Projekt financira EU
Projekat finansira EU
Project funded by the EU
INFO
OBRAZAC
O OPĆINI / GRADU
Grad/Općina
Država
Grad Beli Manastir
Hrvatska
Površina
62,84 km²
Broj stanovnika
10 068
Adresa sjedišta
Grad Beli Manastir
Kralja Tomislava 53
31 300 Beli Manastir
Kontakti
Kontakt osoba: Ivan Doboš, gradonačelnik
Telefon: +385 (0) 31 710 200
Fax: +385 (0) 31 710 222
Mobitel: +385 (0) 99 733 4610
E-mail: [email protected]
Web adresa
www.beli-manastir.hr
Online foto galerija (link)
http://www.beli-manastir.hr
Udaljenost od najbliže
željezničke stanice
Vlastiti željeznički kolodvor
Udaljenost od najbližeg
aerodroma
Zračna luka Osijek (37 km)
Područja za suradnju
Umjetnost i kultura
Baština
Obrazovanje i mladi
Sport
Građanstvo
Socijalna uključenost
Javne službe
Održivi razvoj
Lokalni gospodarski razvoj
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Turizam
Projekt financira EU
Projekat finansira EU
Project funded by the EU
INFO
OBRAZAC
O OPĆINI / GRADU
Zemlje preferiranih
partnera
Mađarska
Srbija
Bosna i Hercegovina
Italija
Austrija
Slovenija
Njemačka
EU28
Po čemu je općina/grad
posebno poznat?
Beli Manastir se odlikuje odličnim geografskim
položajem jer se nalazi na približno jednakoj
udaljenost (cca 250 km) od četiri velika grada
(Zagreb, Beograd, Budimpešta i Sarajevo), a
nekoliko kilometara od centra grada prolazi
koridor 5c koji spaja središnju Europu s
Jadranskim morem. Najveći poslodavac je
Belje d. d. (Agrokor), a najpoznatiji proizvod je
"ABC sir". U gradu postoje tri poslovne zone
(Zapad, Sjever i Jug), koje pružaju povoljne
uvjete za potencijalne investitore.
Na području Belog Manastira nekoć je stajalo
rimsko utvrđenje pod imenom Monsaureus
(Zlatno brdo). U srednjem vijeku ovdje je
postojao samostan sv. Mihovila. Godine 1738.
u Belom Manastiru postoji drvena crkvica
posvećena sv. Martinu, a 1774. godine izgrađena
je crkva od čvrstog materijala. Sv. Martin službeni
je zaštitnik grada.
Jezici komunikacije
Engleski
Njemački
Mađarski
Postojeća partnerstva
Grad Mohacs (Mađarska)
Općina Beremend (Mađarska)
Grad Sombor (Srbija)
Grad Apatin (Srbija)
Grad Novi Sad (Srbija)
Grad Subotica (Srbija)
Projekt financira EU
Projekat finansira EU
Project funded by the EU
INFO
OBRAZAC
O OPĆINI / GRADU
Informacije o civilnom
sektoru i najznačajnijim
udrugama koje djeluju
u općini/gradu
Na području Grada postoji veliki broj udruga koje
pokrivaju različite dijelove civilnoga društva,
kulturu i sport. Najznačajnije udruge s područja
Grada su Mirovna grupa "Oaza", P.G.D.I.
(Projekt građanske demokratske inicijative),
BRICC (Baranjski civilni centar), "Baranjsko srce",
Udruga romskog prijateljstva "Luna" i dr.
Ostalo
Ova publikacija je realizirana uz podršku Europske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost
Agencije lokalne demokracije i ne predstavlja službene stavove Europske unije.
Ova publikacija je sačinjena uz podršku Evropske unije. Njen sadržaj je u isključivoj odgovornosti
Agencije lokalne demokracije i ne predstavlja zvanične stavove Evropske unije.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication is the sole responsibility of
Local Democracy Agency and can in no way be taken to reflect the views of the EU.
Download

Beli Manastir