JavaScript must be enabled to view this document. Please enable JavaScript and reopen the document.
21001 Kittridge Street, Canoga Park, CA 91303-2801 ABD | T: +1(818) 702-0042 F: +1(818) 702-6904 | www.onelambda.com
Ü R Ü N
P R O S P E K T Ü S Ü
C1qScreen™ Negatif Kontrol Serumu
C1QS-NC
İnVitroTanılamaKullanımıİçindir
KULLANIMAMACI
Bu reaktifler C1qScreen™ deneyi ile birlikte kullanılmak içindir.
ÖZETVEAÇIKLAMA
C1qScreen™ Negatif Kontrol Serumu, C1qScreen™ deneyi ile birlikte kullanılan opsiyonel bir aksesuar
reaktiftir. Bu opsiyonel reaktif, spesifik olmayan bağlanma nedeniyle floresan sinyalde oluşan farklılıklar
sonucundaki test verilerini normalize etmek için kullanılabilir.
C1qScreen™ Negatif Kontrol Serumu, test serumları ile paralel C1qScreen™ reaktifleri ile inkübe edilmiştir. Her bir
boncuk için her bir test serumunun ortalama floresan değeri, aynı boncuk için negatif kontrol serumunun karşılık
gelen ortalama floresan değeri ile normalize edilir. Bu, her bir boncuk üzerinde farklı düzeylerde arka plan floresan
değerleri ile sonuçlanabilecek antikor olmayan serum faktörleri için düzeltme yapar.
REAKTİFLER
A. Tanım




Verilen Miktar: Flakon başına 100 µl (20 test)
Fiziksel Hal: Donmuş
Kaynak: Transplantasyon ve transfüzyon yapılmamış erken kan donöründen çekilmiş, seyreltilmemiş
negatif serum örneklerinden oluşan bir havuz
Ön işlem: 0.2 µm filtrasyon
B. Uyarı/Dikkat




İn Vitro Tanılama Kullanımı İçindir.
Uyarı: Tüm kan ürünlerine olası enfeksiyöz ürün muamelesi yapılmalıdır. Bu ürünün türetildiği kaynak
malzeme, ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA’nın halihazırda gerektirdiği testler uyarınca test edildiğinde negatif
bulunmuştur. Bilinen hiçbir test yöntemi, insan kanından türetilen ürünlerin enfeksiyöz ajanlar iletmeyeceğini
garanti edemez.
Uyarı: C1qScreen™ Negatif Kontrol Serumu koruyucu madde olarak %0.09 sodyum azit (NaN3) içerir. Asitli
koşullarda sodyum azit son derece zehirli bir bileşik olan hidrazoik asit çıkartır. Sodyum azit içeren reaktifler
atılmadan önce akar su altında seyreltilmelidir. Bu tedbirler, patlayıcı koşulların gelişebileceği boru
tesisatlarında kalıntı birikmesini önlemek için önerilir.
Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.
C. Kullanım Talimatı

Donmuş ürün çözüldükten sonra ve her kullanımdan önce flakonu ters çevirerek ve hafifçe vurarak
karıştırın.
D. Depolama Talimatı


İlk kullanıma kadar -65 °C veya altında saklayın. Donmuş ürün çözüldükten sonra 2 – 8 °C’de 3 gün saklayın
ve/veya alikuotları bir kere mahsus olmak üzere dondurun.
Ambalaj üzerinde basılmış son kullanım tarihinden önce kullanın.
E. Kullanım için Gerekli Saflandırma veya İşlem

Yoktur.
C1QP-C1NC-PI-TR-00, Rev 1
Sayfa 1 / 3
One Lambda | Ürün Prospektüsü: C1qScreen™ Negatif Kontrol Serumu
JavaScript
must be enabled to view this document. Please enable JavaScript and reopen the document.
F. İnstabilite Göstergeleri

Bulanıklık veya çökelti, mikrobiyal kontaminasyon girdiğinin göstergesi olabilir. Böyle bir durum oluşursa
kullanmayın.
EKİPMANGEREKSİNİMİ
Geçerli değil.
ÖRNEKTOPLAMAVEHAZIRLAMA
Geçerli değil.
İŞLEM
A. Sağlanan Malzemeler
C1qScreen™ Negatif Kontrol Serumu (C1QS-NC).
B. Gerekli Malzemeler
C1qScreen™ (Kat. No. C1Q)
C. İşlem adımları
Aşağıdaki KULLANIM YÖNERGELERİ kısmına bakın.
KULLANIMYÖNERGELERİ
1. C1qScreen™ ürün prospektüsündeki “Kullanım Yönergeleri” kısmına bakın.
2. Test başına 5 µl Negatif Kontrol Serumu kullanın.
3. C1qScreen™ deney protokolünü izleyin.
SONUÇLAR
C1qScreen™ ürün prospektüsüne başvurun.
BEKLENENDEĞERLER
C1QS-NC’nin bağlanması için beklenen floresan değerleri lota özgü veri sayfalarında verilir.
İŞLEMİNKISITLAMALARI
C1qScreen™ ürün prospektüsüne başvurun.
SPESİFİKPERFORMANSÖZELLİKLERİ
Negatif kontrol serumu, C1qScreen™ deneyinin performansı için standartlaştırılmış bir ölçüt sağlar. Bir test
partisindeki her bir boncuk için “sinyal (test serumu) - arka plan (C1QS-NC)” oranı belirlemek için kullanılır.
KAYNAKÇA
Geçerli değil.
TİCARİMARKALARVESORUMLULUKRETLERİ
1.
2.
3.
C1qScreen™, One Lambda Inc. şirketinin ticari markasıdır.
Tüm One Lambda ürünleri, HLA analizinde deneyimli personele tipleme sonuçları veya antikor atamaları önererek yardımcı
olmak üzere tasarlanmıştır. Bütün test sonuçlarının doğruluğunu kesinleştirmek için nitelikli personel tarafından dikkatle
incelenmesi şarttır.
One Lambda Inc. şimdi Thermo Fisher Scientific’in bir parçasıdır.
YETKİLİ AVRUPA TEMSİLCİSİ
MDSS GmbH, Schiffgraben 41, D-30175, Hannover, Almanya
C1QP-C1NC-PI-TR-00, Rev 1
Sayfa 2 / 3
One Lambda | Ürün Prospektüsü: C1qScreen™ Negatif Kontrol Serumu
JavaScript
must be enabled to view this document. Please enable JavaScript and reopen the document.
REVİZYONTARİHÇESİ
Revizyon
Tarih
Revizyon Tanımı
0
2013/10
İlk yayın.
1
2014/02
Depolama talimatı -20°’den -65°’ye düzeltildi.
C1QP-C1NC-PI-TR-00, Rev 1
Sayfa 3 / 3
Download

C1Q Negative Control, Turkish Version