Özgeçmiş
Adı,Soyadı: Kürşad DÜNDAR
Doğum Yeri ve Tarihi: Afyon,: 29.04.1954
İletişim: Mail: [email protected]
Tel: 05356419887
Lisans
1978 – Ortadoğu Teknik Üniversitesi,
Makine Mühendisliği Bölümü–ANKARA
Doktora
Taşkın Yatak Hidromekaniğinin Matematiksel Modellemesi ve Çözümü,
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Birol Kılkış (ODTÜ)
1988 – Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi–ANKARA
İş Deneyimi
2012-halen Atılım Ü. Müh.Fak. Makine Müh. Böl. Prof.Dr .
2012-2013 Gazi Ü. Teknoloji Fak. İmalat Müh.Böl. Prof.Dr .
1997-2011 Gazi Ü. Teknik Eğt. Fak. Makine Eğt.,Mekanik ve Makine Elemanları Prof.Dr
1991-1997 Gazi Ü. Teknik Eğt. Fak. Makine Eğt.,Mekanik ve Makine Elemanları Doç.Dr.
1989-1991 Gazi Ü. Teknik Eğt. Fak. Makine Eğt.,Makine Resmi ve Konst. Yard..Doç.Dr.
1984-1989 Gazi Ü. Teknik Eğt. Fak. Makine Eğt. Böl. Öğr. Görevlisi
1982-1983 3.Ordu : İnşaat Emlak Kalorifer Sıhhi Tesisat Şb.Md.: Asteğmen
1979-1982 (M.E.B) E.T.Y.Ö.O. mekanik dalında kadrolu öğretim görevlisi
1978-1979 ODTÜ ve E.T.Y.Ö.O : part-time Asistan ve Öğr.Gör.
İdari Görevler:
1991-Halen Mekanik ve Makine Elemanları Anabilim Dalı Başkanlığı :
1989-1991 ,Makine Resmi ve Konst. Anabilim Dalı Başkanlığı
1996-1997 Makine Eğt.,Bölüm Başkanlığı
Yabancı Diller
İngilizce, Almanca(az)
İlgi Alanları
Mukavemet, Makina Elemanları ,Vbasic,VBA bilgisayar programlama, Sayısal Analiz
Tecrübe çokluğu sırasına göre verdiği
Lisans ve Lisans Üstü Dersler
Makine Elemanları-1
Makine Elemanları-2
Cisimlerin Dayanımı
Gerilme Analizi
Bilgisayar Yardımı ile Makine Elemanları
Tasarımı
Sayısal Analiz
Makina Dinamiği
Makine Tasarımı
Statik
İklimlendirme
Projeler
- Talaşlı imalatta oluşan titreşimlerin (kayma kuvvetlerinin) değişik malzemeler için kontrol
edilmesi (1995) G.Ü. Araştırma Fonu
- Ramjet uç tepkili duran rotor hover test kulesi tasarım, imalatı ve testi (1997) Gazi Ü.
araştırma fonu
SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

Dündar,K. ; Kılkış,B. (1983). Numerical Analysis of Spouted Bed Hydrodynamics.The
Canadian Journal Chemical Engineering, v61(297).
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler














Dündar,K. Bir Taşkın Yatakta Basınç Ve Akım Dağılımının Analitik Metotla İki Boyutta
Bulunması. Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı1(91). (1988).
Dündar,K. Sıcak Su Şofbenlerinin Kat Kaloriferi Tesisatında Kullanılması. G.Ü. Teknik
Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı1(115). (1989).
Dündar,K.. Taşkın-Akışkan Yatakta Basınç Ve Akım Dağılımının Bulunması Ve Bilgisayara
Simülasyonu. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı1(92). (1989)
Dündar,K Binalarda Isı Kaybı Hesabının Bilgisayara Simülasyonu. G.Ü. Teknik Eğitim
Fakültesi Dergisi, sayı1c2(69). (1989).
Dündar,K.,Çetinkaya, K ,Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi. Bilgisayar Yardımı İle Silindirik
Düz Dişli Tasarımı, sayı2c2(61). (1989).
Dündar,K.,Çetinkaya, K, Bilgisayar Yardımı İle Mil Tasarımı Ve Rulmanlı Yatak Seçimi.
Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı2 c2(91).(1989).
Dündar,K. Computer Aided Design of Spouted-Fluidized Beds, Teknik Eğitim Fakültesi
Dergisi, sayı4(c2). (1990)
Dündar,K.,Kişioğlu, Y ,Bilgisayar Yardımı İle Gerilme Analizine Göre Profil Seçimi. Teknik
Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı4c2(185). (1990).
Özçiftçi, A., Dündar,K., Özen, R.. Kutu Mobilyada Bazı Köşe Birleştirmelerin Mukavemet
Özelliklerinin Teorik Olarak Hesaplanması. Journal Of Scientific Research Foundation, v1
no2(71). (1996)
Dündar,K.,Özkan, M.T. Perçinlerin Mukavemet Analizi Ve Optimizasyonu. G.Ü.Teknik
Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı4c4(155). (1996)
Aslantaş, K., Taşgetiren, S., Dündar, K.,. Düz Dişlilerde Sürtünme Kuvvetinin Hasar
Oluşumu Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Bilimleri Dergisi, say1-cilt8(33). (2002)
Özkan M.T.,Dündar,K. Civatalı Bağlantıların Eleman Direngenliğinin Sonlu Elemanlar
Yöntemi Ve Yapay Sinir Ağları Sistemi İle Belirlenmesi. Teknoloji Dergisi, Cilt 8(1)(33).
(2005)
Dündar, K.,Şahin, S. Kalıp Kumunun Döküm Ortamında Isı Transfer Davranışının Deneysel
İncelenmesi. Teknoloji Dergisi,, c11(95). (2008).
Eyigün,E., Dündar K., Durman M., Autocad VBA Uygulamalı Geçme Tasarımı, Afyon K Ü
Fen Bilimleri Dergisi,s9-16, 2011
Diğer Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Korkut, İ . Ç1010 Ve Ç1050’;nin İşlenmesinde Oluşan Kesme Kuvvetlerinin Talaş Derinliği
Ve İlerlemeye Göre Tespiti. Makine Metal Dergisi, (1996).
Özkan M.T.,Dündar, K,Gümüş,F. Bilgisayar Destekli Helisel Yay Tasarımı Ve Sonlu
Elemanlar Analizi. Tübav,Türk Bilim Dergisi, cilt2(128), (2009).
Uluslararası Bilimsel Toplantı ve Kongreler
Dündar,K. ;Kılkış,B., A Computer-Aided Design Package For Spouted Beds, Annals Of
The New York Academy Of Sciences, İssue 1 Fourth Intern, 1 Fourth Intern, pp. 133134 ,DOI: 10.1111/j.1749-6632.1983.tb19444.x,New York
Kılkış, B.,Dündar,K., Mathematical Modelling of Spouted Bed Hydrodynamics and
Numerical Solution, 5th Miami International Symposium on Multiphase Transport and
Particulate Phenomena, University of Miami Press, Miami, USA; Coral Gables, FL,
December 1988.
Korkut,İ, Dündar,K., The Forces Measuring By Strain Gauge Methods, International
Conference8211;Gear Transmissions";95 Proceedings Sofia, Bulgaria,1995
Korkut, İ, Dündar, K., The Effects Of Machining Parameters On Cutting Forces In
Rotational Parts, Balkantrib";96 2nd International Conference On Tribology Proceedings,
Thessaloniki, Greece, June 1996.
Zeyveli, M., Göloğlu, C., Dündar, K.,, Düz Dişli Hız Kutusunun Genetik Algoritma İle En
İyilenmesi, 4th International Advanced Technologies Symposium, 613-618, Konya, Türkiye,
September 288211;30, 2005





Bilimsel Toplantı ve Kongreler








Altınok, M.Dündar,K., Sandalye Tasarımında Gerilme Analizine Göre Mukavemet
Elemanlarının Boyutlandırılması, 1. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Ekim
1995
Taşkesen, A, Bilgisayar Yardımıyla Mil Tasarımı, Matik";97 Makine Tasarım Teorisi Ve
Modern İmalat Yöntemleri Konferansı Ankara,1997
Toktaş, İ., Bilgisayar Yardımıyla Pistonlu Kompresörlerin Krank-Biyel Mekanizması
Tasarımı,, Matik";97 Makine Tasarım Teorisi Ve Modern İmalat Yöntemleri Konferansı,
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara,1997
Özkan, M.T., Eksantrik Yük Taşıyan Civataların Mukavemet Analizi Ve Tasarımı, Matik";97
Makine Tasarım Teorisi Ve Modern İmalat Yöntemleri Konferansı Ankara, 1997
Turhan, L., Burkulma Etkisindeki Elemanların Optimum Kesit Ölçülerinin Bilgisayar Destekli
Bulunması, Matik";97 Makine Tasarım Teorisi Ve Modern İmalat Yöntemleri Konferansı
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara, 15-16 Eylül 1997.
Toktaş, İ., Bilgisayar Yardımı İle Pistonlu Kompresörlerin Krank-Biyel Mekanizması
Tasarımı İle Biyel Kolu Optimum Kesit Ölçülerinin Bulunması, Gap 2. Mühendislik
Kongresi- Harran Üniversitesi, Urfa ,1998
Korkut, İ., Dündar, K., Tekiner, Z.,, Talaş Kaldırma Sırasında Oluşan Kesme Kuvvetlerinin
Dinamik Olarak Ölçülmesi, 7. Denizli Malzeme Sempozyumu Denizli ,1997
Apak,S, Özugur,B, Korkut,İ, Seker,U, Dündar,K, Farklı Hızlı Prototipleme Cihazlarında
Üretilen Parçaların Üretim Zamanı Ve Maliyet Açısından Karsılastırılması, 2. Ulusal
Tasarım İmalat Ve Analiz Kongresi,11-12 Kasım, Balıkesir, 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TAMAMLANMIŞ DOKTORA TEZLERİ
Korkut, İ., Torna Tezgahında Strain Gage İle Ölçüm Yapan Bilgisayar Bağlantılı
Dinamometre Tasarımı Ve İmalatı, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Eylül 1996, Ankara
Dönertaş, M.A., Freze Tezgahında Gerinim Ölçme Esaslı Bilgisayar Bağlantılı
Dinamometre Tasarımı Ve İmalatı, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
1999, Ankara
Aslantaş, K., Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirden İmal Edilen Düz Dişlilerde
Yüzey Yorulma Hasarlarının Analizi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
Aralık 2003, Ankara.
Özkan, M.T., Civatalı Bağlantılarda Birleştirilen Elemanların Direngenliğinin Sonlu
Elemanlar Yöntemi Ve Yapay Sinir Ağları Sistemi İle Belirlenmesi Ve Civata Tasarımı,
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 2003, Ankara.
Zeyveli,M., Genetik algoritma ile hız kutusu dişli tasarımı , Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Ankara.
Şahin,S, Döküm Ortamında Kalıp Kumu Toplam Isı Transfer Katsayısının Deneysel Ve
Matematiksel Analizi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos
2008, Ankara.
DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
1. Çetinkaya, K., Dişli Kutusu Elemanlarının Bilgisayar Yardımı İle Tasarlanması, Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 1989, Ankara
2. Karaduman, S., Talaşlı İşlemlerde İmal Edilecek Parçaların Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1991, Ankara.
3. Kişioğlu, Y., Bilgisyar Yardımı İle Kritik Makine Konstrüksiyon Elemanlarının Kesit Tasarımı,
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 1991, Ankara
4. Yıldız, A., Bilgisayar Yardımı İle Bağlantı Ve Güç Vidaları Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993, Ankara.
5. Saruhan H., Bilgisayar Yardımı İle Eksantrik Pres Tezgah Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993, Ankara.
6. Ateş, E., Bilgisayar Yardımıyla Kayış Kasnak Mekanizması Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 1993, Ankara.
7. Karavacıoğlu, E., Makine Tasarımında Kullanılan Çeliklerin Bilgisayar Yardımı İle Seçimi,
Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim 1994, Kütahya.
8. Arslan, Y., Bilgisayar Yardımı İle Düz, Helis, Konik, Dişli Mekanizmaları Tasarımı, Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 1994, Ankara.
9. Toktaş, İ., Bilgisayar Yardımı İle Pistonlu Kompresörlerin Krank-Biyel Mekanizması
Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995, Ankara.
10. Koç, R., Rüzgar Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretim Mekanizması Tasarımı Ve İmalatı,
Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 1995,
Kütahya.
11. Turhan, L., Bilgisayar Yardımı İle Burkulan Elemanların Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, Ankara.
12. Altunpak,Y., Sayısal yöntemlerle prizmatik döküm parçalarda zamana bağlı sıcaklık
değişimlerinin incelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos 1996,
Kütahya
13. Yetişken, Y., Bilgisayar Yardımı İle Kalorifer Tesisatı Kolon Şemasında Boru Çaplarının
Hesabı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996, Ankara.
14. Özkan, M.T., Makine Elemanlarının Bilgisayar Destekli Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 1996, Ankara.
15. Mumcu, H., Bilgisayar Yardımı İle Sonsuz Vidalı Redüktörlerin Tasarımı, Yüksek Lisans
Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 1996, Kütahya.
16. Doğan,H.,Bilgisayar yardımı ile rulman seçimi ,Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, 1997, Ankara
17. Çakış, Y., Sac Metal Parçalardan Helezonik Bükme Makinası Tasarımı Ve İmalatı, Yüksek
Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1996, Kütahya
18. Taşkesen,A., Bilgisayar destekli mil tasarımı , Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, 1997, Ankara
19. Türkyılmaz,T.,Autocad ortamında eğilmeli kirişlerin hesaplanmaları ve çizimleri tasarımı ,
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, Ankara
20. Altunpak, Y., Dökümle Üretilecek Prizmatik Parçalarda Soğuma Zamanının Bulunması,
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997, Ankara.
21. Uyar, D., Bilgisayar Destekli Mekanik Sürtünmeli Varyatör Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Ankara
22. Okkan, H., Bilgisayar Yardımı İle Tolerans Sınırsapma Değerlerinin Tespiti Ve Sıkı Geçme
Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Ankara
23. Çiğdem, Y., Bilgisayar Yardımı İle Kaynak Bağlantıları Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000, Ankara.
24. Albayrak, E., İlköğretim Okulu İş Eğitimi Ünitelerinin Bilgisayar Ortamında Öğretimi, Yüksek
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001, Ankara.
25. Aslan, A., Bilgisayar Yardımı İle Zincir Mekanizmalarının Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001, Ankara
26. Yerdinleyen, A., Bilgisayar Yardımıyla Mukavemet Eğitimi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002, Ankara.
27. Çolak,H.,Otomotiv güç aktarma organlarının bilgisayar destekli öğretimi , Yüksek Lisans
Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004, Ankara.
28. Gümüş, F., Bilgisayar destekli helisel yay tasarımı ,Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005, Ankara.
29. Baday,Ş, Bilgisayar Destekli Kayış Kasnak Mekanizması Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi,
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008, Ankara
30. Apak, S., Farklı Hızlı Prototipleme Cihazlarında Üretilen Parçaların Üretim Zamanı Ve
Maliyet Açısından Karşılaştırılması, , Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, 2010, Ankara
31. Eyigün,E., Bilgisayar Yardımı İle Geçme Tasarımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010, Ankara.
Download

Özgeçmiş - Makine Mühendisliği