OSNOVI ORGANIZACIJE
- modeli organizacione strukture -
PREDSEDNIK
POTPREDSEDNIK
ZA NABAVKU
POTPREDSEDNIK
ZA PROIZVODNJU
POTPREDSEDNIK
ZA PRODAJU
DIREKTOR
FABRIKE
ŠEF ODELJENJA A
12.5.2011
ŠEF ODELJENJA B
ŠEF ODELJENJA C
2
12.5.2011
3
Linijski model
organizacione strukture
PREDSEDNIK
POTPREDSEDNIK
ZA NABAVKU
POTPREDSEDNIK
ZA PROIZVODNJU
POTPREDSEDNIK
ZA PRODAJU
DIREKTOR
FABRIKE
ŠEF ODELJENJA A
12.5.2011
ŠEF ODELJENJA B
ŠEF ODELJENJA C
4
Funkcionalni model
organizacione strukture
12.5.2011
5
Studija slučaja
C&C (A)
12.5.2011
6
Studija slučaja
C&C (B)
12.5.2011
7
Studija slučaja
C&C (B)
Pitanja za diskusiju:
• Nacrtajte na jednoj organizacionoj šemi
strukturu kompanije C&C Inc. i jedne radnje u
okviru kompanije.
• Koliko nadređenih imaju zaposleni na
pozicijama Mesara i Voćara?
• Koji tipovi autoriteta se mogu prepoznati u
kompaniji C&C Inc?
12.5.2011
8
Tipovi autoriteta
1.
Linijski autoritet - autoritet između nadređenog i
podređenog
Rukovodilac
Podređeni
12.5.2011
9
Tipovi autoriteta
1.
Linijski autoritet - autoritet između nadređenog i
podređenog
Menadžer
Podređeni
12.5.2011
10
Tipovi autoriteta
1.
Linijski autoritet - autoritet između nadređenog i
podređenog
Menadžer
Predradnik
Izvršilac
12.5.2011
11
Tipovi autoriteta
2. Autoritet pomoćnog osoblja
Menadžer
Asistent
menadžeru
Radnik
lično pomoćno osoblje
12.5.2011
12
Tipovi autoriteta
2. Autoritet pomoćnog osoblja
Menadžer
Specijalizovano
pomoćno osoblje
Linijska jedinica
(proizvodnja, komercijala...)
specijalizovano pomoćno osoblje
12.5.2011
13
Tipovi autoriteta
3. Funkcionalni autoritet
Direktor
Šef
kadrovske funkcije
Izvršilac
Šef
linijske jedinice
Izvršilac
Šef
računovodstva
Izvršilac
autoritet nad određenim aspektom rada
12.5.2011
14
Nivoi organizacione složenosti
P
Ko
K
R
Na
F
II – Više linija
I – Jedna linija
III – Više linija – specijalizovano pomoćno osoblje
IV – Više linija – lično pomoćno osoblje
12.5.2011
15
Studija slučaja
C&C (C)
12.5.2011
16
Studija slučaja
C&C (C)
Pitanja za diskusiju:
• Nacrtajte na jednoj organizacionoj šemi
strukturu kompanije C&C Inc, regionalnog
centra, okruga i radnje u okviru okruga.
• Kom tipu organizacione strukture pripada C&C
Inc. iz 1997. godine?
12.5.2011
17
Rast preduzeća - primer
Restoran
Restoran
vlasnik
vlasnikrestorana
restorana
Salate
Piće
Kuvar Kuvari
Kelnerice
Kelnerica
Kasir
Pranje sud.
Horizontalni rast
12.5.2011
18
Rast preduzeća - primer
Vertikalni rast
Restoran
vlasnik restorana
Glavni
kuvar
Šef
Sale
Menadžer
restorana A
Glavni
kuvar
Salate
Salate
Vlasnik lanca
restorana
Piće
12.5.2011
Menadžer
restorana B
Šef
Sale
Piće
Kuvari
Pranje sud.
Kuvari
Kasir
Kelnerice
Pranje sud.
Salate
Piće
Glavni
kuvar
Šef
Sale
Kasir
Kuvari
Pranje sud.
Kelnerice
Kasir
Kelnerice
19
HVALA NA PAŽNJI !
12.5.2011
20
Download

OSNOVI ORGANIZACIJE - modeli organizacione strukture -