UNICOM
Sigurno, Pouzdano, Efikasno
Merenje Protoka
Transmiteri
Analitička Merenja
Analizatori
Merenje Nivoa
Senzori
Sigurnosni Sistemi
Instrumentacija
Pisači
Ventili i Pokretači
Merni Instrumenti
SCADA
DCS
Frekvetni Regulatori
Filteri
Integracija
Detekcija Gasa
Krajnji Prekidači
Klimatizacija
IC Merenja i Sistemi
Aplikacije
Zaštitni Ormani i Kutije
Rešenja za Metalsku Industriju
Izbor Opreme, Isporuka, Puštanje u Rad, Obuka, Održavanje
UNICOM
UNICOM
Desanke Maksimović 17/II t/f: +381 11 322 3235
11000 Beograd, Srbija
322 2915
email: [email protected]
323 3020
www.unicom.rs
323 2689
www.detekcijagasa.rs
Stollberg www.stollberg.de proizvodi livne i druge prahove
za različite zahteve u industriji čelika.
Minco www.minkon.de oprema za analizu i merenje
temperature i sastava tečnih metala:
• instrumente za obradu signala i prikaz vrednosti merenja,
• uzorkivače topljenih metala, uzorkivače šljake,
• potrošne patrone za merenje temperature i uzorkovanje,
• probe za analizu hemijskog sastava, ugljenične šolje...
Kelk www.kelk.com je kanadska firma čiji proizvodi u
valjaonicama ostvaruju najsloženije zahteve u domenu
merenja sile valjanja, zatezanja, brzine, elongacije, širine
kao i optimizacije odsecanja.
IMS www.ims-gmbh.de je svetski lider u proizvodnji
redgenskih, izotopskih, optičkih, laserskih i temperaturnih
mernih sistema u industriji metala.
Merenje dimenzija i oblika: debljine, poprečnog preseka,
prečnika, debljine nanosa, temperature, itd.
Reinguss www.reinguss.de je specijalizovana za dizajn,
proizvodnju i implementaciju robota i druge mašinske
opreme za metalurgiju.
TMT
Tapping Measuring Technology www.tmt-eu.com
je kompanija specijalizovana za opremu za visoke peći,
mašine za bušenje i zaptivanje peći, burgije...
Moduloc Control Systems Limited
www.moduloc-intl.com proizvodi senzore i merne sisteme
za metalsku industriju za precizno merenje proizvoda,
kontrolu kranova i sistema za manipulisanje pozicijama
materijala. Ukoliko trebate da odredite poziiju, širinu,
debljinu ili gustinu ovo je tehnologija koja to omogućava.
Amepa www.amepa.de je kompanija specijalizovana
za opremu i rešenja za industriju čelika:
• elektromagnetski detektori šljake prilikom
istakanja i pretakanja,
• termografski detektori šljake,
• detekcija preostalog čelika,
• merenje protoka uglja,
• on-line merenje hrapavosti trake,
• on-line merenje nanosa ulja na traku.
Mi smo u mogućnosti da ponudimo sigurna, pouzdana i
efikasna rešenja u metalskoj industriji.
Za više informacija kontaktirajte nas.
UNICOM
UNICOM - Desanke Maksimović 17/II, 11000 Beograd
tel./fax: +381 11 322 3235, 322 2915, 323 3020, 323 2689
www.unicom.rs email: [email protected] [email protected]
Nebojsa Filipovic www.nebojsaf.com
UC-100210-NF
Download

UNICOM Katalog