ROZDĚLOVAČE BIANCHI
Rozdělovač pro podlahové vytápění
Bianchi C mosazný
Připojovací
ipoj
závit DN1" vnitřní
Eurokonus DN3/4" vnější n Připojovací závit
hlavice M 30 x 1,5 n Velikost skříně viz tabulka dole
n
Rozdělovač pro podlahové vytápění
Bianchi
nchi CR niklovaný
Připojovací závit DN1" vnitřní
n Eurokonus DN3/4" vnější n Připojovací závit
hlavice M 30 x 1,5 n Velikost skříně viz tabulka dole
typ
C342
C343
C344
C345
C346
C347
C348
C349
C350
C351
C352
Mosazný rozdělovač C342 až C352 průměru DN 1" s již natěsněnými
odvzdušněními. Jen podle potřeby osadíme zvoleným typem kulového kohoutu (422). Část s průtokoměry, přes kterou přivádíme topnou vodu do podlahy, je umístěna ve spodní části. Část s uzavíracími
ventily, závit M30x1,5, na kterou můžeme osadit elektrické hlavice
k ovládání jednotlivých okruhů, je v části horní. Obě těla však lze
podle potřeby prohodit.
Pomocí průtokoměrů nastavujeme průtok v rozmezí 0–6 litrů za
minutu pro jednotlivé okruhy. Zašroubováním průtokoměru do těla
rozdělovače průtok zastavíme, otáčením proti pohybu hodinových ručiček získáme průcena
kód okruhy balení délka/mm
tok maximální. Ten
2 090,- Kč
154
1
nemusí být vždy pl- 82050 C342-2
2 830,- Kč
204
1
ných 6 litrů, závisí 82051 C343-3
3 380,- Kč
254
1
na energii čerpad- 82052 C344-4
3 970,- Kč
304
1
la, velikosti systé- 82053 C345-5
4
670,- Kč
354
1
82054
C346-6
mu a délce okruhu.
Maximální pracovní teplota pro průtokoměry je 80° C,
krátkodobě 90° C.
C347-7
C348-8
C349-9
C350-10
C351-11
C352-12
1
1
1
1
1
1
404
454
504
554
604
654
5 220,- Kč
5 750,- Kč
6 300,- Kč
7 010,- Kč
8 140,- Kč
8 680,- Kč
Poniklovaný rozdělovač CR 322 až CR 332 průměru DN1". Použijeme
do míchacích sad podle druhu zvoleného míchání, vždy je potřeba
dbát na zvolený typ míchací sady a podle ní případně zaměnit pozice
obou částí. Míchací sady jsou popsány na str. 12–13. Nebo můžeme
použít jako rozdělovač bez míchání, v tom případě je osadíme zvoleným typem kulového kohoutu (422) a odvzdušněními (298). Část s průtokoměry, přes kterou přivádíme topnou vodu do podlahy, je umístěna v horní části. Část s uzavíracími ventily, na kterou můžeme
osadit elektrické hlavice k ovládání jednotlivých okruhů, je v části
spodní. Obě těla však lze podle potřeby prohodit.
Pomocí průtokoměrů nastavujeme průtok v rozmezí 0–6 litrů za
minutu pro jednotlivé okruhy. Zašroubováním průtokoměru do těla
rozdělovače průtok zastavíme, otáčením proti pohybu hodinových ručiček získáme průcena
kód okruhy balení délka/mm
tok maximální. Ten
1 546,- Kč
1
100
nemusí být vždy pl- 82120 CR322-2
2 310,- Kč
1
150
82121 CR323-3
ných 6 litrů, závisí
2
907,- Kč
200
1
82122
CR324-4
na energii čerpad3 530,- Kč
250
1
la, velikosti systému 82123 CR325-5
4 165,- Kč
1
300
82124 CR326-6
a délce okruhu.
Maximální pracovní teplota pro průtokoměry je 80° C,
krátkodobě 90° C.
3
Typy skříní pro rozdělovač osazený kohouty
Rozdělovač
typ na zeď
typ do zdi
okruhy
kód
kód
kód
SN 0
SP 1
2
80439
80430
82050
SN 1
SP 2
3
80440
80431
82051
SN 1
SP 3
4
80440
80432
82052
SN 2
SP 3
5
80441
80432
82053
SN 2
SP 3
6
80441
80432
82054
SN 2
SP 6
7
80441
80435
82055
SN 3
SP 6
8
80442
80435
82056
SN 3
SP 6
9
80442
80435
82057
SN 3
SP 4
10
80442
80433
82058
SN 4
SP 4
11
80443
80433
82059
SN 4
SP 5
12
80443
80434
82060
TERMOSYSTEM 10
82055
82056
82057
82058
82059
82060
82125
82126
82127
82128
82129
82130
CR327-7
CR328-8
CR329-9
CR330-10
CR331-11
CR332-12
1
1
1
1
1
1
350
400
450
500
550
600
4 850,- Kč
5 487,- Kč
6 094,- Kč
6 656,- Kč
7 620,- Kč
8 584,- Kč
Tabulka uvádí, jaký druh skříně podomítkové, typ SP 1
až SP 6 nebo nástěnné, typ SN 0 až SN 4 použijeme
u jednotlivých velikostí rozdělovače bez míchání, který
je osazen na jedné straně napevno odvzdušněními.
Druhou stranu opatříme podle potřeby kulovými kohouty (rohový nebo přímý, s teploměrem či bez).
Kulový kohout 422BA
Kulový kohout 422M
Přímý kulový kohout pro připojení
rozdělovače na systém.
Připojovací závity:
DN1" vnější s těsnícím O-kroužkem
pro rychlé utěsnění, DN1" vnitřní.
Přímý kulový kohout s teploměrem
pro připojení rozdělovače na systém.
Připojovací závity:
DN1" vnější s těsnícím O-kroužkem
pro rychlé utěsnění, DN1" vnitřní.
h
51
kód
rozměr
82092 422M-DN1"
cena/ks
320,- Kč
l
100
balení
5
h
90
balení
kód
rozměr
5
82096 422RM-DN1"
cena/ks
360,- Kč
l
69
balení
1
h
90
l
94
cena/ks
650,- Kč
Sestava slouží k osazení rozdělovačů CR.
V horní části automatický odvzdušňovací ventil,
ve spodní ventil pro napouštění a vypouštění.
Připojovací závit DN1" vnější s těsnícím
O-kroužkem pro rychlé utěsnění.
Spojka slouží ke spojení dvou rozdělovačů.
Připojovací závit DN1" vnější s těsnícím
O-kroužkem pro rychlé utěsnění.
rozměr
198 – DN1"
cena/ks
495,- Kč
Odvzdušnění, odvodnění 298
Spojka
pro rozdělovače 198
kód
80664
l
118
Rohový kulový kohout
s teploměrem pro připojení
rozdělovače na systém.
Připojovací závity:
DN1" vnější s těsnícím O-kroužkem
pro rychlé utěsnění, DN1" vnitřní.
Rohový kulový kohout pro připojení
rozdělovače na systém.
Připojovací závity:
DN1" vnější s těsnícím O-kroužkem
pro rychlé utěsnění, DN1" vnitřní.
rozměr
422R-DN1“
h
51
Kulový kohout 422RM
Kulový kohout 422R
kód
82094
balení
5
cena/ks
290,- Kč
kód
82112
cena/kss
390,- Kč
Ocelový držák s pryžovou výstelkou
ou
pro rozdělovače DN1".
Průtokoměr 0–6 l/min se skládá
ze dvou dílů, které lze objednat
samostatně.
V případě výměny se doporučuje
výměna obou částí.
kód
80650
cena/ks
ce
212,- Kč
88,- Kč
Termostatický ventil se skládá
ze dvou dílů, které lze objednat
samostatně.
Lze osadit elektricky ovládanou
hlavicí M30x1,5.
rozměr
208 – DN1"
balení
ní
2
cena/ks
155,- Kč
T-kus 171 pro osazení teploměru
ploměru
ěru
Možnost osazení teploměrů na vstup nebo
ebo
výstup z jednotlivých okruhů. Osazení přímo
na tělo rozdělovače. Výstup 3/4" eurokonus.
okonus
kód
80661
Ventil k rozdělovači
kód
popis
balení
82137
1
Ventil k rozdělovači M30x1,5
82138 Spodní díl k ventilu 3/4" eurokonus
1
balení
1
Držák 208
Průtokoměr
kód
popis
balení
82135 Horní díl průtokoměru 0,5–6 l/min.
1
82136
1
Spodní díl k průtokoměru 3/4"
rozměr
298 – DN1"
rozměr
171– 3/4"
balení
10
Teploměr 206
cena/ks
180,- Kč
18
16
0,
-K
č
balení
5
Možnost osazení teploměrů na vstup nebo
výstup z jednotlivých okruhů. Osazení přímo
na tělo rozdělovače. Výstup 3/4" eurokonus.
cena/ks
85,- Kč
45,- Kč
kód
80662
80663
rozsah
0–60 °C
0– 80 °C
balení
1
1
na/ks
cena/ks
215,- Kč
21 Kč
215,-
16
0,
-K
č
kód
rozměr
82090 422BA-DN1"
TERMOSYSTEM 11
Download

Cenik rozdelovacu Bianchi prosty.pdf