Graditi po sistemu
RÖFIX RenoFamily
Univerzalna rešenja problema na svakom gradilištu.
Praktične prednosti proizvoda
RÖFIX RenoFamily:
✓ izvrsna obradivost i podatnost
✓ mineralni, ekološki, građevinsko biološki
✓ vrlo dobra paropropusnost
✓ minimalno naprezanje prilikom
stvrdnjavanja
✓ odlična prionljivost na sve vrste podloga
✓ prirodno elastični, premošćavaju pukotine
✓ mogu da se obrađuju mašinski i ručno
✓ široka primena
✓ izvrsna podloga za druge materijale
✓ na jednostavan način omogućavaju
moderno i atraktivno oblikovanje različitih
površina
RÖFIX Renostar®
RÖFIX Renoplus®
RÖFIX Renofinish®
Univerzalna masa za renoviranje
i izravnavanje,
Debljina nanošenja 1 do 10 mm
• za postizanje finih površina
• idealna za armiranje staklenom
mrežicom
• za obradu postojećih toplotnoizolacionih fasada
Idealna masa za renoviranje i
izravnavanje!
Univerzalni malter za renoviranje
i izravnavanje,
Debljina nanošenja od 3 do 30 mm
• mineralni malter za renoviranje i
izravnavanje
• idealan za malterisanje zidnog
grejanja
• za obradu starih fasadnih maltera
Univerzalna masa za renoviranje
i gletovanje,
Debljina nanošenja 1 do 2 mm
• Za postizanje ravnih i visokovrednih
površina
• Idealna za gletovanje svih mineralnih
podloga
• Mogućnost brušenja, univerzalna
mogućnost premaza
Idealna masa za renoviranje i gletovanje!
Idealan malter za renoviranje!
RÖFIX RenoFamily – dataljan prikaz
RÖFIX RenoFamily
RÖFIX Renostar®
RÖFIX Renoplus®
RÖFIX Renofinish®
Masa za renoviranje i izravnavanje
Malter za renoviranje i izravnavanje
Masa za renoviranje i gletovanje
Specifikacija
15 godina
5 godina
NOVO!
Pakovanje
25 kg
25 kg
25 kg
Granulacija
0 - 0,5 mm
0 - 1 mm
0 - 0,1 mm
bela
prirodno bela
bela
kreč/beli cement/disperzija
kreč/beli cement/disperzija
kreč/beli cement/disperzija
U asortimanu od
Boja
Vezivo
da
da
ne
1 - 10 mm
3 - 30 mm
1 - 2 mm
spolja/unutra/zid/plafon
spolja/unutra/zid/plafon
spolja/unutra/zid/plafon
oko 3,5
oko 3
oko 4
Armiran vlaknima
Debljina nanošenja
Oblasti primene
Tehnički parametri
Čvrstoća na pritisak
nakon 28 dana (N/mm²)
E-Modul (N/mm²)
Paropropusnost
µ-vrednost
SD-vrednost kod debljine
nanošenja 3mm
oko 3.500
oko 3.500
oko 3.300
visoka
25
8 cm
vrlo visoka
15
5 cm
vrlo visoka
15
3 cm (2 mm debljine)
Vodoodbojnost
visoka
niska
niska
Reakcija na požar
negoriv
negoriv
negoriv
Oblasti primene
Stari TI sistemi
XXX
-
-
Krečno-cementni,
cementni-malteri
XXX
XXX
XXX
Disperzivni malteri,
disperzivne boje
XXX
XXX
XXX
Malter za zidno/
plafonsko grejanje
-
XXX
-
Zid od cigle/kamena
XX
XXX
XX
Porobeton - prirodni kamen
XX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
Beton
XX
-
XXX
Gipsani malteri
XXX
XX
XXX
Krečni malteri
XX
XXX
XXX
Gips kartonske ploče
Mogućnosti obrade
Kao masa za izravnavanje
XXX
XXX
-
Kao temeljni malter, malter
za izravnavanje
-
XXX
-
Kao armirni sloj sa RÖFIX
P50 staklenom mrežicom
XXX
XXX
-
Kao glet masa
XX
-
XXX
Kao filcani malter
XX
XXX
-
XXX
XXX
-
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Za premošćavanje
pukotina sa RÖFIX trakom
za saniranje pukotina
Direktan premaz sa
krečnim bojama
Premaz sa silikatnim i
silikonskim bojama
Legenda:
XXX — posebno podesno / XX — podesno / — nepodesno
www.roefix.com
Download

RÖFIX RenoFamily