14.2.2012
Meniskeální léze a insuficience LCA
Ortop. odd.
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sadovský, P., Musil, D.
Sadovský, P. ml.
Léze LCA → významné zvýšení rotačních pohybů kolenav10-30° flexi
Absence LCA → zdvojnásobení zatížení med.menisku a recipročně –
síly přenášené na LCA jsou o 1/3 až ½ větší po med. menisektomii
(Hart et al.)
1
14.2.2012
Akutní léze LCA v kombinaci s lézí meniskeální = 56% laterální
meniskus
Meniskeální léze na podkladě chron.nestability (LCA) = 70%
med.meniskus
Incidence menisk. léze v kombinaci s insuficiencí LCA
stoupá po 5 letech až na 98%
(Mitsou, Vallianatos, 1998)
Od poranění
%pacientů
ACL+MM
ACL+LM
ACL+MM+
LM
ACL+meni
skus
<6t
23,3%
19,0%
22,9%
8,6%
50,5%
> 1,5-3 m
20,6%
26,9%
14,0%
8,6%
49,5%
> 3-6 m
16,0%
13,9%
23,6%
16,7%
54,2%
> 6-12 m
12,4%
30,4%
10,7%
14,3%
68,9%
>12-24 m
10,0%
26,7%
17,8%
17,8%
62,2%
> 2 roky
17,7%
36,3%
10,0%
21,3%
67,5%
Total
451=100% 25,1%
16,9%
13,7%
55,7%
KSSTA No 12/2007
2
14.2.2012
% poranění
menisku
MM
LM
MM+LM
<6t
50,5
19,0
22,9
8,6
>6t
57,2
26,9
15,0
15,3
% poranění
menisku
MM
LM
MM+LM
<3m
50,0
22,7
18,7
8,6
>3m
60,1
26,9
15,4
17,8
Od poranění
Od poranění
% poranění
menisku
MM
LM
MM+LM
<6m
51,1
20,4
20,0
10,7
>6m
62,4
32,0
12,2
18,2
% poranění
menisku
MM
LM
MM+LM
< 1 rok
51,8
22,1
18,4
11,3
> 1 rok
65,6
32,8
12,8
20,0
Od poranění
Od poranění
3
14.2.2012
% poranění
menisku
MM
LM
MM+LM
< 2 roky
53,1
22,6
18,3
12,1
> 2 roky
67,5
36,3
10,0
21,3
Od poranění
Izolovaná léze LCA:
Není rozdíl v rozvoji artrot. změn po 2 letech (Frobel:2010 Engl J Med 363)
Není rozdíl v rozvoji artrot. změn po 5 letech (Järväla: Arthroscopy 2001)
Resekce menisku u : časné rekonstrukce LCA – ve 48%
: odložené rekonstrukce LCA – v 70% (Frobel)
Riziko vzniku léze menisku je u konzervativně léčené rpt LCA dvojnásobné (Dunn 2004)
4
14.2.2012
Závěr
Izolovaná léze LCA není sama o sobě velkým rizikovým faktorem pro
následnou artrozu, ale je významným rizikovým faktorem pro pozdější
poškození menisku.
Optimální doba pro rekonstrukci LCA je :
1. do 3 měsíců od úrazu (vzhledem k ↑ riziku menisk.léze)
2. ne dříve jak od 2. měsíce (vzhledem k riziku artrofibrozy)
3. nebo v den, či násl. den po úrazu
0 1
8
12
5
14.2.2012
6
Download

Nestabilita a poranění menisku (PDF - 0,19 MB)