PRAVILA NAGRADNE IGRE
„PLAĆAJTE VISA KARTICOM U KONZUM PRODAVNICAMA
I MOŽETE OSVOJITI 5 X 2500 KM NA VISA KARTICI”
Član 1.
Luna TBWA Sarajevo (u daljem tekstu Agencija), Fra Anđela Zvizdovića 2, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200000310003,
organizuje nagradnu igru za fizičke osobe, korisnike Visa debitnih i kreditnih kartica izdanih u Federaciji Bosne
i Hercegovine, osim za vlasnike Visa kartica izdatih od strane sljedećih banaka: Balkan Investment Bank Ad,
Investiciono-Komercijalna Banka Zenica, Procredit Bank i Sberbank BH Sarajevo.
Svrha nagradne igre je promovisanje navedenih kartica i nagrađivanje povjerenja Korisnika kartica.
Član 2.
Nagradna igra organizuje se pod nazivom „PLAĆAJTE VISA KARTICOM U KONZUM PRODAVNICAMA I MOŽETE
OSVOJITI 5 X 2500 KM NA VISA KARTICI” i trajaće od 1. do 31.8.2013.
Član 3.
Pravo na nagradu ostvaruje Korisnik Visa kartice izdane na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine pod uslovom da
za vrijeme trajanja nagradne igre obavi najmanje jednu kupovinu karticom na prodajnom mjestu Konzuma u Bosni
i Hercegovini, nezavisno od iznosa. Nakon svake učinjene transakcije Korisnik kartice ostvaruje pravo za ulazak u
jedinstvenu bazu podataka na osnovu koje će se vršiti kompjutersko izvlačenje dobitnika (Primjer: Korisnik kartice
koji je u periodu nagradne igre učinio tri transakcije, tri puta ulazi u bazu). Svaki učesnik može ostvariti pravo samo
na jednu nagradu.
Agencija će izvršiti kompjutersko javno izvlačenje dobitnika.
U nagradnoj igri ne mogu učestvovati osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre ili izvlačenje
dobitnika, kao ni ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim za nagradnu igru.
Pravo na učešće također ne ostvaruju ni vlasnici Visa kartica izdatih od strane sljedećih banaka: Balkan Investment
Bank Ad, Investiciono-Komercijalna Banka Zenica, Procredit Bank i Sberbank BH Sarajevo.
Član 4.
Utvrđeni nagradni fond:
- Agencija će nagraditi 5 sretnih dobitnika sa po 2.500,00 KM na Visa potrošačkoj kartici. Putem Visa potrošačkih
kartica neće biti omogućena isplata gotovine, odnosno kartice će se moći koristiti isključivo za kupovinu roba i usluga
na prodajnim mjestima.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 12.500,00 KM.
Član 5.
Korisnik kartice koji ispunjava uslove definisane u članu 3. Pravila nagradne igre „Plaćajte Visa karticom u Konzum
prodavnicama i možete osvojiti 5 x 2500 KM na Visa kartici” (u daljnjem tekstu: Pravila) pojaviće se u izvlačenju
nagrade automatski, što znači da za njegovo učestvovanje u nagradnoj igri nisu potrebne nikakve dodatne prijave.
U slučaju da Korisnik kartice ne želi učestvovati u nagradnoj igri ili ne želi da njegovi lični podaci budu objavljeni u
slučaju opisnom u članu 6. ovih Pravila, mora o tome zaključno sa 16.8.2013. dostaviti pisano obavještenje na adresu
Luna TBWA Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 2, 71000 Sarajevo (s naznakom „za nagradnu igru”). Istekom ovog roka
smatraće se da Korisnik kartice pristaje na učestvovanje u nagradnoj igri, kao i da pristaje da njegovi lični podaci
budu objavljeni u skladu s članom 6. ovih Pravila, te da prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.
Korisnik kartice koji bude izvučen kao dobitnik biće lično kontaktiran i biće mu omogućeno da potpiše saglasnost za
korištenje ličnih podataka u nagradnoj igri te da njegovi lični podaci budu objavljeni u slučaju opisanom u članu 6.
ovih Pravila.
Član 6.
Izvlačenje dobitnika u Nagradnoj igri održaće se 13.9.2013. u prostorijama Agencije, uz nadzor Komisije za nadzor
izvlačenja dobitnika. Izvlačenje dobitnika provešće se slučajnim odabirom putem računara iz liste Korisnika kartica
koji su stekli pravo učestvovanja u nagradnoj igri. Agencija prilikom izvlačenja uzima u obzir sve transakcije kupovine
učinjene u trgovinama Konzuma u periodu od početka nagradne igre zaključno s danom 31.8.2013.
Komisija za nadzor izvlačenja dobitnika (dva predstavnika Agencije i notar) će sastaviti Zapisnik o podacima dobitnika
i toku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obavezujuće značenje za sve Korisnike kartica koji su učestvovali u
nagradnoj igri.
Podaci o dobitnicima nagradne igre „Plaćajte Visa karticom u Konzum prodavnicama i možete osvojiti 5 x 2500 KM na
Visa kartici“ biće objavljeni u roku od 15 dana od dana izvlačenja u dnevnim novinama dostupnim na cijelom području
BiH te na web stranici trgovca, uz pismenu saglasnost dobitnika za objavu ličnih podataka.
Član 7.
Preuzimanje nagrade:
- Dobitnik nagrade biće pisanim putem obaviješten o načinu preuzimanja nagrade. Dobitnici Visa potrošačke kartice
moći će preuzeti svoju nagradu u poslovnici u kojoj imaju otvoren tekući račun odnosno, u najbližoj poslovnici banke
koja je izdala njihovu Visa karticu. Kod preuzimanja glavne nagrade dobitnik je dužan da potvrdi svoj identitet svojom
ličnom iskaznicom te potpisati saglasnost za korištenje ličnih podataka u nagradnoj igri.
- Dobitnik je dužan da podigne nagradu u roku od 60 dana od dana prijema obavještenja.
- Dobitnik nagrade nema pravo da traži isplatu osvojene nagrade u novčanoj protivvrijednosti i ne može prenijeti
nagradu na drugu osobu.
Trenutkom preuzimanja nagrade prestaju sve obaveze Agencije prema dobitniku te time nagradna igra završava.
Komisija iz Člana 6. ovih Pravila, zapisnički će utvrditi jesu li dobitnici preuzeli nagrade u roku iz člana 7. stavka 2. ovih
Pravila te će protekom toga roka utvrditi da je s određenim datumom nagradna igra okončana.
Član 8.
Nagradna igra se može otkazati u slučaju više sile te u slučaju da u razdoblju trajanja nagradne igre nastupe okolnosti
koje Agencija u trenutku donošenja odluke o održavanju nagradne igre ne može predvidjeti, niti na te okolnosti može
utjecati, a takve okolnosti imaju ili bi mogle imati negativan uticaj na poslovanje Agencije uz prethodnu saglasnost
Federalnog ministarstva finansija.
Član 9.
Korisnici kartica će biti upoznati s Pravilima nagradne igre putem dnevnih novina u kojima će Pravila biti objavljena
(pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu Oslobođenje). Učestvovanjem u Nagradnoj igri Korisnici kartica
prihvataju pravila i obaveze iz ovih Pravila. U slučaju spora odlučivaće Opštinski sud u Sarajevu.
Član 10.
Ova pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadležnog ministarstava i po objavljivanju u dnevnim novinama, a
vrijede do završetka Nagradne igre.
Pravila nagradne igre su odobrena od strane Federalnog ministarstva finansija/financija Rješenjem broj:
05-15-517/13-A.P.
Download

PRAVILA NAGRADNE IGRE „PLAĆAJTE VISA KARTICOM U