UNICOM
Sigurno, Pouzdano, Efikasno
Rešenja za Industriju i Zgrade
Izbor Opreme, Isporuka, Puštanje u Rad, Obuka, Održavanje
ISO 9001:2008
UNICOM
UNICOM d.o.o.
Cerska 69, Vračar
11000 Beograd, Srbija
[email protected]
www.unicom.rs
t/f: +381 11 283 5635
283 3936
283 6807
283 7831
Industrijska Merenja i Kontrola www.honeywellprocess.com
Transmiteri
• protoka
• pritiska
• nivoa
• temperature
• multivarijabilni
• gasa
• bežični
Pisači
• papirni Truline™
• digitalni
• video
• pera i papiri za pisače
Regulatori, Programatori, Indikatori
Merenje protoka
Merenje nivoa, Radari
Pokretači velike snage
Frekvetni regulatori
Regulisana napajanja, Tiristori
Merenje korozije u realnom vremenu
Temperaturni senzori, Pirometri
HART komunikator
Napredna kontrola i optimizacija
• MasterLogic PLC, SpecView SCADA Software, HMI
• HC900 - Hibridni Kontroler µDCS
• Procesne, operacione i poslovne aplikacije, OPC integracija
• Kontrola gorionika i kotlova, industrijske baklje
• FEMA®, Satronic, UGV, McDonnell & Miller, Maxon, IRIS
Merenje protoka
• koriolis
• elektromagnetno
• ultrazvučno
• vorteks
Analitička Instrumentacija
analizatori, transmiteri, senzori:
• provodnosti
• tačke rose
• vlažnosti
• rastvorenog kiseonika
• pH/ORP
• merenje čistoće gasa i vlage
• procesni analizatori vode
Detekcija Gasa www.detekcijagasa.rs
Honeywell Analytics www.honeywellanalytics.com Honeywell Life Safety
• Prenosni i fiksni uređaji za detekciju gasa - detektujte bilo koji gas!
• Prenosni detektori gasa BW Tehnologies www.gasmonitors.com
• Senzori, transmiteri, kontroleri, centrale, signalna oprema, sirene i alarmi, datalogeri
• Detektori plamena UV/IC/Optički www.firesentry.com
• Hi-tech sistemi u laboratorijama, tunelima, bežični, sistemi za uzorkovanje gasa
Sensing & Control www.honeywell.com/sensing/
• Senzori: (MICRO SWITCH™, Sensotec, Lebow, SenSym, Hobbs...):
brzine, pozicije, toplote, vlažnosti, pritiska, sile, protoka, industrijski, sigurnosni,
bežični, infracrveni, magnetni, ultrazvučni, termalni, nivoa tečnosti, tasteri,
minijaturni, specijalni, stanja opreme, bezkontaktni, granični i krajnji prekidači,
elektromehanički, indikatori, starteri, akcelometri, sigurnosne zavese, moduli...
• Senzori za različita merenja, potenciometri, enkoderi i rezolveri, mikroelektronika...
• Oprema za naftnu, gasnu, petrohemijsku, farmaceutsku, metalsku industriju...
• Senzori za automobilsku industriju, avio i vojnu industriju...
Klimatizacija, Grejanje, Hlađenje, Energetska Efikasnost, BMS, Integracija
Proizvodi i rešenja za automatizaciju i upravljanje objekata, zgrada, kuća i stanova.
Optimizacija postojećih zgrada, energetska efikasnost, inženjering.
• proizvodi za tretman pitke vode, ventili, pokretači, filteri, filterske kombinacije, Braukmann.
• senzori i transmiteri temperature, vlage, pritiska, diferencijalnog pritiska, kvaliteta vazduha, sobni,
kanalski, spoljni, nalegajući, pneumatski, za staklenike, LON, BACnet.
• presostati i diferencijalni presostati za vazduh, gasove, vodu, paru.
• termostati mehanički, električni, elektronski, sobni, programabilni, bežični, fenkoilski, bojlerski,
nalegajući, dimnih gasova, mraz.
• termostatske glave, MNG.
• higrostati sobni, kanalski.
• frekvetni regulatori.
www.unicom.rs/hbc
• regulatori nivoa.
www.centraline.com
• bežični regulatori i senzori.
http://products.ecc.emea.honeywell.com/europe/
• indikatori protoka za vazduh i vodu.
http://customer.honeywell.com
• filteri i filterske kombinacije.
www.buildingexperts.info
• prolazni i trokraki, mešni i razdeoni ventili, trokrake i četvorokrake slavine, kuglasti ventili,
leptir ventili sa elektromotornim i pneumatskim pokretačima, elektromagnetni ventili.
• reduciri pritiska, regulatori diferencijalnog pritiska, sigurnosni, odzračni, balansni, nepovratni
ventili, radijatorski ventili, regulatori promaje, termostatski ekspanzivni ventili.
• pokretači ventila, slavina i žaluzina: on/off, plivajući, modulacioni, elektromotorni, elektrotermički,
pneumatski, LON, oprema za KGH sisteme u Ex (protiv-eksplozivskoj) izvedbi.
• regulatori, kontroleri, indikatori i datalogeri - električni, elektronski, mikroprocesorski, samostojeći,
slobodno programabilni, modularni, zonski, OTC, bežični, kotlovski, sobni, kompleksni, univerzalni.
• integracija sa drugim sistemima, merenje potrošnje energije, kontrola osvetljenja i žaluzina,
• kompleksni sistemi cetralnog i daljinskog nadzora i upravljanja nad objektima - CSNU, BMS.
• sistemska integracija kontrole pristupa, protivprovalnih, protivpožarnih i video sistema.
www.ventili.rs
Anderson-Greenwood Avid-Controls Biffi-Actuators Burbach Chema Crosby
Dewrance Fasani FCT FloCheck Gachot Gimpel Hancock Hindle Hovap Intervalve
Keystone Klein KTM Morin-Actuators Narvik Neotecha Penberthy Raimondi Sapag
Sempell Triangle Tyco-Controls Valvtron Vanessa Vonk Whessoe-Varec Winn Yarway
Pentair Valves & Controls http://valves.pentair.com
je vodeći proizvođač ventila.
• Ventili: loptasti, leptirasti, zasuni, zaporni, nepovratni,
sigurnosni, za zaštitu pumpi i parnih turbina,
za uzorkovanje, za regulaciju temperature, za rezervoare,
za kriogene aplikacije, za specijalne namene, manifoldi...
• Pokretači: pneumatski, električni, hidraulični.
• Pozicioneri: pneumatski i elektropneumatski.
• Indikatori nivoa: mehanički, magnetni, elektronski.
Pentair EnviromentalSystems www.cleanairsystems.com
Parker www.parker.com elektromagnetni ventili, ventili za visoke pritiske, filtracija vazduha i gasa,
elementi instrumentacije: manifoldi, kutije, grejači, fitinzi, cevi i prateći pribor. www.unicom.rs/parker/
LUCIFER®
elektromagnetni ventili
i regulatori pritiska
www.unicom.rs/lucifer/
instrumentacija
(manifoldi, fitinzi i drugi elementi)
Filtracija
• filtracija vazduha i gasa,
• analitički gasni sistemi,
• generatori gasa.
www.parker.com/pfs
www.balstonfilters.com
filterski elementi www.parker.com/finitefilter
Intertec www.intertec.info oprema za zaštitu instrumentacije:
ormani, kutije, zakloni, grejači, termostati, grejni kablovi.
Michell Instruments www.michell.com specijalizovana
procesna i laboratorijska oprema za merenje vlažnosti, tačke
rose i kiseonika. Proizvode transmitere tačke rose, higromere,
senzore vlažnosti, procesne analizatore vlage i kiseonika.
Berthold www.berthold.com bezkontaktno merenje
procesnih parametara kao što je gustina, nivo, vlaga,
koncentracija i protok primenom radioizotopa i mikrotalasa.
Canty www.jmcanty.com je kompanija specijalizovana za:
• vizuelno praćenje stanja u rezervoarima, kamere za proces,
• kamere za visoke temperature, termovizijske sisteme,
• merenje nivoa, merenje dimenzija, industrijsko osvetljenje,
• praćenje procesa kristalizacije, veličine, oblika i boje čestica.
Euromag www.euromag.it elektromagnetni i ultrazvučni
merači protoka.
Adev www.adev.it analizatori gasova:
• procesni analizatori gasova, analizatori dimnih gasova,
• analiza gasova u pakovanjima hrane.
FEMA www.fema.biz proizvodi više od 65 godina vrhunske
proizvode u području merenja pritiska i temperature za
sigurnosne aplikacije za tečne i gasne fluide.
Prekidači i transmiteri: pritiska, temperature i protoka.
Conflow www.conflow.it proizvodi regulacione ventile,
on-off ventile, reducire pritiska, pozicioneri, i/p pretvarače.
Flowserve www.flowserve.com industrijski ventili i pokretači
za standardne i specijalne aplikacije.
A.HOCK www.ahock.com proizvodi:
regulacione ventile, on-off ventile, pozicionere, i/p pretvarače.
UWT Level Control www.uwt.de je nemačka kompanija
specijalizovana za opremu i rešenja za merenje
nivoa čvrstih i rastresitih materijala:
• vibracionim viljuškama,
• kranjim prekidačima sa pedalama,
• konduktivnim sondama,
• elektomehaničkim uređajima,
• akustičnim talasima,
• specijalnim uređajima.
UNICOM www.unicom.rs je osnovan 1996 godine i čine ga inženjeri različitog profila
koji su eskperti iz svoje oblasti. U cilju poboljšanja, optimizacije i produženja
trajanja Vaše investicije u opremu možete se uvek osloniti na naše stručne inženjere.
Da bi ste
Nudimo sledeće usluge:
saznali više o
• konsultacije, planiranje projekta, specifikacije funkcinalnog dizajna, izbor opreme.
našim mogućnostima
• hardware/software podršku, nadzor nad montažom, razradu specifičnih aplikacija,
i proizvodima
sistemsku konfiguraciju i integraciju.
kontaktirajte
nas!
• puštanje u rad, trening, testiranje i predaju sistema, sistemsku optimizaciju i integraciju,
servis u garantnom i vangarantnom roku.
Rezultat navedene podrške je sigurnost, pouzdanost i efikasnost implementirane opreme.
UNICOM
UNICOM - Cerska 69, Vračar, 11000 Beograd
t/f: (+381 11) 283 5635, 283 3936, 283 6807, 283 7831
www.unicom.rs www.detekcijagasa.rs [email protected]
UC-2015
Download

UNICOM brošura