Chirurgické nářadí a nástroje
klasifikace















Graspers, such as forceps
Clamps and occluders for blood vessels and other organs
Retractors, used to spread open skin, ribs and other tissue
Distractors, positioners and stereotactic devices
Mechanical cutters (scalpels, lancets, drill bits, rasps, trocars, Ligasure, etc.)
Dilators and specula, for access to narrow passages or incisions
Suction tips and tubes, for removal of bodily fluids
Sealing devices as Surgical staplers, ...
Irrigation and injection needles, tips and tubes, for introducing fluid
Tyndallers, to help "wedge" open damaged tissues in the brain.
Powered devices, such as drills, dermatomes
Scopes and probes, including fiber optic endoscopes and tactile probes
Carriers and appliers for optical, electronic and mechanical devices
Ultrasound tissue disruptors, cryotomes and cutting laser guides
Measurement devices, such as rulers and calipers
Metzenbaumovy nůžky
nůžky špičaté
nůžky vaskulární 45°
nůžky rovné; zahnuté
Esmarchovy nůžky na obvaz
kleště na sádrů
jehelec Mathieu
jehelec Hegarův vaskulární
peán = hemostat = hemostatická svorka = arteriální kleště
je druh chirurgické cévní svorky, sloužící jako pomůcka pro stavění krvácení.
Jde o klíšťky s nůžkovými rukojeťmi a plochými štíhlými vroubkovanými čelistmi, vybavené fixačními ozubci. Ty vzájemným
zaklesnutím udržují nástroj v zavřené poloze s definovaným stlačením a současně umožńují snadné a rychlé rozevření nástroje.
Pojem peán se do jisté míry stal synonymem pro chirurgickou svorku a jsou jím (nesprávně) označovány všechny nástroje
podobného tvaru.





rovný peán má přímé čelisti
zahnutý peán má čelisti, stočené do oblouku
Rochester-Peanova svorka má čelisti, které se prakticky nezužují
pean na tampony, pean na šití, pean na sevření žíly (cévní svorka) atd
jiné druhy peanů se nazývají kupř. Kocher (kochr) nebo
 peán na roušky (backhaus)
o
o
o
o
o
o
Thornton
Kocher
Kelly
Crile
Halsted
Carmalt
Kocherův hemostat
Halsteadův mosquito
Overholtova svorka na steh
Kochrova intestinální svorka
svorka na střevo
Babcockova svorka
Duvalova svorka = Penningtonova svorka
Foersterova svorka
americké kleště
mize
Listerova svorka
Satinského okluzní tangenciální svorka
Dechampe levotočivý
pinzeta anatomická a chirurgická
rozvěrák na žebra
ekarter střední; ekarter plochý úzký; hák ostrý 6 zubý.
Langebeckův mini retraktor
Kocherův retraktor
Langebeckův retraktor
Tracheální retraktory
Volkmannovův ostrý háček x zubý
O’Connorův háček
Kocherův háček ostrý
Fritschův retraktor
Brunnerův rektraktor
Fritschův abdominální retraktor
Weitlanerův retraktor ostrý; tupý
Rigbyho vaginální retraktor
ekarter velký; ekarter střední okénkový; ekarter plochý střední; hák tupý malý okénkový.
hák ostrý 4 zubý
sonda žlábková
sonda
sonda Kocherova
pilník
Willingerovo raspatorium
Lambottovo raspatorium
Langebeckovo raspatorium
raspatorium zahnuté = Doyenův žeberní (periost)
elevatorium
Volkmanova kostní kyreta dvojhlavá; jednohlavá.
Luerovy kleště na kost
Listonovy kleště na kost
Bohlerovy kleště na kost
kleště na dráty
Stille-Ruskinovy štípače kosti
Froschovy kleště na kost
Lewinovy kleště na kost
Kirschnerův drát
Küntschnerův hřeb
palice; dláto.
podkova k trakci s připevněným K-drátem
svorka na lebku – okcipitální = Kratschfildova svorka
Ilizarovův aparát
Gomcova svorka = Yellenova svorka
Tracheální kanyla plastová; kovová.
Nástroje používané ve všeobecné chirurgii
Instrument class
Articulator
Bone chisel
Cottle cartilage crusher
Bone cutter
Bone distractor
•Ilizarov apparatus
•Intramedullary kinetic bone
distractor
Bone drill
Bone extender
Bone file
Bone lever
Bone mallet
Bone rasp
Bone saw
Bone skid
Bone splint
Bone button
Caliper
Cannula
Catheter
Cautery
Clamps
Coagulator
Curette
Depressor
Dilator
Dissecting knife
Distractor
Dermatome
Forceps
Forceps, Dissecting
Forceps, Tissue
Forceps (Other)
•Acanthulus or Acanthabolos
•Bone forceps
•Carmalt forceps
•Cushing forceps
•Dandy forceps
•DeBakey forceps
•Doyen intestinal forceps
Uses
Specific instruments
Galotti articulator
Castroviejo caliper
Payr pylorus clamp
Adson
Allis • Babcock
Sponge Forceps
Thorn removal
•Epilation forceps
•Halstead forceps
•Kelly forceps
•Kocher forceps
•Mosquito forceps
Hemostat
Hook
•Nerve hook
•Obstetrical hook
•Skin hook
Hypodermic needle
Lancet
Luxator
Lythotome
Lythotript
Mallet
•Partsch mallet
Mouth prop
Mouth gag
Mammotome
Needle holders
Occluder
Osteotome
•Epker osteotome
Periosteal elevator
•Joseph elevator
•Molt periosteal elevator
•Obweg periosteal elevator
•Septum elevator
•Tessier periosteal elevator
Probe
Retractor
•Senn retractor
•Gelpi retractor
• Weitlaner retractor
•USA-Army/Navy retractor
•
•O'Connor-O'Sullivan
•Deaver
•Bookwalter
•Sweetheart
•Joseph Skin Hook
•Lahey Retractor
•Blair (Rollet) Retractor
Castroviejo • Crilewood • Mayo-Hegar •
Olsen-Hegar
•Rigid Rake
•Flexible Rake
•Ragnell Retractor
•Linde-Ragnell Retractor
•Davis Retractor
•Volkman Retractor
•Mathieu Retractor
•Jackson Tracheal Hook
•Crile Retractor
•Meyerding Finger Retractor
•Little Retractor
•Love Nerve Retractor
•Green Retractor
•Goelet Retractor
•Cushing Vein Retractor
•Langenbeck Retractor
•Richardson Retractor
•Richardson-Eastmann Retractor
•Kelly Retractor
•Parker Retractor
•Parker-Mott Retractor
•Roux Retractor
•Mayo-Collins Retractor
•Ribbon Retractor
•Alm Retractor
•Self Retaining Retractors
•Weitlaner Retractor
•Beckman-Weitlaner Retractor
•Beckman-Eaton Retractor
•Beckman Retractor
•Adson Retractor
•Rib spreader
Rongeur
Scalpel
•Ultrasonic scalpel
•Laser scalpel
Scissors
•Iris scissors
•Kiene scissors
•Metzenbaum scissors
•Mayo scissors
•Tenotomy scissors
Spatula
Speculum
To disect soft tissue,
etc
To cut suture, etc
•Mouth speculum
•Rectal speculum
•Sim's vaginal speculum
•Cusco's vaginal speculum
Sponge bowl
Sterilization tray
•Sternal saw
Suction tube
Surgical elevator
Surgical hook
Surgical knife
Surgical mesh
Surgical needle
Surgical snare
Surgical sponge
Surgical spoon
Surgical stapler
Surgical tray
Suture
Syringe
Tongue depressor
Tonsillotome
Tooth extractor
Towel clamp
Towel forceps
•Backhaus towel forceps
•Lorna towel forceps
Tracheotome
Tissue expander
•Subcutaneous inflatable balloon
expander
Trephine
Trocar
Tweezer
Venous cliping
literatura:
http://en.wikipedia.org/wiki/Surgical_instrument
http://cal.vet.upenn.edu/projects/surgery/1000.htm
http://www.surgical-instruments.info/en/products.html
http://www.spectrumsurgical.com/store/Surgical-Instruments.php
http://hotsearch.allproducts.com/new_search_new.php?q=Orthopedics
http://www.surgicaldirectory.com/
http://hotproducts.manufacturer.com/search/allBuyLeads/Surgical%20Instrument-1.html
http://www.wikisurgery.com/
Wells, MP, Bradley, M: Surgical Instruments A Pocket Guide. W.B. Saunders, 1998.
Doherty, Gerard M.; Way, Lawrence W.: Current Surgical Diagnosis & Treatment, 12th Edition,
McGraw-Hill, 2006.
Download

Chirurgické nářadí a nástroje