..
..
..
..
..
Grahovska 4, 11000 Beograd,
Srbija
Tel: +381 11 3946 498
Fax: +381 11 3946 498
Email: [email protected]
cores system d.o.o.
.
.
CORBOND 2K PUR
EXTRA
.
.
.
.
.
.
2K poliuretanski lepak za parket, vinas
pločice, trajnoelastičan, bez organskih
rastvarača i vode
.
.
..
..
..
..
..
CORBOND 2K PUR
tehnička informacija
2K poliuretanski lepak za parket, vinas
pločice i ostale materijale u građevinarstvu,
bez organskih rastvarača i vode
Namena
CORBOND 2K PUR je specijalni lepak za slaganje parketa osetljivih na vlagu i parketa
vecih dimenzija: panel, lam i klasicni parket, brodski pod, laminatne obloge, parketi od
egzoticnih vrsta drveta te vec lakiran parket. Narocito se preporucuje u slucajevima kada se
zahteva trajna elasticnost, vlagootpornost, otpornost na povisene temperature i veliko
mehanicko opterecenje kao sto je kod podnog grejanja, u skolama ili sportskim salama.
Sastav
CORBOND 2K PUR sadrzi poliole, specijalne dodatke, te kao drugu komponentu
poliizocijanat.
Karakteristike
CORBOND 2K PUR je dvokomponentni, reakcioni lepak bez organskih rastvaraca i vode.
Zbog pastozne konzistencije zapunjava manje neravnine i omogucava nanosenje u potrebnoj
debljini. Lepak otvrdnjava stvarajuci trajno elastican spoj otporan na vlagu, temperaturu,
velika opterecenja...
2
Tehničke karakteristike
Podaci navedeni u ovoj tehnickoj informaciji rezultat su istrazivanja nase
labaratorije i dosadasnjih iskustava u praksi. Nepravilna primena, lose
pripremljena podloga i nestrucno izvodjenje radova van su naseg uticaja.
Ne mozemo preuzeti odgovornost za ostecenja nastala prirodnim uticajima i
ljudskim delovanjem. Preporucujemo proveru primenjivosti proizvoda kod
specijalnin namena. U slucaju novog izdanja ovo postaje nevazece.
•
Boja
komp. A – svetlo smedja pasta
komp. B – tamno smedja tecnost (na temp. iznad 10°C)
•
Film
trajno elatičan
•
Viskozitet, (Brookfield RVT,7/20, 20 °C)
komp. A ≥100.000+30.000 mPas
•
Specifična težina, g/cm3
komp. A ≥1,5 g/cm3
komp. B≥ 1,2 g/cm3
•
Pot-life, min.
50-60 minuta
•
Početna čvrstina
posle 24 sata moguca obrada (brusenje, lakiranje)
•
Konačna čvrstina
posle 3 dana
Priprema površine
Podloga na koju se nanosi lepak mora biti trajno suva. tvrda, cista, bez prasine i pukotina.
Upijajuce podloge obavezno premazati predpremazom CORBOND PUR – PRIMER. Glatke
povrsine kao sto su metal i keramika detaljno odmastiti i ohrapaviti.
3
..
..
..
..
..
Nanošenje i način primene
U posudu sa komponentom A sipati komponentu B u razmeri
A : B = 5 : 1.
Obe komponente detaljno pomesati spororotirajucom mesalicom (elektricna busilica) –obratiti
paznju na zidove i dno posude koje treba osigurati lopaticom (da ne ostane neizmesane
komponente B).Homogeno izmesan lepak ravnomerno naneti na pre toga pripremljenu
podlogu odgovarajucom lopaticom (lopatica velicine zuba 4,5 mm). Pripremiti i naneti samo
onoliko lepka koliko treba da bi se slozio parket u roku do 60 minuta. Parket sloziti na sloj
lepka tako da na njega naleze po celoj povrsini. Izmedju zida i parketa obavezno ostaviti
dilatacijski prostor od 1 – 2 cm. Brusenje i lakiranje je moguce nakon 24 sata.
odloga na koju se nanosi lepak mora biti trajno suva. tvrda, cista, bez prasine i pukotina.
Upijajuce podloge obavezno premazati predpremazom CORBOND PUR – PRIMER. Glatke
povrsine kao sto su metal i keramika detaljno odmastiti i ohrapavitio.
Pranje alata
Sveže ostatke ukloniti RAZREĐIVAČEM.
Osušen lepak moze se odstraniti mehanicki.
Potrošnja
1-1,5 kg/m2
Pakovanje
Komponenta A- plasticne kante 9 kg i 18 kg, komponenta B – metalna konzerva 1 lit..
Konzerva sa komponentom B se nalazi uz kantu sa komponentom A.
Skladištenje i rok upotrebe
Lepak skladistiti u potpuno suvom prostoru pri temperaturi od 10°C do 30°C.
Rok upotrebe: 12 meseci od datuma proizvodnje.
4
Zaštita pri radu
Komponenta B sadrzi difenilmetandiizocijant koji nadrazuje oci, kozu i disajne organe. Zbog
toga pri radu koristiti zastitne rukavice , odecu, naocare i zastitne kreme. Prostor provetravati
a mrlje na kozi temeljno oprati sapunom i vodom. U slucaju da lepak dospe u oci odmah ih
isprati vodom i zatraziti pomoc lekara. Komponenta A takodje moze izazvati nadrazujuci
efekat.
Posebne napomene
•
•
•
•
•
•
temperatura podloge na koju se nanosi lepak ne sme biti niza od 15°C
vlaznost podloge ne sme biti veca od 2%
vlaznost parketa ne sme biti veca od 8 ± 2 %
temperatura radnog prostora ne sme biti niza od 18°C
relativna vlaznost vazduha ne sme biti veca od 75%
lepak mora biti u pravilnoj razmeri potpuno homogenizovan
Ako nije zadovoljen bilo koji od gore navedenih uslova, moze doci do odlepljivanja parketa
od podloge!
Zbog razlicitih vrsta materijala (podloga i parketa) koji se lepe, te razlicitih uslova rada,
preporucujemo na manjoj povrsini napraviti probu kako bi se proverila pogodnost lepka za
primenu u realnim uslovima.
5
Download

CORBOND 2K PUR EXTRA