NASIL SOLUK ALIP VERİRİZ?
SOLUNUM
SOLUNUM NE DEMEKTİR?
Vücudumuzun yaşayabilmesi için
gerekli olan oksijenin
havadan alınması ve
kullanıldıktan sonra dışarıya
karbondioksit olarak atılmasına
solunum
diyoruz.
SOLUNUM
Soluduğumuz havanın içinde oksijen
bulunmaktadır. Oksijen, kana geçen besinlerimizi
yakarak besinin içindeki enerjiyi açığa çıkarır.
Bu olaya solunum diyoruz.
Soluk alıp vermede görevli yapı ve organlar:
burun
yutak
Nefes alırken
gırtlak
Soluk
borusu
Nefes verirken
akciğer
Soluk alıp vermede gerekli yapı ve organları teker teker
inceleyelim:
BURUN:
Soluk alıp vermemizde görev
alan burun aynı zamanda koku
almamızı da sağlar.
Burnumuzun içinde kıl,mukus
ve kılcal damarlar bulunur.
Kıllar; soluduğumuz
havadaki küçük toz ve kirleri tutar.
Mukus; mikropların,tozların
burun yüzeyine yapışmasını
sağlayarak vücudumuza girmesini
engeller.Ayrıca içeri giren havayı
nemlendirir.
Kılcal Damarlar;
Burnumuzun içini ve içeri giren
havayı ısıtır.
YUTAK:
Soluduğumuz hava yutaktan soluk
borumuza,yediğimiz yemek ise yemek borumuza gider.
Ağzımız ve burnumuz arka tarafta yutağa açılır.
GIRTLAK:
Ses tellerimiz burada
yer alır.Gırtlağın üzerinde
bulunan kapak yemek yerken
soluk borumuzu kapatarak
soluk borumuzu korur.
Konuşurken ve yemek
yerken soluk alıp verdimiz
için kapak açılmak zorunda
kalır. Bu durumda nefes
borumuza yemek kaçabilir.
bronş
Sağ akciğer
Soluk borusu
SOLUK BORUSU:
Burnumuzdan
aldığımız havayı
akciğerlerimize taşıyan
bronş borudur.
Havanın iki
akciğerimize de
ulaşması için ikiye
ayrılır. Bu dalların her
birine bronş denir.
Sol akciğer
AKCİĞER: Sağ ve solda olmak üzere iki tanedir.Akciğerler
kanın oksijen karbondioksit alışverişini gerçekleştirir.Sağ
akciğer üç loptan,sol akciğer iki loptan oluşur.Sol lop yanında
bulunan kalbi sıkıştırmamak için sağdakine göre daha küçük
kalmıştır.
Akciğerlere ulaşan havanın içindeki oksijen,akciğerleri
oluşturan hava keseciklerinden (alveol) kılcal damarlara
aktarılır.Kılcal damarlardaki karbondioksit ise alveollere
iletilir.Buradan oksijenin geldiği yoldan ters yönden taşınarak
soluk verme ile dışarı atılır.
ŞİMDİ ÖĞRENDİKLERİMİZE AİT ŞEKLİ İNCELEYELİM
Şimdi de ne kadar öğrendiğimizi ölçelim
Aşağıda belirtilen görevleri ilgili organlarla eşleştirelim
Burun
1.Gaz (hava) alıp vermenin gerçekleştiği yerdir.
Gırtlak
2.Soluğun
Soluğun akciğere
akciğereulaşmasını
ulaşmasınısağlayan
sağlayanyerdir.
yerdir.
akciğer
3.Soluğu soluk borusuna, yemeği yemek
borusuna ileten yerdir.
Soluk borusu
4.Havayı
ısıtannemlendiren
nemlendirenve
vetozlardan
tozlardan
Havayı ısıtan
Temizleyen
Temizleyen yerdir.
yerdir.
Yutak
5.Ses tellerinin bulunduğu yerdir.
SORU:
Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp vermede görevli
yapılardan biri değildir ?
A. Yutak
B. Akciğer
C. Damar
D. Burun
SORU:
Aşağıdakilerden hangisi solunum organı olan
burnun görevlerinden değildir?
A. Havayı ısıtmak
B. Havadaki mikropları öldürmek
C. Havayı nemlendirmek
C. Havadaki tozları tutmak
SORU:
Aşağıdakilerden hangisi
soluk alırken havanın izlediği
yolu doğru sıralamıştır?
CEYDA: Burun-yutak-akciğer-soluk borusu-gırtlak
BETÜL: Burun-yutak-soluk borusu-gırtlak-akciğer
UMUT: Burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğer
SONGÜL: Yutak-gırtlak-soluk borusu-burun-akciğer
SORU :
Soluk verirken, havanın izlediği yol aşağıdaki
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.
A. Burun-yutak-gırtlak-soluk borusu-akciğer
B. Yutak-akciğer-soluk borusu-gırtlak-burun
C. Akciğer-soluk borusu-gırtlak-yutak-burun
D. Akciğer-yutak-soluk borusu-gırtlak-burun
SÖYLEDİKLERİMİZİ
SON KEZ GÖZDEN
GEÇİRELİM.
SOLUNUM
Soluduğumuz havanın içinde oksijen
bulunmaktadır. Oksijen, kana geçen besinlerimizi
yakarak besinin içindeki enerjiyi açığa çıkarır.
Bu olaya solunum diyoruz.
Soluk alıp vermede görevli yapı ve organlar:
burun
yutak
Nefes alırken
gırtlak
Soluk
borusu
Nefes verirken
akciğer
Download

4. Sınıf Fen Bilimleri Solunum Sistemi Sunusu