NEPRIHVAĆENE ISPITNE PRIJAVE ZA OKTOBAR 2014.
Oznaka:SS-050201
Beograd, 09.09.2014.god.
Predmet: Čvrst i opasan otpad ČOO30TZ0
Prijava br.
1 . 98128
Broj indeksa
186/2008
Student
Komentar
Miodragović Suzana
Doplata za ispit?
Predmet: Bezbednost i zdravlje na radu BZR40TO0
Prijava br.
1 . 98347
Broj indeksa
0108/2011
Student
Komentar
Petrović Aleksandra Uplata rate školarine?
Predmet: Dizajniranje ambalaže DAM30DG0
Prijava br.
1 . 98398
Broj indeksa
355/2010
Student
Vukša Andrea
Komentar
Uplata za ispit i ratu školarine?, nema PIO
Predmet: Dizajniranje ambalaže DAM40DG0
Prijava br.
1 . 97977
Broj indeksa
36/2011
Student
Milanović Filip
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Dizajniranje eksterijera DEK30DP0
Prijava br.
1 . 98413
Broj indeksa
99/2010
Student
Milošević Katarina
Komentar
Uplata rate školarine?
Predmet: Dizajniranje eksterijera DEK40DP0
Prijava br.
1 . 98311
2 . 98419
3 . 98253
Broj indeksa
115/2011
118/2011
121/2011
Student
Petrović Milica
Anđelković Jelena
Nikolić Vladana
Komentar
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Dizajniranje kožne konfekcije DKK30DK0
Prijava br.
1 . 98135
Broj indeksa
122/2010
Student
Babić Ivana
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Dizajniranje kožne konfekcije DKK40DK0
1
2
3
4
5
6
7
Prijava br.
. 98493
. 98086
. 98358
. 98299
. 98516
. 98262
. 98287
Broj indeksa
056/2011
131/2011
132/2011
133/2011
138/2011
139/2011
154/2011
Student
Čuljević Senaid
Marić Nikola
Knežević Jovan
Drašković Bojana
Đukić Marija
Kastratović Tijana
Bošković Đurđa
Komentar
Uplata za ispit?
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
Uplata za ispit?
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Dizajniranje obuće 2 DOB40DK2
Prijava br.
1 . 98270
Broj indeksa
021/2012
Student
Todorović Dušan
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Dizajniranje proizvoda 1 DPR40DP1
Prijava br.
1 . 98176
Broj indeksa
100/2012
Student
Veselinović Zorana
Komentar
Doplata za ispit?
Predmet: Dizajniranje proizvoda 2 DPR30DP2
Prijava br.
1 . 98204
Broj indeksa
074/2010
Student
Pantelić Anđela
Komentar
Doplata za ispit?
Predmet: Dizajniranje proizvoda 2 DPR40DP2
Prijava br.
1 . 98462
Broj indeksa
111/2012
Student
Komentar
Stojanović Aleksandar NEMA predispitne obaveze
Predmet: Ekološki menadžment EKM50TO0
Prijava br.
1 . 98061
2 . 98166
Broj indeksa
174/2012
187/2012
Student
Radojičić Katarina
Stojanović Marko
Komentar
Doplata za ispit?
Doplata za ispit?
Student
Pantelić Anđela
Komentar
Doplata za ispit?
Student
Mirković Milivoj
Drašković Nikola
Veselinović Zorana
Sredojević Stevo
Komentar
Uplata za ispit?
Uplata rate školarine?
Doplata za ispit?
Položen ispit.
Predmet: Engleski jezik 1 ENG30OO1
Prijava br.
1 . 98204
Broj indeksa
074/2010
Predmet: Engleski jezik 1 ENG40OO1
1
2
3
4
Prijava br.
. 98282
. 98340
. 98176
. 98109
Broj indeksa
011/2012
029/2012
100/2012
115/2012
Predmet: Engleski jezik 1 ENG50OO1
1
2
3
4
5
6
Prijava br.
. 98065
. 98295
. 98132
. 98081
. 98068
. 98121
Broj indeksa
061/2012
57/2013
68/2013
70/2013
76/2013
82/2013
Student
Komentar
Mitić Vedrana
Doplata za ispit?
Radosavljević Nemanja Uplata za ispit?
Živanović Uroš
Doplata za ispit?
Mijatović Jovana
Doplata za ispit?
Stajković Nemanja
Uplata za ispit?
Ševo Aleksandra
Uplata za ispit?
Predmet: Engleski jezik 2 ENG30OO2
Prijava br.
1 . 98105
2 . 98188
Broj indeksa
014/2008
233/2008
Student
Komentar
Rakić Ivan
Uplata za ispit?
Vasiljević Valentina Doplata za ispit?
Predmet: Engleski jezik 2 ENG40OO2
Prijava br.
1 . 98230
2 . 98369
Broj indeksa
220/2011
80/2011
Student
Komentar
Stojiljković Danijela Uplata za ispit?
Popović Jelena
Uplata za ispit?
Predmet: Engleski jezik 2 ENG50OO2
Prijava br.
1 . 98484
Broj indeksa
153/2012
Student
Stojanović Nevena
Komentar
Uplata rate školarine?
Student
Čađenović Jelena
Komentar
Uplata za ispit?
Student
Bošković Uroš
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Student
Topkovski Mirjana
Stojanović Nevena
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Uplata rate školarine?
Student
Petković Tanja
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Student
Đulić Miodrag
Komentar
Položen ispit.
Predmet: Fizika FIZ40TO0
Prijava br.
1 . 98050
Broj indeksa
204/2011
Predmet: Fizika FIZ50TO0
Prijava br.
1 . 97985
Broj indeksa
317/2013
Predmet: Fizika FIZ50TZ0
Prijava br.
1 . 98515
2 . 98484
Broj indeksa
039/2013
153/2012
Predmet: Fotografija FOT30DO0
Prijava br.
1 . 98328
Broj indeksa
071/2008
Predmet: Fotografija FOT40DO0
Prijava br.
1 . 98104
Broj indeksa
08/2011
Predmet: Grafički dizajn 1 GDZ40DG1
Prijava br.
1 . 98380
2 . 98023
3 . 98464
Broj indeksa
50/2012
73/2012
74/2012
Student
Komentar
Radovanović Novak
NEMA predispitne obaveze
Glišić Vladislav
NEMA predispitne obaveze
Jovović Anja
Uplata za ispit?
Predmet: Grafički dizajn 2 GDZ30DG2
Prijava br.
1 . 98151
Broj indeksa
0123/2009
Student
Erić Jasmina
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Grafički dizajn 2 GDZ40DG2
1
2
3
4
5
6
7
Prijava br.
. 98092
. 98340
. 98273
. 98057
. 98091
. 98345
. 98374
Broj indeksa
026/2012
029/2012
084/2012
346/2012
40/2012
42/2012
75/2011
Student
Komentar
Vasiljević Aleksandar NEMA predispitne obaveze
Drašković Nikola
Uplata rate školarine?, nema PIO
Đurić Đorđe
NEMA predispitne obaveze
Nikolić Luka
NEMA predispitne obaveze
Mladenović Mladen
NEMA predispitne obaveze
Vujović Arsenije
NEMA predispitne obaveze
Timotijević Sanja
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Hemija HEM30OO0
Prijava br.
1 . 98473
2 . 98327
Broj indeksa
155/2010
171/2009
Student
Komentar
Starčević Gordana
Uplata za ispit?
NJegomirović Uroš
Uplata rate školarine?
Predmet: Hemija HEM51TO0
Prijava br.
1 . 98420
2 . 98042
Broj indeksa
314/2013
321/2012
Student
Fišić Miloš
Maričić LJubivoje
Komentar
Uplata za ispit?
Uplata za ispit?
Predmet: Inženjerske komunikacije 1 IKM30DO1
Prijava br.
1 . 98272
Broj indeksa
010/2010
Student
Obradović Miloš
Komentar
Doplata za ispit?
Predmet: Inženjerske komunikacije 1 IKM40DO1
Prijava br.
1 . 98352
2 . 98416
Broj indeksa
012/2011
149/2011
Student
Komentar
Zarić Milica
Uplata rate školarine?
Kostadinović Stefan NEMA predispitne obaveze
Predmet: Inženjerske komunikacije 1 IKM40TO1
Prijava br.
1 . 98347
2 . 98050
3 . 97967
Broj indeksa
0108/2011
204/2011
249/2011
Student
Komentar
Petrović Aleksandra Uplata rate školarine?
Čađenović Jelena
Uplata za ispit?
Nastić Jelena
Uplata za ispit?
Predmet: Inženjerske komunikacije 1 IKM50TO1
Prijava br.
1 . 98225
2 . 97882
3 . 98313
4 . 97880
5 . 98153
6 . 98063
7 . 97920
8 . 98420
9 . 97985
10 . 98323
11 . 97932
12 . 98317
Broj indeksa
210/2013
240/2012
291/2013
296/2012
299/2013
300/2013
305/2013
314/2013
317/2013
322/2013
325/2013
331/2013
Student
Komentar
Milosavljević Tijana NEMA predispitne obaveze
Ignjatović Marina
Doplata za ispit?
Ristić Nikola
NEMA predispitne obaveze
Maljković Nataša
Doplata za ispit?
Putić Mateja
NEMA predispitne obaveze
Vasilić Veljko
NEMA predispitne obaveze
Đurka Dalibor
NEMA predispitne obaveze
Fišić Miloš
NEMA predispitne obaveze
Bošković Uroš
NEMA predispitne obaveze
Lainović Milica
NEMA predispitne obaveze
Jakšić Dušan
NEMA predispitne obaveze
Bjeloš Dunja
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Inženjerske komunikacije 2 IKM20OO2
Prijava br.
1 . 97874
Broj indeksa
05/0310
Student
Ristić Lidija
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Inženjerske komunikacije 2 IKM50TO2
Prijava br.
1 . 98145
2 . 98153
3 . 98063
4 . 97920
5 . 97985
6 . 98323
7 . 97932
8 . 98317
9 . 98043
10 . 98066
Broj indeksa
298/2013
299/2013
300/2013
305/2013
317/2013
322/2013
325/2013
331/2013
345/2013
350/2013
Student
Milkovski Đorđe
Putić Mateja
Vasilić Veljko
Đurka Dalibor
Bošković Uroš
Lainović Milica
Jakšić Dušan
Bjeloš Dunja
Pešić Tijana
Ilić Andrijana
Komentar
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Inženjerske komunikacije IKM50DO0
1
2
3
4
5
6
Prijava br.
. 98079
. 98290
. 98455
. 98238
. 98228
. 98051
Broj indeksa
013/2013
014/2013
113/2013
73/2013
88/2013
92/2013
Student
Brezo Jovan
Nešić Tamara
Višnjić Nataša
Gočmanac Uroš
Masal Nikola
Dujaković Milica
Komentar
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Informacione tehnologije u menadžmentu kvalitetom ITK50MK0
Prijava br.
1 . 97878
2 . 97880
Broj indeksa
266/2012
296/2012
Student
Nikolić Snežana
Maljković Nataša
Komentar
Doplata za ispit?
Doplata za ispit?
Student
Šajić Milena
Petković Nataša
Komentar
Položen ispit.
Položen ispit.
Predmet: Istorija dizajna ISD30DO0
Prijava br.
1 . 98074
2 . 98371
Broj indeksa
055/2010
137/2010
Predmet: Istorija dizajna ISD40DO0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prijava br.
. 98092
. 98479
. 98419
. 98150
. 98287
. 98391
. 98380
. 98423
. 98137
Broj indeksa
026/2012
043/2011
118/2011
142/2011
154/2011
44/2011
50/2012
72/2012
75/2012
Student
Komentar
Vasiljević Aleksandar Položen ispit.
Nenadović Dragana
Uplata za ispit?
Anđelković Jelena
Položen ispit.
Vuković Milica
Položen ispit.
Bošković Đurđa
Položen ispit.
Rabrenović Sofija
Položen ispit.
Radovanović Novak
Položen ispit.
Bogdanović Violeta
Položen ispit.
Dujanović Uroš
Položen ispit.
Predmet: Istorija umetnosti 1 IUM50DO1
Prijava br.
1 . 98445
Broj indeksa
011/2013
Student
Milošević Željko
Komentar
Položen ispit.
Student
Milošević Katarina
Komentar
Uplata rate školarine?
Predmet: Izrada modela IMO30DP0
Prijava br.
1 . 98413
Broj indeksa
99/2010
Predmet: Izrada modela IMO40DP0
Prijava br.
1 . 98479
2 . 98292
Broj indeksa
043/2011
84/2011
Student
Komentar
Nenadović Dragana
Uplata za ispit?
Živić Maja
Uplata za ispit?
Predmet: Matematika MAT30TO0
Prijava br.
1 . 98067
2 . 97875
3 . 98075
Broj indeksa
154/2010
319/2010
321/2010
Student
Pavlović Tanja
Lekić Jovana
Živković Irena
Komentar
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
Uplata rate školarine?
Predmet: Matematika MAT40TO0
Prijava br.
1 . 98436
Broj indeksa
0105/2011
Student
Sikimić Ana
Komentar
Uplata za ispit?
Predmet: Matematika MAT50TO0
1
2
3
4
Prijava br.
. 98037
. 98430
. 98420
. 98317
Broj indeksa
236/2013
314/2012
314/2013
331/2013
Student
Komentar
Keča Aleksandra
Uplata za ispit?
Krastavčević Stefan Doplata za ispit?
Fišić Miloš
Uplata za ispit?
Bjeloš Dunja
Uplata za ispit?
Predmet: Matematika sa statistikom MTS30MO0
1
2
3
4
Prijava br.
. 98410
. 97993
. 98326
. 98125
Broj indeksa
108/2007
176/2008
226/2009
298/2010
Student
Petrović Nebojša
Krstić Dragana
Lukić Vesna
Zorić Nenad
Komentar
Doplata za ispit?
Čeka rezultat
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Matematika sa statistikom MTS50TO0
Prijava br.
1 . 97909
2 . 98314
3 . 98313
Broj indeksa
255/2013
285/2013
291/2013
Student
Stojanović Ivana
Ćirković Slobodan
Ristić Nikola
Komentar
Uplata za ispit?
Uplata za ispit?
NEMA predispitne obaveze
Student
Zarić Milica
Tulić Marko
Komentar
Uplata rate školarine?
Uplata za ispit?
Student
Todorović Dušan
Rogović Milanko
Milekić Sara
Vukčević Slaven
Komentar
Uplata za ispit?
Doplata za ispit?
Uplata za ispit?
Uplata za ispit?
Predmet: Materijali GMT40OO0
Prijava br.
1 . 98352
2 . 98170
Broj indeksa
012/2011
4/2011
Predmet: Materijali OMT40DO0
1
2
3
4
Prijava br.
. 98270
. 98250
. 98518
. 97852
Broj indeksa
021/2012
072/2013
140/2012
94/2012
Predmet: Medicina i higijena rada MHR30TB0
Prijava br.
1 . 98376
Broj indeksa
0124/2010
Student
Kerezović Ivana
Komentar
Doplata za ispit?
Predmet: Medicina i higijena rada MHR40TO0
Prijava br.
1 . 98533
Broj indeksa
318/2011
Student
Nikolić Milenko
Komentar
Uplata rate školarine?
Predmet: Medicina i higijena rada MHR50TO0
Prijava br.
1 . 98384
Broj indeksa
241/2012
Student
Ristić Andrijana
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Menadžment kvalitetom MKV20OO0
Prijava br.
1 . 98183
Broj indeksa
03/0296-04/5
Student
Ćirić Đorđe
Komentar
Komisija? Uplata za ispit?
Predmet: Menadžment kvalitetom MKV40OO0
Prijava br.
1 . 98493
Broj indeksa
056/2011
Student
Čuljević Senaid
Komentar
Uplata za ispit?
Predmet: Menadžment ljudskim resursima MLJR30MO0
Prijava br.
1 . 98504
Broj indeksa
275/2010
Student
Kojić Milosav
Komentar
Uplata rate školarine?
Predmet: Menadžment rizikom MDŽR40TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98131
241/2011
Student
Komentar
Damjanović Nikola
Uplata za ispit?
Predmet: Menadžment totalnim kvalitetom MTK40MK0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 97967
249/2011
Student
Nastić Jelena
Komentar
Položen ispit.
Predmet: Menadžment totalnim kvalitetom MTK50MK0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98298
268/2012
2 . 98397
295/2012
Student
Komentar
Grahovac Nevena
Položen ispit.
Firulović Dejan
Položen ispit.
Predmet: Metode i tehnike u menadžmentu MTM30MO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98504
275/2010
Student
Kojić Milosav
Komentar
Uplata rate školarine?
Predmet: Metrologija MTR50MK0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98501
269/2013
2 . 97889
274/2013
3 . 98313
291/2013
Student
Komentar
Milojević Radmila
Uplata za ispit?
Čolić Momir
NEMA predispitne obaveze
Ristić Nikola
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Održivi razvoj i životna sredina ORŽ50TR0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98333
048/2013
2 . 98323
322/2013
Student
Komentar
Zarić Bojan
NEMA predispitne obaveze
Lainović Milica
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Opšta sociologija SOC20OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98427
04/192-07/058
Student
Komentar
Kitanović Jasmina
Komisija? Doplata za ispit?
Predmet: Opšta sociologija SOC30OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98530
022/2009
2 . 98498
179/2010
3 . 98113
200/2009
Student
Komentar
Stojković Svetlana
Doplata za ispit?
Radović Bojana
Uplata za ispit?
Stojanović Kristina
Doplata za ispit?
Predmet: Opšta sociologija SOC40TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98347
0108/2011
2 . 98527
317/2011
Student
Komentar
Petrović Aleksandra Uplata rate školarine?
Melović Miljana
Uplata za ispit?
Predmet: Opšta sociologija SOC50TO0
1
2
3
4
5
6
Prijava br. Broj indeksa
. 97857
025/2013
. 98424
193/2012
. 97895
220/2013
. 98501
269/2013
. 97889
274/2013
. 98313
291/2013
Student
Komentar
Trajković Milan
Uplata rate školarine?
Paunović Snežana
Doplata za ispit?
Kojić Katarina
NEMA predispitne obaveze
Milojević Radmila
NEMA predispitne obaveze
Čolić Momir
NEMA predispitne obaveze
Ristić Nikola
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Oprema za rad i sredstva za zaštitu OSZ40TB0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98533
318/2011
2 . 98346
336/2011
Student
Komentar
Nikolić Milenko
Uplata rate školarine?
Milinković Žarko
Uplata za ispit?
Predmet: Osnovi dizajniranja 1 OSD40DO1
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98475
012/2012
Student
Komentar
Petronijević Aleksandar
Doplata za ispit?
Predmet: Osnovi grafičke proizvodnje OGP30OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98383
069/2009
Student
Komentar
Tešević Branko
Uplata rate školarine?
Predmet: Osnovi grafičke proizvodnje OGP40OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98330
0103/2012
2 . 98471
034/2011
3 . 98215
069/2011
4 . 98104
08/2011
5 . 98494
23/2011
6 . 98131
241/2011
7 . 98013
256/2011
8 . 97975
352/2011
9 . 98274
51/2011
10 . 98275
65/2011
Student
Komentar
Stokić Andrijana
Doplata za ispit?
Batajić Mia
Uplata za ispit?
Dosković Đorđe
Doplata za ispit?
Đulić Miodrag
Uplata za ispit?
Tičić Đorđe
Uplata za ispit?
Damjanović Nikola
Uplata za ispit?
Dalmacija Ivan
Uplata za ispit?
Miletić Radovanka
Uplata za ispit?
DŽeletović Darija
Uplata za ispit?
Damnjanović Kristina Uplata za ispit?
Predmet: Osnovi grafičke proizvodnje OGP50OO0
1
2
3
4
5
Prijava br. Broj indeksa
. 98217
152/2012
. 97898
160/2012
. 98361
18/2013
. 98094
183/2012
. 98394
39/2013
Student
Komentar
Čurar Aleksandar
Doplata za ispit?
Vagner Bojana
Položen ispit.
Tičić Nina
Uplata za ispit?
Mladenović Nataša
Uplata za ispit?
Tomašević Nikola
Uplata za ispit?
Predmet: Osnovi poslovanja OPO20OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98301
04/055-05/63
Student
Komentar
Bogosavljević Dejan
Doplata za ispit?
Predmet: Osnovi poslovanja OPO40OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98152
015/2011
2 . 98087
164/2011
Student
Grujić Andrea
Savić Đorđe
Komentar
Položen ispit.
Uplata za ispit?
Predmet: Osnovi poslovanja OPO50OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 97857
025/2013
2 . 97901
031/2012
3 . 98367
135/2013
4 . 98366
138/2013
5 . 97891
188/2013
6 . 98329
204/2013
7 . 98508
240/2013
8 . 98501
269/2013
9 . 98313
291/2013
10 . 97906
292/2013
Student
Komentar
Trajković Milan
Doplata za ispit i uplata rate školarine?
Gavrilović Bojan
Doplata za ispit?
Todorov Jovana
Uplata za ispit?
Stojanović Marija
Uplata za ispit?
Savić Sandra
Uplata za ispit?
Alempijević Dimitrije Uplata za ispit?
Vukmirica Marina
Uplata za ispit?
Milojević Radmila
Uplata za ispit?
Ristić Nikola
Uplata za ispit?
Dinić Nemanja
Uplata za ispit?
Predmet: Pismo PIS30DG0
1
2
3
4
5
6
Prijava br. Broj indeksa
. 98459
030/2007
. 98351
064/2009
. 98400
078/2012
. 98398
355/2010
. 98206
360/2011
. 98334
58/2008
Student
Komentar
Jevtić Mina
NEMA predispitne obaveze
Kaličanin Aleksandar Uplata rate školarine?
Gligorić Bogdan
NEMA predispitne obaveze
Vukša Andrea
Uplata za ispit i ratu školarine?
Banović Boban
NEMA predispitne obaveze
Popović Andreja
Uplata rate školarine?
Predmet: Pismo PIS40DG0
1
2
3
4
5
Prijava br. Broj indeksa
. 98003
0109/2012
. 98152
015/2011
. 98273
084/2012
. 98388
26/2011
. 98036
30/2011
Student
Komentar
Nikolić Petar
NEMA predispitne obaveze
Grujić Andrea
Položen ispit.
Đurić Đorđe
NEMA predispitne obaveze
Čakalić Aleksandar
NEMA predispitne obaveze
Terzić Dragana
NEMA predispitne obaveze
6 . 97977
7 . 98170
8 . 98241
9 . 98391
10 . 98274
11 . 98191
12 . 98116
13 . 98275
14 . 98040
15 . 98098
36/2011
4/2011
43/2011
44/2011
51/2011
57/2011
6/2011
65/2011
66/2011
77/2011
Milanović Filip
NEMA predispitne obaveze
Tulić Marko
NEMA predispitne obaveze
Slavković Ivana
Uplata za ispit?
Rabrenović Sofija
Položen ispit.
DŽeletović Darija
Uplata za ispit?
Trikić Sanja
NEMA predispitne obaveze
Mosurović Danilo
NEMA predispitne obaveze
Damnjanović Kristina NEMA predispitne obaveze
Ivanović Sonja
NEMA predispitne obaveze
Damnjanović Nikola
Uplata za ispit?
Predmet: Pismo PIS50DG0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98332
08/2013
2 . 98526
46/2013
Student
Mišić Jovan
Pap Nataša
Komentar
NEMA predispitne obaveze
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Primena računara - dizajn 1 PRA40DO1
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98178
048/2012
2 . 98462
111/2012
3 . 98266
166/2011
Student
Komentar
Rabasović Filip
NEMA predispitne obaveze
Stojanović Aleksandar NEMA predispitne obaveze
Novaković Miloš
Položen ispit.
Predmet: Primena računara - dizajn 2 PRA30DO2
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98413
99/2010
Student
Komentar
Milošević Katarina Uplata rate školarine?, nema PIO
Predmet: Primena računara - dizajn 2 PRA40DO2
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98250
072/2013
2 . 98287
154/2011
3 . 98292
84/2011
Student
Komentar
Rogović Milanko
Doplata za ispit?
Bošković Đurđa
Uplata za ispit?
Živić Maja
Uplata za ispit?
Predmet: Primena računara - grafika 1 PRA30OO1
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98473
155/2010
Student
Komentar
Starčević Gordana
Uplata za ispit?
Predmet: Primena računara - grafika 1 PRA40OO1
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98340
029/2012
2 . 97841
083/2013
Student
Komentar
Drašković Nikola
Uplata rate školarine?
Redža Neda
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Primena računara - grafika 2 PRA30DG2
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98351
064/2009
Student
Komentar
Kaličanin Aleksandar Uplata rate školarine?
Predmet: Primena računara - grafika 2 PRA40DG2
1
2
3
4
5
6
7
Prijava br. Broj indeksa
. 98340
029/2012
. 98020
032/2011
. 98007
36/2012
. 98091
40/2012
. 98274
51/2011
. 98103
52/2011
. 98357
56/2012
Student
Komentar
Drašković Nikola
Uplata rate školarine?, nema PIO
Anđelković Nikola
NEMA predispitne obaveze
Bisenić Milica
NEMA predispitne obaveze
Mladenović Mladen
NEMA predispitne obaveze
DŽeletović Darija
NEMA predispitne obaveze
Lazić Miloš
NEMA predispitne obaveze
Milošević Mina
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Primena računara PRA50TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98484
153/2012
2 . 98263
287/2013
Student
Komentar
Stojanović Nevena
Uplata rate školarine?
Spasenović Milica
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Priprema za štampu PZŠ40OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98352
012/2011
Student
Zarić Milica
Komentar
Uplata rate školarine?
Predmet: Proizvodni menadžment PMN40TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98131
241/2011
Student
Komentar
Damjanović Nikola
Uplata za ispit?
Predmet: Proizvodno-operativni menadžment-1 POM20MO1
Prijava br. Broj indeksa
1 . 97874
05/0310
Student
Ristić Lidija
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Projekt menadžment PRM40OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98494
23/2011
2 . 98275
65/2011
Student
Komentar
Tičić Đorđe
NEMA predispitne obaveze
Damnjanović Kristina NEMA predispitne obaveze
Predmet: Psihologija PSI20OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98427
04/192-07/058
Student
Komentar
Kitanović Jasmina
Doplata za ispit?
Predmet: Psihologija PSI30OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98413
99/2010
Student
Komentar
Milošević Katarina Uplata rate školarine?
Predmet: Psihologija PSI40DO0
1
2
3
4
Prijava br. Broj indeksa
. 97996
030/2012
. 98479
043/2011
. 98219
330/2012
. 97856
91/2012
Student
Komentar
Zeba Jelena
Uplata za ispit?
Nenadović Dragana
Uplata za ispit?
Janićijević Milovan
Doplata za ispit?
Ćirković Sanja
Uplata za ispit?
Predmet: Psihologija rada PSR40TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98533
318/2011
Student
Komentar
Nikolić Milenko
Uplata rate školarine?
Predmet: Razvoj proizvoda RPR40OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98352
012/2011
2 . 98479
043/2011
3 . 98275
65/2011
Student
Komentar
Zarić Milica
Uplata rate školarine?, nema PIO
Nenadović Dragana
Uplata za ispit?
Damnjanović Kristina Uplata za ispit?
Predmet: Razvoj proizvoda RPR50OO0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prijava br. Broj indeksa
. 98393
055/2012
. 97849
110/2013
. 98455
113/2013
. 98361
18/2013
. 98222
2/2013
. 98394
39/2013
. 98132
68/2013
. 98081
70/2013
. 98228
88/2013
Student
Komentar
Obradović Jovana
Uplata za ispit?
Vujović Nataša
Uplata za ispit?
Višnjić Nataša
NEMA predispitne obaveze
Tičić Nina
Uplata za ispit?
Rajaković Marija
Uplata za ispit?
Tomašević Nikola
Uplata za ispit?
Živanović Uroš
Doplata za ispit?
Mijatović Jovana
Doplata za ispit?
Masal Nikola
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Sistem menadžmenta kvalitetom SMK50MK0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98201
258/2012
Student
Rajić Nevena
Komentar
Doplata za ispit?
Predmet: Slog SLG40OO0
1
2
3
4
Prijava br. Broj indeksa
. 98325
20/2012
. 98136
32/2012
. 98091
40/2012
. 98137
75/2012
Student
Komentar
Trifunović Milica
Položen ispit.
Kljajčin Nataša
Položen ispit.
Mladenović Mladen
NEMA predispitne obaveze
Dujanović Uroš
Položen ispit.
Predmet: Specijalistička praksa SPP50GP0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98264
006/2013
Student
Mitrović Ivana
Komentar
Položen ispit.
Predmet: Standardizacija i ocenjivanje usaglašenosti SOU30OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98173
150/2009
2 . 98327
171/2009
Student
Komentar
Pejičić Dajana
Uplata rate školarine?
NJegomirović Uroš
Doplata za ispit i uplata rate školarine?
Predmet: Standardizacija i ocenjivanje usaglašenosti SOU40TO0
1
2
3
4
Prijava br. Broj indeksa
. 98436
0105/2011
. 98347
0108/2011
. 98349
304/2011
. 98490
326/2011
Student
Komentar
Sikimić Ana
Uplata za ispit?
Petrović Aleksandra Uplata rate školarine?
Lapčević Budimir
Doplata za ispit?
Lazović Vesna
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Standardizacija i ocenjivanje usaglašenosti SOU50TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98468
054/2012
2 . 98313
291/2013
Student
Komentar
Jovanović Verica
Uplata rate školarine?
Ristić Nikola
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Statističke metode i tehnike SMT50TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98283
0041/2012
Student
Komentar
Milosavljević Svetlana
Doplata za ispit?
Predmet: Stručna praksa STP40DG0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98182
084/2013
Student
Komentar
Kecman Milena
Ne prijavljuje se kao ispit.
Predmet: Stručna praksa STP40DK0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98270
021/2012
Student
Komentar
Todorović Dušan
Ne prijavljuje se kao ispit.
Predmet: Stručna praksa STP40DP0
1
2
3
4
5
Prijava br. Broj indeksa
. 98282
011/2012
. 98203
80/2012
. 97933
81/2012
. 98083
93/2012
. 98082
96/2012
Student
Komentar
Mirković Milivoj
Ne prijavljuje se kao ispit.
Jović Jovana
Ne prijavljuje se kao ispit.
Arsić Svetlana
Ne prijavljuje se kao ispit.
Radulović Jovana
Ne prijavljuje se kao ispit.
Pešut Stefan
Ne prijavljuje se kao ispit.
Predmet: Stručni projekat SPR30DK0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98520
094/2008
Student
Tubić Jelena
Komentar
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Struktura i svojstva materijala SSM50TR0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98323
322/2013
Student
Komentar
Lainović Milica
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Tehnološke operacije TOP30OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98075
321/2010
2 . 97928
338/2010
Student
Živković Irena
Đoković Vera
Komentar
Uplata rate školarine?
Doplata za ispit?
Predmet: Tehnološke operacije TOP40TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98533
318/2011
Student
Komentar
Nikolić Milenko
Uplata rate školarine?
Predmet: Tehnološke operacije TOP50TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98515
039/2013
Student
Komentar
Topkovski Mirjana
NEMA predispitne obaveze
2 . 98484
3 . 98061
4 . 97882
153/2012
174/2012
240/2012
Stojanović Nevena
Radojičić Katarina
Ignjatović Marina
Uplata rate školarine?
Doplata za ispit?
Doplata za ispit?
Predmet: Tehnologija kože TKO30OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98530
022/2009
Student
Komentar
Stojković Svetlana
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Teorija menadžmenta TMN50TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98303
051/2012
Student
Komentar
Repanović Milica
Doplata za ispit?
Predmet: Termotehnika i energetika TTE30TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98173
150/2009
Student
Pejičić Dajana
Komentar
Uplata rate školarine?
Predmet: Termotehnika i energetika TTE40TB0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98533
318/2011
2 . 98490
326/2011
Student
Komentar
Nikolić Milenko
Uplata rate školarine?
Lazović Vesna
Doplata za ispit?
Predmet: Uspostavljanje i provera sistema menadžmenta kvalitetom UPK40MK0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 97967
249/2011
2 . 98013
256/2011
Student
Komentar
Nastić Jelena
Uplata za ispit?
Dalmacija Ivan
Uplata za ispit?
Predmet: Uvod u modni dizajn UMD50DK0
1
2
3
4
5
6
7
Prijava br. Broj indeksa
. 98254
016/2013
. 98030
100/2013
. 98452
108/2013
. 98455
113/2013
. 98069
116/2013
. 98228
88/2013
. 98060
99/2013
Student
Komentar
Živković Katarina
Položen ispit.
Popov Tatjana
Položen ispit.
Andrić Nemanja
Položen ispit.
Višnjić Nataša
Položen ispit.
Dragičević Marija
Položen ispit.
Masal Nikola
Položen ispit.
Jokić Isidora
Položen ispit.
Predmet: Zaštita životne sredine ZAŠ20OO0
Prijava br. Broj indeksa
Student
Komentar
1 . 97899
42/2006-01/2009
Pavlović Ivana
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Zaštita životne sredine ZAŠ30OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98175
055/2011
2 . 98398
355/2010
3 . 98197
67/2010
Student
Komentar
Protić Marko
Doplata za ispit?
Vukša Andrea
Uplata za ispit i ratu školarine?
Milosavljević Jovana Doplata za ispit?
Predmet: Zaštita životne sredine ZAŠ40OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98284
014/2011
2 . 98287
154/2011
Student
Komentar
Puljević Luka
Uplata za ispit?
Bošković Đurđa
Uplata za ispit?
Predmet: Zaštita životne sredine ZAŠ50OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98468
054/2012
2 . 98065
061/2012
Student
Komentar
Jovanović Verica
Uplata rate školarine?
Mitić Vedrana
Doplata za ispit?
Predmet: Zaštita od buke i vibracija ZBB40TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 97940
182/2011
2 . 98490
326/2011
Student
Komentar
Janković Andrija
Položen ispit.
Lazović Vesna
NEMA predispitne obaveze
Predmet: Zaštita od buke i vibracija ZBV30TO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98018
195/2009
2 . 98075
321/2010
Student
Komentar
Trifunović Jelena
NEMA predispitne obaveze
Živković Irena
Uplata rate školarine?
Predmet: Zaštita od buke i vibracija ZBV50TO0
1
2
3
4
5
6
Prijava br. Broj indeksa
. 97922
076/2012
. 98437
155/2012
. 97944
216/2012
. 98112
226/2012
. 98160
231/2012
. 98280
243/2012
Student
Komentar
Nestorović Mladen
Položen ispit.
Krstić Ivan
Položen ispit.
Lazić Tijana
Položen ispit.
Nedeljković Ognjen
Položen ispit.
Tunovac Teodora
Položen ispit.
Radović Nataša
Položen ispit.
Predmet: Zagađenje i zaštita vazduha ZVA30OO0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98218
242/2010
Student
Komentar
Ujkanović Sandra
Doplata za ispit?
Predmet: Zagađenje i zaštita vazduha ZVA40TZ0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98244
198/2011
2 . 98514
205/2011
Student
Komentar
Torbica Aleksandra
Doplata za ispit?
Stošić Tijana
Doplata za ispit?
Predmet: Završni rad ZVR40DG0
Prijava br. Broj indeksa
1 . 98391
44/2011
Student
Komentar
Rabrenović Sofija
Ne prijavljuje se kao ispit.
Studenti čija je prijava označena kao - nije prihvaćena - potrebno je da izvrše ispravku u studentskoj
službi najkasnije do 24 sata pred planirani termin za polaganje ispita.
PP-OB-007
09.sep.2014
Download

NEPRIHVAĆENE ISPITNE PRIJAVE ZA OKTOBAR 2014. Oznaka