RADACRYL P070 / 40XT
TIP SMOLE
GLAVNE OSOBINE I PRIMENA
Termoplastična akrilna smola u rastvoru
Kopolimer stiren/akrilat
Odlična tvrdoća i otpornost na abraziju.
Dobra otpornost na atmosferske uticaje.
Odlična adhezija na asfalt i mineralne podloge.
Kao samostalna smola koristi se za premaze za
horizontalnu signalizaciju puteva.
U kombinaciji sa drugim smolama koristi se za
brzosušive premaze za plastiku.
Koristi se i za zaštitu metalnih konstrukcija kao
samostalna smola u akrilnim premazima.
OBLIK ISPORUKE
40% u ksilol/ toluolu (40XT)
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Dinamički viskozitet (oblik isporuke)
Brookfield DV-II/ 23ºC; (mPa.s)
s2/ 12rpm
Viskozitet (oblik isporuke)
vreme isticanja, DIN4/20ºC; (s)
Neisparljive materije (%)
( 0.5g, 25 min/ 140°C)
Kiselinski broj (mgKOH/g)
(čvrsta smola)
RASTVORLJIVOST
cca. 350
ISO 2555
80-120
DIN 53211
40±1
ISO 3251
7-9
ISO 3682
ne rastvara se
potpuna
potpuna
potpuna
potpuna
potpuna
ne rastvara se
ne rastvara se
PODNOŠLJIVOST
Boja (oblik isporuke)
Gardner Color Standard
max. 3
Gustina (g/sm3); 20ºC
(oblik isporuke)
cca. 0.95
ISO 2811
cca. 18
ISO 3679
Tačka paljenja (ºC)
(oblik isporuke)
benzin za lak
ksilol
etilacetat
butilacetat
metoksipropilacetat
metoksipropanol
etanol
butanol
ISO 4630
Akrilne smole u rastvoru
Akrilne smole rastvorne u
aromatskim rastvaračima
potpuna
SKLADIŠTENJE
9 meseci u orginalnoj ambalaži na temperaturi do 25ºC
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADACRYL P070 / 50X
TIP SMOLE
GLAVNE OSOBINE I PRIMENA
Termoplastična akrilna smola u rastvoru
Kopolimer stiren/akrilat
Odlična tvrdoća i otpornost na abraziju.
Dobra otpornost na atmosferske uticaje.
Odlična adhezija na asfalt i mineralne podloge.
Kao samostalna smola koristi se za premaze za
horizontalnu signalizaciju puteva.
U kombinaciji sa drugim smolama koristi se za
brzosušive premaze za plastiku.
Koristi se i za zaštitu metalnih konstrukcija kao
samostalna smola u akrilnim premazima.
OBLIK ISPORUKE
50% u ksilolu (50X)
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Viskozitet (40% u ksilol/toluolu)
vreme isticanja, DIN4/20ºC; (s)
Neisparljive materije (%)
( 0.5g, 25 min/ 140°C)
Kiselinski broj (mgKOH/g)
(čvrsta smola)
RASTVORLJIVOST
80-120
DIN 53211
50±1
ISO 3251
7-9
ISO 3682
ne rastvara se
potpuna
potpuna
potpuna
potpuna
potpuna
ne rastvara se
ne rastvara se
PODNOŠLJIVOST
Boja (oblik isporuke)
Gardner Color Standard
max. 3
Gustina (g/sm3); 20ºC
(oblik isporuke)
cca. 0.98
ISO 2811
cca. 18
ISO 3679
Tačka paljenja (ºC)
(oblik isporuke)
benzin za lak
ksilol
etilacetat
butilacetat
metoksipropilacetat
metoksipropanol
etanol
butanol
ISO 4630
Akrilne smole u rastvoru
Akrilne smole rastvorne u
aromatskim rastvaračima
potpuna
SKLADIŠTENJE
9 meseci u orginalnoj ambalaži na temperaturi do 25ºC
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADACRYL P070/55T
TIP SMOLE
GLAVNE OSOBINE I PRIMENA
Termoplastična akrilna smola u rastvoru
Kopolimer stiren/akrilat
Odlična tvrdoća i otpornost na abraziju.
Dobra otpornost na atmosferske uticaje.
Odlična adhezija na asfalt i mineralne podloge.
Kao samostalna smola koristi se za premaze za
horizontalnu signalizaciju puteva.
U kombinaciji sa drugim smolama koristi se za
brzosušive premaze za plastiku.
Koristi se i za zaštitu metalnih konstrukcija kao
samostalna smola u akrilnim premazima.
OBLIK ISPORUKE
55% u toluolu
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Dinamički viskozitet (40% u X)
Brookfield DV-II/ 23ºC; (mPa.s)
s2/ 12rpm
Viskozitet (40% u toluolu)
vreme isticanja, DIN4/20ºC; (s)
Neisparljive materije (%)
( 0.5g, 25 min/ 140°C)
Kiselinski broj (mgKOH/g)
(čvrsta smola)
RASTVORLJIVOST
min 250
ISO 2555
min 60
DIN 53211
55±2
ISO 3251
7-9
ISO 3682
ne rastvara se
potpuna
potpuna
potpuna
potpuna
potpuna
ne rastvara se
ne rastvara se
PODNOŠLJIVOST
Boja (oblik isporuke)
Gardner Color Standard
max. 3
Gustina (g/sm3); 20ºC
(oblik isporuke)
cca. 0.97
ISO 2811
cca. 18
ISO 3679
Tačka paljenja (ºC)
(oblik isporuke)
benzin za lak
ksilol
etilacetat
butilacetat
metoksipropilacetat
metoksipropanol
etanol
butanol
ISO 4630
Akrilne smole u rastvoru
Akrilne smole rastvorne u
aromatskim rastvaračima
potpuna
SKLADIŠTENJE
9 meseci u orginalnoj ambalaži na temperaturi do 25ºC
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
RADACRYL PM 070 / 55X
TIP SMOLE
GLAVNE OSOBINE I PRIMENA
Termoplastična akrilna smola u rastvoru
Kopolimer stiren/akrilat
Odlična tvrdoća i otpornost na abraziju.
Dobra otpornost na atmosferske uticaje.
Odlična adhezija na asfalt i mineralne podloge.
Kao samostalna smola koristi se za premaze za
horizontalnu signalizaciju puteva.
U kombinaciji sa drugim smolama koristi se za
brzosušive premaze za plastiku.
Koristi se i za zaštitu metalnih konstrukcija kao
samostalna smola u akrilnim premazima.
OBLIK ISPORUKE
55% u ksilolu
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Dinamički viskozitet (40% u X)
Brookfield DV-II/ 23ºC; (mPa.s)
s2/ 12rpm
Viskozitet (40% u ksilolu)
vreme isticanja, DIN4/20ºC; (s)
RASTVORLJIVOST
min 250
ISO 2555
min 30
DIN 53211
Neisparljive materije (%)
( 0.5g, 25 min/ 140°C)
55±2
ISO 3251
Kiselinski broj (mgKOH/g)
(čvrsta smola)
Min 7
ISO 3682
Boja (oblik isporuke)
Gardner Color Standard
max. 3
Gustina (g/sm3); 20ºC
(oblik isporuke)
cca. 0.97
ISO 2811
cca. 18
ISO 3679
Tačka paljenja (ºC)
(oblik isporuke)
benzin za lak
ksilol
etilacetat
butilacetat
metoksipropilacetat
metoksipropanol
etanol
butanol
ne rastvara se
potpuna
potpuna
potpuna
potpuna
potpuna
ne rastvara se
ne rastvara se
PODNOŠLJIVOST
ISO 4630
Akrilne smole u rastvoru
Akrilne smole rastvorne u
aromatskim rastvaračima
potpuna
SKLADIŠTENJE
9 meseci u orginalnoj ambalaži na temperaturi do 25ºC
Grahovska 4 11000 Beograd web: www.coressystem.net e-mail: [email protected]
Download

Akrilne smole za premaze za horizontalnu