januar 2011.
1
SADRŽAJ
Broj 57, januar 2011. godina XVII
BILTEN
REGIONALNE PRIVREDNE
KOMORE UŽICE
Dimitrija Tucovića 52
Užice
Telefon:
031/513-483
512-277
fax:
031/514-184
Sednica Upravnog odbora Komore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Sednica Skupštine Komore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nagrade PKS za najuspešnije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nagrađeni najbolji studenti Regiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Poslovanje privrede Regiona u peridu
januar-novembar 2010. godine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Regionalna privredna komora Užice
P R O G R A M R A D A za 2011. godinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
www.rpk-uzice.co.rs
[email protected]
Za izdavača
predsednik RPK Užice
Duško Majkić
Uređivački odbor
Duško Majkić
Đorđe Pjanović
Gordana Čumić
Dragomir Papić
Jelena Nikolić
Priprema
Ljiljana Pantelić
Nataša Benić
Vojo Đoković
Štampa
»Grafoplast plus« Užice
Izdaje se samo
za internu upotrebu
januar 2011.
3
Sednica Upravnog odbora Komore
S obzirom na aktuelnu situaciju u zemlji i brojne
probleme koji pritiskaju privredu, članovi Upravnog
odbora su se, na sednici održanoj 16.decembra 2010.
godine, dogovorili da u narednom periodu održavaju
tematske sastanke na kojima će se razmatrati konkretna problematika uz prisustvo najodgovornijih predstavnika Republike i lokalnih samouprava iz te oblasti.
Upravni odbor je usvojio Predlog programa rada
Komore za 2011. godinu, uz napomenu da u ovoj godini treba izdvojiti nekoliko ključnih stvari, kao što su
izgradnja auto puta, aerodroma Ponikve, pitanje
formiranja regiona u Republici, ublažavanje posledica
ekonomske krize i sl. o kojima se moraju zauzeti čvrsti
stavovi svih relevantnih subjekata i oko kojih će se
postići puna saglasnost u procesu njihove realizacije.
Razmatrajući predlog Finansijskog plana Komore,
članovi odbora su zaključili da treba pristupiti prinudnoj naplati komorskog doprinosa od članica koje ne
izmiruju svoje obaveze, izuzimajući one koje to objektivno nisu u mogućnosti. Na sednici je usvojen Finansijski plan privrednog društva „Komora project„ doo,
Informacija o poslovanju privrede u periodu januarokobar 2010. Predlog odluke o utvrđivanju visine
članarine i osnovice na koju se obračunava, načinu i
rokovima plaćanja članarine RPK Užice za 2011.
pravilnik o računovodstvu Komore.
Usvojena je i Informacija o formiranju Fonda solidarnosti i doneo Odluku o izdvajanju sredstava u visini
jedne dnevnice zaposlenih u komori na ime pomoći
Kraljevu zbog posledica zemljotresa.
Sednica Skupštine Komore
Skupština Regionalne privredne komore Užice,
na sednici održanoj 23.decembra 2010.godine, jednoglasno je usvojila Program rada Komore za narednu
godinu, uz napomenu da se u Program uključe predlozi i sugestije Upravnog odbora Komore kao i predlozi
dati kroz diskusiju na samoj sednici. Usvojen je i Finansijski plan Komore za 2011. i doneta odluka o
utvrđivanju visine članarine, osnovici na koju se
obračunava, načinu i rokovima plaćanja članarine RPK
Užice. Nakon uvodne informacije, Skupština je jednoglasno usvojila Informaciju o aktivnostima Komore kao
i o poslovanju privrede regiona.
Predsednik Komore Duško Majkić upoznao je
članove Skupštine sa Odlukom Komisije za nagrade
Regionalne privredne komore Užice za 2010. privrednim društvima i pojedincima sa područja Komore za
postignute rezultate u radu i poslovanju.
Na svečanom delu sednice Skupštine dodeljene
su nagrade:
A/ Za postignute rezultate u radu i poslovanju
sledećim privrednim društvima:
1. Privredno društvo “RISTIĆ” d.o.o. Ivanjica, je
osnovano 1989. godine kao transportno preduzeće,
koje je vremenom proširilo delatnost na trgovinu naft-
4
nim derivatima, prodaju i servisiranje motornih vozila,
kao i na izradu nadogradnji mini i midi autobusa po
evropskim standardima. Samo dve godine po osnivanju preduzeće postaje generalni zastupnik za Srbiju i
Crnu Goru nemačke firme „Konvekta“ koja se bavi
proizvodnjom rashladnih sistema i klima uređaja. Od
2003. godine, kao ovlašćeni serviser, posluju u sastavu
servisne mreže DaimlerChrysler. Ovlašćeni su dileri za
prodaju i servisiranje Mercedes-Benz i Chrysler, Jeep,
Dodge vozila i mini i midi autobusa.Uz veliki broj specijalnih alata, opreme i elektronskih uređaja za dijagnostiku, kao i dobro obučeno osoblje, korisnicima pružaju
uslugu dostojnu brenda koji zastupaju.
2.Privredno društvo “ROLOMATIK” d.o.o. Bajina Bašta, osnovano je 1990. godine i upornim radom,
od proizvodne radionice u sklopu porodične kuće,
izgradili su proizvodni pogon smešten na 2.500m2.
Nastavljajući trend razvoja i osvajajući tržište kvalitetom svojih proizvoda i korektnim poslovnim odnosima
prema svojim kupcima i dobavljačima, ROLOMATIK je
sada moderno porodično preduzeće koje zapošljava
više od 80 dobro obučenih radnika.
Prateći trendove i potrebe tržišta u građevinarstvu
poslednjih godina, pored proizvodnje aluminijumskih
rolo vrata u svoj program su uključili i proizvodnju i
Bilten br. 57
montažu aluminijumske bravarije, staklenih fasada i
PVC stolarije. U saradnji sa kompanijom Kingspan bave
se isporukom i ugradnjom fasadnih i krovnih termoizolovanih panela. Da bi radovi bili kompletni,
značajano mesto u proizvodnji zauzima i pogon za izradu čeličnih konstrukcija i bravarskih radova.
Zahvaljujući izuzetno velikom iskustvu i stručnim
kadrovima, Rolomatik u svakom pogledu izlazi u susret
svojim kupcima i korisnicima usluga. O kvalitetu izvedenih radova i zadovoljstvu investitora najviše govori
broj izvedenih objekata u prethodnih nekoliko godina,
jer – najbolje reference su one koje preporučuju
izvođača za nove projekte!
3. Privredno društvo za proizvodnju medicinske
konfekcije i HTZ opreme “TRENDTEKS” d.o.o. Brodarevo-Prijepolje
Prva direktna strana investicija u okrugu dogodila se 2002. kada je u Brodarevu kod Prijepolja otvorena
firma „Trendtex“ čija je delatnost proizvodnja medicinske konfekcije i HTZ opreme. U nju je milion evra uložio
Šućko Hadžijakupović, državljanin Nemačke rodom iz
ovog kraja.Pored sopstvene proizvodnje veoma brzo
je razvijen i sistem kooperacije tako da je poslednjih
godina evidentan porast proizvodnje, a samim tim i
izvoznih rezultata koji ovo tekstilno preduzeće
svrstavaju u sam vrh izvoznika u zemlji. U protekle
četiri godine u opremu je investirano 500.000 EUR
tako da danas preduzeće raspolaže najsavremenijim
mašinskim parkom. Pored investiranja u samu proizvodnju i njeno osavremenjivanje, stalna pažnja se
poklanja usavršavanju i edukaciji kadrova kako bi se
poboljšao kvalitet proizvoda. I pored 118 radnika koliko ih je danas u preduzeću, stalno je otvoren konkurs
za prijem inženjera iz struke, tako da je ovo dobra prilika za one koji traže posao da im se obrate.
4. Privredno društvo “TEKSTIL” d.o.o. Užice
Porodična kompanija sa tradicijom dugom dve
decenije, za osnovnu delatnost ima uvoz, izvoz i veleprodaju modnih tkanina i repromaterijala za druge
grane tekstilne industrije.
Sa nekoliko miliona godisnjeg prometa Textil se
svrstava u kompanije koje kontinuirano rastu i šire
svoje poslovanje.Prateci svetske trendove, razvijajući
partnerski odnos sa zaposlenima, kupcima,
dobavljačima i sa širom zajednicom, kompanija je
postala lider u kreiranju textilnog koncepta u Srbiji.
Kao posebnu prednost treba istaći saradnju sa mladim
talentima iz koje je proistekla i zgrada kompanije u Uzicu koja je nagrađena brojnim priznanjima.
Po ugledu na svetske kompanije Textil doo iz
Užica upeva da bude primer drugima kako i van
Beograda postoji Srbija u kojoj poslovni ljudi imaju viziju i želju da našu zemlju prikažu u pravom svetlu.
januar 2011.
B/ Pojedinci:
1. Branko Bešević, vlasnik privrednog društva
“UNITRAG” d.o.o. Užice,
Preduzeće Unitrag doo Užice organizovano je u
tri odvojene poslovne jedinice u kojima su ostvareni
izvanredni rezultati. Pored prevoza robe u
međunarodnom drumskom transportu, što čini 90%
ukupnog ostvarenog prometa, Unitrag pruža i usluge
u oblasti logistike, međunarodne špedicije i servisa.
Kompanija je prevashodno orijentisana na tržište Zapadne Evrope i sve više na tržišta pojedinih istočnih
zemalja. Od samog osnivanja na čelu Unitraga nalazi
se direktor i vlasnik g-din Branko Bešević, koji je
najzaslužniji za poslovni uspeh i stalni ubrzani razvoj
ove kompanije.
G-din Branko Bešević je, nesebično prenoseći
svoje iskustvo uspešnog preduzetnika, svojim
višegodišnjim aktivnim učešćem u radu komorskog
sistema dao ogroman doprinos razvoju mreže
preduzetništva u Srbiji i unapređenju konkurentnosti
naše privrede u međunarodnim razmerama.
2. Slobodan Marković, privredno društvo
“MARKING” d.o.o. Užice,
Preduzeće „MARKING“ d.o.o. Užice vodeći je
proizvođač Aluminijum sulfata na Balkanu. Fabrike za
proizvodnju vode, tretirane Aluminijum sulfatom
proizvedenim u ovom preduzeću, obezbeđuju vodu
za piće 60% stanovništva Srbije.Razvojna politika bazira se na novim tehnologijama, proizvodima, naučnoj
i kadrovskoj podršci iz oblasti hemije.
„MARKING“ je akcionar Trgovinskog preduzeća
„PALISAD“ koje je uspešnom privatizacijom održano u
obavljanju trgovinske delatnosti na području regiona.
Vlasnik je i hotela „Zlatiborska noć“ koji predstavlja
dragulj turističke ponude i nosilac je većeg broja nagrada iz oblasti turizma.
Iza ovako uspešnog poslovanja i investiranja stoji
gospodin Slobodan Marković, vlasnik i direktor privrednog društva „MARKING“ koji je dao značajan doprinos
u oblasti razvoja i unapređenja preduzetnišva u Regionu. Ponos vlasnika je i preko 120 zaposlenih radnika
5
bez čije pomoći i zadovoljstva nema poslovnog uspeha.
Po rečima gospodina Markovića tajna ovakvog
uspeha je upornost i zadovoljstvo u radu uz moto-ko
ima cilj naćiće i put.
3. mr. Dejan Manojlović iz Ivanjice, za inovacije
Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju
2010god. tim Dejana Manojlolovića AGROSTAR, plasirao se u polufinale. Na ovom takmičenju nastupali su
sa inovacijom koja se odnosi na iskorišćenje bio mase.I
predhodne inovacije Mr Dejana Manojlovića su jedinstvene i praktično realizovane, tako da će tokom 2011
god. biti zaštićene kao patent u nadležnim Republičkim
institucijama.
Svojim dosadašnjim radom i angažovanjem u
promociji inovativne delatnosti u potpunosti je ispunio
kriterijume za dodelu ovog priznanja.
C/ Jubilarne godine u radu i poslovanju:
1. 1.Valjaonica bakra a.d. Sevojno, povodom 60
godina od osnivanja,
2. 2.Tehnička škola Užice, povodom 50 godina
rada,
3. Privredno društvo «FLUKS» d.o.o.Užice, povodom 20 godina rada i poslovanja,
Privredno društvo «POLJOPROIZVOD» d.o.o.
Užice, povodom 20 godina rada i poslovanja, i
4. Privredno društvo «MULTISOFT» d.o.o. Užice,
povodom 20 godina rada i poslovanja
5. Akcionarsko društvo «Sloga» Nova Varoš, povodom 50 godina rada
Nagrade PKS za najuspešnije
Predsednik PKS , Miloš Bugarin i predsednik
Skupštine PKS Miroslav Miletić, uručili su na svečanom
delu Skupštine PKS po 20 nagrada privrednim
društvima i pojedincima, kao i Jubilarne nagrade za 14
srpskih kompanija.
Za rezultate u proizvodnji i drugim oblastima
privređivanja i za doprinos razvoju i unapređenju
privrede Republike Srbije, koja su privredna društva,
druga pravna lica i pojedinci postigli u 2010. godini,
nagrade Privredne komore Srbije dodeljene su našem
preduzeću i pojedincu:
1. PRIVREDNOM DRUŠTVU - u vidu plakete sa
diplomom „PRVI PARTIZAN-NAMENSKA PROIZVODNjA“ – Užice
2. POJEDINCU - u vidu plakete sa diplomom i
novčanom nagradom - VASILIJE MIĆIĆ, vlasnik PD
„Putevi“ AD – Užice
“PRVI PARTIZAN» a.d. Užice danas posluje kao
akcionarsko društvo zatvorenog tipa i jedno je od šest
preduzeća iz grupacije Odbrambene industrije Srbije,
sa većinskim državnim kapitalom preko 73%. Inače,
Preduzeće kao fabrika municije posluje od davne 1928.
godine, nakon preseljenja iz Kranja. Svojim uspešnim
radom i rezultatima predstavlja bitni privredni činilac
grada Užica, Regiona i Republike Srbije. U dužem vremenskom periodu u Preduzeću je radno angažovano
preko 1400 radnika.
U svom osnovnom programu proizvodi:
- preko 300 artikala puščane, pištoljske i revolverske municije,
- specijalne mašine, uređaje, alate i ostalu opremu za proizvodnju municije,
- medicinsku opremu ( operacione stolove ), alat
za farmaceutsku industriju, pružne mazalice i drugo.
6
Širina asortimana, iskusni kadrovi koji
omogućavaju zadovoljenje najrazličitijih zahteva kupaca izrečenih u pogledu kvaliteta, količina i rokova
izrade kao i sposobnost da se uspešno izvrši transfer
znanja, tehnologije i opreme po sistemu „ključ u ruke“,
svrstavaju „Prvi partizan“ među najznačajnije
proizvođače municije u svetu, a po svojim izvoznim rezultatima zauzima vodeće mesto u okviru grupacije
„Odbrambene industrije Srbije“.
U poslednjih nekoliko godina, proizvodnja i
prodaja komercijalne municije beleži stalni rast, tako
da se u „Prvom partizanu“ odvija u tri smene. U 2009.
godini ostvarena je rekordna proizvodnja u istoriji fabrike, a u 2010. godini ostvariće se dalji rast proizvodnje
od minimum 10% i realizovati prodaja na izvoznim
tržištima od minimum 50 miliona dolara.
Opredeljenje Preduzeća za budući period rada je
razvijanje novih proizvoda i tehnologija, širenje
postojećih asortimana proizvoda, zadržavanje
postojećeg nivoa kvaliteta proizvoda, smanjenje
troškova proizvodnje i unapređenje uslova proizvodnje, sve u krajnjem cilju zadržavanja postojećih i osvajanja novih izvoznih tržišta. Ove ciljeve i opredeljenja
Preduzeće će ostvariti kroz dalju modernizaciju kapaciteta i realizacijom strateškog projekta izmeštanja
proizvodnje iz podzemnog objekta uz investiranje u
buduće tri godine iznosa od 20 miliona evra.
VASILIJE MIĆIĆ, dipl.ing. mašinstva i vlasnik
privrednog društva „PUTEVI“ A.D. Užice
Rođen je 10.02.1944. godine u Rožanstvu, gde je
završio osnovnu školu a srednju školu u Užicu a
Mašinski fakultet u Beogradu. Odmah po završetku
studija zaposlio se u preduzeću “PUTEVI” iz Užica u kom
se brzo radno istakao i afirmisao i postao direktor istog
1986. godine. Ovo preduzeće kao institucija je veoma
Bilten br. 57
uspešno i kao takvo je izvodilo i izvodi velike radove na
području cele Srbije u Iraku, Rusiji i Izraelu. Gospodin
Mićić je 1992. godine osnovao u Rusiji svoje preduzeće
za nisku i visoku gradnju, koje se brzo razgranalo u više
firmi. Danas, zahvaljujući strateškom opredeljenju i
afirmacijom, isključivo preko izvedenih projekata,
“PUTEVI” postaju sinonim dobre gradnje, kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.
Tokom privatizacije gospodin Mićić je postao je
većinski vlasnik više domaćih firmi: „Putevi“ iz Užica,
„Granit Peščar“ iz Ljiga, „Putevi“ iz Novog Pazara i
ugostiteljsko-turističkog preduzeća «Palisad» na Zlatiboru.
Poznat je kao veliki humanista i donator brojnih
kulturnih i socijalnih akcija i dobitnik više društvenih i
državnih priznanja za dostignuća u privredi.
Nagrađeni najbolji
studenti Regiona
Tradicionalne jednokratne novčane nagrade najboljim studentima dodeljene su sredinom decembra
2010. godine u Regionalnoj privrednoj komori Užice.
Od 70 prijavljenih, nagrađena su 22 najbolja studentatalenta. Najbolji među najboljima bio je Milutin Ješić iz
Požege, student četvrte godine osnovnih akademskih
studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, sa
prosečnom ocenom u toku studija 10,00.
Imajući u vidu interesovanje mladih studenata i
privrednika za ovu akciju, Komora će i narednih godina
podržavati i nagrađivati najbolje studente Regiona.
Poslovanje privrede Regiona u peridu
januar-novembar 2010. godine
Industrijska proizvodnja
Republika Srbija
U Republici Srbiji, industrijska proizvodnja u periodu januar-novembar u odnosu na isti period prošle
godine povećana je za 3.2%. Povećanje fizičkog obima,
ostvareno je u sektorima vadjenje rude i kamena za
13.6% i preradjivačkoj industriji za 4.1% a smanjenje u
proizvodnji elektične energija za 3.9%. Industrijska
proizvodnja u Republici u novembru 2010.godine,
manja je za 0.5% u odnosu na isti mesec predhodne
godine a u odnosu na prosek 2009. godine, veća je za
12.7%.
Posmatrano po namenskim grupama, analiza
pokazuje da je u prvih jedanaest meseci 2010. u odnosu na isti period 2009. godine došlo do rasta Intermedijarnih proizvoda, osim energije za 12.1% i pada proizvodnje Kapitalnih proizvoda za 8.5%. Ostale namenske
grupe su na nivou približno istom kao u prethodnoj
januar 2011.
godini: Energija (I-99.8), Trajni proizvodi za široku
potrošnju (I-102.7) i Netrajni proizvodi za široku
potrošnju (I-101.2) Rast proizvodnje od ukupno 29 ostvaren je kod 15 industrijskih grana Najveći rast ostvaren je kod:
- Vadjenje sirove nafte i gasa (I-134.8)
- Proizvodnja osnovnih metala (I-124.8.)
- Proizvodnja celuloze, papira i prerade papira
(I-114.3)
- Proizvodnje hemikalija i hemijskih proizvoda
(I-112.0)
- Proizvodnja električnih mašina i aparata
(I-115.3 )
Najveći pad ostvaren je:
- Proizvodnja radio, tv i komunikacione opreme
(I-49.5)
- Proizvodnja preciznih optičkih instrumenata
(I-76.2)
- Proizvodi od drveta i plute, sem nameštaja
(I-79.9)
7
I - XI 2010
XI 2010
XI 2009
I - XI 2010
I - XI 2009
IX 2010
Prosek 2009
I - XI 2010
XI 2010
XI 2009
I - XI 2010
I - XI 2009
Region Ø 2009=100
IX 2010
Prosek 2009
Republika Ø 2009=100
Industrija - ukupno
1103
102.1
99.5
103.2
124.0
118.7
107.2
120.5
Vadjenje rude i kamena
120.5
113.3
104.0
113.6
161.7
111.0
134.2
106.8
Republika/Region
Preradjivačka industrija
114.1
103.1
102.1
104.1
124.7
120.6
108.5
122.6
Proiz.elekrične energije,gasa i vode
93.6
94.8
88.6
96.1
108.2
108.4
90.6
111.1
Prerađivačka industrija
114.1
103.1
102.1
104.1
124.7
120.6
108.5
122.6
proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića
114.9
99.4
99.3
100.5
99.1
89.4
107.1
88.0
proizvodnja duvanskih proizvoda
185.0
102.3
132.6
103.3
-
-
-
-
proizvodnja tekstilnih proizvoda i tkanina
117.0
107.2
107.5
108.6
74.3
91.2
76.3
92.3
proizvodnja odevnih predmeta i krzna
115.6
94.3
119.7
94.7
130.6
118.5
115.0
119.6
proizvodnja kože,predmeta od kože i obuće
111.2
96.4
106.2
97.3
2140.4
1089.8
3209.0
1123.5
proizvodi od drveta i plute sem nameštaja
86.4
80.7
91.8
79.9
138.4
103.8
129.5
102.4
proizvodnja celuloze,papira i prerada papira
128.7
113.2
124.6
114.3
-
-
-
-
Izdavanje,štampanje i reprodukcija zapisa
119.3
102.1
111.2
102.7
-
-
-
-
proizvodnja koksa i derivata nafte
79.8
95.6
84.3
95.6
-
-
-
-
proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
118.2
109.3
102.5
112.0
119.3
117.2
143.6
114.3
proizvodnja gume i plastike
104.8
100.6
88.1
102.5
76.3
84.3
55.9
90.1
proizvodi od nemetalnih minerala
108.5
102.4
113.7
99.0
110.4
109.0
116.5
104.8
proizvodnja osnovnih metala
107.8
122.2
91.8
124.8
126.5
122.5
123.5
124.0
proizvodnja metalnih proizvoda osim mašina
107.6
102.9
103.9
103.2
90.1
149.1
53.7
167.0
proizvodnja mašina i uređaja, osim električnih
106.7
101.4
111.7
100.3
475.2
347.1
446.2
351.0
proizvodnja kancelarijskih i računskih mašina
103.7
79.9
85.4
82.7
-
-
-
-
proizvodnja električnih mašina i aparata
149.7
113.6
149.3
115.3
92.8
117.8
140.4
120.7
proizvodnja radio, TV i kmunikacione opreme
27.5
48.5
40.7
49.5
25.3
89.0
28.1
102.4
proizvodnja preciznih i optičkih instrumenata
89.2
77.2
114.1
76.2
-
-
-
-
proizvodnja motornih vozila i prikolica
61.7
87.5
49.8
91.7
175.3
145.7
103.2
151.1
proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
90.1
88.7
69.5
88.3
-
-
-
-
proizvodnja nameštaja i raznovrsnih proizvoda
127.2
97.8
111.4
99.7
142.9
99.7
145.4
99.6
reciklaža
180.5
104.8
108.8
109.7
133.9
89.8
21.1
88.2
Proizvodnja i distribucija el.energije, gasa i vode
93.6
94.8
88.6
96.1
108.2
108.4
90.6
111.1
proizvodnja i distribucija el.energije, gasa i tople vode
93.6
94.6
87.8
96.0
109.6
109.5
90.0
112.5
sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
93.4
96.9
98.7
96.6
93.8
97.4
97.9
97.0
Region Užice
Nivo industrijske proizvodnje tokom (I-XI) 2010. u
odnosu na isti period 2009. na području regiona Užice,
povećan je za 20.5%. Povećanje je zabeleženo u sva tri
sekrora industrije: vadjenju rude i kamena 6.8%,
preradjivačkoj industriji 22.6% i proizvodnji el. energije, gasa i vode 11.1%.
Analiza po namenskim grupama za isti period
pokazuje da je u svim grupama izuzimajući Trajne
proizvode za široku potrošnju čiji je obim smanjen za
8
0.4% (I-99.6), došlo do značajnog rasta (Netrajni proizvodi za široku potrošnju I-108.9, Energija I-111.1, Intermedijarni proizvodi, osim energije I-119.5, Kapitalni
proizvodi I-227.2)
Od ukupno 20 industrijskih grana koje su zastupljene na području Regiona u prvih jedanaest meseci
ove godine, rast je ostvaren u 13 grana. Najznačajniji
rezultati postignuti su u proizvodnji osnovnih metala
(visok procenat zastupljenosti u ukupnoj industriji), u
drugim granama metalne industrije, proizvodnji el. energije, proizvodnji hemikalija i hemijskih proizvoda i
Bilten br. 57
proizvodnji kože i predmeta od kože (visok procenat
rasta zbog niske osnovice u 2009. godini).
Poredjenje ostvarenih rezultata
Region/Republika
Sektorska analiza ostvarenih rezultata u Republici i Regionu, pokazuje da je u prvih jedanaest
meseci 2010. godine nivo celokupne industrijske
proizvodnje i preradjivačke industrije znatno bolji
u Regionu nego u Republici Srbiji.
U posmatranom periodu u sektoru Vadjenje rude
i kamena postignuti su bolji rezultati u Republici (u
oba područja I.> 100), dok su na području Regiona
mnogo bolji rezultati zabeleženi u sektoru proizvodnje
električne energije, gasa i vode.
Region Užice
Mesečno kretanje industrijske proizvodnje tokom
2008,2009 i 2010. godine
I-XII 2005
I-XII 2004
Analiza kretanja industrijske proizvodnje Regiona
u periodu od 2004. do 2010. pokazuje da je u 2005,
2007. i 2010. zabeležen značajan rast obima proizvodnje, dok su godine 2006. i 2008. godine, godine stagnacije (I je približno 100). U 2009.zbog uticaja svetske
krize došlo je do velikog pada aktivnosti. Preračunati
indeksi pokazuju da je u 2010. u odnosu na 2004. fizički
obim industrije porastao za 32.7% a u odnosu na 2008.
obim je uvećan za 7.57%.
Spoljnotrgovinska razmena
Ukupna spoljnotrgovinska razmena Republike Srbije za period januar-novembar 2010. godine je iznosila 24 milijarde USD (15,2 milijardi uvoza i 8,8 milijardi
USD izvoza) što predstavlja porast od 8,1 % u odnosu
na isti period prethodne godine. Povećanje izvoza
iznosilo 16.3% a uvoza 3.9%, tako da je deficit razmene
sa inostranstvom iznosio 6,4 milijarde USD, što je za
9.7% manje u odnosu na isti period prethodne godine.
Sektorska analiza STO Republike pokazuje da
najveće ućešće u ukupnom izvozu imaju hrana, poluproizvodi i odredjene vrste gotovih proizvoda (metal,
tekstil), mašine i transportni uredjaji. U ukupnom uvozu visok procenat zastupljenosti imaju mineralna goriva i srodni proizvodi (energenti), hemijski proizvodi,
mašine i uredjaji, odredjena vrsta poluproizvoda i ostali nerazvrstani proizvodi.
Posmatrano po grupacijama zemalja, zemlje EU
čine više od polovine ukupne razmene. Drugi po
važnosti partner su zemlje CEFTA sporazuma sa kojima
Srbija ima suficit u razmeni.
I-XII 2006 I-XII 2007 I-XII 2008 I-XII 2009
I-XII 2005 I-XII 2006 I-XII 2007 I-XII 2008
I-XI 2010
I-XI 2009
indexi
111.3
99.9
109.9
101.1
88.1
120.5
preračunati
100
111.1
122.1
123.44
108.7
132.7
januar 2011.
9
Ukupna spoljnotrgovinska razmena užičkog regiona u prvih jedanaest meseci je dostigla vrednost od
1163 miliona USD (637 miliona USD izvoza i 526 miliona USD uvoza) što predstavlja povećanje od 47 %, u
odnosu na isti period 2009. godine. Ostvareni suficit u
razmeni od 110 miliona USD, predstavlja smanjenje od
0,5%, jer je uz povećanje izvoza od 41,5% došlo do
povećanja uvoza od 55,2%.
Značajan rast izvoza je posledica povećanog plasmana proizvoda obojene metalurgije i poljoprivrednih
proizvoda. Očekuje se da će se ova tendencija nastaviti, što ohrabruje s obzirom na značaj ovih proizvoda u
strukturi izvoza Regiona.
Glavna izvozna tržišta Regiona u prvih osam
meseci ove godine su bila: Italija (125 miliona USD),
Nemačka (109 milona USD), Slovenija (59 milona USD),
R.federacija (40 mil USD), C. Gora (37 mil USD), a najviše
robe je uvezeno iz Bugarske (166 milona USD), Ruske
Federacije (100 milona USD), Čilea 43 milona USD,
Nemačke (27 mil USD) i Italije (25 mil USD).
Najveći suficit je ostvaren sa Italijom, Nemačkom,
Slovenijom, SAD, Francuskom, Austrijom, dok se
najveći deficit javlja u trgovini sa Bugarskom, Ruskom
Federacijom i Čileom.
Nakon Evropske unije, na koju otpada 69% izvoza
i 22% uvoza Regiona, drugi po značaju partner u ST
razmeni Regiona su zemlje bivše SFRJ (12% izvoza i
10% uvoza) i zemlje CEFTA (8,6% izvoza i 52% uvoza).
Spoljnotrgovinska razmena Regiona od 1989. do 2010. godine
Prema odsecima Standardne međunarodne
trgovinske kvalifikacije u izvozu najveće učešće imaju:
obojeni metali, prehrambeni proiuzvodi, mašine i uredjaji, oružje i municija, tekstilni proizvodi.. Izvoz ovih
sektora čini 84% izvoza Regiona. U uvozu su najzastupljeniji obojeni metali i na njih otpada skoro 65 % ukupnog uvoza Regiona.
Zarade
U Republici Srbiji, u novembru 2010. godine
prosečna zarada iznosila je 47877 dinara. U istom
mesecu zarade bez poreza i doprinosa isplaćene su u
iznosu od 34444 dinara. Zarade isplaćene u privredi od
10
45440 dinara (bez poreza i doprinosa 32806 dinara)
čine 95% republičkog proseka.
Analiza ostvarenih zarada po delatnostima pokazuje da su najniže zarade ostvarene u hotelijerstvu
(26569dinara) i pojedinim granama preradjivačke industrije - proizvodnji krzna (22674din) proizvodnji
kože i obuće (27759din), preradi drveta (20747din), i
proizvodnji nameštaja (29101 din). Najveći nivo zarada
ostvaren je u oblasti finansijskog posredovanja
(103601din), osiguranja (85747din), proizvodnji duvanskih proizvoda (96095din), vazdušnom saobraćaju
(92597din) i u vadjenju sirove nafte i gasa (93663din).
Značajno veći nivo od proseka Republike ostvaren je i
u sektoru proizvodnje električne energije i vadjenju
rude metala i uglja, pojedinim granama saobraćaja
(poštanski, telekomunikacije, putničke agencije) u
poslovima sa nekretninama i istraživanja i razvoja.
Zarade po delatnostima - novembar 2010
Republika Srbija
delatnosti
Zarade
Zarade bez
poreza i
doprinosa
Poljoprivreda šumarstvo i vodoprivreda
43573
31267
Ribarstvo
36949
26702
Vadjenje ruda i kamena
69247
49414
Preradjivačka industrija
41107
29818
Proiz.el.energ, gasa i vode
63558
45323
Gradjevinarstvo
44059
31688
Trgovina na veliko i malo
35800
26011
Hoteli i restorani
26569
19400
Saobraćaj, skladištenje i veze
54998
39550
Finansijsko posredovanje
94967
68121
Poslovi sa nekretninama
51344
37120
Državna uprava i socijalno osiguranje
59794
42671
Obrazovanje
49950
35721
Zdravstveni i socijalni rad
50137
35862
Komunalne, društvene i lične usluge
44854
32366
Republika-prosek
47877
34444
Nivo prosečne zarade isplaćene na području zlatiborskog okruga u novembru 2010. godine znatno je
niži od republičkog proseka. Prosečno isplaćena zarada u Okrugu od 41867dinara, predstavlja 87.4% proseka Republike. U opštini Kosjerić ostvarena je
nadprosečna zarada od 86635 dinara.U gradu Užicu
(46307 dinara), opštini Bajina Bašta (43481dinara) zarade se nalaze blizu proseka Republike , dok je u svim
ostalim opštinama nivo zarada znatno niži i kreće se u
rasponu od 30436dinara (Arilje) do 40601dinara (Ivanjica).
Bilten br. 57
PREGLED ZARADA PO OPŠTINAMA
(SA POREZIMA I DOPRINOSIMA) ISPLAĆENIH U NOVEMBRU 2010.
Pregled ostvarenih prosečnih zarada po okruzima
u periodu u prvih jedanaest meseci 2010. godine,
pokazuje velike razlike u nivoima zarada u okruzima
koji se teritorijalno nalaze u severnom i južnom delu
Republike. Zlatiborski okrug sa ostvarenom prosečnom
zaradom od 41867 dinara, od 25 okruga koje se
statistički prate, nalazi se na 12. mestu.
Potrošačke cene
Cene na malo roba i usluga u R.Srbiji, u novembru
2010. godine su u proseku u odnosu na predhodni
mesec povećane za 1,8% a u odnosu na isti mesec
2009. godine su veće za 10,8%. Troskovi života su viši
za 1,7% u odnosu na oktobar 2010.
godine a 9,5% u odnosu na novembar 2009. godine. Inflacija u ovom
mesecu je iznosila 1,5%. Projektovana inflacija za 2010. godinu od 6% je
premašena i za 11 meseci je iznosila
9,9%. Kurs dinara je od januara do
novembra depresirao 11,5%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih
prema nameni potrošnje, u novembru 2010. u odnosu na isti mesec prethodne godine, natprosečan rast
cena su imale hrana i bezalkoholna
pića-2,2%, i usluga centralnog grejanja-20,1%.
U decembru 2010. godine,
potrošačke cene su u proseku više za 0,7 %, u odnosu
na predhodni mesec, 11,5%, u odnosu na isti mesec
2009. godine a u odnosu na prosek 2009. godine, cene
su povećane za 14,4%.
Indeks potrošačkih cena je mera prosečne
promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.
Troskovi života su veći za 10,4% u odnosu na decembar 2009. godine a čak za 12,6% u odnosu na
prosek predhodne godine.
Razlika između indeksa cena na malo i indeksa
troškova života je posledica različitog uticaja rasta
cena pojedinih artikala na formiranje tih indeksa.
Inflacija merena Indeksom potrošačkih cena
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
10.0
10.7
9.4
8.8
9.1
8.3
8.5
8.0
7.3
5.2
5.9
6.6
2010
4.8
3.9
4.7
4.3
3.7
4.2
5.1
6.6
7.7
8.9
9.6
2009
2.1
1.2
0.4
0.9
2.1
0.0
-0.9
-0.1
0.3
-0.2
0.8
2010
0.5
0.3
1.2
0.6
1.5
0.4
0.0
1.4
1.3
1.0
1.5
Godišnja stopa
Mesečna stopa
-0.2
Stručna služba Regionalne privredne komore Užice
januar 2011.
11
Regionalna privredna komora Užice
PROGRAM RADA
za 2011. godinu
decembar, 2010. Užice
SADRŽAJ
1. UVOD
2. PRIVREDNO SISTEMSKA PITANjA I MERE EKONOMSKE
POLITIKE
3. STRUKTURNO PRILAGOĐAVANjE PRIVREDE I
UNAPREĐENjE KLIME ZA POSLOVANjE
4. PREVAZILAŽENjE POSLEDICA EKONOMSKE KRIZE
5. INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANjA ČLANOVA
6. ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ I ZAŠTITA ŽIVOTNE
SREDINE
7. RAZVOJ I PROMOCIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA I
PREDUZETNIŠTVA
8. OBRAZOVANjE
9. UNAPREĐENjE SISTEMA KVALITETA
10. RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
11. INFORMATIVNO-IZDAVAČKE (PROMOTIVNE) AKTIVNOSTI
12. UČEŠĆE U IZRADI PROJEKATA
13. AKTIVNOSTI KOMORE U OKVIRU KOMORSKOG SISTEMA
14. USLUGE ČLANICAMA KOMORE
1. UVOD
Program rada Regionalne privredne komore Užice za
2011. godinu realizovaće se u skladu sa Zakonom o privrednim komorama, Statutom Regionalne privredne komore
Užice i Sporazumom o saradnji sa privrednim komorama u
Republici Srbiji, kao i zahtevima, potrebama i interesima
svojih članica na području deset opština Zlatiborskog okruga
Regionalna privredna komora Užice u 2011. godini
nastavlja svoju misiju poslove Asocijacije privrede, koja svojom stručnošću, efikasnom i društveno odgovornom
podrškom privrednim subjektima i preduzetnicima, aktivno
utiče na kreiranje privrednog ambijenta.
Prema predlogu budžeta Republike Srbije i ekomskoj
politici za 2011. godinu, Vlada Republike Srbije je planirala
rast investicija, rast industrijske proizvodnje, rast domaće i
inostrane tražnje, drugim rečima dalji oporavak privrednih
aktivnosti, ali će uslovi privređivanja i dalje biti nepovoljni.
Pre svega naslediće se negativni efekti prethodnog perioda
koji su produbili dugogodišnje probleme spoljnotrgovinskog i platnog deficita, visoku stopu nezaposlenosti, nedovoljnu konkurentnost, izostanak potrebnih stranih investicija, zaustavljanje domaćih investicija, smanjenje domaće i
12
inostrane tražnje i povećanje nelikvidnosti.
Očekivani ambijent privrećivanja, uslovljava da Program rada Regionalne privredne komore Užice, bude usmeren ka stvaranju što povoljnijih uslova za poslovanje privrede
kako bi se krenulo u pravcu prevazilaženja posledica recesije
i oporavka privredne aktivnosti.
2. PRIVREDNO SISTEMSKA PITANjA I MERE EKONOMSKE
POLITIKE
U 2011. godini će se nastaviti realizacija “Nacionalnog
programa za integraciju Srbije u EU”, pa predstoji nastavak
zakonodavne aktivnosti u pravcu harmonizacije domaćeg
zakonodavstva sa direktivama i zakonodavstvom Evropske
Unije, kao i usvajanje niza mera tekuće ekonomske politike,
uslovljenih potpisanim sporazumom sa MMF-om, primenom Prelaznog trgovinskog Sporazuma sa EU, i pristupanjem Svetskoj trgovinskoj organizaciji.
Regionalna privredna komora Užice će kroz komorski
sistem biti aktivan učesnik u predlaganju mera za kreiranje
ekonomske politike na nivou Republike Srbije, ali i uslovima
poslovanja na lokalnom nivou, sve u cilju stvaranja povoljnog ambijenta za privređivanje i to kroz:
• Aktivno učešće u zakonodavnim aktivnostima, što bi
obuhvatilo, predlog novih, izmene i dopune postojećih zakonskih rešenja, kao i usaglašavanje i implementaciju
rešenja EU. Komorski sistem će insistirati da se obezbedi
javna rasprava kod najvažnijih zakona.
• Predlog za ukidanje nepotrebnih zakona i smanjenje
troškova privrednih subjekata kod ispunjavanja poreskih,
administrativnih i drugih fiskalnih obaveza.
• Analizu efekata primene privredno-sistemskih zakona i mera ekonomske politike u realnom sektoru i pokretanje inicijativa za promene rešenja nepovoljnih za privredu.
• Učešće stručnjaka iz komorskog sistema u radnim telima za izradu zakona, usaglašavanje i implementaciju
rešenja EU, podzakonskih akata, kao i tehničkih propisa i
standarda EU.
• Upoznavanje članica Komore sa propisima EU i procedurama njihove implementacije.
• Praćenje primene Prelaznog trgovinskog sporazuma
sa EU, korišćenje prednosti za realizaciju projekata i
povlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova EU, ali i
predlog mera za otklanjane negativnih posledica.
• Konstantnom analizom primene CEFTA sporazuma u
cilju olakšanja trgovine i transporta (promet robe i kapitala),
komora će zahtevati i smanjenje necarinskih barijera,
Bilten br. 57
usklađivanje domaćih standarda tehničke regulative,
povećanje broja sertifikacionih tela, smanjenje carinskih
procedura i drugih mera.
• Insistiranje na zahtevima privrede za korekcijom
nekih rešenja iz domena monetarne politike Narodne Banke
Srbije u delu neprimerenih restrikcija, visine referentne kamatne stope, politike kursa domaće valute, smanjenje stope
obavezne rezerve.
• Modernizacija i jačanje uloge sektorskih udruženja,
iniciranje i učešće u izradi granskih strategija.
3. STRUKTURNO PRILAGOĐAVANjE PRIVREDE I
UNAPREĐENjE KLIME ZA POSLOVANjE
Aktivnosti u 2011. godini usmeriće se na stvaranju uslova za dalje prilagođavanje-reinžinjering privrede i razvoj
preduzetništva, koji pored informisanja i edukacije zahtevaju stalno podizanje konkurentnosti, razvoj privrede zasnovane na znanju i primeni novih tehnologija, da bi odgovorili
zahtevima slobodne tržišne privrede u procesu globalizacije. Komora će se posebno angažovati:
• Kroz komorski sistem i od Vlade Republike Srbije
zahtevati konstantno unapređenje ambijenta za investiranje
i poslovanje privrede kroz subvencije, regresirane kreditne
linije, poreske kredite, oslobađanja od poreske obaveze i td.,
a od lokalnih samouprava da svoja zahvatanja od privrede
prilagode najkonkuretnijim lokalnim samoupravama u Republici.
• Zajedno sa lokalnom upravom i vladinim institucijama istrajati na aktivnostima u stvaranju «Tehnološkog centra u Užicu» koji bi bio snažan podsticaj za ubrzano povećanje
konkurentnosti privrede.
• Okončanju privatizacije realnog sektora, pomoći u
preduzećima kod restrukturiranja i asistenciji kod iznalaženja
strateških partnera.
• U izradi i donošenju strategije za privatizaciju javnih i
komunalnih preduzeća u cilju pronalaženja najpovoljnijih
načina promene vlasništva, a da se ne ponove greške i problemi nastali privatizacijom društvene imovine.
• Na aktivnostima u vezi sa ekonomskom konsolidacijom tržišno perspektivnih privrednih subjekata, praćenje
programskog restrukturiranja i stečajnih postupaka.
• Informisanje i edukacija privrednih subjekata o potrebi permanentnog unapređenja konkurentnosti i inovativnosti.
• Na jačanju procesa korporativnog upravljanja.
4. PREVAZILAŽENjE POSLEDICA EKONOMSKE KRIZE
Pored zabeleženog rasta industrijske proizvodnje i izvoza u 2010. godini, privredni rast je i dalje nedovoljan i
suviše neujednačen po mesecima da bi se govorilo o izlasku
iz ekonomske krize. Planirani oporavak privredne aktivnosti
u 2011. godini treba definisati kao borbu za otklanjanje posledica krize, ali i kao borbu za novi održivi razvoj. U cilju
prevazilaženja posledica krize i stvaranja nove realnosti komora će se aktivno angažovati:
• Inicijativom da se nastave izdvajanja iz budžeta Rejanuar 2011.
publike Srbije za subvencionisane kredite kojima će se podsticati privredni subjekti koji ostvaruju neto devizni efekat u
spoljno-trgovinskoj razmeni.
• U realizaciji predloga da se formira Razvojna banka
Srbije, za finansiranje razvojnih projekata, proizvodnje za izvoz, infrastrukturnih i komunalnih projekata i otvaranja
novih radnih mesta.
• Predlozima i preporukama Vladi Republike Srbije da
značajna budžetska sredstva investira u infrastrukturne objekte, pre svega autoput Beograd-Požega.
• Iniciranjem novih kreditnih linija i drugih mehanizama za prevazilaženje problema nelikvidnosti.
• Neprekidnom insistiranju na stabilnosti kursa dinara,
kontrolisanoj inflaciji i ponovnom smanjenju referentne kamatne stope.
• Permanentnim pritiskom na ažuriranje rada sudskih
organa i inspekciskih službi u cilju poboljšanja likvidnosti i
smanjenja sive ekonomije.
5. INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANjA ČLANOVA
Aktivnosti u 2011. godini biće najvećim delom usmerene na podsticanju učešća članica u međunarodnim aktivnostima, internacionalizaciji privrednih subjekata, razvoju
servisa za izvoznike u cilju stvaranja novih modaliteta organizovanja izvozne privrede i jačanju konkurentske pozicije.
Najvažnije aktivnosti biće:
• Implementacija potpisanih bilateralnih sporazuma o
međusobnoj saradnji sa sa Belorusijom, Grčkom, Bosnom i
Hercegovinom i Makedonijom, jer ovi sporazumi stvaraju
uslove za izlazak na nova tržišta i dalje proširenje ekonomske saradnje.
• Organizacija bilateralnih (B2B) susreta domaćih i
stranih privrednika, asistencija članicama Komore pri ostvarivanju poslovnih kontakata na stranim tržištima, organizacija dolazaka i odlazaka privrednih delegacija i učešća
na privrednim forumima u zemlji i inostranstvu.
• Sprovođenje aktivnosti u cilju promovisanja investicionih potencijala regije i privrednih subjekata, korišćenjem
različitih vidova prezentacija-publikacija, internet, izložbe i
sajamske manifestacije i bliže saradnje sa međunarodnim
predstavništvima PKS.
• Saradnja sa PKS na zadatku razvoja servisa za izvoznike u cilju sveobuhvatnog informisanja i zajedničkog nastupa
na međunarodnim konkursima i tenderima, kroz konzorcijume, klastere, međuklasterska povezivanja, mreže i druge
oblike interesnog povezivanja.
• Edukacija i razni oblici informisanja privrednih subjekata o uslovima poslovanja na pojedinim tržištima, upoznavanje sa uslovima za korišćenje bespovratnih sredstava u
cilju promocije izvoza, mogućnostima korišćenja strukturnih, razvojnih i predpristupnih fondova EU, državnim
subvencijama i najpovoljnijim kreditnim linijama za realizaciju izvoznih projekata.
• Identifikacija privrednih grana, roba, investicionih
projekata i usluga koje treba da čine osnovu privredne saradnje sa pojedinim zemljama.
• Jačanje privredne saradnje u okviru zemalja CEFTA i
13
EU, nastojanje povratka na Rusko i tradicionalna tržišta
Severne Afrike, Bliskog Istoka i Srednje Azije.
• Obuka i priprema privrednih subjekata za pristup Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji u 2011. godini i nastavku primene Prelaznog trgovinskog sporazuma sa EU.
• Informisanje privrede o propisima u oblasti
spoljnotrgovinskog poslovanja, Carinskog zakona i
usklađivanja Carinske tarife za 2011. godinu.
Krajnji cilj svih aktivnosti Komore na planu ekonomske
saradnje sa inostranstvom biće usmeren ka daljem
povećanju spoljnotrgovinske razmene ovog područja i u
krajnjem efektu povećanja ostvarenog dugogodišnjeg suficita u spoljnotrgovinskoj razmeni.
6. ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ I ZAŠTITA ŽIVOTNE
SREDINE
Održivi privredni razvoj treba da omogući permanentni dugoročni ekonomski rast koji neće biti zasnovan na
prekomernoj upotrebi prirodnih resursa sa neprihvatljivim
ekološkim posledicama. Komora će se zalagati za održivi
ekonomski razvoj regije koji će se bazirati na faktorima kao
što su znanje, inovacije, informacije, kadrovi, obrazovanje
itd.
U cilju podsticaja odgovornog planiranja i održivog
razvoja zasnovanog na znanju komora će aktivno učestvovati
u:
• Izradi strateških dokumenata prostornog i održivog
ekonomskog razvoja Zlatiborskog okruga, kao i na izradi i
ažuriranju strateških dokumenata na nivou Grada Užica i
opština regije.
• Podsticanju razvoja manje razvijenih delova na
području Regiona kroz stvaranje predpostavki za ubrzani
razvoj (infrastruktura, kadrovi i sl.) koristeći njihove komparativne prednosti u oblasti proizvodnje zdrave hrane, turizma i sl.
• Privlačenju stranih direktnih investicija u skladu sa
Strategijom podizanja razvoja stranih ulaganja, čime bi se
doprinelo smanjenju nezaposlenosti, podizanju tehnološkog
nivoa privrede, podizanju konkurentnosti i porastu izvoza.
Direktne investicije ubrzale bi razvoj zasnovan na znanju i
novim tehnologijama.
• Predstavljanju savremenih dostignuća u reciklaži
sekundarnih sirovina (načini prikupljanja, prerade i vraćanja
u proizvodnju).
• Upoznavanju, edukaciji i dopunskom obrazovanju
privrednih subjekata sa zakonodavstvom u sektoru zaštite
životne sredine i njegove primene u praksi. Prepoznavanje i
pomoć privrednicima koji spadaju u grupu koja ima obavezu, uspostavljanja i primene sistema integrisane zaštite od
industriskog zagađenja (Integrisane dozvole za postrojenja
i instalacije).
• Implementaciji podzakonskih akata donetih na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o upravljanju
otpadom, Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim
proizvodima.
14
7. RAZVOJ I PROMOCIJA PRIVREDNIH SUBJEKATA I
PREDUZETNIŠTVA
U cilju razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i
preduzetništva i unapređenja uslova njihovog poslovanja,
aktivnosti u toku 2011. godine će biti usmerene na :
• Praćenje rezultata poslovanja malih i srenjih
preduzeća i preduzetnika i pružanje podrške u cilju
unapređenja privredno sistemskog ambijenta za poslovanje
MSP sektora.
• Pružanje informacija malim i srednjim preduzećima i
preduzetnicima o raspoloživim vidovima podrške za
unapređenje svog poslovanja, kroz aktuelne Programe.
• Aktivno učešće u SIEPA Programu Internacionalizacije
privrednih društava koji se odnosi na korišćenje bespovratnnih sredstva za promociju izvoza i povećenje konkurentnosti, u cilju podrške razvoja malih i srednjih preduzeća u
funkciji povećanja izvoza.
• Učestvovanje u Programima koje sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj, za dodelu bespovratnih
sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti i pospešivanju iovativnosti.
• Učestvovanje u Programima inovacione delatnosti
Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u cilju razvoja inovativnih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga, kao i
primene i komercijalizacije inovacija u privredi.
• Angažovanje kroz komorski sistem na svim programima vezanim za lokalni razvoj i povećanje zaposlenosti.
• Aktivno učešće u promovisanju značaja zaštite intelektualne svojine u jačačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, sa posebnim akcentom na zaštitu industrijske svojine:
- Zaštita patenta
- Zaštita žiga
- Zaštita industriskog dizajna
- Zaštita geografske oznake porekla.
• Jačanje saradnje sa lokalnim samoupravama radi
poboljšanja uslova za poslovanje MSP i širenje podrške MSP
u lokalnim samoupravama Zlatiborskog okruga.
• Saradnju sa poslovnim bankama, Fondom za razvoj
Republike Srbije, Nacionalnom službom za zapošljavanje
radi olakšavanja pristupa sektora MSP izvorima finansiranja.
• Podsticanje poslovne i tehnološke saradnje između
MSP i njihovo povezivanje sa velikim preduzećima kroz
kooperaciju, franšizing sistem i razvoj klastera.
• Promociju malih i srednjih preduzeća putem organizovanja zajedničkih nastupa na sajmovima u zemlji i inostranstvu
• Afirmaciju ženskog preduzetništva kroz saradnju sa
udruženjima ženskog preduzetništva i promociju na sajamskim nastupima.
8. OBRAZOVANjE
Posebna pažnja je usmerena ka svim vidovima daljeg
obrazovanja članica, kao i zaposlenih u Komori. Odgovor na
sve zaoštreniju utakmicu na tržištu, kao i sve veći jaz u
konkurentnosti u odnosu na EU okruženje, zahteva da se
Bilten br. 57
procesu obrazovanja pristupi kao stalnoj potrebi po sistemu
doživotnog učenja.
Nastaviće se i u 2011. godini aktivna uloga u procesu
prilagođavanja obrazovnog sistema u domenu srednjeg
stručnog obrazovanja potrebama privrede i to kroz:
• Anketiranje privrednika o potrebama za novim kadrovima o mogućnostima prekvalifikacije i dokvalifikacije
postojećih kadrova i o problemima sa kojima se susreću pri
zapošljavanju radnika.
• Inteziviranje aktivnosti oko obrazovanja odraslih.
• Preduzimanje pripremnih radnji za izdavanje diploma
SSS sa preporukom i polaganje završnog ispita pred
stručnom komisijom.
• Definisanje mehanizama - metodologija za pravljenje
novih obrazovnih profila i za usavršavanje nastavnog kadra.
• Učestvovanje na sajmovima obrazovanja.
• Organizovanje obuke po zahtevima članica komore,
kao i edukacije po potrebi, aposebno u primeni novih zakonskih propisa tokom 2011. godine.
9. UNAPREĐENjE SISTEMA KVALITETA
Komora će u 2011. godini nastaviti aktivnosti na polju
održavanja i unapređenja sistema kvaliteta u Komori, sertifikacije proizvoda svojih članica, sve u skladu sa zahtevima i
sistemom rada razvijenih tržišnih zemalja i potrebama
prevazilaženja tehničkih barijera na jedinstvenom tržištu
Evropske unije.
U tom smislu Komora će:
• Nastaviti rad na uvođenju sistema kvaliteta kod
članica, sistema bezbednosti proizvoda, obezbeđenju standarda i drugih zahteva radi obezbeđenja uslova da se proizvodi plasiraju na inostranom tržištu.
• Organizovati informativne obuke o programima za
obrazovanje i usavršavanje na menadžmet nivou u skladu
sa savremenim tehnologijama, upravljačkim standardima
(ISO 9000, 14000, 18000 i dr.), kao i implementacije standarda i direktiva EU.
• Pored informativnih organizovaće se i specijalističke
kursevi sa ciljem upoznavanja sa direktivama EU i drugim
evropskim standardima i propisima o zdravstvenoj bezbednosti hrane, kao nužnosti njihove primene u celokupnom
lancu proizvodnje prehranbenih artikala.
• Edukovati i informisati članice o procesu proizvodnje
i sertifikacije organske hrane, uvođenja GLOBALGAP i HACCP sistema, HALAL sistema, kao uslova za izvoz na islamska
tržišta, GOST standarda, kao uslova izvoza na Rusko tržište.
• Učestvovati u organizaciji takmičenja za Najbolju
tehnološku inovaciju u cilju razvoja inovativnih proizvoda i
tehnologija koja se mogu primeniti u privredi i komercijalizovati.
10. RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Regionalna privredna komora Užice tehnički i kadrovski je potpuno osposobljena za obezbeđenje i pružanje
poslovnih informacija privrednim subjektima iz zemlje i
inostranstva.
januar 2011.
na:
Najznačajnije aktivnosti u 2011. godini odnosiće se
• Pružanje usluge izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata - elektronski potpis za privrednike. Sertifikaciono telo PKS rešenjem Ministarstva za telekomunikacije i
informaciono društvo izdaje kvalifikovane sertifikate za
fizička i ovlašćena lica pravnog lica. To je prekretnica na putu
Srbije u informatičko društvo.
• Kompletiranje i ažuriranje baze podataka privrednih
subjekata u okviru jedinstvene baze podataka komorskog
sistema Srbije.
• Redovno ažuriranje WEB prezentacije Komore sa aktuelnim informacijama o aktivnostima Komore, o ponudi i
tražnji, projektima, tenderima, investicijama, privatizaciji,
zakonskoj regulativi i drugim važnim pitanjima.
• Pružanje usluga članicama u delu javnih ovlašćenja –
izdavanje potvrda o bonitetu privrednih subjekata, izdavanje isprava koje prate robu pri izvozu i uvozu i izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.
• Pružanje usluga svojim članicama iz raspoloživih baza
podataka na osnovu njihovih konkretnih zahteva.
• Izradi promotivnog materijala Komore, za nastup na
sajmovima, izložbama, za susrete sa inostranim delegacijama i dr.
• U cilju promovisanja svojih članica i pružanja pomoći
pri uspostavljanju privredne saradnje, prisutno je stalno
unapređenje i razvoj promotivnog materijala u elektronskoj
formi.
11. INFORMATIVNO-IZDAVAČKE (PROMOTIVNE) AKTIVNOSTI
Nastaviće se sa izdavanjem Biltena (tiraž 600 primeraka), kojim se informišu članice o svojim aktivnostima i
značajnim zbivanjima u privredi Regiona.
I dalje će se vršiti ažuriranje svih brošura Komore i njihovo izdavanje prema potrebama i aktivnostima Komore.
Predstoji dalji rad na poboljšanju sadržaja web stranica
RPK Užice (Izrada kalendara Sajmova u zemlji i inostranstvu
i njegovo postavljanje...)
12. UČEŠĆE U IZRADI PROJEKATA
Projekti čija se realizacija nastavlja i u 2011. godini:
• IPR for SEE- Realizacija projekta u skladu sa projektnim aktivnostima (poseta 40 firmi sa regiona) koji finansira
EU
• Projekat Mreža centara za razvoj i upravljanje projektima u okviru Eurochambers projekta Partners 2 - Partnerstvo za promociju investicija koji finansira Eurochambers.
• Projekat Transfer zakonodavstva Evropske unije u Srbiju i Crnu Goru u cilju podizanja izvozne konkurentnosti
domaćih preduzeća, koji finansira 80% Flamanska vlada.
Projekti čija se odobravanje i realizacija očekuje u
2011.
• Tehnološki centar jugozapadne Srbije po pozivu
RSEDP2 gde očekujemo proširenje liste odobrenih projekata.
15
• Stvaranje turističkog proizvoda iz oblasti kulturnog
turizma, sa partnerima: iz Italije (aplikant), Grčke, Bugarske,
Rumunije, Mađarske i Hrvatske. Za projekat se očekuje
konačno potvrđivanje i početak realizacije nakon već
izvršenog odobravanja.
Nastaviće se praćenje svih konkursa na koje Komora
Užice ima pravo da konkuriše po osnovu IPA fondova: poziva
za Jugoistočnu Evropu, poziva RSDEP, poziva prekogranične
saradnje sa CG i BiH, fondova ministarstava Republike Srbije...
U cilju realizacije navedenih projekata, Regionalna
privredna komora Užice će aktivno sarađivati sa
odgovarajućim državnim organima, Zlatiborskim okrugom i
lokalnim samoupravama.
13. AKTIVNOSTI KOMORE U OKVIRU KOMORSKOG
SISTEMA SRBIJE
Regionalna privredna komora Užice će nastaviti aktivnosti koje je započela u okviru transformacije komorskog
sistema, a odnose se na:
• Jačanje komorskog sistema Srbije i njegovim jedinstvenim nastupom prema Vladi Republike Srbije i drugim institucijama, dosledno primenjujući Sporazum o saradnji
privrednih komora.
• Depolitizaciju komorskog sistema sa ciljem da one
postanu nezavisne institucije tržišne privrede.
• Reformu komorskog sistema na principima organizacije i rada Komora u zemljama Evropske unije,
• Vraćanju komorama javnih ovlašćenja, koja su im ranije pripadala, a sada se obavljaju u okviru državnih institucija i novoformiranih agencija.
• Uključivanje Regionalne Komore Užice u proces izdavanja odgovarajućih dokumenata, u okviru već postojećih
ovlašćenja koja trenutno pripadaju samo Komori Srbije.
14. USLUGE ČLANICAMA KOMORE
Regionalna privredna komora Užice, kao asocijacija
privrednika, po principu rada komora u zemljama tržišne
privrede, osposobljena je tehnički, kadrovski i organizaciono, da pruža korisnicima sledeće usluge:
I. Poslovne usluge
• Priprema registracije preduzeća (izrada odluka, ugovora, statuta, popunjavanje obrazaca, fotokopiranje, dr.),
• Priprema registracije stranog ulaganja,
• Priprema dokumentacija za registraciju predstavništva
ili zastupništva stranog preduzeća, odnosno i domaćeg
preduzeća u inostranstvu,
• Dostavljanje pojedinačnih zahteva za tumačenje propisa u oblasti carinskog, deviznog i spoljnotrgovinskog
poslovanja,
• Izrada biznis planova, elaborata prema zahtevu korisnika,
• Konsultantske usluge.
16
II. Usluge Informacionog centra
• Lična karta preduzeća,
• Posebni poslovni pokazatelji preduzeća,
• Adrese preduzeća za grupaciju (do 300 subjekata),
• Adrese preduzeća za granu ( do 300 subjekata),
• Spisak radnji za jednu grupaciju,
• Izvoz jednog proizvoda na teritoriji Srbije - Regiona,
• Uvoz jednog proizvoda na teritoriji Srbije – Regiona
III.Usluge marketinga i propagande
• Organizovanje nastupa na sajmovima,
• Organizovanje prezentacije preduzeća,
• Davanje podataka iz ponude i tražnje pravnim licima
- objavljivanje ponude i tražnje na WEB strani,
• Davanje podataka iz ponude i tražnje fizičkim licima.
IV.Usluge prema javnim ovlašćenjima
1. Izdavanje potvrda, uverenja i drugih dokumenata
koja imaju karakter javnih isprava:
• da je preduzeće ili drugo pravno ili fizičko lice član
Komore,
• da mu Sud časti nije izrekao meru zbog povrede
poslovnog morala i dobrih poslovnih običaja i dr. dela za
koja je nadležan,
• drugih potvrda.
2. Overa poslovnih pisama, poziva:
• pozivnih pisama za izdavanje viza,
• drugih dokumenata.
3. Davanje mišljenja:
• o finansijskoj efikasnosti programa privrednih subjekata koji se finansiraju uz podršku Republičkog fonda za
razvoj Garancijskog fonda, Nacionalne službe za
zapošljavanje.
• druga mišljenja u skladu sa propisima
V. Usluge edukacije
• Organizovanje seminara, kurseva i radionica prema
potrebama i zahtevima preduzeća.
VI.Ostale usluge
1. Usluge izdavanja sale:
• mala sala 17 sedišta,
• velika sala 70 sedišta sa klimatizacijom
2. O p r e m a:
• izdavanje projektora, lap-topa i platna sa licem koje
opslužuje opremu u toku dana,
• iznajmljivanje projektora ili lap-topa,
• iznajmljivanje platna.
Izvršenje usluga radi se na osnovu pismenog zahteva
stranke koji se podnosi Komori uz priloženje potrebne dokumentacije neophodne za obradu zahteva.
Naknade za usluge primenjuju se iz Pravilnika o
pružanju usluga, s tim što pogodnosti imaju svi članovi Komore koji ispunjavaju svoje obaveze iz Statuta.
Predsednik
Duško Majkić
Bilten br. 57
Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o privrednim komorama (“Sl. glasnik RS” br.65/2001 ) i člana 27. Statuta
Regionalne privredne komore Užice, Skupština Komore, na sednici održanoj dana 23.12.2010. godine, na predlog
Upravnog odbora Komore sa sednice održane 16.12.2010. godine , d o n e l a je
O D L U K U
O UTVRĐIVANjU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE
OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANjA ČLANARINE
REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE ZA 2011. GODINU
Član 1.
Privredna društva ( privatna, javna i društvena
u postojećem obliku organizovanja, kao i druga društva
lica – komanditna i ortačka društva, društva kapitalaakcionarska i društva sa ograničenom odgovornošću ),
bankarske organizacije, zajednice imovine i lica, čije je
sedište na području Regionalne privredne komore
Užice, kao i njihovi delovi koji posluju na ovom
području a imaju sedište van područja Komore kao i
preduzetnici ( u daljem tekstu: članovi Komore )
obračunavaju i plaćaju članarinu Komori radi
obezbeđivanja sredstava za izvršenje poslova i zadataka Regionalne privredne komore Užice za 2011.
godinu.
Član 2.
Stopa za obračunavanje članarine Regionalnoj
privrednoj komori Užice za 2011. godinu iz člana 1. ove
odluke utvrđuje se u visini od 0,32%.
Članovi Komore ( radnje – preduzetnici i
privredna društva do 10 zaposlenih ), plaćaju godišnju
članarinu u paušalnom iznosu od 4.800,00 dinara, koji
iznos uplaćuju kvartalno u najviše 4 jednake mesečne
rate.
Član 3.
Osnovicu za obračunavanje članarine Komori
za 2011. godinu iz ove Odluke čine ostvarene bruto zarade.
Član 4.
Članarina iz člana 2. i 3. ove Odluke uplaćuje se
na dan uplate poreza i doprinosa iz bruto zarada, na
tekuće račune Regionalne privredne komore Užice,
kod sledećih banaka:
1. 355-1006672-13- AD Vojvođanska banka,
Užice,
2. 160-43205-53- BANC INTESA AD Beograd –
januar 2011.
Filijala Užice,
3. 205-14158-03 – Komercijalna banka Užice,
4. 180 – 1210012259- 68 – ALPHA BANK AD
Beograd – Filijala Užice,
5. 290-6213-31 – Univerzal banka AD Beograd,
6. 170-0030003916000-19 – UNI CREDIT GROUP
BANKA – Filijala Užice.
Član 5.
Članovi Komore iz člana 1.ove Odluke
obračunavaju i plaćaju članarinu Komori prilikom
svake isplate zarada zaposlenih.
Član Komore daje nalog za prenos sredstava u
visini obračunate članarine, poslovnoj banci kod koje
ima tekući račun sa koje je izvršena isplata zarada.
Ukoliko član Komore vrši isplatu zarada sa više
računa, dužan je da izda nalog za prenos sredstava saglasno obračunatim i isplaćenim zaradama sa tog
tekućeg računa.
Poslovna banka kod koje član Komore vrši isplatu
zarada, izvršiće saglasno članu 9. stav 6. Zakona o platnom prometu, isplatu zarada uz podnošenje naloga za
plaćanje članarine Regionalnoj privrednoj komori
Užice, saglasno ovoj Odluci.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije” ,
a primenjivaće se od 01.januara 2011. godine
SKUPŠTINA REGIONALNE
PRIVREDNE KOMORE UŽICE
Br. 01-986/4-2010 od 23.12.2010. godine
PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Mr. Milan Sekulić,sr
17
Na osnovu člana 8. Odluke o nagradama Regionalne privredne komore Užice, Komisija za nagrade Komore,
imenovana od strane Upravnog odbora Komore odlukom br.02-858/2-2008 od 23. oktobra 2008. godine, na sednici održanoj dana 08.12.2010. godine, donela je
O D L U K U
O DODELI NAGRADA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE UŽICE
ZA 2010. GODINU
I Dodeljuju se nagrade Regionalne privrdne komore Užice privrednim društvima i pojedincima sa područja
Komore za 2010. godinu, za postignute rezultate u radu i poslovanju i to:
A/ Za postignute rezultate u radu i poslovanju sledeća privredna društva:
5. Privredno društvo “RISTIĆ” d.o.o. Ivanjica,
6. Privredno društvo “ROLOMATIK” d.o.o. Bajina Bašta,
7. Privredno društvo za proizvodnju medicinske konfekcije i HTZ opreme “TRENDTEKS” d.o.o. BrodarevoPrijepolje, i
8. Privredno društvo “TEKSTIL” d.o.o. Užice
B/ Pojedinaci:
4. Branko Bešević, vlasnik privrednog društva “UNITRAG” d.o.o. Užice,
5. Slobodan Marković, privredno društvo “MARKING” d.o.o. Užice, i
6. mr. Dejan Manojlović iz Ivanjice, za inovacije
C/ Povodom jubilarne godine u radu i poslovanju:
1.Valjaonica bakra a.d. Sevojno, povodom 60 godina od osnivanja,
2.Tehnička škola Užice, povodom 50 godina rada,
3. Privredno društvo «FLUKS» d.o.o.Užice, povodom 20 godina rada i poslovanja,
4. Privredno društvo «POLJOPROIZVOD» d.o.o. Užice, povodom 20 godina rada i poslovanja, i
7. Privredno društvo «MULTISOFT» d.o.o. Užice, povodom 20 godina rada i poslovanja
8. Akcionarsko društvo «Sloga» Nova Varoš, povodom 50 godina rada
II Ovu odluku dostaviti Upravnom odboru Komore, radi informisanja i verifikacije.
- Komisija za nagrade Regionalne privredne komore Užice Br.04-988/1-2010 od 08.12.2010. godine
PREDSEDNIK KOMISIJE,
Dragoslav Nikolić, dipl.pravnik s.r.
18
Bilten br. 57
januar 2011.
19
Download

Broj 57 - Januar 2011 - regionalna privredna komora uzice