P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 1
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 2
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 3
sadr`aj
poštar
Časopis “JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
4
4
Obraćanje generalnog direktora
Godina 2014. najuspješnija
za BH POŠTU
6
Jubileji
Brojne manifestacije povodom
9. oktobra, Svjetskog dana pošte
10
CP Tuzla
Centar pošta Tuzla bilježi
sve bolje rezultate u poslovanju
13
Nova usluga
E-Shop BH POŠTE
početkom 2015. godine
15
Aktuelnosti
Pošta Višnjik, prva pošta sa blindiranim
vratima i neprobojnim staklom
16
Izložbe
Izložbom poštanskih maraka
obilježena 478. godišnjica
Gazi Husrev-begove biblioteke
18
Aktuelnosti
BH Telecom uručio priznanja
poslovnim partnerima
20
CP Bihać
Otvoren izdvojeni šalter
Pošte 77101 Bihać u TC „Bingo 3“
21
Aktuelnosti
Od 1. februara počinje novo
Takmičenje za najljepše pismo
22
Riječ struke
Karakteristike novog Zakona
o javnim nabavkama BiH
26
Filatelija
Filatelistička ponuda BH POŠTE
bogatija za tri poštanske marke
27
Priča
Poštari
29
Sponzorstva
BH POŠTA podržala otvaranje besplatne
škole stonog tenisa za mlade
30
Penzioneri
Svima bih poželjela kolege
kakve sam ja imala
januar 2015. godine
Izdava~:
“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
Za izdava~a:
Mujo BUTKOVI],
generalni direktor
Glavni i odgovorni urednik:
Munib BUJAK
6
Uređivački odbor:
Munib Bujak, predsjednik
Ibrahim Bećirbegović, član
Dževad Koluder, član
Ruždija Seferović, član
Adnan Zaimović, član
Goran Cerić, član
Kasim Mulalić, član
Redakcija:
Hamdija FULURIJA,
Sanin GRABONJIĆ,
Katarina KAMOČAJI,
Elvedina HALAČ
13
Tiraž:
2.600 primjeraka
”Poštar” izlazi periodi~no
Rukopisi se ne vra}aju
^asopis ”Poštar” registrovan je kod
Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta Federacije BiH, pod
brojem: 02-15-3720/02 od
24.06.2002. godine.
16
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 4
OBRA]ANJE GENERALNOG DIREKTORA
Generalni direktor,
Mujo Butković, dipl.ecc.
Godina 2014.
najuspješnija
za BH POŠTU
Aktivnosti i mjere koje se odlukama
Uprave Društva provode još od
2011. godine, uz maksimalnu
racionalizaciju troškova i zalaganje
većine zaposlenika, te bezrezervnu
podršku Nadzornog odbora i
resornog ministra, uspjeli su
zaustaviti negativne trendove, a
kao rezultat takvih poslovnih odluka
BH POŠTA je danas postala stabilno
i profitabilno preduzeće.
4
JP BH PO[TA d.o.o.
P
oslovnu 2014. godinu BH POŠTA je
okončala izuzetno uspješno. Plan poslovanja je u cjelosti ostvaren, a realizacija
pojedinih planskih veličina je značajno veća
od planirane. Tako je npr. prihod od pismonosnih usluga veći za 6 miliona KM (13%)
u odnosu na 2013. godinu.
Prema svim finansijskim pokazateljima, u
2014. godini ostvarena je rekordna dobit od
oko 4 miliona KM. Ovaj rezultat ima još veći
značaj, ako se ima u vidu da je 2014. godina
bila izuzetno nepovoljna za poslovanje: skoro
cijela država je pogođena poplavama ogromnih razmjera koje su nanijele kako direktnu
tako i indirektnu štetu BH Pošti kao i društvu u
cjelini, opća finansijska, poslovna i politička
kriza u BiH sa značajnim budžetskim
deficitima, iseljavanje BH Telecoma iz značajnog dijela zakupljenih objekata BH POŠTE,
te nastojanje BH Telecoma da smanji svoje
troškove prema BH POŠTI. Osim ovih objektivnih vanjskih poteškoća, postoji i niz unutrašnjih problema koji dugi niz godina u
značajnoj mjeri otežavaju poslovanje firme, a
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 5
OBRA]ANJE GENERALNOG DIREKTORA
u protekloj godini su naročito došli do izražaja. To
su prije svega:
- Neadekvatna organizacijska struktura BH POŠTE,
koja nije okrenuta ka tržištu i stvaranju prihoda
već je sačinjena po tehnološkim principima, koji
su uspostavljeni još od osnivanja PTT-a.
- Organizacija centara pošta po kantonalnom
principu uz zanemarivanje funkcionalnih principa, što je dovelo da pojedini centri imaju preglomaznu administraciju i uopće nemaju
ekonomsku opravdanost.
- Naročito je izražen problem prevelikog broja invalida II kategorije. Trenutno ima oko 150 invalida rada koji se ne mogu adekvatno uposliti, jer
prema važećoj sistematizaciji nema radnih
mjesta na koja bi se oni mogli prerasporediti.
- Enormno visok dnevni prosjek broja zaposlenika
na bolovanju od 170 zaposlenika dnevno , što
zajedno sa invalidima rada iznosi oko 320 uposlenika dnevno ili 14% svih zaposlenih.
- Problem neorganizovanog upravljanja nekretninama. BH POŠTA posjeduje značajan broj
nekretnina, ali nema organizacionu cjelinu koja
bi bila zadužena za optimalno iskorištavanje
svih nekretnina.
- Organizacija kadrovske službe koja se svodi
samo na evidencijsku ulogu, uz potpuno
odsustvo upravljanja ljudskim resursima.
Unatoč svim ovim poteškoćama koje smo uspješno prebrodili, BH POŠTA je u potpunosti poštovala Kolektivni ugovor: redovno su isplaćene sve
plate i doprinosi kao i sve ostale naknade zaposlenicima, a krajem godine izvršena je i dodatna isplata od 5% povišice na sve plate.
Također, BH POŠTA se može pohvaliti i značajnim
projektima koje je realizovala u 2014. godini. Neki
od njih su i donijeli velike uštede uz poboljšanje
učinkovitosti i ekonomičnosti poslovanja, a prije
svih to je projekat „Elektronske administracije“, kao
i novi EKF softver za finansijsko-komercijalno poslovanje. Otvoren je Postshop za internet prodaju poštanskih markica putem kojeg je realizovana
značajna prodaja filatelističkih izdanja BH POŠTE
širom svijeta, čime se BH POŠTA okrenula savremenim tehnologijama i novim elektronskim kanalima prodaje.
U godini nezapamćenih poplava, kada su i svi zaposlenici iskazali solidarnost sa ugroženim stanovnicima naše države, i BH POŠTA, kao društveno
odgovorna kompanija, bila je među prvima koja je
u iznosu od 300.000KM pomogla ugroženo
stanovništvo. Pored ovoga, BH POŠTA je izdvojila i
dodatnih 300.000KM kojima je podržala više od tri
stotine projekata kroz donacije dodijeljene sportskim, humanitarnim, kulturnim i obrazovnim orga-
nizacijama širom Bosne i Hercegovine. Tako da je u
ukupnom iznosu dodijeljeno 600.000 KM.
BH POŠTA će nastaviti tražiti nove i inovativne načine
koji će donijeti dodatne prihode, formirati i razvijati
prodajna mjesta i nove usluge. Međutim, preduslov
za održavanje uspješnog i stabilnog poslovanja je
opsežna i temeljita unutrašnja reorganizacija i sistematizacija radnih mjesta. Funkcionalnost poslovnih
procesa mora se povećati eliminiranjem duple i
nepotrebne administracije, te rješavanjem problema
vezanih za prevelik broj invalida II kategorije i bolovanja. Naročitu pažnju trebaće posvetiti preustroju
kadrovske službe u službu ljudskih resursa, koja će
imati zadatak da na potpuno novi način vodi kompletnu brigu o zaposlenicima kao najvažnijem
resursu firme. Naglašavam da u okviru planirane
reorganizacije, koju je neophodno provesti, neće
doći do otpuštanja radnika, tj. proglašenja viška radnika, tako da u tom pogledu nema razloga za
zabrinutost zaposlenika. Optimizacija upravljanja
nekretninama je također jedan od primarnih zadataka u 2015. godini.
Osluškivanje potreba klijenata i pravoremeno prilagođavanje tržištu u skladu sa trendovima koji
prate sve svjetske poštanske sisteme, vizija je, ali i
neminovnost koja nas očekuje. U tom smislu, intenzivno će se raditi na prilagođavanju poslovanja
BH POŠTE novim tehnologijama. S toga se već
početkom ove godine planira proširiti funkcionalnost Postshop-a i posvetiti veća pažnja razvoju
elektronske trgovine. Već je osmišljen inovativni
koncept komisione prodaje putem interneta za
ugovorene prodavce, uz mogućnost personalizacije određenih proizvoda, i pouzdanu kućnu
dostavu putem „e-Paketa“ koji su specijalno dizajnirani za ovu novu uslugu. Cilj nam je poduprijeti
razvoj e-trgovine u našoj zemlji, ali i pojačati
kvalitet i obim paketskih usluga BH POŠTE.
Kao društveno odgovorna kompanija, i dalje ćemo
učestvovati u finansiranju projekata od društvenog
značaja i pomagati onima kojima je pomoć potrebna, kao što smo to radili i ranijih godina.
Imajući u vidu sve ovo, s ponosom može se reći
da BH POŠTA ulazi u 2015. godinu kao jedna od
najuspješnijih kompanija u BiH. Očekivanja za
poslovnu 2015. godinu također su optimistična, a
zasnovana su na planovima koji imaju realne
podloge i uz zajedničko zalaganje svih i predan
odnos prema poslu, uspjeh neće izostati.
Ovom prilikom želim svim zaposlenicima i njihovim
porodicama uspješnu i sretnu Novu godinu.
Generalni direktor,
Mujo Butković, dipl.ecc.
www.posta.ba
5
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 6
JUBILEJI
Brojne
manifestacije
povodom
9. oktobra,
Svjetskog
dana pošte
Piše: Katarina KAMOČAJI
Svjetski poštanski savez, jedna od najstarijih međunarodnih organizacija, osnovan
je 9. oktobra 1874. godine, od kada se 9.
oktobar obilježava kao Svjetski dan pošte.
Na ovaj dan, 1874. godine, izlaslanici 22
države Evrope, Amerike i Afrike potpisali su
u Švicarskoj Bernski ugovor, kojim je
uspostavljena prva zajednička konvencija
o međunarodnom poštanskom prometu.
Punopravna članica Svjetskog poštanskog
saveza je i Bosna i Hercegovine, koja svake
godine obilježava 9. oktobra, Svjetski dan
pošte.
U sarajevskoj Vijećnici, u organizaciji „BH POŠTE”, održana
centralna svečanost povodom
Svjetskog dana pošte. Otvorena
filatelistička izložba “Znamenite
ličnosti BiH na markama BH
POŠTE” koja je obišla sve veće
centre u BiH
6
JP BH PO[TA d.o.o.
Izložba u Vijećnici
U sarajevskoj Vijećnici, u organizaciji „JP
BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, održana je
centralna svečanost povodom 9. oktobra
– Svjetskog dana pošte. Otvorena je
filatelistička izložba “Znamenite ličnosti BiH
na markama BH POŠTE” kojom je „BH
POŠTA“ odala počast znamenitim ličnostima Bosne i Hercegovine, koje su svojim
djelovanjem pomogle jačanju državnosti
BiH i njenom suverenitetu, te dali veliki
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 7
JUBILEJI
doprinos bh. književnosti, historiji, arheologiji, umjetnosti, humanitarnom radu, medicini, arhitekturi...
Riječ je, između ostalog, o borcima za samostalnost
Bosne i Hercegovine, našim državnicima, bh. nobelovcima, akademicima, zatim znamenitim umjetnicima, zaslužnim gradonačelnicima, te pjesnicima
i književnicima. Izložbu “Znamenite ličnosti BiH na
markama BH POŠTE” zvanično je otvorio predsjedavajući Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović koji
je u svom obraćanju prisutnima naglasio da je BH
POŠTA jedan od simbola bosanskohercegovačke
državnosti.
Svjetski dan pošte ujedno je bio i prilika da se
javnosti prezentuje značaj „BH POŠTE“, kao jedne
od najvećih i najprofitabilnijih kompanija u BiH.
Generalni direktor „BH POŠTE“ Mujo Butković je tim
povodom naglasio da je danas „BH POŠTA“ jedna
od najuspješnijih i najstabilnijih kompanija u BiH.
- Nakon trogodišnjeg mandata aktuelne Uprave,
možemo konstatovati da smo uspjeli ostvariti
postavljene ciljeve. U prvoj polovini 2014. godine
ostvarili smo rekordnu dobit. Naime, poslovni
rezultat “BH POŠTE” za 8 mjeseci 2014. godine,
odnosno bruto dobit od 6,5 miliona KM, potvrđuje
da je “BH POŠTA” danas stabilna i uspješna kompanija”, istakao je Butković.
Povodom Svjetskog dana pošta, dodijeljeno je
nekoliko nagrada i zahvalnica.
Posebna zahvalnost ukazana je Ministarstvu
prometa i komunikacija FBiH, te firmama “BH Telecom“ i „Elektroprivreda BiH“, sa kojima „BH
POŠTA“ ima jako dobru saradnju.
Dodijeljene su i nagrade za najljepšu dječiju
marku, pobjednicima istoimenog takmičenja, koje
svake godine, zajedno sa takmičenjem u pisanju
najljepšeg dječijeg pisma, „BH POŠTA“ tradicionalno organizuje, pokazujući time da posebnu
pažnju poklanja djeci i mladima,
kreativnosti i umjetničkom izražaju.
njihovoj
Zanimljivo i edukativno
Cilj izložbe “Znamenite ličnosti BiH na markama
BH POŠTE” je promovisanje „BH POŠTE“ preko najkreativnijeg segmenta poštanskog sistema filatelije. Namjera je bila da izložba obiđe sve veće
centre u BiH.
Nakon Vijećnice, izložba je postavljena u Poštu na
Dolac-Malti, gdje su je, između ostalih, posjetili
učenici Osnovne škole „Pofalići“.
Izložba „Znamenite ličnosti BiH na markama BH
POŠTE“ je nakon Sarajeva stigla u Glavnu poštu u
Tuzli, a postavku su potom imali prilike vidjeti i
građani Zenice i Bihaća.
Izložba „Znamenite ličnosti BiH na markama BH
POŠTE“ sigurno je veoma zanimljiva i edukativna,
s obzirom da su na poštanskim markama predstavljene 34 ličnosti, koje su na raznim poljima obilježile historijski razvoj naše države.
www.posta.ba
7
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 8
JUBILEJI
Djeca su uživala u izloženim poštanskim markama
Dani otvorenih vrata
Povodom Svjetskog dana pošte, u svim poštanskim
centrima organizovani su „Dani otvorenih vrata“,
svojevrsna promocija poštanskih usluga i samog
procesa rada „BH POŠTE“. Tim povodom, učenici i
djeca iz vrtića posjetila su naše poštanske centre.
Cilj projekta „Dani otvorenih vrata“ je bio da se
djeca, u okviru jednog školskog časa, upoznaju sa
poštanskim uslugama i funkcionisanjem poštanskog prometa u „BH POŠTI“.
Tako su djeca JU „Djeca Sarajeva“, vrtića „Košuta“
i Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Sarajevo posjetila
prostorije Centra pošta Sarajevo i Glavnog poštanskog centra. Tom prilikom, predstavljen im je način
funkcionisanja poštanskog prometa u „BH POŠTI“
i tehnološki proces rada Hibridne pošte i Sorting
centra. Pored tehnološkog procesa, upoznati su i sa
poštanskom misijom, procesom rada i društvenim
značajem „BH POŠTE“.
U sklopu obilježavanja Svjetskog dana pošte, u
Centru pošta Goražde takođe je organizovan „Dan
otvorenih vrata“. Naime, više od stotinu učenika osnovnih škola od II-IV razreda posjetilo je Poštu
73101 Goražde. Upoznavši se sa misijom „BH
POŠTE“, učenici su obradovali zaposlene pjesmom
“Danas nam je divan dan, našoj pošti rođendan”,
poručujući da je Pošta za njih vrlo važna jer da nije
pismonoša ne bi dobili lijepu vijest ili poklon. Na-
8
JP BH PO[TA d.o.o.
glasili su da u školi uče o značaju Pošte, a prilikom
posjete dobili su promotivno-reklamni materijal sa
sadržajem osnovnih usluga „BH POŠTE“, te
Priručnike za mlade filateliste.
Centar pošta Mostar posjetili su učenici III i V
razreda Četvrte osnovne škole Mostar. U sklopu
jednog školskog časa, učenici su upoznati sa procesom rada i načinom funkcionisanja jedne poštanske jedinice. Nakon lijepog i sadržajnog
druženja, zaposlenici Centra pošta su mališane
obradovali prigodnim poklonima i izrazili želju da
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 9
JUBILEJI
posjete osnovaca budu češće.
Djeca iz Treće osnovne škole ”Oborci“ i Osnovne
škole „Karaula” iz Karaule posjetila su Centar pošta
Travnik i Poštu Donji Vakuf. Učenici su u razgovoru
sa zaposlenicima izrazili posebno interesovanje za
filateliju.
Povodom 9. oktobra – Svjetskog dana pošte, u
Centru pošta Bihać organizovana je manifestacija
„Dani otvorenih vrata“. Manifestacija je podrazumjevala prijem učenika osnovnih škola sa područja
opštine Bihać, gdje se je u okviru jednog školskog
sata učenicima približio način funkcionisanja poštanskog saobraćaja.
Tri odjeljenja najmlađih učenika Osnovne škole
„Prekounje“ i istureno odjeljenje „Bakšaiš“ su uz
mentorstvo svojih učitelja i zaposlenika Pošte saznali nešto više o načinu funkcionisanja poštanske
jedinice i poštanskog centra. Nakon edukativnog
dijela posjete učenicima je uz neobavezno druženje
sa radnicima podjeljen promotivno-reklamni materijal sa sadržajem osnovnih usluga „JP BH POŠTA“
d.o.o. Sarajevo.
-Ovake i slične manifestacija, te same posjete
Pošti su od ogromnog značaja za naše učenike,
jer na ovaj način učenicima se predstavlja jasnija
slika o samom procesu rada Pošte i podižemo im
svijest o društvenom značaju ove institucije, istakla
je učitelica Azra Crnčević.
Poruka Generalnog direktora Svjetskog poštanskog saveza
Generalni direktor Svjetske poštanske unije (UPU)
Bishar A. Hussein tradicionalno je, svim poštanskim
operaterima na svijetu, uputio poruku povodom Svjetskog dana pošte. Naglasio je da su poštanske
usluge uvijek bile važan pokretač ekonomskih aktivnosti i ekonomskog rasta.
„Danas pošte imaju veoma važnu ulogu u novom
valu globalizacije usmjerene internetom koja
poziva na masovnije uključenje građana svuda. Uz
polovinu svjetske populacije koja živi u ruralnim
sredinama, poštanska mreža je dobro konstruisana
da uspješno dopre do njih. A kako se širi područje
komunikacija, uviđamo sve važniju ulogu pošte,
posebno u ovom novom globaliziranom svijetu.
Podstičem državne vlade da nastave investirati u
svoje poštanske mreže da bi građani i preduzeća i
dalje mogli imati korist od najvažnije i najprihvatljivije javne usluge“ – poručio je generalni direktor UPU-a Bishar A. Hussein, te čestitao Svjetski dan
pošte.
www.posta.ba
9
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 10
CP TUZLA
Centar pošta Tuzla ostvario je dobar
poslovni rezultat i zabilježio
povećanje broja pojedinih usluga
što je značajan uspjeh ako se u
obzir uzmu ekonomsko-tržišni uvjeti,
nelojalna konkurencija i nepoštivanje zakonskih propisa.
Piše: Elvedina HALAČ
C
entar pošta Tuzla jedan je od centara
pošta „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
koji posljednjih godina bilježi sve bolje
rezultate u poslovanju. Ovaj centar ostvario je
dobar poslovni rezultat i bilježi povećanje broja
pojedinih usluga što predstavlja značajan uspjeh ako se u obzir uzmu sve ekonomsko-tržišne
okolnosti, postojanje nelojalne konkurencije i
nepoštivanje važećih zakonskih propisa.
10
Pošta 75101 Tuzla
Upravnik CP Tuzla Osman Karić:
Pozitivan poslovni rezultat
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 11
CP TUZLA
Zadovoljstvo korisnika
U periodu januar-septembar 2014. godine CP Tuzla ostvario je prihod veći od
2,2 miliona KM.
Upravnik CP Tuzla Osman Karić zadovoljan je postignutim rezultatima.
- Bitno nam je da u konačnici imamo
pozitivan poslovni rezultat. To nam je
primarni cilj. Naravno, kao i drugi centri
pošta i mi se u radu susrećemo sa
raznim problemima, ali uspijevamo da
izađemo na kraj sa njima - kaže upravnik Karić.
Centar pošta Tuzla pokriva područje Tuzlanskog kantona, koji je smješten u
sjevernoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine, proteže se na površini od 2.702
kilometra kvadratnih i ima 13 općina sa
553.650 stanovnika. CP Tuzla ima 221
dostavnih rejona od čega je 61 uži, 133
širih i 27 najširih rejona. Ovim
dostavnim rejonima obuhvaćeno je
ukupno 166.380 domaćinstava.
CP Tuzla ima 437 zaposlenih od čega
je 386 na neodređeno i 51 na
www.posta.ba
11
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 12
CP TUZLA
određeno vrijeme. Veliko teritorijalno područje
Tuzlanskog kantona i stanovništvo na terenu
pokriveno je sa 151 poštonošom, dok na šalterima poštanskih jedinica u CP Tuzla radi 90
zaposlenika. Svi oni nastoje da budu što profesionalniji u svom poslu i da opravdaju činjenicu prema kojoj su poštari i šalterski radnici
najbolje ogledalo Pošte.
Obzirom na teritorijalnu razuđenost CP Tuzla,
a u cilju održavanja i funkcionisanja organizacije rada, pred zaposlenicima su svakodnevno postavljeni zadaci koji obezbjeđuju
nesmetano odvijanje poštanskog saobraćaja uz
odgovarajuću efikasnost, racionalnost i kvalitet
poštanskih usluga i dostupnost poštanskih i
novčanih usluga svakom korisniku.
U kontinuitetu se radi na poboljšanju efikasnosti
i racionalizaciji faze dostave kako bi ukupni
troškovi bili što manji. Rezultat tog rada su
određena dokumenta koja su predmet stalnog
preispitivanja i usklađivanja sa promjenama na
dostavnom području.
-Imamo iskusne zaposlenike iz ove oblasti te u
skladu sa tim smo uradili elaborate dostavnih
područja koji sadrže sve potrebne elemente koji
čine cjelovitost dostavnog područja odnosno
svakog rejona- ističe upravnik Karić.
Implementacija zakona
Kao i drugi centri pošta, i CP Tuzla se maksimalno angažuje da naplati potraživanja po osnovu izvršenih usluga pravnih subjekata i
institucija posebno budžetskih korisnika, što je
često i predmet sudskih sporova. Što se tiče
poslovne saradnje sa drugim preduzećima na
području Tuzlanskog kantona, upravnik Karić
smatra da je ona na zavidnom nivou, ali bi sigurno mogla biti i kvalitetnija.
CP Tuzla uspješno sarađuje i sa javnim preduzećima poput BH Telecoma, Elektroprivrede
BiH, Porezne uprave i Uprave za indirektno
oporezivanje, te sa općinskim, kantonalnim i
drugim administrativnim organizacijama. Bolja
poslovna saradnja nastoji se uspostaviti i sa
drugim pravnim subjektima posebno sa lokalnim
preduzećima kao što su vodovod i kanalizacija,
odvoz smeća, grijanje i slično. Na tom planu nisu
postignuti zadovoljavajući rezultati zato što ne
postoji volja da se ispoštuje Zakon o poštama.
-Jako je teško ostvariti pomake kada su u pitanju lokalne firme koje posluju na lokalnom
12
JP BH PO[TA d.o.o.
nivou i u skladu sa lokalnim interesima. Međutim, jasno je da Zakon o poštama ne možemo
sami implementirati. Nemamo mehanizme za
to, iako je taj zakon za nas vrlo povoljan. To je
u nadležnosti Agencije za poštanski promet
BiH- smatra Karić.
Podružnica u Brčko Distriktu
U okviru CP Tuzla od 2003. godine posluje i podružnica BH POŠTE u Brčko Distriktu. Ovo tržište
BH POŠTA dijeli sa Poštama Srpske i Hrvatskim
poštama. U početku je bilo dosta problema u
radu i funkcioniranju poštanskog saobraćaja,
koji su uglavnom bili političke prirode, ali je
tokom rada i protekom vremena došlo do stabilizacije stanja i razgraničenja „poštanske“ teritorije. Podružnica BH POŠTE u Brčko Distriktu
ima 5 pošta i 17 dostavnih rejona od čega tri
uža, 12 širih i dva najšira rejona.
-Ako neko radi 30 ili više godina kao
poštonoša ili operater, ne može se
očekivati da i u narednih 10 godina
radi istim kapacitetom. Teško je raditi
sa strankama i pored velike podrške
koju im mi pružamo. Nadamo se da
se broj zaposlenika koji su na bolovanju neće povećavati- zaključio je upravnik Karić, prije svega pribojavajući
se za zdravstveno stanje svojih zaposlenika, a tek onda na eventualnu
negativnu refleksiju umanjenog kapaciteta tih resursa na ukupne
poslovne rezultate.
-Danas obavljamo usluge na cijelom tom području. Činjenica je da imamo i pozitivan
poslovni rezultat što nije bilo slučaj u samom
početku. Bitno nam je da smo prisutni na tom
tržištu, da imamo zaposlenike koji žive i rade u
Distriktu, da ostvaruju pozitivne poslovne rezultate, a ponajviše da su naši klijenti zadovoljni. To
je ono što nam je bio cilj i u tome smo i uspjelikaže Karić.
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 13
NOVA USLUGA
E-Shop BH POŠTE
početkom
2015.
godine
ba
ta.
s
o
p
.
op
.sh
www
E-Shop BH POŠTE uskoro proširuje svoje djelovanje. Tako će osim filatelista,
svoje šopingholičarske apetite moći zadovoljiti svi zaljubljenici u online kupovinu.
Naime, osim poštanskih maraka u asortimanu će se naći različiti proizvodi koji
će se moći kupiti za svakoga i za svaku priliku.
Piše: Katarina Kamočaji
P
o ugledu na mnoge svjetske poštanske
šopove, e-shop BH POŠTE već sad puni
stranicu trgovinama i proizvodima koji su
interesantni za kupce, pogotovo one koji žele
nekoga obradovati prigodnim poklonom.
Trgovati putem Interneta je mnogo jeftinije i isplatljivije, te prodavcu i kupcu omogućava niz
benefita. E-trgovina nema radno vrijeme i
kupcima omogućava prikaz, analizu i komparaciju proizvoda ili usluga prije same
kupovine, skraćuje vrijeme kupovine i dostave
proizvoda i prevazilazi nemogućnost kupovine
ukoliko kupac nije fizički u radnji.
E-trgovina ne poznaje granice i proizvodi i usluge su dostupni za oko 2 milijarde korisnika
Interneta. E-commerce tržište je najbrže rastuće tržište.
Poštanski operateri mogu postati
lideri E-trgovine
Poštanski operateri moraju iskoristiti svoju poštansku mrežu, infrastrukturu, distributivne i logističke kapacitete, te preuzeti lidersku ulogu
u dostavi naručenih proizvoda putem e-commerce kompanija.
www.posta.ba
13
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 14
NOVA USLUGA
Projektom e-Shopa nije samo proširena
funkcionalnost online prodavnice, već je osmišljen jedinstven model komisione prodaje putem
interneta za druge prodavce koji sklope ugovor
sa BH POŠTOM, sa mogućnostima personalizacije kupljenih proizvoda, odabira datuma i
vremena dostave i pouzdanom dostavom.
Ono što proizvode na e-Shop-u BH POŠTE razlikuje od ostalih je tzv. personalizirani poklon.
Dakle, to znači da će svaki kupac na proizvod
moći napisati poruku koju želi. I to sve ukucati
u aplikaciju koja se nudi na stranici. Trgovac
potom, u vrijeme određeno od strane kupca,
proslijedi BH POŠTI proizvod koji se dalje isporučuje do krajnjeg korisnika.
Kupac mora 48 sati prije najaviti narudžbu
ukoliko želi da ona bude personalizirana.
Prijaviti se mogu svi trgovci, međutim BH
POŠTA analizira koje su to trgovine provjerene i ozbiljne i čiji su proizvodi interesantni za našu online prodavnicu. Proizvodi
su podijeljeni po kategorijama - od knjiga,
cvijeća, slatkiša, do telegrama, razglednica
itd., ali i po trgovinama s kojima je BH
POŠTA sklopila ugovor. Jedna od najnteresantnijih kategorija je sigurno ona rezervisana za sportske rekvizite u kojoj će
svoje mjesto naći Nogometni savez BiH, te
fudbalski klubovi Željezničar i Sarajevo.
14
JP BH PO[TA d.o.o.
U ponudi proizvodi BH POŠTE
i posebni e-Paketi
Pored ovih proizvoda koji će se nuditi, na eShopu BH POŠTA će postaviti i svoje proizvode
i usluge kao što su luksuzni telegrami, čestitke
i razglednice, također, sa mogućnošću personalizacije poruke i slike na naslovnici i određivanja tačnog datuma i vremena dostave
primaocu.
U narednom periodu radiće se na sklapanju
ugovora sa zainteresiranim firmama čiji
proizvodi su prikladni za interent prodaju, a
koje prihvataju postavljene uslove za otvaranje
trgovine na e-Shopu. Također, svi zainteresirani se mogu prijaviti online putem direktnog
linka na e-Shopu. Svaki trgovac će dobiti svoju
šifru pomoću koje će sam moći unositi
proizvode i mijenjati izgled ponude. Čim se
primi narudžba, trgovac će biti obaviješten o
tome i moći će pripremiti proizvode za slanje.
Potom će narudžbu donijeti u Glavnu direkciju
u kojoj će proizvodi biti pripremljeni za
dostavu. U pripremi su i posebni e-Paketi koji
će biti dizajnirani samo za dostavu naručenih
proizvoda sa online Shopa.
Kupac sve što želi mora platiti karticom po
standardima svih online kupovina.
Dobrodošli u e-Shop BH POŠTE!
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 15
AKTUELNOSTI
Pošta Višnjik,
prva pošta sa blindiranim
vratima i neprobojnim staklom
Piše: Katarina KAMOČAJI
K
rajem oktobra, svečano je otvorena renovirana
sarajevska Pošta 71108 Višnjik. Najveću
adaptaciju doživio je službeni dio prostora gdje
je postavljena sigurnosna pregrada sa blindiranim vratima, ustakljena višeslojnim neprobojnim staklom.
S obzirom da se u ovoj pošti u posljednje vrijeme dogodilo više provala, prijetnji vatrenim oružjem i pljački,
proistekla je potreba, ali i obaveza, da se zaštite zaposlenici “BH POŠTE”, imovina, al i korisnici usluga.
Tako je službeni dio od dijela namjenjenog korisnicima
odvojen sigurnosnom pregradom sa vratima koja su dijelom ustakljena višeslojnim metko-otpornim staklom.
Ovakav način zaštite pultova u poštama prvi je koji je
uradila “BH POŠTA” i to u Pošti Višnjik, što je dio pilot
projekta “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.
"U skladu sa Zakonom o zaštiti finansijskih insitucija,
mi smo pristupili projektovanju savremenog rješenja
kojim ćemo naše zaposlenike, ali i korisnike, zaštiti od
napadača", rekao je direktor Službe unutrašnje zaštite
“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo Edin Šikalo.
Upravnik Centra pošta Sarajevo, Goran Cerić, zadovoljan je što je upravo CP Sarajevo primjer spremnosti
da se ulaže u sigurnost ljudi i imovine. On se nada da
Pošta na Višnjiku neće biti jedini primjer novog sistema
zaštite u “BH POŠTI”.
Analizu potreba funkcionalnosti i nacrt projekta rekonsturkcije i adaptacije Pošte 71108 Višnjik pripremili su
zaposlenici Službe investicija, pri Sektoru za razvoj i informacione sisteme BH POŠTE, a projekat su realizovale domaće firme.
Ostaje obaveza da se u što više pošta naprave isti zaštitni mehanizmi kako bi i zaposlenicima, ali i korisnicima bilo ugodnije i sigurnije boraviti u poslovnicama
“BH POŠTE”.
www.posta.ba
15
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 16
IZLOŽBE
Izložbom poštanskih maraka
obilježena 478. godišnjica
Gazi Husrev-begove biblioteke
F
ilatelistička izložba „Islamski motivi na poštanskim markama“ otvorena je u sklopu programa obilježavanja 478. godišnjice
postojanja Gazi Husrev-begove biblioteke. Riječ
je o markama koje je od 1993. do danas izdalo
„JP BH POŠTA“ d.o.o Sarajevo. Takođe, izložene
su i poštanske marke koje je za Biblioteku uvakufio Ihsan Zulfikarpašić, višestruko nagrađivani
filatelista. On je oporukom, prije svoje smrti, zavještao da se njegova filatelistička zbirka uvakufi
16
JP BH PO[TA d.o.o.
za Biblioteku. Ovom prilikom BH POŠTA poklonit
će Biblioteci sva dosadašnja izdanja poštanskih
maraka, a dogovoreno je da će i svako buduće
izdanje biti dostavljeno i pohranjeno u fond fototeke.
„BH POŠTA se danas može pohvaliti velikim brojem međunarodnih nagrada i priznanja za svoja
filatelistička izdanja koja su osvojena na
izložbama i sajmovima širom svijeta. Iz naše bogate filatelističke kolekcije za ovu posebnu priliku
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 17
IZLOŽBE
izdvojili smo i posebne motive. Između ostalih,
tu je i prigodna poštanska marka sa motivom
“Kuršumli medresa 1537. godine”, koja je
proglašena za najljepšu izdatu marku u svijetu
iz oblasti kulture za 1999. godinu u konkurenciji
od 80 zemalja“ – istakao je generalni direktor
BH POŠTE, Mujo Butković u svom obraćanju
prisutnima.
Na priređivanju izložbe je, uz stručni tim iz „JP
BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, radio voditelj fonda
fototeke u Biblioteci, Ahmed Mehmedović.
Izložba će biti otvorena do 15.03.2015. godine.
Podsjećamo, Gazi Husrev-begova biblioteka
obilježava 478. godinu svog postojanja (januar
1537.) i godinu dana od svečanog otvaranja
nove zgrade (januar 2014.). Program obilježavanja godišnjice, osim filatelističke izložbe,
obuhvata i predavanje prof. dr. Fikreta Karčića
na temu: „Gazi Husrev-begova biblioteka na
pragu 21. vijeka“.
www.posta.ba
17
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 18
AKTUELNOSTI
BH Telecom uručio
priznanja poslovnim
partnerima
Među dobitnicima i „JP BH POŠTA“
d.o.o. Sarajevo sa kojom BH Telecom ima dugogodišnju uspješnu
saradnju
Piše: Elvedina HALAČ
K
ompanija BH Telecom d.d. Sarajevo 6.
novembra 2014. godine u Domu mladih
u Sarajevu organizirala je svečanost za
poslovne partnere, predstavnike medija i svoje
zaposlenike. Na svečanosti su proglašeni najuspješniji projekti, organizacione jedinice i zapolesnici koji su dali značajan doprinos poslovanju i
razvoju BH Telecoma, a poslovnim partnerima
uručena su posebna priznanja za uspješnu saradnju u 2014. godini. Dodjelom posebnih priznanja, BH Telecom je iskazao zahvalnost svojim
poslovnim partnerima za uspješnu saradnju
18
JP BH PO[TA d.o.o.
ostvarenu u ovoj godini. Među dobitnicima priznanja je i “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, sa
kojom BH Telecom ima dugogodišnju saradnju,
a osim poslovnih aranžmana, ove dvije kompanije veže i zajednička prošlost. U ime BH POŠTE,
priznanje je preuzeo generalni direktor ove kompanije Mujo Butković.
- Naši poslovni partneri su jedan od razloga
zašto je kompanija BH Telecom najuspješnija
kompanija u BiH. Saradnjom kroz veliki broj
ugovora, odnosno aktivnosti koje se realiziraju
svake godine, BH Telecom uspješno realizira
projekte implementacije savremenih tehnoloških
rješenja i stalnog razvoja usluga, kao i niz pratećih aktivnosti koje zahtijeva djelovanje na telekomunikacijskom tržištu – kazao je izvršni
direktor za razvoj poslovanja BH Telecoma
Hamdo Katica.
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 19
JUBILEJI
140 godina
Svjetskog
poštanskog saveza
Povodom 140 godina Svjetskog poštanskog saveza Švicarska pošta izdala je 9.
oktobra prigodnu razglednicu.
R
azglednica sa slikom koja prikazuje stari grad
Bern u prekrasnom alpskom ambijentu na kojoj
je već odštampana poštanska marka vrijednosti
1.90 švicarskih franaka posebno je atraktivna, kako
za kolekcionare tako i za turiste. Dizajn poštanske
marke je baziran na postojećoj poštanskoj marki
Svjetskog poštanskog saveza (Colombe de Bale) kojeg
je izdala Švicarska pošta 2012. godine za upotrebu
kod pošiljaka koje su u polazu iz Mežunarodnog biroa
u Bernu.
Promocija svečane
monografije
- BH Telecom nizom aktivnosti obilježava Dan
kompanije, kao što su druženje sa penzionerima i porodicama šehida i poginulih boraca,
promocija svečane monografije, sportski susreti zaposlenika - kazala je izvršna direktorica za ekonomsko-finansijske poslove BH
Telecoma Aida Štajnbauer.
Filatelistički poklon generalnom direktoru BH POŠTE,
Muji Butkoviću poslao je Generalni direktor Svjetskog
poštanskog saveza, Bishar A. Hussein, u nadi da će
biti podsjetnik na prigodnu godišnjice UPU-a i simbol
zahvalnosti BH POŠTI za podršku misiji i aktivnostima
Svjetskog poštanskog saveza.
www.posta.ba
19
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 20
CP BIHAĆ
U najvećem bh. trgovačkom lancu TC
„Bingo“ počeo je sa radom izdvojeni
šalter Pošte 77101 Bihać.
Otvoren
izdvojeni šalter
Pošte 77101 Bihać
u TC „Bingo 3“
Piše: Samir KURTANOVIĆ
O
rganizovanje izdvojenog šaltera Pošte 77101
Bihać – TC „Bingo 3“ – ima za cilj da za
Centar pošta Bihać, a samim tim i „JP BH POŠTA“
d.o.o. Sarajevo kroz poštansku jedinicu 77101
Bihać zadrži ili eventualno poveća profitabilnost,
ekonomičnost, produktivnost i podizanje stepena
kvaliteta usluživanja prijema poštanskih pošiljaka
i usluga novčanog prometa, istakao je upravnik
CP Bihać Kasim Mulalić.
Odabir trgovačkog centra „Bingo 3“ za novu
lokaciju izdvojenog šaltera je bio iz razloga što
trenutno u Bihaću, a i u ostalim mjestima u Unskosanskom kantonu ne postoji objekat sa većom
koncentracijom stanovništva i privrednih subjekata.
Razlog tome je što TC „Bingo3“ je mnogo
20
JP BH PO[TA d.o.o.
sadržaniji od ostalih i nudi široku lepezu svjetskih
renomiranih brendova poput New Yorkera, Deichmanna, s.Olivera, DM drogerie, Carpisa,
CineStar Kina sa 6 potpuno digitaliziranih 3D
kino dvorana, Tehno shopa, Apoteke, Sportska
kladionice, te kuglane, super marketa, kafe
barova i restorana. Također, jedan od razloga
jeste njegova lokacija , nalazi se 12 km od
graničnog prelaza Izačić i posjećuju ga
stanovnici susjedne Hrvatske i turisti iz drugih zemalja koji su u prolazu.
Radno vrijeme izdvojenog šaltera je utorak - petak
od 12:00-18:30 sati, a subotom i nedjeljom od
09:00-15:30 sati. Na osnovu analize prometa odlučeno je da izdvojeni šalter ponedjeljkom ne radi.
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 21
AKTUELNOSTI
Od 1. februara počinje novo
Takmičenje za najljepše pismo
Piše: Elvedina HALAČ
U
Generalnoj direkciji „JP BH POŠTA“ d.o.o.
Sarajevo održan je sastanak predstavnika bh.
poštanskih operatera i Agencije za poštanski
promet BiH, na kojem je dogovorena organizacija
44. Međunarodnog takmičenja za najljepše psimo
2015. godine. Tema takmičenja glasi: „Pričajte nam
o svijetu u kakvom biste željeli odrasti“.
Propozicije natjecanja ostaju iste kao i ranijih godina
s time da je Svjetski poštanski savez (UPU) preporučio da na takmičenju mogu učestvovati djeca
starosti od devet do 15 godina te da se u natjecanje
uvrste samo pisma koja ranije nisu nigdje objavljena.
Također, iz UPU- a naglašavaju da se djeca u svojim
POŠTA je uradila plakat takmičenja koji je usaglašen
sa ostala dva operatera. Usvojeni plakat će biti
poslat osnovnim školama sa pozivom da učestvuju
na ovom značajnom takmičenju.
Završnu manifestaciju i dodjelu nagrada organizirat
će BH POŠTA u okviru obilježavanja 9. oktobra, Svjetskog dana pošte. Manifestacija će, kako je dogovoreno, biti održana u Sarajevu početkom oktobra
2015. godine.
Kao i ranijih godina, učesnike takmičenja očekuju
vrijedne nagrade. Za učenike koji osvoje prva tri
mjesta predviđene su novčane nagrade u vrijednosti
od 500 KM, 300 KM i 200 KM kao i tri tablet raču-
Sa sastanka u Sarajevu: Utvrđeni svi organizacijski detalji natjecanja
radovima moraju striktno pridržavati zadate teme.
Na sastanku u Sarajevu prihvaćene su sve preporuke
UPU- a te je dogovoreno da se pisma poštanskim
operaterima mogu slati od 01.02. do 01.04.2015.
godine nakon čega će Stručni žiri, sastavljen od
kompetentnih osoba, izabrati najljepše pismo za
Bosnu i Hercegovinu. Pobjedničko pismo će potom
biti poslato UPU- u na međunarodno takmičenje najkasnije do 30. aprila 2015. godine.
Domaćin 44. Takmičenja za najljepše pismo u BiH
je „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo. Kao domaćin, BH
nara, a za njihove nastavnike maternjeg jezika po
100 KM. Za sedam preostalih nagrađenih učenika
predviđene su nagrade u vidu sedam USB playera, dok će svi nagrađeni učesnici dobiti albume
sa poštanskim markama, kape, majice i druge
nagrade.
Tri najkreativnija rada izabrana ispred tri poštanska
operatera nagradit će Agencija za poštanski promet
BiH sa poklon paketima u vrijednosti od po 100 KM.
www.posta.ba
21
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 22
RIJE^ STRUKE
Karakteristike
novog Zakona
o javnim nabavkma BiH
Princip jednakog tretmana i smanjenje zloupotreba
Piše: Hajrudin Buza, dipl. pravnik
U septembru 2004. godine, u Bosni i Hercegovini
je donesen prvi Zakon o
javnim nabavkama BiH
objavljen u „Službenom
glasniku BiH 49/04“.
Međutim, u dosadašnjoj
praktičnoj primjeni Zakona, te kroz analize i izvještaje, uočeno je da
određeni broj postojećih
zakonskih rješenja nije prilagođen primjeni u Bosni i
Hercegovini, te se stvorila
potreba za njihovom izmjenom.
22
JP BH PO[TA d.o.o.
B
osna i Hercegovina je jedina država u regionu koja
čak nije ni djelimično implementirala Direktive Evropskog parlamenta i Vijeća o javnim nabavkama iz
2004. godine, niti Direktivu o pravnim lijekovima - tako da
tekst novog Zakona predstavlja nastavak usaglašavanja sa
Direktivama EU u oblasti javnih nabavki.
Oblast javnih nabavki je jedna od najvažnijih oblasti u
ukupnom procesu evropskih integracija. U tom svijetlu,
rješenja predviđena novim Zakonom o javnim nabavkama
osiguravaju potpunu primjenu pravila i zahtjeva EU u
pogledu osiguranja slobode protoka roba, ljudi i kapitala,
čime je nastavljen kontinuitet u ostvarivanju načela slobode
otvorenog tržišta, a što je u skladu sa članom 76. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu 2008. godine,
Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu harmonizacije sa
legislativom EU.
Po stupanju na snagu Zakona izvršeno je nekoliko izmjena
i dopuna, objavljenih u Službenom glasniku BiH br.: 19/05;
52/05;8/06;24/06;70/06,12/09,60/10,87/13 i 47/14, u
cilju rješavanja određenih pitanja koja su se u praksi
pokazala potrebnim za izmjenu.
Nedostatak iskustva, zloupotrebe određenih instituta u zakonu i nedovoljna edukacija osoba koje izravno provode
postupke nabavki, a i nedostatak pravne teorije i prakse,
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 23
RIJE^
AKTUELNOSTI
STRUKE
rezultirali su teškoćama u primjeni Zakona o javnim
nabavkama. Nedostatak stručne literature i kvalitetnih
edukativnih seminara, obučenih zaposlenika u oblasti
javnih nabavki se, također, pokazao kao problem u
provođenju zakona.
Tokom godina primjene Zakona o javnim
nabavkama, nadležni organi (Agencija za javne
nabavke i Ured za razmatranje žalbi) su sticali
iskustvo u prezentacijama zakona, i to rješavanjem
praktičnih problema primjene, što je izazvalo potrebu
za donošenjem novog Zakona, a kako bi se otklonile
prepreke efikasnije primjene zakona, daljeg usklađivanja sa Evropskim direktivama i preciznijim i
dosljednim sankcionisanjem postupanja koja su u
suprotnosti sa Zakonom.
Cijeneći navedeno, donijet je novi Zakon o javnim
nabavkama BiH od strane Parlamentarne skupštine
BiH i to Predstavnički dom na 64. sjednici održanoj
dana 13.03.2014. godine odnosno Dom naroda na
37. sjednici održanoj 29.04.2014. godine. Zakon je
objavljen u Službenom glasniku BiH br. 39/14, a stupio je na snagu 8 dan od objavljivanja u Sl. glasniku
BiH, stim da će se početi primjenjivati šest mjeseci od
stupanja na snagu, tj. 28.11.2014. godine.
Novi Zakona je u velikoj mjeri usklađen sa:
- Direktivom 2004/17/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 31.03.2004. godine, kojom se usklađuju postupci nabavke subjekata koji djeluju u oblastima
vodosnabdijevanja, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga, te Direktivama i Uredbama koje je izmjenjuju i dopunjuju
- Direktivom 2004/18/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 31.03.2004. godine, o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima,
ugovora o javnoj nabavci robe i ugovora o javnim uslugama te Direktivama i Uredbama koje je izmjenjuju
i dopunjuju
- Direktivom 2007/66/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 11.12.2007. godine, kojom se mijenjaju i
dopunjuju Direktive Savjeta 89/665/EEC od
22.12.1989. godine i Direktive Savjeta 92/13/EEC od
25.02.1992.godine, u vezi poboljšane efikasnosti
postupka revizije u vezi s dodjelom ugovora o javnim
nabavkama.
Novi Zakon o javnim nabavkama bi trebao unaprijediti efikasnost postupaka javnih nabavki, otkloniti
nedostatke uočene u dosadašnjoj praksi, jasnije
definirati odgovornost onih koji provode postupke, unaprijediti mehanizme prevencije zloupotreba u javnim
nabavkama, smanjiti troškove sudjelovanja u postupcima, smanjiti ili otkloniti birokratske zahtjeve koji
opterećuju postupak i dozvoliti moderne fleksibilne
tehnike i postupke javnih nabavki.
Gore navedeni razlozi iz obrazloženja Agencije za
javne nabavke za donošenje Zakona u najboljoj mjeri
oslikavaju pravnu i ekonomsku opravdanost za
donošenje ovog novog Zakona.
Tehnička opravdanost je značajna i, prije svega,
ogleda se u činjenici da će na sistematičan način, uz
poštivanja svih osnovnih principa javnih nabavki,
ugovorni organi biti obavezni pripremati nediskriminatorne tehničke specifikacije koje će na jednakoj osnovi davati šansu svim potencijalnim ponuđačima da
učestvuju u postupku javne nabavke. S druge strane,
ponuđači će biti u prilici da bez dilema jasno i nedvosmisleno znaju šta zahtijeva ugovorni organ, koji se
kvalitet očekuje kao i tehničke i funkcionalne osobine
predmeta nabavke.
Tehničke specifikacije će biti dostupne bez bilo kakvih
ograničenja svim subjektima bez obzira na državu iz
koje dolaze.
Jednakost tržišta u i mogućnost ravnopravnog učešća
na tenderu, doprinijeti će razvoju malih i srednjih preduzeća, i to da se kvalitetom i cijenom bore za tržište.
Odredbe novog Zakona daju pretpostavku za takvo
postupanje. Za očekivati je da će podzakonski akti,
dosljedna primjena Zakona, rad nadležnih organa,
učesnika u postupku nabavke, rad organa koji djeluju
po pravnim lijekovima i sudskih organa doprinijeti
efikasnoj i učinkovitoj primjeni novog Zakona.
Značaj za državu u pogledu sistemskog uređenja
javnih nabavki je višestruk. Naime, osim ispunjavanja
uslova za pridruženje Evropskoj uniji, efikasnost javnih
nabavki doprinosi namjenskom trošenju javnih sredstava. Imajući u vidu činjenicu da se kroz javne
nabavke u zemljama EU troši 15-18 posto GDP-a, što
su značajna javna sredstava, bitno je da se način njihovog trošenja uredi tako da se obezbijedi transparentnost u trošenju, jednak tretman prema svim
potencijalnim ponuđačima i najefikasnije trošenje tih
sredstava.
Država jačanjem primjene zakona i sistema javnih
nabavki uvodi finansijsku disciplinu na tržište i
omogućava ravnomjeran razvoj privrede uz poštivanje
fiskalne politike i poštivanje zakonskih propisa koji
uređuju rad privrednih subjekata. Sistem javnih
nabavki prema novom Zakonu daje osnova za sve ove
postavke i prednosti koje država očekuje od primjene
zakona.
Zatim, kvalifikacioni uslovi obezbjeđuju da se
ponuđači koji ispunjavaju svoje obaveze i transparentno rade u skladu sa zakonskim propisima zemlje
gdje su osnovani, stvara sistem nabavke u kojem
imamo tržišnu utakmicu legalno osnovanih subjekata
koji ispunjavaju na transparentan način sve svoje
obaveze prema državi i time doprinose njenom
razvoju.
Sistem utvrđene odgovornosti - kroz prekršajnu
odgovornost, kazne, i krivične prijave - obezbjeđuje
da privredni subjekti, tj. ugovorni organi imaju
obavezu poštivati sve zakonske propise i procedure i
ponašati se u skladu sa dobrim poslovnim običajima,
te da svako suprotno ponašanje izaziva sankciju.
Sankcije imaju, prije svega, preventivan značaj u
slučaju kršenja zakona, a primjenjuju se prema
onima koji ne poštuju zakonske odredbe. Regulativa
novog Zakona svakako daje razloga da vjerujemo
da će se u ovoj oblasti borba protiv korupcije svesti
na minimum, a u budućnosti otkloniti u potpunosti.
Osnovne karakteristike novog Zakona, koje su opšteg
www.posta.ba
23
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 24
RIJEČ STRUKE
karaktera i značajne za državu, ugovorne organe,
ponuđače i nadležne institucije su:
- Usklađenost novog Zakona sa Evropskim Direktivama obezbjeđuje sistemski pristup javnim
nabavkama, ispunjavanje uslova za pridruživanje BiH
Evropskoj uniji, regulativu po evropskim standardima
i primjenu evropske prakse obzirom na dugogodišnje
iskustvo u primjeni i stavove Evropskog suda pravde;
- Prilagođenost zakonskih rješenja dostignutom stepenu razvoja BiH, što omogućava realnu tržišnu
konkurenciju i primjerenost kvalifikacijskih uslova
mogućnostima ponuđača;
- Uvažavanje specifičnosti zakonodavstva BiH kao i
primjena Zakona o obligacionim odnosima i Zakona
o upravnom postupku kao temeljnih zakona u materijalnom i procesnom smislu, što doprinosi lakšoj primjeni i usklađenosti u postupanju svih nadležnih organa
obzirom na dugogodišnju primjenu i upoznatost sa
navedenim propisima;
- Dataljniji, precizniji Zakon, rješavanje spornih pitanja
iz dosadašnje prakse, rješavanje pitanja koja do sada
nisu bila regulisana zakonom, svakako će doprinijeti
efikasnosti nabavki, i manjem broju predmeta sa podnesenim žalbama;
- Obuhvaćanje materije, koja je ranije bila uređena
podzakonskim propisima, u novi Zakon obezbjeđen
je jednostavniji uvid u odredbe koje su vezane za javne
nabavke;
- Nova zakonska rješenja-instituti koji do sada nisu bili
predmet Zakona kao što je: plan nabavki, sektorski
ugovorni organi-sistem kvalifikacija, ugovori sa
posebnim režimom, rezervirani ugovori, predhodno
informacijsko obavještenje, dobrovoljno ex ante obavještenje, takmičarski dijalog, jednistveni riječnik javne
nabavke (CPV), najava uvođenja elektronske nabavke,
elektronske aukcije i dinamički sistem kupovine su
pretpostavka za nove efikasne nabavke koje su primjerene razvijenom poslovnom okruženju i dostignutom
sistemu informatičke uvezanosti i kompatibilnosti sa
javnim nabavkama Evropske unije, što će doprinijeti i
24
JP BH PO[TA d.o.o.
slobodnom protoku roba i kapitala, te bržem razvoju
privrede u BiH;
- Nova zakonska regulativa u oblasti procesnog
vođenja postupka javne nabavke: odluka o pokretanju
postupka nabavke, sistem rokova zavisno od vrste
postupka, skraćenje rokova, odustajanje od sistema
tri ponude, pojednostavljen sistem kvalifikacija zasnovan na izjavma ili kopijama dokumenata u fazi
utvrđivanja najprihvatljivije ponude, reduciran sistem
uslova kod kvalifikacije lične sposobnosti, preciziran
sistem diskvalifikacije po osnovu sukoba interesa,
obaveznost i rokovi za donošenje odluka o rezultatu
postupka nabavke, nepostojanje prigovora kao
pravnog lijeka, sistem prekršaja, kazni i taksi su novine
i karakteristike novog Zakona koje trebaju također doprinijeti bržem i transparentnijem provođenju javnih
nabavki.
- Sve predhodno navedeno, doprinosi ostvarenju principa jednakog tretmana, smanjenju zloupotreba u
postupcima javnih nabavki, što su bitne prepostavke
za ispunjenje osnovnog cilja, a to je da se javna sredstva troše transparentno, te da se za uloženi novac dobije najbolji kvalitet;
- Predviđeni podzakonski akti kako za nove institute ili
specifične nabavke će doprinijeti da se obezbjede
pretpostavke za nesmetano provođenje i tih nabavki,
odnosno da se uvaže specifičnosti određenih ugovornih orgna kako bi mogli obavljati djelatnost zbog
kojih su osnovani, a da sistem javnih nabavki to ne
usporava;
- Zakonska regulativa obezbjediti će nastavak i efikasnije ostvarivanja jednog od osnovnih ciljeva tj. uštede
društvenih sredstava kroz provođenje postupaka
javnih nabavki.
- Na kraju, borba protiv korupcije regulisana je kroz
odgovorajuća zakonska rješenja i to: puna afirmacija
osnovnih principa javnih nabavki-zakonitost, transparentnost, jednak tretman, nediskriminacija, regulisanje
sistema sukoba interesa, regulisanje prekršajne i krivične odgovornosti, sistem kazni i administrativnih taksi
kod žalbi i praćenja realizacije ugovora će svakako
doprinijeti smanjenju: zloupotrebe postupaka javnih
nabavki, netransparentnog dogovaranja, cijepanja
nabavki ili usmjeravanja prema jednom ponuđaču;
- Nova zakonska rješenja su dobra osnova za
praćenje javnih nabavki od strane nadležnih revizijskih
organa i institucija, te će revizorski izvještaji imati više
značaja nego do sada;
- Transparentnost objavljivanja rješenja, zaključaka i
presuda nadležnih organ po uloženim pravnim lijekovima će doprinijeti ujednačavanju prakse postupanja i boljoj upoznatosti ugovornih organa i
ponuđača o načinu postupanja, kao i o stavovima tih
organa;
- Proširena nadležnosti Agencije i njen monitoring kao
i poslovi iz oblasti edukacije, informatička nadogradnja su također pretpostavke da cijeli sistem javnih
nabavki dobije novi zamah i opravda svrhu postojanja
i djelovanja
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 25
RIJEČ STRUKE
Sektorski ugovorni organi
- „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
Posebnost i novinu u novom Zakonu predstavlja definiranje ugovornih organi (član 5.) iz tzv. javnog sektora
– „sektorski ugovorni organi“ koji vrše aktivnosti iz djelatnosti energetike, saobraćaja, poštanskih usluga, vodosnabdijevanja, te ugovorni organi sa posebnim ili
ekskluzivnim pravima. Istovremeno, ovim je izvršeno
usklađivanje sa Direktivom 2004/17/EZ koja definiše
tzv. komunalni sektor.
„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, obzirom na djelatnost
kojom se bavi (poštanske usluge), spada u sektorske
ugovorne organe.
Poglavlje IV novog Zakona definiše područje primjene
posebnih odredbi za ugovorne organe koji obavljaju
djelatnost na području vodosnabdijevanja, energetike,
saobraćaja i poštanskih usluga tj. član 83. ZJN
odnosi se na poštanske usluge.
Osnovna karakteristika i novina koja je vezana za sektorske ugovorne organe je mogućnost sektorskih
ugovornih organa da mogu uspostaviti i voditi sistem
kvalifikacija ponuđača/kandidata. Ukoliko se koristi
sistem kvalifikacija, sektorski ugovorni organi su dužni
navesti svrhu sistema kvalifikacija i način kako se
mogu zatražiti pravila kvalifikacija. Kvalifikacijski kriteriji mogu obuhvatiti uslove o finansijskoj i ekonomskoj, te tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti.
Zatim, definisanje u kojim slučajevima je sektorski
ugovorni organ izuzet od primjene Zakona. Sektorski
ugovorni organ izuzet je od primjene Zakona kada
nabavlja robe ili usluge za daljnju prodaju ili davanje
u zakup trećim licima, ako zaključuje ugovore u svrhe
koje ne uključuju obavljanje djelatnosti - vodosnabdjevanja, energetike, transportnih usluga, zračnih, pomorskih i riječnih luka, te poštanskih usluga.
Na osnovu presuda Evropskog suda pravde, unesena
je odredba prema kojoj je sektorski ugovorni organ
izuzet od primjene odredbi Zakona kada dodjeljuje
ugovore povezanom preduzeću, poslovnom partnerstvu
ili sektorskom ugovornom organu koji je sastavni dio
poslovnog partnerstva, a uslove i način dodjele takvih
ugovora propisat će uputstvo Vijeća Ministara BiH.
Nabavka robe za dalju prodaju
Određeni broj ugovornih organa ima potrebu da radi
upotpunjavanje svoje osnovne djelatnosti ili proširenja
asortimana usluge koju pruža vrše i prodaju
određenih roba ili te robe ugrađuje u drugi proizvod
koji se onda prodaje kao novi proizvod. Time ugovorni organi obezbjeđuju i dodatnu finansijsku korist
koja utiče na ukupno finansijsko poslovanje. Problem
koji se u praksi pojavljuje kod ovakvih nabavki ogleda
se prije svega u činjenici što nabavka roba za dalju
prodaju omogućuje najbolji finanijski efekat ako se
nabavlja u kratkom vremenskom periodu, po trenut-
nim cijenama koje su promjenljive iz više razloga i što
dobavljači takvih roba drugačije postupaju kada robu
prodaju primjenjujući trgovinske principe, odnosno,
komercijalni pristup prometu roba, a ne postupak
nabavke.
Znači, interes ugovornih organa je da omoguće ostvarivanje što boljih uslova za poslovanje i potpunije
obavljanje registrovane djelatnosti, a otklone prepreke
efikasnosti i ekonomske opravdanosti takvih nabavki.
Član 86. novog Zakona predvidio je da su sektorski
ugovorni organim, kada su u pitanju robe i usluge,
izuzeti od primjene ZJN ako nabavljaju robu ili uslugu
za dalju prodaju ili davanja u zakup trećim osobama
pod određenim uslovima.
Naime, dva su uslova potrebana za ispunjenje da bi
sektorski ugovorni organi mogli biti izuzeti od primjene ovog zakona i to: da sektorskom ugovornom organu ne pripada posebno ili isključivo pravo na
prodaju ili davanje u zakup predmeta takvih ugovora,
te da i drugi subjekti mogu slobodno prodavati ili davati pod zakup pod istim uslovima kao i sektorski
ugovorni organ ili sektorski ugovorni organi.
Kako su sektorski ugovorni organi uglavnom javna
preduzeća i imajući u vidu da ovdje mogu biti angažovana značajna finansijska sredstva, izuzeće od primjene zakona ne znači da sektorski ugovorni organi ne
trebaju imati regulisano ovo pitanje tj. ove nabavke
internim aktima kao i neke druge nabavke (oročavanje sredstava, nabavka nekretnina, uzimanje u
zakup nekretnina i dr.).
Nadležni uredi za reviziju u svojim izvještajima često
daju primjedbe i preporuke da se upravo ova pitanja
trebaju regulisati internim aktima kako bi se i kod ovih
nabavki uvela transparentnost i omogućio veći vid
stvarne konkurencije i obezbijedila veća efikasnost
trošenja javnih stredstava, naravno cijeneći specifičnosti takvih nabavki.
U praksi se, također, pokazao problem nabavke
određenih sirovina za ugovorne organe koji imaju kapacitete koji su opredjeljeni za određenu vrstu sirovine
ili je ograničen broj dobavljača koji mogu nuditi tu
sirovinu. Primjer toga je nabavka npr. uglja za termoelektrane ili određenih derivata, hemikalija za
hemijsku, tekstilnu, ili farmaceutsku industriju i sl.
Pored navedenog, određena preduzeća odnosno
ugovorni organi imaju u svom sastavu povezana preduzeća ili takozvana zavisna društva koja su i kapitalom i organima upravljanja vezana kao i
obavljanjem djelatnosti.
Naravno, postupci nabavke predviđenim ovim Zakonom bi često otežali ili usporili kontinuitet pružanja
usluga koje su od opšteg interesa, a što može imati
velike ekonomske i druge posljedice kako za ugovorni
organ tako i kranje korisnike.
Stoga i kod ovakvih nabavki, član 86. Zakona reguliše
da su sektorski ugovorni organi izuzeti od primjene
odredbi ovog Zakona za ugovore koje dodjeljuju
povezanom preduzeću. Kod ovakvih nabavki predviđeno je da se podzakonskim aktom-upustvom regulišu uslovi i način dodjele ugovora.
www.posta.ba
25
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 26
FILATELIJA
Filatelistička ponuda
BH POŠTE bogatija
za tri poštanske marke
Izdate su tri nove poštanske marke: „Hrustovačka pećina“, „Žepče“ i
„Tajanska pećinska mokrica“ čime je značajno obogaćena naša filatelistička ponuda
Pripremila: Elvedina Halač
Z
bog svoje rasprostranjenosti i raznovrsnog izbora tema i motiva, koji se u većini slučajeva
vežu za značajne karakteristike države i određenih podneblja, poštanska marka vremenom
je postala nacionalno obilježje jedne države. Poštanske marke su, uz svoju prvoshodnu svrhu,
značajni „predstavnici“ kulture, historije, umjetnosti, sporta i svih drugih dostignuća jedne države
u svijetu.
BH POŠTA, kao poštanski operater koji je za svoje marke na svjetskim takmičenjima osvojio brojne
nagrade, filatelističku ponudu u periodu septembar- novembar 2014. godine obogatio sa još tri poštanske marke. Riječ je o markama: „Hrustovačka pećina“, „Žepče“ i „Tajanska pećinska mokrica“.
U nastavku donosimo više detalja o izdatim markama i njihovim motivima.
„Hrustovačka pećina“
„Hrustovačka pećina“ izdata je u okviru
teme spomenici prirode. Štampana je u
tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 1,50 KM. Sam njen
naziv kaže da je marka posvećena
Hrustovačkoj pećini, jednom od prirodnih dragulja općine Sanski Most koji je
nezaobilazan dio turističke ponude
ovog dijela naše države. Kao spomenik
prirode Hrustovačka pećina je pod zaštitom države Bosne i Hercegovine. Po
svojoj veličini, ulazu, malom jezeru u
unutrašnjosti, arheološkim istraživanjima i otkrićima, Hrustovačka pećina
predstavlja imponzantan spomenik
prirode i turističku atrakciju .
26
JP BH PO[TA d.o.o.
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 27
PRIČA
„Žepče“
U okviru teme gradovi izdata je poštanska
marka „Žepče“ i posvećena je istoimenom
gradu u srednjoj Bosni. Marka je štampana u
tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti od 1,00 KM. Prvo spominjanje Žepča bilo
je 1458. godinu i vezano je za sačuvanu
povelju bosanskog kralja Stjepana Tomaša.
Žepče je oduvijek bilo poznato po trgovcima i
trgovačkim poslovima, brojnim nalazištima
ljudskih naselja iz neolita, brončanog i rimskog
doba. Žepče je poznato i po izvorima mineralne vode, školama i izgradnji objekata među
kojima su i vjerski objekti.
„Tajanska pećinska mokrica“
„Tajanska pećinska mokrica“ izdata je u okviru
teme fauna i odnosi se na novu životinjsku vrstu
otkrivenu u spomeniku prirode Tajan, koji se
nalazi na području Zeničko-dobojskog kantona. Tajan obiluje speleološkim objektima, koji
su predmet višegodišnjih istraživanja, a koja su
polučila značajne rezultate. Jedno od njih je i
otkriće nove stenoendemske životinjske vrste
nazvane tajanska pećinska mokrica. Ova vrsta
postoji samo na području Tajana. Istraživanja
se nastavljaju tako da se mogu očekivati i nova
otkrića u ovom spomeniku prirode.
Piše: Miljenko JERGOVIĆ
P
rvoga siječnja u mirovinu je otišao moj poštar
Milan. Skoro četrdeset godina radio je kao
listonoša u istome novozagrebačkom naselju, i u
tom je vremenu propješačio nekoliko različitih povijesnih
epoha, prehodao kroz barem dvije države i nekoliko političkih sistema, i doživio radikalnu promjenu uloge zemaljske pošte i poštara u našim društvenim i privatnim
životima. Rodom iz Tršića u zapadnoj Srbiji, mjesta u kojemu se rodio i Vuk Stefanović Karadžić, najčišći
štokavac i ijekavac, koji, valjda, nikada nije izgovorio
pogrešan naglasak, ipak je bio samo poštar. Ili je bio čak
poštar, jer su uz njega rasle, starile i s ovoga svijeta odlazile generacije iz nebodera i limenki Zapruđa. Poznavao
je naravi svojih klijenata, pratio je njihove mijene i
pretvorbe iz velikih Jugoslavena u još veće Hrvate, iz
ateista u katolike, iz udbaša u ustaše, iz ljudi u neljude, iz
jednih u neke sasvim druge, već onako kako su diktirale
mode i trendovi. Ali većina nije bila takva: samo su se
trudili da prežive, da podignu djecu, upišu ih u gimnazije
i na fakultete, i da bez obzira na okolnosti - jer čim
spomenemo okolnosti, govorimo o nečemu što biva gore
nego što je bilo – sačuvaju ono zrnce radosti, i da se poštaru nadaju, a ne da strepe od njegova dolaska.
Preko poštara već stotinu i pedeset godina započinje čovjekov odnos sa državom i društvenom zajednicom. Poštar
je, a ne predsjednik općine, države ili vlade onaj prvi koji
predstavlja i simbolizira državu i vlast. Kada se poštaru
prestajemo nadati, kada ga prezremo jer se više nikakvom
dobru ne nadamo, započinje raspad zajednice. Poštar je
www.posta.ba
27
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 28
PRIČA
sociolog na cjeloživotnom radnom zadatku. On proučava
odnose među ljudima, socijalnu dinamiku i strategiju,
navike, trendove i običaje.
Poštar zna kome da ostavlja našu poštu kada nas nema.
U glavi on ima mrežu međuljudskih odnosa u neboderu,
tko je kome prijatelj, a tko dušmanin; i koješta drugo
njemu je bolje poznato nego drugima. Poštar u svojim
nosnicama i u memoriji ima mirise naših stanova, pod
prstima osjeća brave naših haustora i kapija, zna koliko
duboko treba gurnuti ključ…
Moj prvi poštar zvao se Vito. Krajem šezdesetih i
početkom sedamdesetih pješačio je dva i pol kilometra od
Donje do Gornje vale, i od rujna do lipnja, svakoga prvog
u mjesecu mom djedu donosio penziju. Tog dana Vito se u
Donju valu vraćao pijan ko majka zemlja, jer je na našim
selima postojao vajkadašnji običaj da se listonošu pri
dolasku penzije počasti rakijicom. Preuređenje platnog sistema i prestanak gotovinskog komuniciranja države sa
građanima te isplaćivanja penzija na ruke ničemu nije toliko koristilo kao zdravlju poštara. Mnoge su jetre spašene
nakon što su mirovine polijegale po tekućim i poštanskim
računima, i nakon što su građani seljaci izgubili svoj osnovni motiv da napijaju poštare.
Između Vite i Milana, između Drvenika kod Makarske i
Novoga Zagreba, prošlo je četrdeset i pet godina moga života među poštarima. Bilo ih je od svake vjere i nacije,
starih, mladih, a najviše sredovječnih – iako, čovjeku u uniformi teško je odrediti dob – i ne sjećam se da mi je ijedan
od njih učinio nešto loše, ili da me je ružno pogledao. Poš-
taru je nekako u opisu zanimanja da bude obziran prema
ljudima. U ikonografiji zapadnoga kršćanstva, ili u njegovoj naraciji, poštar je neka vrsta zemaljskog anđela: on
donosi poruke otamo gdje nas nema. Do danas, nisam se
od poštara prestao nadati dobru. Poštari su posljednja crta
obrane moga društvenog i političkog optimizma.
Do prije desetak godina, prosinac je bio najdramatičniji
mjesec u radnoj godini svakoga listonoše. Od jednoga od
mojih sarajevskih poštara čuo sam da bi se u decembru i
po tri puta dnevno znao vraćati u bazu da napuni torbu, toliko bi čestitki bilo. U srpnju i kolovozu raznosile su se razglednice s mora, ali njih je, ipak, bilo manje. U to vrijeme
bez interneta i mobilnih telefona komunikacija među
ljudima tekla je sporije i temeljitije. Ako bi nešto bilo baš
hitno, slali su se telegrami. Propisani rok u kojem telegram
mora stići 1972. iznosio je dvanaest sati. Ne znam je li se
kasnije oko toga nešto promijenilo. Te godine ujaku u
Moskvu slali smo telegram da mu je umro otac, moj djed.
Telefonom ga se zbog nečega nije moglo dobiti.
Osim u ekstremnim situacijama - a ja se sad ne mogu sjetiti
nijedne takve - ono za što je nekad trebalo najmanje
dvanaest sati ili šest-sedam dana, danas se odvije u
trenutku. To se ne odnosi samo na važne obavijesti, na pitanja života i smrti, isto je i s najsitnijim trivijalnostima.
Ako vam je baš do toga stalo, prijatelju u Toronto ili San
Francisco možete javiti da ste piškili, i poslati mu selfi.
Mlaz neće ni uminuti, a on će vas vidjeti na djelu. Je li to
dobro? Ne znam, neki govore da jest, ali mene nije lako
uvjeriti da je tako. Ono što stiže u trenutku, u trenutku će i
nestati. To je, možda, korisno za čovječanstvo, ali je za
čovjeka škodljivo. Čovjek je stvoren od svoje prošlosti i
od sjećanja. Time se razlikuje od robota i od crva. Koliko
god robot i crv u nečemu drugom bili čovjeku nadmoćni,
sjećanja su ono čime on vlada svojim svijetom. On će se
njih sjećati, a oni njega neće. Tako je bilo, sve dok informacije nisu svijetom potekle brzinom zvuka i električne
struje.
Elektronska komunikacija ne ostavlja za sobom nikakav
trag. Ona je bez boje, okusa, mirisa, osjeta pod prstima.
Dovoljno je pritisnuti komandu delete, dovoljno je da nestane struje, i ničega više nema. Mislite da će sve što je jednom došlo na međumrežje negdje, u nekom zakutku
virtualnog svijeta, postojati zauvijek? Varate se, neće tako
biti. Opstaje samo ono što ima svoju čvrstu, materijalnu
potvrdu, ono što je zapisano na papiru ili uklesano u
kamen. Gotovo! Delete!
Poštari listonoše svjedoci su i čuvari naše privatne i
porodične memorije. Neće biti dobro ne ostane li tako, kao
što dobro neće biti dođe li vrijeme kada ljudi u Novom Zagrebu, Puli, Dubrovniku, kao i u najzaturenijim selima ove
zemlje, neće poznavati svog poštara. Bolje tog čovjeka ubijati rakijom, nego u njemu vidjeti stranca.
Preuzeto sa portala: www.buka.com
28
JP BHPO[TA d.o.o.
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 29
SPONZORSTVA
BH POŠTA podržala
otvaranje besplatne
škole stonog tenisa
za mlade
U
prostorijama FIS-a u Sarajevu svečano je
otvorena besplatna škola stonog tenisa
za djecu i omladinu grada Sarajeva. Klub
„STENS“, koji je organizator škole, ima za cilj
omasovljavanje i popularizaciju stonoteniskog
sporta i uvođenje zdravog načina života kod
mladih. Škola je za svu djecu od 6 do 18 godina
otvorena do 31.01.2015. godine u terminu od
13:00 do 15:00 sati i besplatna je do kraja januara. Zimski raspust idealna je prilika da mladi
dane odmora provedu aktivno.
BH POŠTA prepoznala je nastojanje Kluba za
sport i rekreaciju „STENS“ da mlade okupi u
sportu i zdravom životu, te im je velikodušno
pružila podršku u tome.
www.posta.ba
29
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 30
PENZIONERI
Svima bih poželjela kolege
kakve sam ja imala
Piše: Elvedina Halač
Iznenađena sam ispraćajem i
poklonima, kazala je Azra
dodajući da će penzionerske
dane provoditi u planinarenju,
kojim se bavi još od 1978.
godine
30
JP BH PO[TA d.o.o.
A
zra Garibović, zaposlenica BH
Pošte-Službe marketinga, nedavno
je ispraćena u zasluženu penziju.
Njene radne kolege priredile su joj lijep
ispraćaj i to će joj, kako kaže Azra, ostati
u najljepšem sjećanju.
- Kolege su me iznenadile ispraćajem i
poklonima. Predivno je kada su vam
kolege takvi ljudi. Druženje sa njima će
mi mnogo nedostojati, ali sam sigurna
da ćemo se i ubuduće viđati. Svakome
bih poželjela takvu radnu okolinu - priča
Azra.
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 31
PENZIONERI
U BH POŠTI je počela raditi 1998. godine. Prije
toga, radila je u „Energoinvestu“. Po dolasku u
tadašnje preduzeće „PTT Bosne i Hercegovine“,
od kojeg će kasnije nastati BH POŠTA i BH Telecom, Azra je počela raditi u Depou poštanskih
maraka. Do odlaska u penziju, poštanske marke
su bile sastavni dio njenog života.
- Depo se tada nalazio u Pošti na Željezničkoj
stanici u Sarajevu. Tamo sam, također, imala
izuzetne kolege. Naučili su me poslu vezanom za
poštanske marke. Kad god sam imala neku nedoumicu, bili su tu da mi pomognu - naglašava
Azra.
Život je sastavljen od lijepih, ali i tužnih događaja. Azra je u kratkom periodu doživjela
nekoliko tragičnih događaja.
- Moji roditelji su umrli u kratkom vremenskom
razmaku. Umro je i moj suprug. Potom mi je u
kući izbio požar i imala sam veliku materijalnu
štetu. Sve su to bile teške situacije za mene. U tim
momentima veliku utjehu i podršku pružile su mi
upravo radne kolege. To nikada neću zaboraviti
- priča Azra
Dodaje da joj je zbog svega što joj se dogodilo
bilo ugroženo zdravlje. Imala je nekoliko operacija, ali zahvaljujući svom vedrom duhu,
porodici i kolegama, uspjela se izboriti sa
mnogim nedaćama. U tome joj je puno pomoglo planinarenje, hobi kojim se bavi godinama. Azra je planinar još od 1978. godine i
trenutno je aktivna članica PD „Pazarić“. Penzionerske dane će, kako kaže, ispuniti čestim odlascima u prirodu i druženjem sa planinarima.
Unuk donio sreću
- Kad sam dobila unuka, sreća je ponovo
ušla u moj život. Ima četiri i po godine i već
je planinar. Često ga povedem sa sobom na
neke bliže ture. I on voli prirodu. Zbog
njega, moji penzionerski dani neće biti nimalo dosadni - kaže Azra.
www.posta.ba
31
P47a:postar 28.1.2015 10:04 Page 32
Download

aktuelnosti - JP BH Pošta