TERMIČKI ODVAJAČ GASOVA
1-Dovod omekšane vode; 2-Dovod kondenzata; 3-Odvod otparka; 4-Dovod pare; 5-Dovod bridova pare; 6Napojni rezervoar; 7-Manometar
Tip
TOG-3
TOG-4
TOG-5
TOG-6
TOG-7
TOG-8
TOG-9
TOG-10
TOG-12
TOG-14
TOG-16
TOG-18
TOG-20
TOG-24
Q
V
3
3
m /h
dm
1,5
2,5
4
6
8,5
11
14
17
25
34
44
56
70
100
100
175
300
435
635
940
1280
1760
2980
4570
6100
8500
11460
15000
D
H
h
c
e
DN
mm
mm
mm
mm
mm
mm
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2400
1610
1636
1758
1776
1906
2116
2376
2650
2680
3018
3058
3405
3644
5471
1400
1500
1600
1800
------250
2000
300
2200
400
2400
2600
3000
500
857
8
10
------600
800
DN1 DN2 DN3 DN4
G
kg
25
40
25
20
40
50
65
100
15 1000
125
1200
2000 150
80
100
125
150
200
250
65
300
350
400
32
450
100
40
500
50
550
125 650
25
110
160
240
270
380
420
550
700
880
1100
1450
2000
2750
4800
TERMIČKI ODVAJAČ GASOVA
NAMENA
Termički odvajač gasova ima zadatak da odstrani zaostale gasove(kiseonik i ugljen dioksid) iѕ
napojne vode.
KONSTRUKCIJA
Termički odvajač gasova je vertikalna, cilindrična posuda koja se izrañuje od čeličnog lima,
kvalteta Č.0361. U unutrašnjosti se nalaze kaskade, izražene od nerñajućeg čelika, koje su
perforirane i sabdevene prelivima. TOG je antikoroziono zaštićen, miniziran, a sa spoljne strane je
izolovan i obložen Al-limom.
TOG je prirubničkim spojem vezan za napojni rezervoar i sa njim predstavlja celinnu. Priključak
za dovod pare se nalazi na donjem delu plašta odvajača gasova.
Download

null