RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEM
KAO FAKTOR JAČANJA KONKURENTSKE
SPOSOBNOSTI PREDUZEĆA
prof. dr Senada Kurtanović
Edin Glogić dipl.oec
1. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ – VLAŠIĆ 2013
UVOD
„Informaciju možemo definisati kao moćan i
neophodan poslovni resurs bez kojeg preduzeće nije
u mogućnosti ostvariti poslovni rast i razvoj”
Da bi uspješno upravljali i vodili preduzeće potrebno
je mnogo različitih informacija kao što su informacije
iz domena finansija i računovodstva, kvalitativne
informacije, tehničko – tehnološke i mnoge druge
poslovne i neposlovne informacije
Informacioni sistem
Da bi bilo moguće operisati sa informacijama potrebno je imati
integrisan skup komponenti za obradu informacija, takav skup
integrisanih komponenti možemo definisati kao
informacioni sistem.
Značajna uloga u prikupljanju, obradi i pripremanju poslovnih
informacija za donošenje kvalitetnih odluka svakako pripada
računovodstvenom informacionom sistemu.
• Kod donošenje poslovnih odluka potrebno je uzeti u obzir
sve raspoložive informacije kako bi bila donošena ispravna i
kvalitetna odluka, pa možemo reći da informacije iz RIS
predstavljaju neizostavan dio poslovne strategije svakog
uspješnog menadžmenta savremenog preduzeća.
Opšti model funkcionisanja rač. inf. sistema
(Izvor: Hall, 2005)
KOMPONENTE
RAČUNOVODSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA
Osnovne komponente računovodstvenog informacionog sistema
(Izvor: Sačer – Žager, 2008, 23)
MODULI RAČUNOVODSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA
• Glavna knjiga – modul koji prezentuje korisniku sintetičke informacije,
• Pomoćne knjige – moduli koji prezentuju korisniku analitičke informacije,
• Ostali moduli – zavisno od orjentacije preduzeća računovodstveni informacioni
sistem može sadžavati u svojoj arhitekturi modul proizvodnje, robno – materijalni
modul, servisni modul, modul za obračun plaća i drugih primanja i.t.d.
Modul Glavna knjiga
(Izvor: Žager, 2008)
Modul pomoćne knjige predstavlja analitičke informacije i u
principu te informacije koriste interni korisnici kod donošenja
poslovnih odluka.
Modul pomoćne knjige
(Izvor: Žager, 2008)
CLOUD RAČUNOVODSTVENI INFORMACIONI SISTEM
Cloud predstavlja računarstvo u oblaku (engl. Cloud computing) i to je
tehnologija koja obezbeđuje fleksibilan, od lokacije nezavistan pristup
računarskim resursima koji se brzo i neprimjetno alociraju i dealociraju
prema potražnji. Računarski resursi se apstrahuju i obično virtuelizuju, i
korisnicima se isporučuju u vidu usluga. Tehnički posmatrano, cloud
model u svojoj osnovi ima koncept nezavisnosti od lokacije.
Pojam "Cloud" (oblak) danas označava sinonim za dostupnost, brzinu i
lakoću upravljanja podacima. Suštinski, to znači da je svaki djelić Vama
važnih podataka, na klik od Vas je spreman za korištenje. Vaši podaci
su putem Clouda dostupni, lako prenosivi i pokretni.
Cloud računovodstveni informacioni sistem možemo
posmatrati kao oblik virtuelnog računovodstvenog informacionog
sistema. Ovaj oblik računovodstvenog informacionog sistema nije
lokacijski vezan za jedno mjesto već su podaci, odnosno poslovne
informacije dostupne u svakom trenutku na bilo kojem mjestu gdje
postoji pristup internetu i informacijama možemo pristupiti putem
laptopa, tableta pa čak i putem smart mobilnog telefona.
Savremeni model Cloud računovodstvenog informacionog
sistema bi trebao biti modularno uređen i trebao bih u svojoj
strukturi sadržavati minimalno sljedeće module:
• modul upravljanja finansijama,
• modul upravljanja prodajom i marketingom,
• modul upravljanje nabavkom,
• modul upravljanja skladišnim poslovanjem,
• modul upravljanja proizvodnjom,
• modul planiranja resursa,
• modul upravljanja servisom i održavanjem,
• modul kadrovske evidencije.
Savremeni cloud računovodstveni informacioni sistem treba
da bude pravo rješenje koje će omogućiti strateško
upravljanje poslovnim procesima i tehnologijom, a analogno
tome cloud računovodstveni informacioni sistem postaje
faktor na osnovu kojeg jača konkurentska sposobnost
preduzeća.
eXtensible Business Reporting Language - XBRL
XBRL predstavlja novi elektronski poslovni jezik u računovodstvu i finansijama
namjenjen za prezentaciju i objavljivanje računovodstvenih, finansijskih i drugih
poslovnih izvještaja u elektronskom obliku putem interneta. Osnovni zadatak XBRL
standarda je da omogući da poslovni izvještaji objavljeni u XBRL formatu budu razumljivi
i uporedivi na globalnom, odnosno svjetskom nivou što uveliko olakšava učešće
kompanija na svjetskom tržištu.
ZAKLJUČAK
• RIS predstavlja faktor koji povećava konkurentsku poziciju preduzeća.
• RIS predstavlja moćan poslovni alat koji posjeduje mehanizme interne
kontrole i na osnovu dobijenih pouzdanih informacija moguće je donijeti
kavalitetne poslovne odluke.
• Primjena RIS u svakodnevnom poslovanju preduzeća će dovesti do
smanjenja troškova poslovanja preduzeća, odnosno potreban će nam biti
manji broj visoko kvalifikovanih uposlenika za isti obim posla koji radimo, što
znači da RIS olakšava izvršenje radnih zadataka, obavljanje istih u dosta
kraćem vremenskom periodu, i na jednostavan način moguće je doći do
pouzdanih i tačnih informacija.
• Takođe primjena savremenih informacionih tehnologija i RIS olakšava
nastupanje preduzeća na globalnom nivou jer je omogućena primjena novih
standarda na osnovu kojih je razmjena podataka na globalnom nivu vrlo
jednostavna.
• Unapređenje prakse korištenja RIS u preduzećima u BiH utiče na jačanje
konkurentne sposobnosti i poboljšanja poslovanja, odnosno na sam razvoj i
rast preduzeća.
HVALA NA PAŽNJI
Download

Racunovodstveni informacioni sistem