Tehnički List
CR-90
Verzija 11, 2012
PENETRON CR-90
OPIS
Penetron CR-90 visoko efikasni brzovezujući materijal
za popravke betonskih površina koji, zamešan samo s
vodom, čini da stari beton izgleda kao nov. Penetron
CR-90 je ekonomičan i tehnološki adekvatan odgovor
na skupu zamenu kompletnog betona. Primenjuje se
kako na horizontalnim, tako i na vertikalnim betonskim
površinama koje su oštećene, oljuspane i načete
zubom vremena. Kao rezultat dobijamo obnovljenu
površinu koja već za 2 sata može da prihvati pešačko
opterećenje, a vozila sa gumenim točkovima već za 8
sati.
NAMENA
Penetron CR-90 se koristi svuda gde nam je potrebna
nova betonska površina. Lako se zamešava, brzo
vezuje, otporan je na smrzavanje, i može da se izloži
mehaničkom opterećenju već posle 2 sata. Može da se
koristi, unutra i napolju, na sledećim aplikacijama:
· Pešačke površine
· Dvorišta
· Betonska stepeništa
· Kolski prolazi
· Garažni podovi
· „Plaže“ oko bazena
Osobine
· Izuzetno vezivanje za stari beton – čak i u veoma
tankim slojevima
· Ekonomski pristupačnije nego zamena kompletnog
betona
· Zamešava se samo s vodom
· Sam sebe neguje, nije potreban poseban postupak
· Jednostavna upotreba i izdašna potrošnja
· Ne zahteva prajmer
· Brzo vezuje, prohodan za 2 sata
TEHNIČKI PODACI
Svojstvo
Boja
Voda
Obradivost
Početno
vezivanje
Finalno
vezivanje
Pritisna
čvrstoća
Savojna
čvrstoća
Potrošnja
Metod
testiranja
Rezultat
22.68 kg
ASTM C191
Siva ili bela
3.8 – 5.2 lt
30 minuta
ASTM C191
60 minuta
ASTM C191
120 minuta
ASTM C109
ASTM C348
1 dan
7 dana
28 dana
16.6 MPa
24.8 MPa
34.5 MPa
6.9 MPa
2
1.6 kg/m /mm
NAČIN UPOTREBE
Priprema površine: Površina mora da bude čvrsta,
potpuno čista, bez ulja i masnoća, zaptivača, sredstava
za negu, ostataka bitumena ili boja, prljavštine, šuta i
drugih materijala koji mogu da negativno utiču na
vezivanje. Slabe površinske slojeve treba očistiti do
ALTER LENSIM doo
Milutina Milankovića 1/54
11070 Novi Beograd, Srbija
PIB: 105771183
MB: 20448911
zdravog betona, bilo mehaničkim brušenjem, bilo
vodom pod pritiskom. Nije poželjno nagrizanje
kiselinom ili pranje hemijskim sredstvima. Pre aplikacije,
beton treba da bude zasićen vodom, ali da površina
bude suva.
Zamešavanje: U posudu za mešanje, za jednu vreću
Penetron CR-90, koristi se 3.8 do 5.2 litra čiste vode.
Prah se postepeno dodaje u vodu, uz mešanje
mikserom na najvećoj brzini. Mešanje traje 2-3 minuta,
dok se ne dobije masa bez grudvica. Ne dodavati vodu
niti dodatni prah.
Ugradnja: Zamešani Penetron CR-90 se ugrađuje
samo na pravilno pripremljenu površinu. Četkom i
usisivačem pokupiti prašinu i obeležiti dilatacione
spojnice, jer se one ne pokrivaju sa CR-90. Umućeni
materijal prosuti na pripremljenu površinu pa ga
razvucite gumenom reklom ili gletericom, uz dovoljno
pritiska da se obezbedi kontakt s površinom. Završnu
obradu metlom primenite u roku od 10-15 minuta, dok
je materijal još svež za obradu. Pokrivajte materijalom
manje segmente, kako bi ste mogli da obavite završnu
obradu metlom bez gaženja po svežem materijalu.
Segmente međusobno spajati „na sveže“. CR-90 se
nanosi u debljini od maksimalno 13 mm. Pešački
saobraćaj prihvata za 2 sata, a automobilski za 8 sati
(21°C).
Negovanje: Tokom ugradnje ambijentalna temperatura,
kao i temperatura podloge, ne sme da bude ispod 10°C.
CR-90 sam sebe neguje, ali ga ne treba izlagati mrazu
ili kiši u prvih 24 sata od nanošenja. Penetron CR-90 je
cementni materijal, tako da trpi uticaje temperature,
vetra i poroznosti podloge. Kako bi se izbeglo
zaprašivanje ili pojava mrlja, može se primeniti neki od
paropropusnih zaptivača za negu na vodenoj bazi. Alat
se čisti vodom neposredno po upotrebi.
PAKOVANJE
Višeslojna vlago-otporna vreća od 22.68 kg. Trajnost 12
meseci uz pravilno skladištenje.
GARANCIJA
ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. garantuje da
su njegovi proizvodi bez materijalnih nedostataka, da su
u skladu sa važećim standardima, i da sadrže sve
propisane komponente u odgovarajućim proporcijama.
Ukoliko se za bilo koji proizvod dokažu nedostaci,
odgovornost ICS PENETRON INTERNATIONAL Ltd. je
ograničena na zamenu dokazano defektnog materijala,
bez prihvatanja odgovornosti po drugom osnovu,
uključujući trenutnu i posledičnu štetu. ICS PENETRON
INTERNATIONAL Ltd NI PO KOM OSNOVU NE
GARANTUJE KOMERCIJALNI ASPEKT PROIZVODA,
NITI NJEGOVU PRIMENLJIVOST U ODREĐENOJ
SITUACIJI, I OVA GARANCIJA ISKLJUČUJE SVE
DRUGE IZRAŽENE ILI IMPLICIRANE GARANCIJE. Na
korisniku je da odluči o primenljivosti proizvoda u
nameravanoj aplikaciji, kao i da preuzme sve rizike i
odgovornost u vezi sa tim.
Tel.: 011/6691-696
011/3018-980
Fax: 011/3015-769
[email protected]
www.lensim.co.rs
Download

PENETRON CR-90