KATALOG PROIZVODA
O kompaniji
Nedaleko od Aranđelovca, na obroncima planine Venčac nalazi se Banja Komerc Bekament DOO - fabrika za proizvodnju materijala za
završne radove u građevinarstvu. Osnovana je 1992. godine i više od 20 godina uspešno prerađuje i proizvodi mlevene materijale od čuvenog
«venčačkog mermera».
Naš program čine: završni premazi za unutrašnje i spoljašnje zidne površine, građevinski lepkovi, mase za gletovanje i fugovanje, krečnocementni mašinski malteri, dekorativni mineralni tankoslojni malteri (praškasti), dekorativni tankoslojni malteri u pastoznom stanju, emulzije
i podloge, materijali za podove, najfinija kalcijum-karbonatna punila i ostali materijali u građevinarstvu. Svi proizvodi poseduju odgovarajuće
ateste kvaliteta.
Svi naši proizvodi se na tržištu prodaju pod robnom markom BEKAMENT.
Početkom devedesetih godina pod imenom Banja Komerc osnovana je mala porodična firma za preradu mlevenih materijala od čuvenog
venčačkog kamena. Niko nije mogao da nasluti da će dvadeset godina kasnije, uz mnogo entuzijazma, rada, ljubavi i hrabrosti izrasti u veliko
preduzeće kakvo je danas. Te, ne tako davne, 1992. godine proizvodnju su u njoj započeli sa dva proizvoda, a asortiman je do danas proširen
na više od 70 proizvoda.
Danas kompaniji Banja Komerc, koja se odnedavno zove Banja Komerc Bekament DOO, pripada i ćerka firma Gea sa dva kamenoloma i
pogonom za preradu kalcijum karbonata. Osim toga, Bekament ima još dva kamenoloma za proizvodnju kalcijum karbonata. Time kompanija
danas može zaokružiti proces od proizvodnje osnovne sirovine do finalnog proizvoda.
Politika kvaliteta
U težnji da steknemo nove klijente i zadržimo postojeće, poslovnu politiku Banja Komerc Bekament DOO zasniva na unapređivanju i stalnom
poboljšavanju kvaliteta poslovanja i zaštiti životne sredine u kojoj živimo i radimo, mi i naši klijenti. Iz tog razloga odlučili smo da u naše
poslovanje uvedemo principe i pravila na kojima počivaju standardi ISO 9001- Sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) i ISO 14001- Sistem
upravljanja zaštitom životne sredine (EMS).
Banja Komerc Bekament DOO gradi svoj poslovni uspeh, razvoj i unapređuje zadovoljstvo i motivaciju korisnika i svih zaposlenih ispunjavanjem
svojih strateških ciljeva, koji su:
Maksimalan kvalitet proizvoda,
Stalno povećanje zadovoljstva korisnika ispunjavanjem njihovih zahteva i očekivanja,
Dosledna kontrola proizvodnje i upravljanje procesima kojima se obezbeđuje potpuno ispunjavanje zahteva korisnika i svih
odgovarajućih propisa i eliminišu rizici bezbednosti,
Neprekidno ulaganje u razvoj i unapređivanje tehničke opremljenosti,
Upravljanje svim identifikovanim aspektima životne sredine,
Posvećenost stalnom unapređivanju i prevenciji zagađenja,
Poštovanje odgovarajućih propisa i drugih prihvaćenih zahteva koji se odnose na zaštitu životne sredine,
Stručno osposobljavanje zaposlenih i povećavanje njihove kreativnosti i inicijative,
Stalno povećavanje efikasnosti i efektivnosti svih procesa rada i uvećavanje profitabilnosti ukupnog poslovanja,
Smanjivanje troškova poslovanja uz nastojanje svih zaposlenih da svoje obaveze urade dobro i na vreme; prvi i svaki put,
Stvaranje, održavanje i unapređivanje korektnih partnerskih odnosa sa dobavljačima i korisnicima.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
3
6
1
7
2
7
9
12
1
10
7
4
9
1
6
1
10
7
7
12
6
1
7
7
12
7
5
11
4
BEKAMEnT kataloG proizvoda
8
8
11
10
6
11
11
8
5
8
11
10
5
1
7
7
12
8
2
9
1
11
10
5
11
11
9
10
3
11
1
1 • Podloge i imPregnacije ............................................................... (7-9 str.)
2 • Unutrašnje boje ........................................................................ (10-11 str.)
3 • Unutrašnji malteri .................................................................. (12-13 str.)
4 • dekorativni materijali ............................................................ (14-17 str.)
5 • fasadne boje ............................................................................... (18-20 str.)
6 • fasadni malteri ......................................................................... (21-24 str.)
7 • građevinski lepkovi ................................................................. (25-27 str.)
8 • sistemi za polaganje keramike ............................................ (28-29 str.)
9 • mase za izravnavanje ............................................................. (30-32 str.)
10 • mašinski malteri ..................................................................... (33-34 str.)
11 • Hidroizolacioni materijali .................................................. (35-36 str.)
12 • termoizolacioni sistemi ....................................................... (37-41 str.)
BEKAMEnT kataloG proizvoda
5
SADRŽAJ
PODLOGE I IMPREGNACIJE
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
BK-Podloga .........................................................................07
BK-Acryl ..............................................................................07
BK-Grund Universal ...........................................................07
BK-MicroGrund Universal..................................................08
BK-Grund Silicat..................................................................08
BK-Beton Kontakt...............................................................09
BK-Nivelator........................................................................09
BK-Penetrat........................................................................09
BK-StirolFix WDVS .............................................................25
BK-StirolFix 1 ......................................................................25
BK-StirolFix Special ............................................................25
BK-StirolFix White ..............................................................26
BK-ParketFix ......................................................................26
BK-ParketFix Prime ...........................................................26
BK-ParketFix PU.................................................................27
BK-PlasterFix......................................................................27
BK-Fil....................................................................................27
UNUTRAŠNJE BOJE
BK-Pol .................................................................................10
BK-Pol Fresh ......................................................................10
BK-Pol Gold .........................................................................10
BK-Pol Crystal ....................................................................10
BK-Sani CID .........................................................................11
BK-Poli CID ..........................................................................11
BK-Color ..............................................................................11
UNUTRAŠNJI MALTERI
SiproFix BK 90 .....................................................................28
SiproFix BK 110 ...................................................................28
SiproFix BK 160 ...................................................................29
BK-Fugomal ........................................................................29
MASE ZA IZRAVNAVANJE
BK-IN Plast .........................................................................12
BK-Briv Universal ...............................................................12
BK-Dekor .............................................................................13
BK-IN Kul .............................................................................13
BK-IN Kul Briliant ...............................................................13
BK-GletEx Universal............................................................30
BK-GletEx.............................................................................30
BK-GletEx Premium ...........................................................30
BK-GletEx S..........................................................................31
BK-GletEx Acryl ..................................................................31
BK-GletEx S Acryl................................................................31
BK-Liv ..................................................................................32
DEKORATIVNI MATERIJALI
Mašinski malteri
BK-Deco Acryl .....................................................................14
BK-Stucco ...........................................................................14
BK-Nova Era .......................................................................14
BK-Nova Era Exclusive ......................................................15
BK-Sunset ...........................................................................15
BK-Iskra ..............................................................................16
BK-Natura............................................................................16
BK-Perla...............................................................................16
BK-Travertino......................................................................17
BK-Mal 120 .........................................................................33
BK-Mal 220 .........................................................................33
BK-Mal 320 .........................................................................33
BK-Mal 420 .........................................................................34
FASADNE BOJE
BK-Fas Acryl .......................................................................18
BK-MicroFas Acryl .............................................................18
BK-Fas Silicat .....................................................................18
BK-MicroFas Silicat ............................................................19
BK-Fas Silicon ....................................................................19
BK-MicroFas Silicon ...........................................................19
BK-Bet .................................................................................20
BK-Fas Color .......................................................................20
FASADNI MALTERI
BK-Plast ..............................................................................21
BK-S Plast ...........................................................................21
BK-Sil ...................................................................................22
BK-Sil Si&Si .........................................................................22
BK-Kul .................................................................................23
BK-Briv Special ...................................................................23
BK-Terofa ............................................................................24
BK-Banjalit ..........................................................................24
6
SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE
BEKAMEnT kataloG proizvoda
Hidroizolacioni materijali
BK-HidroStop 1 ..................................................................35
BK-HidroStop 2 ..................................................................35
BK-HidroStop Extra ...........................................................35
BK-Fleks ..............................................................................36
BK-HidroStop 5/5 ..............................................................36
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
BEKATHERM Prestige ........................................................39
BEKATHERM Standard ......................................................40
BEKATHERM Plus ..............................................................41
MIX SYSTEM
PODLOGE I IMPREGNACIJE
www.bekament.com
BK-Podloga
PODLOGA ZA GRUNDIRANJE ZIDNIH POVRŠINA
Primena: Koncentrovana emulzija namenjena za poboljšavanje prijanjanja, ujednačavanje i
učvršćivanje mineralnih i drugih podloga, pre nanošenja unutrašnjih boja, kao i za premazivanje jako
upijajućih podloga.
Priprema i nanošenje: Ukoliko se koristi kao prajmer pre nanošenja unutrašnjih disperzionih boja
i pripremi površina za gletovanje, odnos je BK-Podloga : voda=1:9, dok je pre polaganja keramike
na stare, slabe i neravnomerno upijajuće podloge odnos BK-Podloga:voda=1:4. Podloga se najčešće
nanosi dugodlakim valjkom ili špricanjem u jednom sloju (u slučaju veoma suvih upijajućih podloga
moguće je grundiranje izvršiti dva puta u razmaku od 2-3 sata). Vreme sušenja pre nanošenja boje
treba da bude minimalno 12 h.
Potrošnja: Oko 30-50 m² (1 l podloge), zavisno od upojnosti i namene.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1, 3 i 5 l.
BK-Acryl
Strukturna podloga za akrilne maltere i boje
Primena: Akrilna strukturna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćavanje i
vodoodbojnost podloge pre nanošenja akrilnih fasadnih boja i dekorativnih maltera. Preporučljivo je
toniranje BK-Acryl podloge u istoj nijansi kao završni sloj.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Acryl nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka
ulja. BK-Acryl podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 15-20 % vode. Tako razređenu podlogu
nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom, u jednom sloju. Potrebno vreme sušenja do nanošenja
završnog sloja iznosi 24 h.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,2-0,25 kg/m² u zavisnosti od upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25 kg.
BK-Grund Universal
Univerzalna strukturna podlogA za sve vrste maltera i boja
Primena: Univerzalna strukturna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju, učvršćivanje i
vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta fasadnih boja i dekorativnih maltera, osim silikatnih
boja/maltera. Preporučljivo je toniranje BK-Grund Universal podloge u istoj nijansi kao završni sloj.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Grund Universal nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i
bez ostataka ulja. BK-Grund Universal podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa 15-20 % vode.
Tako razređenu podlogu nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom, u jednom sloju. Po potrebi
u slučaju starih, visokoupojnih površina moguće je izvršiti grundiranje dva puta u razmaku od 2-3
sata. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja iznosi 24 h.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,2-0,25 kg/m² u zavisnosti od upijanja i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
7
www.bekament.com
PODLOGE I IMPREGNACIJE
BK-MicroGrund Universal
Univerzalna strukturna podloga sa mikrovlaknima
Primena: Univerzalni strukturni premaz sa mikrovlaknima namenjen za ujednačavanje, neutralizaciju,
učvršćavanje i vodoodbojnost podloge pre nanošenja svih vrsta fasadnih boja i dekorativnih maltera,
osim silikatnih boja/maltera. Pogodna je za popunjavanje finih pukotina i dodatno armiranje
podloge. Koristi se najčešće u kombinaciji sa BK-MicroFas Acryl-om i BK-MicroFas Silicon-om.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-MicroGrund Universal nanosi mora biti čvrsta, čista,
suva i bez ostataka ulja. BK-MicroGrund Universal podlogu pre upotrebe promešati i razrediti sa
10-15 % vode. Tako razređenu podlogu nanositi na zid dugodlakim valjkom u dva sloja, unakrsnim
postupkom. Vreme sušenja između nanosa min. 4h. Neophodno je raditi ravnomerno sa ,,punim
valjkom” tako da se izbegne grupisanje punila na jednom mestu. Potrebno vreme sušenja do
nanošenja završnog sloja iznosi 24 h.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,2-0,3 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25 kg.
BK-Grund Silicat
Strukturna podloga za silikatne maltere i boje
Primena: Strukturna silikatna podloga za premazivanje krečnih, krečno-cementnih i cementnih
površina radi ujednačavanja, neutralizacije i učvršćivanja podloge pre nanošenja silikatnih boja i
silikatnih dekorativnih maltera. Preporučuje se toniranje BK-Grund SIlicat podloge u istoj nijansi kao
završni sloj. Može se koristiti u eksterijerima i enterijerima.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-Grund Silicat mora biti čvrsta, čista, suva i
bez ostataka ulja. BK-Grund Silicat pre upotrebe promešati i razrediti sa oko 15 % vode. Nanosi se
dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Potrebno vreme sušenja do nanošenja završnog sloja
je minimum 12 sati.
Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70%.
Potrošnja: Oko 0,2-0,25 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti zidne površine.
Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25 kg.
8
BEKAMEnT kataloG proizvoda
PODLOGE I IMPREGNACIJE
www.bekament.com
BK-Beton Kontakt
Strukturna podloga za glatke površine
Primena: Strukturna podloga namenjena za povećanje i ujednačavanje prionljivosti kod slabo
upojnih, glatkih podloga visoke gustine, pre malterisanja cementno-krečnim i gipsno-krečnim
malterima. BK-Beton Kontakt je posebno preporučljiv za glatke betone, kao i za fabrički gotove
betonske površine. Koristi se i kao podloga kod sistema lepljenja pločice na pločicu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Beton Kontakt nanosi mora biti čvrsta, suva i
otprašena. BK-Beton Kontakt treba dobro homogenizovati pre upotrebe. Nerazređenu podlogu
nanositi na zid dugodlakim valjkom ili četkom u jednom sloju. Moguće je i mašinsko nanošenje
odgovarajućom opremom. Potrebno vreme sušenja do nanošenja maltera iznosi min. 4 h.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši i jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,5 kg/m².
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 6 i 20 kg.
BK-Nivelator
Podloga za neravnomerno upijajuće površine
Primena: Dubinski premaz namenjen za ujednačavanje i neutralizaciju neravnomerno upijajućih
površina kao što su gas beton, cigla, porozni kamen itd. Koristi se kao podloga kod visokoupojnih
površina pre malterisanja cementno-krečnim i gipsno-krečnim malterima u cilju sprečavanja
neravnomernog sušenja i pucanja maltera, kao i pre zaglađivanja sa glet masama.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se premaz nanosi mora biti čvrsta, suva i otprašena. BKNivelator se priprema razblaživanjem sa vodom u odnosu 1:6 do 1:10 (premaz : voda) zavisno od
upojnosti podloge. Kod upojnijih podloga treba ići sa manjim razblaženjem. Premaz se nanosi
valjkom, četkom ili prskalicom. U slučaju visokoupijajućih površina može se izvršiti dvostruko
nanošenje po principu mokro na mokro.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: 30-60 g/m² zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 10 i 20 kg.
BK-Penetrat
VISOKOPENETRIRAJUĆI PREMAZ ZA MINERALNE PODLOGE
Primena: Dubinski, paropropusan premaz namenjen za impregnaciju, ujednačavanje i učvršćivanje
svih vrsta mineralnih spoljašnjih i unutrašnjih podloga. Primenjuje se kod upojnih, slabo vezanih
površina, pre nanošenja narednih slojeva u cilju poboljšanja adhezije. Zbog svojih nanočestica ima
sposobnost izuzetne penetracije pa je jako pogodan pri restauraciji i sanaciji spomenika kulture i
istorijskih starih objekata, kada je potrebno dodatno povezati i ojačati trošne i oštećene površinske
maltere.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se BK-Penetrat nanosi mora biti čista, suva, bez ostataka
ulja, starih premaza i potrebno je ukloniti slabo vezane delove koliko je moguće. Pre upotrebe BKPenetrat razrediti sa vodom u odnosu 1:3 i dobro promešati. U cilju dobre penetracije neophodno
je pridržavati se uputstva sa razblaživanje. Nanošenje se vrši dugodlakom četkom, dugodlakim
valjkom ili špricanjem. Kod jako starih, upijajućih površina grundiranje izvršiti dva puta po principu
mokro na mokro. Vreme sušenja minimalno 24 h.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: 50-80 ml/m², zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1 i 5 l.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
9
www.bekament.com
UNUTRAŠNJE BOJE
BK-Pol
DISPERZIONA BOJA za unutrašnje zidove
Primena: Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije, namenjena za unutrašnju
upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na suvo brisanje. Može se
tonirati u preko 500 nijansi.
Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana
BK-Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 15-20% vode, uz dobro mešanje do potpune
homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi
nakon potpunog sušenja prvog sloja.
Potrošnja: Oko 0.2-0.3 kg/m² za dvoslojni premaz.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1.5, 5, 8, 15 i 25 kg.
BK-Pol Fresh
Mirisna disperzija za unutrašnje zidove
Primena: Disperziona boja na bazi visokokvalitetne polimerne emulzije sa dodatkom arome limuna,
namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu pokrivnu moć i paropropusnost, otporna na
suvo brisanje. Može se tonirati u preko 500 nijansi.
Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana
BK- Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 15-20% vode, uz dobro mešanje do potpune
homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi
nakon potpunog sušenja prvog.
Potrošnja: Oko 0.2-0.3 kg/m² za dvoslojni premaz.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1.5, 5, 8 i 25 kg.
BK-Pol Gold
Akrilna boja za unutrašnje zidove
Primena: Unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, pogodna za
stambene i poslovne prostore. Otporna na vlažno brisanje, poseduje odličnu pokrivnu moć, dobru
paropropusnost i izuzetnu belinu. Može se tonirati u preko 500 nijansi.
Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana
BK-Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode, uz dobro mešanje do potpune
homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi
nakon potpunog sušenja prvog.
Potrošnja: Oko 120-130 ml/m² za dvoslojni premaz.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1, 3, 5, 10 i 15 l.
BK-Pol Crystal
Akrilna vodoperiva Boja za unutrašnje zidove
Primena: Vodoperiva unutrašnja boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije, pogodna
za stambene i poslovne prostore izložene prljanju. Poseduje odličnu pokrivnu moć, dobru
paropropusnost i izuzetnu belinu. Može se tonirati u preko 500 nijansi.
Priprema i nanošenje: Površina na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana
BK-Podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode, uz dobro mešanje do potpune
homogenizacije. Nanošenje se obično vrši kratkodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se nanosi
nakon potpunog sušenja prvog.
Potrošnja: Oko 110-120 ml/m² za dvoslojni premaz.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1, 3, 5, 10 i 15 l.
10
BEKAMEnT kataloG proizvoda
UNUTRAŠNJE BOJE
www.bekament.com
BK-Sani CID
Sredstvo za uKLANJanje zidnih algi i buđi
Primena: Tečno biocidno sredstvo za zaštitu i naknadni tretman zidnih površina obrađenih fasadnim
materijalima, disperzionim bojama, kamenom, ciglom, betonom, izuzev drveta od štetnog delovanja
mikroorganizama.
Priprema i nanošenje: Napraviti radni rastvor. Radni rastvor se pravi tako što se bočica sa biocidnim
proizvodom prvo dobro promućka a zatim se BK-Sani Cid razredi sa vodom u odnosu 1:5 (jedan deo
BK-Sani Cid-a na 5 delova vode). Površine se premazuju radnim rastvorom tako da rastvor zapenuša.
Suva premazana površina za čoveka nije štetna. Za sušenje površine u zavisnosti od uslova treba
2-4h. Posle 24h premazanu fasadnu površinu isprati mlazom vode, odnosno, unutrašnje površine
oprati mokrom krpom. Po potrebi proizvod se može naneti više puta ponovljenim postupkom
sa razmakom od 24 h. Nanosi se četkom, valjkom ili sunđerom do potpunog kvašenja površine i
penušanja sredstva.
Potrošnja: 450 ml pripremljenog radnog rastvora 1:5 (pripremljen prema uputstvu za upotrebu) po
m² površine. Jedna bočica proizvoda je dovoljna za oko 7m².
Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 500 ml.
BK-Poli CID
Sredstvo za sprečavanje zidne buđi
Primena: Tečno fungicidno sredstvo kao dodatak unutrašnjim disperzionim bojama, štiti film
nanešene boje od dejstva mikroorganizama u cilju očuvanja željenih karakteristika premaza boje.
Priprema i nanošenje: Bočicu pre upotrebe dobro promućkati i BK-Poli Cid dobro umešati u
disperzivnu boju. Premazati površine. Suva premazana površina za čoveka nije štetna. Za sušenje
površine u zavisnosti od uslova treba 4-6 sati. Zaražene površine najpre dezinfikovati BK-Sani Cidom. Proizvod se može upotrebiti pri novom nanošenju boje. Nanosi se pomoću molerskog valjka i/
ili četke.
Napomena: Konačno razblaženje disperzione boje treba umanjiti za količinu BK-Poli Cid-a koji je
umešan u tu boju.
Potrošnja: 60 ml BK-Poli Cid-a na 1 kg unutrašnje disperzione boje (BK-Pol, BK-Pol Gold i BK-Pol
Crystal).
Rok trajanja: Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 500 ml.
BK-Color
PIGMENTNA Pasta za toniranje unutrašnjih disperzionih boja
Primena: Tečni, visokokoncentrovani pigment koji se koristi za toniranje unutrašnjih disperzionih
boja BK-Pol-a, BK-Pol Gold-a i BK-Pol Crystal-a, kao i dekorativnih materijala prema uputstvu.
Priprema i nanošenje: Pre upotrebe bočicu dobro promućkati i izliti sadržaj bočice u posudu sa
bojom. Takvu smesu intezivno mešati dok se boja potpuno ne sjedini.
Potrošnja: Potrošnja zavisi od željene nijanse.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 100 ml.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
11
www.bekament.com
UNUTRAŠNJI MALTERI
BK-IN Plast
DEKORATIVNI AKRILNI MALTER ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
Primena: Visokokvalitetni akrilni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće,
vodoodbojnosti i izuzetne obradivosti za unutrašnju upotrebu.
Struktura maltera: rajb (zaribana-rille) i ful (puna-kratz).
Priprema i nanošenje: Podloga mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BK-Acryl podlogom. BKPlast pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom vode (1-2%). Malter se
nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se
zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura - odmah nakon nanošenja strukturirati
kružno; rajb struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene
strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama.
Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu zidnu površinu
mešanjem sadržaja više kanti.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti
vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok trajanja: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,6 kg
2,8 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,2 kg
BK-Briv Universal
PLEMENITI MINERALNI MALTER
Primena: Plemeniti mineralni tankoslojni malter na cementno-krečnoj osnovi. Namenjen je za sve
fino izravnate podloge od cementno-krečnih i cementnih maltera za unutrašnju primenu.
Struktura maltera: Rajb (zaribana-rille) i Ful (puna-kratz).
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. U zavisnosti
od upojnosti i kvaliteta podloge, po potrebi izvršiti grundiranje podloge BK-Grund Universalom prethodnog dana. Priprema se vrši dodavanjem oko 25-28% vode uz intenzivno mešanje do
potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Malter se
nanosi čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter
se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: Ful (puna-kratz) struktura - odmah nakon nanošenja
strukturirati kružno, Rajb (zaribana-rille) struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima
do postizanja željene strukture.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 12 meseci, u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
PROIZVOD
12
BEKAMEnT kataloG proizvoda
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,5 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,5 kg
3,0 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,5 kg
UNUTRAŠNJI MALTERI
www.bekament.com
BK-Dekor
masa za „Španski zid”
Primena: Mineralna praškasta masa namenjena za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina.
Može se koristiti i kao prvi sloj pri gletovanju unutrašnjih temeljnih grubljih maltera zbog mogućnosti
debljeg nanosa u jednom sloju.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, i po potrebi
impregnirana BK-Podlogom u slučaju slabih i upojnih površina. Priprema se vrši dodavanjem praha
u oko 38-40% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji
10 minuta, a zatim je još jednom dobro promešati. Nanošenje se vrši pomoću metalne gleterice, a
završna obrada se vrši valjkom od sunđera, gume ili plastike u zavisnosti od željene strukture.
Potrošnja: Kreće se od 2-3 kg/m², u zavisnosti od željene strukture i kvaliteta podloge.
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-IN Kul
mozaični malter ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU
Primena: Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna za obradu unutrašnjih zidnih površina,
hodnika, stubova i detalja koje treba posebno istaknuti. Malter je moguće naneti na fine cementne
maltere, ravne betonske površine, vlaknasto-cementne i gips-kartonske ploče i sl. Proizvod nije
pogodan za primenu na svežim gipsnim malterima i vlažnim površinama. Poseduje izuzetnu
čvrstoću i vodoodbojnost.
Granulacija (veličina zrna): 1.0 mm.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-Acryl podlogom, a u slučaju tamnijih podloga BK-Micro Grund Universal-om. BK-In Kul pre
nanošenja promešati da masa zapenuša i po potrebi razrediti sa malom količinom vode (do 1 %).
Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim
brojem obrtaja. Nanošenje se vrši čeličnom gletericom odozdo prema gore u 50 % većoj debljini od
veličine zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine između
zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti
vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Oko 3 kg/m².
Rok trajanja: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
BK-IN Kul Briliant
Dekorativni mozaični malter ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU
Primena: Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna sa svetlucavim dodacima, za obradu
unutrašnjih zidnih površina, hodnika, stubova i detalja koje treba posebno istaknuti. Malter je
moguće naneti na fine cementne maltere, ravne betonske površine, vlaknastocementne i gipskartonske ploče i sl. Proizvod nije pogodan za primenu na svežim gipsnim malterima i vlažnim
površinama. Poseduje izuzetnu čvrstoću i vodoodbojnost.
Granulacija (veličina zrna): 1,0 mm.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-Acryl podlogom, a u slučaju tamnijih podloga BK-MicroGrund Universal-om. BK-In Kul Briliant
pre nanošenja promešati da masa zapenuša i po potrebi razrediti sa malom količinom vode (do 1 %).
Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili električnim mikserom sa malim
brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema gore u 50 % većoj debljini od
veličine zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale vidljive praznine između
zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti
vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Oko 3 kg/m².
Rok trajanja: 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
13
www.bekament.com
DEKORATIVNI MATERIJALI
BK-Deco Acryl
PODLOGA ZA DEKORATIVNE BOJE
Primena: Akrilna podloga namenjena za ujednačavanje, neutralizaciju i poboljšavanje prionljivosti
unutrašnjih dekorativnih materijala. Zbog svojih finih čestica pravi blago reljefnu površinu na koju
se dekorativni materijali lako nanose.
Priprema i nanošenje: Površina na koju se podloga nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez ostataka
masti i ulja. Odgovarajuće podloge na koje se BK-Deco Acryl nanosi su sve površine izravnate
BK-GletEx Universal-om ili BK-GletEx Acryl-om. BK-Deco Acryl podlogu pre upotrebe promešati i
razrediti sa oko 10 % vode. Podloga se nanosi četkom u jednom sloju. Vreme sušenja iznosi min. 6h.
Potrošnja: Oko 130-150 ml/m² u zavisnosti od upijanja i hrapavosti površine.
Rok upotrebe: Do 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5ºC
do +25ºC, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1 l.
BK-Stucco
dekorativni kit za enterijere
Primena: Visokokvalitetni dekorativan kit namenjen za ukrašavanje unutrašnjih površina. Kit je
delimično transparentan što omogućava da se primenom odgovarajućih tehnika postižu različiti
efekti: šarenolikost, imitacija kamena, mermernog zida, drveta. Odgovarajuće podloge su sve
površine iz­ravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om.
Boja: Bela + nijanse po ton karti BK-Stucco. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom
odnosu.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne tehnike gletovane površine treba premazati BKPodlogom (vreme sušenja min. 6 h). Ukoliko je potrebno BK-Stucco je moguće razrediti sa vodom
max. do 3%. Nanosi se nerđajućom metalnom gletericom minimum u tri sloja. Struktura se dobija
obradom pomoću metalne gleterice dok je materijal u pastoznom stanju, različitim tehnikama
zavisno od željenog efekta. Konačan izgled se dobija poliranjem suvog materijala metalnom
gletericom. U slučaju potrebe za efektom visokog sjaja neophodno je dodatno poliranje sa zaštitnim
voskom. BK-Stucco je otporan na vlažno brisanje ukoliko je voskiran.
Optimalna radna temperatura: Od +8°C do +35°C. Sušenje (do nanošenja sledećeg sloja) 4-6h u
zavisnosti od debljine nanosa.
Potrošnja: Oko 400-500 g/m² zavisno od tehnike nanošenja.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 3,5 kg.
BK-NovaEra
dekorativna boja za enterijere
Primena: Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovaraju­će podloge
su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om (gips-karton ploče,
nemalterisani betoni, različiti fini malteri ili vlaknasto-cementne površine). BK-NovaEra je otporna
na vlažno brisanje.
Boja: Bela + nijanse po ton karti BK-NovaEra. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom
odnosu.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco
Acryl podlogom (vreme sušenja min 6h). Nanosi se farbarskom četkom najčešće u dva sloja. Finalni
izgled se postiže zapeglavanjem plastičnom lepezom.
Optimalna radna temperatura: Od +8°C do +35°C. Premaz je potpuno suv kroz 24h.
Potrošnja: Oko 200-300 ml/m² za pojedinačni sloj.
Rok upotrebe: Do 12 meseci. Skladištiti na temperaturi od +5°C do +25°C zaštićeno od sunčeve
svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 2,5 l.
14
BEKAMEnT kataloG proizvoda
DEKORATIVNI MATERIJALI
www.bekament.com
BK-NovaEra Exclusive
dekorativnA BOJA za enterijere
Primena: Akrilna paropropusna boja za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće podloge su
sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acryl-om. BK-NovaEra Exclusive je
otporna na vlažno brisanje.
Boja: Zlatna, srebrna ili bronzana, koje se mogu nanositi preko već obojenih zidova BK-Pol Gold-om
ili BK-Pol Crystal-om. Nijanse se mogu međusobno mešati u proizvoljnom odnosu.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BKDeco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). Nakon nanošenja podloge potrebno je naneti BKPol Gold ili BK-Pol Crystal u željenoj nijansi, a nakon sušenja boje može se pristupiti nanošenju
BK-NovaEra Exclusive. Boja se nanosi farbarskom četkom najčešće u jednom sloju. Finalni izgled
se postiže zapeglavanjem plastičnom lepezom.
Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Sušenje do nanošenja sledećeg sloja iznosi 4-6
h. Premaz je potpuno suv kroz 24 h.
Potrošnja: Oko 200-300 ml/m² za pojedinačni sloj.
Rok upotrebe: 12 meseci. Skladištiti na temperaturi od +5ºC do +25ºC zaštićeno od sunčeve
svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1 l.
BK-Sunset
dekorativna boja za enterijere
Primena: Specijalna akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Odgovarajuće
površine na koje se boja nanosi su sve površine izravnate BK-GletEx Universal-om i BK-GletEx Acrylom (gips-karton ploče, nemalterisani betoni, različiti fini malteri ili vlaknasto-cementne površine).
BK-Sunset boja je otporna na vlažno brisanje.
Boja: BK-Sunset srebrni + nijanse po ton karti. BK-Sunset se može tonirati i pomoću BK-Color
tonera.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine treba premazati BK-Deco
Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Sunset boja je pripremljena za nanošenje. Nanosi
se farbarskom četkom u jednom ili dva sloja, zavisno od željenog efekta, što najčešće predstavlja
i završni korak jer primenom četke na zidu ostaju zanimljive šare. Po želji finalna obrada površine
se može izvršiti i pomoću plastične lepeze. Nanošenje boje se vrši bez prekida na kontinualnim
površinama. BK-Sunset se može nanositi i na površine prebojene BK-Pol Gold-om ili BK-Pol
Crystal-om.
Optimalna radna temperatura: od +8°C do +35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24h. Za detaljnija
uputstva pogledati tehnički list proizvoda.
Potrošnja: Oko 150-200 ml/m² zavisno od tehnike nanošenja.
Rok upotrebe: 12 meseci. Skladištiti na temperature od +5°C do +25°C, zaštićeno od smrzavanja i
direktnog uticaja sunčeve svetlosti.
Pakovanje: 1 l.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
15
www.bekament.com
DEKORATIVNI MATERIJALI
BK-Iskra
DEKORATIVNA BOJA ZA ENTERIJERE
Primena: Specijalna akrilna boja namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Brilijanta finalna
struktura potiče od sjajnih kristala koji daju pun efekat boje. Odgovarajuće podloge su sve površine
izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Bk-Iskra je otporna na vlažno brisanje.
Boja: Bela + nijanse po ton karti BK-Iskre.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati
BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). U cilju izražajnijeg efekta boje poželjno je BKDecoAcryl podlogu tonirati sredstvima za nijansiranje BK-Color u nijansi završnog sloja. Priprema
boje vrši se dodavanjem jednog pakovanja BK-Kristali-a u 1 l boje. Masu lagano promešati i
nerazređenu boju nanositi farbarskom četkom u dva sloja. Nanošenje prvog sloja boje vrši se bez
prekida na kontinualnim površinama sa jednog na drugi kraj zida, pri čemu je potrebno praviti blagu
dijagonalu kako bi se izbegli vidljivi sastavi materijala i zasušivanje materijala. Drugi sloj se nanosi
nakon sušenja prvog (oko 6 h) istim postupkom počev od suprotne strane zidne površine.
Optimalna radna temperatura: Od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h.
Potrošnja: Oko 150-200 ml/m², zavisno od postupka nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
25°C, zaštićeno od smrzavanja i direktnog uticaja sunčeve svetlosti.
Pakovanje: BK-Iskra 1 l, BK-Kristali 40 g.
BK-Natura
DEKORATIVNA PASTOZNA MASA ZA ENTERIJERE
Primena: Pastozna masa namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina. Finalna struktura se
dobija različitim tehnikama nanosa i upotrebom različitih alata (imitacija drveta, krokodilske kože,
mermera i sl.). Suvi premaz se dekoriše polutransparentnom bojom BK-Velatura. Odgovarajuće
podloge su sve površine izravnate BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premaz je
otporan na vlažno brisanje.
Boja: Bela + nijanse po ton karti BK-Natura.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati
BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Natura je materijal pripremljen za nanošenje.
Masu lagano promešati i nanositi trapezastom plastičnom špahtlom u jednom sloju. Nakon nanosa
svež materijal se obrađuje zaobljenom plastičnom špahtlom, ‘’češljem,, za dekorativne materijale,
valjkovima sa teksturom i sličnim alatima u zavisnosti od željene strukture. Nakon sušenja, koje
iznosi 24 h, dodatni efekat se postiže nanošenjem BK-Velatura-e boje pomoću farbarske četke.
Dok je boja u vlažnom stanju skinuti višak BK-Velatura-e pomoću sunđera ili plastične špahtle.
Optimalna radna temperatura: Od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h.
Potrošnja: oko 300-500 ml/m², zavisno od tehnike nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
25°C, zaštićeno od smrzavanja i direktnog uticaja sunčeve svetlosti.
Pakovanje: BK-Natura 5 l, BK-Velatura 1 l.
BK-Perla
DEKORATIVNA PASTOZNA MASA ZA ENTERIJERE
Primena: Akrilna pastozna masa namenjena za dekoraciju unutrašnjih površina, odlične
paropropusnosti i otpornosti na razvoj mikroorganizama. Zahvaljujući specijalnim aditivima
premaz karakteriše fina struktura slična sedefu. Odgovarajuće podloge su sve površine izravnate
BK-GletEx Acryl-om ili BK-GletEx Universal-om. Premaz je otporan na vlažno brisanje.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati
BK-Deco Acryl podlogom (vreme sušenja min. 6 h). BK-Perla je materijal pripremljen za nanošenje.
Masu lagano promešati. Prvi sloj se nanosi tvrdom platičnom špahtlom čija je jedna strana
zaobljena. Drugi i treći sloj se nanose nakon potpunog sušenja prvog pri čemu se efekat postiže
pomoću plastične zaobljene hoble. Vreme sušenja između slojeva iznosi 6 - 8 h. U zavisnosti od
tehnike nanosa mogu se dobiti različiti teksturni efekti.
Optimalna radna temperatura: Od 8°C do 35°C. Premaz je potpuno suv nakon 24 h.
Potrošnja: Oko 250-300 ml/m², zavisno tehnike nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
25°C, zaštićeno od smrzavanja i direktnog uticaja sunčeve svetlosti.
Pakovanje: 1 l.
16
BEKAMEnT kataloG proizvoda
DEKORATIVNI MATERIJALI
www.bekament.com
BK-Travertino
DEKORATIVNI MALTER ZA ENTERIJERE
Primena: Mineralni dekorativni malter u pastoznom stanju namenjen za dekoraciju unutrašnjih
površina, odlične paropropusnosti i otpornosti na razvoj mikroorganizama. BK-Travertino-m se
postiže klasična, rustična finalna struktura. Odgovarajuće podloge su sve fino izravnate površine
na mineralnoj osnovi.
Boja: Bela + nijanse po ton karti BK-Travertino-a.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja dekorativne boje gletovane površine potrebno je premazati
BK-Acryl podlogom (vreme sušenja min. 12 h). Masu lagano promešati mikserom sa malim brojem
obrtaja. Prvi sloj se nanosi metalnom gletericom u debljini 1-2 mm. Nakon 24 h nanositi drugi sloj
u debljini prvog i odmah pristupiti obradi sa rupičastim valjkom. Dodatni efekat maltera postiže
se zapeglavanjem sa metalnom gletericom. U zavisnosti od željene strukture, materijal se može
obraditi oštrom ivicom metalne špahtle.
Optimalna radna temperatura: Od 8°C do 35°C. Malter je potpuno suv nakon 24h.
Potrošnja: Oko 2.4-2.7 kg/m² u zavisnosti od tehnike i debljine nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
17
www.bekament.com
FASADNE BOJE
BK-Fas Acryl
AKRILNA DISPERZIJA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Akrilna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena
je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, otporna je na
UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim
zidovima javnih objekata. Može se tonirati u preko 500 nijansi.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-Acryl podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 10-15% vode, uz dobro mešanje do potpune
homogenizacije. BK-Fas Acryl se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja. Drugi sloj se
nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost
vazduha= 50-60%) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim
površinama.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: 0,25-0,35 kg/m² u dva premaza, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
BK-MicroFas Acryl
AKRILNA DISPERZIJA SA MIKROVLAKNIMA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Akrilna disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju novih i starih
fasadnih površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih sirovina, poseduje odličnu pokrivnu moć i
vodoodbojnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava
i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) i na taj način sprečava pojavu naknadnih
pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Može se tonirati u preko 500 nijansi.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-MicroGrund Universal podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10 % vode, uz dobro
mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Acryl se obično nanosi dugodlakim valjkom
u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog što pri
normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost vazduha=50-60%) zahteva 4-6h. Potrebno je
raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa „punim valjkom” kako bi se izbeglo
grupisanje punila na jednom mestu.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: 0,4-0,45 kg/m² u dva premaza, zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok trajanja: Do 18 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
BK-Fas Silicat
SILIKATNA DISPERZIJA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Silikatna disperziona boja za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina,
koju karakteriše odlična paropropusnost i dobra pokrivna moć. Zbog specifičnog načina vezivanja sa
podlogom, pogodna je za upotrebu prilikom sanacije fasadnih površina starih objekata i spomenika
kulture. Otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-Grund Silicat podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 10% vode, uz dobro mešanje
do potpune homogenizacije. BK-Fas Silikat se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja.
Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C
relativna vlažnost vazduha=50-60%) zahteva 4-6h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na
kontinualnim površinama. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme vezivanja i uticati
na ujednačenost nijanse. Prilikom nanošenja neophodna je upotreba zaštitnih zavesa.
Temperatura primene: Od +15°C do +30°C relativna vlažnost ne veća od 70%. Ne raditi po direktnom
suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0,35 kg/m², zavisno od upojnosti podloge.
Rok trajanja: Do 12 meseci, u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
18
BEKAMEnT kataloG proizvoda
FASADNE BOJE
www.bekament.com
BK-MicroFas Silicat
SILIKATNA DISPERZIJA SA MIKROVLAKNIMA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Silikatna disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju spoljašnjih i unutrašnjih
zidnih površina. Zbog svoje visoke paropropusnosti jako je pogodna za renoviranje starih fasada i
spomenika kulture. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikatnih veziva i aditiva, poseduje odličnu
pokrivnu moć, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Ovaj proizvod dobro premošćava
i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) i na taj način sprečava pojavu naknadnih
pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Može se tonirati u preko 300 nijansi.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BKGrund Silicat podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem 5-10% vode, uz dobro mešanje do potpune
homogenizacije. BK-MicroFas Silicat se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja unakrsnim
postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+2325°C, relativna vlažnost vazduha=50-60%) zahteva 4-6h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida
na kontinualnim površinama sa „punim valjkom” kako bi se izbeglo grupisanje punila na jednom
mestu. Visoka vlaga i niske temperature (npr. kasna jesen) mogu produžiti vreme vezivanja i uticati
na ujednačenost nijanse. Prilikom nanošenja neophodna je upotreba zaštitnih zavesa.
Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlažnost ne veća od 70 %. Ne raditi po direktnom
suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0.4-0.45 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
BK-Fas Silicon
SILIKONSKA DISPERZIJA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE
Primena: Silikonska disperziona boja za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih površina. Izrađena
je na bazi visokokvalitetnih silikonskih smola, poseduje odličnu pokrivnu moć i vodoodbojnost, dobru
paropropusnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i
za primenu na unutrašnjim zidovima javnih objekata. Može se tonirati u preko 300 nijansi.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-Grund Universal podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 10% vode, uz dobro mešanje
do potpune homogenizacije. BK-Fas Silicon se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva sloja.
Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog što pri normalnim uslovima (T=+23-25°C,
relativna vlažnost vazduha=50-60%) zahteva 4-6h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na
kontinualnim površinama.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0.3-0,35 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
BK-MicroFas Silicon
SILIKONSKA DISPERZIJA SA MIKROVLAKNIMA
Primena: Silikonska disperziona boja sa mikrovlaknima za zaštitu i dekoraciju novih i starih fasadnih
površina. Izrađena je na bazi visokokvalitetnih silikonskih smola, poseduje odličnu pokrivnu moć i
vodoodbojnost, dobru paropropusnost, otporna je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike
otpornosti pogodna je i za primenu na unutrašnjim zidovima javnih objekata. Ovaj proizvod dobro
premošćava i popunjava tanke pukotine u malteru (max. 0,5 mm) i na taj način sprečava pojavu
naknadnih pukotina ili vidljivih prelaza na završnim površinama. Može se tonirati u preko 300 nijansi.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-MicroGrund Universal podlogom. Priprema boje se vrši dodavanjem oko 5-10% vode, uz dobro
mešanje do potpune homogenizacije. BK-MicroFas Silicon se obično nanosi dugodlakim valjkom
u dva sloja unakrsnim postupkom. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri
normalnim uslovima (T=+23-25°C, relativna vlažnost vazduha=50-60%) zahteva 4-6h. Potrebno je
raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama sa “punim valjkom” kako bi se izbeglo
grupisanje punila na jednom mestu.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0.4-0.45 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
19
www.bekament.com
FASADNE BOJE
BK-Bet
AKRILNA BOJA ZA BETON
Primena: Akrilna boja izuzetno visoke postojanosti, namenjena za zaštitu betona i fasadnih
betonskih površina. Karakteriše je odlična vodoodbojnost i adhezija na betonske površine, otpornost
na UV zračenje i atmosferske uticaje. Štiti površinu od habanja i prašine dajući joj lepši izgled.
Proizvodi se u 14 standardnih nijansi uz mogućnost toniranja prema ton karti.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BKGrund Universal podlogom ili BK-Bet-om razređenim sa 25 % vode. Priprema boje se vrši dodavanjem
5 % vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. BK-Bet se obično nanosi četkom ili valjkom
u dva sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog. Potrebno je raditi ravnomerno i bez
prekida na kontinualnim površinama.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 0.4 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1 i 5 kg.
BK-Fas Color
FASADNA DISPERZIJA - PUN TON
Primena: Nijansirana disperziona boja izrađena na bazi visokokvalitetne akrilne emulzije. Primenjuje
se za dekorativnu zaštitu elemenata na novim, kvalitetnim, kao i starim fasadnim površinama.
Koristi se i kao sredstvo za nijansiranje disperzionih boja i fasadnih maltera. Karakteriše je odlična
vodoodbojnost, otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog velike otpornosti pogodna je i
za primenu na unutrašnjim zidovima javnih objekata. Proizvodi se u 13 standardnih nijansi.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se disperzija nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-Acryl podlogom. Priprema boje se po potrebi vrši dodavanjem max. 5-10 % vode, uz dobro
mešanje do potpune homogenizacije. BK-Fas Color se obično nanosi dugodlakim valjkom u dva
sloja. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja prvog, što pri normalnim uslovima (T=+23-35°C.
relativna vlažnost vazduha=50-60%), zahteva 4-6h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na
kontinualnim površinama.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Potrošnja zavisi od željene nijanse. Ako se koristi kao samostalna boja potrošnja je oko
0,25 kg/m² zavisno od upojnosti i hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 1 kg.
20
BEKAMEnT kataloG proizvoda
FASADNI MALTERI
www.bekament.com
BK-Plast
DEKORATIVNI TANKOSLOJNI MALTER NA AKRILNOJ OSNOVI
Primena: Visokokvalitetni akrilni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće,
vodoodbojnosti, izuzetne obradivosti i otpornosti na UV zračenje i atmosferske uticaje. Može se
tonirati u preko 1000 nijansi.
Struktura maltera: rajb (zaribana-rille) i ful (puna-kratz).
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-Acryl podlogom. BK-Plast pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom
vode (1-2 %). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene
strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura - odmah nakon nanošenja
strukturirati kružno; rajb struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja
željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama.
Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu
mešanjem sadržaja više kanti.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu
je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti
vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,4 kg
2,8 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
2,7 kg
3,2 kg
BK-S Plast
DEKORATIVNI TANKOSLOJNI MALTER NA SILIKATNOJ OSNOVI
Primena: Visokokvalitetni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne
obradivosti i dobre paropropusnosti. Otporan je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih
karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih objekata i u zaštiti spomenika kulture. Može se
tonirati u preko 300 nijansi.
Struktura maltera: rajb (zaribana-rille) i ful (puna-kratz).
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BKGrund Silicat podlogom. BK-S Plast pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom
vode (1-2 %). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene
strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura - odmah nakon nanošenja
strukturirati kružno; rajb struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja
željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama.
Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu
mešanjem sadržaja više kanti.
Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlaga max. 70%. Ne raditi po direktnom suncu, kiši
ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature
mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,4 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,6 kg
2,8 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,3 kg
BEKAMEnT kataloG proizvoda
21
www.bekament.com
FASADNI MALTERI
BK-Sil
DEKORATIVNI TANKOSLOJNI MALTER NA BAZI SILIKONSKIH SMOLA
Primena: Visokokvalitetan silikonski dekorativni malter u pastoznom stanju, dobre paropropusnosti,
izuzetne obradivosti, vodoodbojnosti i otpornosti na UV zračenje i atmosferske uticaje. Može se
tonirati u preko 300 nijansi.
Struktura maltera: rajb (zaribana-rille) i ful (puna-kratz).
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BKGrund Universal podlogom. BK-Sil pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom
vode (1-2 %). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene
strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura - odmah nakon nanošenja
strukturirati kružno; rajb struktura -nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja
željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama.
Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu
mešanjem sadržaja više kanti.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Fasadu
je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti
vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,3 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,5 kg
2,8 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
2,8 kg
3,2 kg
BK-Sil Si&Si
SILIKATNO-SILIKONSKI DEKORATIVNI MALTER
Primena: Visokokvalitetni silikatni dekorativni malter u pastoznom stanju, velike čvrstoće, izuzetne
obradivosti i dobre paropropusnosti sa silikonskim aditivima za povećanje vodoodbojnosti. Otporan
je na UV zračenje i atmosferske uticaje. Zbog svojih karakteristika preporučuje se pri sanaciji starih
objekata i u zaštiti spomenika kulture. Može se tonirati u preko 300 nijansi.
Struktura maltera: rajb (zaribana-rille) i ful (puna-kratz).
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana BKGrund Silicat podlogom. BK-Sil Si&Si pre nanošenja promešati i po potrebi razrediti sa malom količinom
vode (1-2 %). Malter se nanosi čeličnom gletericom u debljini najvećeg zrna. U zavisnosti od željene
strukture, malter se zatim obrađuje plastičnom gletericom i to: ful struktura-odmah nakon nanošenja
strukturirati kružno; rajb struktura-nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja
željene strukture. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama.
Napomena: Neophodno je izvršiti egalizaciju materijala potrebnog za kontinualnu fasadnu površinu
mešanjem sadržaja više kanti.
Temperatura primene: Od +15°C do +30°C, relativna vlaga max. 70%. Ne raditi po direktnom suncu, kiši
ni jakom vetru. Fasadu je potrebno adekvatno zaštititi mrežama. Visoka vlaga i niske temperature
mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
PROIZVOD
22
BEKAMEnT kataloG proizvoda
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,4 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,6 kg
2,8 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,3 kg
FASADNI MALTERI
www.bekament.com
BK-Kul
MOZAIČNI MALTER ZA SPOLJAŠNJU UPOTREBU
Primena: Dekorativni mozaični malter od višebojnog zrna za trajnu zaštitu fasadnih površina.
Poseduje izuzetnu čvrstoću, vodoodbojnosti i postojanost na atmosferske uticaje. Proizvodi se u 28
standardnih nijansi.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i premazana
BK-Acryl podlogom. BK-Kul pre nanošenja promešati da masa zapenuša i po potrebi razrediti sa
malom količinom vode (do 1 %). Mešanje materijala obaviti presipanjem iz kante u kantu, ručno ili
električnim mikserom sa malim brojem obrtaja. Malter se nanosi čeličnom gletericom odozdo prema
gore u 50 % većoj debljini od veličine zrna. Naneti sloj je potrebno dobro poravnati da bi se eliminisale
vidljive praznine između zrna mermera. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim
zidnim površinama. Kada se nanos delimično osuši površinu ponovo zagladiti.
Granulacija (veličina zrna): 1,5mm.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru. Visoka
vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme vezivanja maltera.
Potrošnja: Oko 5 kg/m².
Rok upotrebe: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 25 kg.
BK-Briv Special
PLEMENITI MINERALNI MALTER
Primena: Plemeniti mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi, namenjen za sve fino
izravnate podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera, za spoljašnju upotrebu.
Struktura maltera: Rajb (zaribana-rille) i Ful (puna-kratz).
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva. U zavisnosti
od upojnosti i kvaliteta podloge, po potrebi izvršiti grundiranje podloge BK-Grund Universal-om
prethodnog dana. Priprema se vrši dodavanjem oko 25-28% vode uz intenzivno mešanje do potpune
homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Malter se nanosi
čeličnom gletericom u debljini najkrupnijeg zrna. U zavisnosti od željene strukture, malter se zatim
obrađuje plastičnom gletericom i to: Ful struktura - odmah nakon nanošenja strukturirati kružno,
Rajb struktura - nakon nanošenja rajbovati kružnim pokretima do postizanja željene strukture.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Prikazano u tabeli.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
PROIZVOD
GRANULACIJA
Veličina zrna
ZARIBANA (rajb)
struktura
PUNA (ful)
struktura
okvirna potrošnja na m²
okvirna potrošnja na m²
Posebno fino zrno
1,0 mm
/
2,5 kg
Fino zrno
1,5 mm
2,5 kg
3,0 kg
Srednje fino zrno
2,0 mm
3,0 kg
3,5 kg
BEKAMEnT kataloG proizvoda
23
www.bekament.com
FASADNI MALTERI
BK-Terofa
MINERALNI MALTER ZA PRSKANJE SPOLJAŠNJIH ZIDOVA
Primena: Mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi, namenjen za sve fino izravnate
podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva. U zavisnosti
od upojnosti podloge preporučljivo je navlažiti podlogu nekoliko sati pre nanošenja. U slučaju jako
upojnih, starih, suvih i/ili podloga koje praše, pre nanošenja maltera potrebno je izvršiti premazivanje
podloge BK-Grund Universal-om. Priprema se vrši dodavanjem oko 28% vode uz intenzivno mešanje
do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Masa se
nanosi prskanjem u dva sloja, pomoću fasaderskog ježa, prekrivajući celokupnu površinu. Drugi sloj
se nanosi nakon delimičnog sušenja prethodnog sloja.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 3,0-4,0 kg/m², u zavisnosti od željene strukture i kvaliteta podloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-Banjalit
PLEMENITI MINERALNI MALTER
Primena: Plemeniti mineralni tankoslojni malter na krečno-cementnoj osnovi, namenjen za sve fino
izravnate podloge od krečno-cementnih i cementnih maltera, za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.
Karakteriše ga izrezbarena struktura slična hrastovoj kori.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi malter mora biti čvrsta, čista i suva. U slučaju jako
upojnih, starih, suvih i/ili podloga koje praše, pre nanošenja maltera potrebno je izvršiti premazivanje
podloge BK-Grund Universal-om. Priprema se vrši dodavanjem oko 28% vode uz intenzivno mešanje
do potpune homogenizacije, masu ostaviti da odstoji 10 min, zatim još jednom promešati. Malter
se nanosi čeličnom gletericom, a konačna obrada se obično vrši zaribavanjem površine komadom
stiropora.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 2,7-3,3 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
24
BEKAMEnT kataloG proizvoda
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
www.bekament.com
BK-StirolFix WDVS
NAMENSKI LEPAK ZA EPS PLOČE I ARMIRANJE MREŽICE
Primena: Za lepljenje termoizolacionih ploča od stiropora na čvrste fasadne površine, umetanje
armaturne mrežice i izravnjavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix WDVS se koristi kao
lepak za lepljenje EPS ploča u okviru Bekatherm Standard termoizolacionog sistema.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez
iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha sa oko 26-28% vode do
potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije
lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (tačkasto po sredini
i trakasto po rubovima), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Prilikom armiranja lepak se
nanosi nazubljenom čeličnom gletericom (veličine zuba 8-10mm) na otprašenu površinu stiropora,
a zatim se u tako nanet, svež lepak polaže armaturna mrežica odozgo prema dole (min. 10 cm
preklapanja između traka mrežice). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem
lepka, tako da ukupna debljina završnog sloja lepka iznosi 4-5 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog
isušivanja i smrzavanja. Mogućnost umetanja armaturne mrežice: nakon min 48 sati. Mogućnost
primene završnih slojeva: nakon min. 7 dana.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C.
Potrošnja: 4-5 kg/m² za lepljenje i oko 4-5 kg/m² za izravnjavanje.
Rok upotrebe: Do 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-StirolFix 1
FLEKSIBILNI LEPAK ZA LEPLJENJE EPS PLOČA I UMETANJE ARMATURNE MREŽICE
Primena: Mineralni feksibilni lepak namenjen za lepljenje EPS ploča, za umetanje armaturne mrežice
i za izravnavanje celokupne fasadne površine. BK-StirolFix 1 se koristi kao bazni sloj, tj. lepak za
armiranje u okviru Bekatherm Standard termoizolacionog sistema.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, bez
iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode do
potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije
lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (tačkasto po sredini i
trakasto po rubovima), a zatim se ploče lepe pritiskanjem na podlogu. Prilikom izravnjavanja lepak se
nanosi nazubljenom čeličnom gletericom (veličine zuba 8-10mm) na otprašenu površinu stiropora,
a zatim se u tako nanet svež lepak utiskuje armaturna mrežica odozgo prema dole (min.10 cm
preklapanja između traka mrežice). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim slojem
lepka, tako da ukupna debljina završnog sloja lepka iznosi 4-5 mm. Lepak treba zaštititi od prebrzog
isušivanja i smrzavanja. Mogućnost umetanja armaturne mrežice: nakon min. 48 sati. Mogućnost
primene završnih slojeva: nakon min. 7 dana.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C.
Potrošnja: 4-5 kg/m² za lepljenje i oko 5-6 kg/m² za izravnjavanje.
Rok upotrebe: Do 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-StirolFix Special
VISOKOFLEKSIBILAN LEPAK ZA STIROPOR, STIRODUR I KAMENU VUNU
Primena: Mineralni visokofleksibilni lepak namenjen za lepljenje elemenata od stiropora, stirodura,
kamene vune, kao i za umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine.
Priprema i nanošenje: Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode do potpune
homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 min. i pre nanošenja je još jednom promešati.
Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskanjem
lepe na ravnu, čvrstu i čistu podlogu. Postavljanje armaturne mrežice vrši se utiskivanjem u sloj
BK-StirolFix Special-a, nanetog u debljini od 3-4 mm, na već zalepljene termoizolacione ploče. Zatim
se celokupna površina izravna novim slojem lepka. Sveže površine zaštititi od kiše i jakog sunca.
Potrošnja: Oko 4-6 kg/m² za lepljenje i oko 4-7 kg/m² za izravnavanje, zavisno od elemenata koji
se lepe.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
25
www.bekament.com
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
BK-StirolFix White
BELI LEPAK ZA EPS PLOČE
Primena: Mineralni lepak na bazi belog cementa, namenjen za lepljenje elemenata od stiropora,
umetanje armaturne mrežice i izravnavanje celokupne fasadne površine.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva,bez
iscvetavanja, ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode do
potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odleži oko 10 minuta, pa ponovo promešati da se dobije
lepak primerene gustine. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče (tačkasto po sredini
i trakasto po rubovima), a zatim se ploče lepe laganim pritiskanjem na podlogu. Prilikom armiranja
lepak se nanosi nazubljenom čeličnom gletericom (veličine zuba 8-10 mm) na otprašenu površinu
stiropora, a zatim se u tako nanet, svež lepak utiskuje armaturna mrežica odozgo prema dole (min.
10 cm preklapanja između traka mrežice). Celokupna površina se nakon sušenja izravnava novim
slojem lepka, tako da ukupna debljina završnog sloja lepka iznosi 4-5 mm. Lepak treba zaštititi
od prebrzog isušivanja i smrzavanja. Mogućnost umetanja armaturne mrežice: nakon min. 48 sati.
Mogućnost primene završnih slojeva: nakon min. 7 dana.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C.
Potrošnja: 4-5 kg/m² za lepljenje i oko 4-5 kg/m² za izravnjavanje.
Rok upotrebe: Do 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-ParketFix
LEPAK ZA PARKET
Primena: Sintetički lepak na bazi polimerne emulzije namenjen za lepljenje klasičnog i lamelnog
parketa na cementne estrihe, betonske i drvene podloge. Karakteriše ga izuzetna prionljivost na
podlogu i dobra fleksibilnost.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi lepak mora biti čvrsta, čista, suva i bez ostataka
starog ulja ili boje. Pre postavljanja parketa potrebno je izvršiti grundiranje podloge BK-ParketFixom razređenim sa oko 30 % vode. Cementne podloge ne smeju imati više od 3% vlage, a parket ne
više od 8%. Po potrebi lepak se može razrediti sa malom količinom vode do 1%, u cilju podešavanja
konzistencije. Lepak se nanosi na podlogu nazubljenom gletericom u debljini sloja od 3-5 mm. Oblogu
položiti i dobro pritisnuti. Brušenje parketa je moguće vršiti najmanje 24 h nakon lepljenja.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C.
Potrošnja: Oko 1-1.2 kg/m² , zavisno od vrste podne obloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 5, 8 i 25 kg.
BK-ParketFix Prime
JEnokomponentni poliuretanski premaz
Primena: Jednokomponentni poliuretanski premaz bez vode i rastvarača za unutrašnju primenu.
Pogodan je za grundiranje prašnjavih, vlažnih podloga pre lepljenja BK-ParketFix PU kao i za izradu
parne brane (vlaga podloge max. 4-5 %).
Priprema i nanošenja: Podloga na koju se premaz nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez ostataka
ulja, masnoća i drugih materijala. Premaz je pogodan za sve mineralne podloge kao što su betonske
površine, cementni estrih, anhidritne podloge i sl. Premaz nije dozvoljeno razređivati. Nanositi
farbarskom četkom ili kratkodlakim valjkom ravnomerno po podlozi u tankom sloju. Kod podloga sa
višim sadržajem vlage grundiranje ponoviti sa razmakom od 2-3 h. Lepljenje podnih obloga izvršiti
nakon potpunog sušenja premaza (min. 24 h).
Temperatura primene: Od +10°C do +25°C.
Potrošnja: Oko 0,1-0,15 kg/m²/sloju, zavisno od vrste podloge.
Rok upotrebe: Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C
do +25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 6 kg.
26
BEKAMEnT kataloG proizvoda
GRAĐEVINSKI LEPKOVI
www.bekament.com
BK-ParketFix PU
Dvokomponentni poliuretanski lepak za parket
Primena: Visokokvalitetan, dvokomponentni, poliuretanski lepak visoke početne i krajnje čvrstoće
bez vode i rastvarača, za unutrašnju primenu. Pogodan je za lepljenje svih vrsta parketa, laminata,
daščastih podova i parketa od egzotičnog drveta (uz probno lepljenje) na upojne i neupojne podloge.
Zbog dobre adhezije i fleksibilnosti pogodan je pri polaganju parketa na podloge sa podnim grejanjem.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, suva, bez prašine,
ostataka ulja, masnoća i drugih materijala i grundirana BK-ParketFix Prime podlogom. Podloge ne
smeju sadržati više od 2 % vlage (preporučuje se prethodno merenje). Pomoću šrafcigera ili drugog
pogodnog alata probušiti plastični umetak u kome se nalazi komponenta B i pustiti da iscuri
kompletna količina u bazu kante sa komponentom A. Komponente izmešati mikserom sa malim
brojem obrtaja do dobijanja homogene mase. Lepak nanositi nazubljenom špahtlom tip B3. Na svež
lepak postavljati podne obloge pritiskom na podlogu. Podne obloge brusiti najranije 24 h nakon
lepljenja. Alat očistiti odmah nakon završetka rada.
Napomena: Obratiti pažnju na vreme vezivanja lepka koje iznosi 60-75 minuta. Nije dozvoljeno
samešavanje komponenti u proizvoljnom odnosu.
Temperatura primene: Od +10°C do +25°C. Vreme vezivanja i sušenja lepka se produžava na nižim, a
skraćuje na višim temeparaturama.
Potrošnja: Oko 0,9-1,3 kg/m², zavisno od vrste podne obloge i podloge.
Rok upotrebe: Do 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 10,5 kg (Komponenta A I komponenta B u zbirnom pakovanju).
BK-PlasterFix
LEPAK ZA LEPLJENJE GIPS-KARTONSKIH PLOČA
Primena: BK-PlasterFix je građevinski lepak na gipsanoj osnovi namenjen za fiksiranje gipskartonskih ploča na zidne površine.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo
vezanih delova, masnih mrlja i sl. U slučaju jako glatkih površina potrebno je izvršiti prethodno
nanošenje BK-Beton Kontakt-a. U slučaju jako upojnih površina, pre lepljenja neophodno je izvršiti
prethodno premazivanje BK-Nivelator-om. Priprema se vrši dodavanjem oko 35% vode uz intenzivno
mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom
promešati. Masu za lepljenje nanosimo tačkasto na rubove i sredinu gips-kartonske ploče, sa
rastojanjem od oko 30 cm. Alternativno, nanošenje lepka se može izvršiti trakasto po celokupnoj
površini gips-kartonske ploče.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 3,5-4,0 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-Fil
MASA ZA ISPUNU SPOJEVA IZMEĐU GIPS-KARTONSKIH PLOČA
Primena: Masa na gipsanoj osnovi za zapunjavanje i armiranje spojeva (fuga) kod gipskartonskih
ploča, kao i za popunjavanje neravnina na pločama (šrafovi, razna oštećenja itd.)
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se gipsna masa nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez
slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl. Priprema mase se vrši mešanjem praha sa oko 50% vode do
potpune homogenizacije. Zapunjavanje se vrši u određenoj debljini do izravnavanja sa površinom
ploča. Širina nanetog sloja treba da iznosi 20-25 cm a potom se u tako nanet sloj postavlja
armirajuća bandaž traka i vrši blago utiskivanje gletericom. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se
drugi sloj BK-Fil-a u širini od 25-30 cm, kojim se vrši izravnavanje površine koja se armira. Nakon
sušenja eventualne nabore ukloniti brusnim papirom.
Potrošnja: Oko 0,35-0,45 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
27
www.bekament.com
SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE
SiproFix BK 90
LEPAK ZA KERAMIČKE PLOČICE ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU
C1
Primena: Za lepljenje keramičkih pločica na zidne i podne površine, isključivo na čvrste podloge
(maltere na bazi cementa, kreča i betona), za unutrašnju upotrebu, odlične prionjivosti i visoke
čvrstoće.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta,
bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode
uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još
jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice
sa odgovarajućom veličinom zubaca, tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom.
Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice
utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj
način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka
ukloniti vlažnim sunđerom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Otvoreno vreme rada je oko 20
minuta (zavisno od podloge). Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h.
Potrošnja: Oko 3-3,5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
SiproFix BK 110
LEPAK ZA KERAMIČKE PLOČICE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJAŠNJU UPOTREBU
C2E
28
BEKAMEnT kataloG proizvoda
Primena: Za lepljenje keramike na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge
(maltere na bazi cementa, kreča i betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, odlične prionjivosti,
visoke čvrstoće i otpornosti na vlagu. Koristi se za lepljenje upijajućih keramičkih pločica.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta,
bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 27-29% vode
uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još
jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice
sa odgovarajućom veličinom zubaca, tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno
lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina
zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Visokoupojne,
porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunđerom, a očvrsle
delove mehaničkim putem. Otvoreno vreme rada je oko 30 minuta (zavisno od podloge). Mogućnost
fugovanja nakon: cca.24h.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 3-3,5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 i 25 kg.
SISTEMI ZA POLAGANJE KERAMIKE
www.bekament.com
SiproFix BK 160
FLEKSIBILNI LEPAK ZA GRANITNE I KERAMIČKE PLOČICE
Primena: Za lepljenje keramičkih pločica, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne,
podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa, kreča i betona), za
spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na
vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti (~upijanje ≤ 3%), pločica velikih dimenzija, prilikom
postavljanja na površine sa već postojećim pločicama, kao i na podloge sa podnim grejanjem.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta,
bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 27-29% vode
uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još
jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice
sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom
(u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca
zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u
sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti
izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti
vlažnim sunđerom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Otvoreno vreme rada je oko 30 minuta
(zavisno od podloge). Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 3-3,5 kg/m², zavisno od podloge i debljine nanošenja.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 i 25 kg.
C2TE
S1
BK-Fugomal
VODOODBOJNA MASA ZA FUGOVANJE
Primena: Visokokvalitetna, vodoodbojna masa za fugovanje keramičkih i staklenih pločica, kao i ploča
od veštačkog i prirodnog kamena, na horizontalnim i vertikalnim površinama. Namenjena za fuge širine
do 10 mm, za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Otporna na nastanak buđi. Dostupna u 24 nijanse.
Priprema i nanošenje: Pre nanošenja fug mase fuge treba očistiti od ostatka lepka i prašine. U slučaju
visokoupojnih pločica i prilikom rada na visokim temperaturama pokvasiti fuge 1 h pre fugovanja.
Priprema se vrši postepenim dodavanjem mase u oko 28% vode, uz stalno mešanje do potpune
homogenizacije. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 1h. Nanošenje se vrši gumenom gletericom
ili gletericom, pod uglom od 45°, tako da fuga bude dobro ispunjena masom za fugovanje. Nakon 2030 min, kada masa površinski očvrsne, pločice prebrisati vlažnim sunđerom u smeru dijagonalnom na
postavljene pločice, a zatim ispolirati suvom krpom. Podne pločice su prohodne najmanje 8h nakon
fugovanja, pri sušenju u normalnim uslovima.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Visoka vlaga i niske temperature mogu produžiti vreme
očvršćavanja mase za fugovanje.
Potrošnja: Oko 0,5-1 kg/m², zavisno od širine fuga i veličine pločica.
Rok upotrebe: 24 meseca u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 2 kg.
Napomena: U slučaju fugovanja poroznih pločica preporučuje se probno fugovanje. Ukoliko lepak
nije dovoljno suv postoji mogućnost mestimične promene boje fug mase. Fug masa nije pogodna za
prirodan kamen podložan promeni boje.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
29
www.bekament.com
MASE ZA IZRAVNAVANJE
BK-GletEx Universal
MASA ZA MAŠINSKO I RUČNO IZRAVNAVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Primena: Masa za tankoslojno izravnjavanje unutrašnjih zidova, za mašinsku i ručnu upotrebu.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Universal mora biti čvrsta, čista i suva,
i po potrebi impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom kod slabih, starih ili jako upijajućih
površina. Priprema mase se vrši dodavanjem praha u oko 40% vode do dobijanja homogene mase,
bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji najmanje 30 minuta (po mogućnosti i duže), pre nanošenja
još jednom promešati i po potrebi dodati vode za podešavanje konzistencije. Masa se obično nanosi
u dva sloja, mašinski ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog
sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240
zavisno od tehnike i namene.
Potrošnja: Oko 1.5-2 kg/m², zavisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-GletEx
MASA ZA IZRAVNAVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Primena: Praškasta glet masa na krečnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx mora biti čvrsta, čista i suva, i po potrebi
impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom kod jako upijajućih površina. Priprema mase se vrši
dodavanjem praha u oko 36% vode do dobijanja homogene smese, bez grudvica. Masu ostaviti da
odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja, ručno,
metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 4 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog sušenja
prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240 zavisno od
tehnike i namene.
Potrošnja: Oko 1-1.5 kg/m², zavisno od debljine nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 i 25 kg.
BK-GletEx Premium
DEBELOSLOJNA MASA ZA IZRAVNAVANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA
Primena: Glet masa na krečnoj osnovi, za izravnavanje unutrašnjih zidova. BK-Gletex Premium
je zbog mogućnosti debljeg nanosa izrazito pogodan za izravnavanje grubih zidova obrađenih sa
cementno-krečnim, krečnim i gipsano-krečnim malterima, kao i za izravnavanje zidova od betona i
gips-karton ploča.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx Premium mora biti čvrsta, čista i suva,
i po potrebi impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom kod jako upijajućih površina. Priprema
mase se vrši dodavanjem praha u oko 38% vode do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu
ostaviti da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva
sloja, ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 6 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog
sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 180-240
zavisno od tehnike i namene. Pre nanošenja disperzionih boja neophodno je izvršiti pripremu
površine nanošenjem prajmera.
Potrošnja: Oko 1.5-2 kg/m², zavisno od debljine nanosa.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
30
BEKAMEnT kataloG proizvoda
MASE ZA IZRAVNAVANJE
www.bekament.com
BK-GletEx S
MASA ZA IZRAVNAVANJE SPOLJAŠNJIH ZIDOVA
Primena: Mikroarmirana praškasta masa na mineralnoj osnovi, za tankoslojno izravnavanje
spoljašnjih zidova. Upotrebljava se za ručno nanošenje u ukupnoj debljini maksimalno do 5 mm.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-GletEx S mora biti čvrsta, čista i suva, i po
potrebi impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom kod jako upijajućih površina. Priprema mase
se vrši dodavanjem praha u oko 40% vode do dobijanja homogene mase, bez grudvica. Masu ostaviti
da odstoji 10 minuta i pre nanošenja još jednom promešati. Masa se obično nanosi u dva sloja,
ručno, metalnom gletericom, u ukupnoj debljini do 5 mm. Drugi sloj se nanosi nakon potpunog
sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore obraditi brusnim papirom, finoće 150-220
zavisno od tehnike i namene.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 1.5-2.5 kg/m², zavisno od hrapavosti podloge.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 i 25 kg.
BK-GletEx Acryl
Gotov glet za izravnavanje unutrašnjih zidova
Primena: Gotov glet za mašinsko i ručno tankoslojno izravnavanje unutrašnjih zidova.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suva i kod jako upijajućih
podloga impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom. Masa se nanosi čeličnom gletericom,
obično u dva sloja u ukupnoj debljini do 3 mm. Nakon mašinskog nanošenja vrši se ručno
zaglađivanje površine gletericom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi nakon
potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore treba obraditi pogodnim brusnim
papirom, finoće 180-240 zavisno od tehnike i namene.
Potrošnja: Oko 1.5-2 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25 kg.
BK-GletEx S Acryl
Gotov glet za izravnavanje spoljašnjih zidova sa mikrovlaknima
Primena: Gotov glet sa mikrovlaknima, za mašinsko i ručno tankoslojno izravnavanje spoljašnjih
zidova.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i suva i kod jako upijajućih
podloga impregnirana BK-Podlogom ili BK-Nivelatorom. Masa se nanosi čeličnom gletericom, obično
u dva sloja, mašinski ili ručno, u ukupnoj debljini do 3 mm. Nakon mašinskog nanošenja vrši se
ručno zaglađivanje površine gletericom u cilju uklanjanja viška materijala. Drugi sloj se nanosi nakon
potpunog sušenja prvog, a posle svakog sloja eventualne nabore treba obraditi pogodnim brusnim
papirom, finoće 150-220 zavisno od tehnike i namene.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, kiši ni jakom vetru.
Potrošnja: Oko 1.5-2 kg/m².
Rok upotrebe: 12 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 25 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
31
www.bekament.com
MASE ZA IZRAVNAVANJE
BK-Liv
Samorazlivajuća masa za podove
Primena: Samorazlivajuća masa za tankoslojno izravnjavanje cementnih podnih površina pre
lepljenja parketa, keramike, PVC i ostalih podnih obloga, u stambenim, poslovnim i sličnim objektima.
Maksimalna debljina sloja iznosi 5 mm, a vreme sušenja 1 dan/mm debljine. Veće debljine se mogu
postići višeslojnim nanošenjem.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se masa nanosi mora biti čvrsta, čista i dobro otprašena. U cilju
ostvarivanja bolje adhezije na podlogu preporučuje se nanošenje BK-Acryl podloge prema uputstvu,
nezavisno od kvaliteta podloge. U slučaju novih cementnih obloga moguće je izvršiti samo prethodno
vlaženje podloge, dok je u slučaju upojnih, starih podloga impregnacija obavezna. Priprema mase se
vrši dodavanjem praha u oko 23% vode,uz stalno mešanje do potpune homogenizacije. Masa se
razliva na podlogu i razvlači uz pomoć gleterice, naročito obazrivo po uglovima. Nakon razlivanja
poželjno je površinu prevući sa specijalnim nazubljenim valjkom (češljem) u cilju izbacivanja
mehurova vazduha.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja.
Potrošnja: Oko 1 kg/ m²/mm debljine.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
32
BEKAMEnT kataloG proizvoda
MAŠINSKI MALTERI
www.bekament.com
BK-Mal 120
CEMENTNI ŠPRIC MALTER
Primena: Cementni špric malter za ručnu i mašinsku primenu na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima
od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Ujednačava upojnost podloge i daje hrapavu površinu, te
poboljšava prionljivost pre malterisanja sa mašinskim malterima BK-Mal 220 i BK-Mal 420.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih
delova. Upojne podloge je potrebno navlažiti ili premazati BK-Nivelator-om pre nanošenja. Priprema
maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 23-25% vode do potpune homogenizacije.
Malter po mogućstvu ostaviti malo da odstoji, a pre upotrebe ga još jednom promešati, pa nanositi
na podlogu ručno ili mašinski. Malter se najčešće nanosi mašinski ili ručno, zidarskom fanglom ili
špahtlom. Nanošenje se obično vrši u dve faze, metodom sveže na sveže, guseničasto mašinski
na prethodno pripremljenu podlogu. Nakon nanošenja na zid, špric malter se ne izravnava, već se
površina ostavlja grubom, kako bi se preko njega mogla nanositi druga vrsta maltera. BK-Mal 120
nije namenjen za popunjavanje rupa na podlozi. Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno
zagrevanje maltera nije preporučljivo.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja.
Potrošnja: 8-12 kg/m² u zavisnosti od debljine i pokrivenosti.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 40 kg.
BK-Mal 220
cementnO-KrečnI mašinski malter
Primena: Cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle,
blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na
kojima će se postavljati keramika.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo
vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka
malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu
naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih, poroznih
podloga (npr.siporeks blokovi) potrebno je na podlogu naneti BK-Nivelator da bi se sprečilo
neravnomerno sušenje i pucanje maltera. U slučaju znatnih neravnina na površini, potrebno je
prethodno naneti BK-Mal 120. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 2224% vode. Malter nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno
25 mm. Nakon toga malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih
debljina maltera potrebno je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne
debljine (max.40 mm). Malter se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije
preporučljivo.
Potrošnja: Oko 11-12 kg/m²/cm debljine.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 30 kg.
BK-Mal 320
GIPSNO-KrečnI mašinski malter
Primena: Gipsno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na unutrašnjim zidovima od cigle,
blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod nije primenljiv za mokre čvorove, kao i za površine na
kojima će se postavljati keramika.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo
vezanih delova, masnih mrlja i sl. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka
malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu
naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju visokoupojnih, poroznih
podloga (siporeks blokovi) potrebno je na podlogu naneti BK-Nivelator da bi se sprečilo neravnomerno
sušenje i pucanje maltera. Priprema se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 30% vode. Malter
nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno 25 mm. Nakon toga
malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno
je kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max.40 mm). Malter
se mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo.
Potrošnja: Oko 10-11 kg/m²/cm debljine.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja. Tokom faze
sušenja i očvršćavanja nije dozvoljeno naknadno vlaženje maltera.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 30 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
33
www.bekament.com
MAŠINSKI MALTER
BK-Mal 420
POJAČANI CEMENTNO-KrečnI mašinski malter
Primena: Pojačani cementno-krečni malter za mašinsku i ručnu primenu na spoljašnjim zidovima
od cigle, blokova, siporeks blokova i betona. Proizvod je primenljiv za mokre čvorove, za površine na
kojima će se postavljati keramika. Proizvod karakteriše visoka mehanička čvrstoća i dobra prionljivost
na podlogu, pa je ova vrsta maltera naročito pogodna tamo gde će se naknadno postavljati teži zidni
elementi.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se malter nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo
vezanih delova i masnih mrlja. Zatvaranje rupa, fuga, električnih otvora treba završiti pre početka
malterisanja. U slučaju malterisanja betonskih ili drugih glatkih površina potrebno je na podlogu
naneti BK-Beton Kontakt u cilju poboljšanja prijanjanja maltera. U slučaju jako upijajućih, poroznih
podloga (siporeks blokovi) potrebno je na podlogu naneti BK-Nivelator da bi se sprečilo neravnomerno
sušenje i pucanje maltera. U slučaju znatnih neravnina na površini, potrebno je prethodno naneti
BK-Mal 120. Priprema maltera se vrši intenzivnim mešanjem praha sa oko 22-24% vode. Malter
nanositi mašinski guseničasto u debljini od minimalno 10 mm, a maksimalno 25 mm. Nakon toga
malter razvući H-letvom, podrezati, filcati i zagladiti. Kod potrebnih većih debljina maltera potrebno je
kontinualno nanositi malter po principu sveže na sveže do potrebne debljine (max.40 mm). Malter se
mora stvrdnjavati ravnomerno. Direktno zagrevanje maltera nije preporučljivo.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Malter treba zaštititi od prebrzog isušivanja.
Potrošnja: Oko 11-12 kg/m²/cm debljine.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama
Pakovanje: 30 kg.
34
BEKAMEnT kataloG proizvoda
HIDROIZOLACIONI PREMAZI
www.bekament.com
BK-HidroStop 1
Jednokomponentni hidroizolacioni FLEKSIBILNI premaz
Primena: Jednokomponentni, hidroizolacioni, fleksibilni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu
površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš
kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu,
za pozitivni i negativni pritisak vode ≤1,5 bar. Materijal nije predviđen za završnu obradu površina,
niti za sisteme koji su u permanentnom kontaktu sa vodom.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 1 mora biti čvrsta, otprašena,
očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Glatke, slabo upojne betone premazati BK-Beton
Kontakt-om. Priprema premaza se vrši mešanjem sa oko 30% vode, do potpune homogenizacije.
Masu ostaviti da odstoji oko 5 min., ponovo izmešati i nanositi na pripremljenu podlogu u roku od
60 min. Masa se nanosi četkom u dva nanosa, unakrsnim postupkom, do potpunog prekrivanja
površine. Debljina jednog sloja iznosi približno 1 mm, a drugi sloj se nanosi nakon očvršćavanja
prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vetar, itd.).
Potrošnja: Oko 2-2,5 kg/m², zavisno od kvaliteta podloge.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i
niske temperature mogu produžiti vreme sušenja premaza.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 25 kg.
BK-HidroStop 2
dvokomponentni hidroizolacioni premaz
Primena: Dvokomponentni, hidroizolacioni, polimercementni premaz za horizontalnu i vertikalnu
zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja,
kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa itd. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju
upotrebu, za pozitivni i negativni pritisak vode ≤1,5 bar. Pogodan za izolaciju površina koje su u
dugotrajnom direktnom kontaktu sa vodom.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 2 mora biti čvrsta, otprašena,
očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Glatke, slabo upojne betone premazati BK-Beton
Kontakt-om. Priprema mase se vrši laganim mešanjem praškaste komponente A sa tečnom
komponentom B, uz dodatak manje količine vode za podešavanje konzistencije (5-8 % na ukupnu
masu). Masu dobro homogenizovati. Masa se pažljivo nanosi četkom u dva do tri premaza,
unakrsnim postupkom, do potpunog prekrivanja površine. Debljina jednog sloja iznosi približno oko
1-2 mm, a naredni sloj treba nanositi nakon očvršćavanja prethodnog. Preporučljivo je završni sloj
poravnati metalnom gletericom. Pripremljenu masu upotrebiti u roku od 1 h. Hidroizolacioni premaz
treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vetar, itd).
Potrošnja: Oko 2-2,5 kg/m², zavisno od kvaliteta podloge.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i
niske temperature mogu produžiti vreme sušenja premaza.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju. Komponentu A čuvati u suvoj prostoriji na
paletama. Komponentu B zaštiti od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 20 kg komponenta A i 5 l komponenta B,
10 kg komponenta A i 3 l komponenta B.
BK-HidroStop Extra
FLEKSIBILNI HIDROIZOLACIONI PREMAZ
Primena: Hidroizolacioni, fleksibilni premaz za horizontalnu i vertikalnu zaštitu površina od vlage.
Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija: kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena,
podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, za pozitivni i
negativni pritisak vode ≤1,5 bar. Zbog svoje visoke fleksibilnosti pogodan je za zaštitu površina koje
su izložene naprezanjima.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop Extra mora biti čvrsta, otprašena,
očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Glatke, slabo upojne betone premazati BK-Beton
Kontakt-om. Priprema premaza se vrši mešanjem sa oko 30% vode, do potpune homogenizacije.
Masu ostaviti da odstoji oko 5 min., ponovo izmešati i nanositi na navlaženu površinu u roku od 60
min. Masa se pažljivo nanosi četkom u dva premaza, unaksrnim postupkom, do potpunog prekrivanja
površine. Debljina jednog sloja iznosi približno 1 mm, a drugi sloj se nanosi nakon očvršćavanja
prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vetar, itd.).
Potrošnja: Oko 2-2,5 kg/m², zavisno od kvaliteta podloge.
Temperatura primene: Od +5°C do +30°C. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Visoka vlaga i
niske temperature mogu produžiti vreme sušenja premaza.
Rok upotrebe: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 5 kg.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
35
www.bekament.com
HIDROIZOLACIONI PREMAZI
BK-Fleks
Hidroizolacioni premaz za ravne krovove
Primena: Hidroizolacioni, fleksibilni premaz namenjen za sanaciju i zaštitu ravnih krovova. Ima dobru
adheziju na beton, a osušeni film odlikuje izuzetna elastičnost i vodoodbojnost.
Priprema i nanošenje: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, čista i otprašena. Kod starih površina
potrebno je ukloniti sve delove koji ne prijanjaju dobro na podlogu, a zatim neravnine i pukotine popuniti
fleksibilnom ispunom. Potrebno je izvršiti grundiranje podloge BK-Fleks-om razređenim sa vodom u
odnosu 1:1, a nakon toga četkom nanositi nerazređenu disperziju. Preporučljivo je izvršiti armiranje
premaza utiskivanjem staklene mrežice, dok je prvi sloj još uvek svež. Nakon potpunog sušenja prvog
sloja (min. 12 h) nanosi se drugi a po potrebi i treći sloj.
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C. Do potpunog očvršćivanja filma potrebno je zaštititi premaz
od direktnog uticaja kiše, brzog isušivanja i mraza.
Potrošnja: Oko 0.7 kg/m², zavisno od hrapavosti podloge.
Rok trajanja: 18 meseci u originalno zapakovanoj ambalaži. Skladištiti na temperaturi od +5°C do
+25°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti i smrzavanja.
Pakovanje: 8 i 20 kg.
Važna napomena: Površine na koje se nanosi BK-Fleks moraju imati blag nagib i urađenu parnu branu.
BK-Hidrostop 5/5
Dvokomponentni hidroizolacioni fleksibilni premaz
Primena: Dvokomponentni, hidroizolacioni, fleksibilni polimercementni premaz za vertikalnu i
horizontalnu zaštitu površina od vlage. Koristi se za hidroizolaciju potencijalno vlažnih prostorija:
kuhinja, kupatila, tuš kabina, bazena, podrumskih površina, terasa, itd. Namenjen za spoljašnju i
unutrašnju upotrebu, za pozitivan i negativan pritisak ≤ 1,5 bar.
Priprema i nanošenja: Podloga na koju se nanosi BK-HidroStop 5/5 mora biti čvrsta, otprašena,
očišćena od masti, plesni i slabo vezanih delova. Glatke, slabo upojne betone premazati BK-Beton
Kontakt-om. Priprema premaza se vrši dodavanjem praškaste komponente A u tečnu komponentu
B, uz mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 5 min i ponovo izmešati.
Za prvi sloj u samešanu masu se može dodati do 10 % vode. Pripremljenu masu potrošiti u roku od
1 h. Premaz se nanosi četkom u dva nanosa (po potrebi i tri) unakrsnim postupkom, do potpunog
prekrivanja površine. Debljina jednog sloja iznosi približno 1 mm, a drugi sloj se nanosi nakon
očvršćavanja prethodnog. Hidroizolacioni premaz treba zaštititi od brzog isušivanja (sunce, vetar ).
Temperatura primene: Od +5°C do +25°C.
Potrošnja: Oko 2-2,5 kg/m², zavisno od kvaliteta podloge.
Rok trajanja: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Pakovanje: 10 kg (2 komponente u zbirnom pakovanju).
36
BEKAMEnT kataloG proizvoda
www.bekament.com
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
TOPLOTNA IZOLACIJA
Velike klimatske promene koje se dešavaju u celom svetu, navode nas da dobro razmislimo o odnosu prema okolini u kojoj živimo kao i o maksimalnoj
uštedi energije. Ekološka, ekonomska i energetska kriza ukazuju da je dosadašnji način ekspoloatacije resursa neodrživ i da ekologija i energija
predstavljaju dva uzročno-posledična problema budućnosti čovečanstva. Arhitektura je postala jedna od primarnih ciljeva ekološke reforme jer se
procenjuje da zgrade za stanovanje koriste 1/6 svetskih zaliha pijaće vode, 1/4 šumarskih površina i 2/5 fosilnih goriva. Na jednom stambenom
objektu gubi se 20% energije kroz krov, 20% kroz prozore i vrata, podrumska ploča 6% i kroz zidove 25-40%.
Uloga spoljašnjeg zida kao elementa omotača objekta je da zaštiti objekat od pregrevanja gubitka toplote, atmosferskih uticaja, zatim da ima i
dobre akumulativne sposobnosti kako bi se u objektu obezbedio toplotni ali i zvučni komfor sa ciljem da se smanji potrošnja energenata.
Kako su najveći gubici kroz spoljne zidove kompanija Banja Komerc Bekament je rešila da razvije fasadne sisteme sa ciljem smanjena potrošnje
energije. Svi proizvodi Banja Komerc Bekament poseduju sertifikate i ateste kako kod nas tako i EU. Banja Komerc Bekament poseduje sertifikat za
ETA (Evropska Tehnička Ocena) standard što potvrđuje kvalitet naših proizvoda, pored standarda ISO- 9001 i ISO-14001.
ww
w
.be
ANCI J
A
om
R
A
G
ka m ent
.c
KOMPANIJA BANJA KOMERC BEKAMENT DOO U SVOM TRENING CENTRU VRŠI OBUKU
I IZDAJE SERTIFIKATE UZ KOJE IZVOĐAČ ZAJEDNO SA PROIZVOĐAČEM, MOŽE DATI
GARANCIJU NA KVALITET I TRAJNOST UGRAĐENIH MATERIJALA I IZVEDENIH RADOVA
38
BEKAMEnT kataloG proizvoda
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
www.bekament.com
Visokopostojan i otporan sistem termoizolacije Bekatherm Prestige termoizolacioni sistem sa BK-StirolFix Special lepkom nudi visoku otpornost,
visoku termo i zvučnu izolaciju i garantuje dug životni vek. Kombinacija sa lamelama od kamene vune objedinjuje negorivost i visoku paropropusnost.
KAMENA VUNA se preporučuje kao termoizolacija za višespratnice od trećeg sprata pa na više zbog
protiv požarne zaštite.
FAZE RADA:
KOMPONENTA SISTEMA:
POTROŠNJA:
Cca. 5,0-7,0 kg/m²
LEPLJENJE
PLOČA
SUŠENJE:
1 dan
Jednostavna obrada
Optimalna termo zaštita
Starogradnja
Novogradnja
2 ploče na m²
Uglovi: 4 kom/m²
Ravne ploče: 6 kom/m²
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
FASADE
OSOBINE:
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
Dodatno učvršćivanje ploča
Ne postoji opasnost od korozije
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na čupanje, kidanje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
1,1 m²
Cca. 5,0 - 6,0 kg/m²
7 dana
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prianjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga
1,5mm/rajbovana/2,5kg/m²
1,5mm/full/2,7kg/m²
2,0mm/rajbovana/3,0kg/m²
2,0mm/full/3,15kg/m²
Minimalno 7 dana
uz stabilne
vremenske prilike*
Visoka paropropusnost
Visoka vodoodbojnost
Visoka mehanička čvrstoća
Izvrstan kvalitet obrade
* Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadate vrednosti ( +15ºC za silikate, +5ºC za ostale dekorativne
fasade ), a isto tako neće biti zabeležena pojava padavina, ni visoka vlaga.
Varijante predpremaza:
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal - univerzalna podloga sa mikrovlaknima
** BK-Grund Silicat - podloga na silikatnoj osnovi.
Varijante završnih dekorativnih fasada:
** BK-Sil - silikonska dekorativna fasada
** BK-Sil Si&Si-silikatno-silikonska dekorativna fasada
** BK-S Plast- silikatna dekorativna fasada
** BK-Briv Special - plemenita mineralna tankoslojna dekorativna fasada.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
39
www.bekament.com
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
Ekonomičan i ispitan sistem termoizolacije Bekatherm Standard sistem toplotne izolacije ispunjava tehničke i ekonomske zahteve, koje mora imati
spoljna izolacija objekta. Kombinacija sa pločama od ekspandiranog polistirena (EPS) ujedinjuje trajnost i ekonomičnost.
PLOČA OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA - EPS
FAZE RADA:
KOMPONENTA SISTEMA:
POTROŠNJA:
Cca. 4,0 kg/m²
LEPLJENJE
PLOČA
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
FASADE
SUŠENJE:
1 dan
OSOBINE:
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
2 ploče na m²
Jednostavna obrada
Optimalna termo zaštita
Debljina izolacije prema potrebi
Starogradnja, Novogradnja
Uglovi: 4 kom/m²
Ravne ploče: 6 kom/m²
Dodatno učvršćivanje ploča
Ne postoji opasnost od korozije
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na čupanje, kidanje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
1,1 m²
Cca. 4,0 kg/m²
7 dana
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prianjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga
1,5mm/rajbovana/2,4kg/m²
1,5mm/full/2,7kg/m²
2,0mm/rajbovana/2,7kg/m²
2,0mm/full/3,15kg/m²
Minimalno 7 dana
uz stabilne
vremenske prilike*
Visoka vodoodbojnost
Visoka mehanička čvrstoća
Izvrstan kvalitet obrade
* Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadate vrednosti ( +15ºC za silikate, +5ºC za ostale dekorativne
fasade ), a isto tako neće biti zabeležena pojava padavina, ni visoka vlaga.
Varijante predpremaza:
** BK-Acryl - podloga na akrilnoj osnovi
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal - univerzalna podloga sa mikrovlaknima.
Varijante završnih dekorativnih fasada:
** BK-Sil - silikonska dekorativna fasada
** BK-Plast - akrilna dekorativna fasada
** BK-Briv Special - plemenita mineralna tankoslojna dekorativna fasada.
40
BEKAMEnT kataloG proizvoda
TERMOIZOLACIONI SISTEMI
www.bekament.com
Visokopostojan i otporan sistem termoizolacije Bekatherm Plus toplotnoizolacioni sistem nudi visoku otpornost, garantuje dugi životni vek i visoku
toplotnu izolaciju. Kombinacija sa XPS pločama koristi se za izolaciju podzidnih delova kuća (cokli), univerzalna primena i velika čvrstoća.
PLOČA OD EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA - XPS
FAZE RADA:
KOMPONENTA SISTEMA:
POTROŠNJA:
SUŠENJE:
Cca. 4,0 kg/m²
LEPLJENJE
PLOČA
1 dan
OSOBINE:
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
Jednostavna obrada
Optimalna termo zaštita
Starogradnja
Novogradnja
2 kom/1,5 m²
PRIČVRŠĆIVANJE DO 20 m VISINE OBJEKTA NIJE POTREBNO
UMETANJE
MREŽICE I
IZRAVNAVANJE
PLOČA
IMPREGNIRANJE I
UGRADNJA ZAVRŠNE
DEKORATIVNE
FASADE
Otpornost na alkalije
Velika čvrstoća na čupanje, kidanje i rastezanje
Bez mogućnosti omekšavanja
1,1 m²
Cca. 4,0 kg/m²
3 dana
Izvrstan kvalitet obrade
Dobra prionjivost
Univerzalna primena
Visoka paropropusnost
0,25 kg/m²
24 sata
Za poboljšanje prianjanja, ujednačavanje,
neutralizaciju, učvršćivanje i vodoodbojnost
svih mineralnih i drugih podloga
1,5mm/rajbovana/2,5kg/m²
1,5mm/full/2,7kg/m²
2,0mm/rajbovana/3,0kg/m²
2,0mm/full/3,15kg/m²
Minimalno 7 dana
uz stabilne
vremenske prilike*
Visoka čvrstoća
Negorivost
Izvrstan kvalitet obrade
* Stabilne vremenske prilike su one u kojima temperatura neće padati ispod granične zadate vrednosti ( +15ºC za silikate, +5ºC za ostale dekorativne
fasade ), a isto tako neće biti zabeležena pojava padavina, ni visoka vlaga.
Varijante predpremaza:
** BK-Acryl - podloga na akrilnoj osnovi
** BK-Grund Universal - univerzalna podloga
** BK-MicroGrund Universal - univerzalna podloga sa mikrovlaknima.
Varijante završnih dekorativnih fasada:
** BK-Sil - silikonska dekorativna fasada
** BK-Plast - akrilna dekorativna fasada
** BK-Kul - dekorativni mozaični malter
** BK-Briv Special - plemenita mineralna tankoslojna dekorativna fasada.
BEKAMEnT kataloG proizvoda
41
U cilju maksimalnog poštovanja zahteva klijenata u ponudi se trenutno
nalazi preko 1000 nijansi fasadnih maltera i disperzionih boja koje se
mogu ostvariti u Bekament Mix System-u.
25 kg ≈ 100 m²
U DVA PREMAZA
Banja Komerc Bekament DOO
34304 Banja
Aranđelovac
SRBIJA
Telefon: +381 34 6777 500
Faks: +381 34 6777 506
E-mail: [email protected]
WWW.BEKAMENT.COM
Download

KATALOG PROIZVODA