KATALOG
PROIZVODA
za
2013
O kompaniji
Nedaleko od Aranđelovca, na obroncima planine Venčac nalazi se Banja Komerc Bekament DOO, fabrika za proizvodnju
materijala za završne radove u građevinarstvu. Osnovana je 1992. godine i 20 godina uspešno prerađuje i proizvodi mlevene
materijale od čuvenog venčačkog mermera. Naš program čine: završni premazi za unutrašnje i spoljašnje zidne površine,
građevinski lepkovi, mase za gletovanje i fugovanje, cementno-krečni i gipsano-krečni mašinski malteri, dekorativni mineralni
tankoslojni malteri, dekorativni tankoslojni malteri u pastoznom stanju, hidroizolacioni premazi, fina kalcijum-karbonatna
punila i ostali materijali u građevinarstvu. Svi proizvodi poseduju odgovarajuće ateste kvaliteta.
Svi naši proizvodi se na tržištu prodaju pod robnom markom BEKAMENT.
Od svog osnivanja Banja Komerc Bekament DOO je zacrtala svoj razvojni put koji se bazira na:
vrhunskom i stalnom razvoju svih proizvoda
ispunjavanju svih realnih zahteva kupaca
neprekidnom poboljšanju tehnološkog procesa proizvodnje
vlastitom razvoju, uz praćenje i primenu svetskih dostignuća
korektnom odnosu prema poslovnim partnerima, ali i prema ostalim proizvođačima
u zemljama plasmana naših proizvoda
pristupačnim cenama i optimalnom odnosu cene i kvaliteta
Kontrola kvaliteta
Banja Komerc Bekament DOO obavlja kontrolu proizvoda putem vlastitih laboratorija, kao i redovno ispitivanje u nezavisnim
sertifikovanim laboratorijama. Banja Komerc Bekament DOO preuzima odgovornost u okviru opštih prodajno-dobavnih
uslova za kvalitet svojih proizvoda. Ako su vremenski i drugi uslovi drugačiji od onih u našim uputstvima, potrebno je naša
uputstva uzeti kao opšte smernice, bez garancije za ugradnju. Tehnički list je proizvod naših saznanja i dosadašnjih praktičnih
iskustava, i svim korisnicima treba da posluži kao preporuka za postizanje najboljih rezultata.
Banja Komerc Bekament DOO ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili pogrešnog odabira
proizvoda, kao i za nekvalitetno izvedene radove. Pretpostavlja se da je izvođač ovladao tehnikama ugradnje i upotrebe
različitih proizvoda.
BEKAMENT
BEKAMENT Partneri
3
PODLOGE I IMPREGNACIJE
BK-Podloga
SADRŽAJ
PODLOGE I IMPREGNACIJE
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
PODLOGA ZA GRUNDIRANJE ZIDNIH POVRŠINA
BK-Podloga .........................................................................05
BK-Acryl ..............................................................................05
BK-Grund Universal ...........................................................05
BK-MicroGrund Universal..................................................05
BK-Grund Silicat..................................................................06
BK-Beton Kontakt...............................................................06
BK-Nivelator........................................................................06
BK-StirolFix WDVS .............................................................20
BK-StirolFix 1 ......................................................................20
BK-StirolFix Special ............................................................21
BK-StirolFix White ..............................................................21
BK-ParketFix ......................................................................21
BK-PlasterFix......................................................................22
BK-Fil....................................................................................22
UNUTRAŠNJE BOJE
SISTEM ZA POLAGANJE KERAMIKE
Primena: Koncentrovana emulzija namenjena za poboljšavanje prijanjanja, ujednačavanje i učvr­
šćivanje mineralnih i drugih podloga, pre nanošenja disperzionih boja.
Priprema i nanošenje: Pre upotrebe BK-Podlogu razrediti vodom u odnosu 1:9. Kod veoma suvih i
upijajućih zidnih površina grundiranje vršiti dva puta. Razređenu BK-Podlogu nanositi valjkom ili
špricanjem. Alat nakon upotrebe oprati vodom.
Potrošnja: 1l BK-Podloge je dovoljan za grundiranje oko 30-50 m² zidne površine, u zavisnosti od
upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1, 3 i 5l.
BK-Pol .................................................................................07
BK-Pol Fresh ......................................................................07
BK-Pol Gold .........................................................................07
BK-Pol Crystal ....................................................................07
BK-Sani CID .........................................................................08
BK-Poli CID ..........................................................................08
BK-Color ..............................................................................08
SiproFix BK 90 .....................................................................23
SiproFix BK 110 ...................................................................23
SiproFix BK 160 ...................................................................23
BK-Fugomal ........................................................................23
DEKORATIVNI MATERIJALI
BK-Deco Acryl .....................................................................09
BK-Stucco ...........................................................................09
BK-Nova Era .......................................................................09
BK-Nova Era Exclusive ......................................................10
BK-Art ..................................................................................10
BK-Sunset ...........................................................................10
UNUTRAŠNJI MALTERI
BK-Dekor .............................................................................11
BK-Briv Universal ...............................................................11
BK-IN Plast .........................................................................11
BK-IN Kul .............................................................................12
BK-IN Kul Briliant ...............................................................12
FASADNE BOJE
BK-Fas Acryl .......................................................................13
BK-MicroFas Acryl .............................................................13
BK-Fas Silicat .....................................................................13
BK-MicroFas Silicat ............................................................14
BK-Fas Silicon ....................................................................14
BK-MicroFas Silicon ...........................................................14
BK-Bet .................................................................................15
BK-Fas Color .......................................................................15
FASADNI MALTERI
BK-Plast ..............................................................................16
BK-S Plast ...........................................................................16
BK-Sil ...................................................................................17
BK-Sil Si&Si .........................................................................17
BK-Kul .................................................................................18
BK-Briv Special ...................................................................18
BK-Terofa ............................................................................19
BK-Banjalit ..........................................................................19
4
MASE ZA IZRAVNAVANJE
BK-GletEx Universal............................................................24
BK-GletEx.............................................................................24
BK-GletEx Premium ...........................................................24
BK-GletEx S..........................................................................24
BK-GletEx Acryl ..................................................................25
BK-GletEx S Acryl................................................................25
BK-Liv ..................................................................................25
Mašinski malteri
BK-Mal 120 .........................................................................26
BK-Mal 220 .........................................................................26
BK-Mal 320 .........................................................................26
BK-Mal 420 .........................................................................26
Hidroizolacioni materijali
BK-HidroStop 1 ..................................................................27
BK-HidroStop 2 ..................................................................27
BK-HidroStop Extra ...........................................................28
BK-Fleks ..............................................................................28
Materijali za sanaciju starih objekata
BK-Penetrat ........................................................................29
BK-Reparatur .....................................................................29
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
BEKATHERM Prestige ........................................................31
BEKATHERM Standard ......................................................32
BEKATHERM Plus ..............................................................33
MIX SYSTEM
BK-Acryl
Strukturna podloga za akrilne maltere i boje
Primena: Akrilna strukturna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćavanje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja akrilnih fasadnih boja i maltera. Mogućnost toniranja u nijansi
fasade.
Priprema i nanošenje: BK-Acryl podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 15-20% vode. Nano­še­
nje akrilne podloge se vrši valjkom ili četkom. Može se koristiti u enterijerima i eksterijerima. Vreme
sušenja min. 24 sata.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,2-0,25 kg/m² u zavisnosti od upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25kg.
BK-Grund Universal
Univerzalna strukturna podlogA za sve vrste maltera i boja
Primena: Univerzalna strukturna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćivanje
i vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta fasadnih boja i maltera. Mogućnost toniranja u
nijansi fasade.
Priprema i nanošenje: BK-Grund Universal pre upotrebe promešati i razrediti sa 15-20% vode.
Nanošenje podloge se vrši valjkom ili četkom. Kod suvih i upijajućih površina grundiranje izvršiti dva
puta, u razmaku od 2-3 sata. Može se koristiti u enterijerima i eksterijerima. Vreme sušenja min.
24 sata.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,2-0,25 kg/m² u zavisnosti od upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25kg.
BK-MicroGrund Universal
Univerzalna strukturna podloga sa mikrovlaknima
Primena: Univerzalni strukturni premaz sa mikrovlaknima namenjen za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost svih vrsta podloga pre nanošenja svih vrsta fasadnih boja i maltera.
Preporučuje se za popunjavanje finih pukotina i armiranje strukture. Koristi se u kombinaciji sa MicroFas Acryl-om, MicroFas Silicat-om i MicroFas Silicon-om. Mogućnost toniranja u nijansi fasade.
Priprema i nanošenje: Podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 10-15% vode. Nanošenje podloge se vrši valjkom ili četkom. Može se koristiti u enterijerima i eksterijerima. Vreme sušenja min.
24 sata.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,2kg/m² na zaglađenoj površini, a oko 0,3kg/m² na fasadnoj površini.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25kg.
5
PODLOGE I IMPREGNACIJE
UNUTRAŠNJE BOJE
BK-Grund Silicat
BK-Pol
Strukturna podloga za silikatne maltere i boje
Disperzija za unutrašnje zidove
Primena: Strukturna podloga namenjena za premazivanje krečnih, krečno-cementnih i cementnih
podloga radi kvalitetnijeg prijanjanja silikatnih dekorativnih maltera i boja. Mogućnost toniranja u
nijansi fasade.
Priprema i nanošenje: Podlogu pre upotrebe razrediti sa oko 15% vode i dobro promešati. Nanošenje
silikatne podloge se vrši valjkom ili četkom. Može se koristiti u enterijerima i eksterijerima. Vreme
sušenja min. 24 sata.
Temperatura primene: Od +8°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,2-0,25kg/m² u zavisnosti od upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25kg.
Primena: Disperziona boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za bojenje
unutrašnjih zidova, odlične pokrivne moći.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 15-20% vode uz dobro mešanje, do
potpune homogenizacije. Površina na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon
potpunog sušenja prvog sloja.
Potrošnja: Kreće se u granicama oko 0,2-0,3 kg/m² u dva premaza.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1.5, 5, 8 i 25kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
BK-Beton Kontakt
Strukturna podloga za glatke površine
Primena: Strukturna podloga namenjena za povećavanje i ujednačavanje prijanjanja kod slabo upojnih, glatkih podloga visoke gustine pre malterisanja cementno-krečnim i gipsno-krečnim malterima. BK-Beton Kontakt je posebno preporučljiv za glatke betone, kao i za fabrički gotove betonske
površine.
Priprema i nanošenje: Proizvod treba promešati i dobro homogenizovati pre upotrebe. Podloga se
nanosi nerazređena četkom ili valjkom. Moguće je mašinsko nanošenje odgovarajućom mašinom.
Vreme sušenja min. 4-6 sati.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,5kg/m².
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 20kg.
BK-Nivelator
Podloga za neravnomerno upijajuće površine
Primena: Dubinski premaz namenjen za ujednačavanje i neutralizaciju neravnomerno upijajućih po­
vršina kao što su gasbeton, cigla, porozni kamen itd. Koristi se kao predpremaz kod malterisanja
ce­mentno-krečnim i gipsno-krečnim mašinskim malterima, u cilju sprečavanja neravnomernog
sušenja i pucanja maltera, kao i pre zaglađivanja sa glet masama na bazi gipsa ili kreča. Osušeni
premaz je bezbojan i nema negativnog uticaja na paropropusnost sistema.
Priprema i nanošenje: BK-Nivelator se priprema razblaživanjem sa vodom u odnosu 1:6 do 1:10
za­visno od upojnosti podloge. Premaz se nanosi valjkom, četkom ili mašinski odgovarajućom opremom.
Potrošnja: 30-60 g/m² zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 10 i 20kg.
BK-Pol Fresh
Mirisna disperzija za unutrašnje zidove
Primena: Mirisna disperziona boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, sa dodatkom
arome limuna. Namenjena je za bojenje unutrašnjih zidova i poseduje odličnu pokrivnu moć.
Priprema i nanošenje: Priprema BK-Pol Fresh mirisne boje se vrši dodavanjem 15-20% vode uz dobro mešanje, do potpune homogenizacije. Površina na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta,
čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se
nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Potrošnja: Kreće se u granicama oko 0,2-0,3 kg/m² u dva premaza.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1.5, 5, 8 i 25kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
BK-Pol Gold
Akrilna boja za unutrašnje zidove
Primena: Disperziona boja za unutrašnje zidove izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije.
Otporna je na vlažno brisanje i poseduje odličnu pokrivnu moć.
Priprema i nanošenje: Priprema Gold akrilne boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro mešanje,
do potpune homogenizacije. Površina na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon
potpunog sušenja prvog sloja.
Potrošnja: Oko 120ml/m².
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1, 3, 5, 10 i 15l.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
BK-Pol Crystal
Akrilna vodoperiva Boja za unutrašnje zidove
Primena: Disperziona vodoperiva boja vrhunskog kvaliteta za unutrašnje zidove. Izrađena je na bazi
visokokvalitetne akrilne emulzije i poseduje odličnu pokrivnu moć.
Priprema i nanošenje: Priprema Crystal akrilne boje se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro me­
šanje, do potpune homogenizacije. Površina na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva
i impregnirana BK-Podlogom. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi
na­kon potpunog sušenja prvog sloja.
Potrošnja: Oko 110ml/m².
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1, 3, 5, 10 i 15l.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
6
7
UNUTRAŠNJE BOJE
DEKORATIVNI MATERIJALI
BK-Sani CID
BK-Deco Acryl
Sredstvo za uKLANJanje zidnih algi i buđi
PODLOGA ZA DEKORATIVNE BOJE
Primena: Bezbojna, fungicidna tečnost za uklanjanje algi i buđi na fasadnim i unutrašnjim zidnim
po­vršinama, obrađenim sa premazima i malterima. Može se koristiti i za dezinfekciju betona, kamena ili drveta.
Priprema i nanošenje: Bočicu pre upotrebe dobro promućkati i BK-Sani CID razrediti sa vodom u
razmeri 1:5 i zaražene površine premazati tako da premaz peni. Suva premazana površina za čoveka
nije štetna. Ne mešati sa ostalim premazima. Posle 24 sata premazanu fasadnu površinu (ako je
moguće) isprati sa mlazom vode, odnosno, oprati mokrom krpom (unutrašnje površine). Kod jako
zaraženih površina potrebno je ponoviti postupak. Odgovarajući završni premaz nanosi se na potpuno suvu površinu.
Potrošnja: 50-100ml/m², zavisno od stepena zaraženosti, hrapavosti i upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 500ml.
Primena: Akrilna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju i poboljšavanje prianjanja
unutrašnjih dekorativnih boja BK-Nova Era, BK Nova Era Exclusive, BK-Sunset i BK-Art. Zbog svojih
finih čestica pravi blago reljefnu površinu na koju se lako nanose spomenuti materijali. Ne koristi
se kao podloga za BK-Stucco.
Priprema i nanošenje: Površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. Odgovarajuće
podloge na koje se BK-Deco Acryl nanosi su sve površine izravnate BK-Gletex Universal-om ili BKGletex Acryl-om. BK-Deco Acryl podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa oko 10% vode. Podloga
se nanosi valjkom ili četkom. Vreme sušenja min. 6 sati.
Potrošnja: Oko 0,2-0,25 kg/m² u zavisnosti od upijanja i hrapavosti površine.
Rok upotrebe: Do 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5ºC
do +25ºC, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1 l.
BK-Poli CID
Sredstvo za sprečavanje zidne buđi
Primena: Bezbojna, fungicidna tečnost koja kao dodatak unutrašnjim disperzionim bojama delotvorno sprečava, odnosno zaustavlja, rast i razvoj većine najrasprostranjenijih zidnih buđi.
Priprema i nanošenje: Bočicu pre upotrebe dobro promućkati i BK-Poli CID dobro umešati u disperzionu boju. Suva premazana površina za čoveka i životinje nije štetna. Zaražene površine najpre
dezinfikovati BK-Sani CID-om.
Potrošnja: 50-70ml/kg, unutrašnje disperzione boje.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Napomena: Količinu tečnosti unetu kroz BK-Poli CID uračunati u ukupno razblaženje definisano za
svaki proizvod.
Pakovanje: 500ml.
BK-Color
Pasta za toniranje unutrašnjih disperzionih boja
Primena: Tečni, visokokoncentrovani pigment koji se koristi za toniranje unutrašnjih disperzionih
boja BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a i Crystal-a.
Priprema i nanošenje: Pre upotrebe bočicu dobro promućkati i izliti sadržaj bočice u posudu sa bojom. Takvu smesu intezivno mešati dok se boja potpuno ne sjedini.
Potrošnja: Potrošnja zavisi od željene nijanse.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 100ml.
8
BK-Stucco
specijalni dekorativni kit za enterijere
Primena: Visokokvalitetni dekorativan kit namenjen za ukrašavanje unutrašnjih površina. Kit je deli­
mično transparentan što omogućava da se primenom odgovarajućih tehnika postižu različiti efekti:
šarenolikost, imitacija kamena, mermernog zida, drveta. Odgovarajuće podloge su sve po­vršine
iz­ravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om (gips karton ploče, nemalterisani betoni,
različiti fini malteri ili vlaknasto-cementne površine). BK-Stucco je otporan na vlažno brisanje, ukoliko je voskiran.
Boja: Bela + nijanse po ton karti BK-Stucco. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom od­
nosu.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne tehnike gletovane površine treba premazati BKPodlogom (vreme sušenja min. 6h). Ukoliko je potrebno BK-Stucco je moguće razrediti sa vodom
max. do 3%. Nanosi se nerđajućom metalnom gletericom minimum u dva sloja. Struktura se dobija
obradom metalnom gletericom dok je materijal u pastoznom stanju, različitim tehnikama zavisno
od željenog efekta. Konačan izgled se postiže poliranjem suvog materijala metalnom gletericom.
U slučaju potrebe za efektom visokog sjaja neophodno je dodatno poliranje sa zaštitnim voskom.
Optimalna radna temperatura: Od +8°C do +35°C. Sušenje (do nanošenja sledećeg sloja) 12h u zavisnosti od debljine nanosa.
Potrošnja: Oko 400-500 g/m² zavisno od tehnike nanošenja.
Rok upotrebe: Najmanje 12 meseci. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno od sun­
čeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 3,5 kg.
BK-NovaEra
specijalna dekorativna boja za enterijere
Primena: Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovaraju­će podlo­ge su
sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om (gips karton ploče, nemalterisani betoni, različiti fini malteri ili vlaknasto-cementne površine). BK-Nova Era je otporna na vlažno
brisanje.
Boja: Bela + nijanse po ton karti BK-Nova Era. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom
odnosu.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco
Acryl podlogom (vreme sušenja min 6h). Nanosi se farbarskom četkom u dva sloja. Finalni izgled se
postiže zapeglavanjem plastičnom lepezom.
Optimalna radna temperatura: Od +8°C do +35°C. Premaz je potpuno suv kroz 24 h.
Potrošnja: Oko 200-300 ml/m², zavisno od željenog efekta.
Rok upotrebe: Do 12 meseci. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 2,5 l.
9
PODLOGE I IMPREGNACIJE
DEKORATIVNI
MATERIJALI
BK-Nova Era Exclusive
BK-Dekor
specijalnA dekorativnA BOJA za enterijere
masa za „Španski zid”
Primena: Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površine. Odgovarajuće podloge su
sve površine izravnate BK-Gletex Universal-om i BK-Gletex Acryl-om (gips-karton ploče, nemalterisani betoni, različiti fini malteri, vlaknasto-cementne ploče i sl.). BK-Nova Era Exclusive je otporna
na vlažno brisanje.
Boja: Zlatna, srebrna i bronzana.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje na gletovanu površinu je potrebno naneti
BK-Pol Gold u željenoj nijansi prema uputstvu za upotrebu. Na tako pripremljenu podlogu nanositi BK-Nova Era Exclusive. Vreme sušenja između navedenih operacija treba da bude min. 6 h.
Dekorativna boja se nanosi farbarskom četkom. Količina nanosa zavisi od željenog efekta. Finalni
izgled se dobija obradom površine pomoću plastične lepeze. Optimalna radna temperatura: Od
+8ºC do +35ºC. Premaz je potpuno suv kroz 24 h.
Potrošnja: Oko 200 ml/m², zavisno od željenog efekta.
Rok upotrebe: 12 meseci. Skladištiti na temperaturi od +5ºC do +25ºC zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1 l.
Primena: Mineralni tankoslojni malter namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina (masa za
„ŠPANSKI ZID”)
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem oko 40% vode u prah uz neprestano mešanje do
potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta, a zatim je još jednom dobro izmešati.
Nanošenje se vrši na zdravu i čistu podlogu, pomoću metalne gleterice. Završna obrada se vrši
valjkom od sunđera, gume ili plastike u zavisnosti od željene strukture.
Potrošnja: Kreće se od 2-3kg/m², u zavisnosti od željene strukture i kvaliteta podloge.
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25kg.
BK-Art
Primena: Plemeniti mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi, tipa EdelPutz. Namenjen je za sve fino izravnate podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera za unutrašnju
primenu.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u 25-28% vode uz konstantno mešanje
do potpune homogenizacije. Preporučljivo je 24 sata pre ugradnje na podlogu naneti BK-Grund Universal. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže
naknadnim operacijama, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 12 meseci, u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25kg.
specijalnI dekorativnI GEL za enterijere
Primena: Transparentni dekorativni gel namenjen za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće
podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om (gips karton ploče,
nemalterisani betoni, različiti fini malteri ili vlaknasto-cementne površine). BK-Art je otporan na
vlažno brisanje.
Boja: Bela, zlatna i srebrna u kombinaciji sa različitim vrstama Art Deco gela. Nijanse se mogu me­
đusobno mešati u proizvoljnom odnosu.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativnog gela gletovane površine treba premazati BKDeco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6h). Priprema BK-Art-a se vrši dodavanjem 5-10% Art
Deco gela u masu, u nijansi prema želji kupca. Masu lagano promešati i nanositi farbarskom četkom
u jednom sloju. Finalni izgled se dobija obradom površine pomoću plastične lepeze unakrsnim ili
pravolinijskim potezima, četkom, sunđerom i drugim alatima dok je materijal u pastoznom stanju.
Po želji se može naneti i drugi sloj nakon sušenja prvog. Art Deco gel se može dodavati i u količini
većoj od preporučene u zavisnosti od željenog efekta. Može se kombinovati više vrsta Art Deco gela.
BK-Art se može tonirati BK-Color tonerima.
Optimalna radna temperatura: Od +8°C do +35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24h.
Potrošnja: Oko 100-150 ml/m², zavisno od željene strukture i tehnike nanošenja.
Rok upotrebe: Do 12 meseci. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog
uticaja sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1 l.
BK-Sunset
specijalna dekorativna boja za enterijere
Primena: Specijalna akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće
površine na koje se boja nanosi su sve površine izravnate BK-Gletex Universal-om i BK-Gletex Acrylom (gips karton ploče, nemalterisani betoni, različiti fini malteri ili vlaknasto-cementne površine).
BK-Sunset boja je otporna na vlažno brisanje.
Boja: BK-Sunset srebrni + nijanse po ton karti. BK-Sunset se može tonirati i pomoću BK-Color tonera.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco
Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 sati). BK-Sunset boja je pripremljena za nanošenje. BK-Sunset se nanosi farbarskom četkom najčešće u jednom sloju. Finalni izgled se dobija obradom površine
pomoću plastične lepeze. BK-Sunset se može nanositi i na površine prebojene BK-Pol Gold-om i
BK-Pol Crystal-om.
Optimalna radna temperatura: Od +8°C do +35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h.
Potrošnja: Oko 150-200 ml/m² zavisno od tehnike nanošenja.
Rok upotrebe: 12 meseci. Skladištiti na temperature od +5°C do +25°C, zaštićeno od smrzavanja i
direktnog uticaja sunčeve svetlosti.
Pakovanje: 1 l.
10
UNUTRAŠNJI MALTERI
BK-Briv Universal
PLEMENITI MINERALNI MALTER
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,5 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,5 kg
3,0 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,5 kg
BK-IN Plast
TEČNI AKRILNI MALTER ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
Primena: Kvalitetan akrilni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće i izuzetne obradivosti, za unutrašnju upotrebu.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Acryl podlogom.
Pre nanošenja malter promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi
čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. Konačan izgled se postiže naknadnim operacijama,
prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,4 kg
2,7 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
2,7 kg
3,2 kg
11
UNUTRAŠNJI MALTERI
FASADNE BOJE
BK-IN Kul
BK-Fas Acryl
Dekorativni mozaični malter ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU
AKRILNA DISPERZIJA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Dekorativni mozaični malter namenjen za obradu unutrašnjih zidnih površina, hodnika,
stubova i detalja koje treba posebno istaknuti. Idealan za kuhinje i kupatila. Proizvod nije pogodan za primenu na svežim gipsanim malterima i vlažnim površinama. Mozaični malter je moguće
nanositi na fine cementne maltere, ravne betonske površine, gips-kartonske ploče i sl.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja masu dobro promešati, da zapenuša. Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Pre ugradnje BK-IN Kul-a preporučljivo je podlogu premazati
BK-Acryl-om ili BK-Fas Acryl-om u beloj boji. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odozdo prema
gore u 50% većoj debljini od veličine zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati gletericom da bi se
eliminisale vidljive praznine između zrna mermera. Kada se nanos delimično osuši površinu ponovo
zagladiti.
Granulacija (veličina zrna): 1,0 mm.
Potrošnja: Oko 3kg/m².
Rok trajanja: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25kg.
Primena: Akrilna disperzija za bojenje spoljašnjih zidova, izrađena na bazi visokokvalitetnih sirovina,
odlične pokrivne moći i vodoodbojnosti. Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 10-15% vode uz dobro mešanje, do
potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Acryl-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon
potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: 0,3-0,35 kg/m², u dva premaza, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
BK-IN Kul Briliant
Dekorativni mozaični malter SA SVETLUCAVIM
DODACIMA ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU
Primena: Dekorativni mozaični malter sa svetlucavim dodacima za unutrašnju upotrebu. Koristi se
za obradu zidnih površina, hodnika, stepeništa, stubova i detalja koje treba posebno istaknuti. Pogodan je za površine pod halogenom rasvetom. Idealan za kuhinje i kupatila. Proizvod nije pogodan za
primenu na svežim gipsanim malterima i vlažnim površinama. Mozaični malter je moguće nanositi
na fine cementne maltere, ravne betonske površine, gips-kartonske ploče i sl.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja masu dobro promešati, da zapenuša. Podloga na koju se mal­
ter nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Pre ugradnje BK-IN Kul Briliant-a preporučljivo je podlogu
premazati BK-Acryl-om ili BK-Fas Acryl-om u beloj boji. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odo­
zdo prema gore u 50% većoj debljini od veličine zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati gle­
tericom da bi se eliminisale vidljive praznine između zrna mermera. Kada se nanos delimično osuši
površinu ponovo zagladiti.
Granulacija (veličina zrna): 1,0 mm.
Potrošnja: Oko 3kg/m².
Rok trajanja: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25kg.
BK-MicroFas Acryl
AKRILNA DISPERZIJA SA MIKROVLAKNIMA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Akrilna disperzija sa mikrovlaknima za spoljašnje zidove. Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje. Koristi se za bojenje kritičnih podloga, kao što su ispucale ili nejednako omalterisane
krpljene podloge sa materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava
tanke pukotine u malteru, i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na
završnim slojevima.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro mešanje, do
potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostatka ulja. Kod suvih upijajućih podloga treba izvršiti grundiranje sa BK-Grund Universal-om, a kod
kritičnih podloga (tanke pukotine) sa BK-MicroGrund Universal-om. BK-Micro Fas nanosimo u dva
sloja valjkom ili četkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: 0,4-0,45 kg/m², u dva premaza, zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
BK-Fas Silicat
SILIKATNA DISPERZIJA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Silikatna boja na bazi vodenog stakla za bojenje spoljašnjih i unutrašnjih zidova, odlične
pokrivne moći. Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 10-15% vode uz dobro mešanje, do
potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregirana BK-Grund Silicat-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon
potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primene: Od +15°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Napomena: Prilikom nanošenja BK-Fas Silicat-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesama kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.
Potrošnja: 0,35 kg/m², u dva premaza, zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
12
13
FASADNE BOJE
FASADNE BOJE
BK-MicroFas Silicat
BK-Bet
SILIKATNA DISPERZIJA SA MIKROVLAKNIMA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
AKRILNA BOJA ZA BETON
Primena: Silikatna boja na bazi vodenog stakla sa mikrovlaknima za spoljašnje i unutrašnje zidove.
Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje, poseduje odličnu pokrivnu moć. Koristi se za bojenje
kritičnih podloga, kao što su ispucale ili nejednako omalterisane krpljene podloge sa materijalima
različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru, i na taj
način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim slojevima.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro mešanje, do
potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impreg­
nirana BK-Grund Silicat-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi na­
kon potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primene: Od +15°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Napomena: Prilikom nanošenja BK-MicroFas Silicat-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesama kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.
Potrošnja: Oko 0,4-0,45 kg/m², u dva premaza, zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
Primena: Akrilna boja visoke vodoodbojnosti namenjena za zaštitu betona i fasada. Štiti površinu od
habanja i prašine dajući joj lepši izgled. Proizvodi se u 9 standardnih nijansi uz mogućnost toniranja
prema Bekament ton kartama.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Bet nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Grund Universal-om ili BK-Bet-om razređenim sa 25-30% vode. Kod starih fasada potrebno
je ukloniti sve slojeve koji ne prijanjaju dovoljno na podlogu, a zatim nanositi boju kao kod novih
površina. Pre nanošenja boju promešati i nanositi nerazređenu. Nanošenje se obično vrši četkom, u
dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Oko 0,4kg/m², u dva premaza, zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1kg.
BK-Fas Silicon
FASADNA DISPERZIJA – PUNI TON
SILIKONSKA DISPERZIJA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Silikonska boja za bojenje spoljašnjih zidova, izrađena na bazi visokokvalitetnih silikonskih
smola, poseduje odličnu pokrivnu moć. Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 10% vode uz dobro mešanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Grund Universal-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u dva sloja. Drugi sloj se nanosi
nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primene: Od +15°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Oko 0,35 kg/m², u dva premaza, zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
BK-Fas Color
Primena: Akrilna visoko koncentrovana disperziona boja, odlične pokrivne moći. Otporna na UV
zračenje i atmosferske uticaje. Koristi se za bojenje spoljašnjih i unutrašnjih zidova, kao i za toniranje BK-Fas Acryl-a, BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a i Crystal-a. Proizvodi se u 13 standardnih nijansi.
Priprema i nanošenje: Pre upotrebe kanticu dobro promućkati i izliti sadržaj kantice u posudu sa
bojom. Takvu smesu intenzivno mešati dok se boja potpuno ne sjedini. Kada se BK-Fas Color koristi
za bojenje fasadnih površina treba ga razrediti vodom do 10% i izvršiti grundiranje podloge BK-Grund
Universal-om.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Potrošnja zavisi od željene nijanse. Ako se koristi kao samostalna boja potrošnja je oko
0,2kg/m², zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1kg.
BK-MicroFas Silicon
SILIKONSKA DISPERZIJA SA MIKROVLAKNIMA
Primena: Silikonska boja sa mikrovlaknima za bojenje spoljašnih zidova, izrađena na bazi visoko­
kvalitetnih silikonskih smola. Otporna na UV zračenje i atmosferske uticaje, poseduje odličnu po­
kri­vnu moć. Koristi se za bojenje kritičnih podloga, kao što su ispucale ili nejednako omalterisane
krpljene podloge sa materijalima različitog sastava. Ovaj proizvod dobro premošćava i popunjava
tanke pukotine u malteru, i na taj način sprečava pojavu naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na
završnim slojevima.
Priprema i nanošenje: Priprema disperzije se vrši dodavanjem 5-10% vode uz dobro mešanje, do potpune homogenizacije. Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregni­
rana BK-Grund Universal-om ili BK-MicroGrund Universal-om. Nanošenje se obično vrši valjkom, u
dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Temperatura primene: Od +15°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Oko 0,4-0,45 kg/m², u dva premaza, zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
14
15
FASADNI MALTERI
FASADNI MALTERI
BK-Plast
BK-Sil
DEKORATIVNI TANKOSLOJNI MALTER NA AKRILNOJ OSNOVI
DEKORATIVNI TANKOSLOJNI MALTER NA BAZI SILIKONSKIH SMOLA
Primena: Tankoslojni akrilni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i vodoodbojnosti.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Acryl-om. Pre nano­
šenja malter promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi čeličnom
gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim operacijama pomoću
plastične gleterice, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
Može se tonirati u preko 1000 nijansi.
Primena: Tankoslojni silikonski dekorativni malter u pastoznom stanju, velike paropropusnosti, izu­
zetne obradivosti i vodoodbojnosti.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Universal-om.
Pre nanošenja malter promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi
čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim operacijama pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
PROIZVOD
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,4 kg
2,8 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,5 kg
2,8 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
2,7 kg
3,2 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
2,8 kg
3,2 kg
BK-S Plast
BK-Sil Si&Si
DEKORATIVNI TANKOSLOJNI MALTER NA SILIKATNOJ OSNOVI
SILIKATNO SILIKONSKI DEKORATIVNI MALTER
Primena: Tankoslojni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne obradivosti i paropropusnosti.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Silicat-om.
Pre nanošenja malter promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi
čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim operacija­
ma pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.
Temperatura primene: Od +15°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Napomena: Prilikom nanošenja BK-S Plast-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesama
kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od Od +5°C
do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
Primena: Tankoslojni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike vodoodbojnosti, izuzetne obradivosti i paropropusnosti.
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, ravna i čista, impregnirana BK-Grund Silicat-om.
Pre nanošenja malter promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode. Fasada se nanosi
čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se postiže naknadnim operacijama pomoću plastične gleterice, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.
Temperatura primene: Od +15°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Napomena: Prilikom nanošenja BK-Sil Si&Si-a neophodno je zaštititi površine zaštitnim zavesama
kako bi se omogućilo ravnomerno sušenje premaza i sprečila pojava fleka.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
Može se tonirati u preko 500 nijansi.
PROIZVOD
16
GRANULACIJA
Veličina zrna
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,4 kg
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,4 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,6 kg
2,8 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,6 kg
2,8 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,3 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,3 kg
17
FASADNI MALTERI
FASADNI MALTERI
BK-Kul
BK-Terofa
MOZAIČNI MALTER ZA SPOLJAŠNJU UPOTREBU
MALTER ZA PRSKANJE SPOLJAŠNJIH ZIDOVA
Primena: Akrilni mozaični malter od višebojnog mermernog zrna koji se koristi za trajnu zaštitu fa­
sa­dnih površina. Poseduje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnost i postojanost. Proizvodi se u 28 standardnih nijansi.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja BK-Kul dobro promešati, da zapenuša. Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, ravna i čista. Pre ugradnje BK-Kul-a preporučljivo je podlogu premazati
BK-Acryl-om ili BK-Grund Universal-om. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom, odozdo prema gore
u 50% većoj debljini od veličine zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati gletericom da bi se
eliminisale vidljive praznine između zrna mermera. Kada se nanos delimično osuši površinu ponovo
zagladiti.
Granulacija (veličina zrna): 1,5 mm.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Oko 5 kg/m².
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
Primena: Mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi. Namenjen za sve podloge od
krečno-cementnih i cementnih maltera za spoljašnju i unutrašnju primenu.
Priprema i nanošenje: Malter se priprema sa oko 28% vode, uz stalno mešanje do potpune homogenizacije. Malter se nanosi na čistu, zdravu i prethodno navlaženu podlogu, pomoću „ježa”.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: 3-4 kg/m², u zavisnosti od željene strukture i kvaliteta podloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-Briv Special
PLEMENITI MINERALNI MALTER
Primena: Plemeniti mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi, tipa EdelPutz. Namenjen za sve fino izravnate podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera za spoljašnju i
unutrašnju primenu.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u 25-28% vode, uz konstantno mešanje
do potpune homogenizacije. Preporučljivo je 24 sata pre malterisanja na podlogu naneti BK-Grund
Universal. Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna, a konačan izgled se
postiže naknadnim operacijama, prema želji kupca, dok je naneta masa još vlažna i obradiva.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
PROIZVOD
18
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
BK-Banjalit
PLEMENITI MINERALNI MALTER, TIPA „BAVALIT”
Primena: Plemeniti mineralni malter, tipa „Bavalit”, namenjen za sve fino izravnate podloge od kre­
čno-cementnih i cementnih maltera za spoljašnju i unutrašnju primenu.
Priprema i nanošenje: Malter pripremamo mešanjem sa oko 28% vode u većoj posudi. Masu ostaviti da odstoji 10-15 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Nanošenje se vrši na čvrstu,
ravnu i prethodno navlaženu ili impregniranu podlogu. Malter se nanosi pomoću metalne gleterice,
a konačna obrada se vrši zaribavanjem površine komadom stiropora.
Granulacija: 2,2 i 4 mm.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Za granulaciju 2,2 mm okvirno 2,7-3,3 kg/m², a za granulaciju 4 mm okvirno 3,5-4 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,5 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,5 kg
3,0 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,5 kg
19
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
BK-StirolFix WDVS
BK-StirolFix Special
LEPAK ZA STIROPOR
VISOKOELASTIČNI LEPAK ZA STIROPOR, STIRODUR I KAMENU VUNU
Primena: Mineralni lepak namenjen za lepljenje elemenata od stiropora, kao i za umetanje armaturne mrežice.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 30% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Pripremljeni lepak
se nanosi na termoizolacione ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskanjem lepe na ravnu, čvrstu
i čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix WDVS-a,
nanetog u debljini od 2-3 mm, na već zalepljene termoizolacione ploče. Zatim se celokupna površina
izravna novim slojem lepka. Sveže površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 8 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
Primena: Mineralni visokofleksibilni lepak namenjen za lepljenje elemenata od stiropora, stirodura,
kamene vune, kao i za umetanje armaturne mrežice.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 30-32% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Pripremljeni
lepak se nanosi na termoizolacione ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskanjem lepe na ravnu,
čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix Special-a, nanetog u debljini od 2-3 mm, na već zalepljene termoizolacione ploče. Zatim se celokupna
površina izravna novim slojem lepka. Sveže površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 8-12 kg/m² , zavisno od elemenata koji se lepe.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-StirolFix 1
BK-StirolFix White
JEDNOKOMPONENTNI LEPAK ZA STIROPOR
BELI LEPAK ZA IZRAVNAVANJE MREŽICE
Primena: Mineralni fleksibilni lepak namenjen za lepljenje elemenata od stiropora, kao i za umetanje
armaturne mrežice.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 30% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Pripremljeni lepak
se nanosi na termoizolacione ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskanjem lepe na ravnu, čvrstu i
čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix-a 1, nanetog
u debljini od 2-3 mm, na već zalepljene termoizolacione ploče. Zatim se celokupna površina izravna
novim slojem lepka. Sveže površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 8 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
Primena: Mineralni fleksibilni lepak na bazi belog cementa, namenjen za lepljenje elemenata od
stiropora, kao i za umetanje armaturne mrežice.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 30% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Pripremljeni lepak
se nanosi na termoizolacione ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskanjem lepe na ravnu, čvrstu
i čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj BK-StirolFix White-a,
nanetog u debljini od 2-3 mm, na već zalepljene termoizolacione ploče. Zatim se celokupna površina
izravna novim slojem lepka. Sveže površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 8 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-Parket Fix
LEPAK ZA PARKET
Primena: Sintetički lepak na bazi polimerne emulzije, namenjen za lepljenje klasičnog i lamelnog par­
keta.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi lepak mora biti ravna, čvrsta, bez prašine i masnoće.
Podlogu grundirati BK-Parket Fix razređenim sa oko 30% vode. Vlažnost betonske podloge može biti
ma­ksimalno 3%, a parketa 8-10%. Nanošenje se vrši nazubljenom gletericom u debljini sloja od 3-5
mm, na pripremljenu podlogu. Na naneti lepak polaže se parket i dobro pritisne, a brušenje i lakiranje
se vrši nakon min. 24 h.
Potrošnja: Oko 1-1,2 kg/m².
Rok upotrebe: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C
do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
20
21
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE
BK-PlasterFix
SiproFix BK 90
LEPAK ZA LEPLJENJE GIPS-KARTONSKIH PLOČA
LEPAK ZA KERAMIČKE PLOČICE ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU
Primena: Standardni lepak na gipsanoj osnovi za lepljenje gips kartonskih ploča na zidne površine.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-PlasterFix mora biti čvrsta, čista i suva. Priprema mase se vrši mešanjem praha sa oko 35% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti
da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Pripremljeni lepak se nanosi na gips
kartonske ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskanjem lepe na ravnu podlogu.
Potrošnja: Oko 3,5-4,0 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
Primena: Mineralni lepak za lepljenje keramike za unutrašnju upotrebu. Klasifikacija prema EN
12004: C1.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši mešanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Nanošenje se vrši
nazubljenom gletericom, na prethodno navlaženu podlogu, u debljini od 3 do 5 mm.
Potrošnja: Oko 3-3,5 kg/m², zavisno od debljine nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-Fil
MASA ZA FUGOVANJE SPOJEVA IZMEĐU GIPS-KARTONSKIH PLOČA
Primena: Masa na gipsanoj osnovi za zapunjavanje i armiranje spojeva (fuga) kod gips kartonskih
ploča, kao i za popunjavanje neravnina na pločama (šrafovi, razna oštećenja i sl.).
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši mešanjem praha sa oko 50% vode do potpune homogenizacije. Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom ploča, a potom se posta­
vlja odgovarajuća armirajuća traka i utiskuje se gletericom. Na tako ispunjene spojeve, ravnomerno
se nanosi još jedan sloj BK-Fil-a. Nakon stvrdnjavanja eventualne nabore ukloniti brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 0,35-0,45 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 kg.
SiproFix BK 110
LEPAK ZA KERAMIČKE PLOČICE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJAŠNJU UPOTREBU
Primena: Mineralni lepak za lepljenje keramike, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Klasifikacija
prema EN 12004: C2.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši mešanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Nanošenje se vrši
nazubljenom gletericom, na prethodno navlaženu podlogu, u debljini od 3 do 5 mm.
Potrošnja: Oko 3-3,5 kg/m², zavisno od debljine nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 i 25 kg.
SiproFix BK 160
FLEKSIBILNI LEPAK ZA GRANITNE I KERAMIČKE PLOČICE
Primena: Kvalitetan, fleksibilni mineralni lepak za lepljenje keramike, mermera i granitnih pločica,
za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Pogodan za lepljenje pločica preko već postojećeg sloja starih
pločica. Klasifikacija prema EN 12004: C2 S1.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši mešanjem praha sa 30-32% vode do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Nanošenje se vrši
nazubljenom gletericom, na prethodno navlaženu podlogu.
Potrošnja: Oko 3-3,5 kg/m², zavisno od debljine nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-Fugomal
MASA ZA FUGOVANJE KERAMIČKIH PLOČICA
Primena: Visokokvalitetna, vodoodbojna masa za fugovanje keramičkih, mermernih i staklenih plo­či­ca,
kao i svih vrsta kamenih ploča, na horizontalnim i vertikalnim površinama. Namenjena za fuge ši­rine
do 10 mm, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Otporna na nastanak buđi. Dostupna u 24 nijanse.
Klasifikacija prema EN 13888: CG2 WA.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja fug mase fuge treba očistiti od ostatka lepka i prašine. U slučaju
visokoupojnih pločica i prilikom rada na visokim temperaturama preporučljivo je nakvasiti fuge. Priprema se vrši postepenim dodavanjem mase u oko 28% vode (2kg mase u 640 ml vode), uz stalno
mešanje do potpune homogenizacije. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 1 sata. Nanošenje se
vrši gumenom špahtlom tako da fuga bude dobro ispunjena masom za fugovanje. Nakon 30 minuta,
kada masa površinski očvrsne, pločice prebrisati vlažnim sunđerom u smeru dijagonalnom na po­
stavljene pločice. Podne pločice su prohodne 8 sati nakon fugovanja.
Potrošnja: Oko 0,5-1 kg/m², zavisno od širine fuga i veličine pločica.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 2 kg.
22
23
MASE ZA IZRAVNAVANJE
MASE ZA IZRAVNAVANJE
BK-GletEx Universal
BK-GletEx Acryl
MASA ZA MAŠINSKO I RUČNO IZRAVNAVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Gotov glet za izravnavanje unutrašnjih zidova
Primena: Masa za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova, za mašinsku i ručnu upotrebu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx Universal nanosi mora biti čvrsta, čista i suva,
i po potrebi impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom kod jako upijajućih površina. Priprema
mase se vrši mešanjem praha sa oko 40% vode do dobijanja homogene smeše, bez grudvica. Masu
ostaviti da odstoji min. 30 minuta i pre nanošenja je još jednom promešati. Masa se obično nanosi
u dva sloja, mašinski ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog
sušenja prvog sloja, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 1-1,5 kg/m², zavisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
Primena: Gotova masa za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova, za mašinsku i ručnu upo­
trebu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx Acryl nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i po
potrebi impregnirana BK-Podlogom. Masa se obično nanosi u dva sloja, mašinski ili ručno, u ukupnoj
debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a posle svakog sloja
eventualne nabore obraditi brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m2, zavisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C
do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25 kg.
BK-GletEx
MASA ZA IZRAVNAVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Primena: Masa na krečnoj osnovi za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i po potrebi
impregnirana BK-Podlogom. Priprema mase se vrši postepenim dodavanjem praha u oko 36% vode
do dobijanja homogene smeše, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja je
još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj
debljini do 5 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a posle svakog sloja
eventualne nabore obraditi brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 1-1,5 kg/m², zavisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 i 25 kg.
BK-GletEx Premium
DEBELOSLOJNA MASA ZA IZRAVNAVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Primena: Glet masa na krečnoj osnovi za izravnavanje unutrašnjih zidova. BK-Gletex Premium
je zbog mogucnosti debljeg nanosa izrazito pogodan za izravnavanje grubih zidova obrađenih sa
cementno-krečnim, krečnim i gipsano-krečnim malterima, kao i za izravnavanje zidova od betona i
gips-karton ploča.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Premium mora biti čvrsta, čista i suva,
i po potrebi impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom kod jako upijajućih površina. Priprema
mase se vrši dodavanjem praha u oko 40% vode (oko 10 l vode za 25 kg praha) do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 5 minuta i pre nanošenja još jednom promešati.
Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 6 mm. Drugi
sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom. Pre nanošenja disperzionih boja u većini slučajeva je neophodno izvršiti pripremu
površine nanošenjem prajmera.
Potrošnja: Oko 1-1.5 kg/m2, zavisno od debljine nanosa.
Skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-GletEx S
BK-GletEx S Acryl
Gotov glet za izravnavanje spoljašnjih zidova sa mikrovlaknima
Primena: Gotova masa za tankoslojno izravnavanje spoljašnjih zidova, za mašinsku i ručnu upotrebu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx S Acryl nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i po
potrebi impregnirana BK-Podlogom. Masa se obično nanosi u dva sloja, mašinski ili ručno, u ukupnoj
debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a posle svakog sloja
eventualne nabore obraditi brusnim papirom.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši.
Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m2, zavisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C
do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25 kg.
Važna napomena: Ne raditi po direktnom suncu, kiši, ni jakom vetru!
BK-Liv
Samorazlivajuća masa za podove
Primena: Samorazlivajuća masa za izravnavanje cementnih podnih površina pre lepljenja parketa,
keramike, PVC i ostalih podnih obloga u stambenim i sličnim objektima.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Liv nanosi mora biti čvrsta, čista, otprašena i bez slabo
vezanih delova. Pre nanošenja mase podlogu je potrebno navlažiti, a u slučaju starih, suvih podloga
neophodno je izvršiti impregnaciju BK-Acryl podlogom 24 h pre razlivanja mase kako bi se sprečilo
prebrzo isušivanje i nepotpuno očvršćavanje BK-Liv-a. Priprema se vrši postepenim dodavanjem
praha u oko 23% vode, uz stalno mešanje do potpune homogenizacije. Pripremljenu masu upotrebiti
u roku od 2 sata. Gletericom razvući masu, naročito obazrivo po uglovima. Maksimalna debljina sloja
je 3 mm, a vreme sušenja 1 dan/mm debljine.
Potrošnja: Oko 1 kg/m2 /mm debljine.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
MASA ZA IZRAVNAVANJE SPOLJAŠNJIH ZIDOVA SA MIKROVLAKNIMA
Primena: Mikroarmirana masa na krečnoj osnovi za tankoslojno izravnavanje spoljašnjih zidova.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-GletEx S nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i po
potrebi impregnirana BK-Podlogom. Priprema mase se vrši postepenim dodavanjem praha u oko
40% vode do dobijanja homogene smeše, bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre
nanošenja je još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno, metalnom gletericom,
u ukupnoj debljini max. do 5 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog sloja, a posle
svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C.
Potrošnja: Oko 1,5-2,5 kg/m², zavisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 i 25 kg.
24
25
MAŠINSKI MALTERI
HIDROIZOLACIONI PREMAZI
BK-Mal 120
BK-HidroStop 1
ŠPRIC MALTER
Jednokomponentni hidroizolacioni premaz
Primena: Cementni špric malter za ručnu i mašinsku primenu na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima
od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Ujednačava upojnost podloge i daje hrapavu površinu, te
poboljšava prionljivost pre malterisanja sa mašinskim malterima BK-Mal 220 ili BK-Mal 420.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi špric malter mora biti čvrsta, čista i otprašena. Priprema se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 28% vode do potpune homogenizacije. Malter ostaviti da odstoji, a pre upotrebe ga još jednom promešati, pa nanositi na podlogu ručno ili mašinski.
Nakon nanošenja na zid, špric malter se ne izravnava, već se površina ostavlja grubom, kako bi se
preko njega mogla nanositi druga vrsta maltera.
Potrošnja: Oko 12 kg/m2, za sloj debljine od 1 cm.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 40 kg
Primena: Jednokomponentni, hidroizolacioni, fleksibilni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu
površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija kuhinja, kupatila, tuš
kabina, bazena, kao i hidroizolaciju podrumskih površina, terasa, lođa itd.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 1 mora biti čvrsta, otprašena, oči­
šćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Priprema premaza se vrši mešanjem 25 kg suve mase
sa oko 7-8 l vode, do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 3-5 minuta, ponovo izmešati
i nanositi na pripremljenu podlogu u roku od 60 minuta. Masa se nanosi četkom u dva premaza,
unakrsnim postupkom. Debljina jednog sloja je približno 1 mm, a naredni sloj treba nanositi nakon
očvršćavanja prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vetar itd).
Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m2 za dva premaza, zavisno od kvaliteta podloge.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-Mal 220
cementnO-KrečnI mašinski malter
Primena: Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle,
blokova, siporeks blokova i betona.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i otprašena. U slučaju
malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt
u cilju poboljšanja prianjanja maltera. U slučaju jako upijajućih, poroznih podloga (siporeks blokovi)
potrebno je podlogu grundirati BK-Nivelator-om da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje
maltera. Priprema se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 25% vode do potpune homogenizacije.
Potrošnja: Oko 11-12 kg/m2/cm debljine.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 40 kg.
BK-Mal 320
GIPSNO-KrečnI mašinski malter
Primena: Gipsno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i otprašena. U slučaju
malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt
u cilju poboljšanja prianjanja maltera. U slučaju jako upijajućih, poroznih podloga (siporeks blokovi)
potrebno je podlogu grundirati BK-Nivelator-om da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje
maltera. Priprema se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 30% vode do potpune homogenizacije.
Potrošnja: Oko 10-11kg/m2/cm debljine.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 30 kg.
BK-HidroStop 2
dvokomponentni hidroizolacioni premaz
Primena: Dvokomponentni, hidroizolacioni polimercementni premaz za horizontalnu i vertikalnu
zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija kuhinja, kupatila,
tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, lođa itd.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 2 mora biti čvrsta, otprašena i čista.
Priprema premaza se vrši mešanjem komponente A sa odgovarajućom količinom komponente B
i manjom količinom vode (5-8% na ukupnu masu), do potpune homogenizacije. Masa se pažljivo
nanosi četkom u dva do tri premaza, unakrsnim postupkom, do potpunog prekrivanja površine. Debljina jednog sloja je približno 1 mm, a naredni sloj treba nanositi nakon očvršćavanja prethodnog.
Preporučljivo je završni sloj poravnati metalnom gletericom. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi
od brzog isušivanja (sunce, vetar itd).
Potrošnja: Oko 2-2,5 kg/m2 za dva premaza, zavisno od kvaliteta podloge.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama. Komponentu B
zaštititi od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 20 kg komponenta A i 5 l komponenta B,
10 kg komponenta A i 3 l komponenta B.
BK-Mal 420
CEMENTNO-KrečnI mašinski malter
Primena: Cementno-krečni malter izuzetne čvstoće za mašinsku i ručnu primenu na spoljašnjim zi­
dovima od cigle, blokova, siporeks blokova i betona.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i otprašena. U slučaju
malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu naneti BK-Beton Kontakt
u cilju poboljšanja prianjanja maltera. U slučaju jako upijajućih, poroznih podloga (siporeks blokovi)
potrebno je podlogu grundirati BK-Nivelator-om da bi se sprečilo neravnomerno sušenje i pucanje
maltera. Priprema se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 25% vode do potpune homogenizacije.
Potrošnja: Oko 11-12 kg/m2/cm debljine.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 40 kg.
26
27
HIDROIZOLACIONI PREMAZI
28
MATERIJALI ZA SANACIJU
BK-HidroStop Extra
BK-Penetrat
VISOKOFLEKSIBILNI HIDROIZOLACIONI PREMAZ
Visokopenetrirajući premaz za mineralne podloge
Primena: Jednokomponentni hidroizolacioni premaz izuzetne fleksibilnosti, za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija, kuhinja,
kupatila, tuš kabina, bazena, kao i hidroizolaciju podrumskih površina, terasa, itd. Zbog svoje izuzetne
fleksibilnosti pogodan je za zaštitu betonskih i drugih površina koje su izložene naprezanjima.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop Extra mora biti čvrsta, otprašena,
očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Priprema premaza se vrši mešanjem praha sa oko
30-32% vode, do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 3-5 minuta, ponovo izmešati i
nanositi na navlaženu površinu u roku od 60 minuta. Masa se pažljivo nanosi četkom u dva premaza, unakrsnim postupkom. Debljina jednog sloja je približno 1 mm, a naredni sloj treba nanositi
nakon očvršćavanja prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce,
promaja itd).
Potrošnja: Oko 1,5-2 kg/m2 za dva premaza, zavisno od kvaliteta podloge.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 kg.
Primena: Dubinski, paropropusan premaz namenjen za impregnaciju, učvršćavanje i vodoodbojnost
svih vrsta mineralnih podloga. Ovaj prajmer zbog svojih ekstremno finih čestica ima sposobnost
izuzetne penetracije pa je jako pogodan pri restauraciji i sanaciji spomenika kulture i istorijskih sta­
rih objekata, kada je potrebno dodatno povezati i ojačati trošne i oštećene površinske maltere.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-Penetrat mora biti čista, bez ostataka ulja i
potrebno je ukloniti slabo vezane delove koliko je to moguće. Podloga se priprema sa vodom
u razmeri 1: 3 (1 deo podloge, 3 dela vode). U cilju dobre penetracije neophodno je pridržavati se
uputstva za razblaživanje BK-Penetrata. Nanošenje se vrši četkom, valjkom ili špricanjem. Kod jako
starih, upijajućih površina grundiranje izvršiti dva puta, u razmaku od 4-5 sati. Vreme sušenja minimalno 24 sata.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: 30-50 ml/m2 zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1, 5 i 10 l.
BK-Fleks
BK-Reparatur
Hidroizolacioni premaz za ravne krovove
REPARATURNI malter
Primena: Hidroizolaciona, elastična disperzija na vodenoj bazi namenjena za sanaciju i zaštitu rav­nih
krovova. Ima dobru adheziju na beton, a osušeni film se odlikuje visokom elastičnošću i vodo­od­
bojnošću.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-Fleks mora biti čvrsta, čista i otprašena. Eventualne pukotine na podlozi ispuniti armiranom fleksibilnom ispunom. Potrebno je izvršiti impre­
gnaciju podloge BK-Fleks-om razređenim sa vodom u odnosu 1:1, a nakon toga se četkom nanosi
ne­razređena disperzija. Preporučljivo je izvršiti armiranje premaza utiskivanjem staklene mrežice,
dok je prvi sloj još svež. Nakon potpunog sušenja prvog sloja nanosi se drugi a po potrebi i treći sloj.
Vremenski razmak između nanošenja treba da iznosi minimum 6 sati.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Pre potpunog očvršćavanja neophodno je zaštititi premaz
od direktnog uticaja kiše, brzog sušenja i mraza.
Potrošnja: Oko 0,7 kg/m2 u dva premaza.
Rok trajanja: Do 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 20 kg.
Važna napomena: Površine premazane BK-Fleks-om moraju imati blag nagib i urađenu parnu branu.
Primena: Mikroarmirani polimercementni malter namenjen za reparaciju i sanaciju oštećenih betonskih površina. Maksimalna debljina sloja maltera zavisi od položaja i hrapavosti tretirane površine, i
iznosi 2 cm. Veća debljina se može postići višeslojnim nanošenjem, pri čemu se sledeći sloj postavlja
tek nakon postizanja dovoljne stabilnosti i delimičnog vezivanja prethodnog sloja.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, otprašena i očišćena, a
slabo vezani delovi se moraju odstraniti. Reparaturni malter se nanosi na prethodno navlaženu po­
vršinu. Malter se priprema mešanjem sa oko 20% vode do potpune homogenizacije.
Potrošnja: Oko 15 kg/m2/cm debljine.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 i 25 kg.
29
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
TOPLOTNA IZOLACIJA
Stanovanje je jedna od osnovnih potreba ljudi. Čovek je kroz istoriju gradio stambene objekte od različitih materijala, prvenstveno radi zaštite od
prirodnih nepogoda. Na višem stepenu razvoja, objekte je prilagođavao posebnim zahtevima koji su kao rezultat imali udobno stanovanje. Tek u
novije vreme, počinje da vodi računa o smanjenju troškova grejanja i da ostvaruje aktivniji odnos prema prirodi. Prednosti za društvo i okolinu su
prepoznatljive, i zato su u mnogim zemljama doneti zakoni o termoizolaciji stambenih objekata.
Visokopostojan i otporan sistem termoizolacije Bekatherm Prestige termoizolacioni sistem sa BK-StirolFix Special lepkom u debljini armirnog sloja
3 - 5 mm nudi visoku otpornost, visoku termo i zvučnu izolaciju i garantuje dugi životni vek. Kombinacija sa lamelama od kamene vune objedinjuje
negorivost i visoku paropropusnost.
KAMENA VUNA se preporučuje kao termo izolacija za višespratnice od trećeg sprata pa na više
zbog protiv požarne zaštite.
IJA
C
N
A
GAR ODINA
10 G
FAZE RADA:
KOMPONENTA SISTEMA:
POTROŠNJA:
Cca. 4,0 kg/m²
LEPLJENJE
PLOČA
SUŠENJE:
1 dan
Jednostavna obrada
Optimalna termo zaštita
Starogradnja
Novogradnja
2 ploče na m²
Uglovi: 4 kom/m²
Ravne ploče: 6 kom/m²
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
FASADE
OSOBINE:
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
Dodatno učvršćivanje ploča
Ne postoji opasnost od korozije
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na čupanje, kidanje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
1,1 m²
Cca. 5,0 - 6,0 kg/m²
7 dana
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prianjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga
1,5mm/rajbovana/2,5kg/m²
1,5mm/full/2,7kg/m²
2,0mm/rajbovana/3,0kg/m²
2,0mm/full/3,15kg/m²
Minimalno 7 dana
uz stabilne
vremenske prilike*
Visoka paropropusnost
Visoka vodoodbojnost
Visoka mehanička čvrstoća
Izvrstan kvalitet obrade
* Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadate vrednosti ( +15ºC za silikate, +5ºC za ostale dekorativne
fasade ), a isto tako neće biti zabeležena pojava padavina, ni visoka vlaga.
Varijante predpremaza:
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal - univerzalna podloga sa mikrovlaknima
** BK-Grund Silicat - podloga na silikatnoj osnovi.
KOMPANIJA BANJA KOMERC BEKAMENT DOO U SVOM TRENING CENTRU VRŠI OBUKU
I IZDAJE SERTIFIKATE UZ KOJE IZVOĐAČ ZAJEDNO SA PROIZVOĐAČEM, MOŽE DATI
GARANCIJU NA KVALITET I TRAJNOST UGRAĐENIH MATERIJALA I IZVEDENIH RADOVA
30
Varijante završnih dekorativnih fasada:
** BK-Sil - silikonska dekorativna fasada
** BK-Sil Si&Si-silikatno-silikonska dekorativna fasada
** BK-S Plast- silikatna dekorativna fasada
** BK-Briv Special - plemenita mineralna tankoslojna dekorativna fasada.
31
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
Ekonomičan i ispitan sistem termoizolacije Bekatherm Standard sistem toplotne izolacije sa BK-StirolFix 1 lepkom (debljina armirajućeg sloja 3-5 mm)
ispunjava tehničke i ekonomske zahteve, koje mora imati spoljna izolacija objekta. Kombinacija sa pločama od ekspandiranog polistirena (EPS)
ujedinjuje trajnost i ekonomičnost.
Visokopostojan i otporan sistem termoizolacije Bekatherm Plus toplotnoizolacioni sistem sa BK-StirolFix 1 lepkom u debljini armirnog sloja 3-5 mm
nudi visoku otpornost, garantuje dugi životni vek i visoku toplotnu izolaciju. Kombinacija sa XPS pločama koristi se za izolaciju podzidnih delova
kuća (cokli), univerzalna primena i velika čvrstoća.
PLOČA OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA - EPS
PLOČA OD EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS
FAZE RADA:
KOMPONENTA SISTEMA:
POTROŠNJA:
Cca. 4,0 kg/m²
LEPLJENJE
PLOČA
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
FASADE
SUŠENJE:
1 dan
OSOBINE:
2 ploče na m²
Jednostavna obrada
Optimalna termo zaštita
Debljina izolacije prema potrebi
Starogradnja, Novogradnja
Uglovi: 4 kom/m²
Ravne ploče: 6 kom/m²
Dodatno učvršćivanje ploča
Ne postoji opasnost od korozije
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na čupanje, kidanje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
1,1 m²
Cca. 4,0 kg/m²
7 dana
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prianjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga
1,5mm/rajbovana/2,4kg/m²
1,5mm/full/2,7kg/m²
2,0mm/rajbovana/2,7kg/m²
2,0mm/full/3,15kg/m²
Minimalno 7 dana
uz stabilne
vremenske prilike*
Visoka vodoodbojnost
Visoka mehanička čvrstoća
Izvrstan kvalitet obrade
* Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadate vrednosti ( +15ºC za silikate, +5ºC za ostale dekorativne
fasade ), a isto tako neće biti zabeležena pojava padavina, ni visoka vlaga.
32
FAZE RADA:
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
KOMPONENTA SISTEMA:
POTROŠNJA:
SUŠENJE:
Cca. 4,0 kg/m²
LEPLJENJE
PLOČA
1 dan
OSOBINE:
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
Jednostavna obrada
Optimalna termo zaštita
Starogradnja
Novogradnja
2 kom/1,5 m²
PRIČVRŠĆIVANJE DO 20m VISINE OBJEKTA NIJE POTREBNO
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
FASADE
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na čupanje, kidanje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
1,1 m²
Cca. 4,0 kg/m²
3 dana
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prianjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga
1,5mm/rajbovana/2,5kg/m²
1,5mm/full/2,7kg/m²
2,0mm/rajbovana/3,0kg/m²
2,0mm/full/3,15kg/m²
Minimalno 7 dana
uz stabilne
vremenske prilike*
Visoka čvrstoća
Negorivost
Izvrstan kvalitet obrade
* Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadate vrednosti ( +15ºC za silikate, +5ºC za ostale dekorativne
fasade ), a isto tako neće biti zabeležena pojava padavina, ni visoka vlaga.
Varijante predpremaza:
Varijante predpremaza:
** BK-Acryl - podloga na akrilnoj osnovi
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal - univerzalna podloga sa mikrovlaknima.
** BK-Acryl - podloga na akrilnoj osnovi
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal - univerzalna podloga sa mikrovlaknima.
Varijante završnih dekorativnih fasada:
Varijante završnih dekorativnih fasada:
** BK-Sil-silikonska dekorativna fasada
** BK-Plast - akrilna dekorativna fasada
** BK-Briv Special - plemenita mineralna tankoslojna dekorativna fasada.
** BK-Sil - silikonska dekorativna fasada
** BK-Plast - akrilna dekorativna fasada
** BK-Kul - dekorativni mozaični malter
** BK-Briv Special - plemenita mineralna tankoslojna dekorativna fasada.
33
U cilju maksimalnog poštovanja zahteva klijenata u ponudi se trenutno nalazi
preko 1000 nijansi fasadnih maltera i disperzionih boja koje se mogu ostvariti
u Bekament Mix System-u.
Banja Komerc Bekament DOO
34304 Banja
Aranđelovac
SRBIJA
Telefon: +381 34 6777 500
Faks:
+381 34 6777 506
E-mail:[email protected]
WWW.BEKAMENT.COM
Download

Bekament - Katalog proizvoda