Spisak dobitnika nagradne igre "Kandit čokolade skupi i super nagrade
pokupi"
Izvlačenje: Mostar, 22.2.2014.
GLAVNA NAGRADA
1 x 10.000,00 KM na potrošačkoj kartici Unicredit Banke
R. b.
Ime i prezime
Adresa
Mjesto
1.
Elvedin Hadžiahmetović
Dahirovac 8/14
Visoko
4 x 1.000,00 KM na potrošačkoj kartici Unicredit Banke
R. b.
Ime i prezime
Adresa
1.
Miroslav Katava
Prijedorska 33
Sarajevo
2.
Muhamed Sofović
Bogušići bb
Goražde
3.
Nejra (Mirela) Ahmetbegović Donje Dubrave
Živinice
4.
Toni Kvesić
Kočerin,Š.Brijeg
Potkraj 28
Mjesto
10 x 100,00 KM na potrošačkoj kartici Unicredit Banke
R. b.
Ime i prezime
Adresa
Mjesto
1.
Adina Purković Podumljak
Mehe Smailagića 32
Sarajevo
2.
Fatima Goletić
Arifa Redžića 17
Mramor,Tuzla
3.
Nijaz Kehić
Lišci bb
Olovo
4.
Janja Đokić
Velika Obarska 80
Bijeljina
5.
Željka Radić
Subotička 115
Banja Luka
6.
Sanjin Šišić
Kraljice Jelene bb
Tomislavgrad
7.
Dubravka Biber
Vilsonova 8
Banja Luka
8.
Edin Omeragić
Sarajevska 17
Gradačec
9.
Pejka Nović
Zmajevac c-5/20
Zvornik
10.
Nadira Hodžić
Zenička Ulica 6/10
Maglaj
60 x poklon paket Kandit za 60 godina čokolade
R. b.
Ime i prezime
1.
Ernest Ahmetović
2.
Larisa Vučina
3.
Dragana Bikić
4.
Nedžad Kuč
5.
Sabina Jusufović
6.
Tanja Mičeta
7.
Adresa
Mjesto
Ul. 15 maja 4
Tuzla
Dr. Milana Šufflaya 54
Mostar
Majevičkih brigade kvart 24 b.18 Bijeljina
Seada Bublina 62
Željeznička 6
Ilidža
Zenica
Brina bb
Livno
Đena Madžibegović
Poturmahala 32
Travnik
8.
Iva Prskalo
Knešpolje bb
Široki Brijeg
9.
Marina Bevanda
Jare 47
Široki Brijeg
10.
Selma Dedić
11.
Damir Husejnović
12.
Alma Ćupina
13.
Josip Kvesić
Mrđana Đoke 40
Tarčin
14.
Eldina Osmić
Fikreta Salihovića 136
Tuzla
15.
Zlata Rošić
Patriotske lige b.b
Cazin
16.
Ivan Jurić
Ilićke bojne 253
Mostar
17.
Samir Tikveša
18.
Marinko Majstorović Podrinjska 67
Zvornik
19.
Azra Šahinović
Visoko
20.
Leona Kraljević
21.
Vojislav Timarac
Jovana Raškovića bb
22.
Ante Mandić
Kvaternikova 4
Široki Brijeg
23.
Dragica Leko
Gojka Šuška 2c
Široki Brijeg
Kalinska 9/6
Muftije Džabića 6
Višnjik 49
Varda 4
Skopujaka 54
Rasno bb
Novi Travnik
Sarajevo
Sarajevo
Konjic
Dužice, Široki Brijeg
Banja Luka
24.
Maja Cigić
Nerkeza Smailagića 2
Sarajevo
25.
Mila Bilać
Braće Šimića
Široki Brijeg
26.
Šefika Šućurović
Gnojnica bb
Dobšnica
27.
Fikreta Kotorić
Ul.Braće Kotorić bb
28.
Draga Alpeza
Ledinac 184
29.
Nejira Hadžibegović
Zaima Šarca 39
30.
Nezira Avdić
Vitomira Lukića 71
Sarajevo
31.
Nazif Huskanović
Odred Plana bb
Breza
32.
Semir Brkić
Gornje Poljane 4
Konjic
33.
Fadila Salihović
34.
Srećko Brnjoš
Ruska bb
Trebinje
35.
Alma Ćupina
Višnjik 49
Sarajevo
36.
Amela Bungur
37.
Mara Kožul
N.Š. Zrinskog 15
Široki Brijeg
38.
Ruža Jelić
Gospojinska 7
Široki Brijeg
39.
Edin Omeragić
Sarajevska 17
Gradačac
40.
Džemal Kasumović
Puračić bb
Lukavac
41.
Selma Ćerimagić
Paromlinska 31/2
Sarajevo
42.
Marjana Savić
Raštani bb
Mostar
43.
Nasiha Hadžiaganović
Patriotske lige bb
Gračanica
44
Mersada Rahmanović
Turija bb
Bihać
45.
Nijaz Kehić
Lišci b.b
Olovo
46.
Enesa Hadžihasanović
Drama 8
Gračanica
47.
Mirel Dautović
Memići bb
Kalesija
48.
Elma Bećirhodžić
Omera Maslića bb
Kakanj
49.
Amela Penava
Dobrinjske Bolnice 5/8
Sarajevo
50.
Josip Lovrić
Uzarići 183
Široki Brijeg
Ćurčići 26
Ismeta Mujezinovića 18
Jelah
Donji Mamići, Široki Brijeg
Sarajevo
Ključ
Tuzla
51.
Jasmina Duzan
fra. Marijana Šunjića bb
Novi Travnik
52.
Faris Nezirić
Lug 19
Jablanica
53.
Stojan Bogojev
Laze Kostića 3
Nova Topola
54.
Ševala Kadić
Radnička 19a
Sarajevo
55.
Meris Srebrenica
Bulevar Kulina Bana
Zenica
56.
Maja Papac
Bučinska Cesta bb
Ljubuški
57.
Kadema Telalagić
Logavina 44
Sarajevo
58.
Mirnes Kovač
Plandište 22
Kakanj
59.
Suzana Ivković
Zagoričani b.b
Livno
60.
Enisa Osmanović
Miroslava Krleže 13/II
Tuzla
Download

Spisak dobitnika nagradne igre "Kandit čokolade skupi i super