Projekt financira EU
Projekat finansira EU
Project funded by the EU
INFO
OBRAZAC
O OPĆINI / GRADU
Grad/Općina
Država
Općina Erdut
Hrvatska
Površina
157,78 km²
Broj stanovnika
7 372
Adresa sjedišta
Bana Josipa Jelačića 4
31 226 Dalj
Kontakti
Kontakt osoba: Jugoslav Vesić, načelnik
Telefon: +385 (0) 31 590 111
Fax: +385 (0) 31 590 150
Mobitel: +385 (0) 99 219 129 1
E-mail: [email protected]
Web adresa
www.opcina-erdut.hr
Online foto galerija (link)
www.opcina-erdut.hr
poveznica Turistička zajednica Općine Erdut
Udaljenost od najbliže
željezničke stanice
Željezničke postaje u mjestima Općine Erdut:
Bijelo Brdo, Dalj, Erdut
Udaljenost od najbližeg
aerodroma
Zračna luka Osijek (21 km)
Područja za suradnju
Baština
Javne službe
Održivi razvoj
Lokalni gospodarski razvoj
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Turizam
Zemlje preferiranih
partnera
Poljska
Italija
Srbija
Slovačka
Njemačka
Projekt financira EU
Projekat finansira EU
Project funded by the EU
INFO
OBRAZAC
O OPĆINI / GRADU
Po čemu je općina/grad
posebno poznat?
Prirodna i gospodarska obilježja:
rijeke Dunav i Drava, poznati vinogradarski kraj
s približno 700 ha vinograda, proglašena Vinska cesta,
voćarski kraj s približno 250 ha voćnjaka,
turistički potencijali.
Društvena obilježja: naglašena starosna struktura
stanovništva, mreža osnovnih škola, Srednja škola
u Dalju s programima za poljoprivredu.
Područje bogato arheološkim nalazištima i kulturnom
i sakralnom baštinom.
Jezici komunikacije
Engleski
Ruski
Talijanski
Postojeća partnerstva
Nema
Informacije o civilnom
sektoru i najznačajnijim
udrugama koje djeluju
u općini/gradu
Djeluje niz udruga, sportskih, ekoloških,
kulturno-umjetničkih te udruga žena.
Dvije poljoprivredne zadruge i udruge
vinara i voćara.
Ostalo
Na području Općine djeluju i Kulturni i znanstveni
centar Milutin Milanković, kao i Narodna knjižnica
Dalj, PORC - Poduzetničko razvojni centar općine
Erdut d.o.o., Turistička zajednica Općine Erdut,
Komunalno poduzeće "Čvorkovac d.o.o.".
Ova publikacija je realizirana uz podršku Europske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost
Agencije lokalne demokracije i ne predstavlja službene stavove Europske unije.
Ova publikacija je sačinjena uz podršku Evropske unije. Njen sadržaj je u isključivoj odgovornosti
Agencije lokalne demokracije i ne predstavlja zvanične stavove Evropske unije.
This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication is the sole responsibility of
Local Democracy Agency and can in no way be taken to reflect the views of the EU.
Download

null