Projekt financira EU
Projekat finansira EU
Project funded by the EU
INFO
OBRAZAC
O OPŠTINI/GRADU
Grad/Opština
Država
Opština Stara Pazova
Srbija
Površina
351 km²
Broj stanovnika
65 792
Adresa sedišta
Svetosavska 11
22 300 Stara Pazova
Srbija
Kontakti
Kontakt osoba: Marina Savić
Telefon: 022/363-679
Fax: 022/310-000
Mobilni: 064/802-1245
Web adresa
www.starapazova.rs
E-mail
[email protected]
Udaljenost od najbliže
željezničke stanice
Kroz Staru Pazovu se ukrštaju železničke pruge
Beograd-Budimpešta i Beograd-Ljubljana.
Udaljenost od najbližeg
aerodroma
Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" 15 km
Vojni aerodrom Batajnica 8 km
Područja za saradnju
(označiti 5 preferiranih
područja)
Umetnost i kultura
Kulturna baština
Obrazovanje i mladi
Sport
Građanstvo
Socijalna uključenost
Javne službe
Održivi razvoj
Lokalni ekonomski razvoj
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Projekt financira EU
Projekat finansira EU
Project funded by the EU
INFO
OBRAZAC
O OPŠTINI/GRADU
Zemlje preferiranih
partnera
Sve države članice EU
Po čemu je opština/grad
posebno poznat (ukratko)?
- Na teritoriji Opštine Stara Pazova trenutno postoji
četiri industrijske zone na površini od oko 1.500 ha.
- Postojeće zone su infrastrukturno opremljene i u
potpunosti zadovoljavaju potrebe i nekih od
najuspešnijih svetskih kompanija koje su svoja
postrojenja izgradila ovde, a to su: . Mercedes-Benz,
Nestle, Volvo, Husqvarna, Gorenje, DHL, Muhlbauer,
Alumil, Milšped, Grubin, Greineri JP Packaging,
Artinvest.
- Opština Stara Pazova je poznata kao opština
preduzetništva.
Jezici komunikacije
Srpski
Slovački
Engleski
Postojeća partnerstva
Nemačka
Slovačka
Austrija
Informacije o civilnom
sektoru i udruženjima
koje deluju u opštini/gradu
u oblasti: demokratije i
razvojalokalnezajednice,
ekologije, kulture, ljudskih
i manjinskihprava
-
Udruženje poljoprivrednika
Udruženje aktivnih žena Nova Pazova
Udruženje za likovni razvoj i likovnu edukaciju
Udruženje invalida rada
Udruženje preduzetnika
Udruženje paraplegičara "Fruška gora"
Udruženje distrofičara
Udruženje građana ROM Golubinci,
FENIKS udruženje invalida
Kolo srpskih sestara
ART centar "Hleba i igara"
Eko-etno muzej ŠLOS
Društvo za sport i rekreaciju invalida
Pokret gorana
Ekološki pokret zova
Projekt financira EU
Projekat finansira EU
Project funded by the EU
INFO
OBRAZAC
O OPŠTINI/GRADU
Nacionalni saveti i verske
zajednice
- Nacionalni savet Roma
- Nacionalni savet Slovaka
Verske zajednice:
- Srpska pravoslavna crkva
- Katolička crkva
- Evangelička crkva
Usvojene strategije
grada/opštine
Strategija održivog razvoja 2010-2020
Ova publikacija je realizirana uz podršku Europske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost
Agencije lokalne demokracije i ne predstavlja službene stavove Europske unije.
Ova publikacija je sačinjena uz podršku Evropske unije. Njen sadržaj je u isključivoj odgovornosti
Agencije lokalne demokracije i ne predstavlja zvanične stavove Evropske unije.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication is the sole responsibility of
Local Democracy Agency and can in no way be taken to reflect the views of the EU.
Download

Stara Pazova