UNIVERZITET U NOVOM SADU
P O LJ O P R I V R E D N I F A K U L T E T
DEPARTMAN ZA VETERINARSKU MEDICINU
Opšta hirurgija
Hirurški instrumenti
 Nerđajući čelik
 Nerđajući ćelik ojačan legurom volframa
Osnovni hirurški instrumenti
 Skalpeli
 Iglodržači
 Makaze
 Hemostati
 Hvataljke
 Retraktori
SKALPELI
 Držači noža
 Nožići
Skalpeli za jednokratnu upotrebu
Držanje skalpela
Kao gudalo
Držanje skalpela
Kao olovka
Rad sa skalpelom
Zatezanje kože na linij reza
Rad sa skalpelom
Položaj ruke u odnosu na
površinu tela
Rad sa skalpelom
Sečivo okrenuto “na gore”
igldržači
 Prihvat hirurške igle
 Čeljusti se troše jer kostantno pritiskaju na metal
 Veoma važan je kvalitet jer on obezbeđuje sigurno
plasiranje i vođenje igle
Vrste iglodržača
 Mayo-Hegar
Vrste iglodržača
 Mathieu
Vrste iglodržača
 Hegar - Oslen
Vrste iglodržača
 Castroviejo
Tehnika držanja prilikom šivenja
nežnih struktura
Tehnika držanja prilikom šivenja
tvrđih struktura
Makaze
 Standardne hirurške makaze
 Makaze preparirke
 Makaze prema Listeru
 Makaze premaLittaueru
MAKAZE
PRAVE
KRIVE
ŠILJATE
TUPE
ŠILJATO-TUPE
 Šiljato-tupe prave
 Šiljato-tupo krive
 Tupo-tupe
 Makze preparirke Matzebaum
 Makaze preparirke Matzenbaum
 Prave, krive
 Tupe, šiljate
 14,5, 18, 23, 25 cm
 Makaze Smith
 Rad sa makazama
Držanje makaza
Praparisanje
 Lister – za uklanjanje zavoja
 Littauer – za uklanjanje konaca
Hemostati
 Hmostat prema Peanu
 Hemostat prema Koheru
 Hemostat Halted - Mosquito
HVATALICE za kompresu
 Hvatalica Backhaus
 Hvatalica po Doyenu
 Hvatalica Backhaus
 Hvatalica Backhaus
 Hvatalica Overholt - Geissendoerfer
 Hvatalica za klemovanje crijeva
HVATALICE - PINCETE
 Anatomske
 Hirurške
PINCETE
 Pinceta standard anatomska
 11,5 , 14,5 , 16, 18, 20, 25, 30 cm
PINCETE
 Pinceta standard hirurška
 11,5 , 14,5 , 16, 18, 20, 25, 30
 Pinceta De Bakey
Retraktori
 Instrumenti koji služe za odmicanje tkiva i rubova
rane
 Samostojeći
 pridržavajući
Samostojeći retraktori
 Gelpi
 Gosset
 Weitlaner
finochietto
Pridržavajući
Pridržavajući RETRAKTORI
Retraktor Roux
Retraktor Hohman
Retraktor Israel
Retraktor Roux
Retraktor Volkmann
RETRAKTORI
 Kireta
 Sonde
OPREMA ZA STERILIZACIJU
 Doboši, kasete, tacne
Tacna za instrumente
 Doboši, kasete, tacne
Tacna za instrumente
sa poklopcem
 Doboši, kasete, tacne
Kaseta za instrumente
 Doboši, kasete, tacne
Doboš za sterilizaciju
 Doboši, kasete, tacne
Kasete za sterilizaciju
 Sterilizatori
Suvi sterilizator 5 l
 Sterilizatori
Suvi sterilizator 30 l
 UV sterilizaciona lampa
Instrumenti za kastraciju
Burdico kliješta
Instrumenti za negu kopita
Kopitna kliješta
Kopitni nož
OSTALO
Kliješta za podizanje
podminirane rožine
Pribor za ruminotomiju
Hirurški prostor – organizacija
hirurške prakse
NAMEŠTAJ ZA ORDINACIJU
Garderobni orman
Orman za lijekove
dvokrilni
NAMEŠTAJ ZA ORDINACIJU
Orman za lekove
jednokrilni
Korpa za otpatke
nagazna
NAMEŠTAJ ZA ORDINACIJU
Stoćić za lekove
Boks za narkozu
Transportni uređaj
Operaciona sala
Operaciona sala
PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA
OPREMLJENOSTI VETERINARSKIH ORGANIZACIJA
Download

1c) Hirurški instrumenti.pdf