ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Kazım Sarı
Doğum Tarihi: 1977
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
Doçentlik
Bölüm/Program
Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
İş İdaresi (MBA)
Üniversite
Yıl
Marmara Üniversitesi
2000
Beykent Üniversitesi
2002
Endüstri Mühendisliği
İstanbul Teknik Üniversitesi
2006
Endüstri Mühendisliği
Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı
2012
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
“Tedarik Zincirindeki Talep Kestirimlerinin Bilgi Bozulması (Bullwhip) Üzerindeki Etkileri”,
Doç. Dr. Erkan Bayraktar
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)
Danışman(lar)ı :
ve
“Ortaklaşa Planlama, Tahmin ve İkmal Yönteminin Tedarik Zinciri Performansına Etkileri”,
Prof. Dr. Cengiz Güngör
Görevler:
Görev
Unvanı
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç.
Öğr. Gör.
Ar. Gör.
Görev Yeri
Endüstri Mühendisliği, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi,
Beykent Üniversitesi
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, İİBF, Beykent
Üniversitesi
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, İİBF, Beykent
Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri, İİBF, Beykent Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri, İİBF, Beykent Üniversitesi
Yıl
2014devam
2013-2014
2006-2013
2005–2006
2000–2005
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

Şahin, Bahattin, “Biyometrik verilerin pasaport ve sınır kapılarında uygulanması ve
bir model önerisi”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (07/2012)

Karal, Hakan, “Uçak kazalarında insan kaynaklı risklerin önlenmesine yönelik ekip
kaynakları yönetimi”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (11/2012)
1
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Yangınlar, Gözde, “ Yeşil lojistiğin işletme performansına etkisi: Sağlık işletmeleri
üzerine bir araştırma”, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1/2015)
Projelerde Yaptığı Görevler:
İdari Görevler :





Bölüm Başkanı, Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Endüstri
Mühendisliği Bölümü (4/2014- Devam).
Dekan Yardımcısı, Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(2/2013-4/2014).
Bölüm Başkanı, Beykent Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü
(9/2011- 4/2014).
Fakülte Kurulu Üyesi, Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Yardımcı Doçent Temsilcisi, (2008- 2009, 2011- 2014).
Bölüm Başkanı, Beykent Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü
(9/2006- 7/2007).
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Ödüller :




2013, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (1 Defa)
2010, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (1 Defa)
2008, TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (2 Defa)
2005-2014 yılları arasında Beykent Üniversitesi Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
(BEDEK) kapsamında çok sayıda yayın teşvik ödülü alınmıştır.
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
İlkbahar
2014-2015
Güz
Dersin Adı
Haftalık
Saati
T
U
Öğrenci
Sayısı
Supply Chain Management
3
0
132
Tedarik Zinciri Yönetimi
3
0
190
Tedarik Zinciri Yönetimi (Uzaktan Eğitim)
Quantitative Models for Logistics I
Global Logistics Management
Toplam Kalite Yönetimi (Y. Lisans)
Tedarik Zinciri Yönetiminde Çağdaş
Yaklaşımlar (Doktora)
Inventory Management and Warehousing
Supply Chain Modeling and Analysis
Quantitative Models for Logistics II
Production Management
Toplam Kalite Yönetimi (Y.Lisans)
1
2
3
2
0
0
0
0
20
65
70
45
2
0
19
2
3
2
3
2
0
0
0
0
0
50
70
70
50
40
Supply Chain Management
3
0
50
Quantitative Models for Logistics I
3
0
150
2
Endüstri Müh. Giriş ve Mesleki
Oryantasyon
Endüstri Müh. Giriş ve Mesleki
Oryantasyon (Uzaktan Eğitim)
Operations Management
İlkbahar
2
0
110
2
0
31
3
0
80
Toplam Kalite Yönetimi (Y. Lisans)
Tedarik Zinciri Yönetiminde Çağdaş
Yaklaşımlar (Doktora)
Quantitative Models for Logistics II
2
0
45
2
0
16
2
0
70
Sistem Simülasyonu
2
1
50
Sistem Simülasyonu (Uzaktan Eğitim)
2
1
30
Supply Chain Modeling and Analysis
3
0
70
Inventory Management and Warehousing
2
0
50
Toplam Kalite Yönetimi (Y. Lisans)
3
0
45
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Sari, K., “Investigating the value of reducing errors in inventory information from a
supply chain perspective”, “Kybernetes: The international journal of cybernetics, systems
and
management
sciences”,
44
(2) ,
(2014)
(SCI
Expanded)
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/K-06-2014-0113
A2. Sari, K., "Selection of RFID solution provider: A fuzzy multi-criteria decision model
with monte carlo simulation", "Kybernetes: The international Journal of cybernetics,
systems and management sciences”, 42 (3), 448-465 (2013). (SCI Expanded)
http://dx.doi.org/10.1108/03684921311323680
A3. Sari, K., “Exploring the impacts of radio frequency identification (RFID) technology
on supply chain performance”, European Journal of Operational Research, 207 (1), 174183 (2010). (SCI Expanded). http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2010.04.003
A4. Sari K., Oktay, F., Tevfik, A., “A simulation modeling for managing outsourcing
decisions”, International Journal of Management and Enterprise Development(IJMED), 9
(2), 132-146 (2010). (Inspec/Scopus). http://dx.doi.org/10.1504/ijmed.2010.036118
A5. Sari, K., “Inventory inaccuracy and performance of collaborative supply chain
practices”, Industrial Management & Data Systems, 108 (4), 495-509 (2008). (SCI
Expanded). http://dx.doi.org/10.1108/02635570810868353
A6. Sari, K., “On the benefits of CPFR and VMI: A comparative simulation study”,
International Journal of Production Economics, 113 (2), 575-586 (2008). (SCI
Expanded). http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.10.021
A7. Bayraktar, E., S.C.L. Koh, A. Gunasekaran, K. Sari ve E. Tatoglu, “The role of
forecasting on the bullwhip effect for E-SCM applications”, International Journal of
Production
Economics,
113
(1),
193-204
(2008).
(SCI
Expanded).
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.03.024
3
A8. Sari, K., “Exploring the benefits of vendor managed inventory”, International Journal
of Physical Distribution & Logistics Management, 37 (7), 529-545 (2007). (2008 yılı
itibariyle SSCI kapsamına alınmıştır).
http://dx.doi.org/10.1108/09600030710776464
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Sari, K. “A Fuzzy Rule-Based Decision Support System for Determining the Level of
Collaboration in a Supply Chain”, Proceedings of 2014 International Conference on
Logistics, Informatics and Service Science - Springer, 1113-1117, Berkeley, California,
USA
B2. Bayraktar, E., K. Sari, E. Tatoglu and S. Zaim, “Prioritizing the Factors Affecting the
Retailer’s Supply Chain Performance”, Academy of Management 2013 Annual Conference,
Orlando, USA, 2013. ( Konferansın “En İyi Makaleler Bildiri Kitabına” seçilmiştir)
http://proceedings.aom.org/content/2013/1/17251.short
B3. Bayraktar, E., C.C. Lin and K. Sari, “Simulation study of SCM-related factors on
retailer's performance using structural equation model”, Proceedings of 2010 IEEE
International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM),
1671-1677, Macao, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/IEEM.2010.5674591
B4. Bayraktar, E., E. Tatoglu ve K. Sari, “Investigating the impact of value chain
practices on retailer’s performance: A casual approach”, Proceedings of ICOVACS 2008:
International Conference on Value Chain Sustainability, 144-153, Izmir University of
Economics Publications, Izmir, Turkey, 2009.
B5. Bayraktar, E. ve K. Sari, “Impact of exponential smoothing forecasting on the
bullwhip effect under linear demand with seasonal swings”, Proceedings of 4th
International Logistics and Supply Chain Congress, 258-265, Izmir University of
Economics Publication, Izmir, Turkey, 2006.
B6. Sari, K., M. Tanyaş ve C. Güngör, “Collaborative forecasting and replenishment on
capacitated supply chains”, Proceedings of 3rd International Logistics and Supply Chain
Congress, 295-300, Galatasaray University and Logistics Association Publication,
Istanbul, Turkey, 2005.
B7. Sari, K., M. Tanyaş ve C. Güngör, “Literature survey on the bullwhip effect”,
Proceedings of 2nd International Logistics Congress, 539-547, Dokuz Eylül Publications,
Izmir, Turkey, 2004.
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Sari, K. ve C. Güngör, “Tedarikçi yönetimli envanter yaklaşımının tedarik zinciri
performansına etkileri”, İTÜ Dergisi/d Mühendislik, 6 (2), 29–40 (2007).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Sahinler, G. ve K. Sari, “Yeşil lojistik faaliyetlerinin işletme performansına etkileri
üzerine bir literatür taraması”, III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 178-187,
15-17 Mayıs 2014, Trabzon.
4
F. Diğer yayınlar (Uluslararası toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler/
inceleme aşamasında olan makaleler) :
F1. E. Bayraktar, K. Sari ve E. Tatoglu, “ Investigating the impact of bullwhip effect on
retailer’s performance: A causal model”, Annual Meetings of the Academy of
Management, August 8-13, Anaheim, California, 2008 (Özeti yayımlandı).
F2. E. Bayraktar ve K. Sari, “The impact of exponential smoothing forecasting on the
bullwhip effect”, Annual Meetings of the Academy of Management, August 3-8,
Philadelphia, PA, 2007 (Özeti yayımlandı).
F3. K. Sari ve E. Bayraktar, Evaluation of total quality management practices in Turkish
higher educational institutes, EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10,
Istanbul, Turkey, 2003. (Özeti yayımlandı)
F4. E. Bayraktar ve K. Sari, “Impact of forecasting policies on the bullwhip effect”,
EURO/INFORMS Joint International Meeting, July 6-10, Istanbul, Turkey, 2003. (Özeti
yayımlandı)
F5. E. Bayraktar, K. Sari, E. Tatoglu, S. Zaim, “A causal model of retailer’s performance
from a supply chain management perspective”, (Devam eden çalışma)
G. Bilimsel faaliyetlere katkı
G1. Yayın Kurulu Üyesi, International Journal of Management & Enterprise Development
(IJMED, ISSN: 1468-4330, www.inderscience.com/ijmed), (2008- devam).
G2. Birçok uluslararası dergi ve konferansta hakemlik yapmaktayım. Bu dergilerden
bazıları aşağıda listelenmiştir:







European Journal of Operational Research (EJOR, North-Holland-Elsevier Science,
ISSN: 0377-2217) (SCI Expanded)
International Journal of Production Economics (IJPE, North-Holland-Elsevier
Science, ISSN: 0925-5273). (SCI Expanded)
IEEE Transactions on Industrial Informatics (ISSN: 1551-3203).
Journal of Business Logistics (ISSN: 2158-1592). (SSCI)
Economic Modelling (ISSN: 0264-9993) (SSCI)
Kybernetes (ISSN: 0368-492X) (SCI Expanded)
IEEE Transactions on Systems Man, and Cybernetics: Systems (ISSN: 2168-2216)
5
Download

Doç.Dr.Kazım SARI - Beykent Üniversitesi