomena, 220, 749-753.
EI
2.Yavuz Celil, Sarıkaya Murat, Yılmaz Sezayi, Kaya Metin (2012). Taguchi Method Based Evaluation of Process
Parameters Effects on System Performance in The Computer Controlled Cold-Hot Therapy Device with
Thermoelectric Module. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.Meral Güven, Dilipak Hakan, Sarıkaya Murat (2011).
AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde Delme
Parametrelerinin Delik Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Çoklu Regresyon Metoduyla Modellenmesi. Makine
Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1), 37-46.
2.Yılmaz Volkan, Dilipak Hakan, Sarıkaya Murat, Yılmaz Yaman Ceren, Özdemir Mustafa (2014). Frezeleme
işlemlerinde kesme kuvveti, titreşim ve yüzey pürüzlülüğü sonuçlarının modellenmesi. Erciyes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30(4), 1-7.
3.Yılmaz Volkan, Dilipak Hakan, Sarıkaya Murat, Yılmaz Yaman Ceren, Meral Güven (2014). Frezeleme
İşlemlerinde Titreşimi ve Yüzey Pürüzlülüğünü Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu. SDÜ Teknik Bilimler
Dergisi, 4(1), 37-44.
4.Meral Güven, Dilipak Hakan, Sarıkaya Murat (2011). AISI 1050 Malzemenin Delinmesinde İlerleme
Kuvvetleri ve Yüzey Pürüzlülüğünün Regresyon Analiziyle Modellenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(1), 31-41.
5.Meral Güven, Sarıkaya Murat, Dilipak Hakan (2011). Delme Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle
Optimizasyonu. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 27(4), 332-338.
6.Meral Güven, Sarıkaya Murat, Dilipak Hakan (2011). Delik Delme Uygulamalarında Delik Kalitesinin Taguchi
Yöntemiyle Optimizasyonu. Mühendis ve Makina Dergisi, 52(619), 42-49.
7.Sarıkaya Murat, Güllü Hakan (2009). Meslek Yüksekokullarında İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilmesinin
Önemi. Tubav Bilim Dergisi, 3(2), 386-391.
8.Güllü Abdulkadir, Sarıkaya Murat (2009). İş Hayatına Yeni Başlayacak Olan Gençlerin İş Sağlığı ve
Güvenliğine Bakışı. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 43(9)
2
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılmamış poster, sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Sözlü Bildiri
1.Sarıkaya Murat, Güllü Abdulkadir (2014). Multi-responses Optimization in CNC Turning of Cobalt-Based
Super Alloy Haynes 25 / L 605 by Desirability Approach Based on RSM. The 10th International Conference
Mechatronic Systems and Materials MSM-2014
2.Sarıkaya Murat, Güllü Abdulkadir (2013). Analysis of Process Parameters in Turning of Cobalt-Based Super
Alloy Haynes 25 / L 605 using Design of Experiment. The 9th International Conference Mechatronic
Systems and Materials MSM-2013
Poster
3.Sarıkaya Murat, Demir Özgür, Balki Mustafa Kemal (2010). Chassis and Body Design for Solar Powered Car.
5th International Ege Energy Symposium and Exhibition
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılmamış poster,
sözlü bildiriler ve yapılan davetli konuşmalar
Sözlü Bildiri
1.Yavuz Celil, Sarıkaya Murat, Balki Mustafa Kemal, Demir Özgür (2010). Yatay ve Dikey Olarak
Konumlandırılmış Krank-Biyel Mekanizmasının Bilgisayar Destekli Analizi. II. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz
Kongresi
Poster
2.Yavuz Celil, Tüfekli İ, Yılmaz Sezayi, Sarıkaya Murat (2011). Termoelektrik Modüllü Soğuk-Sıcak Terapi
Cihazı Tasarımı, İmalatı ve Deneysel Olarak İncelenmesi. IV. Ulusal Tıbbi Cihazlar İmalatı Sanayi ve
Kongresi
3.Demir Özgür, Sarıkaya Murat, Balki Mustafa Kemal, Yavuz Celil (2011). Güneş Enerjili Araba Tasarımında
Malzeme Seçiminin Imalata Ve Verime Olan Etkisinin Incelenmesi. 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
4.Yavuz Celil, Sarıkaya Murat, Yılmaz Sezayi (2011). Termoelektrik Modüllü Ani Su Soğutucusu Tasarımı,
İmalatı ve Deneysel Olarak İncelenmesi. 18. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
Yayın Hakemliği
1.
2.
Dergi SCI-Expanded, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Hakemlik
Sayısı:1
Dergi SCI-Expanded, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, Hakemlik Sayısı:10
Proje Görevleri
Bursiyer
TÜBİTAK PROJESİ:Kobalt Esaslı Haynes 25 Süper Alaşımının Tornada İşlenebilirliğinin
2012-2013 Araştırılması ve İşleme Verimini Arttırmak İçin Soğutma Tekniklerinin Geliştirilmesi
MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA
Dersler *
Öğrenim Dili
Ders Saati
Önlisans
(2013-2014)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II
Türkçe
4
(2012-2013)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM II
Türkçe
4
3
(2013-2014)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I
Türkçe
4
(2012-2013)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM I
Türkçe
4
(2013-2014)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I
Türkçe
4
(2012-2013)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I
Türkçe
4
(2012-2013)
CNC FREZE TEKNOLOJİSİ
Türkçe
4
(2012-2013)
CNC TORNA TEKNOLOJİSİ
Türkçe
4
(2013-2014)
CNC FREZE TEKNOLOJİSİ
Türkçe
4
(2012-2013)
CNC FREZE TORNA TEKNOLOJİSİ
Türkçe
4
(2013-2014)
CNC TORNA TEKNOLOJİSİ
Türkçe
4
(2012-2013)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I
Türkçe
4
(2013-2014)
MEKANİK STATİK
Türkçe
2
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
4
Download

CV İçin Tıklayınız. - Sinop Üniversitesi