OBSAH
Ceník2013
firma:
strana
skupina
akrylátovéfasádníprobarvenéomítky
3
silikátovéfasádníprobarvenéomítky
4
silikonovéfasádníprobarvenéomítky
4
barvyprointeriér
5
GlettͲvyrovnávacístĢrkyprointeriér
5
fasádníbarvy
6
impregnaēníaprobarvenépodkladnínátĢry
6
WoodlineͲlazurynadƎevo
7
WoodlineͲpƎíplatkyzaprobarvení
7
sleva
8Ͳ10
GranitͲmozaikovéomítky
RemixͲsystémpromíchánímozaikovýchomítek
11
omítkovépƎísady
12
cementovélepicíaarmovacítmely
12
armovacítkaninyRevco
12
polystyrenovézátkynakotvicíhmoždinky
13
fasádníizolaēnídesky
13
13Ͳ16
zakládacíprofilyproETICS
vymezovacípodložkypodzakládacíprofily
16
armovacítkaniny
16
17Ͳ19
fasádníprofily
fasádníkotvicíhmoždinkyašroubyKoellner
20
fasádníkotvicíhmoždinkyašroubyBravoll
20Ͳ21
fasádníkotvicíhmoždinkyašroubyEJOT
22Ͳ24
náƎadí
24
pƎepravnípodkladyrevco
24
produktynapodporuprodejeRevco
24
25Ͳ34
pƎíplatkyzaprobarveníRevcoomítekabarev
podmínkydomluvil:
2
REVCO l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
CENÍK OD 1.3.2013
UpozornČní: Ceny nČkterých produktĤ mohou být v prĤbČhu roku mČnČny bez pĜedchozího oznámení.
fasádní probarvené akrylátové omítky
Probarvené omítky REVCO VARIO jsou vhodné na povrchovou úpravu starých i nových omítek a zateplovacího systému v interiéru i exteriéru. Povrch je nenasákavý,
odolný vodČ a paropropustný.
Primer - podkladní nátČr pod fasádní omítky
obj.kód
balení
Kþ/kg
2012a
3,75kg
80,00 Kþ
2014a
15kg
66,00 Kþ
Variomax
spotĜeba
0,15-0,2kg/m2
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
12,00 Kþ
300,00 Kþ
363,00 Kþ
9,90 Kþ
990,00 Kþ
1 197,90 Kþ
Struktur - rýhovaná struktura
obj.kód
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
15kg
44,67 Kþ
2,4-2,6kg/m2
107,20 Kþ
670,00 Kþ
810,70 Kþ
balení
V2124
2mm
V2134
3mm
15kg
44,67 Kþ
2,7-2,9kg/m2
120,60 Kþ
670,00 Kþ
810,70 Kþ
V2122
2mm
3,75kg
48,00 Kþ
2,4-2,6kg/m2
-
180,00 Kþ
217,80 Kþ
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
44,67 Kþ
1,5-1,7kg/m2
67,00 Kþ
670,00 Kþ
810,70 Kþ
Variomax
Spachtel - zatĜená struktura
balení
obj.kód
V2214
1mm
15kg
V2224
1,5mm
15kg
44,67 Kþ
2,4-2,6kg/m2
107,20 Kþ
670,00 Kþ
810,70 Kþ
V2234
2,5mm
15kg
44,67 Kþ
3,0-3,2kg/m2
134,00 Kþ
670,00 Kþ
810,70 Kþ
V2222
1,5mm
3,75kg
48,00 Kþ
2,4-2,6kg/m2
-
180,00 Kþ
217,80 Kþ
Variomax
Rollputz - váleþková omítka s kĜemiþitým plnivem
obj.kód
balení
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
V2304
15kg
44,67 Kþ
1,0-2,0kg/m2
44,67 Kþ
670,00 Kþ
810,70 Kþ
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
40,00 Kþ
2,4-2,6kg/m2
96,00 Kþ
600,00 Kþ
726,00 Kþ
Neomix
NeoSpachtel - zatĜená struktura svČtlé odstíny
balení
obj.kód
N2224
tel.777038288
1,5mm
15kg
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
3
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní probarvené silikátové omítky
REVCO VARIO Silicat Spachtel a Struktur jsou vhodné na povrchovou úpravu starých i nových minerálních omítek a zateplovacího systému v interiéru i exteriéru.
Povrch je nenasákavý, odolný vodČ a paropropustný.
Variomax
Silicat Primer - podkladní nátČr pod silikátové omítky
obj.kód
balení
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
V2094
15kg
66,00 Kþ
0,15-0,2kg/m2
9,90 Kþ
990,00 Kþ
1 197,90 Kþ
Variomax
Silicat Struktur - rýhovaná struktura
obj.kód
balení
V2194
Variomax
2mm
15kg
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
58,00 Kþ
2,4-2,6kg/m2
139,20 Kþ
870,00 Kþ
1 052,70 Kþ
Silicat Spachtel - zatĜená struktura
obj.kód
balení
V2294
1,5mm
15kg
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
58,00 Kþ
2,4-2,6kg/m2
139,20 Kþ
870,00 Kþ
1 052,70 Kþ
fasádní probarvené silikonové omítky
REVCO VARIO Silikon Spachtel a Struktur jsou vhodné na povrchovou úpravu starých i nových omítek a zateplovacího systému v interiéru i exteriéru.
Povrch je nenasákavý, odolný vodČ a paropropustný.
Primer - podkladní nátČr pod fasádní omítky
obj.kód
balení
Kþ/kg
2012a
3,75kg
80,00 Kþ
2014a
15kg
66,00 Kþ
Variomax
balení
V2174
2mm
Kþ/balení bez DPH
300,00 Kþ
Kþ/balení s DPH
363,00 Kþ
9,90 Kþ
990,00 Kþ
1 197,90 Kþ
15kg
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
50,00 Kþ
2,4-2,6kg/m2
120,00 Kþ
750,00 Kþ
907,50 Kþ
Kþ/balení s DPH
Silicon Spachtel - zatĜená struktura
obj.kód
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
V2273
1,0mm
15kg
50,00 Kþ
1,5-1,7kg/m2
75,00 Kþ
750,00 Kþ
907,50 Kþ
V2274
1,5mm
15kg
50,00 Kþ
2,4-2,6kg/m2
120,00 Kþ
750,00 Kþ
907,50 Kþ
V2275
2,5mm
15kg
50,00 Kþ
3,0-3,2kg/m2
150,00 Kþ
750,00 Kþ
907,50 Kþ
tel.777038288
4
0,15-0,2kg/m2
Kþ/m2
12,00 Kþ
Silicon Struktur - rýhovaná struktura
obj.kód
Variomax
spotĜeba
balení
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
barvy pro interiér
Origo
VnitĜní malíĜská bílá matná barva, míchatelná vodou Ĝeditelnými pigmenty.
obj.kód
balení
Kþ/lt
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
N1055
15l
43,33 Kþ
~10m2/l
4,33 Kþ
650,00 Kþ
786,50 Kþ
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
Alfa
VnitĜní malíĜská barva, tónovatelná do svČtlých ostínĤ vzorníku Revco Vario colour card. OtČruvzdorná a omyvatelná.
obj.kód
balení
A1102
2,5l
59,00 Kþ
A1105
15l
65,00 Kþ
Kþ/lt
spotĜeba
~10m2/l
Kþ/m2
5,90 Kþ
590,00 Kþ
713,90 Kþ
6,50 Kþ
162,50 Kþ
196,63 Kþ
Interior
VnitĜní malíĜská barva s vysokou bČlostí, tónovatelná do vetšiny ostínĤ vzorníku Revco Vario colour card. OtČruvzdorná a omyvatelná.
obj.kód
balení
Kþ/lt
V1012
2,5l
69,00 Kþ
V1014
10l
80,00 Kþ
spotĜeba
~10m2/l
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
6,90 Kþ
690,00 Kþ
834,90 Kþ
8,00 Kþ
200,00 Kþ
242,00 Kþ
Interior AF - se zvýšenou odolností proti plísním
VnitĜní malíĜská barva s vysokou bČlostí, tónovatelná do vetšiny ostínĤ vzorníku Revco Vario colour card. Vyší odolnost proti plísním. OtČruvzdorná a omyvatelná.
obj.kód
balení
Kþ/lt
V1012-G
2,5l
79,00 Kþ
V1014-G
10l
89,00 Kþ
spotĜeba
~10m2/l
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
7,90 Kþ
790,00 Kþ
955,90 Kþ
8,90 Kþ
222,50 Kþ
269,23 Kþ
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
160,00 Kþ
800,00 Kþ
1 016,00 Kþ
99,00 Kþ
1 980,00 Kþ
2 515,00 Kþ
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
160,00 Kþ
800,00 Kþ
1 016,00 Kþ
99,00 Kþ
1 980,00 Kþ
2 515,00 Kþ
Glett - vyrovnávací stČrky
Variomax
Sádrová vyrovnávací stČrka bílá
Jemná sádrová vyrovnávací stČrka pro interiér, vysoká bČlost.
obj.kód
balení
Kþ/kg
GLG/5
5 kg
160,00 Kþ
GLG
20 kg
99,00 Kþ
Variomax
spotĜeba
~0,8- 1 kg/m2
Cementová vyrovnávací stČrka bílá
Jemná cementová vyrovnávací stČrka pro vnitĜní i venkovní stČny.
obj.kód
balení
Kþ/kg
GLC/5
5 kg
160,00 Kþ
GLC
20 kg
99,00 Kþ
tel.777038288
spotĜeba
~0,8- 1 kg/m2
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
5
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní barvy
Variomax
Exterior - akrylátová fasádní barva
obj.kód
balení
Kþ/lt
V1202
2,5l
128,00 Kþ
V1204
10l
119,00 Kþ
Variomax
spotĜeba
~8m2/l
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
16,00 Kþ
320,00 Kþ
387,20 Kþ
14,87 Kþ
1 190,00 Kþ
1 439,90 Kþ
Silicat Exterior - silikátová fasádní barva
obj.kód
balení
Kþ/lt
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
V1294
10l
142,00 Kþ
~10-12m2/l
10,14 Kþ
1 420,00 Kþ
1 718,20 Kþ
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
19,50 Kþ
390,00 Kþ
471,90 Kþ
17,75 Kþ
1 420,00 Kþ
1 718,20 Kþ
Variomax
Silicon Exterior - silikonová fasádní barva
obj.kód
balení
Kþ/lt
V1202
2,5l
156,00 Kþ
V1204
10l
142,00 Kþ
~8m2/l
impregnaþní a probarvené podkladní nátČry
Nano Primer - impregnaþní nátČr
obj.kód
balení
Kþ/lt
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
1862
2,5l
170,00 Kþ
0,1-0,2l/m2
17,00 Kþ
425,00 Kþ
514,25 Kþ
150,00 Kþ
0,1-0,2l/m2
15,00 Kþ
1 500,00 Kþ
1 815,00 Kþ
spotĜeba
10l
1864
Primer Impregner - impregnaþní nátČr
obj.kód
balení
Kþ/lt
1802
2,5l
88,00 Kþ
1804
10l
76,00 Kþ
0,1-0,2l/m2
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
8,80 Kþ
200,00 Kþ
242,00 Kþ
7,60 Kþ
690,00 Kþ
834,90 Kþ
Primer - probarvený podkladní nátČt pod akrylátové a silikonové omítky
obj.kód
balení
Kþ/kg
2012a
3,75kg
80,00 Kþ
2014a
15kg
66,00 Kþ
Variomax
0,15-0,2kg/m2
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
12,00 Kþ
300,00 Kþ
363,00 Kþ
9,90 Kþ
990,00 Kþ
1 197,90 Kþ
Silicat Primer Impregner - silikátový impregnaþní nátČr
obj.kód
balení
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
1894
10l
87,00 Kþ
0,1-0,2l/m2
8,70 Kþ
870,00 Kþ
1 052,70 Kþ
Variomax
Silicat Primer - silikátový podkladní nátČr pod omítky
obj.kód
balení
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
V2094
15kg
66,00 Kþ
0,15-0,2kg/m2
9,90 Kþ
990,00 Kþ
1 197,90 Kþ
tel.777038288
6
spotĜeba
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
lazury na dĜevo WOOD LINE
WOOD-LINE impregner - podkladní nátČr pod lazury
obj.kód
balení
Kþ/lt
8201
1l
133,33 Kþ
8203
5l
133,33 Kþ
spotĜeba
10-12m2/l
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
11,11 Kþ
133,33 Kþ
161,33 Kþ
11,11 Kþ
666,66 Kþ
806,66 Kþ
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
13,88 Kþ
166,66 Kþ
201,66 Kþ
13,88 Kþ
833,33 Kþ
1 008,33 Kþ
WOOD-LINE lazura - vodouĜeditelná lazura na dĜevo
obj.kód
Kþ/lt
balení
8101
Natur 40
1l
8103
Natur 40
5l
166,66 Kþ
spotĜeba
10-12m2/l
166,66 Kþ
WOOD-LINE pĜíplatky za odstín
odstín
Kþ/lt
odstín
Kþ/lt
odstín
Kþ/lt
odstín
Kþ/lt
Adria
14,22 Kþ
Palisander 1
6,39 Kþ
Redwood 24
35,64 Kþ
Ocean 46
27,18 Kþ
Azúr
8,82 Kþ
Teak 2
11,70 Kþ
Redwood 25
23,76 Kþ
Ocean 47
18,09 Kþ
Búza
5,31 Kþ
Teak 3
9,72 Kþ
Redwood 26
23,76 Kþ
Ocean 48
17,10 Kþ
Cseresznye
11,88 Kþ
Teak 4
11,25 Kþ
Redwood 27
11,88 Kþ
Adria 49
4,32 Kþ
Datolya
49,32 Kþ
Teak 5
2,97 Kþ
Mahagoni 28
35,82 Kþ
Adria 50
1,71 Kþ
Dió
58,23 Kþ
Cherry 6
21,96 Kþ
Mahagoni 29
40,14 Kþ
Adria 51
4,41 Kþ
Ében
19,80 Kþ
Cherry 7
43,29 Kþ
Mahagoni 30
82,71 Kþ
Adria 52
14,22 Kþ
FenyĘ
23,76 Kþ
Cherry 8
15,30 Kþ
Mahagoni 31
83,70 Kþ
Adria 53
19,62 Kþ
FenyĘzöld
40,68 Kþ
Cherry 9
26,01 Kþ
Mais 32
30,87 Kþ
Mint 54
18,90 Kþ
Gesztenye
29,16 Kþ
Honey 10
47,52 Kþ
Mais 33
56,70 Kþ
Mint 55
7,56 Kþ
Kamilla
19,53 Kþ
Honey 11
23,76 Kþ
Mais 34
9,45 Kþ
Mint 56
1,89 Kþ
Mahagóni
45,36 Kþ
Honey 12
11,88 Kþ
Rose 35
7,74 Kþ
Oregano 57
24,75 Kþ
Mandula
45,45 Kþ
Merantie 13
22,95 Kþ
Rose 36
19,35 Kþ
Oregano 58
34,11 Kþ
Merantie
15,30 Kþ
Merantie 14
45,45 Kþ
Rose 37
116,10 Kþ
Oregano 59
53,10 Kþ
Mogyoró
14,58 Kþ
Merantie 15
45,54 Kþ
Snow 38
28,80 Kþ
Grass 60
19,89 Kþ
Mohazöld
21,15 Kþ
Linden 16
45,27 Kþ
Snow 39
14,40 Kþ
Grass 61
19,35 Kþ
Nyír
14,40 Kþ
Linden 17
16,38 Kþ
Natur 40
-
Bamboo 62
13,41 Kþ
Óceán
19,62 Kþ
Nuts 18
18,27 Kþ
Ebony 41
0,99 Kþ
Bamboo 63
7,47 Kþ
Olajzöld
28,62 Kþ
Nuts 19
4,59 Kþ
Ebony 42
1,98 Kþ
Pine 64
5,31 Kþ
Paliszander
30,33 Kþ
Oak 20
5,85 Kþ
Ebony 43
5,94 Kþ
Pine 65
4,68 Kþ
Redwood
35,64 Kþ
Oak 21
13,23 Kþ
Ebony44
11,88 Kþ
Pine 66
12,60 Kþ
Teak
10,53 Kþ
Wenge 22
29,16 Kþ
Ebony 45
19,80 Kþ
Pine 67
40,68 Kþ
Tölgy
9,72 Kþ
Wenge 23
58,23 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
7
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
Granit - mozaikové omítky
Primer Impregner - impregnaþní nátČr
obj.kód
balení
1802
2,5l
88,00 Kþ
1804
10l
76,00 Kþ
Kþ/lt
spotĜeba
0,1-0,2l/m2
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
8,80 Kþ
200,00 Kþ
242,00 Kþ
7,60 Kþ
690,00 Kþ
834,90 Kþ
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
Primer - probarvený podkladní nátČt pod akrylátové a silikonové omítky
obj.kód
balení
2012a
3,75kg
80,00 Kþ
2014a
15kg
66,00 Kþ
Kþ/kg
spotĜeba
0,15-0,2kg/m2
12,00 Kþ
300,00 Kþ
363,00 Kþ
9,90 Kþ
990,00 Kþ
1 197,90 Kþ
Mini Granit - soklová mozaiková omítka
obj.kód
Amsterdam
Athen
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Budapest
Dakar
Havanna
Istambul
Cairo
London
Madrid
Milan
Monaco
Paris
Sydney
Roma
Tokio
Torino
Verona
tloušĢka
balení
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
1mm
15kg
55,00 Kþ
3,5kg/m2
192,50 Kþ
825,00 Kþ
998,25 Kþ
Granit - soklová mozaikovíá omítka
obj.kód
Amsterdam
Athen
Bagdad
Bangkok
Barcelona
Budapest
Dakar
Havanna
Istambul
Cairo
London
Madrid
Milan***
Monaco
Paris
Sydney
Roma
Tokio
Torino
Verona
tel.777038288
8
tloušĢka
balení
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
2mm
15kg
55,00 Kþ
5,5kg/m2
302,50 Kþ
825,00 Kþ
998,25 Kþ
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
REMIX DECO - luxusní mozaikové omítky pro fasádu a interiér
obj.kód
tloušĢka
balení
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
1-2 mm
14 kg/vČdro
1 125,00 Kþ
5,5-6,5
6 188,00 Kþ
15 750,00 Kþ
19 057,50 Kþ
1-2 mm
14 kg/vČdro
155,00 Kþ
6,5-7,5
1 008,00 Kþ
2 170,00 Kþ
2 625,70 Kþ
1,5-2,5 mm
13 kg/kbelík
120,00 Kþ
7,0-8,0
840,00 Kþ
1 560,00 Kþ
1 887,60 Kþ
2-3 mm
13 kg/kbelík
155,00 Kþ
8,5-9,5
1 318,00 Kþ
2 015,00 Kþ
2 438,15 Kþ
River 1
4-6 mm
17 kg/kbelík
90,00 Kþ
11,5-12,5
1 035,00 Kþ
1 530,00 Kþ
1 851,30 Kþ
River 2
1-2 mm
15 kg/kbelík
95,00 Kþ
5-6
475,00 Kþ
1 425,00 Kþ
1 724,25 Kþ
River 3
1 mm
15 kg/kbelík
95,00 Kþ
3,5-4,5
333,00 Kþ
1 425,00 Kþ
1 724,25 Kþ
River 4
2-4 mm
16 kg/kbelík
90,00 Kþ
11-12
1 035,00 Kþ
1 440,00 Kþ
1 742,40 Kþ
River 5
1-2 mm
15 kg/kbelík
95,00 Kþ
5-6
475,00 Kþ
1 425,00 Kþ
1 724,25 Kþ
River 6
1 mm
15 kg/kbelík
95,00 Kþ
3,5-4,5
333,00 Kþ
1 425,00 Kþ
1 724,25 Kþ
Glass 1
19 kg/kbelík
485,00 Kþ
9,5-10,5
4 608,00 Kþ
9 215,00 Kþ
11 150,15 Kþ
Glass 2
13 kg/kbelík
450,00 Kþ
6,5-7,5
2 925,00 Kþ
5 850,00 Kþ
7 078,50 Kþ
19 kg/kbelík
485,00 Kþ
9,5-10,5
4 608,00 Kþ
9 215,00 Kþ
11 150,15 Kþ
225,00 Kþ
1 125,00 Kþ
1 361,25 Kþ
Metal 1
Metal 2
Metal 3
Metal 4
Metal 5
Metal 6
Carneval 1
Carneval 2
Carneval 3
Carneval 4
Carneval 5
Carneval 6
Carneval 7
Carneval 8
Carneval 9
Carneval 10
Carneval 11
Carneval 12
Stone 1
Stone 2
Stone 3
Stone 4
Stone 5
Stone 6
Palace 1
Palace 2
Palace 3
Palace 4
Palace 5
Palace 6
Glass 3
Glass 4
1-3 mm
Glass 5
Glass 6
Brocade 1
Brocade 2
Brocade 3
Brocade 4
10 gramĤ/zkumavka
dle požadavku
zkumavky/vČdro
1-3
Brocade 5
Brocade 6
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
9
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
REMIX DECO - kamenivo
obj.kód
tloušĢka
3555M1
Metal 1
3555M2
Metal 2
3555M3
Metal 3
3555M4
Metal 4
3555M5
Metal 5
3555M6
Metal 6
3555C1
Carneval 1
3555C2
Carneval 2
3555C3
Carneval 3
3555C4
Carneval 4
3555C5
Carneval 5
3555C6
Carneval 6
3555C7
Carneval 7
3555C8
Carneval 8
3555C9
Carneval 9
3555C10
Carneval 10
3555C11
Carneval 11
3555C12
Carneval 12
balení
zrnitost
dodání
Kþ/kg
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
5 kg/kbelík
1-2 mm
1 vČdro
1 512,00 Kþ
7 560,00 Kþ
9 147,60 Kþ
5 kg/kbelík
1-2 mm
1 vČdro
154,00 Kþ
770,00 Kþ
931,70 Kþ
4,5 kg/kbelík
1,5-2,5 mm
1 vČdro
103,33 Kþ
465,00 Kþ
562,65 Kþ
4,5 kg/kbelík
2-3 mm
1 vČdro
153,88 Kþ
692,50 Kþ
837,93 Kþ
566,28 Kþ
3555S1
Stone 1
3555S2
Stone 2
3555S3
Stone 3
3555S4
Stone 4
3555S5
Stone 5
3555S6
Stone 6
3555P1
Palace 1
3555P2
Palace 2
3555P3
Palace 3
3555P4
Palace 4
3555P5
Palace 5
3555P6
Palace 6
3555R1
River 1
6,5 kg/kbelík
4-6 mm
2 vČdra
468,00 Kþ
3555R2
River 2
5,5 kg/kbelík
1-2 mm
1 vČdro
396,00 Kþ
479,16 Kþ
1 vČdro
396,00 Kþ
479,16 Kþ
3555R3
River 3
5,5 kg/kbelík
1 mm
3555R4
River 4
6,0 kg/kbelík
2-4 mm
2 vČdra
432,00 Kþ
522,72 Kþ
1 vČdro
396,00 Kþ
479,16 Kþ
1 vČdro
72,00 Kþ
3555R5
River 5
5,5 kg/kbelík
1-2 mm
1 mm
3555R6
River 6
5,5 kg/kbelík
396,00 Kþ
479,16 Kþ
3555G1
Glass 1
7,5 kg/kbelík
4 290,00 Kþ
5 190,90 Kþ
3555G2
Glass 2
4,5 kg/kbelík
2 574,00 Kþ
3 114,54 Kþ
3555G3
Glass 3
3555G4
Glass 4
4 290,00 Kþ
5 190,90 Kþ
3555G5
Glass 5
55 Kþ/ zkumavka
67,00 Kþ
3555G6
Glass 6
3555B1
Brocade 1
3555B2
Brocade 2
3555B3
Brocade 3
3555B4
Brocade 4
3555B5
Brocade 5
3555B6
Brocade 6
tel.777038288
10
1-3 mm
1 vČdro
7,5 kg/kbelík
1 zkumavka / 10 gramĤ
572,00 Kþ
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
REVCO REMIX - unikátní systém pro míchání soklových mozaikových omítek
Systém míchání mozaikových omítek Revco Remix je jednoduchým Ĝešením pro okamžité namíchání potĜebného odstínu kdekoli
na stavbČ. Systém se složen z 11 druhĤ barevného kameniva a mozaikového základu. Kamenivo je baleno v pvc sáþcích po 2,75kg
a do každé mozaiky patĜí 4ks tČchto sáþkĤ. Z barevné mapy Revco Remix vyberete odstín, který je pojmenován 4 písmeny
(barvami kameniva). Dle názvu odstínu pak vsypete pĜíslušné sáþky (4ks = 11kg) do mozaikového základu Granit glue (4kg).
Kamenivo a lepidlo smíchejte elektrickou vrtaþkou s vĜetenovým míchadlem na pomalé otáþky. Smícháním vznikne 15kg mozaiková
omítka. Systém Remix DECO je obdobný, pĜi míchání je vždy tĜeba 2 vČdra pĜíslušného kameniva Remix DECO a jeden základ
DECO glue.
Granit - mozaiková omítka mix
obj.kód
tloušĢka
balení
Kþ/kg
spotĜeba
Kþ/m2
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
dle výbČru kameniva
2mm
15kg
55,00 Kþ
5,5kg/m2
302,50 Kþ
825,00 Kþ
998,25 Kþ
dle výbČru kameniva
1mm
15kg
55,00 Kþ
3,5kg/m2
192,50 Kþ
825,00 Kþ
998,25 Kþ
Granit a Granit mini - kamenivo
obj.kód
balení
tloušĢka
set
Kþ/karton bez DPH
Kþ/karton s DPH
2,75kg/ sáþek
97,50Kþ/sáþek
1mm/2mm
8 sáþkĤ /kartón
780,00 Kþ
943,80 Kþ
oznaþení
3535W
W
3535K
K
3535S
S
3535B
B
3535Z
Z
3535V
V
3535G
G
3535N
N
3535P
P
3535F
F
3535H
H
Granit Glue - mozaikový základ
obj.kód
balení
Kþ/ks bez DPH
Kþ/ks s DPH
3534 glue
4 kg/10l
430
520,30 Kþ
DECO Glue - mozaikový základ
obj.kód
balení
Kþ/ks bez DPH
Kþ/ks s DPH
3554 glue
4 kg/10l
630
762,30 Kþ
obj.kód
balení
Kþ/ks bez DPH
Kþ/ks s DPH
3554 AD
80 gramĤ
95
114,95 Kþ
DECO tvrdidlo
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
11
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
omítkové pĜísady
Winter additive - pĜísada do akrylátových a silikonových omítek pro práci pĜi nízkých teplotách
obj.kód
balení
Kþ/lt
1872
2,5l
676,00 Kþ
1874
10l
676,00 Kþ
spotĜeba
1,5dl/vČdro 15kg
Kþ/vČdro 15kg
Kþ/balení bez DPH
Kþ/balení s DPH
101,40 Kþ
1 690,00 Kþ
2 044,90 Kþ
101,40 Kþ
6 760,00 Kþ
8 179,60 Kþ
REVCOVER - komponenty fasádního zateplovacího systému
cementové lepicí a armovací tmely
RevcoFix eco 25kg
obj.kód
balení
Kþ/kg
spotĜeba na ETICS
Kþ/m2
balení bez DPH
balení s DPH
RFE
25kg/pytel
6,40 Kþ
6-10kg/m2
38,40 Kþ
160,00 Kþ
194,00 Kþ
obj.kód
balení
Kþ/kg
spotĜeba na ETICS
Kþ/m2
balení bez DPH
balení s DPH
RF
25kg/pytel
7,60 Kþ
6-10kg/m2
45,60 Kþ
190,00 Kþ
230,00 Kþ
Variomax
Variomax
RefcoFix 25kg
RefcoFix R 25kg
obj.kód
balení
Kþ/kg
spotĜeba na ETICS
Kþ/m2
balení bez DPH
balení s DPH
RFR
25kg/pytel
8,40 Kþ
6-10kg/m2
50,40 Kþ
210,00 Kþ
254,00 Kþ
Variomax
RevcoFoam 750ml
obj.kód
balení
spotĜeba na ETICS
balení bez DPH
balení s DPH
RFF
750ml/kartuše
6,5-9m2/kartuše
179,00 Kþ
217,00 Kþ
armovací tkaniny Revco
Neomix
Armovací síĢka (perlinka) 145g/m2
obj.kód
spotĜeba
balení
Kþ/role bez DPH
Kþ/role s DPH
NGT145
1,1m2/m2
50m2/role
800
968,00 Kþ
tel.777038288
12
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
polystyrenové zátky na kotvicí hmoždinky
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
EPS Zátky
Polystyrenová zátka 65 x 16mm bílá
KS
0,88
1,06 Kþ
EPS Zátky
Polystyrenová zátka 70 x 15mm bílá
KS
0,99
1,20 Kþ
EPS Zátky
Polystyrenová zátka 65 x 16mm šedá
KS
0,88
1,06 Kþ
EPS Zátky
Polystyrenová zátka 70 x 15mm šedá
KS
1,10
1,33 Kþ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
fasádní izolaþní desky
materiál
typ
EPS Desky
EPS 70 F Fasádní
M3
890,00
1 076,90 Kþ
EPS Styrotherm Plus
Styrotherm Plus 70
M3
1 135,20
1 373,59 Kþ
EPS Styrotherm Plus
Styrotherm Plus 100
M3
1 425,60
1 724,98 Kþ
EPS Tvarovky
Perimetr
M3
1 869,99
2 262,69 Kþ
EPS Tvarovky
Perimetr SD
M3
1 869,99
2 262,69 Kþ
EPS Tvarovky
Perimetr Plus
M3
2 352,90
2 847,01 Kþ
EPS Tvarovky
Perimetr SD Plus
M3
2 352,90
2 847,01 Kþ
XPS 30 SYNTHOS PD HP
XPS 30 Synthos polodrážka HP 30
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30 SYNTHOS PD HP
XPS 30 Synthos polodrážka HP 40
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30 SYNTHOS PD HP
XPS 30 Synthos polodrážka HP 50
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30 SYNTHOS PD HP
XPS 30 Synthos polodrážka HP 60
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30 SYNTHOS PD HP
XPS 30 Synthos polodrážka HP 80
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30 SYNTHOS PD HP
XPS 30 Synthos polodrážka HP 100
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30 SYNTHOS PD HP
XPS 30 Synthos polodrážka HP 120
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30-IR SYNTHOS RH
XPS 25-IR Synthos rovná hrana 20-250 kPa
M3
2 444,20
2 957,48 Kþ
XPS 30-IR SYNTHOS RH
XPS 30-IR Synthos rovná hrana 30
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30-IR SYNTHOS RH
XPS 30-IR Synthos rovná hrana 40
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30-IR SYNTHOS RH
XPS 30-IR Synthos rovná hrana 50
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30-IR SYNTHOS RH
XPS 30-IR Synthos rovná hrana 60
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30-IR SYNTHOS RH
XPS 30-IR Synthos rovná hrana 80
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30-IR SYNTHOS RH
XPS 30-IR Synthos rovná hrana 100
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
XPS 30-IR SYNTHOS RH
XPS 30-IR Synthos rovná hrana 120
M3
2 322,10
2 809,74 Kþ
zakládací profily pro ETICS
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 23 0,6/2,5bm
M
10,96
13,26 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 33 0,6/2,5bm
M
12,19
14,75 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 43 0,6/2,5bm
M
13,43
16,25 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 53 0,6/2,5bm
M
14,66
17,74 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 63 0,6/2,5bm
M
15,91
19,25 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 73 0,6/2,5bm
M
17,11
20,70 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 83 0,6/2,5bm
M
18,34
22,19 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 93 0,6/2,5bm
M
19,58
23,69 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 103 0,6/2,5bm
M
20,81
25,18 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,5m
LOS 123 0,6/2,5bm
M
23,39
28,30 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
13
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
zakládací profily pro ETICS
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 23 0,6/2bm
M
10,96
13,26 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 33 0,6/2bm
M
12,19
14,75 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 43 0,6/2bm
M
13,43
16,25 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 53 0,6/2bm
M
14,66
17,74 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 63 0,6/2bm
M
15,91
19,25 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 73 0,6/2bm
M
17,11
20,70 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 83 0,6/2bm
M
18,34
22,19 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 93 0,6/2bm
M
19,58
23,69 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 103 0,6/2bm
M
20,81
25,18 Kþ
Zakl.profil 0,6/2,0m
LOS 123 0,6/2bm
M
23,39
28,30 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 23 0,7/2,5bm
M
12,43
15,04 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 33 0,7/2,5bm
M
13,88
16,80 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 43 0,7/2,5bm
M
15,33
18,55 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 53 0,7/2,5bm
M
16,73
20,24 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 63 0,7/2,5bm
M
18,18
22,00 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 73 0,7/2,5bm
M
19,64
23,76 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 83 0,7/2,5bm
M
21,09
25,52 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 93 0,7/2,5bm
M
22,53
27,26 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 103 0,7/2,5bm
M
23,98
29,02 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 113 0,7/2,5bm
M
25,42
30,76 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 123 0,7/2,5bm
M
26,88
32,53 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 133 0,7/2,5bm
M
28,34
34,29 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 143 0,7/2,5bm
M
29,79
36,04 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 153 0,7/2,5bm
M
31,24
37,80 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 163 0,7/2,5bm
M
32,68
39,54 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 183 0,7/2,5bm
M
36,05
43,62 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,5m
LOS 203 0,7/2,5bm
M
39,36
47,62 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 23 0,7/2bm
M
12,43
15,04 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 33 0,7/2bm
M
13,88
16,80 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 43 0,7/2bm
M
15,33
18,55 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 53 0,7/2bm
M
16,73
20,24 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 63 0,7/2bm
M
18,18
22,00 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 73 0,7/2bm
M
19,64
23,76 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 83 0,7/2bm
M
21,09
25,52 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 93 0,7/2bm
M
22,53
27,26 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 103 0,7/2bm
M
23,98
29,02 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 113 0,7/2bm
M
25,42
30,76 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 123 0,7/2bm
M
26,88
32,53 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 133 0,7/2bm
M
28,34
34,29 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 143 0,7/2bm
M
29,79
36,04 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 153 0,7/2bm
M
31,24
37,80 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 163 0,7/2bm
M
32,68
39,54 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 183 0,7/2bm
M
36,05
43,62 Kþ
Zakl.profil 0,7/2,0m
LOS 203 0,7/2bm
M
39,36
47,62 Kþ
tel.777038288
14
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
CeníkRevco
PLATNOST OD 1.3.2013
platnostod1.3.2013
zakládací profily pro ETICS
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 23 1/2,5bm
M
15,33
18,55 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 33 1/2,5bm
M
17,16
20,76 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 43 1/2,5bm
M
19,01
23,00 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 53 1/2,5bm
M
20,87
25,25 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 63 1/2,5bm
M
22,74
27,51 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 73 1/2,5bm
M
24,60
29,76 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 83 1/2,5bm
M
26,46
32,01 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 93 1/2,5bm
M
28,34
34,29 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 103 1/2,5bm
M
30,21
36,55 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 113 1/2,5bm
M
32,02
38,75 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 123 1/2,5bm
M
33,94
41,06 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 133 1/2,5bm
M
35,79
43,31 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 143 1/2,5bm
M
37,65
45,56 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 153 1/2,5bm
M
39,51
47,81 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 163 1/2,5bm
M
41,37
50,06 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 173 1/2,5bm
M
43,29
52,37 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 183 1/2,5bm
M
45,12
54,60 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 193 1/2,5bm
M
49,53
59,93 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 203 1/2,5bm
M
51,51
62,33 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 213 1/2,5bm
M
67,10
81,19 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 223 1/2,5bm
M
69,10
83,61 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 233 1/2,5bm
M
71,12
86,05 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 243 1/2,5bm
M
73,12
88,47 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,5m
LOS 253 1/2,5bm
M
75,13
90,91 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 23 1/2bm
M
15,33
18,55 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 33 1/2bm
M
17,16
20,76 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 43 1/2bm
M
19,01
23,00 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 53 1/2bm
M
20,87
25,25 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 63 1/2bm
M
22,74
27,51 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 73 1/2bm
M
24,60
29,76 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 83 1/2bm
M
26,46
32,01 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 93 1/2bm
M
28,34
34,29 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 103 1/2bm
M
30,21
36,55 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 113 1/2bm
M
32,02
38,75 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 123 1/2bm
M
33,94
41,06 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 133 1/2bm
M
35,79
43,31 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 143 1/2bm
M
37,65
45,56 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 153 1/2bm
M
39,51
47,81 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 163 1/2bm
M
41,37
50,06 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 173 1/2bm
M
43,29
52,37 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 183 1/2bm
M
45,12
54,60 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 193 1/2bm
M
49,53
59,93 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 203 1/2bm
M
51,51
62,33 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 213 1/2bm
M
67,10
81,19 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 223 1/2bm
M
69,10
83,61 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
15
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
zakládací profily pro ETICS
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 233 1/2bm
M
71,12
86,05 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 243 1/2bm
M
73,12
88,47 Kþ
Zakl.profil 1,0/2,0m
LOS 253 1/2bm
M
75,13
90,91 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 23 0,7/0,85 bm rohová
KS
19,97
24,16 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 33 0,7/0,85 bm rohová
KS
22,30
26,98 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 43 0,7/0,85 bm rohová
KS
24,63
29,80 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 53 0,7/0,85 bm rohová
KS
26,88
32,53 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 63 0,7/0,85 bm rohová
KS
29,22
35,35 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 73 0,7/0,85 bm rohová
KS
31,55
38,17 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 83 0,7/0,85 bm rohová
KS
33,87
40,98 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 93 0,7/0,85 bm rohová
KS
36,20
43,80 Kþ
Zakl.profil roh 0,7
LOS 103 0,7/0,85 bm rohová
KS
38,53
46,62 Kþ
Zakl.profil roh 1,0
LOS 113 1/0,85 bm rohová
KS
40,65
49,18 Kþ
Zakl.profil roh 1,0
LOS 123 1/0,85 bm rohová
KS
43,07
52,11 Kþ
Zakl.profil roh 1,0
LOS 133 1/0,85 bm rohová
KS
45,43
54,97 Kþ
Zakl.profil roh 1,0
LOS 143 1/0,85 bm rohová
KS
47,80
57,83 Kþ
Zakl.profil roh 1,0
LOS 153 1/0,85 bm rohová
KS
50,16
60,69 Kþ
Zakl.profil roh 1,0
LOS 163 1/0,85 bm rohová
KS
52,53
63,56 Kþ
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Vymezovací podložky
Spojka LOS lišty PVC 1 m (bal.10bm)
KS
24,20
29,28 Kþ
Vymezovací podložky
Spojka LOS lišty PVC 30 mm
KS
1,16
1,40 Kþ
Vymezovací podložky
Vymezovací podložka pod LOS lištu 2 mm
KS
1,12
1,36 Kþ
Vymezovací podložky
Vymezovací podložka pod LOS lištu 3 mm
KS
1,20
1,45 Kþ
Vymezovací podložky
Vymezovací podložka pod LOS lištu 4 mm
KS
1,27
1,53 Kþ
Vymezovací podložky
Vymezovací podložka pod LOS lištu 5 mm
KS
1,34
1,62 Kþ
Vymezovací podložky
Vymezovací podložka pod LOS lištu 10 mm
KS
1,54
1,86 Kþ
Vymezovací podložky
Vymez. podložka LOS lišty 9 mm - barevná
KS
1,35
1,64 Kþ
Vymezovací podložky
Vymez. podložka LOS lišty 4 mm - barevná
KS
1,13
1,37 Kþ
Vymezovací podložky
Vymez. podložka LOS lišty 5 mm - barevná
KS
1,19
1,44 Kþ
Vymezovací podložky
Vymez. podložka LOS lišty 8 mm - barevná
KS
1,30
1,57 Kþ
Vymezovací podložky
Vymez. podložka LOS lišty 2 mm - barevná
KS
1,02
1,24 Kþ
Vymezovací podložky
Vymez. podložka LOS lišty 3 mm - barevná
KS
1,08
1,30 Kþ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
vymezovací podložky pod zakládací lišty
armovací tkaniny (perlinky)
materiál
typ
Armovací tkanina
Arm.tkanina VALMIERA 160 G 50 m2
M2
11,66
14,11 Kþ
Armov.tkanina VERTEX
Armovací tkanina Vertex R131 55m2
M2
12,87
15,57 Kþ
Armov.tkanina VERTEX
Armovací tkanina Vertex R117 55m2
M2
12,32
14,91 Kþ
Armov.tkanina VERTEX
Armovací tkanina Vertex R85 50m2
M2
15,50
18,75 Kþ
Armov.tkanina VERTEX
Armovací tkanina Vertex R56
M2
17,53
21,22 Kþ
Armov.tkanina VERTEX
Armovací tkanina Vertex R267
M2
41,93
50,74 Kþ
tel.777038288
16
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní profily
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Rohové profily
LPS 2500 PVC
M
3,85
4,66 Kþ
Rohové profily
LPS 2000 Alu
M
3,41
4,13 Kþ
Rohové profily
LPS 2500 Alu
M
3,41
4,13 Kþ
Rohové profily
LPS 3000 Alu
M
3,41
4,13 Kþ
Rohové profily
LPS 135° / 2500 Alu
M
3,96
4,79 Kþ
Rohové profily
LPS 135° / 3000 Alu
M
3,96
4,79 Kþ
Rohové profily
LPS 135°/ 2000 Alu
M
3,96
4,79 Kþ
Rohové profily spec.
Flexibilní roh PVC / 75 m
M
23,98
29,02 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 100 x 2,0 m
M
6,49
7,85 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 120 x 2,0 m
M
7,04
8,52 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 150 x 2,0 m
M
8,25
9,98 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 230 x 2,0 m
M
9,90
11,98 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 100 x 2,5 m
M
6,49
7,85 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 120 x 2,5 m
M
7,04
8,52 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 150 x 2,5 m
M
8,25
9,98 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 230 x 2,5 m
M
9,90
11,98 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 100 x 2,0 m
M
6,60
7,99 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 120 x 2,0 m
M
7,15
8,65 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 150 x 2,0 m
M
8,58
10,38 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 230 x 2,0 m
M
10,45
12,64 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 100 x 2,5 m
M
6,60
7,99 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 120 x 2,5 m
M
7,15
8,65 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 150 x 2,5 m
M
8,58
10,38 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 230 x 2,5 m
M
10,45
12,64 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Box 100 25 m
M
12,65
15,31 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 300 x 2,0 m
M
11,22
13,58 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Plast 300 x 2,5 m
M
11,22
13,58 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 300 x 2,0 m
M
11,33
13,71 Kþ
Rohové profily LKS
LKS Alu 300 x 2,5 m
M
11,33
13,71 Kþ
Rohové profily LKS
LKSV Plast 100 x 2,5m
M
9,79
11,85 Kþ
Klenbový roh
Klenbový roh PVC 2,5m
M
7,37
8,92 Kþ
Klenbový roh
Klenbový roh kašír.pro zateplení 2,5m
M
18,37
22,23 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢovací okenní profil 6 mm 1,4 m
M
7,70
9,32 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢovací okenní profil 6 mm 2,4 m
M
7,70
9,32 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢovací okenní profil 9 mm 2,4 m
M
9,80
11,86 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢovací okenní profil 9 mm 1,4 m
M
9,80
11,86 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢ. profil s krycí lamelou 1,6m/3712
M
16,39
19,83 Kþ
Okenní profily
Zaþiš.profil s krycí lamelou 2,6m /3712
M
16,39
19,83 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢovací okenní profil 6 mm 1,6 m
M
7,70
9,32 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢovací okenní profil 9 mm 1,6 m
M
9,80
11,86 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢovací okenní profil 15 mm 1,6 m
M
17,49
21,16 Kþ
Okenní profily
ZaþišĢovací okenní profil 15 mm 2,4 m
M
17,49
21,16 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
17
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní profily
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Okenní profily spec.
LT okenní profil PVC 2,0 m
M
15,40
18,63 Kþ
Okenní profily spec.
VLT okenní profil PVC 2,5 m
M
16,50
19,97 Kþ
Okenní profily spec.
LPE parapetní profil s tkaninou PVC 2,0
M
22,00
26,62 Kþ
Okenní profily spec.
LT okenní profil PVC 2,5 m
M
15,40
18,63 Kþ
Okenní profily spec.
VLT OKENNÍ PROFIL PVC 2 M
M
16,50
19,97 Kþ
Okenní profily spec.
LT STYRO okenní profil PVC 2,0 bm
M
15,40
18,63 Kþ
Okenní profily spec.
LT STYRO okenní profil PVC 2,5 bm
M
15,40
18,63 Kþ
Okenní profily spec.
LTO-okapniþka sokl.profilĤ PVC 2,00 m
M
23,10
27,95 Kþ
Okenní profily spec.
LTO-okapniþka sokl.profilĤ PVC 2,50 m
M
23,10
27,95 Kþ
Okenní profily ETICS
Zaþištovací profil s tkaninou 9 mm 2,4 m
M
18,15
21,96 Kþ
Okenní profily ETICS
Zaþištovací profil s tkaninou 6 mm 2,4 m
M
15,95
19,30 Kþ
Okenní profily ETICS
Zaþištovací profil s tkaninou 9 mm 1,6 m
M
18,15
21,96 Kþ
Okenní profily ETICS
Zaþištovací profil s tkaninou 6 mm 1,6 m
M
15,95
19,30 Kþ
Okenní profily ETICS
Zaþištovací profil s tkaninou 9 mm 1,4 m
M
18,15
21,96 Kþ
Okenní profily ETICS
Zaþištovací profil s tkaninou 6 mm 1,4 m
M
15,95
19,30 Kþ
Okenní profily EKO
ZaþišĢovací okenní profil EKO 2,4 m
M
19,58
23,69 Kþ
Okenní profily EKO
ZaþišĢovací okenní profil EKO 1,4 m
M
19,58
23,69 Kþ
Okenní profily EKO
ZaþišĢovací okenní profil EKO 1,6 m
M
19,58
23,69 Kþ
Okenní profily EKO
ZaþišĢovací okenní profil STYRO 2,4 m
M
16,50
19,97 Kþ
Okenní profily EKO
ZaþišĢovací okenní profil STYRO 1,4 m
M
16,50
19,97 Kþ
Okenní profily EKO
ZaþišĢovací okenní profil STYRO 1,6 m
M
16,50
19,97 Kþ
Okenní prof.STANDARD
Zaþ. okenní profil Dynamik 6mm 2,6 m
M
28,18
34,10 Kþ
Okenní prof.STANDARD
Zaþ. okenní profil Dynamik 9mm 2,6 m
M
29,57
35,78 Kþ
Dilatace ETICS
Dilatace prĤbČžná Alu 2m
M
126,50
153,07 Kþ
Dilatace ETICS
Dilatace prĤbČžná PVC 2m
M
115,50
139,76 Kþ
Dilatace ETICS
Dilatace rohová Alu 2m
M
123,20
149,07 Kþ
Dilatace ETICS
Dilatace rohová PVC 2m
M
112,20
135,76 Kþ
Dilatace ETICS
Dilatace prĤbČžná PVC s koextruzí 2,5 m
M
96,80
117,13 Kþ
Dilatace ETICS
Dilatace rohová PVC s koextruzí 2,5 m
M
96,80
117,13 Kþ
Profily lemovací PVC
Lemovací profil 9,5mmx3,0m PVC
M
5,12
6,19 Kþ
Profily lemovací PVC
Lemovací profil 12,5mmx3,0m PVC
M
5,34
6,46 Kþ
Profily lemovací PVC
Lemovací profil 9,5mmx2,5m PVC
M
5,12
6,19 Kþ
Profily lemovací PVC
Lemovací profil 15,0mmx3,0m PVC
M
6,27
7,59 Kþ
Profily lemovací PVC
Lemovací profil 12,5mmx2,5m PVC
M
5,34
6,46 Kþ
Profily lemovací PVC
Lemovací profil 15,0mmx2,5m PVC
M
6,27
7,59 Kþ
tel.777038288
18
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní profily
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Prof.zak. LPUS
LPUS 3000 Alu 23 x 13
M
3,74
4,53 Kþ
Prof.zak. LPUS
LPUS 2500 Alu 23 x 13
M
3,74
4,53 Kþ
Prof.zak. LPUS
LPUS 3000 Alu 25 x 11
M
3,74
4,53 Kþ
Prof.zak. LPUS
LPUS 2500 Alu 25 x 11
M
3,74
4,53 Kþ
Prof.zak. LPUS
LPUS 2000 Alu 23 x 13
M
3,74
4,53 Kþ
Prof.zak. LPUS
LPUS 2600 Alu 23 x 13
M
3,74
4,53 Kþ
Prof.zak. LPUS
LPUS 2750 Alu 23 x 13
M
3,74
4,53 Kþ
Rohový omítk.profil
Zaoblený roh 50x50/3,0bm
M
6,49
7,85 Kþ
Rohový omítk.profil
Zaoblený roh 50x50/2,6bm
M
6,49
7,85 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 10077 ostrý 35x35/ 2,50 m
M
7,02
8,49 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 10077 ostrý 35x35/ 2,75 m
M
7,02
8,49 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 10077 ostrý 35x35/ 3,00 m
M
7,02
8,49 Kþ
Rohový omítk.profil
Kulatý roh 34x34/2,5bm
M
6,16
7,45 Kþ
Rohový omítk.profil
Kulatý roh 34x34/3,0bm
M
6,16
7,45 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 1028/12mm s PVC hranou 2,50 m
M
22,11
26,75 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 1028/12mm s PVC hranou 3,00 m
M
22,11
26,75 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 1038 oblý 48x48 2,50 m
M
15,95
19,30 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 1005 oblý 34x34 2,75 m
M
10,62
12,84 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 1005 oblý 34x34 3,00 m
M
10,62
12,84 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 1086/15mm s PVC hranou 3,00 m
M
37,18
44,99 Kþ
Rohový omítk.profil
Ostrý roh 34x34/2,50 bm
M
5,39
6,52 Kþ
Rohový omítk.profil
Ostrý roh 34x34/3,00 bm
M
5,39
6,52 Kþ
Rohový omítk.profil
Protektor 1005 oblý 34x34 2,50 m
M
10,62
12,84 Kþ
Rohový omítk.profil
Pozinkový roh jemný 32x32/2,5bm
M
7,15
8,65 Kþ
Rohový omítk.profil
Pozinkový roh jemný 32x32/3,0bm
M
7,15
8,65 Kþ
Rohový omítk.profil
Rohová lišta s PVC hranou 34x34/2,5bm
M
15,02
18,17 Kþ
Rohový omítk.profil
Zaoblený roh 50x50/2,75 bm
M
6,49
7,85 Kþ
Rohový omítk.profil
Ostrý roh 34x34/2,75 bm
M
5,39
6,52 Kþ
Rohový profil pozink
LPS pozink 30/3,0m
M
7,44
9,00 Kþ
Rohový profil pozink
LPS pozink 27/3,0m
M
6,86
8,31 Kþ
Rohový profil pozink
LPS pozink 24/3,0m
M
6,29
7,61 Kþ
Rohový profil pozink
LPS pozink 24/2,5m
M
6,29
7,61 Kþ
Rohový profil pozink
LPS pozink 24/2,6m
M
6,29
7,61 Kþ
Rohový profil pozink
LPS pozink 24/2,8m
M
6,29
7,61 Kþ
Rohový profil pozink
LPS pozink 24/2,75m
M
6,29
7,61 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
19
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní kotvicí hmoždinky a šrouby
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Koelner pr.10 plast.trn
Koelner KI-070 pr. 10 s plastovým trnem
KS
1,11
1,34 Kþ
Koelner pr.10 plast.trn
Koelner KI-090 pr. 10 s plastovým trnem
KS
1,17
1,41 Kþ
Koelner pr.10 plast.trn
Koelner KI-120 pr. 10 s plastovým trnem
KS
1,40
1,69 Kþ
Koelner pr.10 plast.trn
Koelner KI-140 pr. 10 s plastovým trnem
KS
1,55
1,88 Kþ
Koelner pr.10 plast.trn
Koelner KI-160 pr. 10 s plastovým trnem
KS
1,66
2,01 Kþ
Koelner pr.10 plast.trn
Koelner KI-180 pr. 10 s plastovým trnem
KS
1,88
2,28 Kþ
Koelner pr.10 plast.trn
Koelner KI-200 pr. 10 s plastovým trnem
KS
2,22
2,69 Kþ
Koelner pr.10 plast.trn
Koelner KI-220 pr. 10 s plastovým trnem
KS
2,66
3,22 Kþ
Koelner pr.10 kov.trn
Koelner KI-120N pr. 10, kov.trn+plast.hlav
KS
3,50
4,23 Kþ
Koelner pr.10 kov.trn
Koelner KI-140N pr. 10, kov.trn+plast.hlav
KS
3,61
4,37 Kþ
Koelner pr.10 kov.trn
Koelner KI-160N pr. 10, kov.trn+plast.hlav
KS
3,84
4,65 Kþ
Koelner pr.10 kov.trn
Koelner KI-180N pr. 10, kov.trn+plast.hlav
KS
4,06
4,91 Kþ
Koelner pr.10 kov.trn
Koelner KI-200N pr. 10, kov.trn+plast.hlav
KS
4,74
5,74 Kþ
Koelner pr.10 kov.trn
Koelner KI-220N pr. 10, kov.trn+plast.hlav
KS
5,41
6,55 Kþ
Koelner pr.10 kov.trn
Koelner KI-260N pr. 10, kov.trn+plast.hlav
KS
8,47
10,25 Kþ
Koelner pr.10 kov.trn
Koelner KI-300N pr. 10, kov.trn+plast.hlav
KS
10,73
12,98 Kþ
Koelner pr.10 kov. šrou
Koelner KI-140NS pr. 10, šroub+plast.hlava
KS
5,08
6,15 Kþ
Koelner pr.10 kov. šrou
Koelner KI-160NS pr. 10, šroub+plast.hlava
KS
5,64
6,83 Kþ
Koelner pr.10 kov. šrou
Koelner KI-180NS pr. 10, šroub+plast.hlava
KS
6,20
7,51 Kþ
Koelner pr.10 kov. šrou
Koelner KI-200NS pr. 10, šroub+plast.hlava
KS
6,78
8,20 Kþ
Koelner pr.10 kov. šrou
Koelner KI-220NS pr. 10, šroub+plast.hlava
KS
7,90
9,56 Kþ
Koelner pr.10 kov. šrou
Koelner KI-260NS pr. 10, šroub+plast.hlava
KS
15,80
19,11 Kþ
Koelner pr.10 kov. šrou
Koelner KI-300NS pr. 10, šroub+plast.hlava
KS
20,32
24,58 Kþ
Bravoll pr.8 plast.trn
PTH 60/8x95
KS
2,16
2,61 Kþ
Bravoll pr.8 plast.trn
PTH 60/8x115
KS
2,38
2,87 Kþ
Bravoll pr.8 plast.trn
PTH 60/8x135
KS
2,57
3,11 Kþ
Bravoll pr.8 plast.trn
PTH 60/8x155
KS
2,98
3,61 Kþ
Bravoll pr.8 plast.trn
PTH 60/8x175
KS
3,11
3,77 Kþ
Bravoll pr.10plast.trn
PTH 50/10x70
KS
1,90
2,30 Kþ
Bravoll pr.10plast.trn
PTH 60/10x90
KS
2,23
2,70 Kþ
Bravoll pr.10plast.trn
PTH 60/10x110
KS
2,38
2,87 Kþ
Bravoll pr.10plast.trn
PTH 60/10x130
KS
2,50
3,02 Kþ
Bravoll pr.10plast.trn
PTH 60/10x150
KS
2,71
3,27 Kþ
Bravoll pr.10plast.trn
PTH 60/10x170
KS
2,92
3,53 Kþ
Bravoll pr.10plast.trn
PTH 60/10x190
KS
3,04
3,67 Kþ
Bravoll pr.8plast.šroub
PTH-SX 60/8x135
KS
4,14
5,00 Kþ
Bravoll pr.8plast.šroub
PTH-SX 60/8x155
KS
4,65
5,63 Kþ
Bravoll pr.8plast.šroub
PTH-SX 60/8x175
KS
5,09
6,16 Kþ
Bravoll pr.8plast.šroub
PTH-SX 60/8x195
KS
6,20
7,51 Kþ
Bravoll pr.8plast.šroub
PTH-SX 60/8x215
KS
7,41
8,97 Kþ
Bravoll pr.8plast.šroub
PTH-SX 60/8x235
KS
8,54
10,33 Kþ
tel.777038288
20
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní kotvicí hmoždinky a šrouby
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Bravoll pr.8plast.šroub
PTH-SX 60/8x255
KS
10,26
12,42 Kþ
Bravoll pr.8LF kov.trn
PTH-LF 60/8x195
KS
5,89
7,12 Kþ
Bravoll pr.8LF kov.trn
PTH-LF 60/8x235
KS
8,47
10,25 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x75
KS
1,95
2,36 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x95
KS
3,31
4,01 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x115
KS
4,02
4,86 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x135
KS
4,33
5,24 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x155
KS
4,82
5,83 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x175
KS
5,02
6,07 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x195
KS
6,51
7,88 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x215
KS
7,66
9,26 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x235
KS
9,35
11,31 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x255
KS
11,24
13,60 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x275
KS
13,82
16,72 Kþ
Bravoll pr. 8 kov. trn
PTH-KZ 60/8x295
KS
15,50
18,75 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x95
KS
3,80
4,59 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x115
KS
4,20
5,08 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x135
KS
5,91
7,15 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x155
KS
6,23
7,53 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x175
KS
6,71
8,12 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x195
KS
9,14
11,06 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x215
KS
10,56
12,78 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x235
KS
12,07
14,60 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x255
KS
15,31
18,53 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x275
KS
17,81
21,55 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x295
KS
20,20
24,44 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x315
KS
24,85
30,07 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x335
KS
28,66
34,67 Kþ
Bravoll pr. 8kov.šroub
PTH-S 60/8x355
KS
33,07
40,01 Kþ
Bravoll talíĜe
IT PTH 100
KS
3,18
3,85 Kþ
Bravoll talíĜe
IT PTH 140
KS
5,39
6,52 Kþ
Bravoll talíĜe
TIT 60/5-20
KS
1,94
2,34 Kþ
Bravoll talíĜe
TIT 60/5
KS
1,78
2,16 Kþ
Bravoll talíĜe
TIT 40/6
KS
0,76
0,92 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
21
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní kotvicí hmoždinky a šrouby
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Ejot 8 pl.trn P
Ejot IDK-T 8/60x 075 plast. trn, plné zd
KS
2,34
2,84 Kþ
Ejot 8 pl.trn P
Ejot IDK-T 8/60x 095 plast. trn, plné zd
KS
2,48
2,99 Kþ
Ejot 8 pl.trn P
Ejot IDK-T 8/60x 115 plast. trn, plné zd
KS
2,60
3,14 Kþ
Ejot 8 pl.trn P
Ejot IDK-T 8/60x 135 plast. trn, plné zd
KS
2,79
3,38 Kþ
Ejot 8 pl.trn P
Ejot IDK-T 8/60x 155 plast. trn, plné zd
KS
2,99
3,62 Kþ
Ejot 8 pl.trn P
Ejot IDK-T 8/60x 175 plast. trn, plné zd
KS
3,18
3,85 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 075 ocel.trn,plné zdivo
KS
3,87
4,69 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 095 ocel.trn.plné zdivo
KS
3,42
4,14 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 115 ocel.trn,plné zdivo
KS
3,69
4,46 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 135 ocel.trn,plné zdivo
KS
3,81
4,61 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 155 ocel.trn,plné zdivo
KS
4,32
5,23 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 175 ocel.trn,plné zdivo
KS
4,65
5,63 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 195 ocel.trn,plné zdivo
KS
8,02
9,70 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 215 ocel.trn,plné zdivo
KS
8,36
10,12 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 235 ocel.trn,plné zdivo
KS
8,64
10,45 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 255 ocel.trn,plné zdivo
KS
9,24
11,18 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 275 ocel.trn,plné zdivo
KS
12,00
14,52 Kþ
Ejot 8 ocel.trn P
Ejot TID-T 8/60x 295 ocel.trn,plné zdivo
KS
13,28
16,07 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 095 ocel.trn duté zdiv
KS
3,42
4,14 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 115 ocel.trn duté zdiv
KS
3,69
4,46 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 135 ocel.trn duté zdiv
KS
3,81
4,61 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 155 ocel.trn duté zdiv
KS
4,32
5,23 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 175 ocel.trn duté zdiv
KS
4,65
5,63 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 195 ocel.trn duté zdiv
KS
8,02
9,70 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 215 ocel.trn duté zdiv
KS
8,36
10,12 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 235 ocel.trn duté zdiv
KS
8,64
10,45 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 255 ocel.trn duté zdiv
KS
9,24
11,18 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 275 ocel.trn duté zdiv
KS
12,00
14,52 Kþ
Ejot 8 ocel.trn D
Ejot TID-T 8/60Lx 295 ocel.trn duté zdiv
KS
13,28
16,07 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 115 kov.šroub.trn
KS
5,70
6,89 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 135 kov.šroub.trn
KS
6,53
7,91 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 155 kov.šroub.trn
KS
7,93
9,60 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 175 kov.šroub.trn
KS
9,52
11,51 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 195 kov.šroub.trn
KS
12,12
14,67 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 215 kov.šroub.trn
KS
14,36
17,37 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 235 kov.šroub.trn
KS
16,48
19,94 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 255 kov.šroub.trn
KS
18,19
22,01 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 275 kov.šroub.trn
KS
19,99
24,18 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 295 kov.šroub.trn
KS
21,64
26,18 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 315 kov.šroub.trn
KS
29,32
35,47 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 335 kov.šroub.trn
KS
34,31
41,51 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 355 kov.šroub.trn
KS
37,93
45,89 Kþ
Ejotherm STR U
STR U 375 kov.šroub.trn
KS
42,42
51,32 Kþ
tel.777038288
22
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní kotvicí hmoždinky a šrouby
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Ejotherm PĜísluš.
Polystyrenová zátka STR U bílá 65mm
KS
0,86
1,04 Kþ
Ejotherm PĜísluš.
Minerální zátka STR U
KS
1,56
1,89 Kþ
Ejotherm PĜísluš.
Polystyrenová zátka STR U malá
KS
0,26
0,32 Kþ
Ejotherm PĜísluš.
EJOT STR toll
KS
1 335,90
1 616,43 Kþ
Ejotherm PĜísluš.
EJOT STR náhradní set
KS
647,35
783,29 Kþ
Ejotherm PĜísluš.
EJOT STR U-BIT TX 30-1/4´´x90
KS
71,50
86,52 Kþ
Ejotherm PĜísluš.
EJOT STR H-BIT TX 25-1/4´´x70
KS
71,50
86,52 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 95 kov. trn
KS
5,30
6,42 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 115 kov. trn
KS
5,42
6,56 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 135 kov. trn
KS
5,80
7,01 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 155 kov. trn
KS
6,49
7,85 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 175 kov. trn
KS
7,30
8,84 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 195 kov. trn
KS
8,86
10,71 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 215 kov. trn
KS
9,92
12,01 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 235 kov. trn
KS
12,85
15,55 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 255 kov. trn
KS
14,34
17,36 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 275 kov. trn
KS
16,21
19,62 Kþ
Ejotherm NT U
NT U 295 kov. trn
KS
18,22
22,04 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 095
KS
3,47
4,19 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 115
KS
3,65
4,42 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 135
KS
4,10
4,96 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 155
KS
4,82
5,83 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 175
KS
5,90
7,13 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 195
KS
7,47
9,04 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 215
KS
8,72
10,55 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 235
KS
10,60
12,83 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 255
KS
12,61
15,25 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 275
KS
13,62
16,48 Kþ
Ejotherm NT U
EJOT H1 eco 295
KS
15,05
18,21 Kþ
Ejotherm NTK U
NTK U 90 plast. trn
KS
3,17
3,83 Kþ
Ejotherm NTK U
NTK U 110 plast. trn
KS
3,21
3,89 Kþ
Ejotherm NTK U
NTK U 130 plast. trn
KS
3,37
4,07 Kþ
Ejotherm NTK U
NTK U 150 plast. trn
KS
3,72
4,50 Kþ
Ejotherm NTK U
NTK U 170 plast. trn
KS
4,44
5,38 Kþ
Ejotherm NTK U
NTK U 190 plast. trn
KS
5,53
6,69 Kþ
Ejotherm NTK U
NTK U 210 plast. trn
KS
7,05
8,53 Kþ
Ejotherm NTK U
NTK U 230 plast. trn
KS
8,28
10,02 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 80 ocel. šroub
KS
5,35
6,47 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 100 ocel. šroub
KS
5,96
7,21 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 120 ocel. šroub
KS
6,72
8,13 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 140 ocel. šroub
KS
7,43
8,98 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 160 ocel. šroub
KS
8,81
10,66 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 180 ocel. šroub
KS
9,76
11,81 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
23
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
fasádní kotvicí hmoždinky a šrouby
materiál
typ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
Ejotherm STR H
STR H 200 ocel. šroub
KS
10,65
12,88 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 220 ocel. šroub
KS
12,05
14,57 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 240 ocel. šroub
KS
13,60
16,45 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 260 ocel. šroub
KS
15,22
18,42 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 280 ocel. šroub
KS
17,03
20,60 Kþ
Ejotherm STR H
STR H 300 ocel. šroub
KS
18,90
22,87 Kþ
Kotvící talíĜky PVC
Izolaþní talíĜ TTP
KS
1,16
1,40 Kþ
Kotvící talíĜky PVC
Spirální hmoždinka HDP
KS
5,78
6,99 Kþ
Izolaþní šrouby
Izolaþní šroub 80/4,8 mm
KS
2,18
2,64 Kþ
Izolaþní šrouby
Izolaþní šroub 100/4,8 mm
KS
3,34
4,05 Kþ
Izolaþní šrouby
Izolaþní šroub 120/4,8 mm
KS
4,43
5,36 Kþ
Izolaþní šrouby
Izolaþní šroub 60/4,8 mm
KS
1,93
2,33 Kþ
Izolaþní šrouby
Izolaþní šroub 140/4,8 mm
KS
6,11
7,39 Kþ
jednotka
Kþ bez DPH
Kþ s DPH
náĜadí
materiál
typ
NáĜadí
NĤžky na plastové profily
KS
708,40
857,16 Kþ
NáĜadí
Náhradní nĤž
KS
13,20
15,97 Kþ
NáĜadí
Fréza styrotool
KS
181,50
219,62 Kþ
pĜepravní podklady
produkt
interiérové nátČry
fasádní nátČry
podkladní nátery
omítky
ochranné nátČry a additiva
cementová lepidla
Glett
Remix
Remix glue
Lazury
pigmenty
Revco Fix Foam
obal
2,5l , 4kg
10l , 16kg
15l , 24kg
2,5l , 4kg
10l , 16kg
2,5l , 3,5kg
10l , 15kg
3,75kg
15kg
16kg
2,5l
5l
10l
25kg
20kg
22kg/karton
4kg (vödrös)
1l
5l
1,3l plastová nádoba
825ml/kartuše
paleta
120ks
40ks
24ks
120ks
40ks
144ks
44ks
144ks
44ks
44ks
144ks
72ks
44ks
48ks
48ks
28ks
66ks
475ks
99ks
6ks/karton
12ks/karton
váha
480kg
640kg
576kg
480kg
640kg
360/540kg
440/660kg
540kg
660kg
704kg
576kg
540kg
660kg
1200kg
960kg
616kg
264kg
475kg
495kg
podpora prodeje
produkt
Vario colour card small - vzorník barev malý formát
Vario colour card - vzorník barev
Revco Vario board - plastová tabule s omítkami a granitem
Revco Wood Line board - plastová tabule s lazurami
Revco Deco board - plastová tabule s Deco mozaikami
Revco Deco Box - pĜenosný box s Deco mozaikami
Deco katalog
Revco Granit mapa - mapa s fotkami Granit vzorĤ
Revco produktový katalog
tel.777038288
24
cena bez DPH
124 Kþ
289 Kþ
1 983 Kþ
1 240 Kþ
2 314 Kþ
1 653 Kþ
cena s DPH
150 Kþ
350 Kþ
2 399 Kþ
1 500 Kþ
2 800 Kþ
2 000 Kþ
zdarma
zdarma
zdarma
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produkrĤ
fasádní omítky Kþ/kg
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
odstín
vario
silicon
neo
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
APACHE 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,33 Kþ
2,90 Kþ
0,90 Kþ
14,40 Kþ
APACHE 2
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
5,70 Kþ
1,80 Kþ
28,10 Kþ
APACHE 3
1,73 Kþ
1,73 Kþ
1,93 Kþ
11,50 Kþ
11,00 Kþ
68,10 Kþ
48,10 Kþ
81,30 Kþ
0,70 Kþ
9,00 Kþ
APACHE 4
3,47 Kþ
3,47 Kþ
4,00 Kþ
25,50 Kþ
APACHE 5
3,47 Kþ
3,47 Kþ
16,07 Kþ
25,10 Kþ
BAMBOO 1
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
2,30 Kþ
1,87 Kþ
BAMBOO 2
1,87 Kþ
1,87 Kþ
1,73 Kþ
14,90 Kþ
3,80 Kþ
16,00 Kþ
BAMBOO 3
3,73 Kþ
3,73 Kþ
3,40 Kþ
31,10 Kþ
6,60 Kþ
11,50 Kþ
BAMBOO 4
7,47 Kþ
7,47 Kþ
6,33 Kþ
63,30 Kþ
14,20 Kþ
26,80 Kþ
BAMBOO 5
15,60 Kþ
15,60 Kþ
33,33 Kþ
139,00 Kþ
24,60 Kþ
BANANA 1
1,40 Kþ
1,40 Kþ
1,40 Kþ
1,40 Kþ
11,90 Kþ
2,80 Kþ
13,10 Kþ
BANANA 2
2,80 Kþ
2,80 Kþ
2,80 Kþ
2,67 Kþ
27,70 Kþ
5,60 Kþ
19,70 Kþ
BANANA 3
5,60 Kþ
5,60 Kþ
5,40 Kþ
62,70 Kþ
12,40 Kþ
38,30 Kþ
BANANA 4
11,27 Kþ
11,27 Kþ
11,13 Kþ
68,20 Kþ
30,50 Kþ
76,80 Kþ
BANANA 5
22,47 Kþ
22,47 Kþ
BLANCO 1
0,00 Kþ
BLANCO 2
0,00 Kþ
23,93 Kþ
146,80 Kþ
76,70 Kþ
64,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,20 Kþ
0,10 Kþ
0,60 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,50 Kþ
0,20 Kþ
1,30 Kþ
BLANCO 3
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,60 Kþ
0,10 Kþ
1,10 Kþ
BLANCO 4
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,40 Kþ
0,10 Kþ
0,50 Kþ
BLANCO 5
2,60 Kþ
2,60 Kþ
2,67 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
0,00 Kþ
BONBON 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
0,40 Kþ
4,70 Kþ
0,20 Kþ
1,20 Kþ
BONBON 2
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
2,20 Kþ
0,80 Kþ
9,30 Kþ
BONBON 3
0,67 Kþ
0,67 Kþ
0,80 Kþ
8,60 Kþ
3,20 Kþ
32,70 Kþ
BONBON 4
2,80 Kþ
2,80 Kþ
3,60 Kþ
18,70 Kþ
33,30 Kþ
78,70 Kþ
BONBON 5
5,53 Kþ
5,53 Kþ
0,00 Kþ
119,70 Kþ
BOUNTY 1
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,47 Kþ
2,10 Kþ
6,30 Kþ
1,30 Kþ
BOUNTY 2
1,27 Kþ
1,27 Kþ
1,27 Kþ
1,47 Kþ
8,90 Kþ
27,30 Kþ
6,50 Kþ
BOUNTY 3
2,53 Kþ
2,53 Kþ
3,47 Kþ
23,50 Kþ
57,40 Kþ
14,90 Kþ
BOUNTY 4
5,07 Kþ
5,07 Kþ
7,33 Kþ
48,40 Kþ
97,20 Kþ
67,00 Kþ
BOUNTY 5
10,07 Kþ
10,07 Kþ
16,07 Kþ
55,30 Kþ
316,00 Kþ
88,40 Kþ
CACAO 1
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,20 Kþ
2,20 Kþ
0,60 Kþ
13,60 Kþ
0,33 Kþ
CACAO 2
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,40 Kþ
4,40 Kþ
1,30 Kþ
28,10 Kþ
CACAO 3
0,60 Kþ
0,60 Kþ
0,73 Kþ
10,10 Kþ
2,60 Kþ
53,70 Kþ
CACAO 4
2,40 Kþ
2,40 Kþ
2,93 Kþ
18,60 Kþ
30,50 Kþ
121,80 Kþ
CACAO 5
2,40 Kþ
2,40 Kþ
14,33 Kþ
30,60 Kþ
CANARI 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
2,20 Kþ
0,60 Kþ
6,80 Kþ
CANARI 2
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,87 Kþ
9,40 Kþ
2,10 Kþ
8,50 Kþ
CANARI 3
3,40 Kþ
3,40 Kþ
3,60 Kþ
45,70 Kþ
8,80 Kþ
20,00 Kþ
CANARI 4
6,80 Kþ
6,80 Kþ
7,40 Kþ
41,60 Kþ
18,10 Kþ
23,80 Kþ
CANARI 5
13,53 Kþ
13,53 Kþ
17,40 Kþ
94,20 Kþ
41,80 Kþ
29,20 Kþ
CARAMEL 1
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
2,00 Kþ
0,60 Kþ
13,80 Kþ
CARAMEL 2
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,53 Kþ
9,40 Kþ
1,90 Kþ
49,50 Kþ
CARAMEL 3
2,20 Kþ
2,20 Kþ
2,07 Kþ
15,60 Kþ
15,30 Kþ
81,80 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
25
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produkrĤ
fasádní omítky Kþ/kg
neo
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
odstín
vario
silicon
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
CARAMEL 4
4,40 Kþ
4,40 Kþ
4,00 Kþ
38,80 Kþ
79,30 Kþ
245,10 Kþ
CARAMEL 5
4,40 Kþ
4,40 Kþ
0,00 Kþ
52,90 Kþ
CARIB 1
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,53 Kþ
2,50 Kþ
1,00 Kþ
2,00 Kþ
0,73 Kþ
CARIB 2
0,73 Kþ
0,73 Kþ
1,07 Kþ
4,60 Kþ
1,90 Kþ
4,70 Kþ
CARIB 3
1,47 Kþ
1,47 Kþ
1,53 Kþ
9,30 Kþ
4,10 Kþ
10,00 Kþ
CARIB 4
2,87 Kþ
2,87 Kþ
3,73 Kþ
27,60 Kþ
11,50 Kþ
18,40 Kþ
CARIB 5
5,80 Kþ
5,80 Kþ
7,93 Kþ
59,70 Kþ
14,60 Kþ
58,50 Kþ
COGNAC 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,50 Kþ
0,40 Kþ
11,80 Kþ
COGNAC 2
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,27 Kþ
3,50 Kþ
0,80 Kþ
23,70 Kþ
COGNAC 3
0,40 Kþ
0,40 Kþ
2,87 Kþ
12,20 Kþ
1,70 Kþ
43,80 Kþ
2,20 Kþ
COGNAC 4
0,73 Kþ
0,73 Kþ
1,00 Kþ
35,00 Kþ
COGNAC 5
3,07 Kþ
3,07 Kþ
4,20 Kþ
87,00 Kþ
339,90 Kþ
87,10 Kþ
CORAL 1
1,40 Kþ
2,70 Kþ
17,90 Kþ
CORAL 2
2,80 Kþ
28,20 Kþ
19,60 Kþ
CORAL 3
5,53 Kþ
65,70 Kþ
25,10 Kþ
CORAL 4
11,13 Kþ
58,70 Kþ
56,80 Kþ
CORAL 5
22,20 Kþ
159,40 Kþ
CORFU 1
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,47 Kþ
2,90 Kþ
1,10 Kþ
18,10 Kþ
CORFU 2
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,53 Kþ
1,00 Kþ
5,80 Kþ
2,30 Kþ
32,60 Kþ
CORFU 3
2,13 Kþ
2,13 Kþ
3,93 Kþ
24,50 Kþ
6,40 Kþ
64,50 Kþ
CORFU 4
4,27 Kþ
4,27 Kþ
8,13 Kþ
26,00 Kþ
26,30 Kþ
84,80 Kþ
CORFU 5
8,60 Kþ
8,60 Kþ
0,00 Kþ
47,50 Kþ
CORSICA 1
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,53 Kþ
2,90 Kþ
1,10 Kþ
1,60 Kþ
CORSICA 2
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
1,13 Kþ
6,80 Kþ
2,70 Kþ
2,90 Kþ
CORSICA 3
3,00 Kþ
3,00 Kþ
4,40 Kþ
24,90 Kþ
11,40 Kþ
13,30 Kþ
CORSICA 4
6,00 Kþ
6,00 Kþ
8,80 Kþ
52,80 Kþ
15,40 Kþ
19,40 Kþ
CORSICA 5
11,93 Kþ
11,93 Kþ
19,67 Kþ
66,10 Kþ
71,40 Kþ
69,50 Kþ
CREOL 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,10 Kþ
0,30 Kþ
6,20 Kþ
0,13 Kþ
CREOL 2
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,20 Kþ
2,00 Kþ
0,60 Kþ
12,00 Kþ
CREOL 3
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,33 Kþ
3,80 Kþ
1,20 Kþ
22,30 Kþ
CREOL 4
1,13 Kþ
1,13 Kþ
1,20 Kþ
6,90 Kþ
5,10 Kþ
47,40 Kþ
CREOL 5
2,33 Kþ
2,33 Kþ
2,33 Kþ
15,30 Kþ
18,70 Kþ
66,80 Kþ
CURRY 1
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,33 Kþ
2,40 Kþ
0,60 Kþ
12,60 Kþ
CURRY 2
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,60 Kþ
5,50 Kþ
1,30 Kþ
14,70 Kþ
CURRY 3
2,13 Kþ
2,13 Kþ
1,87 Kþ
27,00 Kþ
6,10 Kþ
64,70 Kþ
CURRY 4
4,20 Kþ
4,20 Kþ
4,00 Kþ
25,20 Kþ
15,20 Kþ
183,50 Kþ
CURRY 5
8,40 Kþ
8,40 Kþ
8,40 Kþ
65,10 Kþ
53,00 Kþ
65,20 Kþ
DELPHIN 1
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,40 Kþ
1,30 Kþ
0,70 Kþ
0,90 Kþ
DELPHIN 2
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,80 Kþ
3,90 Kþ
1,50 Kþ
2,60 Kþ
DELPHIN 3
2,20 Kþ
2,20 Kþ
2,47 Kþ
15,80 Kþ
6,30 Kþ
19,60 Kþ
DELPHIN 4
4,33 Kþ
4,33 Kþ
5,33 Kþ
35,30 Kþ
12,70 Kþ
16,30 Kþ
DELPHIN 5
8,67 Kþ
8,67 Kþ
10,20 Kþ
33,10 Kþ
30,00 Kþ
77,70 Kþ
DESERT 1
0,80 Kþ
0,80 Kþ
0,40 Kþ
4,30 Kþ
1,20 Kþ
19,90 Kþ
tel.777038288
26
0,80 Kþ
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produktĤ
fasádní omítky Kþ/kg
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
odstín
vario
silicon
neo
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
DESERT 2
1,53 Kþ
1,53 Kþ
1,53 Kþ
0,93 Kþ
12,80 Kþ
2,80 Kþ
13,50 Kþ
DESERT 3
3,07 Kþ
3,07 Kþ
2,93 Kþ
27,20 Kþ
7,90 Kþ
12,80 Kþ
DESERT 4
6,20 Kþ
6,20 Kþ
6,20 Kþ
38,80 Kþ
13,90 Kþ
19,90 Kþ
DESERT 5
24,67 Kþ
24,67 Kþ
16,40 Kþ
121,60 Kþ
DIJON 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
1,10 Kþ
0,30 Kþ
6,40 Kþ
DIJON 2
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,53 Kþ
5,10 Kþ
1,30 Kþ
31,20 Kþ
DIJON 3
1,20 Kþ
1,20 Kþ
1,13 Kþ
9,30 Kþ
4,50 Kþ
58,80 Kþ
DIJON 4
2,33 Kþ
2,33 Kþ
2,13 Kþ
23,70 Kþ
24,50 Kþ
72,30 Kþ
DIJON 5
4,67 Kþ
4,67 Kþ
11,07 Kþ
101,00 Kþ
FOREST 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,33 Kþ
2,40 Kþ
0,80 Kþ
15,00 Kþ
0,40 Kþ
FOREST 2
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,60 Kþ
4,70 Kþ
1,70 Kþ
27,10 Kþ
FOREST 3
1,67 Kþ
1,67 Kþ
2,33 Kþ
21,20 Kþ
5,40 Kþ
118,90 Kþ
FOREST 4
3,33 Kþ
3,33 Kþ
4,80 Kþ
21,30 Kþ
19,50 Kþ
84,50 Kþ
FOREST 5
6,67 Kþ
6,67 Kþ
0,00 Kþ
55,60 Kþ
0,00 Kþ
FOX 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
2,00 Kþ
0,60 Kþ
14,60 Kþ
FOX 2
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,47 Kþ
4,20 Kþ
1,20 Kþ
30,00 Kþ
FOX 3
2,80 Kþ
2,80 Kþ
2,93 Kþ
20,40 Kþ
23,20 Kþ
121,50 Kþ
FOX 4
5,60 Kþ
5,60 Kþ
5,53 Kþ
44,70 Kþ
FOX 5
5,60 Kþ
5,60 Kþ
0,00 Kþ
124,00 Kþ
GALAPAGOS 1
1,40 Kþ
1,40 Kþ
1,40 Kþ
1,67 Kþ
9,70 Kþ
3,90 Kþ
13,30 Kþ
GALAPAGOS 2
2,80 Kþ
2,80 Kþ
2,80 Kþ
3,60 Kþ
22,00 Kþ
9,20 Kþ
22,20 Kþ
GALAPAGOS 3
5,60 Kþ
5,60 Kþ
6,13 Kþ
45,70 Kþ
10,00 Kþ
18,00 Kþ
GALAPAGOS 4
11,13 Kþ
11,13 Kþ
13,13 Kþ
60,10 Kþ
29,80 Kþ
20,30 Kþ
GALAPAGOS 5
22,93 Kþ
22,93 Kþ
82,80 Kþ
194,70 Kþ
GINGER 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,27 Kþ
2,20 Kþ
0,50 Kþ
10,60 Kþ
GINGER 2
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
4,50 Kþ
1,20 Kþ
20,30 Kþ
GINGER 3
0,93 Kþ
0,93 Kþ
1,07 Kþ
10,10 Kþ
2,40 Kþ
37,60 Kþ
GINGER 4
3,73 Kþ
3,73 Kþ
3,87 Kþ
23,50 Kþ
14,20 Kþ
42,90 Kþ
GINGER 5
7,40 Kþ
7,40 Kþ
8,47 Kþ
61,30 Kþ
0,40 Kþ
60,90 Kþ
GRAFIT 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,20 Kþ
0,90 Kþ
0,50 Kþ
2,20 Kþ
GRAFIT 2
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
1,40 Kþ
1,10 Kþ
0,70 Kþ
GRAFIT 3
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,47 Kþ
2,70 Kþ
3,80 Kþ
0,70 Kþ
GRAFIT 4
1,40 Kþ
1,40 Kþ
2,80 Kþ
11,30 Kþ
0,00 Kþ
7,40 Kþ
GRAFIT 5
5,67 Kþ
5,67 Kþ
15,40 Kþ
24,10 Kþ
HALLOWEEN 1
1,20 Kþ
9,60 Kþ
11,40 Kþ
HALLOWEEN 2
2,40 Kþ
23,90 Kþ
22,60 Kþ
HALLOWEEN 3
9,60 Kþ
59,70 Kþ
51,30 Kþ
HALLOWEEN 4
19,20 Kþ
150,20 Kþ
169,90 Kþ
HALLOWEEN 5
38,33 Kþ
87,90 Kþ
HONEY 1
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
7,40 Kþ
2,00 Kþ
8,80 Kþ
HONEY 2
1,53 Kþ
1,53 Kþ
1,53 Kþ
1,53 Kþ
19,10 Kþ
3,90 Kþ
17,70 Kþ
HONEY 3
3,07 Kþ
3,07 Kþ
3,00 Kþ
40,90 Kþ
8,10 Kþ
29,70 Kþ
HONEY 4
6,07 Kþ
6,07 Kþ
6,47 Kþ
38,60 Kþ
18,20 Kþ
32,30 Kþ
tel.777038288
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
27
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produktĤ
fasádní omítky Kþ/kg
odstín
vario
silicon
HONEY 5
12,13 Kþ
12,13 Kþ
LAVENDER 1
0,67 Kþ
0,67 Kþ
LAVENDER 2
1,40 Kþ
1,40 Kþ
neo
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
14,80 Kþ
87,40 Kþ
47,90 Kþ
47,60 Kþ
0,67 Kþ
1,00 Kþ
1,80 Kþ
1,80 Kþ
4,40 Kþ
1,40 Kþ
1,73 Kþ
12,10 Kþ
2,30 Kþ
8,00 Kþ
LAVENDER 3
2,73 Kþ
2,73 Kþ
3,60 Kþ
21,90 Kþ
5,70 Kþ
15,10 Kþ
LAVENDER 4
5,53 Kþ
5,53 Kþ
8,33 Kþ
30,40 Kþ
19,00 Kþ
47,80 Kþ
LAVENDER 5
11,07 Kþ
11,07 Kþ
20,00 Kþ
62,50 Kþ
43,80 Kþ
LEMON 1
0,93 Kþ
0,93 Kþ
0,93 Kþ
0,87 Kþ
9,70 Kþ
2,30 Kþ
11,40 Kþ
LEMON 2
1,80 Kþ
1,80 Kþ
1,80 Kþ
1,73 Kþ
21,50 Kþ
4,50 Kþ
13,80 Kþ
LEMON 3
3,67 Kþ
3,67 Kþ
3,47 Kþ
46,60 Kþ
9,20 Kþ
22,80 Kþ
LEMON 4
7,33 Kþ
7,33 Kþ
7,67 Kþ
48,60 Kþ
20,10 Kþ
26,10 Kþ
LEMON 5
14,67 Kþ
14,67 Kþ
17,27 Kþ
103,10 Kþ
45,10 Kþ
36,20 Kþ
LIME 1
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,87 Kþ
8,40 Kþ
2,00 Kþ
10,40 Kþ
LIME 2
1,73 Kþ
1,73 Kþ
1,73 Kþ
1,73 Kþ
17,70 Kþ
3,60 Kþ
13,40 Kþ
LIME 3
3,47 Kþ
3,47 Kþ
3,33 Kþ
40,90 Kþ
7,60 Kþ
21,50 Kþ
LIME 4
13,80 Kþ
13,80 Kþ
15,20 Kþ
90,10 Kþ
39,70 Kþ
26,20 Kþ
LIME 5
14,47 Kþ
14,47 Kþ
38,47 Kþ
190,10 Kþ
104,60 Kþ
MAGNOLIA 1
0,80 Kþ
0,80 Kþ
0,80 Kþ
1,20 Kþ
6,80 Kþ
2,40 Kþ
MAGNOLIA 2
1,67 Kþ
1,67 Kþ
1,67 Kþ
2,07 Kþ
16,00 Kþ
2,80 Kþ
60,30 Kþ
MAGNOLIA 3
3,33 Kþ
3,33 Kþ
4,40 Kþ
32,00 Kþ
7,30 Kþ
72,60 Kþ
MAGNOLIA 4
6,60 Kþ
6,60 Kþ
10,00 Kþ
35,60 Kþ
MAGNOLIA 5
13,27 Kþ
13,27 Kþ
29,13 Kþ
81,70 Kþ
MALIBU 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,30 Kþ
0,40 Kþ
8,00 Kþ
MALIBU 2
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,40 Kþ
4,40 Kþ
1,30 Kþ
26,30 Kþ
MALIBU 3
1,13 Kþ
1,13 Kþ
5,40 Kþ
18,50 Kþ
4,70 Kþ
67,90 Kþ
20,80 Kþ
129,60 Kþ
MALIBU 4
4,67 Kþ
4,67 Kþ
45,47 Kþ
49,90 Kþ
MALIBU 5
4,67 Kþ
4,67 Kþ
0,00 Kþ
40,00 Kþ
0,00 Kþ
MANDARIN 1
1,20 Kþ
10,00 Kþ
16,50 Kþ
MANDARIN 2
2,40 Kþ
25,40 Kþ
33,60 Kþ
MANDARIN 3
4,87 Kþ
68,30 Kþ
39,40 Kþ
MANDARIN 4
9,73 Kþ
73,90 Kþ
51,80 Kþ
MANDARIN 5
38,87 Kþ
139,80 Kþ
MARINE 1
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,53 Kþ
2,80 Kþ
1,20 Kþ
4,30 Kþ
MARINE 2
1,00 Kþ
1,00 Kþ
1,00 Kþ
1,67 Kþ
12,40 Kþ
3,30 Kþ
21,20 Kþ
MARINE 3
2,00 Kþ
2,00 Kþ
3,73 Kþ
11,50 Kþ
8,20 Kþ
27,20 Kþ
MARINE 4
4,07 Kþ
4,07 Kþ
7,73 Kþ
24,00 Kþ
MARINE 5
8,13 Kþ
8,13 Kþ
23,27 Kþ
51,40 Kþ
MELANGE 1
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
1,40 Kþ
0,50 Kþ
4,00 Kþ
MELANGE 2
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,33 Kþ
2,60 Kþ
0,90 Kþ
7,50 Kþ
MELANGE 3
0,87 Kþ
0,87 Kþ
1,13 Kþ
10,60 Kþ
2,70 Kþ
45,60 Kþ
200,50 Kþ
MELANGE 4
3,33 Kþ
3,33 Kþ
10,47 Kþ
24,40 Kþ
MELANGE 5
6,73 Kþ
6,73 Kþ
0,00 Kþ
102,10 Kþ
MOCCA 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,27 Kþ
3,00 Kþ
0,90 Kþ
3,10 Kþ
MOCCA 2
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
5,90 Kþ
1,90 Kþ
6,20 Kþ
tel.777038288
28
129,00 Kþ
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produktĤ
fasádní omítky Kþ/kg
neo
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
odstín
vario
silicon
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
MOCCA 3
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,93 Kþ
12,30 Kþ
3,70 Kþ
12,00 Kþ
MOCCA 4
3,60 Kþ
3,60 Kþ
4,00 Kþ
27,60 Kþ
54,30 Kþ
23,60 Kþ
MOCCA 5
7,13 Kþ
7,13 Kþ
9,00 Kþ
65,30 Kþ
0,00 Kþ
MUSTANG 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,30 Kþ
0,40 Kþ
8,40 Kþ
MUSTANG 2
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,40 Kþ
4,90 Kþ
1,50 Kþ
30,60 Kþ
MUSTANG 3
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
10,40 Kþ
2,80 Kþ
64,70 Kþ
37,20 Kþ
92,80 Kþ
MUSTANG 4
2,93 Kþ
2,93 Kþ
3,07 Kþ
22,40 Kþ
MUSTANG 5
5,87 Kþ
5,87 Kþ
0,00 Kþ
71,90 Kþ
NARCIS 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,13 Kþ
1,30 Kþ
0,40 Kþ
7,70 Kþ
NARCIS 2
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,60 Kþ
7,00 Kþ
1,60 Kþ
9,40 Kþ
NARCIS 3
1,47 Kþ
1,47 Kþ
1,27 Kþ
14,80 Kþ
3,20 Kþ
13,30 Kþ
NARCIS 4
5,87 Kþ
5,87 Kþ
5,20 Kþ
76,80 Kþ
14,20 Kþ
20,00 Kþ
NARCIS 5
11,73 Kþ
11,73 Kþ
11,33 Kþ
72,00 Kþ
34,30 Kþ
30,40 Kþ
NAVY 1
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,93 Kþ
4,60 Kþ
2,50 Kþ
8,90 Kþ
1,07 Kþ
NAVY 2
1,07 Kþ
1,07 Kþ
1,80 Kþ
13,30 Kþ
3,60 Kþ
17,60 Kþ
NAVY 3
2,13 Kþ
2,13 Kþ
3,60 Kþ
11,60 Kþ
9,20 Kþ
17,40 Kþ
NAVY 4
4,20 Kþ
4,20 Kþ
8,40 Kþ
26,40 Kþ
NAVY 5
8,47 Kþ
8,47 Kþ
23,20 Kþ
52,90 Kþ
OLIVE 1
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,07 Kþ
1,10 Kþ
0,30 Kþ
6,90 Kþ
OLIVE 2
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,40 Kþ
4,70 Kþ
1,30 Kþ
24,50 Kþ
OLIVE 3
2,00 Kþ
2,00 Kþ
1,20 Kþ
24,20 Kþ
6,10 Kþ
52,80 Kþ
16,50 Kþ
67,80 Kþ
OLIVE 4
4,00 Kþ
4,00 Kþ
2,27 Kþ
21,50 Kþ
OLIVE 5
7,93 Kþ
7,93 Kþ
33,00 Kþ
99,90 Kþ
ORANGE 1
1,27 Kþ
6,40 Kþ
96,70 Kþ
25,60 Kþ
ORANGE 2
2,47 Kþ
25,50 Kþ
57,90 Kþ
ORANGE 3
5,00 Kþ
64,40 Kþ
41,40 Kþ
ORANGE 4
9,93 Kþ
70,60 Kþ
69,60 Kþ
ORANGE 5
39,73 Kþ
150,60 Kþ
PARROT 1
1,07 Kþ
7,70 Kþ
7,70 Kþ
PARROT 2
2,07 Kþ
20,20 Kþ
16,10 Kþ
PARROT 3
4,13 Kþ
47,10 Kþ
20,60 Kþ
43,30 Kþ
PARROT 4
8,27 Kþ
45,40 Kþ
PARROT 5
16,53 Kþ
104,90 Kþ
PILVAX 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
2,50 Kþ
1,60 Kþ
14,00 Kþ
PILVAX 2
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,47 Kþ
5,10 Kþ
6,10 Kþ
27,80 Kþ
PILVAX 3
1,53 Kþ
1,53 Kþ
1,73 Kþ
10,10 Kþ
44,30 Kþ
64,10 Kþ
PILVAX 4
3,00 Kþ
3,00 Kþ
3,67 Kþ
22,90 Kþ
0,00 Kþ
109,90 Kþ
PILVAX 5
6,07 Kþ
6,07 Kþ
0,00 Kþ
129,50 Kþ
PINK 1
1,13 Kþ
PINK 2
2,20 Kþ
21,30 Kþ
7,00 Kþ
PINK 3
8,93 Kþ
107,20 Kþ
44,60 Kþ
PINK 4
35,60 Kþ
255,00 Kþ
162,40 Kþ
PINK 5
36,27 Kþ
180,00 Kþ
tel.777038288
8,40 Kþ
3,80 Kþ
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
29
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produktĤ
fasádní omítky Kþ/kg
odstín
vario
silicon
HONEY 5
12,13 Kþ
12,13 Kþ
LAVENDER 1
0,67 Kþ
0,67 Kþ
LAVENDER 2
1,40 Kþ
1,40 Kþ
neo
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
14,80 Kþ
87,40 Kþ
47,90 Kþ
47,60 Kþ
0,67 Kþ
1,00 Kþ
1,80 Kþ
1,80 Kþ
4,40 Kþ
1,40 Kþ
1,73 Kþ
12,10 Kþ
2,30 Kþ
8,00 Kþ
LAVENDER 3
2,73 Kþ
2,73 Kþ
3,60 Kþ
21,90 Kþ
5,70 Kþ
15,10 Kþ
LAVENDER 4
5,53 Kþ
5,53 Kþ
8,33 Kþ
30,40 Kþ
19,00 Kþ
47,80 Kþ
LAVENDER 5
11,07 Kþ
11,07 Kþ
20,00 Kþ
62,50 Kþ
43,80 Kþ
LEMON 1
0,93 Kþ
0,93 Kþ
0,93 Kþ
0,87 Kþ
9,70 Kþ
2,30 Kþ
11,40 Kþ
LEMON 2
1,80 Kþ
1,80 Kþ
1,80 Kþ
1,73 Kþ
21,50 Kþ
4,50 Kþ
13,80 Kþ
LEMON 3
3,67 Kþ
3,67 Kþ
3,47 Kþ
46,60 Kþ
9,20 Kþ
22,80 Kþ
LEMON 4
7,33 Kþ
7,33 Kþ
7,67 Kþ
48,60 Kþ
20,10 Kþ
26,10 Kþ
LEMON 5
14,67 Kþ
14,67 Kþ
17,27 Kþ
103,10 Kþ
45,10 Kþ
36,20 Kþ
LIME 1
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,87 Kþ
8,40 Kþ
2,00 Kþ
10,40 Kþ
LIME 2
1,73 Kþ
1,73 Kþ
1,73 Kþ
1,73 Kþ
17,70 Kþ
3,60 Kþ
13,40 Kþ
LIME 3
3,47 Kþ
3,47 Kþ
3,33 Kþ
40,90 Kþ
7,60 Kþ
21,50 Kþ
LIME 4
13,80 Kþ
13,80 Kþ
15,20 Kþ
90,10 Kþ
39,70 Kþ
26,20 Kþ
LIME 5
14,47 Kþ
14,47 Kþ
38,47 Kþ
190,10 Kþ
104,60 Kþ
MAGNOLIA 1
0,80 Kþ
0,80 Kþ
0,80 Kþ
1,20 Kþ
6,80 Kþ
2,40 Kþ
MAGNOLIA 2
1,67 Kþ
1,67 Kþ
1,67 Kþ
2,07 Kþ
16,00 Kþ
2,80 Kþ
60,30 Kþ
MAGNOLIA 3
3,33 Kþ
3,33 Kþ
4,40 Kþ
32,00 Kþ
7,30 Kþ
72,60 Kþ
MAGNOLIA 4
6,60 Kþ
6,60 Kþ
10,00 Kþ
35,60 Kþ
MAGNOLIA 5
13,27 Kþ
13,27 Kþ
29,13 Kþ
81,70 Kþ
MALIBU 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,30 Kþ
0,40 Kþ
8,00 Kþ
MALIBU 2
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,40 Kþ
4,40 Kþ
1,30 Kþ
26,30 Kþ
MALIBU 3
1,13 Kþ
1,13 Kþ
5,40 Kþ
18,50 Kþ
4,70 Kþ
67,90 Kþ
20,80 Kþ
129,60 Kþ
MALIBU 4
4,67 Kþ
4,67 Kþ
45,47 Kþ
49,90 Kþ
MALIBU 5
4,67 Kþ
4,67 Kþ
0,00 Kþ
40,00 Kþ
0,00 Kþ
MANDARIN 1
1,20 Kþ
10,00 Kþ
16,50 Kþ
MANDARIN 2
2,40 Kþ
25,40 Kþ
33,60 Kþ
MANDARIN 3
4,87 Kþ
68,30 Kþ
39,40 Kþ
MANDARIN 4
9,73 Kþ
73,90 Kþ
51,80 Kþ
MANDARIN 5
38,87 Kþ
139,80 Kþ
MARINE 1
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,53 Kþ
2,80 Kþ
1,20 Kþ
4,30 Kþ
MARINE 2
1,00 Kþ
1,00 Kþ
1,00 Kþ
1,67 Kþ
12,40 Kþ
3,30 Kþ
21,20 Kþ
MARINE 3
2,00 Kþ
2,00 Kþ
3,73 Kþ
11,50 Kþ
8,20 Kþ
27,20 Kþ
MARINE 4
4,07 Kþ
4,07 Kþ
7,73 Kþ
24,00 Kþ
MARINE 5
8,13 Kþ
8,13 Kþ
23,27 Kþ
51,40 Kþ
MELANGE 1
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
1,40 Kþ
0,50 Kþ
4,00 Kþ
MELANGE 2
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,33 Kþ
2,60 Kþ
0,90 Kþ
7,50 Kþ
MELANGE 3
0,87 Kþ
0,87 Kþ
1,13 Kþ
10,60 Kþ
2,70 Kþ
45,60 Kþ
200,50 Kþ
MELANGE 4
3,33 Kþ
3,33 Kþ
10,47 Kþ
24,40 Kþ
MELANGE 5
6,73 Kþ
6,73 Kþ
0,00 Kþ
102,10 Kþ
MOCCA 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,27 Kþ
3,00 Kþ
0,90 Kþ
3,10 Kþ
MOCCA 2
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
5,90 Kþ
1,90 Kþ
6,20 Kþ
tel.777038288
30
129,00 Kþ
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produktĤ
fasádní omítky Kþ/kg
neo
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
odstín
vario
silicon
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
MOCCA 3
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,93 Kþ
12,30 Kþ
3,70 Kþ
12,00 Kþ
MOCCA 4
3,60 Kþ
3,60 Kþ
4,00 Kþ
27,60 Kþ
54,30 Kþ
23,60 Kþ
MOCCA 5
7,13 Kþ
7,13 Kþ
9,00 Kþ
65,30 Kþ
0,00 Kþ
MUSTANG 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,30 Kþ
0,40 Kþ
8,40 Kþ
MUSTANG 2
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,40 Kþ
4,90 Kþ
1,50 Kþ
30,60 Kþ
MUSTANG 3
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
10,40 Kþ
2,80 Kþ
64,70 Kþ
37,20 Kþ
92,80 Kþ
MUSTANG 4
2,93 Kþ
2,93 Kþ
3,07 Kþ
22,40 Kþ
MUSTANG 5
5,87 Kþ
5,87 Kþ
0,00 Kþ
71,90 Kþ
NARCIS 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,13 Kþ
1,30 Kþ
0,40 Kþ
7,70 Kþ
NARCIS 2
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,60 Kþ
7,00 Kþ
1,60 Kþ
9,40 Kþ
NARCIS 3
1,47 Kþ
1,47 Kþ
1,27 Kþ
14,80 Kþ
3,20 Kþ
13,30 Kþ
NARCIS 4
5,87 Kþ
5,87 Kþ
5,20 Kþ
76,80 Kþ
14,20 Kþ
20,00 Kþ
NARCIS 5
11,73 Kþ
11,73 Kþ
11,33 Kþ
72,00 Kþ
34,30 Kþ
30,40 Kþ
NAVY 1
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,93 Kþ
4,60 Kþ
2,50 Kþ
8,90 Kþ
1,07 Kþ
NAVY 2
1,07 Kþ
1,07 Kþ
1,80 Kþ
13,30 Kþ
3,60 Kþ
17,60 Kþ
NAVY 3
2,13 Kþ
2,13 Kþ
3,60 Kþ
11,60 Kþ
9,20 Kþ
17,40 Kþ
NAVY 4
4,20 Kþ
4,20 Kþ
8,40 Kþ
26,40 Kþ
NAVY 5
8,47 Kþ
8,47 Kþ
23,20 Kþ
52,90 Kþ
OLIVE 1
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,07 Kþ
1,10 Kþ
0,30 Kþ
6,90 Kþ
OLIVE 2
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,40 Kþ
4,70 Kþ
1,30 Kþ
24,50 Kþ
OLIVE 3
2,00 Kþ
2,00 Kþ
1,20 Kþ
24,20 Kþ
6,10 Kþ
52,80 Kþ
16,50 Kþ
67,80 Kþ
OLIVE 4
4,00 Kþ
4,00 Kþ
2,27 Kþ
21,50 Kþ
OLIVE 5
7,93 Kþ
7,93 Kþ
33,00 Kþ
99,90 Kþ
ORANGE 1
1,27 Kþ
6,40 Kþ
96,70 Kþ
25,60 Kþ
ORANGE 2
2,47 Kþ
25,50 Kþ
57,90 Kþ
ORANGE 3
5,00 Kþ
64,40 Kþ
41,40 Kþ
ORANGE 4
9,93 Kþ
70,60 Kþ
69,60 Kþ
ORANGE 5
39,73 Kþ
150,60 Kþ
PARROT 1
1,07 Kþ
7,70 Kþ
7,70 Kþ
PARROT 2
2,07 Kþ
20,20 Kþ
16,10 Kþ
PARROT 3
4,13 Kþ
47,10 Kþ
20,60 Kþ
43,30 Kþ
PARROT 4
8,27 Kþ
45,40 Kþ
PARROT 5
16,53 Kþ
104,90 Kþ
PILVAX 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
2,50 Kþ
1,60 Kþ
14,00 Kþ
PILVAX 2
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,47 Kþ
5,10 Kþ
6,10 Kþ
27,80 Kþ
PILVAX 3
1,53 Kþ
1,53 Kþ
1,73 Kþ
10,10 Kþ
44,30 Kþ
64,10 Kþ
PILVAX 4
3,00 Kþ
3,00 Kþ
3,67 Kþ
22,90 Kþ
0,00 Kþ
109,90 Kþ
PILVAX 5
6,07 Kþ
6,07 Kþ
0,00 Kþ
129,50 Kþ
PINK 1
1,13 Kþ
PINK 2
2,20 Kþ
21,30 Kþ
7,00 Kþ
PINK 3
8,93 Kþ
107,20 Kþ
44,60 Kþ
PINK 4
35,60 Kþ
255,00 Kþ
162,40 Kþ
PINK 5
36,27 Kþ
180,00 Kþ
tel.777038288
8,40 Kþ
3,80 Kþ
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
31
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produktĤ
fasádní omítky Kþ/kg
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
odstín
vario
silicon
neo
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
PRALINE 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,20 Kþ
0,40 Kþ
5,70 Kþ
PRALINE 2
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,40 Kþ
4,30 Kþ
1,40 Kþ
20,00 Kþ
PRALINE 3
0,67 Kþ
0,67 Kþ
0,80 Kþ
10,40 Kþ
2,90 Kþ
39,50 Kþ
31,40 Kþ
89,60 Kþ
PRALINE 4
2,80 Kþ
2,80 Kþ
3,33 Kþ
19,30 Kþ
PRALINE 5
5,53 Kþ
5,53 Kþ
0,00 Kþ
101,30 Kþ
ROUGE 1
1,87 Kþ
18,40 Kþ
12,00 Kþ
ROUGE 2
3,67 Kþ
42,70 Kþ
21,60 Kþ
ROUGE 3
7,33 Kþ
101,00 Kþ
172,40 Kþ
ROUGE 4
14,73 Kþ
103,80 Kþ
52,30 Kþ
ROUGE 5
29,40 Kþ
261,30 Kþ
SALMON 1
1,20 Kþ
4,00 Kþ
10,60 Kþ
SALMON 2
2,47 Kþ
13,40 Kþ
17,60 Kþ
SALMON 3
4,93 Kþ
56,10 Kþ
33,30 Kþ
SALMON 4
9,87 Kþ
55,90 Kþ
25,90 Kþ
SALMON 5
19,67 Kþ
SALSA 1
0,67 Kþ
0,67 Kþ
0,67 Kþ
0,20 Kþ
3,60 Kþ
0,50 Kþ
12,00 Kþ
SALSA 2
2,80 Kþ
2,80 Kþ
2,80 Kþ
2,93 Kþ
14,30 Kþ
2,00 Kþ
45,80 Kþ
132,00 Kþ
81,20 Kþ
SALSA 3
5,53 Kþ
5,53 Kþ
5,87 Kþ
26,80 Kþ
5,40 Kþ
82,70 Kþ
SALSA 4
11,13 Kþ
11,13 Kþ
12,93 Kþ
68,40 Kþ
11,90 Kþ
74,40 Kþ
SALSA 5
22,27 Kþ
22,27 Kþ
31,33 Kþ
152,40 Kþ
164,80 Kþ
SCARLET 1
1,53 Kþ
13,20 Kþ
5,20 Kþ
SCARLET 2
3,13 Kþ
29,50 Kþ
35,00 Kþ
SCARLET 3
12,53 Kþ
67,70 Kþ
33,20 Kþ
SCARLET 4
50,07 Kþ
113,50 Kþ
SCARLET 5
50,73 Kþ
SILK 1
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,07 Kþ
0,90 Kþ
0,40 Kþ
6,70 Kþ
SILK 2
0,60 Kþ
0,60 Kþ
0,60 Kþ
0,13 Kþ
2,00 Kþ
0,50 Kþ
12,00 Kþ
SILK 3
1,13 Kþ
1,13 Kþ
0,33 Kþ
3,40 Kþ
1,00 Kþ
25,00 Kþ
271,70 Kþ
SILK 4
4,60 Kþ
4,60 Kþ
3,47 Kþ
35,50 Kþ
3,70 Kþ
100,80 Kþ
SILK 5
9,20 Kþ
9,20 Kþ
5,80 Kþ
53,20 Kþ
29,30 Kþ
104,90 Kþ
SILVER 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,70 Kþ
0,20 Kþ
1,30 Kþ
0,07 Kþ
SILVER 2
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,00 Kþ
0,40 Kþ
1,90 Kþ
SILVER 3
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,47 Kþ
3,50 Kþ
1,30 Kþ
5,50 Kþ
SILVER 4
1,20 Kþ
1,20 Kþ
1,67 Kþ
14,40 Kþ
4,10 Kþ
7,40 Kþ
SILVER 5
2,40 Kþ
2,40 Kþ
3,47 Kþ
14,50 Kþ
17,70 Kþ
10,80 Kþ
SOLE 1
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
8,10 Kþ
1,80 Kþ
9,60 Kþ
SOLE 2
1,40 Kþ
1,40 Kþ
1,40 Kþ
1,40 Kþ
17,20 Kþ
3,50 Kþ
13,50 Kþ
SOLE 3
5,67 Kþ
5,67 Kþ
5,80 Kþ
79,90 Kþ
15,00 Kþ
20,10 Kþ
SOLE 4
11,40 Kþ
11,40 Kþ
13,07 Kþ
77,30 Kþ
33,20 Kþ
25,10 Kþ
SOLE 5
22,80 Kþ
22,80 Kþ
33,20 Kþ
175,20 Kþ
91,50 Kþ
STEEL 1
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,87 Kþ
4,60 Kþ
1,90 Kþ
2,70 Kþ
STEEL 2
0,73 Kþ
0,73 Kþ
0,73 Kþ
1,87 Kþ
10,30 Kþ
4,30 Kþ
5,40 Kþ
STEEL 3
1,47 Kþ
1,47 Kþ
4,13 Kþ
22,20 Kþ
10,60 Kþ
11,30 Kþ
tel.777038288
32
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produktĤ
fasádní omítky Kþ/kg
neo
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
odstín
vario
silicon
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
STEEL 4
5,73 Kþ
5,73 Kþ
20,40 Kþ
64,00 Kþ
72,60 Kþ
71,90 Kþ
STEEL 5
12,13 Kþ
12,13 Kþ
0,00 Kþ
107,90 Kþ
SUNSET 1
1,60 Kþ
14,40 Kþ
27,30 Kþ
SUNSET 2
3,20 Kþ
34,80 Kþ
49,80 Kþ
SUNSET 3
6,40 Kþ
38,40 Kþ
38,10 Kþ
SUNSET 4
12,73 Kþ
92,20 Kþ
41,60 Kþ
SUNSET 5
25,47 Kþ
TABASCO 1
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,13 Kþ
2,00 Kþ
0,60 Kþ
14,80 Kþ
TABASCO 2
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,53 Kþ
0,60 Kþ
11,90 Kþ
2,20 Kþ
56,60 Kþ
TABASCO 3
1,07 Kþ
1,07 Kþ
1,13 Kþ
12,90 Kþ
3,40 Kþ
116,00 Kþ
15,70 Kþ
110,30 Kþ
49,90 Kþ
TABASCO 4
2,07 Kþ
2,07 Kþ
2,20 Kþ
45,80 Kþ
TABASCO 5
2,07 Kþ
2,07 Kþ
10,47 Kþ
125,80 Kþ
TIRAMISU 1
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,20 Kþ
0,27 Kþ
2,20 Kþ
0,70 Kþ
13,10 Kþ
TIRAMISU 2
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,33 Kþ
4,10 Kþ
1,30 Kþ
25,10 Kþ
TIRAMISU 3
0,87 Kþ
0,87 Kþ
0,67 Kþ
10,00 Kþ
2,70 Kþ
44,80 Kþ
TIRAMISU 4
1,67 Kþ
1,67 Kþ
1,33 Kþ
8,20 Kþ
6,20 Kþ
52,60 Kþ
TIRAMISU 5
0,67 Kþ
0,67 Kþ
5,80 Kþ
41,20 Kþ
TORNADO 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,10 Kþ
0,40 Kþ
4,30 Kþ
TORNADO 2
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,40 Kþ
4,00 Kþ
1,40 Kþ
14,90 Kþ
TORNADO 3
1,40 Kþ
1,40 Kþ
1,47 Kþ
21,80 Kþ
4,70 Kþ
29,20 Kþ
TORNADO 4
2,87 Kþ
2,87 Kþ
3,13 Kþ
16,80 Kþ
24,50 Kþ
52,20 Kþ
TORNADO 5
5,67 Kþ
5,67 Kþ
0,00 Kþ
71,40 Kþ
TOUAREG 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,13 Kþ
1,00 Kþ
0,40 Kþ
0,50 Kþ
TOUAREG 2
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,33 Kþ
0,53 Kþ
3,40 Kþ
1,40 Kþ
0,50 Kþ
TOUAREG 3
1,20 Kþ
1,20 Kþ
2,27 Kþ
14,30 Kþ
3,70 Kþ
4,20 Kþ
TOUAREG 4
4,87 Kþ
4,87 Kþ
14,80 Kþ
31,40 Kþ
TOUAREG 5
4,87 Kþ
4,87 Kþ
0,00 Kþ
31,40 Kþ
TWIST 1
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,40 Kþ
0,47 Kþ
3,50 Kþ
0,80 Kþ
17,70 Kþ
0,80 Kþ
TWIST 2
0,80 Kþ
0,80 Kþ
0,93 Kþ
12,20 Kþ
2,70 Kþ
36,90 Kþ
TWIST 3
1,67 Kþ
1,67 Kþ
1,53 Kþ
26,90 Kþ
5,30 Kþ
48,30 Kþ
TWIST 4
3,33 Kþ
3,33 Kþ
3,00 Kþ
21,60 Kþ
13,00 Kþ
50,30 Kþ
TWIST 5
6,67 Kþ
6,67 Kþ
0,00 Kþ
52,20 Kþ
VANILLA 1
0,60 Kþ
0,60 Kþ
0,60 Kþ
0,80 Kþ
7,90 Kþ
1,80 Kþ
23,60 Kþ
VANILLA 2
1,27 Kþ
1,27 Kþ
1,27 Kþ
1,20 Kþ
17,70 Kþ
4,00 Kþ
41,60 Kþ
VANILLA 3
2,47 Kþ
2,47 Kþ
2,47 Kþ
38,70 Kþ
8,90 Kþ
44,50 Kþ
VANILLA 4
4,93 Kþ
4,93 Kþ
4,87 Kþ
37,00 Kþ
23,10 Kþ
56,60 Kþ
VANILLA 5
5,60 Kþ
5,60 Kþ
12,80 Kþ
110,10 Kþ
81,60 Kþ
113,80 Kþ
WASABI 1
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,60 Kþ
4,80 Kþ
1,50 Kþ
19,90 Kþ
WASABI 2
0,93 Kþ
0,93 Kþ
0,93 Kþ
1,20 Kþ
10,80 Kþ
3,20 Kþ
33,50 Kþ
WASABI 3
1,87 Kþ
1,87 Kþ
2,33 Kþ
23,10 Kþ
5,00 Kþ
65,80 Kþ
WASABI 4
1,73 Kþ
1,73 Kþ
4,40 Kþ
23,80 Kþ
11,80 Kþ
66,70 Kþ
WASABI 5
7,47 Kþ
7,47 Kþ
9,60 Kþ
48,80 Kþ
39,40 Kþ
89,80 Kþ
WESTERN 1
0,13 Kþ
0,13 Kþ
0,20 Kþ
1,60 Kþ
0,50 Kþ
8,10 Kþ
tel.777038288
0,13 Kþ
REVCO
l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
33
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
CENÍK REVCO
PLATNOST OD 1.3.2013
CeníkRevco
platnostod1.3.2013
pĜíplatky za probarvení Revco produktĤ
fasádní omítky Kþ/kg
fasádní barvy Kþ/lt
vnitĜní barvy Kþ/lt
odstín
vario
silicon
neo
silicat
exterior
silicat ext.
Interior
WESTERN 2
0,60 Kþ
0,60 Kþ
0,60 Kþ
0,60 Kþ
6,50 Kþ
2,20 Kþ
30,00 Kþ
WESTERN 3
1,20 Kþ
1,20 Kþ
1,13 Kþ
14,00 Kþ
4,90 Kþ
40,90 Kþ
WESTERN 4
2,40 Kþ
2,40 Kþ
2,60 Kþ
14,90 Kþ
15,00 Kþ
53,70 Kþ
WESTERN 5
4,80 Kþ
4,80 Kþ
5,53 Kþ
36,00 Kþ
WHISKEY 1
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
0,07 Kþ
1,10 Kþ
0,30 Kþ
140,50 Kþ
7,50 Kþ
WHISKEY 2
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,27 Kþ
0,33 Kþ
4,10 Kþ
1,10 Kþ
27,00 Kþ
WHISKEY 3
0,47 Kþ
0,47 Kþ
3,80 Kþ
8,20 Kþ
2,30 Kþ
53,80 Kþ
WHISKEY 4
2,00 Kþ
2,00 Kþ
20,80 Kþ
16,10 Kþ
17,10 Kþ
242,60 Kþ
WHISKEY 5
2,00 Kþ
2,00 Kþ
10,67 Kþ
20,10 Kþ
0,00 Kþ
YAFFA 1
1,93 Kþ
16,00 Kþ
41,60 Kþ
YAFFA 2
3,87 Kþ
45,00 Kþ
64,90 Kþ
YAFFA 3
7,67 Kþ
50,10 Kþ
51,00 Kþ
YAFFA 4
15,33 Kþ
120,90 Kþ
79,70 Kþ
YAFFA 5
30,67 Kþ
145,40 Kþ
0,00 Kþ
YUCCA 1
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,47 Kþ
0,73 Kþ
2,30 Kþ
0,80 Kþ
4,90 Kþ
YUCCA 2
0,93 Kþ
0,93 Kþ
0,93 Kþ
0,87 Kþ
4,70 Kþ
1,80 Kþ
13,50 Kþ
YUCCA 3
3,73 Kþ
3,73 Kþ
3,67 Kþ
25,60 Kþ
9,70 Kþ
9,40 Kþ
12,40 Kþ
17,30 Kþ
YUCCA 4
7,47 Kþ
7,47 Kþ
6,80 Kþ
53,60 Kþ
YUCCA 5
15,53 Kþ
15,53 Kþ
29,67 Kþ
114,00 Kþ
42,50 Kþ
DĤležité fakty k probarveným produktĤm:
Vzorník Revco Vario nabízí 320 moderních odstínĤ. Je vyroben tiskovou technologií, z toho dĤvodu nelze nikdy
zaruþit 100% shodu vzorníku a natónovaného zboží. Barva výsledného odstínu závisí na konkrétní struktuĜe
materiálu, savosti a typu podkladu, dobČ schnutí, zpĤsobu aplikace, barevnosti okolí a lomu svČtla!
Nepatrné odchylky zapĜíþinČné tČmito faktory, nejsou dĤvodem k reklamaci zboží.
Aplikaþní firma je vždy povinna, pĜesvČdþit se o správnosti odstínu pĜed zapoþetím díla.
Na každou aplikaci doporuþujeme zakoupit dostateþné množství materiálu a pĜípadné domíchávky peþlivČ smíchat
s pĜechozí várkou nebo použít na oddČléné plochy.
U tepetnČ izolaþních systémĤ doporuþujeme použít odstíny s hodnotou HBW (uvedeno ve vzorníku) vyšší než 25,
aby se pĜedešlo pĜehĜívání systému.
tel.777038288
34
www.revco.cz
Pražská238,Zdiby
REVCO l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
OBJEDNÁVKOVÝ LIST
Objednávkový list
Revco Czech Republic s.r.o.
ē.obj.:
odbĢratel
datum:
firma:
fakturaēní adresa:
termín dodání:
IO:
DI:
Objednáváme u Vás závaznĢ toto zboží:
obj.kód popis zboží
odstín
ks
vystavil:
doprava (oznaēte): osobní odbĢr Zdiby
dopravu zajistí Revco CZ
vyzvedne (jméno a pƎíjmení)
REVCO l Pražská 238 l 250 66 Zdiby
Tel.: 777 038 288 l www.revco.cz
35
Download

Revco ceník