14.2.2012
Chronické poranění
menisku a resekční operace
Ortop. odd.
Nemocnice České Budějovice,a.s.
Sadovský, P., Musil, D.
Sadovský,P. ,ml.
1
14.2.2012
1731 Bass – luxace menisku
1867 Allingham, Brodharst – první
menisektomie
1936 Payer – dělení lézí (traumatické X
degenerativní)
1954 Groh:
1. Primárně degenerativní léze
2. Traumatická, akutní léze
3. Sekundární degenerace na
podkladě prim. léze
4. Pseudoprimární léze na podkladě
chronické nestability
Ligg. meniscofemorale anter. et poster.
2
14.2.2012
Lig.meniscofemorale ant.
(Humphryi)
Lig. meniscofemorale post.
(Weitbrechti, Wrisbergi, Roberti)
Epidemiologie meniskeální léze
Muži X ženy
4:1
5:1
2,8 : 1
(Böhler)
(Zippel 1973)
(Becker 2002)
Medial : Lateral
10 : 1
(Müller)
3
14.2.2012
Combination of flection and rotation on weighted extremity
•Pain on medial or lateral joint slit
• Swelling
• Exudate
• Restricted range of motion
• „Menisceal signs“ – Payr, Bohler, Childres, Steinmann I, II,
Mc Murray, Apley, Childress, Finochietto
•„giving way“,
•Restrictionof extension (spasmus m.semitend. et semimebr.)
Abnormální pohyb přesáhne elasticitu tkáně menisku – vznik akutní léze
Nejčastěji kombinace flexe a rotace na zatížené končetině
Opakovaně nefyzilogické posuny TF přesáhnou kompenzační možnosti menisku
-vznik chronické léze
Nejčastěji chronická léze LCA vede k přetížení zadního rohu MM
4
14.2.2012
Meniskustests
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Hyperflexion X hyperextension
Pain in joint slit
Steinmann – I
Steinmann – II
Payr
Böhler
Krömer
Bragard
Merke
McMurray
Fouche
Childress
Apley
Medio-lateral CompressionTest
Rotation-Compressiontest
Cabot
Turner
Tschaklin
Finochietto
Peripheral Tear
Horizonta Tear
Radial Tear
Flap Tear
Massive Tear
26%
12%
9%
21%
32%
Poehling 1990
(6039 Meniscus tears)
5
14.2.2012
Vývoj akutní trhliny v chronickou tlézi
Akutní léze LCA v kombinaci s lézí meniskeální = 56% laterální meniskus
Meniskeální léze na podkladě chron.nestability (LCA) = 70% med.meniskus
Am J Orthop 26:18-23
6
14.2.2012
7
14.2.2012
1
3
2
4
8
14.2.2012
MRI of menisceal tear
9
14.2.2012
Zevní meniskus – 50-70% - přenos femorotib. zátěže
Vnitřní meniskus – 50%
Resekce menisku:
↓ snižuje kapacitu distribuce zátežových sil
↑ zvyšuje tlak na chrupavky TF
↑ urychluje degeneraci chrupavek
Ročně dochází k redukci chrupavčité tkáně o cca 4%
(Almquist,F.,K., SSTA Brno 2010)
Totální menisektomie – zvýšení tlaku o 350%
Kužma,J., Paša, L. et al. SSTA Brno 2010)
10
14.2.2012
Little et al (1997) pokus na ovcích
– po 6 měsících po resekci menisku =
Jasně prokazatelné histomorfologické změny na
chrupavkách
Acute injury –
56% Lateral meniscus tear in combination with LCA rpt.
Chronic instability – 70% Medial meniscus tear
Rpt ACL
27 yrs
30 yrs
Neyret 167 Pts
65% arthrosis
86%
Partial menisectomy
12 yrs
Neyret 1993
48%
Scheller 2OO1
7 yrs
12 yrs
65%
87%
11
14.2.2012
Becker, Fink (1995 - 2000) – 1164 ošetření menisků
98 sutura (=8,4%) – 64 med., 34 later.
Stone (1999) – 10% vhodných k sutuře
Indikace k sutuře menisku:
• Akutní či subakutní poranění
• Trhlina v zoně 0, 1
• Stabilita refixovaného menisku
• Stabilita kolena
• Stabilita pately
• Nepřítomnost osteo-chondrální léze
• Správná osa končetiny
• Fyziol. rozsah pohybu před úrazem
• Absence degenerativních změn kloubních i meniskeálních
Stone (1999) – 10% vhodných k sutuře
12
14.2.2012
Indikace k resekci menisku
• Trhlina v W zoně
• Degenerativní změny ve tkáni menisku zasahující k periferii
• Ireponibilní flap či ucho od koše
• Dlouhotrvající léze s jizevnatým ztluštěním a fibrozní přestavbou
0 Red-Red Zone
1 Red-White Zone
2 White Zone
(omezený hojivý potenciál)
13
14.2.2012
Cooper et al. –
60,7% akutních trhlin je v zoně O a 1
37,6% leží v zoně 2
Tzn - většina akutních lézí je vhodná k sutuře
Akutní léze LCA + léze MM – úspěšnost sutury
med. menisku 71%
later. menisku 40%
Chron. léze LCA – klesá úspěšnost sutury –
med m. 54%
later. meniskus 26%
Ballarba 1997
14
14.2.2012
Pooperační a rehabiltační léčba po resekční operaci
menisku
• Redon ?, prevence TEN?
• Bandáž, kryoterapie
• Odlehčení na berlích do stehů
• Cvičení pohybu od 1. pooper. dne (motodlaha)
• Rotoped, bazén po extrakci stehů
• Návrat k běžným pracovním a pohyb. aktivitám po 2 týdnech,
ke sportovním po měsíci (indiv., druh sportu atp.)
(Arthroscopy,Vol 24, No 7, 2008)
15
14.2.2012
16
14.2.2012
www.arthroscopy-ceec.eu
[email protected]
[email protected]
17
Download

Chronické poranění menisku a resekční operace