CONSEIL INTERNATIONAL DES GRANDS RÉSEAUX ELECTRIQUES
INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS
MEĐUNARODNO VIJEĆE ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME
COMMITTEE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
COMITÉ DE BOSNIE ET HERZÉGOVINE
BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET
PROGRAM
10. SAVJETOVANJE
BH KOMITETA
Hotel “Radon Plaza”
Sarajevo, 25.–29. 09. 2011.
Glavni sponzor
Sponzori
BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET
PROGRAM
10. SAVJETOVANJE BH K CIGRÉ
Sarajevo, 25.- 29.09. 2011.
Sjedište Savjetovanja
Hotel RADON PLAZA, Sarajevo
Sadržaj
Priznanja i zahvale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uz Deseto savjetovanje bosanskohercegovačkog komiteta cigré . . . . . . . . . . . . . .
1. Počasni i organizacioni odbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kotizacija, registracija i smještaj učesnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Program i organizacija bh k cigré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Rad i diskusija na Savjetovanju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Satnica Savjetovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Program 10. Savjetovanja bh k cigré po studijskim komitetima . . . . . . . . . . . . .
7. Okrugli sto: Power frequency electromagnetic fields elf – emf, Legislative . . .
3
4
8
9
11
13
15
19
43
Priznanja i zahvale
Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ ulazi u dvadesetu godinu svog postojanja.
Organizirana u najtežim historijskim okolnostima bosanskohercegovačke države, dijeleći sudbinu njenih ljudi, ova strukovna zajednica je uspjela promicati, štiti i razvijati
odnos prema ukupnim vrijednostima prava i sloboda pojedinca, kao i svih izvedenih
oblika društvenih i zajedničkih činitelja bosanskohercegovačke cjelovitosti. Uspjeh je
omogućen ustrajavanjem na principu graditeljskog djelovanja i otvorenosti za sve bosanskohercegovačke stručnjake i znanstvenike. Taj uspjeh je, prije svega, zasluga svih
članova Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ. Oni su ustrajali na njenom održavanju i razvoju i onda kada su pseudopolitičke okolnosti bile protiv njihove volje.
Uz priznanje i zahvalnost svima njima, uprava ove organizacije naročito priznanje i zahvalnost duguje JP Elektroprivredi Bosne i Hercegovine i Energoinvestu d.d.
Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ je uspostavljen i vođen kao interes tih i njima
sličnih organizacija, ali su i one pretpostavljene kao oslonac udruživanju i djelovanju
stručnjaka i znanstvenika u planiranju, gradnji i razvoju elektroenergetskog sistema. S
ponosom je moguće potvrditi da je ta uzajamnost realizirana kao opće bosanskohercegovačko dobro.
Zahvalnost i priznanje Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ duguje i brojnim drugim organizacijama. Među njima valja istaknuti BH Telecom d.d. i ISKRAEMECO, d.o.o.
Izražavajući ova priznanja i zahvalnosti, članovi Upravnog odbora očekuju da će u
djelovanju Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ svoj interes realizirati i sve ostale
bosanskohercegovačke organizacije koje su na različite načine dio razvoja bosanskohercegovačke elektroenergetike.
Upravni odbor Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ
3
UZ DESETO SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA CIGRÉ
Za deset savjetovanja Bosanskohercegovačkog komiteta
CIGRÉ, organiziranih od 1992. do 2011. godine, pripremljeno je
i objavljeno ukupno 1.101 stručni i znanstveni rad. Uz pretpostavku da će na Desetom savjetovanju sudjelovati 300 stručnjaka i znanstvenika, ukupan broj sudionika tih deset savjetovanja
je 2.860. Svi oni dio su žive tehničke kulture ove zemlje i njenih
ljudi bez koje nije moguće održavati dostignuto stanje razvoja,
niti predviđati i unapređivati cjelinu društva u njegovom evropskom i širem svjetskom okviru.
Niko ne može odgovoriti na pitanje: “Šta u ovoj zemlji u vezi s elektroenergetskim
sistemom treba raditi?” – a da ne uzme u obzir i uvaži to živo znanje i njegove nositelje,
jer samo unutar njih moguće je naći odgovor na pitanje: “Kako željeni cilj u tome području može biti i dostignut?” A željeni cilj, u najširem značenju tog pojma, što nije ništa drugo do bolja i sretnija budućnost svih bosanskohercegovačkih ljudi, nije moguće
dosegnuti bez razvoja elektroenergetskog sistema kao sredstva uspješne graditeljske
politike, kulture i ekonomije.
Svi oni koji misle da je odgovor na pitanje o načinu postizanja poželjnog cilja moguć bez uvažavanja bosanskohercegovačke znanstvene i stručne zajednice nude ovoj
zemlji i njenim ljudima dvije svoje opasne presude. Prva je da ova zemlja mora izgubiti svaki oblik svoje suverenosti, pa tako i energetske. A druga je da ova zemlja mora
postati područje arogantne prodaje svega njenog za male pojedinačne i nemoralne
interese pseudopolitičkih mešetara.
Organizirana okupljanja i djelovanja bosanskohercegovačkih stručnjaka i znanstvenika, te njihovih prijatelja iz svijeta, u nastojanju da predstave i preispitaju svoja
znanja o cjelini elektroenergetskog sistema, na jednoj, i svim njegovim dijelovima na
drugoj strani, ukazuje na nužnost stalnog vraćanja nerazdvojivosti pitanja o budućnosti od objektivne procjene stanja bosanskohercegovačke politike, kulture i ekonomije.
A zašto je pitanje o budućnosti neodvojivo od znanja o sadašnjosti?
Jednostavno je odrediti poželjnu budućnost kao cilj politike, kulture i ekonomije
neke države. U graditeljsku viziju te budućnosti moraju biti uključena uvjerljiva i izvediva obećanja o sigurnosti i slobodi te dužnostima i pravima koji nadlaze sve sadašnje
tjeskobe i zatočenja te prisile i neodgovornosti. Bosna i Hercegovina je dio Evrope koja
je usmjerena prema integraciji svih njenih država u politički, kulturni i ekonomski poredak. To bi omogućilo, smatraju zagovornici tog pothvata, harmoničan opstanak i
razvoj svim njegovim sudionicima.
Za svaku evropsku zemlju integracija u jedinstveni evropski politički, kulturni i ekonomski prostor značila bi da će ona nekad dosegnuti razinu sada najrazvijenijih sudionica tog poretka, te da će tako biti otklonjene egzistencijalne oskudice i nesigurnosti
njenih ljudi. Da bi taj cilj bio dosegnut, nužno je da potrošnja energije bosanskohercegovačkih ljudi bude podignuta na razinu prosjeka zemalja Evropske unije.
4
Uzimajući u obzir današnje bosanskohercegovačke prilike, taj se cilj čini dalekom i
gotovo nedostižnom zvijezdom. Čini se, jer u vladajućim oblicima bosanskohercegovačke politike i ekonomije nema ni planova niti pothvata u kojima bi bilo jasno ocrtano
i vođeno to ubrzano kretanje prema zadanom cilju. Vodeće evropske zemlje razvijaju
se sve brže, pa one koje su daleko iza njih, a uspoređuju se s njima, zaostaju sve više.
To zastajanje ne prijeti samo mogućnosti dostizanja poželjnog cilja, već i opstanku
tih zemalja kao političkih, kulturnih i ekonomskih subjektiviteta. Ali, postoji li i druga
strana te mračne očitosti?
Bosna i Hercegovina je kao cjelina prošla kroz brojne poteškoće. Ponekad se činilo
da je nestala, pa je, ipak, izranjala iz tog privida u svoju nužnost. A ponekad se činila
neodrživo slabom, pa je, ipak, opstala i pod udarcima onih koji su se smatrali nesavladivo nadmoćnim. I više od tog. Svako zanemarenje važnosti bosanskohercegovačke
pluralne cjelovitosti pokazivalo se kao neotrpljivo i neizdržljivo neznanje. Da je tako,
jasno je i iz bosanskohercegovačke historije u posljednjih dvadeset godina.
Dio te historije je uzdizanje i opstanak Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ.
Da bi elektroenergetski sistem neke zemlje bio planiran, održavan i razvijan kao dio
najšire povezanosti elektroenergetskih mreža, koje na pouzdan način povezuju proizvodnju i potrošnju električne energije, postoji uvjet bez kojeg ništa od tog nije moguće. Taj uvjet je postojanje bosanskohercegovačke strukovne i znanstvene zajednice.
Ona mora biti i autonomna i neautonomna te neovisna i ovisna. Prividna paradoksnost
te tvrdnje zahtijeva pojašnjenje.
Iako elektroenergetski sistemi nikada ne započinju i ne prestaju na državnim granicama, oni su uključeni u poredak transnacionalne elektroenergetske povezanosti kao
održive i upravljive cjeline. A politička arhitektura svijeta je oblikovana i održavana
s državama kao njenim gradivnim elementima. Povezanost elektroenergetskih sistema je moguća samo onda kada su oni izgrađeni, uređeni, upravljani i razvijani unutar
svake države uključene u taj poredak. Tako je od početka razvoja elektroenergetskog
sistema, i tako će morati biti u budućnosti.
Iz navedene činjenice o odnosu međunarodnog poretka i pojedinačnih država slijedi dvostruka zadaća – znanja o elektroenergetskom sistemu mogu nastajati na različitim mjestima, ali njihove primjene moraju biti svugdje gdje je energija korištena. Nije
moguće prosto prenošenje znanja i gradnji, a da u tome ne sudjeluju obrazovani ljudi
kojima je cjelina sistema potrebna. Zato su znanja u elektroenergetici transnacionalna.
Ona obuhvataju cjelinu svijeta. Njihovo primanje i primjenjivanje tiče se svake države i
svakog naroda. Tek u međunarodnom poretku koji uključuje politiku, kulturu i ekonomiju moguće je govoriti o planiranju, građenju i razvoju elektroenergetskog sistema
na svim njegovim razinama. Unutar međunarodne cjeline nema i ne može biti prekida
ili praznih mjesta.
Elektroenergetski sistemi su razvijeni u svim evropskim zemljama. Nema nijednog
među tim razvojima a da u njeg nisu uključeni postojanje, djelovanje i razvoj strukovne i znanstvene zajednice. Takvo postojanje organizirane strukovne i znanstvene
zajednice je uvjet bez kojeg svi ostali ne omogućuju državnu suverenost, što znači
5
graditeljsku uključenost u transnacionalnu cjelinu proizvodnje, prijenosa i potrošnje
električne energije. Bez tog uvjeta suverenost mora nestati.
Nije tu riječ ni o kakvoj apsolutnoj suverenosti, jer nečeg takvog nema. Riječ je
o održanju kolektivnog subjektiviteta kao uvjeta dogovaranja, partnerstva i sudjelovanja u međunarodnom poretku kao općem ljudskom interesu. Zato je svaki pokušaj nepriznavanja slabljenja i osporavanja strukovne i znanstvene organiziranosti ove
zemlje, kojoj je Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ važan dio, rad protiv interesa
bosanskohercegovačke države i njenih ljudi.
Najvažniji sadržaji bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema, što znači
sve njegove postojeće strukture i organizirane strukovne i znanstvene zajednice koje
su nužne za njegov razvoj, izloženi su kratkovidim i opasnim pseudopolitičkim, a najčešće etnonacionalnim, ideologijskim nasiljima protiv onih stručnih i znanstvenih zakonitosti koje su uvjet efikasnog održavanja i razvoja. Ti sadržaji su fizički prekrajani,
ideologijski skrivani te onemogućavani uz veliku štetu svih bosanskohercegovačkih
građana, a za male nelegitimne i nelegalne dobiti neodgovornih skupina u zemlji i
njihovih podupiratelja iz svijeta.
Nije moguće zamišljati put prema poželjnoj budućnosti evropskih zemlja bez uvoza plina i nafte. Bosna i Hercegovina nema ni jedno ni drugo. Njeni najvažniji energetski izvori su ugalj i vodni tokovi. Da bi neka zemlja mogla kupovati naftu i plin, nužno
je da ima ili sirovine ili proizvode koje će prodavati. Sirovinske mogućnosti ove zemlje
ne obećaju neke trajne i pouzdane dobiti.
Jasno je, prema tome, da proizvodnja električne energije u elektranama koje će
koristiti vodu i ugalj igra presudnu ulogu u predviđanju i postizanju poželjne bosanskohercegovačke budućnosti. To je razlog zašto niko nema pravo da se poigrava sa
bosanskohercegovačkom strukovnom zajednicom, te da slabi njene mogućnosti u
podsticanju, domišljanju, projektiranju i građenju novih elektrana kao općeg dobra
ove zemlje i njenih ljudi.
Zato je pred svim odgovornim pojedincima i njihovim organizacijama zadaća da
naprave jasan i uvjerljiv prijedlog mogućnosti i hijerarhije građenja energetskih objekata u cijeloj zemlji. Samo tako će biti ponuđena osnova šireg razvoja društva, kulture
i ekonomije bosanskohercegovačkih ljudi. Dijeljenje, prekrajanje i zaprječavanje bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema je protiv interesa svih. Da se ta prijetnja budućnosti otkloni, potrebni su, prije svega, organizirana i odlučna djelovanja
stručnjaka i znanstvenika, jer bez njih nije moguće donositi valjane i prema zadanome
cilju usmjerene političke odluke.
Planiranja i građenja u elektroenergetskom sistemu su složeni i dugotrajni pothvati. Propušteno vrijeme nije moguće naknaditi. Čekanja i prenemaganja su prijetnje svima. Kada god se počne s tim planiranjima i građenjima, ona u pravilu traju više godina,
uklapaju se u postojeće energetske strukture zemlje, ali i povezuju u najširi međunarodni okvir. Sve što se sad čini ili ne čini skupo će plaćati potomci sadašnjih nositelja
političkih odgovornosti u zemlji.
6
U ovome zborniku radova Desetog savjetovanja Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ dano je 114 stručnih i znanstvenih radova. Tim radovima njihovi pisci svjedoče postojanje svoje strukovne zajednice, ali i upozoravaju sve činitelje političkog,
kulturnog i ekonomskog poretka svoje zemlje na nužnost da se u tome vide najvažniji
razvojni oslonci i preduvjeti ubrzanog prelaženja puta od zaostajanja do usporedivosti
s drugim zemljama. Ovi radovi su i upozorenje protiv svih oblika zanemarivanja, poricanja i krivog korištenja struke i stručnjaka u štićenju i promicanju grupnih interesa
nasuprot interesa bosanskohercegovačke države i njenih ljudi. Oni si istodobno i odlučan poziv da se obnove zajedničke institucije planiranja i razvoja elektroenergetskog
sistema, te izrade cjelovite strategije bosanskohercegovačke energetske budućnosti.
Rusmir Mahmutćehajić
univerzitetski profesor
predsjednik Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRÉ
7
1. POČASNI I ORGANIZACIONI ODBOR
1.1. Počasni odbor
Predsjednik
Prof. Dr. Rusmir Mahmutćehajić, predsjednik, BH K CIGRÉ
Članovi odbora
Erdal Trhulj, ministar, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije FBiH
Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor, JP Elektroprivreda BiH
Matan Žarić, generalni direktor, JP Elektroprivreda HZHB
Mr. Džemail Vlahovljak, glavni direktor, ENERGOINVEST
Mr. Nedžad Rešidbegović, generalni direktor, BH Telecom
Dr. Božidar Matić, predsjednik, Akademija nauka i umjetnosti BiH
Dr. Faruk Čaklovica, rektor, Univerzitet u Sarajevu
1.2. Organizacioni odbor
Predsjednik
Zdenko Vukić, Elektroprenos BiH, Banja Luka
Članovi odbora (po abecedi)
Sadmir Delić, JP Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Bihać
Haris Gadžo, EESTEC LC, Sarajevo
Dr. Mensur Hajro, Elektrotehnički fakultet Sarajevu
Tadej Jelčić, Elektroprenos BiH, Mostar
Mr. Elmedin Karić, JP Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Bihać
Dr. Tatjana Konjić, Fakultet elektrotehnike Tuzla
Mr. Ognjen Marković, USAID REAP, Sarajevo
Nurija Mehić, JP Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Bihać
Dr. Fadil Nadarević, JP Elektroprivreda BiH, TermoelektranaTuzla
Mr. Džemail Vlahovljak, Energoinvest, Sarajevo
Ervin Vrdoljak, JP Elektroprivreda HZ HB
8
2. KOTIZACIJA, REGISTRACIJA I SMJEŠTAJ UČESNIKA
2.1. PRIJAVA UČESNIKA
Prijava učesnika nalazi se na web strani BH K CIGRÉ:
www.bhkcigre.ba
Prijavu poslati:
- e-mailom na [email protected]
- faxom na broj + 387 33 227 037
- poštom na adresu: BH K CIGRÉ, 71000 Sarajevo, Musala 1/I, BiH, ili
- on-line.
2.2. Kotizacija
Uplatom kotizacije stičete pravo na: učestvovanje u radu Savjetovanja, materijale Savjetovanja, koktele za učesnike Savjetovanja.
Kotizacija za 10. Savjetovanje iznosi:
250,00 KM + PDV 17%
200,00 KM + PDV 17% za individualne članove BH K CIGRÉ
Kotizaciju možete uplatiti na račun BH K CIGRÉ:
161 000 000 21500 16 kod RAIFFEISEN BANK BiH
sa naznakom kotizacija - imena učesnika ili direktno na prijemnom desku Savjetovanja.
2.3. Prijemna služba Savjetovanja
Po dolasku na Savjetovanje svi učesnici treba da se jave Prijemnoj službi Savjetovanja u
predvorju hotela Radon Plaza, gdje će primiti materijale Savjetovanja i potrebne informacije u vezi rada Savjetovanja.
2.4. Smještaj učesnika
Rezervacija hotelskog smještaja nalazi se na web strani BH K CIGRÉ www.bhkcigre.ba i
vrši se preko Sekretarijata BH K CIGRÉ:
- e-mailom na [email protected]
- faxom na broj + 387 33 227 037
9
Cijene hotelskog smještaja
Noćenje/doručak
Jednokevetna
/po sobi/
Dvokrevetna
/po sobi/
Superior Apartman
/po apartmanu/
103,00 KM
116,00 KM
200,00 KM
Doplata za polupansion (švedski sto) po osobi/po danu
20,00 KM
Doplata za puni pansion (švedski sto) po osobi/po danu
40,00 KM
U cijenu je uključen PDV, kao i iznos na ime boravišne takse i osiguranja.
Učesnici koji nisu blagovremeno poslali Rezervaciju smještaja mogu se obratiti Prijemnoj službi Savjetovanja.
10
3. PROGRAM I ORGANIZACIJA BH K CIGRÉ
Bosanskohercegovački komitet CIGRÉ, formiran Avgusta/Kolovoza 1992. godine, je
organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi naučnim i stručnim
problemima iz područja proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, kao i
problematikom izgradnje velikih elektoenergetskih sistema.
Bosanskohercegovački komitet je punopravni član Međunarodnog vijeća za velike
električne sisteme – Consiel International des Grands Réseaux Électriques, CIGRÉ Paris,
te je u skladu sa reorganizacijom studijskih komiteta CIGRÉ Paris usvojenja slijedeća
organizaciona šema studijskih komiteta BH K CIGRÉ.
A1 – Rotacioni električni strojevi/mašine
Dr. Šemsudin Mašić, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
A2 – Transformatori
Ninoslav Vidović, BH K CIGRÉ
A3 – Visokonaponska oprema
Dr. Mirsad Kapetanović, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
B1 – Kablovi
Mr. Suada Penava, JP Elektroprivreda BiH
B2 – Nadzemni vodovi
Ismet Orahovac, ENERGOINVEST, Inžinjering za dalekovode
B3 – Postrojenja
Dr. Rasim Gačanović, Zavod za informatiku i telematiku Grada Sarajeva
B4 – Istosmjerni visoki napon (IVN) i energetska elektronika
Dr. Nijaz Hadžimejlić, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
B5 – Zaštita i automatika
Dr. Zijo Pašić, Akademija nauka i umjetnosti BiH
C1 – Razvoj i ekonomija sistema
Mr. Husnija Ferizović, Nezavisni operator sistema u BiH
C2 – Upravljanje i pogon sistema
Dr. Smajo Bišanović, JP Elektroprivreda BiH
C3 – Sistem i okolina
Kadira Močević, JP Elektroprivreda BiH
C4 – Tehnička svojstva sistema
Dr. Amir Tokić, Fakultet elektrotehnike u Tuzli
C5 – Tržište električne energije
Mr. Mirsad Šabanović, JP Elektroprivreda BiH
11
C6 – Distributivni sistemi i male elektrane/CIRED
Mr. Branko Antunović, JP Elektroprivreda HZ HB
D1 – Materijali i nove tehnologije
Dr. Kemo Sokolija, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
D2 – Informacijski sistemi i telekomunikacije
Duško Vicković, Nezavisni operator sistema u BiH
U ostvarivanju svojih ciljeva BH K CIGRÉ razvija razmjenu tehničkih informacija i iskustava, te daje inicijative za proučavanja problematike od interesa za elektroenergetski
sistem Bosne i Hercegovine i njegove elemente.
Studijski komiteti su osnovni organizacioni oblici djelovanja BH K CIGRÉ. To su naučno
– stručna tijela koja proučavaju problematiku iz određenih područja sveukupnog rada
BH K CIGRÉ.
Članovi BH K CIGRÉ, naučni i stručni radnici elektroprivrednih, elektroindustrijskih, visokoškolskih i naučnih institucija, sudjelujući u radu ove organizacije, imaju široke mogućnosti stručnog usavršavanja i podizanja tehničke kulture. Razmatranjem referata
i učestvovanjem u diskusijama na Savjetovanju razmjenjuju se iskustva o aktuelnim
problemima elektroenergetike.
Sjedište stručne službe BH K CIGRÉ
Sarajevo, Musala 1/I
Telefon: +387 33 227 036
Telefax: +387 33 227 037
[email protected]
[email protected]
http://www.bhkcigre.ba
12
4. RAD I DISKUSIJA NA SAVJETOVANJU
4.1.Rad u okviru studijskih komiteta
Stručni rad na Savjetovanju zasniva se na materiji iznesenoj u referatima i izvještajima
stručnih izvjestilaca. Diskusija se vodi u okviru pojedinih studijskih komiteta uz donošenje zaključaka.
4.2.Referati
Stručna problematika će se na Savjetovanju raspravljati na osnovi referata, koji su po
svom sadržaju raspoređeni u studijske komitete. Referati koji obuhvaćaju tematiku i iz
drugih studijskih komiteta raspravljati će se i na sastancima tih komiteta.
4.3.Diskusija
Materijale za diskusiju raspoređuje stručni izvjestilac putem svog izvještaja, koji ujedno služi kao uvod u diskusiju. Autori referata mogu dati poseban uvod u diskusiju ako
predsjednik studijskog komiteta to smatra potrebnim. Izvještaj stručnog izvjestioca
sadrži problematiku iznesenu u referatima i pitanja za diskusiju.
Diskusiju će voditi predsjednik studijskog komiteta onim redoslijedom kojim su referati raspoređeni u izvještaju stručnih izvjetilaca. Vrijeme za diskusiju je ograničeno a
predlaže ga predsjednik studijskog komiteta.
Svaki diskutant dužan je prije diskusije predati predsjedniku prijavu za diskusiju, koja
treba sadržati ime i prezime i naslov referata o kojem želi diskutovati.
4.4. Okrugli sto
U toku Savjetovanja biti će održan 2. Okrugli sto Elektromagnetna polja niskih frekvencija – ELF EMF – legislativa.
4.5.Tehnička pomagala
U salama će diskutantima stajati na raspolaganju projektor sa računarom. Prezentacije
u elektronskoj formi diskutanti treba unaprijed da pripreme.
4.6.Izložba
U okviru Savjetovanja biti će održana izložba proizvođača elektroenergetske opreme:
– ABB, Predstavništvo za Bosnu i Hercegovinu
– ALSTOM, France
– BRUTON, Zagreb, Hrvatska
– DELING, Tuzla, BiH
– Elektrocentar Petek, Ivanić-Grad, Hrvatska
– ISKRAEMECO, Sarajevo, BiH
– KONČAR, Zagreb, Hrvatska
– LANDIS GYR, Ljubljana, Slovenija
13
– OMICRON, Austria
– SCHNEIDER ELECTRIC, Zagreb, Hrvatska
– TECTRA, Zagreb, Hrvatska
4.7.Stručne prezentacije
Prezentacija OMICRON – ”A World Leader in Power Testing Solutions”
Prezentacija ENERGOINVEST - “Prezentacija Energoinvest Grupe”
Predavači: Ibrahim Bosto, Senad Tašaković, Jasmin Zildžo
Prezentacija SCHNEIDER ELECTRIC – “Moderna rješenja za SN distribuciju”
Prezentacija DELING - „SN postrojenja metal clad iz proizvodnog programa firme Deling
d.o.o. Tuzla“
Prezentacija ABB - “Unisec” Rješenje za distributivne stanice i MHE
Predavač: Fahrudin Mehmedović
Prezentacija KONČAR – „KONČAR u proizvodnji i prijenosu električne energije““
Prezentacija ABB – “ABB wireless solutions”
Prezentacija ORACLE “Smart Grid – The challenge to manage the distribution network.”
Speaker: Michael Janiba, Principal Sales Consultant, Oracle Corp.
Prezentacija Niatel d.o.o. Sarajevo i IBIS Instruments d.o.o. Beograd –
„Telekomunikacijska mjerna i sinhronizacijska rješenja u Energetskom sektoru“
Predavač: Alma Nicević-Ajanović (Niatel d.o.o. Sarajevo) i Srđan Matić (IBIS Instruments d.o.o. Beograd)
14
5. SATNICA SAVJETOVANJA
Nedelja 25.09.2011.
Sat
Program
Mjesto
9:00 – 20:00
Prijem, smještaj i registracija učesnika
Predvorje hotela
17:00
Sjednica Upravnog odbora BH K CIGRÉ
18:00
Sastanci rukovodstva svih studijskih komiteta
Sale A, B, C
19:30
Koktel dobrodošlice
Predvorje hotela
Ponedeljak 26.09.2011.
Sat
Program
Mjesto
10:00 – 10:20
Svečano otvaranje
Kongresna sala
10:20 – 11:00
UVODNA IZLAGANJA
Kongresna sala
11:00 – 11:15
Pauza
11:15 – 12:00
I Plenarna sjednica IX Redovne Skupštine BH K CIGRÉ
12:00 – 12:15
Pauza
12:15 – 13:15
Prezentacija OMICRON
”A World Leader in Power Testing Solutions”
Sala A
12:15 – 13:15
Prezentacija ENERGOINVEST
“Prezentacija Energoinvest Grupe”
Sala B
15:00 – 16:30
STK B5
Sala A
15:00 – 16:30
STK C1
Sala B
15:00 – 16:30
STK A2 i STK A3
Sala C
16:30 – 17:00
Pauza
17:00 – 18:30
STK B5
Sala A
17:00 – 18:30
STK C1
Sala B
17:00 – 18:30
STK B4
Sala C
18:30 – 19:00
Pauza
19:00 – 20:00
Prezentacija SCHNEIDER ELECTRIC
“Moderna rješenja za SN distribuciju”
Kongresna sala
RUČAK
Sala C
15
Utorak 27.09.2011.
Sat
Program
Mjesto
8:30 – 10:00
STK C6
Sala A
8:30 – 10:00
STK C2
Sala B
8:30 – 10:00
STK C4
Sala C
10:00 – 10:30
Pauza
10:30 – 12:00
STK C6
Sala A
10:30 – 12:00
STK C2
Sala B
10:30 – 12:00
STK C4
Sala C
12:15 – 13:15
Prezentacija DELING
„SN postrojenja metal clad iz proizvodnog
programa firme Deling d.o.o. Tuzla“
Sala A
12:15 – 13:15
2nd ROUND TABLE
Power Frequency Electromagnetic Fields ELF – EMF,
Legislative
Sala C
15:00 – 16:30
STK C6
Sala A
15:00 – 16:30
STK C5
Sala B
15:00 – 16:30
STK D1
Sala C
16:30 – 17:00
Pauza
17:00 – 18:30
Prezentacija ABB
“Unisec” Rješenje za distributivne stanice i MHE
Sala A
17:00 – 18:30
STK C5
Sala B
17:00 – 18:30
STK B3
Sala C
18:30 – 19:00
Pauza
19:00 – 20:00
Prezentacija KONČAR
„KONČAR u proizvodnji i prijenosu električne
energije“
Sala A
20:30
Koktel za sve učesnike savjetovanja
hotel
RUČAK
16
Srijeda 28.09.2011.
Sat
Program
Mjesto
8:30 - 10:00
STK D2
Sala A
8:30 - 10:00
STK A1
Sala B
8:30 - 10:00
STK C3
Sala C
10:00 – 10:30
Pauza
10:30 – 12:00
STK D2
Sala A
10:30 – 12:00
STK A1
Sala B
10:30 - 12:00
STK C3
Sala C
12:00 - 12:15
Pauza
12:15 – 13:15
Prezentacija ABB
“ABB wireless solutions”
Sala A
15:00 – 16:30
STK D2
Sala A
15:00 – 16:30
STK B2
Sala B
15:00 – 16:30
Sastanci studijskih komiteta
Sala C
16:30 – 17:00
Pauza
17:00 – 18:30
Prezentacija ORACLE
“Smart Grid – The challenge to manage the
distribution network”
Sala A
17:00 – 18:30
STK B2
Sala B
17:00 – 18:30
Sastanci studijskih komiteta
Sala C
19:00 – 20:00
Prezentacija Niatel, Sarajevo i IBIS
Instruments, Beograd
„Telekomunikacijska mjerna i sinhronizacijska
rješenja u Energetskom sektoru“
Sala A
RUČAK
17
Četvrtak 29.09.2011.
Sat
Program
Mjesto
9:30 - 10:00
Sastanci studijskih komiteta
Sala A, B, C
10:00 – 10:30
Pauza
10:30 – 12:00
II Plenarna sjednica IX Redovne Skupštine
BH K CIGRÉ
18
Kongresna sala
6. PROGRAM 10. SAVJETOVANJA BH K CIGRÉ PO STUDIJSKIM KOMITETIMA
Studijski komitet A1 – ROTACIONI ELEKTRIČNI STROJEVI/MAŠINE
predsjednik
dopredsjednik
sekretar
Dr. Šemsudin Mašić, dipl.ing.el.
Dr. Fadil Nadarević, dipl.ing.el.
Mr. Senad Smaka, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Šemsudin Mašić, dipl.ing.el.
Dr. Nijaz Hadžimejlić, dipl.ing.el.
Dr. Asim Hodžić, dipl.ing.el.
Dr. Fadil Nadarević, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Revitalizacija i rekonstrukcija generatora u termo i hidroelektranama.
2. Dijagnostika, nadzor rada i održavanje električnih strojeva u hidro i termoelektranama.
3. Preferencijalne teme Međunarodne CIGRÉ.
R.A1.01. Blaženka Brkljač, Marin Kolić, Davor Vuković,
Sustav uzbude glavnih agregata HE Lešće
R.A1.02.Vedran Avdić, prof.dr. Vlatko Doleček, Jusuf Krvavac
Analiza stepena efikasnosti Cross–flow turbine
R.A1.03.Enver Gazibegović, Jasenko Baralić
Izvod iz analize kvaraova na 6 kV elektromotorima u Termoelektrani „Tuzla”
u periodu 2000 – 2010 g.
R.A1.04.Adil Bašić, Dr. Džafer Kudumović, Dr. Hidajet Salkić
Analiza stepena korisnosti cilindra niskog pritiska pri kondenzacionom i toplifikacionom režimu rada termoenergetskog postrojenja bloka 100 MW TE
Tuzla
R.A1.05. Mr. Mensur Kasumović, Dr. Asim Hodžić
Modelovanje i simulacija rada podsinhrone kaskade za regulaciju brzine
EMP tračnog transportera
R.A1.06. Mr. Mirsad Mahmutagić, Dr. Asim Hodžić
Primjena sinhronih motora sa permanentnim magnetima u reguliranim
elektromotornim pogonima papir mašina
R.A1.07. Sanel Galijašević, Dinko Balić, Šemsudin Mašić, Senad Smaka, Abdulah Akšamović
Identifikacija parametara i digitalno upravljanje brzinom vrtnje istosmjernog motora s permanentnim magnetima
19
Studijski komitet A2 – TRANSFORMATORI
predsjednikNinoslav Vidović, dipl.ing.el.
dopredsjednik
Sulejman Čeligija, dipl.ing.el.
sekretarFikret Velagić, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Fadil Nadarević, dipl.ing.el.
Enes Hasanhodžić, dipl.ing.el.
Adnan Aganović, dipl.ing.el.
Fikret Velagić, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Poboljšanje konstruktivnih rješenja energetskih transformatora i pripadajuće opreme.
2. Energetski transformatori, iskustva u eksploataciji.
3. Dijagnostika stanja energetskih transformatora, praćenje trenda razvoja opreme za
dijagnosticiranje.
4. Propisi i standardi.
R.A2.01. Goran Plišić
Optimiranje izvedbe namota sa aspekta pojave struja izjednačenja u paralelnim vodičima
R.A2.02. Mr. Elmedin Karić, Edin Šabić, Elvis Kasumović, Mr. Faruk Hidić
Uticaj kvaliteta električne energije na distributivne transformatore i mjere
za prevazilaženje problema
R.A2.03.Fikret Velagić, Goran Skelo
Monitoring energetskih transformatora
R.A2.04. Mr. Amgijada Karišik, Goran Skelo
Ispitivanje korozivnosti transformatorskih ulja u energetskim transformatorima u eksploataciji
R.A2.05. Mr. Halid Abdurahmanović
Fiberoptika kod mjerenja temperature energetskog transformatora
20
Studijski komitet A3 – VISOKONAPONSKA OPREMA
predsjednik
Dr. Mirsad Kapetanović, dipl.ing.el.
dopredsjednik
Mr. Hasan Čaušević, dipl.ing.el.
sekretarNasiha Njemčević, dipl.ing.el.
stručni izvjestioc:
Dr. Mirsad Kapetanović, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Dizajn visokonaponskih aparata i primjena matematskog modeliranja u njihovom
razvoju.
2. Održavanje, sanacija i retrofit visokonaponske opreme.
3. Prenaponi i pogonska iskustva u primjeni MO odvodnika prenapona.
4. Primjena polimernih izolatora i njihovo ponašanje u eksploataciji.
5. Monitoring i dijagnostika stanja visokonaponske opreme.
R.A3.01. Mr. Amir Pilaković
Model strujnih transformatora zasnovan na teoriji Jiles-a i Atherton-a o feromegnetnom histerezisu
21
Studijski komitet B2- NADZEMNI VODOVI
predsjednikIsmet Orahovac, dipl.ing.el.
dopredsjednik
Senad Osmović, dipl.ing.el.
sekretar
Mr. Aida Halilović, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:Enver Jamak, dipl.ing.el.
Ismet Orahovac, dipl.ing.el.
Nedima Hadžić, dipl.ing.el.
Dr. Zijad Bajramović, dipl.ing.el.
Benjamin Mehić,dipl.ing.el.
Ezedin Livnjak, dipl.ing.el.
Izo Cikotić, dipl.ing.građ.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nove tehnologije i materijali opreme na dalekovodima.
Inovacije u projektovanju, izgradnji i održavanju dalekovoda.
Ekološki aspekti u projektovanju i izgradnji dalekovoda.
Uticaj atmosferskih prenapona na pouzdan rad dalekovoda.
Rad pod naponom kod nadzemnih vodova.
Propisi i standardi.
R.B2.01.Edin Ćatić, Hasreta Ćatić
Uticaj primjene novih tehnologija na pouzdanost isporuke električne energije na srednjenaponskim nadzemnim vodovima
R.B2.02.Nebojša Rikalo, Nebojša Novčić, Predrag Kundačina
Primjena reklozera i lokatora kvarova u distributivnoj mreži ZP Elektrohercegovina a.d. Trebinje
R.B2.03.Alen Hatibović, Mr. Milenko Tomić
Određivanje koordinata najniže tačke voda kod kosih raspona
R.B2.04. Damir Raljević
Iskustva u obrazovanju za rad pod naponom za tvrtke izvan Hrvatske
R.B2.05. Mr. Damir Salkić, Dr. Vlado Madžaravić, Mr. Izudin Softić
Usporedba numeričkog proračuna električnog i magnetnog polja na mjestu ukrštanja nadzemnih vodova primjenom softverskog paketa EFC-400EP
sa pravilnicima i smijernicama Evropske unije
R.B2.06. Mr. Lovro Belak, Dr.Franc Jakl
Održavanje visokonaponske opreme prema (RCM) metodologiji u ElektroSlovenija, d.o.o.
R.B2.07.Enisa Sofradžija – Đurašek
Primjena i proračun ogera za fundiranje dalekovodnih stubova
22
Studijski komitet B3 – POSTROJENJA
predsjednik
dopredsjednik
sekretar
Prof.dr.sci. Rasim Gačanović, dipl.ing.el.
Mr. Amil Kamenica, dipl.ing.el.
Semir Hadžimuratović, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Prof.dr.sci. Alija Muharemović, dipl.ing.el.
Nasiha Njemčević, dipl.ing.el.
Dr. Hamid Zildžo, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Regulativa iz domene projektiranja, izgradnje, održavanja i eksploatacije podstanica.
2. Analiza tranzijentnih stanja na uzemljivačima – procedure, modeli i alati.
3. Upravljanje, održavanje i reparacija podstanica u radnom vijeku
4. Razvoj i implementacija novih (smart) tehnologija u projektiranju, gradnji, upravljanju i održavanju električnih postrojenja:
– Miješana tehnologija projektiranja i novih funkcionalnosti,
– Utjecaj i dugoročna uptrebljivost protokola (kao IEC 61850) kao osnovnih međuveza između primarne i sekundarne opreme,
– Standardizacija ili inovacija – razmatranja i iskustva.
5. Okolina
– Projektiranje i usklađenost s okolinom,
– Projektiranje i pristup održavanju u ekstremnim uvjetima ambijenta
6. Preferencijalne teme Međunarodne CIGRE.
R.B3.01./R.C1.05./R.C3.10. Rafo Jozić
Primjena naših i/ili međunarodnih propisa i standarda u projektovanju, održavanju, procjeni rizika i nadzoru (O nekim primjerima i nedostacima transpozicije tehničkog zakonodavstva u energetici)
R.B3.02.Željko Ćosić, Branimir Đikić, Velimir Ravlić
Utjecaj spojeva na aparate raskolpnog postrojenja usljed djelovanja potresa
R.B3.03. Dr. Rasim Gačanović, Semir Hadžimuratović
Modeliranje impulsa struje groma u uzemljivački sistem
23
Studijski komitet B4 - ISTOSMJERNI VISOKI NAPON (IVN) I ENERGETSKA
ELEKTRONIKA
predsjednik
Dr. Nijaz Hadžimejlić, dipl.ing.el.
dopredsjednik
Dr. Osman Mušić, dipl.ing.el.
sekretarLejla Ahmethodžić, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Nijaz Hadžimejlić, dipl.ing.el.,
Mr. Senad Huseinbegović, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Uređaji energetske elektronike kao izvori smetnji u EES-u
2. Razvoj poluprovodničkih komponenti i njihov utjecaj na na opremu energetske
elektronike
3. Sistemi izmjeničnog i istosmjernog bezprekidnog napajanja
4. Primjena uređaja energetske elektronike u fleksibilnim naizmjeničnim mrežama
(FACTS)
5. Primjena energetske elektronike u oblasti upravljanih elektromotrnih pogona
R.B4.01. Mr. Elmedin Karić
Pogoni promjenjive brzine sa jednofaznim asinhronim motorom
R.B4.02. Dr. Osman Mušić, Dr. Nijaz Hadžimejlić, Lejla Ahmethodžić
Upravljanje invertora primjenom realnog kliznog režima
R.B4.03. Dr. Osman Mušić, Dr. Nijaz Hadžimejlić, Lejla Ahmethodžić
Upravljanje izlaznog napona istosmjernog pretvarača za podizanje napona
uvođenjem kliznog režima po struji zavojnice
24
Studijski komitet B5- ZAŠTITA I AUTOMATIKA
predsjednik
dopredsjednik
sekretar
Dr. Zijo Pašić, dipl.ing.el.
Božidar Jovanović, dipl.ing.el.
Dr. Sead Kreso, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Zijo Pašić, dipl.ing.el.
Dr. Sead Kreso, dipl.ing.el.
Mr. Emir Fočo, dipl.ing.el.
Avdo Kambur, dipl.ing.el.
Mr. Admir Čeljo, dipl.ing.el.
Mr. Adamir Jahić, dipl.ing.el.
Mr. Rasim Muminović, dipl.ing.el.
Vedad Korajlić, dipl.ing.el.
Ševal Hadžić, dipl.ing.el.
Haris Čaušević, dipl.ing.el.
Mr. Šeila Gruhonjić - Ferhatbegović, dipl.ing.el.
Mirsada Salihović, dipl.ing.el.
Emina Ćosićkić, dipl.ing.el.
Mr. Branka Živković - Babić, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Nove strukture i funkcije zaštita EES-a.
2. Eksploataciona iskustva sa postojećim rješenjima numerički baziranih sistema zaštite i upravljanja EES-a.
3. Zaštita i upravljanje EES u planovima i programima elektrotehničkih fakulteta u BiH
i programima permanentnog obrazovanja kadrova u ovoj oblasti.
R.B5.01.Lubomir Sevov, Ilia Voloh, Zhang Zhiying, Jorge Cárdenas
Current Differential Protections for Power Transformers With Standard and
Non-Standard phase shifts
R.B5.02. Dr. Sead Kreso, Mr. Admir Čeljo
Blokada algoritma rada numeričke zaštite VN sabirnica kod zasićenja SMT-a
R.B5.03. Mr. Šeila Gruhonjić Ferhatbegović
Lokacija zemljospoja na osnovu nabojnih tranzijenata
R.B5.04. Goran Leci, Anton Petrovski, Mia Buralieva, Lenče Naumova – Malčeska
TS 400/220/110/35 kV Skoplje 1- Upravljačko zaštitni terminali i protokol
IEC 61850 - Tehničko rješenje sekundarnog sustava
R.B5.05. Marko Curić
Hidroelektrana Lešće – postrojenje bez posade
25
R.B5.06./R.D2.17. Amir Bećirhodžić, Haris Hadžiomerović, Mr. Azra Hasanović,
Mr. Amil Kamenica
Iskustva Energoinvesta u primjeni General Electric- ovog sistema za upravljanje trafostanicama na projektima u Alžiru
R.B5.07. Ševal Hadžić, Mr. Adamir Jahić, Elvedin Cernica
Neki aspekti priprema za uvođenje transformatorskih stanica u sistem daljinskog nadzora i upravljanja u Elektrodistribuciji Tuzla
R.B5.08.Jorge Cárdenas, George Mikhael, Juan Moya
Distributed Automatic Transfer Bus and Restoration using IEC61850
R.B5.09. Mr. Rasim Muminović, Rejhana Džaka
Kvalitet električne energije u Elektrodistibuciji Sarajevo posmatran sa aspekta legislative
R.B5.10. Mr. Almir Badnjević, Dr. Sead Kreso, Dr. Osman Mušić
Daljinsko upravljanje i očitavanje brojila korištenjem MORSE mreže
R.B5.11. Mr. Jusuf Delić, Dr. Nermin Sarajlić
Protiveksplozijska zaštita kroz primjenu direktive 94/9/EC
26
Studijski komitet C1-RAZVOJ I EKONOMIJA SISTEMA
predsjednik
Mr. Husnija Ferizović, dipl.ing.el.
dopredsjednik
Mr. Azra Hajro, dipl.ing.el.
sekretarLejla Galešić, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Mr. Azra Hajro, dipl.ing.el.
Dr. Izet Smajević, dipl.ing.maš.
Šefko Pozderac, dipl.ing.el.
Irvina Numić, dipl.ing.građ.
Edina Tanović, dipl.ing.el.
Igor Đokić dipl.ing.el.
Mr. Nikola Rusanov, dipl.ing.el.
Mr. Meludin Veledar, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Strategija razvoja elektroenergetskog sektora u BiH. Dugoročno planiranje potrošnje i proizvodnje energije u BiH (ugalj, prirodni gas, nafta, električna energija, obnovljivi izvori, energetska efikasnost i potrebni preduslovi).
2. Izbor novih tehnoloških rješenja za izgradnju energetskih objekata koji mogu biti
konkurentni na otvorenom tržištu JI Evrope.
3. Prednosti i mane raznih načina finansiranja izgradnje novih energetskih objekata
(samostalno, strateško partnerstvo,.....)
4. Regulativa/Legislativa u procesu izgradnje i proširenja novih elektroenergetskih
objekata.
5. Uticaj deregulacije elektroenergetskog sektora i formiranja regionalnog tržišta na
planiranje i izgradnju prrnosne mreže.
6. Napredak u kriterijima planiranja EES-a i tehnoekonomske metode za analiziranje
moguće interakcije u uslovima regionalnog tržišta.
7. Statičke i dinamičke performanse EES-a i metode za njihovo poboljšanje.
8. Analiza naponsko – reaktivnih prilika i primjena mjera za njihovo poboljšanje. Regulacija napona i određivanje potrebne rezerve reaktivne snage u cilju poboljšanja
naponsko – reaktivnih prilika. Optimalno planiranje novih izvora reaktivne snage i
njihova eksploatacija, uticaj deregulacije i konkurentnog tržišta na rješavanje naponsko – reaktivnih problema.
R.C1.01. Mr. Nikola Rusanov, Milorad Tuševljak, Mr. Edina Aganović, Mr. Meludin Veledar
Planiranje razvoja elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine u skladu sa desetogodišnjim panevropskim planom (TYNDP)
R.C1.02./R.C3.02. Dr. Izudin Kapetanović, Mr. Adis Rahmanović
Smanjenje emisije CO2 u termoenergetskim postrojenjima koja koriste spaljivanje uglja
27
R.C1.03.Emir Avdić, Amira Serdarević, Almir Ajanović
Vodoprivredni aspekti izradnje hodroenergetskog sistema Gornja Neretva
R.C1.04.Hazim Hadžiosmanović, Edita Vranjkovina, Jasmin Nuridin, Enida Brkić
Planiranje s aspekta rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u postupku izgradnje elektroenergetskih objekata
R.C1.05./R.B3.01./R.C3.10. Rafo Jozić
Primjena naših i/ili međunarodnih propisa i standarda u projektovanju, održavanju, procjeni rizika i nadzoru (O nekim primjerima i nedostacima transpozicije tehničkog zakonodavstva u energetici)
R.C1.06. Mr. Husnija Ferizović, Vojislav Pantić, Senad Hadžić
Identifikacija nedozvoljenih napona u EES-u BiH i mjere za njihovo sprječavanje
R.C1.07./R.C2.04./R.D2.11. Mr. Mirsad Buljubašić, Dr. Haris Gavranović
Modeliranje i optimizacija upravljanja velikim energetskim sistemima: mogućnosti i rješenja
R.C1.08. Mr. Ajla Lukač, Mirsada Jamak, Dr. Mustafa Musić, Elma Turković
Iskustva u kampanji mjerenja potencijala vjetra na području Bosne i Hercegovine
28
Studijski komitet C2 - UPRAVLJANJE I POGON SISTEMA
predsjednik
dopredsjednik
sekretar
Dr. Smajo Bišanović, dipl.ing.el.
Cvjetko Žepinić, dipl.ing.el.
Mr. Jasenko Dobranić, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Mr. Jasenko Dobranić, dipl.ing.el.
Dr. Smajo Bišanović, dipl.ing.el.
Mr. Mirsad Šabanović, dipl.ing.el.
Mr. Nikola Rusanov, dipl.ing.el.
Duško Vicković, dipl.ing.el.
Muris Dlakić, dipl.ing.el.
Adnan Ahmethodžić, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Nove aplikacije u pogonu i vođenju sistema za detekciju i ublažavanje sistemskih
poremećaja;
2. Razvoj standarda pogonske pouzdanosti sistema u uslovima otvorenog tržišta i redukovanih margina sigurnosti;
3. Distribuirana proizvodnja i njeni uticaji na pogon i vođenje sistema;
4. Regulacija frekvencije i napona, pouzdanost, modeli optimizacije, pomoćne i sistemske usluge, kvalitet električne energije, stabilnost elektroenergetskog sistema;
5. Novi aspekti rizika, sigurnosti i koordinacije u pogonu sistema, te upravljanje održavanjem;
6. Novi zahtjevi na osoblje i trening ciljevi;
7. Aktuelna problematika pogona i vođenja elektroenergetskog sistema BiH.
R.C2.01. Mr. Husnija Ferizović, Vojislav Pantić, Senad Hadžić
Restauracija EES-a BiH bez prisustva vanjskog izvora napajanja
R.C2.02. Mr. Milenko Tomić, Dr. Tatjana Konjić, Alen Hatibović
Procjena konvencionalnih i “well-being” pokazatelja pouzdanosti EES BiH
R.C2.03. Dr. Smajo Bišanović, Dr. Mensur Hajro, Muris Dlakić
Profitno-bazirana raspodjela remonata termo proizvodnih jedinica u tržišnom okruženju
R.C2.04./R.C1.07./R.D2.11. Mr. Mirsad Buljubašić, Dr. Haris Gavranović
Modeliranje i optimizacija upravljanja velikim energetskim sistemima: mogućnosti i rješenja
R.C2.05. Dr. Krešimir Vrdoljak, Mr. Branko Horvat, Aldis Černicki-Mijić, Hrvoje
Vukasović
Sekundarna regulacija frekvencije i djelatne snage razmjene u hrvatskom
EES-u
29
R.C2.06. Mr. Mirsad Mahmutagić, Dr. Asim Hodžić
Kompenzacija reaktivne električne energije u tvornici Natron – Hayat Maglaj
R.C2.07./R.D2.10. Duško Vicković
Jedno viđenje osnova koncepta arhitekture dva centra vođenja/upravljanja
operatora prijenosnog sistema u konfiguraciji glavni/rezervni centar
30
Studijski komitet C3 - SISTEM I OKOLINA
predsjednik
Kadira Močević, dipl.ing.
dopredsjednikAmir Škobalj, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Fadil Nadarević, dipl.ing.el.
Dr. Izet Smajević, dipl.ing.maš.
Mirza Džindo, dipl.ing.maš.
Dr. Anes Kazagić, dipl.ing.el.
Dr. Alija Muharemović, dipl.ing.el.
Dr. Salih Čaršimamović, dipl.ing.el.
Dr. Mirsad Raščić, dipl.ing.el.
Dr. Zijad Bajramović, dipl.ing.el.
Mr. Enisa Hodžić, dipl.ing.el.
Dr. Zajim Hrvat,dipl.ing.rud.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Procjene utjecaja na okoliš / životnu sredinu razvojnih projekata elektro-energetskog sektora; pravni okviri, zahtjevi i praktična iskustva.
2. Investiciona ulaganja u projekte izgradnje proizvodnih postrojenja na bazi energetskih resursa značajnih za smanjenje stakleničkih plinova – CO2 i dostizanje standarda „zelene energije”.
3. Ekonomija i okolina/životna sredina.
4. Elektromagnetno polje, obaveze i mogućnosti stavljanja pod nadzor u Bosni i Hercegovini.
5. Procjena rizika i upravljanje incidentima, spriječavanje nesreća opasnih po okoliš /
životnu srtedinu.
6. Energetska efikasnost, primjena najbolje raspoložive tehnike (BAT) i učinci u kontekstu zaštite okoliša / životne sredine.
R.C3.01. Dr. Izudin Kapetanović, Mr. Adis Rahmanović
Ekološki prihvatljiva termoenergetska postrojenja na ugalj
R.C3.02./R.C1.02. Dr. Izudin Kapetanović, Mr. Adis Rahmanović
Smanjenje emisije CO2 u termoenergetskim postrojenjima koja koriste spaljivanje uglja
R.C3.03. Dr. Izudin Kapetanović, Mr. Adis Rahmanović
Nova termoenergetska postrojenja na ugalj
R.C3.04. Mr. Zinaida Dimitrijević
Rezultati istraživanja društveno-okolinskih šteta usljed proizvodnje električne energije iz elektrana na ugalj u FBiH
31
R.C3.05. Dušan Ðurđevac
Strategija Evropske unije o obnovljivim izvorima energije
R.C3.06.Adnan Mujezinović, Dr. Alija Muharemović, Aida Muharemović
Raspodjela strujnog polja uzemljivačkog sistema u slučaju instaliranja podzemnoh čeličnog cjevovoda u blizini
R.C3.07.Adnan Mujezinović, Dr. Alija Muharemović, Aida Muharemović
Algoritam za analizu složenih uzemljivačkih sistema
R.C3.08./R.C4.02. Dr. Hidajet Salkić, Dr. Vlado Madžarević, Dr. Nerdina Mehinović, Mr. Dino Bačinović
Proračun i mjerenje elektromagnetskih polja (EMP) koja emitiraju elektroenergetski objekti
R.C3.09. Mirjana Šućur
Implementacija standarda EN 16001:2009 (Sistemi energetskog upravljanja
- Zahtjevi sa uputstvom za korištenje) u industrijskim preduzećima
R.C3.10./R.B3.01./R.C1.05. Rafo Jozić
Primjena naših i/ili međunarodnih propisa i standarda u projektovanju, održavanju, procjeni rizika i nadzoru (O nekim primjerima i nedostacima transpozicije tehničkog zakonodavstva u energetici)
32
Studijski komitet C4 - TEHNIČKA SVOJSTVA SISTEMA
predsjednik
dopredsjednik
Dr. Amir Tokić, dipl.ing.el.
Dr. Amir Nuhanović, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Amir Tokić, dipl.ing.el.
Božidar Filipović-Grčić, dipl.ing.el.
Dr. Viktor Milardić, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Vjetroelektrane i njihovo povezivanje na postojeću elektroenergetsku mrežu.
2. Sigurnost rada vjetroelektrana i njihova zaštita od atmosferskih pražnjenja, posljedice i način riješavanja istih.
3. Poremećaji u mreži visokog i srednjeg napona koji mogu nastati djelovanjem
atmosferskih pražnjenja, kao i uticajem rada značajnih potrošača na iste.
4. Koordinacija izolacije u električnim mrežama kao i lociranje izvora naprezanja.
5. Uticaj vodova i postrojenja visokog napona na okruženja. Mjeranje i usklađivanje
dobijenih vrijednosti sa međunarodnim i domaćim standardima i preporukama.
Mogućnosti i načini riješavanja prekoračenih vrijednosti.
6. Prenaponska zaštita u visokonaponskim mrežama u svijetlu novih saznanja o
atmosferskim pražnjenjima. Uvođenje novih tehnologija u registrovanje, mjerenje
i zaštitu istih.
7. Kvalitet električne energije.
R.C4.01. Srećko Nuić, Mr. Meludin Veledar, Mr. Edina Aganović, Dr. Zijad Bajramović, Dr. Salih Čaršimamović, Mr. Miroslav Ljevak
Elektromagnetna polja i sigurnosna rastojanja u okolini 400 kV dalekovoda
R.C4.02./R.C3.08. Dr. Hidajet Salkić, Dr. Vlado Madžarević, Dr. Nerdina Mehinović, Mr. Dino Bačinović
Proračun i mjerenje elektromagnetskih polja (EMP) koja emitiraju elektroenergetski objekti
R.C4.03. Mr. Admir Jukan, Dr. Amir Tokić, Mr. Meldina Kokorović – Jukan
Modeliranje PC-a i kompatibilnih elektroničkih uređaja u analizi kvaliteta
električne energije
R.C4.04. Mr. Midhat Siručić, Dr. Amir Tokić, Dr. Viktor Milardić
Prenaponska zaštita u niskonaponskoj instalaciji
R.C4.05. Bojan Franc, Dr. Ivo Uglešić, Božidar Filipović-Grčić, Razim Nuhanović,
Dr. Amir Tokić, Dr. Zijad Bajramović
Primjena sustava za lociranje munja u elektroenergetskim sustavima
33
R.C4.06. Dr. Tarik Sadović, Dr. Salih Sadović
Korištenje I3CM kontrolera u sistemu monitoringa kvalitete električne energije
R.C4.07. Dr. Zijad Bajramović, Dr. Salih Čaršimamović, Azra Kapo, BSc.
Prenaponi u sekundarnim krugovima nastali sklapanjem rastavljača u zrakom izoliranim električnim postrojenjima
R.C4.08. Dr. Zijad Bajramović, Dr. Salih Čaršimamović, Edin Bjelopoljak, Azra
Poparić, BSc
Primjena savremene prenaponske zaštite korištenjem metal-oksidnih (MO)
odvodnika prenapona
34
Studijski komitet C5 - TRŽIŠTE ELEKTRIČNE ENERGIJE
predsjednik
dopredsjednik
sekretar
Mr. Mirsad Šabanović, dipl.ing.el.
Davor Perić, dipl.ing.el.
Muris Dlakić, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Smajo Bišanović, dipl.ing.el.
Dr. Kasim Tatić, dipl.ecc.
Almir Imamović, dipl.ing.el.
Mr. Alija Mujčinagić, dipl.ing.el.
Muris Dlakić, dipl.ing.el.
Mr. Mirsad Šabanović, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Tržišta električne energije (tržišni modeli, institucije, karakteristike, regulativa,...).
2. Tržište električne energije u BiH i regionu (regulativa, pristup, Energetska zajednica
jugoistočne Evrope, regionalne inicijative,…).
3. Kupci i proizvođači električne energije na liberalizovanom tržištu (organizacija, optimalni portfolio, kvalifikovani kupci, prekogranični kapaciteti,...).
4. Tehnike i alati koji se koriste na tržištu električne energije (predviđanje cijene električne energije na liberalizovanom tržištu, risk management, predviđanje potrošnje, standardni produkti, tarife,...).
5. Tržište i obnovljivi izvori električne energije (priključenje, beneficije, uticaj elektrana koje koriste obnovljive izvore električne energije na rad sistema,...).
6. Korelacija tržišta električne energije sa drugim tržištima (ugalj, gas,...).
R.C5.01. Mr. Alija Mujčinagić
Stanje i perspektive tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini
R.C5.02. Mr. Amira Ademović, Mr. Mirsad Šabanović
Karakteristike cijena na spot tržištu električne energije
R.C5.03. Mr. Meliha Džizić
Kritička analiza postojećih tarifnih stavova JP Elektroprivreda BiH
R.C5.04. Mr. Amira Ademović, Mr. Mirsad Šabanović
Modeli za prognozu cijena na liberalizovanom tržištu električne energije
R.C5.05. Mr. Senad Aganović, Dr. Tatjana Konjić, Mr. Edina Aganović
Kupci električne energije na liberalizovanom tržištu - promjena statusa aktuelnih tarifnih kupaca u status kvalifikovani kupac
R.C5.06.Latif Ahmedić, Danijela Petković
Zakonska regulativa i položaj tarifnih kupaca u BiH
35
R.C5.07. Mr. Meldina Kokorović Jukan, Mr. Admir Jukan
Preispitivanje krize veleprodajnog tržišta električne energije u Kaliforniji:
Lekcije za nova tržišta električne energije u zemljama Jugoistočne Evrope
36
Studijski komitet C6 – DISTRIBUTIVNI SISTEMI I MALE ELEKTRANE/CIRED
predsjednik
dopredsjednik
Mr. Branko Antunović, dipl.ing.el.
Mr. Snežana Tepavčević, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Tatjana Konjić, dipl.ing.el.
Mustafa Beća, dipl.ing.el.
Dr. Izet Džananović, dipl.ing.el.
Mr. Mustafa Čečo, dipl.ing.el.
Mr. Snježana Tepavčević, dipl.ing.el.
Mr. Ognjen Marković, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1.
2.
3.
4.
Kvalitet i mjerenje električne energije.
Pogon/upravljanje i održavanje distributivnih mreža.
Obnovljivi izvori električne energije – distribuirani generatori.
Zakonska regulativa i zaštita okoline vezana za elektrodistributivnu oblast.
R.C6.01. Mr. Suada Penava, Jasmina Karadža
Pametna mjerenja u elektrodistributivnom sistemu JP Elekroprivreda BiH Sadašnje stanje i perspektive
R.C6.02. Mr. Suada Penava, Jasmina Karadža, Dževad Hamidović, Alis Čolaković, Senada Jahić, Adnan Memić
Iskustva sa aktuelnih AMR/AMM projekata u distributivnoj mreži JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
R.C6.03.Ahmed Mutapčić, Mr. Vinko Bošnjak, Mr. Elvisa Bećirović
Pilot projekat AMR/AMM sistema u Podružnici Elektrodistribucija Zenica
R.C6.04. Mr. Ivo Divković, Senada Jahić, Mr Elvisa Bećirović, Dženana Malkočević
Pilot projekat AMR/AMM sistema u Podružnici Elektrodistribucija Tuzla
R.C6.05. Mr. Edin I. Hamidović, Dr. Suad S. Halilčević
Budući sistem nadzora i daljinskog upravljanja potrošnjom električne energije i vode na području Brčko distrikta BiH
R.C6.06. Matej Mlakar, prof. Dr. Jože Voršič, Anton Korošec, Mirza Sarajlić
Dvostruka upotreba akumulacija za zasnježivanje
R.C6.07.Emir Avdić, Jusuf Krvavac, Almir Ajanović
Neka iskustva u projektovanju i radu malih hidroelektrana
R.C6.08.Emir Avdić, Almir Ajanović
Optimizacija hidroenergetskog korištenja vodotoka Kozice
37
R.C6.09. Mr. Mario Perić, Mladen Piteša, Robert Preložiček, Željko Šetka
Paralelan rad kogeneracijskog postrojenja i distribucijske mreže
R.C6.10. Dr. Izet Džananović, Mr. Šeila Gruhonjić Ferhatbegović, Mr. Ivo Divković, Nusret Kurtalić
Metoda za određivanje gubitka po naponskim nivoima u distributivnoj
mreži Podružnice “Elektrodistribucija“ Tuzla
R.C6.11. Dr. Izet Džananović, Mr. Ivo Divković, Nusret Kurtalić, Mr. Šeila Gruhonjić Ferhatbegović, Mr. Amir Softić
Aktivnosti u pogledu dostizanja norme EN 50160 u Podružnici “Elektrodistribucija“ Tuzla
R.C6.12. Dr. Mustafa Musić, Dr. Zijad Bajramović, Mr. Samir Avdaković, Adnan
Bosović
Sistemi za monitoring kvaliteta električne energije
R.C6.13.Elvedin Cernica
Implementacija indikatora kvara u kablovskim i nadzemnim mrežama u
distributivnim dijelovima Elektroprivrede BiH
R.C6.14. Mr. Suada Penava, Mr. Meliha Džizić
Energetska efikasnost u distribuciji električne energije sa posebnim osvrtom na mogućnosti unapređenja na strani potražnje
R.C6.15. Dr. Mustafa Musić, Mr. Samir Avdaković, Adnan Bosović
Priprema distributivnih mreža za punjenje električnih vozila
38
Studijski komitet D1 - MATERIJALI I NOVE TEHNOLOGIJE
predsjednik
dopredsjednik
Dr. Kemo Sokolija, dipl.ing.el.
Mr. Amra Omeragić, dipl.ing.el.
stručni izvjestioci:
Dr. Kemo Sokolija, dipl.ing.el.
Mr. Amra Omeragić, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. Materijali visokih performansi i novi materijali za otežane uvjete rada (nano materijali, supravodljivi materijali, bioelektrici, materijali podobni s ekološkog aspekta i dr.).
2. Pitanja vezana za izbor materijala u novim tehnologijama.
3. Primjena supravodljivosti u elektroenergetici.
4. Problem “green house” efekta izazvan isticanjem SF6 plina.
5. Mjerenje parcijalnih pražnjenja pomoću nekonvencionalnih sistema.
6. Rad pod naponom – primjena i efekti.
R.D1.01. Mr. Mario Pejdanović, Mr. Amir Hadžimehmedović, Mr. Mensud Brčaninović
Testiranje monomodnog GRCLDV optičkog kabla na savijanje
R.D1.02. Dr. Aleksandra Vasić, Koraljka Kovačević, Miloš Zdravković, Edin Dolićanin, Dr. Miloš Vujisić
Električne i optičke karakteristike solarnih ćelija u zavisnosti od temperature
R.D1.03. Dr. Koviljka Stanković, Bojan Jovanović, Dr. Diana Dolićanin, Dragan
Mostić, Dr. Radovan Radosavljević
Impulsivne karakteristike gasom izolovanih sistema za prenaponsku zaštitu
R.D1.04. Dr. Miladin Jurošević, Dr. Radeta Marić, Dr. Gvozden Ilić, Dr. Ćemal Dolićanin, Dr. Predrag Osmokrović
Mehanizmi proboja u slabim vakuumima
R.D1.05. Dr. Miladin Jurošević, Dr. Saša Đekić, Irfan Fetahović, Dr. Bratislav Iričanin, Dr. Zoran Jeremić
Uticaj karakteristika elemenata prenaponske zaštite na karakteristike hibridnog zaštitnog kola
39
Studijski komitet D2 - INFORMACIJSKI SISTEMI TELEKOMUNIKACIJE
predsjednik
dopredsjednik
Duško Vicković, dipl.ing.el.
Mr. Amela Čaušević, dipl.ing.el.
stručni izvjestitelji: Duško Vicković, dipl.ing.el.
Sanela Suljović-Fazlić, dipl.ing.el.
Mr. Mustafa Čečo, dipl.ing.el.
Ensar Pašić, dipl.ing.el.
Dženad Pjanić, dipl.ing.el.
Darko Sinanović, dipl.ing.el.
Miroslav Gligorić, dipl.ing.el.
Edin Tabaković, dipl.ing.el.
Adnan Ahmethodžić, dipl.ing.el.
Mr. Nikola Rusanov, dipl.ing.el.
Emil Hadžović, dipl.ing.el.
Mr. Vedad Hadžagić, dipl.ing.el.
Mr. Amela Čaušević, dipl.ing.el.
Mr. Adamir Jahić, dipl.ing.el.
Ševal Hadžić, dipl.ing.el.
Preferencijalne teme za 10. Savjetovanje BH K CIGRÉ:
1. GIS (Geografski Informacioni Sistemi) tehnologije i njihova uloga i podrška u radu
elektroenergetskih kompanija-subjekata.
2. Unapređenje korištenja informatičkih tehnologija (IT) u radu i funkcioniranju elektroenergetskih kompanija-subjekata (IT trendovi i aspekti, integracija i primjena u
novom dereguliranom okruženju, IT security pristupi).
3.Funkcije – aplikacije SCADA/EMS/DMS sistema u novom/restruktuiranom okruženju elektroenergetskog sektora u BiH.
4.Funkcije – aplikacije za potrebe tržišta električnom energijom.
5. Telekomunikaciona sredstva i usluge za potrebe tržišta električnom energijom.
6. Razvoj i potencijali telekomunikacionih resursa elektroenergetskih kompanija-subjekata (nove tehnologije i rješenja, PLC tehnologija itd.).
7. Područje standardizacije i novih standarda u području sistema za vođenje i upravljanje EES-om i pripadajućih telekomunikacija.
R.D2.01. Sanela Suljović, Borut Jagarinec, Mr. Džemo Borovina
Jedinstveni GIS sistem distributivnih podružnica JP EPBiH
R.D2.02. Selmir Ljajić, Dr. Izet Džananović, Vahid Nurikić, Vedret Atić
Primjena različitih geoinformacionih softverskih rješanja u podružnici „Elektrodistribucija” Tuzla
40
R.D2.03. Selmir Ljaljić, Vahidin Nurikić, Vedret Atić, Samir Hasanović
Model snimanja i ažuriranja podataka o elektroenergetskim objektima direktno na terenu u okruženju MapInfo softvera, Access i Oracle baze podataka
R.D2.04.Vahid Nurikić, Dr. Izet Džananović, Vedret Atić
Iskustva u korištenju apsolutnih podataka tokom implementacije geoinformacionih sistema u podružnici „Elektrodistribucija” Tuzla
R.D2.05. Selmir Ljajić, Mr. Ivo Divković, Vedret Atić
Geoinformacioni model za elektrodistributivnu djelatnost razvijen u podružnici „Elektrodistribucija” Tuzla
R.D2.06. Mr. Amela Čaušević, Haris Čaušević
IKT aspekti AMM sistema u JP EP BiH
R.D2.07. Dr. Nermin Sarajlić, Nijaz Delić
Generički model informacionog sistema
R.D2.08. Mr. Vedad Hadžagić, Darko Sinanović, Igor Tadić, Dubravko Boban, Goran Karimović
Electronic Highway sistem u NOS BiH
R.D2.09.Adnan Ahmethodžić, Dr. Osman Mušić, Lejla Ahmethodžić
Uticaj izbora vremena uzorkovanja na regulacijske petlje zatvorene preko
komunikacijske mreže
R.D2.10./R.C2.07. Duško Vicković
Jedno viđenje osnova koncepta arhitekture dva centra vođenja/upravljanja
operatora prijenosnog sistema u konfiguraciji glavni/rezervni centar
R.D2.11./R.C1.07./R.C2.04. Mr. Mirsad Buljubašić, Dr. Haris Gavranović
Modeliranje i optimizacija upravljanja velikim energetskim sistemima: mogućnosti i rješenja
R.D2.12. Mr. Edin Hamidović, Dr. Suad Halilčević
Sistem za podršku odlučivanju u realnom vremenu u menadžmentu električne energije za Brčko distrikt BiH
R.D2.13. Sanela Suljović-Fazlić, Emil Hadžović, Boris Njavro, Domagoj Ožanić
Rekonstrukcija i nadogradnja SCADA sistema distributivnih centara upravljanja JP EPBiH
R.D2.14.Emil Hadžović, Dr. Izet Džananović, Sanela Suljović-Fazlić
Uvođenje SCADA/DMS/OMS sistema u distributivne dijelove JP EPBiH
R.D2.15.Amer Voloder
Prelaz aplikacije za obračun i naplatu električne energije (SOEE – JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. - Sarajevo) na novu verziju razvojnog okruženja: Oracle Application Server 10g R2 (ORACLE WEBLOGIC SUITE 11g)
41
R.D2.16.Alma Bešlagić
Arhitektura i osobine DLMS/COSEM standarda
R.D2.17./R.B5.06. Amir Bećirhodžić, Mr. Azra Hasanović, Haris Hadžiomerović,
Mr. Amil Kamenica
Iskustva Energoinvesta u primjeni General Electric- ovog sistema za upravljanje trafostanicama na projektima u Alžiru
42
7. OKRUGLI STO
2nd ROUND TABLE
POWER FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS
ELF – EMF
LEGISLATIVE
CONTENT
INTRODUCTION
Opening, wellcome and introduction to the „2nd Round Table“
ICNIRP Guidelines - 2010
GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS (1 Hz TO 100 kHz).
Health Physics 99(6):818-836; 2010. (Presentation by Mr. Vechi - Italy)
REPORT FROM 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE: Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields, Paris, France 24 - 25 March 2011
(Presentation by Mr. Dalle - France)
PAPER:
Srećko Nuić, Dalekovod, Zagreb – Croatia; Meludin Veledar, Edina Aganović, Independent System Operator NOS BiH, Sarajevo – B&H; Zijad Bajramović, Power Utility, Sarajevo - B&H; Salih Čaršimamović, Miroslav Ljevak, University – ETF
ELECTROMAGNETIC FIELDS AND SAFETY DISTANCES IN THE ENVIRONMENT OF
400 kV OVERHEAD LINES
LEGISLATION IN THE REGION: SOUTH-EASTERN EUROPE WITH SPECIAL REFERENCE TO THE SITUATION IN B&H
CONCLUSIONS
43
Download

Program 10. Savjetovanja (pdf)