HİTİT ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME (BEDEK) İŞ AKIŞ DÖNGÜSÜ
Ret
Dilekçe ile
Avans Talebi
BEDEK
Toplantısında
Değerlendirme
Rektörlük
Yazı İşleri
KABUL
Pasaport İşlemleri
BAP Birimi
Yurtdışı Etkinlik Dönüşü
Personel Dairesi
Başkanlığı
Görevlendirme
Onayı
Rektörlük/Dekanlık/
Müdürlük
Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük
Dilekçe ile Başvuru
İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı
BAŞVURU
Download

iş akış döngüsü başvuru - BAP