SBORNÍK
INFORMATIKA
9. ROČNÍK
Jan Bartoň
Vytvořeno v rámci Projektu
„Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol“
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR
Témata v 9. ročníku:
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Učivo
Konkretizace učiva
Operační systém
Windows, klávesnice
Řád uč., hardware, software, op.systémy
Spouštění Windows, přihlašování, změna hesla, pracovní plocha, Popis okna, změna polohy a
velikosti okna, rolování, minimalizační, maximalizační a obnovovací tlačítko
Práce s myší, spouštění a ukončování aplikací, přenos informací mezi nimi pomocí schránky
Tvorba nové složky, pojmenování a přejmenování složek a souborů, jejich kopírování, přesun,
mazání.
Přípony významných souborů, vyhledávání souborů podle různých kritérií.
MS Word – textové editory, základy psaní textu, nastavení okrajů stránky,tvorba záhlaví a
zápatí, náhled dokumentu.
Změna formátu písma- font,řez písma, velikost, styl a barva, textové efekty.Zarovnání na střed,
vlevo, vpravo a do bloku
Nastavení různých druhů tabelátorů pomocí pravítka.
Psaní textu do sloupců pomocí
tabelátorů a pomocí nabídky sloupce z nabídky Formát
Využití různých druhů odrážek,
číslování jednoúrovňové a víceúrovňové Vkládání různých objektů do textu, obtékání obrázku
textem
Tvorba tabulky s daným počtem řádků a sloupců,změna výšky a šířky buněk, editace textu
v tabulce, ohraničení a stínování, slučování a rozdělování buněk v tabulce
Využití klávesových zkratek, přenos informací z www do wordu.
Použití předdefinované šablony pro napsání dopisu
MS Word, klávesnice
MS Word, klávesové
zkratky, šablony,
průvodci
MS Excel
Power Point
E-mail
Komunikátory
Mapy
MS Word, Frontpage
WWW stránky
Grafika
Digitální fotografie
Vyhledávání informací
WWW prezentace
Excel – tabulkové editory
Adresy buněk, absolutní a relativní adresa, práce s buňkou, formát buňky.
Nastavení řádků a sloupců, výběr oblasti, kopírování a přesun oblastí.
Práce s jednoduchými vzorci / součet, aritmetický průměr /, kopírování vzorců, řady
Sestrojení grafu k datové tabulce pomocí průvodce grafem, provázanost grafu s daty v tabulce,
volba různých typů grafů, popis os, legenda.
Charakteristika a možnosti prezentace. Tvorba vlastní prezentace pomocí průvodce a pomocí
šablony, vkládání grafických objektů. Použití různých efektů a animací.
E-mail elektronická komunikace, freemaily
Vytvoření e-mailové schránky
E-mail s přílohou, ukládání příloh
Spam, viry v e-mailech – ochrana
HOAX
Programy pro komunikaci na internetu
MSN, ICQ, chat
Programy pro komunikaci v mobilních zařízeních, PDA
GPS, navigace
Frontpage/Word – www prezentace
Hyperlinky, vkládání textů a grafiky
Projekt – www stránka (Rámce, vlastní frameset) základy HTML kódu.
Editace grafiky (malování, gimp)
Práce s digitální fotografií – pořízení, stažení do PC, otáčení, editace, tisk, geotagging
Vyhledávání informací (hodnoty informaci, zdroje)
vyhledávací enginy na internetu, fulltext
vyhledávání na stránce
Psaní všema 10ti
Společný www projekt
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Září
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Zpracovávané oblasti:
Přihlášení, odhlášení (kvalita hesla)
Práce s myší, klávesnicí
Sezení u počítače – správná výška židle, vzdálenost od PC, poloha klávesnice a myši
Hygiena zraku – osvětlení, vzdálenost a poloha oka vůči monitoru
Historie počítačů
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Pravidla počítačové učebny
-
-
Seznámení s řádem učebny, hodnotícím řádem v informatice, poučení o bezpečnosti, poučení o
přístupu k výpočetní a audiovizuální technice na škole.
Přihlášení do systému, vytvoření uživatelských účtů novým žákům, kontrola funkčnosti uživatelských
účtů, namapovaných síťových prostředků, tiskáren atd…
Vysvětlení pojmu „Cestovní profil“
Seznámení s důležitými úložišti
o Úkoly
(U:)
o Výuka
(V:)
o Home
(H:)
Vysvětlení základních uživatelských práv (čtení, zápis)
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
I počítače mají svou historii
Cíl: ozřejmit žákům matematickou podstatu fungování výpočetní techniky a provést náhled do historie
Rozsah: 1 hodina
Motivace: video youtube – povídání o počítačovém pravěku
Systém logických jedniček a nul – binární matematika (teče proud/neteče proud = 0/1= dva stavy, kterých lze
dosáhnout i mechanicky => první počítací stroje vznikaly už ve starověku (Antikythéry))
Dřevěná binární sčítačka (youtube)
Evoluce počítačů (anglicky youtube)
Charles Babbage
…a další (odkaz na výstavu FI MUNI)
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
První domácí počítače
Osmibitové počítače
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Historie operačních systému rodiny Windows
Cíl: náhled do historie OS Windows a dalších operačních systémů
Rozsah: 1 hodina
Motivace: video youtube – Windows evolution
Evoluce MS Windows (youtube)
Aktuální používané systémy:
Windows XP, Windows 7
Unixové operační sytémy - Linux Windows7 vs Ubuntu
Okrajové OS: openBSD OS pro mobilní zařízení: Android, Windows Mobile, Symbian…
Každý žák dostane zadán operační systém jako téma 10minutové rešerše (doporučený zdroj je youtube, ale
možno i jiné). Cílem je najít materiál, který v krátkosti tento OS představí ostatním.
Zadané OS (nebo grafické nadstavby): Ubuntu, Kubuntu, Xfce, DOS, Windows 3.11 / 95 / 98 / 2000 / ME /
XP / vista / 7…, Android, Symbian, Windows Mobile, BSD…
Následuje diskuse o zabezpečení uživatelských dat a používání hesel při přihlašování do školní sítě
Pojmy:
silné/slabé heslo, šifrování, správce/uživatel
Zásady tvorby silných hesel:
- Numerické znaky
- Písmena malá i velká
- Speciální znaky
Opakování rozvržení klávesnice
- Znaky s diakritikou nad libovolným znakem: ´ ˇ °, využití pro značení úhlů, stupňů, minut…
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Říjen
Zpracovávané oblasti:
MS Word
- formát písma (barva, font, velikost, zvýraznění, prokládání, podtržení, index, reliéf…)
- odrážky, číslované seznamy, tabelátor (levý)
- odstavce (zarovnání, odsazení)
- vzhled stránky (sloupce, okraje, velikost, tvar…)
- styly: nadpisy, generování obsahu
- Práce s myší, klávesnicí
o označování (písmen, slov, řádků, odstavců, stran, celých textů…)
o vkládání
- // o přesouvání
- // - ukládání dokumentů
o orientace v adresářové struktuře
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Cvičení na práci s textem:
Cíl: zopakovat základní práci s textem v MS Office Word, představit dosud neznámé funkce a osvojit si je
Rozsah: 4 hodiny
Diktát:
letos
opět naučíme.
Tak se těšíme, co nového se
v informatice
- označování textu za pomoci funkčních kláves
o shift + šipky
o shift + home, end, pg up, pg down
o shift + klik
o ctrl + klik
o ctrl + A
o ctrl + šipky
o ctrl + shift + šipky
o …
- kombinace s přepisovacím a vepisovacím režimem
Seznam na rozsáhlý nákup:
-
-
-
Tesco
o Drogerie
 mýdlo
 toaleťák
 uchošťoury
o Potraviny
 1.5 l minerální vody
 rýže
 hranolky
Zverimex
o Pro psa
 granule
 vitamíny
o Křečkovi
 zrní
 domeček
Masna
o 20 dkg uzeného
o 30 dkg krájené cihly
o 30dkg selského salámu
Úkoly k seznamu:
- změna znaků odrážek
- číslování
- grafické odrážky
- změny formátu písma
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Diktát:
- napiš své jméno a příjmení
- změň font svého jména na Verdana vel. 12
- příjmení bude kurzívou
- vše označ a pomocí ctrl + C a ctrl + V vytvoř alespoň 4 odstavce, každý po 3-6ti řádcích
Společná práce:
- odstavcům přidej nadpisy stylem Nadpis 1
- vytvoř automatický obsah
- podle pokynů vyzkoušej různé typy automatického obsahu
- stránce přidej záhlaví s nadpisem
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Pracovní list – práce s textem
-
Upravte nadpisy kapitol a podkapitol tak, aby bylo možné z nich automaticky vytvořit obsah
Vytvořte automaticky obsah a vložte za text
Vložte do záhlaví své jméno a do zápatí číslo stránky
Text prvního odstavce bude velikostí 14
Poslední kapitola bude psaná velkými písmeny (kapitálkami)
Kapitola 1
Maadili ya umaskini ni sababu, athari ya kushuka kwa uchumi. Katika nchi yetu kuna watu wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa
fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Katika nafasi ambapo sisi, hatuna haja ya ujanja wowote kipaji na michanganyiko. Tunahitaji maadili ya.
Podkapitola 1.1
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Siamini katika hoja yoyote ya kumfanya wenyewe. Wala msaada bankrupt, si kwa
ajili ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na kuokoa na kufanya kazi ya
uchunguzi na faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro wa kujiamini, miradi ya
kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano
binafsi.
Podkapitola 1.2
Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro wa kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la
uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 1.3
Wala msaada bankrupt, si kwa ajili ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na
kuokoa na kufanya kazi ya uchunguzi na faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na
mgogoro wa kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya
uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Kapitola 2
Katika nchi yetu kuna watu wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Katika nafasi ambapo sisi,
hatuna haja ya ujanja wowote kipaji na michanganyiko. Tunahitaji maadili ya maoni juu ya watu, kufanya kazi na mali ya umma. Wala msaada bankrupt, si kwa ajili
ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na kuokoa na kufanya kazi ya uchunguzi na
faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro wa kujiamini, miradi ya kiufundi,
taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 2.1
Wala msaada bankrupt, si kwa ajili ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na
kuokoa na kufanya kazi ya uchunguzi na faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na
mgogoro wa kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya
uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 2.2
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Siamini katika hoja yoyote ya kumfanya wenyewe. Hii ni nini sisi kutumika kwa
kuwaita mgogoro wa kiuchumi, ni jina lingine la umaskini wa kimaadili. Maadili ya umaskini ni sababu, athari ya kushuka kwa uchumi. Katika nchi yetu kuna watu
wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Katika nafasi ambapo sisi, hatuna haja ya ujanja
wowote kipaji na michanganyiko.
Kapitola 3
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Siamini katika hoja yoyote ya kumfanya wenyewe. Hii ni nini sisi kutumika kwa
kuwaita mgogoro wa kiuchumi, ni jina lingine la umaskini wa kimaadili. Maadili ya umaskini ni sababu, athari ya kushuka kwa uchumi. Katika nchi yetu kuna watu
wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro
wa kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya
maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 3.1
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Tunahitaji maadili ya maoni juu ya watu, kufanya kazi na mali ya umma. Wala
msaada bankrupt, si kwa ajili ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na kuokoa na
kufanya kazi ya uchunguzi na faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro wa
kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya maadili
ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 3.2
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Siamini katika hoja yoyote ya kumfanya wenyewe. Hii ni nini sisi kutumika kwa
kuwaita mgogoro wa kiuchumi, ni jina lingine la umaskini wa kimaadili. Maadili ya umaskini ni sababu, athari ya kushuka kwa uchumi. Katika nchi yetu kuna watu
wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Katika nafasi ambapo sisi, hatuna haja ya ujanja
wowote kipaji na michanganyiko.
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Pracovní list – práce s textem II
-
Upravte nadpisy kapitol a podkapitol tak, aby bylo možné z nich automaticky vytvořit obsah
Text kapitoly 1.2 zkopírujte tak aby tato kapitola samotná měla rozsah 1-2 stránky
Text kapitoly 2.2 zkopírujte tak aby tato kapitola samotná měla rozsah 1-2 stránky
Vytvořte automaticky obsah a vložte před text
Vložte do záhlaví své jméno, příjmení a název naší školy
Vložte do zápatí číslo stránky a dnešní datum
Vložte komentář „Příliš stručné!“ ke kapitole 1.1
První kapitola bude psaná velkými písmeny (kapitálkami)
Nadpis „Kapitola 1.2“ bude podtržený dvojitou vlnovkou
Pohrej si se slovem informatika tak, aby vypadalo přibližně takto:
Kapitola 1
Maadili ya umaskini ni sababu, athari ya kushuka kwa uchumi. Katika nchi yetu kuna watu wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa
fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Katika nafasi ambapo sisi, hatuna haja ya ujanja wowote kipaji na michanganyiko. Tunahitaji maadili ya.
Podkapitola 1.1
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Siamini katika hoja yoyote ya kumfanya wenyewe. Wala msaada bankrupt, si kwa
ajili ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na kuokoa na kufanya kazi ya
uchunguzi na faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro wa kujiamini, miradi ya
kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano
binafsi.
Podkapitola 1.2
Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro wa kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la
uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 1.3
Wala msaada bankrupt, si kwa ajili ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na
kuokoa na kufanya kazi ya uchunguzi na faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na
mgogoro wa kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya
uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Kapitola 2
Katika nchi yetu kuna watu wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Katika nafasi ambapo sisi,
hatuna haja ya ujanja wowote kipaji na michanganyiko. Tunahitaji maadili ya maoni juu ya watu, kufanya kazi na mali ya umma. Wala msaada bankrupt, si kwa ajili
ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na kuokoa na kufanya kazi ya uchunguzi na
faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro wa kujiamini, miradi ya kiufundi,
taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 2.1
Wala msaada bankrupt, si kwa ajili ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na
kuokoa na kufanya kazi ya uchunguzi na faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na
mgogoro wa kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya
uhakika ya maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 2.2
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Siamini katika hoja yoyote ya kumfanya wenyewe. Hii ni nini sisi kutumika kwa
kuwaita mgogoro wa kiuchumi, ni jina lingine la umaskini wa kimaadili. Maadili ya umaskini ni sababu, athari ya kushuka kwa uchumi. Katika nchi yetu kuna watu
wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Katika nafasi ambapo sisi, hatuna haja ya ujanja
wowote kipaji na michanganyiko.
Kapitola 3
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Siamini katika hoja yoyote ya kumfanya wenyewe. Hii ni nini sisi kutumika kwa
kuwaita mgogoro wa kiuchumi, ni jina lingine la umaskini wa kimaadili. Maadili ya umaskini ni sababu, athari ya kushuka kwa uchumi. Katika nchi yetu kuna watu
wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro
wa kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya
maadili ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 3.1
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Tunahitaji maadili ya maoni juu ya watu, kufanya kazi na mali ya umma. Wala
msaada bankrupt, si kwa ajili ya kufanya deni nevyhazovat thamani ya kitu, nevydírat kazi, kufanya nini sisi lile kutoka katika umaskini postwar kazi, na kuokoa na
kufanya kazi ya uchunguzi na faida zaidi, zaidi kuhitajika na heshima kuliko uvivu na itawaangamiza. Wewe ni haki, ni muhimu ya kuondokana na mgogoro wa
kujiamini, miradi ya kiufundi, taasisi za fedha na mikopo haiwezi kushinda, hata hivyo, ni suala la uaminifu binafsi na kujiamini kurejesha tu ya uhakika ya maadili
ya mtazamo na mfano binafsi.
Podkapitola 3.2
Sababu ya umaskini ni mgogoro wa maadili. Upande wa mgogoro wa uchumi? Siamini katika hoja yoyote ya kumfanya wenyewe. Hii ni nini sisi kutumika kwa
kuwaita mgogoro wa kiuchumi, ni jina lingine la umaskini wa kimaadili. Maadili ya umaskini ni sababu, athari ya kushuka kwa uchumi. Katika nchi yetu kuna watu
wengi ambao wanaamini kuwa kushuka kwa uchumi inaweza kuokoa fedha. Kutishiwa kutokana na kosa hili. Katika nafasi ambapo sisi, hatuna haja ya ujanja
wowote kipaji na michanganyiko.
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Listopad
Zpracovávané oblasti:
MS Word
- styly: nadpisy, generování obsahu
- Práce s myší, klávesnicí
o označování (písmen, slov, řádků, odstavců, stran, celých textů…)
o vkládání
- // o přesouvání
- // - automaticky generovaný obsah, hromadná korespondence
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Cvičení (rozsah 2 - 3 hodiny):
Společná práce:
- Stáhni šablonu (template) pozvánky na oslavu narozenin (soubor/nový/vyhledat na webu office (do
vyhledávacího pole napiš pozvánka na oslavu)
- Uprav text pozvánky
- vytvoř databázi příjemců (alespoň tři kamarádi)
(korespondence/upravit seznam příjemců)
- ulož databázi kontaktů do dokumentů
- na pozvánku vlož blok adresy do textového pole
- proveď náhled výsledků
Samostatná práce:
- vytvoř hromadnou korespondencí pozvánku na libovolnou
akci pro alespoň tři účastníky
- pozvánka může být samostatně vytvořená i stažená z webu
(office i odjinud)
Soutěž:
- hlasování o nejvydařenější pozvánku
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Prosinec
Zpracovávané oblasti:
MS Excel – tabulkové editory
- Adresy buněk, absolutní a relativní adresa
- práce s buňkou, formát buňky
- Nastavení řádků a sloupců, výběr oblasti, kopírování a přesun oblastí
- Práce s jednoduchými vzorci / součet, aritmetický průměr /, kopírování vzorců, řady
- Sestrojení grafu k datové tabulce pomocí průvodce grafem
- provázanost grafu s daty v tabulce, volba různých typů grafů, popis os, legenda.
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Úkol:
Porozumění funkcionalitě tabulkových editorů, vytvoření několika jednoduchých tabulek
Rozsah: 4 hodiny
-
-
Opakování základů MS Excelu
o Identifikace buněk
o Adresace buněk (relativní/absolutní ($A vs A))
o Vkládání textu
o Formát textu
o Formát buňky
 Pozadí
 Ohraničení
 Zarovnávání, zalamování
 Přednastavené formáty
 Formát obsahu buňky (text, číslo, datum, měna…)
Využití tabulkových kalkulátorů (od rozvrhu hodin po domácí účetnictví)
Ukázka hodnotícího sešitu vyučujícího (funkce, makra, průměry, vážené průměry známek….)
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Ukázka kalendáře:
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Lodě
http://office.microsoft.com/en-us/templates/interactive2-player-battle-ship-game-TC030002597.aspx
Kvíz
http://office.microsoft.com/enus/templates/CT010143531.aspx?av=&tl=&ss=3#ai:T
C030009457|
Ukázka (vlastních) prací ze 4. ročníku:
Samostatně vytvoř podobnou vizitku:
(zarovnání, barvy, velikost písma, jiné vnější a vnitřní ohraničení)
Vzorce v MS Excel:
- Tutoriál na stránkách výrobce: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/vzorce-HP005225584.aspx
- Test http://www.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/testy/testy.php?go=excel_01
Společná práce:
- Samopočítací tabulka průměrů známek z (alespoň) 5ti předmětů
o Jednotlivé známky zleva doprava
o Průměry v jednom sloupci NALEVO od známek
Samostatně:
o Tabulka počítá s dalším přidáváním známek (pro vzorec je použito alespoň 30 prázdných polí)
o Barevná úprava, průměr zaokrouhlen na 2 des. místa
o Ověření funkcionality
Další úpravy:
- Funkce „Když“ – přidání řádku se slovním vyjádřením výsledné známky odpovídající průměru
- Počítání celkového počtu známek
- Vážený průměr (pro nadané)
Další úkoly:
Matematické a fyzikální výpočty pro každý den:
- Objemy a obsahy obrazců a těles
- Spotřeba paliva
- Malé osobní účetnictví
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Leden
Zpracovávané oblasti:
MS PowerPoint – prezentace
- Charakteristika a možnosti prezentace
- Tvorba vlastní prezentace pomocí průvodce a pomocí šablon, vkládání grafických objektů
- Použití různých efektů a animací
- Vytvoření osobního portfolia / portfolia práce v MS Office
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Úkol:
- Vytvoř prezentaci s tématikou zimních sportů
o Rozsah – 5 snímků
o Vkládání nového snímku
o Vkládání textových polí
o Formát textu
o Grafika
 Kliparty
 Obrázky ze souborů na disku
 Obrázky z internetu
 Textové a grafické efekty
 Přechodové efekty
o Náležitosti prezentace, autorské právo, etika, estetika
Společná práce:
- Odkazy na vnitřní i vnější obsah
- Nastavení časování
- Nastavení automatického/manuálního režimu přechodu na další snímky
Samostatná práce:
- Portfolio znalostí MS Office formou vnějších odkazů na dříve vytvořené dokumenty
- Osobní portfolio (sportovní, zájmové…)
- Rozsah – 10 snímků, důraz na kvalitní zpracování (obrázkové odkazy, jednotná forma, design)
Ukázky portfolií žáků minulých ročníků
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Únor
Zpracovávané oblasti:
- E-mail elektronická komunikace, freemaily
- Vytvoření e-mailové schránky
- E-mail s přílohou, ukládání příloh
- Spam, viry v e-mailech – ochrana
- HOAX
- Programy pro komunikaci na internetu - MSN, ICQ, chat
- Programy pro komunikaci v mobilních zařízeních, PDA
- GPS, navigace
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Úkol: najdi na internetu pravidla „netikety“ a vypiš/zkopíruj ta nejdůležitější, která se týkají komunikace
elektronickou poštou (vytvoř desatero pro etické chování na netu)
- Desatero má formu automaticky číslovaného seznamu
- Výrazný nadpis
- Nejlepší pravidla jsou vytištěna a vyvěšena
http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa
Společná práce:
- Diskuze nad pravidly netikety
Úkol: najdi na internetu význam slov: vir, spam, trojský kůň, rootkit, spyware, keyloger, botnet, phishing
Vytvoř informační leták pro vybraný výraz, popiš nebezpečí, které skrývá a způsob ochrany
- Výrazný nadpis
- Nejlepší pravidla jsou vytištěna a vyvěšena
Společná práce:
- Diskuze nad počítačovou bezpečností
Úkol: najdi na internetu informace a obrázky (screenshoty) z různých aplikací používaných
k elektronické komunikaci. Představ spolužákům vybraný komunikační program:
ICQ
MSN
Qip
Skype
Chat
Twiter
Facebook
Google +
…a další…
Popis dalších komunikačních zařízení – tablety, PDA, Smartphony, referáty na témata:
GPS (princip), Geocaching, Automobilové navigace, Pěší navigace
Další využití kapesních elektronických zařízení podle zájmu a možností žáků.
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Březen
Zpracovávané oblasti:
- Frontpage/Word – www prezentace
- Odkazy (hyperlinky), vkládání textů a grafiky
- Projekt – www stránka (Rámce, vlastní frameset) základy HTML kódu.
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
MS word, MS frontpage – možnosti uložení dokumentů pro www prezentaci
- Zdůraznění nevhodnosti těchto nástrojů
- Standartní publikační soubory: PDF, txt, html…
Společná práce:
Základy HTML
- Ahoj světe
o Vytvoření jednoduchého html souboru s postupným přidáváním tagů
o Pojem tag - http://www.jakpsatweb.cz/html/ případně http://www.tvorba-webu.cz/html/
Úkol:
Vytvoř jednoduchý html dokument, který bude obsahovat alespoň 5 různých html tagů
Tabulky v HTML - Princip, použití
Úkol:
Vytvoř tabulku, která bude vypadat takto:
dlouhý
zalomaný
text
napsaný na
více
řádcích
Nějaký
text
Ahoj
Jiný text
(:-)
Nic
Řešení:
<table border="1">
<tr>
<td width="100"> dlouhý zalomaný text napsaný na více řádcích </td>
<td width="200" align="center">Ahoj</td>
<td>(:-)</td>
</tr>
<tr>
<td Nějaký text</td>
<td>Jiný text</td>
<td width="20">Nic</td>
</tr>
</table>
Další společné úkoly:
- Experimenty s šířkou buňky
- Tloušťka čáry
- Praktický aspekt tvorby tabulek viz http://www.jakpsatweb.cz/tabulky-format.html
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Další možnosti webové prezentace
- Freeweby
o http://freeweby.iglu.cz/freehosting-tretihoradu.php
- Předpřipravené webové šablony zdarma
o http://www.webnode.cz/
o http://hostuju.cz/
- Blogovací systémy zdarma
o http://www.eblog.cz/
o http://www.bloger.cz/
o http://www.webnode.cz/blog-zdarma/
- Velké opensourcové projekty s šablonami webových stránek a databázovým systémem (CMS)
o http://www.joomlaportal.cz/
o http://www.drupal.cz/
Úkol: vytvořit „ostrou“ webovou prezentaci – libovolný (schválený) obsah
- Zdůraznění problematiky autorských práv
- Pomoc vyučujícího v případě zájmu o CMS (FTP, instalace češtiny, doporučené moduly)
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Duben, květen
Zpracovávané oblasti:
- Editace grafiky (malování, gimp)
- Práce s digitální fotografií – pořízení, stažení do PC, otáčení, editace, tisk, geotagging, publikace…
Počítačová grafika je široký pojem:
- Grafika jako zobrazované informace na monitoru/TV
- Grafika jako výstup např. z tiskárny
- Grafika jako specifické vykreslování a počítání 3D scén (+ fyzika)
- Grafika jako obecné zpracování obrazových materiálů, především pak tvorba a úprava digitální
fotografie
Rozdělení typů grafických souborů podle způsobu vykreslování
- Grafika bitmapová
- Vektorová
Typy souborů podle komprese
- Bezztrátová
- Ztrátová
- Nekomprimované
Používané veličiny:
- Obrazové body (pixely)
- DPI/PPI
- Počet barev/barevná hloubka
http://www.fotoroman.cz/glossary2/3_dpi.htm
Pojmy:
pixel
rozklad (Dithering)
RGB
tonální rozsah (barevná hloubka)
RAW
posterizace
JPEG, TIFF
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Malování (MS paint)
- Základní součást windows (start-spustit-mspaint)
- Použití v kombinaci s PrtScr – tzv. screenshot
- Základní editace grafiky, ořez, změna velikosti…
Úkol: Vytvoř hříčku, která zaručeně vyděsí tvého kamaráda
- Stáhni z internetu obrázek hlášky o virové hrozbě
- Doplň na tento obrázek vlastní text typu: Počítač za deset sekund exploduje, je třeba vyčistit
harddisk savem a jiné…
- Vyfoť obrazovku (printscreen) a upravenou virovou hlášku umísti na tento screenshot.
- Dokončený obrázek nastav jako pozadí plochy 
-
Po nachytání svou oběť vždy nezapomeň uklidnit a vysvětlit princip hříčky!
Další diskuze na téma využití úpravy počítačové plochy k nejrůznějším nevinným žertíkům, další využití
editace wallpaperu
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
GIMP (zdroj: http://hucak.osu.cz/gimp/kurs.php)
Pracovní plocha
Výběr obdélníkové oblasti
R
Perspektiva
Shift+P
Výběr eliptické oblasti
E
Překlopení
Shift+F
Laso
F
Text
T
Kouzelná hůlka
U
Plechovka
Shift+B
Výběr dle barvy
Shift+O
Mísení
L
Výběr nůžkami
I
Tužka
N
Výběr popředí
-
Štětec
P
Cesty
B
Guma
Shift+E
Kapátko
O
Rozprašovač
A
Lupa
Z
Inkoust
K
Měřidlo
Shift+M
Klonovací razítko
C
Přesun
M
Léčení
H
Zarovnání
Q
Perspektivní klonování
-
Ořez
Shift+C
Rozostření
Shift+U
Rotace
Shift+R
Rozmazání
S
Škálování
Shift+T
Zesvětlení
Shift+D
Naklonění
Shift+S
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Práce s gimpem:
-
Vlastní fotografie alespoň 1000 pixelů v nejmenším rozměru
Zásada nedestruktivnosti úprav – práce probíhají na kopii fotografie
Vtipkování a deformace pouze s použitím vlastní fotografie nebo se souhlasem deformovaného, platí
obzvláště pro fotomontáže!!!
Úkoly podle webových tutorialů:
http://gimp.4fan.cz/beleni-zubu
http://gimp.4fan.cz/prace-s-maskami
http://gimp.4fan.cz/zmena-barvy-oci
a podobné…
Fotomontáže (práce s vrstvami a výběry)
http://www.photo-modr.estranky.cz/clanky/gimp---navod_manual_tutorial/15.-gimp---fotomontaze--kolaze-atriky-ve-fotografii.html
http://gimp.4fan.cz/jak-na-svetelny-mec-v-gimpu-video
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Květen
Zpracovávané oblasti:
- Vyhledávání informací (hodnoty informací, důvěryhodnost zdroje, validita, typy informací)
- vyhledávací enginy na internetu, fulltext
- vyhledávání na stránce
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Úkoly:
Vyhledej www stránky, které dokazují, že internet funguje jako „paměť lidstva“
- Najdi digitalizovaný výtisk novin (Rudé právo) z roku 1977
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo/1972/12/11/3.png
- Proměny regionu – najdi fotografii téhož místa z různých dob
-
Mapy (historické/současné, letecké) – www.mapy.cz
-
Archivy filmů, pořadů, hudby, literatury
o http://www.archiv-tv-nova.cz/
o http://www.ceska-televize.eu/
o http://www.barrandov.tv/video
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Osobnosti
Úkol: Vyhledej životopisná data o významné osobnosti z těchto odvětví (samostatná práce):
- Fyzika
- Biologie
- Hudba
- Výtvarné umění
- Literatura
- Poezie
- Matematika
- Politika
- Chemie
Diskuze: Validita zdrojů, anebo proč internet (globálně) není dnes důvěryhodným médiem
Prvky napomáhající zvýšení důvěryhodnosti:
- Datum a čas publikace
- Citace zdrojů z odborné literatury
- Důvěryhodnost domény (chat/blog/facebook/twiter/soukromé, komerční, úřední, státní weby)
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Červen
Zpracovávané oblasti:
- Psaní všema 10ti - dokončení
- Společný www projekt - dokončení
- Poučení o bezpečnosti
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Počítačová bezpečnost:
Rozdělení
- zabezpečení před ztrátou
- zabezpečení před neoprávněným užitím
Pojmy:
Zálohování
- dat
- systému
Archivace
Zásady zálohování a použití v praxi:
- minimálně dvě identické kopie fyzicky co nejdál od sebe
- výhody a nevýhody automatických režimů
- způsoby praktické implementace:
o usb disky, flash disky
o CD/DVD/pásky/BR
o Raidová pole
o Cloud, internetová úložiště
http://www.dropbox.com/
http://www.rapidshare.com/
http://www.ulozto.cz/
http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
Zabezpečení dat:
- Šifrování
o Napoleónova šifra, Vernamova šifra, nahrazování znaků
o Blokové, proudové šifry, šifrování souboru, šifrování komunikace
- Skrývání
- Moderní šifry
o Truecrypt - http://www.truecrypt.org/
o Zamykání souborů, disků
o NTFS – zabezpečení a sdílení, uživatelské účty
- Hesla
o Složitost
o Délka
o Prolomitelnost na různých systémech
Bezpečnost bezdrátových sítí
- WEP
- WPA
Zabezpečení webových aplikací
- HTTPS
- TOR
- PROXY
Poučení před prázdninami
- Anonymita na internetu
- Platná legislativa (stahování/poskytování dat)
- Kyberšikana
- Moderní hrozby (opakování – jak poznám, že s PC není vše v pořádku)
o Náhlé zpomalení činnosti
o Neobvyklé chování
o Restarty
o Automatické popupy
o Chybová hlášení systému atd…
Projekt " Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol".
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
Download

Sborník - Informatika 9 (pdf)